Aktualności
Tydzień 7/2021 – 13.02.2021 r. – 19.02.2021 r.

W szóstym tygodniu 2021 r. (13.02.2021 r. - 19.02.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 103 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Dźwigi, Walce, Betonowozy) oraz 277 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

Trasa główna:

 • Zdjęcie humusu – 82450 m²
 • Wykop – 11750 m³
 • Wymiana gruntu - 800 m³

Węzeł Kamienna Góra Południe:

 • Wykop – 1000 m³

Drogi Poprzeczne:

 • Zdjęcie humusu – 975 m²
 • Wykonanie rowów – 240 m³

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Pale CFA – 20 szt.
 • WS-41: Beton podkładowy P13 – 10.5 m³, odkopanie pali P10-P12 – 400 m³
 • MS-44A: Skucie pali na P1 i P2 – 24 szt.
 • WS-45A: Wykop fundamentowy P1, P2 – 800m³, Beton podkładowy P1, P2 – 36 m³
 • WS-47: Zbrojenie przyczółka P1 – 4t., Zbrojenie fundamentu P2, P3 – 20t., Beton wyrównawczy pod stanowisko do nasuwania 30 m³, Wykop pod fundament P11 – 200 m³, Pale CFA P10 – 20 szt.
 • WS-49: Zbrojenie korpusu przyczółka P10L – 10t. , Zbrojenie fundamentu P7 – 8t., Betonowanie fundamentu P10P – 198 m³, Próbne obciążenie pali P7 ,P8 – 2 szt.
 • WS-52: Zbrojenie fundamentu P1L – 100%, Zbrojenie fundamentu wytwórni ustroju nośnego – 90%, Betonowanie fundamentu P1L – 180 m³, Kolumny DSM P10 – 7 szt.
 • WS-54: Zbrojenie fundamentu wytwórni ustroju nośnego – 75%, Zbrojenie fundamentu P14 – 85%, Próbne obciążenie dynamiczne Pali CFA P15 – 1 szt., Wykonanie platformy pod pale Jet-Grouting – 100%
 • WS-57: Wykonanie pali CFA P3 – 48 szt.
 • WS-57A: Wykonanie pali wielkośrednicowych P1, P2 – 18 szt.
 • WD-59: Wykonanie wykopów pod fundamenty P1, P2, P3 – 500 m³.
WS-52 Betonowanie
WS-52 Kolumny DSM P10
WS-57A Wykonanie pali wielkośrednicowych P1Tydzień 6/2021 – 06.02.2021 r. – 12.02.2021 r.

W szóstym tygodniu 2021 r. (06.02.2021 r. - 12.02.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 37 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Dźwigi, Walce) oraz 139 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Południe, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

Trasa główna:

 • Zdjęcie humusu – 11600 m²
 • Wykonanie rowów – 120 mb
 • Wykop – 800 m³
 • Wymiana gruntu - 3500 m³

Węzeł Kamienna Góra Południe:

 • Wykop – 2600 m³

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-49: Zbrojenie stanowiska montażowego jezdni prawej – 26.7 t
 • WS-52: Zbrojenie fundamentów P1 – 20%
 • WS-54: Zbrojenie fundamentu P14P i P14L – 85%, Kucie pali prefabrykowanych na wytwórni – 100%
 • WS-47: Wykonanie pali CFA - podpora P11 – 16 szt., Wykonanie zbrojenia fundamentu podpora P1 – 15 t, Wykonanie wykopu pod fundament P5 - 300 m³, Wykonanie betonu wyrównawczego P5 – 20 m³, Betonowanie fundamentu P1L – 220 m³, Wykonanie pali prefabrykowanych pod wytwórnię - 20 szt., Skucie głowic pali podpora P4 – 40 szt.
 • WS-57: Wykonanie wykopu pod platformę P3, P7 – 860 m³, Wykonanie platformy na P3 - 725 m², Odhumusowanie drogi dojazdowej zaplecza przy obiekcie - 650 m²
 • WS-40: Wykonanie platformy roboczej P1 – 200 m², Pale CFA podpora P1 – 8 szt. Wykonanie betonu wyrównawczego - stanowisko do nasuwania - strona lewa i prawa – 50 m³
 • WD-59: Wykonanie wykopu pod fundament P1, P2 i P3 – 1000 m³

Roboty Branżowe:

 • Elektroenergetyka: 3NN roboty ziemne, przewierty sterowane – 150 mb, 8SN, 8/1SN - roboty ziemne, prace montażowe, prace łączeniowe – 60 mb, 10 SN - roboty ziemne – 150 mb.
 • Wodociąg: Przebudowa kolizji W4A – 100%, Przebudowa kolizji W6 – 60%.
 • Teletechnika: T-5 - budowa rurociągu kablowego, zabudowa studni kablowych – 120 mb
 • Gazociągi: GŚ-3 - prace spawalnicze, roboty ziemne – 150 m
 • Kanalizacja sanitarna: Przebudowa kolizji KS-5 - 20%, Przebudowa kolizji KS-4 – 60%
 • Kanalizacja deszczowa: kanał 1 - 21 mb, kanał 23 - 48 mb
 • Melioracje: Przebudowa koryta rzeki Bóbr – 100 mc.

Suma opadów w rozpatrywanym okresie wynosiła 3,4 mm. Warunki atmosferyczne nie miały istotnego wpływu na prowadzenie robót.

Wbijanie ścianek szczelnych
Kanalizacja deszczowa - KD38 rura osłonowaTydzień 5/2021 – 30.01.2021 r. – 05.02.2021 r.

W piątym tygodniu 2021 r. (30.01.2021 r. - 05.02.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 152 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Dźwigi, Walce, Wiertnice, Betonowozy) oraz 315 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Lubawka, Łącznika DW367, BYPASS JESIONOWA oraz przy Trasie Zasadniczej i Drogach Poprzecznych wykonano:

Trasa główna:

 • Zdjęcie humusu – 36450 m²
 • Wykonano Zbiornik retencyjny – 1900 m²
 • Wykonanie rowów – 470 mb
 • Wykop - 6450 m³
 • Wykonanie pali FDC – 134 szt.

Węzeł Kamienna Góra Północ:

 • Wykop – 3500 m³

BYPASS JESIONOWA:

 • Ułożenie tłucznia - 1200 m²

DW367:

 • Frezowanie - 6345 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-52: Zbrojenie stanowiska do nasuwania NL – 20% , Wykonanie kolumn DSM – 56 szt., Betonowanie fundamentu P3 – 205 m² , Zbrojenie fundamentów P1 – 10% , Zbrojenie słupów P2 – 20%
 • WS-57A: Wykonanie pali wielkośrednicowych – 19 szt.
 • MS-44A: Wykonanie wykopów fundamentowych P1 i P2 – 150 m³, Wykonanie betonu podkładowego P2 – 16 m³
 • WS-41: Beton podkładowy P3 – 33 m³, Skuwanie pali P4 – 7 szt., Odkopywanie pali P13 – 300 m³
 • WS-54: Beton podkładowy P6,P7 – 50 m³, Beton podkładowy wytwórnia ustroju nośnego JL i JP – 70 m², Wykonanie wykopu P6, P7 - 600 m³, Wykonywanie kolumn DSM P2 – 50 szt., Skuwanie pali P15 – 2 szt., Wykonanie odhumusowania pod platformę P4 -300 m², Wykonywanie wykopu pod platformę P4 - 200 m³
 • WS-49: Zbrojenie fundamentu podpory P10P – 24,1 t, Zbrojenie stanowiska montażowego jezdni prawej – 16,1 t, Zbrojenie fundamentu podpory P7L – 6 t., Betonowanie fundamentu P9P – 99 m³, Betonowanie fundamentu P9L – 99 m³
 • WS-47: Wykonanie pali CFA - podpora P11 – 16 szt., Wykonanie zbrojenia fundamentu podpora P1 – 15 t., Wykonanie wykopu pod fundament P5 – 300 m³, Wykonanie betonu wyrównawczego P5 – 20 m³, Betonowanie fundamentu P1L – 220 m³, Wykonanie pali prefabrykowanych pod wytwórnię – 20 szt., Skucie głowic pali podpora P4 – 40 szt.
 • WS-57: Wykonanie wykopu pod platformę P3 , P7 – 860 m³, Wykonanie platformy na P3, P7 – 725 m², Odhumusowanie drogi dojazdowej zaplecza przy obiekcie – 650 m²
 • WS-40: Wykonanie platformy roboczej P1 – 200 m², Pale CFA podpora P1 – 8 szt., Wykonanie betonu wyrównawczego - stanowisko do nasuwania – 50 m³
 • WS-45: Pale CFA P7, P8 – 56 szt., Wykonanie platformy roboczej P8 – 200 m², Wykop pod platformę P1 – 1500 m³
 • MS-44: Rozkucie pali CFA P3 – 30 szt.
 • WS-57: Odhumusowanie placu pod zaplecze budowy – 3360 m², Wykonanie utwardzenia sięgacza i części placu pod zaplecze budowy przy obiekcie WS57 – 100%
 • MS-58: Odhumusowanie pod platformy i sięgacze dla podpór P1 do P5 – 1870 m² Wykop pod platformy P1 do P3 – 305 m³.

Roboty Branżowe:

 • Elektroenergetyka: 3NN roboty ziemne, przewierty sterowane – 150 mb, 8SN, 8/1SN - roboty ziemne, prace montażowe, prace łączeniowe – 60 mb, 10 SN - roboty ziemne – 150 mb.
 • Wodociąg: Przebudowa kolizji W4A – 100% , Przebudowa kolizji W6 – 60%.
 • Teletechnika: T-5 - budowa rurociągu kablowego, zabudowa studni kablowych – 120 mb
 • Gazociągi: GŚ-3 - prace spawalnicze, roboty ziemne – 150 m
 • Kanalizacja sanitarna: Przebudowa kolizji KS-5 - 20%, Przebudowa kolizji KS-4 – 60%
 • Kanalizacja deszczowa: kanał 1 - 21 mb, kanał 23 - 48 mb
 • Melioracje: Przebudowa koryta rzeki Bóbr – 100 mc.

Suma opadów w rozpatrywanym okresie wynosiła 3,4 mm. Warunki atmosferyczne nie miały istotnego wpływu na prowadzenie robót.

Km 59+350 frezowanie nawierzchni DW367
Km 67+250 prostowanie koryta rz. Bóbr 4
WS54 P2
Zbrojenie fundamentuTydzień 4/2021 – 23.01.2021 r. – 29.01.2021 r.

W czwartym tygodniu 2021 r. (23.01.2021 r. - 29.01.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 140 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Dźwigi, Walce, Wiertnice, Betonowozy) oraz 299 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Lubawka, Łącznika DW369, BYPASS JESIONOWA oraz przy Trasie Zasadniczej i Drogach Poprzecznych wykonano:

Trasa główna:

 • Zdjęcie humusu – 34100 m²
 • Wykop - 3130 m³
 • Wymiana gruntów - 9300 m³
 • Osuszanie - 160 m³
 • Wykonanie pali FDC – 102 szt.

Węzeł Lubawka:

 • Zdjęcie humusu – 7600 m²

Węzeł Kamienna Góra Północ:

 • Wykop – 9500 m³

Łącznik DW369:

 • Zdjęcie humusu - 2000 m²

BYPASS JESIONOWA:

 • Osuszanie – 5700 m²
 • Podbudowa z kruszywa – 1000 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-52: Zbrojenie fundamentu P2 – 100%, Betonowanie fundamentu P2 - 180 m³, Wykonanie betonu podkładowego – 400 m³, Zbrojenie fundamentu P3 – 50%
 • WS-57A: Wykonanie pali wielkośrednicowych – 8 szt. , Wywóz humusu i urobku – 1 dzień.
 • WS-41: Beton podkładowy P6 – 12.5 m³, Skucie pali P4 – 7 szt., Próbne obciążenie pali P4P – 1 szt., Wykop P3 - 650 m³, Odkopanie pali P6, P7 – 500 m³ , Pale CFA P14, P15 -48 szt.
 • WS-54: Beton podkładowy P15,P11,P10,P9 – 90 m³, Wykonanie wykopu P10,P11,P9,P5 – 600 m³, Wykonywanie pali Jet-Grouting P5,P6,P7 – 120 szt., Wbijanie ścianek szczelnych P1 – 100 m², Wbijanie pali prefabrykowanych – 64 szt., Próbne obciążenie pali P14 - 1 szt., Skuwanie pali P14,P15 – 4 kpl.
 • WS-49: Zbrojenie fundamentu podpory P10, P9 – 40,8 t., Zbrojenie stanowiska montażowego – 7 t., Betonowanie fundamentu P10L – 197,5 m³, Wykonanie betonu podkładowego -128 m³ .
 • WS-47: Zbrojenie fundamentu P1 – 15 t., Wykonanie betonu wyrównawczego P6 – 21 m³
 • WS-57: Wykonanie wykopu pod platformę P3, P7 – 860 m² , Wykonanie platformy na P3 , P7 – 725 m², Odhumusowanie drogi dojazdowej – 650 m² .
 • WS-40: Wykonanie platformy roboczej P1, P5 – 800 m², Wbijanie pali prefabrykowanych pod stanowisko do nasuwania – 20 szt.
 • WS-45: Pale CFA P4, P5, P6, P7 – 80 szt. , Wykonanie platformy roboczej P8, P7 , P5 – 1400 m².

Roboty Branżowe:

 • Elektroenergetyka: 3NN roboty ziemne, przewierty sterowane - 150 mb, 10 SN - roboty ziemne – 150 mb, WN5 - przepięcie sieci – 2 kpl.
 • Wodociąg: Przebudowa kolizji W4A , W6 , W-2 – 74 m.
 • Gazociągi: GŚ-3 - prace spawalnicze, roboty ziemne – 150 m.
 • Teletechnika: T- 5 - budowa rurociągu kablowego, zabudowa studni kablowych – 120 mb
 • Kanalizacja sanitarna: Przebudowa kolizji KS-4 – 24 mb.
 • Kanalizacja deszczowa: KD-38 - rura osłonowa – 12 mb., kanał 7 – 74 mb.
 • Melioracje: Przebudowa koryta rzeki Bóbr – 100 mc.

Suma opadów w rozpatrywanym okresie wynosiła 9,0 mm (śnieg). Warunki atmosferyczne nie miały istotnego wpływu na prowadzenie robót.

Wbijanie ścianek szczelnych
Wbite pale prefabrykowane pod stanowisko do nasuwania
WS-49 Betonowanie fundamentu P10
WS-52 Betonowanie fundamentu P2Tydzień 3/2021 – 16.01.2021 r. – 22.01.2021 r.

W ubiegłym tygodniu (16.01.2021 r. – 22.01.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 118 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Dźwigi, Walce, Wiertnice, Betonowozy) oraz 372 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Lubawka oraz przy Trasie Zasadniczej i Drogach Poprzecznych wykonano:

Trasa główna:

 • Zdjęcie humusu - 34680 m²
 • Wykop - 4080 m³
 • Wymiana gruntów - 3000 m³
 • Wykonanie pali FDC – 58 szt.

Węzeł Lubawka:

 • Zdjęcie humusu – 4290 m²

Węzeł Kamienna Góra Północ:

 • Wykop – 1600 m³
 • Wymiana gruntu – 1600 m³

Drogi poprzeczne:

 • D 32 oraz D 23 wykonano 2200 m² umocnienia

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-52: Zbrojenie fundamentu P2 – 50%, Skucie głowic pali na P1 – 64 szt., Wykonanie wykopów pod chudziaka P13, P14 – 400 m³, Obciążenie próbne pali na P1 – 1 szt.
 • WS-45A Wykonanie pali wielkośrednicowych fi1200 – 18 szt.
 • MS-46A Wykonanie pali wielkośrednicowych fi1200 – 9 szt.
 • WS-41: Wykop P3 – 600 m³, Odkopanie pali P4 – 250 m³ , Pale CFA P9, P10 – 9 szt. , Platforma P15 – 300 m²
 • WS-54: Beton podkładowy P12,P13- 68 m³, Ścięcie pali jet-grouting P10 – 400 m³ , Wykonywanie pali Jet-Grouting P11, P5 – 84 szt., Wbijanie ścianek szczelnych P2 i P1 – 200 m², Wykonanie wykopu P15 – 400 m³
 • WS-49: Wykonywanie pali CFA na podporze P5 - 19 szt., Wykonanie wykopów fundamentowych P1, P2, P4 – 1300 m³, Wykonywanie sięgaczy i platform na podporze P1 i P2 – 1200 m², Próbne obciążenie pali na podporach P10, P9 i P6 – 3 szt.
 • WS-47: Zbrojenie fundamentu P1 – 15 t., Wykonanie betonu wyrównawczego P6 – 21 m³
 • MS-57A: Wywóz humusu i urobku – 2 dni.
 • MS-57: Odhumusowanie P3, P7 – 1850 m², Wykonanie sięgacza do P3, P7 – 540 m²
 • WS-40: Wykonanie platformy roboczej P1, P5 -800 m², Wbijanie pali prefabrykowanych pod stanowisko do nasuwania – 20 szt.
 • WS-45: Wykonanie platformy roboczej P6, P5, P4, P3 – 3000 m² , Pale CFA P6 – 9 szt.

Roboty Branżowe:

 • Elektroenergetyka: 8 SN, 8/1 SN - prace ziemne, układanie linii kablowej – 800 mb., 6 SN, 6/1 SN - roboty ziemne, prace montażowe, prace łączeniowe – 150 mb., 10 SN - roboty ziemne – 100 mb., WN4 - montaż konstrukcji słupów – 2 kpl., WN5 - montaż konstrukcji słupów – 1 kpl.
 • Wodociąg: Przebudowa kolizji W4A, W6, W-2 – 84 m
 • Gazociągi: GŚ-3- prace spawalnicze, roboty ziemne – 150 m
 • Kanalizacja sanitarna: Przebudowa kolizji KS-4 – 24 mb
 • Kanalizacja deszczowa: TBS – 12 mb, KD-38 - rura osłonowa – 74 mb

Suma opadów w rozpatrywanym okresie wynosiła 2,0 mm (deszcz). Warunki atmosferyczne nie miały istotnego wpływu na prowadzenie robót.

Km 56+200 wykonywanie wzmocnienia gruntu palami wielkosrednicowymi pod filar WS-41
Km 63+200 przygotowanie platformy pod nasów WS-49
Km 65+400 wykonywanie wzmocnienia podłoża pod przesło WS-54
Wbijanie pali prefabrykowanych WS-40
WS-49Tydzień 2/2021 – 09.01.2021 r. – 15.01.2021 r.

W drugim tygodniu 2021 r. (09.01.2021 r. - 15.01.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 98 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Dźwigi, Walce, Palownica + stacja DSM) oraz 235 osób.

Wykonawca w zakresie Robót Drogowych przy Trasie Głównej w km 63+500 - 64+000, 60+825 - 61+905, 62+400 - 62+500, 59+900 wykonał zdjęcie 19750 m² humusu, oraz na km 59+700 - 59+800, 62+400 - 62+450, 0+280 - 0+300 L05, 0+330 - 0+350 L05 wykonano wykopy o łącznej wielkości 5020 m³. Przy km 54+825 - 54+835, 0+120 - 0+200 L05, 0+520 - 0+560 L05 nastąpiła wymiana gruntów w ilości 4500 m³. Wykonano na drogach poprzecznych zdjęcie humusu 7655 m² , oraz 1000 m³ wykopu.

W zakresie Robót Mostowych na obiekcie:

 • WS-52: Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi1200, P13, P14 – 94 szt. Wykonano beton podkładowy P1- 36 m³, Wykonanie wykopów pod chudziaka P12 – 200 m³, Wykonanie pali pod stanowisko do nasuwania – 24 szt.
 • WS-45A Wykonanie pali wielkośrednicowych fi1200 – 18 szt.
 • MS-46A Wykonanie pali wielkośrednicowych fi1200 – 9 szt.
 • WS-41: Odhumusowanie podpory P3 – 600 m², Wykonanie Pali CFA P13, P11 – 28 szt. Odkopywanie pali P4 – 100 m³
 • WS-54: Wykonanie wykopu i ścięcie pali jet-grouting P9, P12 – 500 m³, Wykonywanie pali Jet-Grouting P9, P10 – 148 szt., Beton podkładowy P14 - 26 m³, Wbicie ścianek szczelnych P13 i P14 – 600 m², oraz Wykonanie wykopu P13 i P14 - 600 m³
 • WS-49: Wykonywanie pali CFA na podporze P5 – 19 szt., Wykonanie wykopów fundamentowych P1, P2, P4 oraz pod stanowisko montażowe - 1300 m³. Wykonywanie siekaczy i platform na podporze P1 i P2 - 1200 m², Próbne obciążenie pali na podporach P10, P9 i P6 – 3 szt.
 • WS-47: Wykonanie pali CFA P7 - 41 szt., Wykop podpora P4, P6 - 600 m³, Wykonanie betonu wyrównawczego P4 – 26 m³, Próbne obciążenie pali na podporach P3 - 1 szt.
 • MS-57A: Wywóz humusu i urobku – 2 dni.
 • MS-57: Wykonanie wykopu P1 , P2 - 510 m³, Wykonanie sięgacza do P1, P2 - 520 m², Wykonanie platformy roboczej P1, P2 – 757 m²
 • WS-40: Wykonanie platformy roboczej P5, P8, P9 – 1200 m²
 • MS-44: Wykonanie 100% pali CFA na podporze P3 (rewizja)

Roboty Branżowe

W zakresie prac elektroenergetycznych wykonano 200 mb prac ziemnych na km 62+400 (kolizja 8 SN), oraz prace ziemne na km 60+330 (kolizja 6 SN, 6/1 SN) w ilości 30 mb.
W zakresie usunięcia kolizji Teletechnicznych Wykonawca przebudował 30 mb kolizji T6 na km 58+250.
Wykonawca również wykonał 12 mb. kanalizacji deszczowej (TBS) na km 55+750, 10 mb kanalizacji deszczowej (KD-1) na km 54+900, oraz 18 mb kanalizacji deszczowej (KD-52) na km 54+250.

Suma opadów w rozpatrywanym okresie wynosiła 0,7 mm (deszcz) i 1,07 mm (śnieg). Warunki atmosferyczne nie miały istotnego wpływu na prowadzenie robót.

Odhumusowanie TG
- 63+500 - 64+000
WS-52
Próbne obciążenie pali obiekt WD-49
Wykopy fundamentów WD-54Tydzień 1/2021 – 02.01.2021 r. – 08.01.2021 r.

W pierwszym tygodniu 2021 r. (02.01.2021 r. - 08.01.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 65 jednostek sprzętowych (Roboty burzące, Koparki, Spycharki, Równiarki, Dźwigi) oraz 226 osób.

Wykonawca w zakresie Robót Drogowych przy Trasie Głównej w km 62+350 - 62+400 wykonał wykopy o łącznej wielkości 1800 m³. Przy drodze krajowej nr 5 zdjęto 410 m² humusu, na drodze powiatowej nr 3475D na odcinku Błażkowa – Lubawka w km 0+300 - 0+422 - 400 m². Umocniono 950 m² drogi D20.

W zakresie Robót Mostowych na obiekcie:

 • MS-44 wykonano 100% pali CFA (Pale formowane świdrem ciągłym (CFA - Continous Flight Auger) to technologia pali wierconych betonowanych na mokro w gruncie. Pale wierci się i betonuje w czasie jednego ciągłego procesu za pomocą świdra spiralnego o długości równej co najmniej długości pala.)
 • WD-39 wykonano Platformy P1, P2, P3 o łącznej wielkości 600 m² oraz 150 m³ wykopu pod platformę P2.
 • WS-41 odkopywano 500 m³ pale P5, P6, P7 oraz wykonano 21 szt. pali CFA P9, P12.
 • WS-45A wykonano 18 szt. pali wielkośrednicowych fi1200.
 • WS-47 wykonano 6 szt. pali CFA na podporze P5 oraz 13 szt. na podporze P6, wykuto 42 szt. głowic pali na podporze P1.
 • WS-49 - Skuto 90 szt. głowic pali na podporach P9, P8, P7 oraz Wykonano 10 szt. pali CFA na podporze P5.
 • WS-52 - Wykonano 40 szt. pali pod stanowisko do nasuwania, 200 m³ wykopów pod chudziaka P12, oraz wzmocniono podłoże 40 szt. kolumn DSM fi1200 na podporze P13 (Kolumny DSM – technologia wzmacniania zbyt słabego podłoża budowlanego polegająca na wykonaniu w gruncie kolumn z cementogruntu.)
 • WS-54 – Wykonano 100% wykopu, 10 szt. kolumn DSM oraz ich ścięcie na podporze P3.
 • Wykonano 14 szt. pali CFA na podporze P15 oraz 200 m² sięgacza do podpory P10.
 • Na podporze P12 wykonano 74 szt. pali Jet-Grouting (Jet-Grouting – metoda geoinżynieryjna, polegająca na rozcięciu i rozdrobnieniu gruntu przez działający dynamicznie strumień wody lub zaczynu cementowego (o prędkości ponad 100 m/s) i utworzenie kolumny tzw. cementogruntu.)

Roboty Branżowe w zakresie prac elektroenergetycznych wykonano 200 mb prac ziemnych na km 62+400 (kolizja 8 SN), roboty ziemne oraz roboty montażowe w celu budowy zasilania placu budowy przy obiektach: WS-45, WS-47, WS-49, WS-40; wykonano 30 mb prac ziemnych, przeciski oraz montaż kabla na km 59+900 (kolizja 3nN).

W zakresie usunięcia kolizji wodociągowych wykonano 70 mb przebudowy kolizji W2 na km 55+600, 15 mb przebudowy W4 i W4a na km 59+892 oraz 140 mb przebudowy kolizji W6 na km 66+620.

W zakresie usunięcia kolizji Teletechnicznych Wykonawca przebudował 420 mb kolizji T1 na km 55+100, 30 mb kolizji T6 na km 58+250.

Wykonawca również wykonał 30 mb kanalizacji sanitarnej (KS-4) na km 66+622 i 18 mb kanalizacji deszczowej (TBS) na km 55+750 oraz 12 mb kanalizacji deszczowej (KD-1) na km 54+900.

W okresie 02-08.01.2021 występowały ujemne temperatury, opady śniegu i silne zamglenia powodujące utrudnienia w prowadzeniu Robót.

Próbne obciążenie pali obiekt WD-49
Wykopy fundamentów WD-54
Wykonywanie pali FDC
Próbne obciążenie pali na obiekcie WD-47Pozostałe informacje - Archiwum - ⇅