Aktualności
27.02.2020

27.02.2020 r. w siedzibie GDDKiA we Wrocławiu odbyła się Rada Techniczna nr 19 i Rada Zadnia nr 16.
14.02.2020

14.02.2020 r. – odbyły się Rada Budowy nr 17 oraz Rada Roszczeń nr 12.
23.01.2020

23.01.2020 r. – odbyła się Rada Techniczna nr 18 i Rada Zadnia nr 15.
08.01.2020

W środę 08.01.2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 16 i Rada Roszczeń nr 11.
19.12.2019

W dniu 19.12.2019 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji o realizacji inwestycji drogowej dla Zadania IV.

Złożony został wniosek o wydanie decyzji o realizacji inwestycji drogowej dla Zadania IV

Odbyła się również Rada Techniczna nr 17 oraz Rada Zadania nr 14.
11.12.2019

W środę 11.12.2019 r. odbyła się Rada Budowy nr 15 i Rada Roszczeń nr 10.
25.11.2019

W Náchodě, w Republice Czeskiej, odbyło się spotkanie przedstawicieli GDDKiA, Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu z przedstawicielami Ředitelství Silnic a Dálnic ČR poświęcone technicznym kwestiom połączenia drogi S3 z projektowaną po stronie czeskiej drogą D11.
22.11.2019

W siedzibie GDDKiA we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Pożarnej oraz przedstwiciele miasta i gminy Lubawka oraz powiatu kamiennogórskiego. Projektanci z biura projektowego Transprojekt Warszawa zaprezentowali szczegółowe rozwiązania projektowe. Po prezentacji Projektant i Zamawiający udzielali odpowiedzi na pytania zaproszonych gości.
14.11.2019

W siedzibie GDDKiA we Wrocławiu odbyła się Rada Budowy nr 14 i Rada Roszczeń nr 9. Ponadto odbyło się spotkanie z przedstwicielami samorządu województwa dolnośląskiego oraz miasta i gminy Kamienna Góra w sprawie rozwiązań projektowych w obrębie węzła Kamienna Góra Północ.
12.11.2019

W Biurze Inżyniera Kontraktu w Katowicach odbyła się Rada Techniczna nr 16.
24.10.2019

W siedzibie GDDKiA we Wrocławiu odbyła się Rada Techniczna nr 15 i Rada Zadania nr 13.
10.10.2019

W siedzibie GDDKiA odbyła się Rada Budowy nr 13 oraz Rada Roszczeń nr 8, której celem było podsumowanie działań Wykonawcy i Nadzoru we wrześniu 2019 r.
02.10.2019

Poniżej do pobrania prezentacja z konsultacji społecznych w Lubawce i Kamiennej Górze.

Plik w formacie PDF:

Spotkanie w Kamiennej Górze26.09.2019

W siedzibie GDDKiA o/Wrocław odbyły się Rada Techniczna nr 14 oraz Rada Zadania nr 12, której przedmiotem było omówienie bieżącego stanu zaawansowania uzyskiwania warunków technicznych oraz porozumień, zawansowania spraw podziałowych oraz uzgodnień, które wpłynęły z gmin i od mieszkańców po spotkaniach z mieszkańcami.
19.09.2019

W dniach 18 i 19 września br. odbyły się spotkania z mieszkańcami Lubawki i Kamiennej Górze, w związku z realizacją zadania pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km”.

Celem spotkań było przedstawienie mieszkańcom:
1. Parametrów technicznych projektowanej drogi;
2. Rozwiązań projektowych z określeniem zajęcia terenów;
3. Powiązań projektowanej drogi S3 z istniejącymi drogami poprzez węzły, komunikację poprzeczną, drogi dojazdowe do nieruchomości;
4. Zasad i procedur nabywania nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi;
5. Udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień w kwestiach interesujących przez mieszkańców.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wykonawcy - Konsorcjum Firm: Lider MOSTY ŁÓDŹ S.A, Łódź, Partner PBDI S.A.Toruń, Projektanta - Mosty Katowice Sp. z o.o., Katowice oraz Inżyniera Kontraktu – Konsorcjum firm: Lider Drogowa Trasa Średnicowa SA, Katowice, Parter INKO Consulting Sp. z o.o., Pszczyna.

Informacje o spotkaniach publikowane były na stronach: Urzędu Miasta i Gminy w Lubawce, Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Kamienna Góra.

Spotkanie w Kamiennej Górze Spotkanie w Lubawce

Źródło informacji: https://www.gddkia.gov.pl/
12.09.2019

W siedzibie GDDKiA odbyła się Rada Budowy nr 12 oraz Rada Roszczeń nr 7, której celem było podsumowanie działań Wykonawcy i Nadzoru w sierpniu 2019 r.
22.08.2019

W siedzibie Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg GDDKIA w Mokronosie Dolnym odbyła się Rada Techniczna nr 13 oraz Rada Zadania nr 11, której przedmiotem były bieżące sprawy projektowe oraz omówienie organizacji spotkań z mieszkańcami Kamiennej Góry i Lubawki.
20.08.2019

Odbyły się robocze konsultacje z przedstawicielami Tauron Dystrybucja w sprawie przebudowy kolizji z infrastrukturą techniczną oraz warunków przyłączenia.
14.08.2019

W siedzibie GDDKiA odbyła się Rada Budowy nr 11 oraz Rada Roszczeń nr 6, której celem było podsumowanie działań Wykonawcy i Nadzoru w lipcu 2019 r. W części dotyczącej podłączenia DW367 do węzła Kamienna Góra Północ w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
25.07.2019

W siedzibie Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg GDDKIA w Mokronosie Dolnym odbyła się Rada Techniczna nr 12 oraz Rada Zadania nr 10, której przedmiotem był stan uzgodnień z gestorami sieci uzbrojenia oraz bieżące sprawy projektowe.
18.07.2019

W siedzibie GDDKiA odbyła się Rada Techniczna nr 11, której przedmiotem była koordynacja prac projektowych na styku zadania III i Zadania IV oraz bieżące sprawy projektowe.
11.07.2019

W siedzibie GDDKiA odbyła się Rada Budowy nr 10 oraz Rada Roszczeń nr 5 której celem było podsumowanie działań Wykonawcy i Nadzoru w czerwcu 2019 r.
11.07.2019

W siedzibie GDDKiA odbyło się spotkanie przedstawicieli DSDIK oraz zespołu realizacyjnego Zadania IV w sprawie technicznych uwarunkowań dla przyszłościowego bezpośredniego podłączenia drogi wojewódzkiej nr 367 do węzła Kamienna Góra Północ.
04.07.2019

Odbyły się robocze konsultacje z przedstawicielami PSG oraz UG Kamienna Góra w sprawie przebudowy kolizji z infrastrukturą techniczną.
03.07.2019

W siedzibie GDDKiA odbyła się Narada Koordynacyjna Projektowa której przedmiotem było ustalenie docelowych rozwiązań w zakresie szerokości jedni oraz szerokości ciągów pieszo-rowerowych.
27.06.2019

W siedzibie GDDKiA odbyła się Rada Techniczna nr 10, której przedmiotem było omówienie uwag do roboczego projektu budowlanego – wersja 04 oraz rozwiązania projektowe w obszarze punktu kontroli granicznej.
14.06.2019

W siedzibie GDDKiA odbyła się Rada Budowy nr 09 oraz Rada Roszczeń nr 4.Maj 2019

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła na swojej stronie internetowej zakładkę "Serwis dla podwykonawców", w której znajdują się informacje o procedurach płatności, wzory wniosków i oświadczeń i inne istotne informacje dla PUD.

Serwis ten jest dostępny pod adresem:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Komunikat dot. uruchomienia serwisu:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy22.05.2019 - Rada Budowy nr 8 / Rada Roszczeniowa nr 3

W dniu 22.05.2019 w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 8 i Rada Roszczeniowa nr 3.
10.05.2019 - Rada Techniczna nr 9 / Rada Zadania nr 8

W dniu 10.05.2019 w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Techniczna nr 9 / Rada Zadania nr 8.
25.04.2019 - Rada Zadania nr 7 / Rada Roszczenia nr 2

W dniu 25.04.2019 w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Zadania nr 7 / Rada Roszczenia nr 2.
18.04.2019 - Rada Budowy nr 7

W dniu 18.04.2019 w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 7.
08.04.2019 - Rada Techniczna nr 8

W dniu 08.04.2019 w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Techniczna nr 8.
05.04.2019 - Spotkanie koordynacyjne

W dniu 05.04.2019 w siedzibie Zamawiającego odbyło się Spotkanie koordynacyjne Zadania III i Zadania IV.
21.03.2019 - Rada Budowy nr 6

W dniu 21.03.2019 w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 6.
14.03.2019 - Rada Roszczeniowa nr 1

W dniu 14.03.2019 w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Roszczeniowa nr 1.
07.03.2019 - Rada: Techniczna nr 7 / Zadania nr 6

W dniu 07.03.2019 w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada: Techniczna nr 7 / Zadania nr 6.
28.02.2019 - Rada Techniczna nr 6

W dniu 28.02.2019 w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Techniczna nr 6.
11.02.2019 - Rada Budowy nr 5

W dniu 11.02.2019 w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 5.
11.02.2019 - Rada Techniczna nr 5

W dniu 11.02.2019 w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Techniczna nr 5.
30.01.2019 - Spotkanie w PKP Polskie Linie Kolejowe w Wałbrzychu

W dniu 30.01.2019 w Wałbrzychu odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP w sprawie uzyskania warunków technicznych.
30.01.2019 - Spotkanie w siedzibie GDDKiA

W dniu 30.01.2019 podczas rady technicznej zadania III odbyło się spotkanie w sprawie styku Kontraktu zadania III i zadania IV.
14.01.2019 - Rada: RT/RZ/RB nr 4

W dniu 14 stycznia 2019 w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada: Techniczna/Zadania/Budowy nr 4.
17.12.2018 - Rada: RT/RZ/RB nr 3

W dniu 17 grudnia 2018 w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada: Techniczna/Zadania/Budowy nr 3.
05.12.2018 - Spotkanie z Wydziałem Technologii Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Wrocław

W dniu 5 grudnia 2018 odbyło się spotkanie organizacyjne z Wydziałem Technologii Laboratorium Drogowego O/Wrocław dotyczące współpracy na Kontrakcie.
20.11.2018 – Techniczna/Zadania/Rada Budowy nr 2

W dniu 20 listopada 2018 r. odbyła się Rada: Techniczna/Zadania/Budowy nr 2.
19.11.2018

W dniu 19 listopada 2018 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km”.
Nadzór nad zadaniem będzie pełniło Konsorcjum firm:

DTŚ SA - Lider
ul. Mieszka I nr 10
40-877 Katowice

INKO Consulting Sp. z o.o. - Partner
ul. Dworcowa 18
43-200 Pszczyna06.11.2018

W związku z podpisanymi w dniu 17 października br. umowami z Wykonawcami robót dla Zadania III i IV drogi ekspresowej S3 Bolków – granica państwa, 6 listopada br. zorganizowane zostało Transeuropejskie spotkanie koordynacyjne drogi ekspresowej S3 i autostrady D11.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele GDDKiA Oddział Wrocław, Zarządcy dróg krajowych i autostrad z Republiki Czeskiej Ředitelství silnic a dálnic ČR z Hradec Kralove, a także Konsultant oraz Wykonawcy Zadania III i IV drogi ekspresowej S3 oraz autostrady D11.

Transeuropejskie spotkanie koordynacyjne drogi ekspresowej S3 i autostrady D11

Głównym celem przedmiotowego spotkania było zacieśnienie współpracy pomiędzy Zarządcami obu dróg, Konsultantem, Wykonawcami drogi ekspresowej S3 i autostrady D11 oraz wymiana pierwszych spostrzeżeń związanych z realizacją przedmiotowych dróg.

Dnia 18 marca 2005 r. w Straszynie podpisana została „Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o połączeniu drogi ekspresowej S3 po stronie polskiej i drogi ekspresowej R11 po stronie czeskiej na polsko-czeskiej granicy państwowej”. Od tego momentu obie strony wskazanej umowy, zaczęły prowadzić cykliczne spotkania koordynacyjne dotyczące styku drogi ekspresowej S3 i autostrady D11 ( do 2016 r. drogi ekspresowej R11).


źródło: https://www.gddkia.gov.pl/


25.10.2018 – Rada Techniczna/Zadania/Budowy nr 1

W dniu 25 października 2018 odbyła się pierwsza Rada Techniczna/Zadania/Budowy nr 1.
17.10.2018

Podpisanie umowy z Wykonawcą - 17 października 2018 r. Podpisanie umowy z Wykonawcą - 17 października 2018 r. Podpisanie umowy z Wykonawcą - 17 października 2018 r.

17 października 2018 r. podpisano umowę na „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km”.
Wykonawcą zadania będzie Konsorcjum firm:

MOSTY ŁÓDŹ S.A. - Lider
ul. Bratysławska 52
94-112 Łódź

PBDI S.A. - Partner
ul. Wapienna 10
87-100 Toruń