Zaawansowanie prac projektowych


Postęp:
77%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 4,57%
4.57%Zaawansowanie finansowe

5,57%* Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
5.57%


*1% PŚP nr 1 - zaliczka, PŚP nr 2 - 0,24%, PŚP nr 3 – 1,15%, PŚP nr 4 – 0,07%, PŚP nr 5 – 3,11%

Kamienie milowe