Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
95%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 8,20%
8.20%Zaawansowanie finansowe

9,20%* Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
9.20%


*1% PŚP nr 1 - zaliczka, PŚP nr 2 - 0,24%, PŚP nr 3 – 1,15%, PŚP nr 4 – 0,07%, PŚP nr 5 – 3,11%, PŚP nr 6 – 1,32%, PŚP nr 7 – 0,73%, PŚP nr 8 – 1,57%

Kamienie milowe