Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
98%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 64,35% na dzień 13.12.2021 r.
64.35%Zaawansowanie finansowe

64,35%* Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej na dzień 13.12.2021 r.
64.35%


*1% PŚP nr 1 - zaliczka, PŚP nr 2 - 0,24%, PŚP nr 3 – 1,15%, PŚP nr 4 – 0,07%, PŚP nr 5 – 3,11%, PŚP nr 6 – 1,32%, PŚP nr 7 – 0,73%, PŚP nr 8 – 1,57%, PŚP nr 9 – 1,76%, PŚP nr 10 – 0,89%, PŚP nr 11 – 0,91%, PŚP nr 12 – 2,37%, PŚP nr 13 – 2,45%, PŚP nr 14 – 3,86%, PŚP nr 15 – 5,19%, PŚP nr 16 – 5,03%, PŚP nr 17 – 4,37%, PŚP nr 18 – 3,12%, PŚP nr 19 – 4,77%, PŚP nr 20 – 3,26%, PŚP nr 21 - 4,38%, PŚP nr 22 - 5,67%, PŚP nr 23 - 2,75%, PŚP nr 24 - 4,38%

Kamienie milowe