Zaawansowanie prac projektowych


Postęp:
89%



Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 5,9%
5.9%



Zaawansowanie finansowe

6,9%* Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
6.9%


*1% PŚP nr 1 - zaliczka, PŚP nr 2 - 0,24%, PŚP nr 3 – 1,15%, PŚP nr 4 – 0,07%, PŚP nr 5 – 3,11%, PŚP nr 6 – 1,32%

Kamienie milowe