Zamawiający


Skarb Państwa -
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
gov.pl/web/gddkia


Za realizację kontraktu odpowiada:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
gov.pl/web/gddkia-wroclaw

Kierownik Projektu: Katarzyna Brońska
tel.:  +48 71 334 73 00
e-mail: kbronska@gddkia.gov.pl

Inżynier Kontraktu


Lider

DTŚ S.A.
www.dts-sa.plPartner

Inko Consulting Sp. z o.o.
inkoconsulting.pl

Inżynier Kontraktu: Piotr Wyrwas
Adres Biura Inżyniera Kontraktu
ul. Stefana Okrzei 3, 58-400 Kamienna Góra

e-mail: biuro@s3-kamiennagora-granicapanstwa.pl

Wykonawca


Lider

MOSTY ŁÓDŹ S.A.
www.mosty-lodz.plPartner

ONDE S.A.
www.onde.pl

Dyrektor Kontraktu: Waldemar Wyszyński
Adres Biura Wykonawcy
ul. Bohaterów Getta 52, 58-400 Kamienna Góra

e-mail: wwyszynski@mostylodz.pl


Biuro Projektowe


Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT-WARSZAWA Sp. z o.o.
www.transwar.com

Instytucje zaangażowane w realizację projektu
Helpdesk

Przyjdź do Helpdesku strony

Klauzula RODO - ⇅