Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
95%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 6,63%
6.63%Zaawansowanie finansowe

7,63%* Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
7.63%


*1% PŚP nr 1 - zaliczka, PŚP nr 2 - 0,24%, PŚP nr 3 – 1,15%, PŚP nr 4 – 0,07%, PŚP nr 5 – 3,11%, PŚP nr 6 – 1,32%, PŚP nr 7 – 0,73%

Kamienie milowe