Aktualności
15.10.2020

W dniu 15.10.2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 30, na której omawiano m. in. bieżącą sytuację hydrologiczną po podtopieniach z dnia 14.10.2020 r.
12.10.2020

Aktualnie na terenie budowy pracują średnio 72 jednostki sprzętowe (Spycharki, Koparki (gąsienicowe, kołowe), Walec gładki, sonda CPT samojezdna). Średnie zatrudnienie wynosi około 166 osób.
Na całej Trasie Głównej przeprowadzane są nadzory środowiskowe, archeologiczne, prace geodezyjne, wycinka drzew oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu.
Wykonawca realizuje budowę przejazdów nad ciekami, dróg technologicznych, odhumusowanie, roboty ziemne.
Wykonano ok 49.000 m2 zdjęcia humusu, 10 400 m3 wykopów, 13.000 m2 dróg poprzecznych.
Rozpoczęto również przygotowania do robót mostowych, wykonywano min.
sondowania CPT pod obiekty MS-44, WS-41, WS-57.

Z robót branżowych rozpoczęto realizację:
Elektroenergetyka - Przebudowa kolizji nr 1 NN - TG km 55+070, Teletechnika - Przebudowa kolizji T1-B - TG km 55+137 Gazociągi - Przebudowa kolizji GŚ-1b
08.10.2020

W dniu 08.10.2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 25 oraz Rada Roszczeń nr 20.
02.10.2020 - Wykonawca przystąpił do prac w zakresie branży drogowej

W miesiącu wrześniu rozpoczęto prace przygotowawcze związane z oznakowaniem granic i obiektów, wprowadzono na teren budowy ciężki sprzęt - aktualnie pracują 43 jednostki sprzętowe (min. koparki, samochody, spychacze) oraz 101 osób.
Rozpoczęto prowadzenie prac ziemnych przy DK5, DW367 oraz przy obiekcie WS52.
Rozpoczęto również prowadzenie prac związanych z wycinką przy węźle Kamienna Góra północ (DK5), Kamienna Góra południe (DW367), Lubawka (DW369). Zrealizowano 15% wycinki.
Wprowadzona została na tą okoliczność organizacja ruchu przy DK5 - Ptaszków, DW367 - wyjazd w kierunku Kowar, DW369 - Lubawka-Bukówka.
Zostały również przekazane dwie nieruchomości znajdujące się w miejscowości Ptaszków 58 oraz 60.
Wykonywane są roboty związane z odhumusowaniem przyszłego pasa drogowego oraz z zabezpieczeniem gazociągów - w ostatnim tygodniu września rozpoczęto usuwanie kolizji gazowej GŚ1b.
W okresie od 02 do 30 września na Trasie Głównej zdjęto humus z powierzchni 38 588 m2, tj. 5,82% zaawansowania prac.
W początkowej fazie są wykopy (4300 m2 - 0,15%) i budowa nasypów (1443 m2). Prowadzone są również prace archeologiczne.

Wycinka drzew DW369
Wycinka drzew
Odhumusowanie ok km. 58+100
Prace archeologiczne
Prace archeologiczne
TG 59+200 wykop01.10.2020

W dniu 01.10.2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 29.
24.09.2020

W dniu 24.09.2020 r. odbyła się Rada Techniczna nr 28 oraz Rada Zadania nr 25.
17.09.2020

Przekazano Wykonawcy pierwszy budynek mieszkalny przeznaczony do wyburzenia pod budowę węzła Kamienna Góra Północ.

Przekazano Wykonawcy pierwszy budynek mieszkalny przeznaczony do wyburzenia pod budowę węzła Kamienna Góra Północ16.09.2020

Zakończono przegląd przyrodniczy przed wycinką drzew pod kątem występowania gniazd i schronień nietoperzy.
15.09.2020

Zakończono przegląd saperski. Na terenie budowy nie stwierdzono występowania niewybuchów i niewypałów pochodzenia wojskowego. Dopuszczono cały teren budowy do wykonywania robót ziemnych.

Prace saperskie S3 Zadanie IV okolice Lubawki15.09.2020

W dniu 15.09.2020 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Kamiennej Górze odbyła się Rada Budowy nr 24 oraz Rada Roszczeń nr 19.
10.09.2020

W dniu 10.09.2020 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Kamiennej Górze odbyła się Rada Techniczna nr 27 i Rada Zadania nr 24.
03.09.2020

Wykonawca zgłosił do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zamiar rozpoczęcia robót budowlanych.
02.09.2020

W dniu 02.09.2020 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Kamiennej Górze odbyła się Rada Techniczna nr 26 i Rada Zadania nr 23.
02.09.2020

W dniu 02.08.2020 r. w Kamiennej Górze, w Biurze Inżyniera Kontraktu S3 zad. IV przekazano Wykonawcy robót plac budowy dla inwestycji - „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km".

W Biurze Inżyniera Kontraktu S3 zad. IV przekazano Wykonawcy robót plac budowy W Biurze Inżyniera Kontraktu S3 zad. IV przekazano Wykonawcy robót plac budowy W Biurze Inżyniera Kontraktu S3 zad. IV przekazano Wykonawcy robót plac budowy31.08.2020

W dniu 31.08.2020 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km".

Więcej inforamcji na stronie GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38956/Mamy-juz-wszystkie-decyzje-ZRID-na-budowe-dolnoslaskiego-odcinka-S3

Wojewoda Dolnośląski wydał Decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji Wojewoda Dolnośląski podpisuje decyzję ZRID dla S3 zad. IV fot. Gddkia/Magda Szumiata Wojewoda Dolnośląski wydał Decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji Wojewoda Dolnośląski wydał Decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji27.08.2020

W dniu 27.08.2020 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Kamiennej Górze odbyła się Rada Techniczna nr 25 i Rada Zadania nr 22.
26.08.2020

W dniu 26.08.2020 r. w formie telekonferencji odbyło się spotkanie Dyrekcji GDDKiA (Centrala) z Dyrekcją O/Wrocław, Kierownikiem Projektu, Dyrektorem Kontraktu oraz Inżynierem Kontraktu w sprawie realizacji S3 zad IV dot. m.in. bieżącej sytuacji na kontrakcie, problemów, roszczeń itp.
23.07.2020

W dniu 23.07.2020 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Kamiennej Górze odbyła się Rada Techniczna nr 24 i Rada Zadania nr 21.
21.07.2020

Od 21 lipca 2020 r. Biuro Inżyniera Kontraktu S3 Zadanie IV funkcjonuje pod adresem w Kamiennej Górze (kod: 58-400) przy ulicy Stefana Okrzei 3.
W związku z powyższym wszelką korespondencję związaną z Kontraktem należy kierować na wskazany wyżej adres.
09.07.2020

W dniu 09.07.2020 r. w siedzibie Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg GDDKIA w Mokronosie Dolnym, a także w trybie wideokonferencji odbyła się Rada Budowy nr 22 oraz Rada Roszczeń nr 17.
25.06.2020

W dniu 25.06.2020 r. w siedzibie GDDKiA/o Wrocław w połączeniu z wideokonferencją odbyła się Rada Techniczna nr 23 oraz Rada Zadania nr 20.
22.06.2020

W ramach przygotowań do rozpoczęcia realizacji budowy, w dniu 22 czerwca 2020 r., wykonawca przystąpił do inwentaryzacji stanu technicznego istniejących dróg publicznych znajdujących się w otoczeniu inwestycji, które mogą być wykorzystywane do transportu technologicznego oraz objazdów dla ruchu publicznego. Z inwentaryzacji powstanie materiał fotograficzny i opisowy. Inwentaryzacja będzie wykonana zarówno przed jak i po zakończeniu robót. Ma na celu sporządzenie dokumentacji niezbędnej do określenia zakresu napraw dróg po zakończeniu realizacji inwestycji.

Samochód-Laboratorium do inwentaryzacji dróg10.06.2020

W dniu 10.06.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Budowy nr 21 i Rada Roszczeń nr 16.
29.05.2020

W dniu 29.05.2020 r. na stronie https://bip.duw.pl/bip/obwieszczenia/wnioski-o-wydanie-i-de/3579,2020.html ukazało się Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2020 roku zawiadamiające, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził ponowną ocenę oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia drogowego polegającego na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka długości około 15.3 km od km 54+262,82 do km 69+621,41 (w tym w ramach - Zadania III od km 54+262,82 do km 54+338,22 oraz w ramach Zadania IV od km 54+338,22 (km według Zadania IV 54+316,50) do km 69+621,41) nazwanej przez Inwestora: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa o długości około 15,3 km od km 54+262,82 do km 54+338,22 oraz od km 54+316,50 (54+338,22 wg zadania III) do km 69+621,41”, w ramach postępowania mającego na celu wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla wskazanego zamierzenia budowlanego.

W związku z powyższym informuje się o możliwości udziału społeczeństwa w wymienionym postępowaniu, w tym z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w terminie trzydziestu dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości tj. do dnia 29 czerwca 2020 r.

Więcej informacji w załączonym dokumencie PDF:
28.05.2020

W dniu 28.05.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Techniczna nr 22 i Rada Zadania nr 19.
14.05.2020

W dniu 14.05.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Budowy nr 20 i Rada Roszczeń nr 15.
28.04.2020

W dniu 28.04.2020 r. w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie koordynacyjne dla kontraktów S3 Zadanie III i S3 Zadanie IV. Tematem spotkania było wyjaśnienie spraw związanych z realizacją spraw na styku kontraktów [zrzut wody] i realizacją kabla zasilającego tunel TS-32 i TS-26 w części zlokalizowanej na odcinku Zadania IV. Spotkanie odbyło się pomiędzy Wykonawcami Zadań III i IV przy udziale Inżyniera Kontraktu i Kierownika Projektu.
24.04.2020

Na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad udostępniono wizualizację drogi ekspresowej S3 Kamienna Góra - Lubawka (granica państwa).

Wizualizację można zobaczyć tutaj:
www.gddkia.gov.pl/pl/a/37368/Nie-zwlekaj-Juz-dzis-zobacz-jak-bedzie-wygladac-droga-ekspresowa-S3-od-Kamiennej-Gory-do-Lubawki
24.04.2020

W dniu 24.04.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Techniczna nr 21 oraz Rada Zadania nr 18.
09.04.2020

W dniu 09.04.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Budowy nr 19 i Rada Roszczeń nr 14.
26.03.2020

W dniu 26.03.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Techniczna nr 20 i Rada Zadania nr 17.
16.03.2020

Mając na uwadze konieczność wprowadzenia działań niezbędnych do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się oraz zwalczaniem skutków zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) w dniu dzisiejszym Inżynier Kontraktu podjął następujące ustalenia:

  1. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań związanych z realizacją Kontraktu wymagających bezpośredniego kontaktu przedstawicieli stron Kontraktu. Zaleca się, aby wszelkie spotkania odbywały się w formie telekonferencji lub wideokonferencji.
  2. Przekazywanie korespondencji związanej z realizacją Kontraktu w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email.
  3. Niezwłocznego przekazywania Stronom Kontraktu informacji o przypadkach wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wśród personelu skierowanego do realizacji Zadań kontraktowych.
  4. Powyższe ustalenia obowiązują od dnia 16.03.2020 r. do czasu odwołania zagrożenia epidemicznego.12.03.2020

12.03.2020 r. w siedzibie GDDKiA we Wrocławiu dobyła się Rada Budowy nr 18 oraz Rada Roszczeń nr 13.
09.03.2020

W dniu 27.02.2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał decyzję środowiskową dla „Budowy fragmentów dróg dojazdowych i wewnętrznych oraz skarp drogowych, przebudowy linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, deszczowej, gazociągu oraz przebudowy rowów melioracyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadania IV: odcinek od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) – do granicy państwa””. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
05.03.2020

W dniu 05.03.2020 r. Wojewoda Dolnośląski działając na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji dla zadania pod nazwą: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) Lubawka. Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa o długości około 15,3 km. Do wniosku o uzgodnienie dołączono m.in. kopię wniosku o wydanie decyzji ZRiD oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony w ramach ponownej oceny przedsięwzięcia.
28.02.2020

28.02.2020 r. Wojewoda Dolnośląski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
Więcej informacji w załączonym dokumencie PDF:

Wojewoda Dolnośląski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)27.02.2020

27.02.2020 r. w siedzibie GDDKiA we Wrocławiu odbyła się Rada Techniczna nr 19 i Rada Zadnia nr 16.
14.02.2020

14.02.2020 r. – odbyły się Rada Budowy nr 17 oraz Rada Roszczeń nr 12.
06.02.2020

Wykonawca i Zamawiający w dniu 06.02.2020 r. zawarli aneks terminowy określający:
- wydłużenie terminu Wykonania Kamienia Milowego nr 1 – z 10 miesięcy do 14 miesięcy i 2 dni;
- wydłużenie terminu Wykonania Kamienia Milowego nr 2 – z 24 miesięcy do 28 miesięcy i 2 dni;
- przedłużenie Czasu na Ukończenie – z 31 miesięcy do 35 miesięcy i 2 dni.
Powyższe terminy są liczone od Daty Rozpoczęcia.
23.01.2020

23.01.2020 r. – odbyła się Rada Techniczna nr 18 i Rada Zadnia nr 15.
08.01.2020

W środę 08.01.2020 r. odbyła się Rada Budowy nr 16 i Rada Roszczeń nr 11.
Pozostałe informacje - Archiwum - ⇅