Aktualności


22.08.2019

W siedzibie Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg GDDKIA w Mokronosie Dolnym odbyła się Rada Techniczna nr 13 oraz Rada Zadania nr 11, której przedmiotem były bieżące sprawy projektowe oraz omówienie organizacji spotkań z mieszkańcami Kamiennej Góry i Lubawki.
20.08.2019

Odbyły się robocze konsultacje z przedstawicielami Tauron Dystrybucja w sprawie przebudowy kolizji z infrastrukturą techniczną oraz warunków przyłączenia.
14.08.2019

W siedzibie GDDKiA odbyła się Rada Budowy nr 11 oraz Rada Roszczeń nr 6, której celem było podsumowanie działań Wykonawcy i Nadzoru w lipcu 2019 r. W części dotyczącej podłączenia DW367 do węzła Kamienna Góra Północ w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
25.07.2019

W siedzibie Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg GDDKIA w Mokronosie Dolnym odbyła się Rada Techniczna nr 12 oraz Rada Zadania nr 10, której przedmiotem był stan uzgodnień z gestorami sieci uzbrojenia oraz bieżące sprawy projektowe.
18.07.2019

W siedzibie GDDKiA odbyła się Rada Techniczna nr 11, której przedmiotem była koordynacja prac projektowych na styku zadania III i Zadania IV oraz bieżące sprawy projektowe.
11.07.2019

W siedzibie GDDKiA odbyła się Rada Budowy nr 10 oraz Rada Roszczeń nr 5 której celem było podsumowanie działań Wykonawcy i Nadzoru w czerwcu 2019 r.
11.07.2019

W siedzibie GDDKiA odbyło się spotkanie przedstawicieli DSDIK oraz zespołu realizacyjnego Zadania IV w sprawie technicznych uwarunkowań dla przyszłościowego bezpośredniego podłączenia drogi wojewódzkiej nr 367 do węzła Kamienna Góra Północ.
04.07.2019

Odbyły się robocze konsultacje z przedstawicielami PSG oraz UG Kamienna Góra w sprawie przebudowy kolizji z infrastrukturą techniczną.
03.07.2019

W siedzibie GDDKiA odbyła się Narada Koordynacyjna Projektowa której przedmiotem było ustalenie docelowych rozwiązań w zakresie szerokości jedni oraz szerokości ciągów pieszo-rowerowych.
27.06.2019

W siedzibie GDDKiA odbyła się Rada Techniczna nr 10, której przedmiotem było omówienie uwag do roboczego projektu budowlanego – wersja 04 oraz rozwiązania projektowe w obszarze punktu kontroli granicznej.
14.06.2019

W siedzibie GDDKiA odbyła się Rada Budowy nr 09 oraz Rada Roszczeń nr 4.Maj 2019

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła na swojej stronie internetowej zakładkę "Serwis dla podwykonawców", w której znajdują się informacje o procedurach płatności, wzory wniosków i oświadczeń i inne istotne informacje dla PUD.

Serwis ten jest dostępny pod adresem:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Komunikat dot. uruchomienia serwisu:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy22.05.2019 - Rada Budowy nr 8 / Rada Roszczeniowa nr 3

W dniu 22.05.2019 w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 8 i Rada Roszczeniowa nr 3.
10.05.2019 - Rada Techniczna nr 9 / Rada Zadania nr 8

W dniu 10.05.2019 w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Techniczna nr 9 / Rada Zadania nr 8.
25.04.2019 - Rada Zadania nr 7 / Rada Roszczenia nr 2

W dniu 25.04.2019 w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Zadania nr 7 / Rada Roszczenia nr 2.
18.04.2019 - Rada Budowy nr 7

W dniu 18.04.2019 w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 7.
08.04.2019 - Rada Techniczna nr 8

W dniu 08.04.2019 w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Techniczna nr 8.
05.04.2019 - Spotkanie koordynacyjne

W dniu 05.04.2019 w siedzibie Zamawiającego odbyło się Spotkanie koordynacyjne Zadania III i Zadania IV.
21.03.2019 - Rada Budowy nr 6

W dniu 21.03.2019 w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 6.
14.03.2019 - Rada Roszczeniowa nr 1

W dniu 14.03.2019 w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Roszczeniowa nr 1.
07.03.2019 - Rada: Techniczna nr 7 / Zadania nr 6

W dniu 07.03.2019 w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada: Techniczna nr 7 / Zadania nr 6.
28.02.2019 - Rada Techniczna nr 6

W dniu 28.02.2019 w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Techniczna nr 6.
11.02.2019 - Rada Budowy nr 5

W dniu 11.02.2019 w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 5.
11.02.2019 - Rada Techniczna nr 5

W dniu 11.02.2019 w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Techniczna nr 5.
30.01.2019 - Spotkanie w PKP Polskie Linie Kolejowe w Wałbrzychu

W dniu 30.01.2019 w Wałbrzychu odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP w sprawie uzyskania warunków technicznych.
30.01.2019 - Spotkanie w siedzibie GDDKiA

W dniu 30.01.2019 podczas rady technicznej zadania III odbyło się spotkanie w sprawie styku Kontraktu zadania III i zadania IV.
14.01.2019 - Rada: RT/RZ/RB nr 4

W dniu 14 stycznia 2019 w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada: Techniczna/Zadania/Budowy nr 4.
17.12.2018 - Rada: RT/RZ/RB nr 3

W dniu 17 grudnia 2018 w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada: Techniczna/Zadania/Budowy nr 3.
05.12.2018 - Spotkanie z Wydziałem Technologii Laboratorium Drogowego GDDKiA O/Wrocław

W dniu 5 grudnia 2018 odbyło się spotkanie organizacyjne z Wydziałem Technologii Laboratorium Drogowego O/Wrocław dotyczące współpracy na Kontrakcie.
20.11.2018 – Techniczna/Zadania/Rada Budowy nr 2

W dniu 20 listopada 2018 r. odbyła się Rada: Techniczna/Zadania/Budowy nr 2.
19.11.2018

W dniu 19 listopada 2018 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km”.
Nadzór nad zadaniem będzie pełniło Konsorcjum firm:

DTŚ SA - Lider
ul. Mieszka I nr 10
40-877 Katowice

INKO Consulting Sp. z o.o. - Partner
ul. Dworcowa 18
43-200 Pszczyna06.11.2018

W związku z podpisanymi w dniu 17 października br. umowami z Wykonawcami robót dla Zadania III i IV drogi ekspresowej S3 Bolków – granica państwa, 6 listopada br. zorganizowane zostało Transeuropejskie spotkanie koordynacyjne drogi ekspresowej S3 i autostrady D11.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele GDDKiA Oddział Wrocław, Zarządcy dróg krajowych i autostrad z Republiki Czeskiej Ředitelství silnic a dálnic ČR z Hradec Kralove, a także Konsultant oraz Wykonawcy Zadania III i IV drogi ekspresowej S3 oraz autostrady D11.

Transeuropejskie spotkanie koordynacyjne drogi ekspresowej S3 i autostrady D11

Głównym celem przedmiotowego spotkania było zacieśnienie współpracy pomiędzy Zarządcami obu dróg, Konsultantem, Wykonawcami drogi ekspresowej S3 i autostrady D11 oraz wymiana pierwszych spostrzeżeń związanych z realizacją przedmiotowych dróg.

Dnia 18 marca 2005 r. w Straszynie podpisana została „Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o połączeniu drogi ekspresowej S3 po stronie polskiej i drogi ekspresowej R11 po stronie czeskiej na polsko-czeskiej granicy państwowej”. Od tego momentu obie strony wskazanej umowy, zaczęły prowadzić cykliczne spotkania koordynacyjne dotyczące styku drogi ekspresowej S3 i autostrady D11 ( do 2016 r. drogi ekspresowej R11).


źródło: https://www.gddkia.gov.pl/


25.10.2018 – Rada Techniczna/Zadania/Budowy nr 1

W dniu 25 października 2018 odbyła się pierwsza Rada Techniczna/Zadania/Budowy nr 1.
17.10.2018

Podpisanie umowy z Wykonawcą - 17 października 2018 r. Podpisanie umowy z Wykonawcą - 17 października 2018 r. Podpisanie umowy z Wykonawcą - 17 października 2018 r.

17 października 2018 r. podpisano umowę na „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km”.
Wykonawcą zadania będzie Konsorcjum firm:

MOSTY ŁÓDŹ S.A. - Lider
ul. Bratysławska 52
94-112 Łódź

PBDI S.A. - Partner
ul. Wapienna 10
87-100 Toruń