Aktualności
Tydzień 1/2021 – 02.01.2021 r. – 08.01.2021 r.

W pierwszym tygodniu 2021 r. (02.01.2021 r. - 08.01.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 65 jednostek sprzętowych (Roboty burzące, Koparki, Spycharki, Równiarki, Dźwigi) oraz 226 osób.

Wykonawca w zakresie Robót Drogowych przy Trasie Głównej w km 62+350 - 62+400 wykonał wykopy o łącznej wielkości 1800 m³. Przy drodze krajowej nr 5 zdjęto 410 m² humusu, na drodze powiatowej nr 3475D na odcinku Błażkowa – Lubawka w km 0+300 - 0+422 - 400 m². Umocniono 950 m² drogi D20.

W zakresie Robót Mostowych na obiekcie:

 • MS-44 wykonano 100% pali CFA (Pale formowane świdrem ciągłym (CFA - Continous Flight Auger) to technologia pali wierconych betonowanych na mokro w gruncie. Pale wierci się i betonuje w czasie jednego ciągłego procesu za pomocą świdra spiralnego o długości równej co najmniej długości pala.)
 • WD-39 wykonano Platformy P1, P2, P3 o łącznej wielkości 600 m² oraz 150 m³ wykopu pod platformę P2.
 • WS-41 odkopywano 500 m³ pale P5, P6, P7 oraz wykonano 21 szt. pali CFA P9, P12.
 • WS-45A wykonano 18 szt. pali wielkośrednicowych fi1200.
 • WS-47 wykonano 6 szt. pali CFA na podporze P5 oraz 13 szt. na podporze P6, wykuto 42 szt. głowic pali na podporze P1.
 • WS-49 - Skuto 90 szt. głowic pali na podporach P9, P8, P7 oraz Wykonano 10 szt. pali CFA na podporze P5.
 • WS-52 - Wykonano 40 szt. pali pod stanowisko do nasuwania, 200 m³ wykopów pod chudziaka P12, oraz wzmocniono podłoże 40 szt. kolumn DSM fi1200 na podporze P13 (Kolumny DSM – technologia wzmacniania zbyt słabego podłoża budowlanego polegająca na wykonaniu w gruncie kolumn z cementogruntu.)
 • WS-54 – Wykonano 100% wykopu, 10 szt. kolumn DSM oraz ich ścięcie na podporze P3.
 • Wykonano 14 szt. pali CFA na podporze P15 oraz 200 m² sięgacza do podpory P10.
 • Na podporze P12 wykonano 74 szt. pali Jet-Grouting (Jet-Grouting – metoda geoinżynieryjna, polegająca na rozcięciu i rozdrobnieniu gruntu przez działający dynamicznie strumień wody lub zaczynu cementowego (o prędkości ponad 100 m/s) i utworzenie kolumny tzw. cementogruntu.)

Roboty Branżowe w zakresie prac elektroenergetycznych wykonano 200 mb prac ziemnych na km 62+400 (kolizja 8 SN), roboty ziemne oraz roboty montażowe w celu budowy zasilania placu budowy przy obiektach: WS-45, WS-47, WS-49, WS-40; wykonano 30 mb prac ziemnych, przeciski oraz montaż kabla na km 59+900 (kolizja 3nN).

W zakresie usunięcia kolizji wodociągowych wykonano 70 mb przebudowy kolizji W2 na km 55+600, 15 mb przebudowy W4 i W4a na km 59+892 oraz 140 mb przebudowy kolizji W6 na km 66+620.

W zakresie usunięcia kolizji Teletechnicznych Wykonawca przebudował 420 mb kolizji T1 na km 55+100, 30 mb kolizji T6 na km 58+250.

Wykonawca również wykonał 30 mb kanalizacji sanitarnej (KS-4) na km 66+622 i 18 mb kanalizacji deszczowej (TBS) na km 55+750 oraz 12 mb kanalizacji deszczowej (KD-1) na km 54+900.

W okresie 02-08.01.2021 występowały ujemne temperatury, opady śniegu i silne zamglenia powodujące utrudnienia w prowadzeniu Robót.

Próbne obciążenie pali obiekt WD-49
Wykopy fundamentów WD-54
Wykonywanie pali FDC
Próbne obciążenie pali na obiekcie WD-47
14.12.2020

W ubiegłym tygodniu (07.12.2020 r. - 12.12.2020 r.) na terenie budowy pracowało średnio 146 jednostek sprzętowych (Wibromłoty, Koparki, Spycharki, Równiarki, Dźwigi) oraz 320 osób.
W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ oraz przy Trasie Zasadniczej i Drogach Poprzecznych wykonano:

Trasa Główna:
• Osuszanie warstwy nasypu - 30 755 m²;
• Nasyp - 20 290 m³;
• Odhumusowanie - 5280 m²;
• Wymianę gruntu - 7000 m³;
• Wykopy - 9660 m³;
• Osuszanie podłoża - 5100 m³;
• Wykonanie materaca - 2275 m³;
Węzeł Kamienna Góra Północ:
• Nasyp - 1200 m³;
• Wykop - 15 100 m³;
• Osuszanie - 2000 m²;
Węzeł Kamienna Góra Południe:
• Nasyp - 1000 m³;
Drogi poprzeczne:
• D 26 - Umocnienie - 2000 m²;
• D 32 - Wykop - 400 m3; Osuszanie podłoża - 700 m²;
• D 41 - Rozłożenie kruszywa kamiennego - 320 m2; Umocnienie - 200 m²;
• DS 5 - Umocnienie - 1500 m²;
• DS 9 D - Odhumusowanie - 2600 m²;
• DS 9 C - Odhumusowanie - 500 m²;
• DW 367 (By-pass) - Wykonanie nawierzchni bitumicznej - 2500 m²;
• DW 369 (By-pass) - Wykonanie nawierzchni bitumicznej - 3150; Podbudowa - 5100 m²

W zakresie Robót Mostowych:
• MS-44 - Wykonanie betonu wyrównawczego P1
• MS-44A - Wykonywanie pali wielkośrednicowych
• MS-46 - Odhumusowanie platform
   - Wykonanie platformy P2 i P3
   - Wykonywanie pali testowych
• WS-40 - Odhumusowanie platformy P2
   - Odhumusowanie platformy P4
   - Wykonywanie platformy P2, P3
   - Wykonanie sięgacza platformy P2, P3
• WS-41 - Wykonywanie sięgaczy P8, P9, P10, P11
   - Wykonywanie platform P6, P9, P10, P11, P12
• WS-47 - Wbijanie ścianek szczelnych
   - Wykonanie betonu wyrównawczego P1
   - Wykop pod fundamenty P1
• WS-49 - Wykonanie platformy rob. na stanowisku do nasuwania
   - Wykonywanie pali CFA na podporze P6
• WS-52 - Pale wiercone fi 800 CFA P1 - 44 szt.
   - Wykonanie wykopów fundamentowych P11, P9
   - Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi1200 P2 - 11szt, P3 -71szt, P4 - 41szt
• WS-54 - Odhumusowanie platformy P10, P2
   - Wykonanie platformy i sięgacza P13
   - Wykonanie sięgaczy P7, P6, P5, P9
   - Wykonywanie wykopów pod platformy robocze
   - Wykop pod P9

W zakresie Robót Branżowych:

SIECI GAZOWE
• Przebudowa kolizji GŚ-1 - Przygotowanie do tłokowania i prób ciśnieniowych;
• Przebudowa kolizji GŚ-3 - prace spawalnicze.

SIECI TELETECHNICZNE
• Przebudowa kolizji teletechnicznej T-1, T-7, T-10, T-14.

SIECI ELEKTROENERGETYCZNE NN, SN
• Przebudowa kolizji 2SN - roboty ziemne, układanie linii kablowej;
• Przebudowa kolizji 3NN - roboty ziemne
• Przebudowa kolizji 7SN - roboty przełączeniowe
• Przebudowa kolizji 11SN - roboty ziemne, układanie linii kablowej
• Przebudowa kolizji 12SN - roboty ziemne, układanie linii kablowej.

SIECI ELEKTROENERGETYCZNE WN
• Przebudowa kolizji WN1 - roboty przyłączeniowe;
• Przebudowa kolizji WN4 - montaż fundam. i słupów.

SIEĆ WODOCIĄGOWA i KANALIZACYJNA
• Przebudowa kolizji W-1, KS-3, W-4, W-5.

KANALIZACJA DESZCZOWA
• Roboty ziemne KD-7, KD-60.
09.12.2020

Dnia 09.12.2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 27 oraz Rada Roszczeń nr 22.
Przed Radą Budowy odbył się objazd budowy wraz z przedstawicielami Generalnego Wykonawcy.08.12.2020

Wystrzały odbyły się 08.12.2020 r. - miały na celu ułatwić wykopy, ponieważ w tym miejscu sprzęt nie był w stanie "wbić się" w ziemię z powodu bardzo twardej - zbitej struktury. Rozbiórki zostały zakończone.
07.12.2020

W ubiegłym tygodniu (30.11.2020 r. - 05.12.2020 r.) na terenie budowy pracowało średnio 138 jednostek sprzętowych (Koparki, spycharki, równiarki, dźwigi) oraz 297 osób. Przy Trasie Zasadniczej i Drogach Poprzecznych kontynuowane jest odhumusowanie przyszłego pasa drogowego, wykonano 28 805 m².
Na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ oraz Węzła Kamienna Góra Południe trwa wymiana gruntu, wykopy, nasypy oraz osuszanie podłoża. Trwa odhumusowanie, budowanie nasypu oraz wykonanie podbudowy pod by-pass przy DW369 i DW367.

Trwają Roboty Mostowe na obiektach:

MS-44A:
• Rozpoczęcie wykopu P1
• Wykop P3

WS-40:
• Odhumusowanie platformy P2

WS-41:
• Wykonywania platformy P6
• Odhumusowanie P5
• Wykop pod platformę P10, P11
• Wykop pod platformę P9
• Wykonywanie platform P9, P10
• Wykop pod podporę P11

WS-47:
• Wykonanie pali CFA P2
• Wykop pod fundamenty P3
• Wykonanie betonu wyrównawczego pod fundament P3

WS-49:
• Wykonywanie betonu podkładowego pod fundament P10
• Wykonywanie betonu podkładowego pod fundament P10
• Wykonywanie wykopów fundamentowych P10
• Wykonywanie pali CFA na podporze P6
• Wykonywanie pali CFA na podporze P7
• Wykonywanie wykopów fundamentowych P10
• Wykonywanie pali CFA na podporze P6
• Wykonywanie betonu podkładowego pod fundament P9
• Wykopy P10
• Wykonywanie pali CFA P7

WS-52:
• Wykonanie platformy pod zaplecze socjalne
• Organizacja zaplecza budowy
• Wykonanie wykopów fundamentowych P9
• Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi1200 P2
• Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi1200
• Odhumusowanie P11
• Pale wiercone fi 800 CFA P1 - 2 szt.
• Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi1200 P2 - 15szt.

WS-54:
• Wykonanie wykopu pod platformy P6 i P5
• Wykonanie wykopów rów R-H

WS-56:
• Odhumusowanie pod platformy i sięgacze (P1,P2)

WS-57A:
• Wykonywanie platform
• Odhumusowanie P8
• Wykonanie sięgacza
• Wykonanie sięgaczy
• Wykonywanie platform P7
• Wykonywanie platform
• Badanie nośności wykonanych sięgaczy i platform

Trwa rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych - 98%

SIECI GAZOWE
• Przebudowa kolizji GŚ-1a i b - przepięcie;
• Przebudowa kolizji GŚ-1a i b - roboty ziemne, przygotowanie do przepięcia;
• Przebudowa kolizji GŚ-1a i b - prace porządkowe po przepięciu;
• Przebudowa kolizji GŚ-1 - roboty ziemne, izolacja rury ochronnej, spawanie rur osłonowych;
• Przebudowa kolizji GŚ-3 - izolacje rur;
• Przebudowa kolizji GŚ-3 - prace spawalnicze.

SIECI TELETECHNICZNE
• Przebudowa kolizji teletechnicznej T-1 - przygotowanie do odbioru operatora;
• Przebudowa kolizji teletechnicznej T-1;
• Przebudowa kolizji teletechnicznej T-2 - przygotowanie do odbioru operatora;
• Przebudowa kolizji T-10.

SIECI ELEKTROENERGETYCZNE NN, SN
• Przebudowa kolizji 3SN - roboty ziemne;
• Przebudowa kolizji 3NN - roboty ziemne;
• Przebudowa kolizji 7SN - roboty ziemne;
• Przebudowa kolizji 12SN - roboty ziemne.

SIECI ELEKTROENERGETYCZNE WN
• Przebudowa kolizji WN1 - roboty przyłączeniowe i ziemne;
• Przebudowa kolizji WN1 - roboty przyłączeniowe;
• Przebudowa kolizji WN4 - montaż fundamentów i słupów.

SIEĆ WODOCIĄGOWA i KANALIZACYJNA
• Przebudowa kolizji W-1 i KS-1;
• Przebudowa kolizji W-1;
• Przebudowa kolizji W-5.

KANALIZACJA DESZCZOWA
• Roboty ziemne - przepusty TBS;
• Roboty ziemne KD-7;
• Roboty ziemne KD-60.
03.12.2020

Dnia 03.12.2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 36.26.11.2020

Dnia 26.11.2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 35.26.11.2020

W ubiegłym tygodniu (16.11.2020 r. - 22.11.2020 r.) na terenie budowy pracowało średnio 112 jednostek sprzętowych (Wiertnice, Koparki, spycharki, dźwigi) oraz 256 osoby. Na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ oraz przy Trasie Zasadniczej i Drogach Poprzecznych kontynuowane jest odhumusowanie przyszłego pasa drogowego, wykonano 35 600 m². Trwa odhumusowanie oraz budowanie nasypu pod by-pass przy DK 5 i DW367.

Trwają Roboty Mostowe na obiektach:
MS-44A/ MS-46A/ WS-45A:
• Wykonanie sondowań gruntu przy podporach
MS–44:
• Wybicie ścianek szczelnych podpory P1, P2
WS–41:
• Wykonanie platformy P13
• Wykop pod platformę P12
• Odhumusowanie P8, P10
WS-47:
• Odhumusowanie platform P6, P7
• Wykopy pod platformy P4, P5, P6
• Wykonanie platform P4, P5, P6
• Wykonanie sięgacza do platformy P6
• Wykonanie pali CFA P3
WS-49:
• Wykonywanie sięgaczy podpory P2, P5, P6
• Wykonywanie platformy roboczej podpory P6
• Odhumusowanie podpory P5, P4
• Wykonywanie wykopów fundamentowych pod podporę P5
• Wykonywanie pali CFA podpory P9, P10
WS-52:
• Odhumusowanie podpory P7
WS-57A:
• Odhumusowanie terenu wraz z wykonaniem sięgaczy oraz platform roboczych.

Roboty Branżowe - Trwają przebudowy kolizji w zakresie:
Branży Elektroenergetycznej:
• 10 SN, 11 SN – roboty ziemne, przewierty sterowane;
• 12 SN, 3 SN, 3 nN – roboty ziemne;
• WN4 – montaż fundamentów na stanowiskach nr 20 i 21;
Branży Wodociągowej:
• W7 – przebudowa;
Branży Teletechnicznej:
• T1, T11 – przebudowa
Gazociągów:
• GŚ-1 – roboty ziemne i montażowe;
• GŚ-3 – roboty ziemne i spawalnicze;
Kanalizacji Deszczowej:
• budowa kanału teletechnicznego oraz kanału TBS.

Trwają również Prace Rozbiórkowe budynków mieszkalnych znajdujących się na Ptaszkowie – zaawansowanie Robót Wykonawca określił na 90%.
19.11.2020

Dnia 19.11.2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 34.17.11.2020

W ubiegłym tygodniu (09.11.2020 r. - 14.11.2020 r.) na terenie budowy pracowało średnio 90 jednostek sprzętowych (Koparki, spycharki, równiarki, dźwigi) oraz średnio 148 osoby.
Na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ oraz przy Trasie Zasadniczej i Drogach Poprzecznych trwają Roboty Drogowe, min:
Na trasie głównej S3:
• Odhumusowanie – 2 000 m²
• Wymiana gruntu – 9 000 m³
• Wykop – 11 750 m³
• Nasyp – 6 200 m³
• Umocnienie – 1 800 m²
• Odwodnienia (rowy) – 1 100 m³
• Osuszanie podłoża oraz warstw nasypu – 20 550 m²
• Profilowanie i zagęszczanie podłoża – 4 280 m²
Na węźle Kamienna Góra Północ:
• Wykop – 7150 m³
• Wymiana gruntu – 1200 m³
• Odwodnienia (rowy) – 350 m³
Na węźle Kamienna Góra Południe:
• Wymiana gruntu – 1000 m³
Na drogach poprzecznych:
• Umocnienie (10 332m²) – DS 2, DS 4, DS 10, DS 20, DS 26, DS 32, DS 38
• Nasyp (850 m³) – DS 32
• Profilowanie podłoża (1050 m²)– DS 32
• Niwelacja – Wyrównanie terenu (1960 m²) – DS 32
• Odwodnienia – rowy (350 mb) – DS 32, DS 35
• Osuszanie podłoża (1695 m²) – DS 32, DS 35

Wykonywane Roboty Mostowe na obiektach:
MS-44A:
• Badanie nośności podłoża pod pale wielkośrednicowe
MS-46A:
• Wykonanie sięgacza i platformy roboczej P1
• Odhumusowanie podpory P1
• Badanie nośności podłoża pod pale wielkośrednicowe
WS-45A:
• Badanie nośności podłoża pod pale wielkośrednicowe
WS-47:
• Przygotowanie do palowania
WS-49:
• Wykonanie sięgaczy pod platformę P7
• Odhumusowanie P6,P7,P9,P10
• Wykop pod podporę P6
• Przygotowanie do palowania
WS-54:
• Wykonanie sięgacza do podpór P7, P8, P11, P12
• Odhumusowanie sięgacza oraz platformy do podpory P6
• Wykop pod platformę P8
Węzeł Kamienna Góra Południe :
• Odhumusowanie i przygotowanie placu pod zaplecze

Trwają nadal rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych przy Ptaszkowie, zaawansowanie prac wynosi 63%
Trwa nadal przebudowa kolizji Elektroenergetycznej:
• 1SN – Przebudowa – układanie linii, przełączenie;
• 9SN – Przebudowa – roboty ziemne;
• WN1 – Przebudowa kolizji;
• WN4 – montowane są fundamenty;
Przebudowywane są również Kolizje Teletechniczne:
• T1 – Przebudowa;
• T2 – Wykonanie przecisków, przełączenie;
W zakresie Kolizji Gazociągowej trwa przebudowa Kolizji:
• GŚ-1 – roboty ziemne, izolacja rury ochronnej;
Trwa przebudowa Kolizji Wodociągowej nr W7 oraz wykonanie przejść pod Trasą Główną w zakresie zakresie Kanalizacji Deszczowej.
12.11.2020

Dnia 12.11.2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 26 oraz Rada Roszczeń nr 21.10.11.2020

W ubiegłym tygodniu (02.11.2020 r. - 07.11.2020 r.) na terenie budowy pracowało średnio 87 jednostek sprzętowych (Koparki, spycharki, równiarki, dźwigi) oraz 156 osoby. Na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ oraz przy Trasie Zasadniczej i Drogach Poprzecznych kontynuowane jest odhumusowanie przyszłego pasa drogowego, wykonano 13 200 m². Trwa odhumusowanie oraz budowanie nasypu pod by-pass przy DW369 i DW367.

Trwają Roboty Mostowe na obiektach:
MS-44A:
- Wykonanie pali testowych CFA,
- Wykonanie platform roboczych P1.
WS-45A:
- Wykonanie sięgaczy,
- Wykonanie platform roboczych.
WS-47:
- Wykonanie platform roboczych P1 i P2 do wykonania pali CFA,
- Wykonanie sięgaczy do platform P1 i P2.
WS-52:
- Wykonanie odhumusowania pod platformy P12, P11, P8, P7,
- Wykonywanie platformy roboczej na podporze P2, P3, P4.
WS-54:
- Wykonanie odhumusowania pod platformy P12,P11,P8,P7,
- Wykonanie wykopu pod platformy P12, P11,
- Wykonanie platformy P15.

Trwa nadal przebudowa kolizji Elektroenergetycznej.
Przy Kolizji nr 1SN, 9SN, 1NN, aktualne trwa montaż kabla.
Przy Kolizji nr WN4 na stanowisku 20 i 21 montowane są fundamenty.
Trwa przebudowa Kolizji Wodociągowej nr W7.
Przebudowywane są również Kolizje Teletechniczne (T1 i T11) oraz przebudowa Kolizji Gazociągu nr GŚ-1 na etapie robót ziemnych.
Kolizja GŚ-1a i 1b została ukończona. Trwa przeprowadzenie odbioru technicznego.
W zakresie Kanalizacji Deszczowej trwa wykonanie przejść pod Trasą Główną.
Trwają również Prace Rozbiórkowe budynków mieszkalnych znajdujących się na Ptaszkowie.
05.11.2020

W dniu 05.11.2020 r. w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie przedstawicieli GDDKiA oddział Wrocław i RSD CR (Rerditelstvi Silnic a Dalnic Ceskiej Republiki).

Spotkanie otworzyła p. Dyrektor Lidia Markowska. Po przywitaniu uczestników spotkania poprosiła stronę czeską o przedstawienie zaawansowania prac i działań dla budowy drogi D11 na odcinku od Hradec Kralove do granicy z Polską.

P. Ing. Marek Novotny , przedstwiciel strony czeskiej, przedstawił stan zaawansowania przygotowania do budowy drogi D11. Aktulanie budowane są odcinki drogi D11 wokół Hradec Kralowe. Pomimo pandemi Covid-19 prace przebiegają bez przeszkód, a ich zakończenie planowane jest na 2021 rok. Strona czeska potwierdziła, że dlasze odcinki, tj.: odcinek drogi D11 Jaromer – Trutnow planowany jest do realizacji w latach 2024-2027, a odcinek Trutnov – granica państwa planowany jest do realizacji w latach 2023-2026.

Przedstawiciele strony polskiej przedstawili stan zaawanasowania budowy odcinków obejmujących Zadanie III (odcinek realizowany przez firmę PORR) i Zadanie IV (odcinek realizowany przez konsorcjum firm PBDI/Mosty Łódź).

Podsumowując swoje wystąpienia strony uczestniczące w wideokonferencji wyraziły nadzieję, że kolejne spotkanie w sprawie połączenia dróg D11 i S3 będzie mogło się odbyć w formie tradycyjnej połączonej z wizytacją placu budowy S3.29.10.2020

W dniu 29.10.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Techniczna nr 32.28.10.2020

W ubiegłym tygodniu (19.10.2020 r. - 25.10.2020 r.) na terenie budowy pracowało 75 jednostek sprzętowych (Koparki, spycharki, równiarki, dźwigi) oraz 163 osoby.

Na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ oraz przy Trasie Zasadniczej i Drogach Poprzecznych kontynuowane jest odhumusowanie przyszłego pasa drogowego, wykonano 30 870 m². Rozpoczęto odhumusowanie oraz budowanie nasypu pod by-pass przy DK5 i DW367. Rozpoczęto Roboty Mostowe na obiektach MS-44A, WS-45A, WS-47, WS-49, WS-49, WS-52 min. wykonanie sięgaczy, wykonanie wykopu P3, odhumusowanie podpór P1 i P2, wykonanie platform roboczych. Trwa nadal przebudowa kolizji elektroenergetycznej nr 1SN, kolizji teletechnicznej T2, T11 oraz montaż fundamentów kolizji elektroenergetycznej WN5.
Trwa również przebudowa kolizji gazociągu GŚ-1, GŚ-1a, GŚ-1b, spawanie rur przewodowych i osłonowych.22.10.2020

W dniu 22.10.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Techniczna nr 31.
19.10.2020

W ubiegłym tygodniu na terenie budowy pracowało 57 jednostek sprzętowych oraz 156 osób. Na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ i w okolicy Antonówki prowadzone jest odhumusowanie przyszłego pasa drogowego. Na całym kontrakcie odhumusowano ok. 30 tys. m². Przy ul. Jesionowej (droga do osiedla Antonówka) została zakończona wycinka drzew. Prowadzono prace przygotowawcze pod budowę obiektów WS-47, WS-49 i WS-55, a także obiektu MS-44 (Węzeł Kamienna Góra Południe).

Prowadzono również prace naprawcze po obfitych opadach deszczu, które doprowadziły do znacznego wzrostu stan wód w rzekach, przez co w niektórych miejscach doszło do podtopień terenu budowy. Odpady deszczu utrudniły również realizację robót ziemnych – wykopów i nasypów.
15.10.2020

W dniu 15.10.2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 30, na której omawiano m. in. bieżącą sytuację hydrologiczną po podtopieniach z dnia 14.10.2020 r.
12.10.2020

Aktualnie na terenie budowy pracują średnio 72 jednostki sprzętowe (Spycharki, Koparki (gąsienicowe, kołowe), Walec gładki, sonda CPT samojezdna). Średnie zatrudnienie wynosi około 166 osób.
Na całej Trasie Głównej przeprowadzane są nadzory środowiskowe, archeologiczne, prace geodezyjne, wycinka drzew oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu.
Wykonawca realizuje budowę przejazdów nad ciekami, dróg technologicznych, odhumusowanie, roboty ziemne.
Wykonano ok 49.000 m² zdjęcia humusu, 10 400 m³ wykopów, 13.000 m² dróg poprzecznych.
Rozpoczęto również przygotowania do robót mostowych, wykonywano min.
sondowania CPT pod obiekty MS-44, WS-41, WS-57.

Z robót branżowych rozpoczęto realizację:
Elektroenergetyka - Przebudowa kolizji nr 1 NN - TG km 55+070, Teletechnika - Przebudowa kolizji T1-B - TG km 55+137 Gazociągi - Przebudowa kolizji GŚ-1b
08.10.2020

W dniu 08.10.2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 25 oraz Rada Roszczeń nr 20.
02.10.2020 - Wykonawca przystąpił do prac w zakresie branży drogowej

W miesiącu wrześniu rozpoczęto prace przygotowawcze związane z oznakowaniem granic i obiektów, wprowadzono na teren budowy ciężki sprzęt - aktualnie pracują 43 jednostki sprzętowe (min. koparki, samochody, spychacze) oraz 101 osób.
Rozpoczęto prowadzenie prac ziemnych przy DK5, DW367 oraz przy obiekcie WS52.
Rozpoczęto również prowadzenie prac związanych z wycinką przy węźle Kamienna Góra północ (DK5), Kamienna Góra południe (DW367), Lubawka (DW369). Zrealizowano 15% wycinki.
Wprowadzona została na tą okoliczność organizacja ruchu przy DK5 - Ptaszków, DW367 - wyjazd w kierunku Kowar, DW369 - Lubawka-Bukówka.
Zostały również przekazane dwie nieruchomości znajdujące się w miejscowości Ptaszków 58 oraz 60.
Wykonywane są roboty związane z odhumusowaniem przyszłego pasa drogowego oraz z zabezpieczeniem gazociągów - w ostatnim tygodniu września rozpoczęto usuwanie kolizji gazowej GŚ1b.
W okresie od 02 do 30 września na Trasie Głównej zdjęto humus z powierzchni 38 588 m², tj. 5,82% zaawansowania prac.
W początkowej fazie są wykopy (4300 m² - 0,15%) i budowa nasypów (1443 m²). Prowadzone są również prace archeologiczne.

Wycinka drzew DW369
Wycinka drzew
Odhumusowanie ok km. 58+100
Prace archeologiczne
Prace archeologiczne
TG 59+200 wykop01.10.2020

W dniu 01.10.2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 29.
24.09.2020

W dniu 24.09.2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 28 oraz Rada Zadania nr 25.
17.09.2020

Przekazano Wykonawcy pierwszy budynek mieszkalny przeznaczony do wyburzenia pod budowę węzła Kamienna Góra Północ.

Przekazano Wykonawcy pierwszy budynek mieszkalny przeznaczony do wyburzenia pod budowę węzła Kamienna Góra Północ16.09.2020

Zakończono przegląd przyrodniczy przed wycinką drzew pod kątem występowania gniazd i schronień nietoperzy.
15.09.2020

Zakończono przegląd saperski. Na terenie budowy nie stwierdzono występowania niewybuchów i niewypałów pochodzenia wojskowego. Dopuszczono cały teren budowy do wykonywania robót ziemnych.

Prace saperskie S3 Zadanie IV okolice Lubawki15.09.2020

W dniu 15.09.2020 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Kamiennej Górze odbyła się Rada Budowy nr 24 oraz Rada Roszczeń nr 19.
10.09.2020

W dniu 10.09.2020 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Kamiennej Górze odbyła się Rada Techniczna nr 27 i Rada Zadania nr 24.
03.09.2020

Wykonawca zgłosił do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zamiar rozpoczęcia robót budowlanych.
02.09.2020

W dniu 02.09.2020 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Kamiennej Górze odbyła się Rada Techniczna nr 26 i Rada Zadania nr 23.
02.09.2020

W dniu 02.08.2020 r. w Kamiennej Górze, w Biurze Inżyniera Kontraktu S3 zad. IV przekazano Wykonawcy robót plac budowy dla inwestycji - „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km".

W Biurze Inżyniera Kontraktu S3 zad. IV przekazano Wykonawcy robót plac budowy W Biurze Inżyniera Kontraktu S3 zad. IV przekazano Wykonawcy robót plac budowy W Biurze Inżyniera Kontraktu S3 zad. IV przekazano Wykonawcy robót plac budowy31.08.2020

W dniu 31.08.2020 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km".

Więcej inforamcji na stronie GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38956/Mamy-juz-wszystkie-decyzje-ZRID-na-budowe-dolnoslaskiego-odcinka-S3

Wojewoda Dolnośląski wydał Decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji Wojewoda Dolnośląski podpisuje decyzję ZRID dla S3 zad. IV fot. Gddkia/Magda Szumiata Wojewoda Dolnośląski wydał Decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji Wojewoda Dolnośląski wydał Decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji27.08.2020

W dniu 27.08.2020 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Kamiennej Górze odbyła się Rada Techniczna nr 25 i Rada Zadania nr 22.
26.08.2020

W dniu 26.08.2020 r. w formie telekonferencji odbyło się spotkanie Dyrekcji GDDKiA (Centrala) z Dyrekcją O/Wrocław, Kierownikiem Projektu, Dyrektorem Kontraktu oraz Inżynierem Kontraktu w sprawie realizacji S3 zad IV dot. m.in. bieżącej sytuacji na kontrakcie, problemów, roszczeń itp.
23.07.2020

W dniu 23.07.2020 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Kamiennej Górze odbyła się Rada Techniczna nr 24 i Rada Zadania nr 21.
21.07.2020

Od 21 lipca 2020 r. Biuro Inżyniera Kontraktu S3 Zadanie IV funkcjonuje pod adresem w Kamiennej Górze (kod: 58-400) przy ulicy Stefana Okrzei 3.
W związku z powyższym wszelką korespondencję związaną z Kontraktem należy kierować na wskazany wyżej adres.
09.07.2020

W dniu 09.07.2020 r. w siedzibie Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg GDDKIA w Mokronosie Dolnym, a także w trybie wideokonferencji odbyła się Rada Budowy nr 22 oraz Rada Roszczeń nr 17.
25.06.2020

W dniu 25.06.2020 r. w siedzibie GDDKiA/o Wrocław w połączeniu z wideokonferencją odbyła się Rada Techniczna nr 23 oraz Rada Zadania nr 20.
22.06.2020

W ramach przygotowań do rozpoczęcia realizacji budowy, w dniu 22 czerwca 2020 r., wykonawca przystąpił do inwentaryzacji stanu technicznego istniejących dróg publicznych znajdujących się w otoczeniu inwestycji, które mogą być wykorzystywane do transportu technologicznego oraz objazdów dla ruchu publicznego. Z inwentaryzacji powstanie materiał fotograficzny i opisowy. Inwentaryzacja będzie wykonana zarówno przed jak i po zakończeniu robót. Ma na celu sporządzenie dokumentacji niezbędnej do określenia zakresu napraw dróg po zakończeniu realizacji inwestycji.

Samochód-Laboratorium do inwentaryzacji dróg10.06.2020

W dniu 10.06.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Budowy nr 21 i Rada Roszczeń nr 16.
29.05.2020

W dniu 29.05.2020 r. na stronie https://bip.duw.pl/bip/obwieszczenia/wnioski-o-wydanie-i-de/3579,2020.html ukazało się Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2020 roku zawiadamiające, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził ponowną ocenę oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia drogowego polegającego na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka długości około 15.3 km od km 54+262,82 do km 69+621,41 (w tym w ramach - Zadania III od km 54+262,82 do km 54+338,22 oraz w ramach Zadania IV od km 54+338,22 (km według Zadania IV 54+316,50) do km 69+621,41) nazwanej przez Inwestora: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa o długości około 15,3 km od km 54+262,82 do km 54+338,22 oraz od km 54+316,50 (54+338,22 wg zadania III) do km 69+621,41”, w ramach postępowania mającego na celu wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla wskazanego zamierzenia budowlanego.

W związku z powyższym informuje się o możliwości udziału społeczeństwa w wymienionym postępowaniu, w tym z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w terminie trzydziestu dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości tj. do dnia 29 czerwca 2020 r.

Więcej informacji w załączonym dokumencie PDF:
28.05.2020

W dniu 28.05.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Techniczna nr 22 i Rada Zadania nr 19.
14.05.2020

W dniu 14.05.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Budowy nr 20 i Rada Roszczeń nr 15.
28.04.2020

W dniu 28.04.2020 r. w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie koordynacyjne dla kontraktów S3 Zadanie III i S3 Zadanie IV. Tematem spotkania było wyjaśnienie spraw związanych z realizacją spraw na styku kontraktów [zrzut wody] i realizacją kabla zasilającego tunel TS-32 i TS-26 w części zlokalizowanej na odcinku Zadania IV. Spotkanie odbyło się pomiędzy Wykonawcami Zadań III i IV przy udziale Inżyniera Kontraktu i Kierownika Projektu.
24.04.2020

Na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad udostępniono wizualizację drogi ekspresowej S3 Kamienna Góra - Lubawka (granica państwa).

Wizualizację można zobaczyć tutaj:
www.gddkia.gov.pl/pl/a/37368/Nie-zwlekaj-Juz-dzis-zobacz-jak-bedzie-wygladac-droga-ekspresowa-S3-od-Kamiennej-Gory-do-Lubawki
24.04.2020

W dniu 24.04.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Techniczna nr 21 oraz Rada Zadania nr 18.
09.04.2020

W dniu 09.04.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Budowy nr 19 i Rada Roszczeń nr 14.
26.03.2020

W dniu 26.03.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Techniczna nr 20 i Rada Zadania nr 17.
16.03.2020

Mając na uwadze konieczność wprowadzenia działań niezbędnych do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się oraz zwalczaniem skutków zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) w dniu dzisiejszym Inżynier Kontraktu podjął następujące ustalenia:

 1. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań związanych z realizacją Kontraktu wymagających bezpośredniego kontaktu przedstawicieli stron Kontraktu. Zaleca się, aby wszelkie spotkania odbywały się w formie telekonferencji lub wideokonferencji.
 2. Przekazywanie korespondencji związanej z realizacją Kontraktu w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email.
 3. Niezwłocznego przekazywania Stronom Kontraktu informacji o przypadkach wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wśród personelu skierowanego do realizacji Zadań kontraktowych.
 4. Powyższe ustalenia obowiązują od dnia 16.03.2020 r. do czasu odwołania zagrożenia epidemicznego.12.03.2020

12.03.2020 r. w siedzibie GDDKiA we Wrocławiu dobyła się Rada Budowy nr 18 oraz Rada Roszczeń nr 13.
09.03.2020

W dniu 27.02.2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał decyzję środowiskową dla „Budowy fragmentów dróg dojazdowych i wewnętrznych oraz skarp drogowych, przebudowy linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, deszczowej, gazociągu oraz przebudowy rowów melioracyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadania IV: odcinek od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) – do granicy państwa””. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
05.03.2020

W dniu 05.03.2020 r. Wojewoda Dolnośląski działając na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji dla zadania pod nazwą: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) Lubawka. Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa o długości około 15,3 km. Do wniosku o uzgodnienie dołączono m.in. kopię wniosku o wydanie decyzji ZRiD oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony w ramach ponownej oceny przedsięwzięcia.
28.02.2020

28.02.2020 r. Wojewoda Dolnośląski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
Więcej informacji w załączonym dokumencie PDF:

Wojewoda Dolnośląski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)27.02.2020

27.02.2020 r. w siedzibie GDDKiA we Wrocławiu odbyła się Rada Techniczna nr 19 i Rada Zadnia nr 16.
14.02.2020

14.02.2020 r. – odbyły się Rada Budowy nr 17 oraz Rada Roszczeń nr 12.
06.02.2020

Wykonawca i Zamawiający w dniu 06.02.2020 r. zawarli aneks terminowy określający:
- wydłużenie terminu Wykonania Kamienia Milowego nr 1 – z 10 miesięcy do 14 miesięcy i 2 dni;
- wydłużenie terminu Wykonania Kamienia Milowego nr 2 – z 24 miesięcy do 28 miesięcy i 2 dni;
- przedłużenie Czasu na Ukończenie – z 31 miesięcy do 35 miesięcy i 2 dni.
Powyższe terminy są liczone od Daty Rozpoczęcia.
23.01.2020

23.01.2020 r. – odbyła się Rada Techniczna nr 18 i Rada Zadnia nr 15.
08.01.2020

W środę 08.01.2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 16 i Rada Roszczeń nr 11.
Pozostałe informacje - Archiwum - ⇅