Zaawansowanie prac projektowych


Postęp:
40%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 0,24%
0.24%Zaawansowanie finansowe

1,24%* Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
1,24%


*1% PŚP nr 1 - zaliczka, PŚP nr 2 - 0,24%

Kamienie milowe