Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
95%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 30,65% na dzień 12.07.2021 r.
30.65%Zaawansowanie finansowe

31,65%* Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej na dzień 12.07.2021 r.
31.65%


*1% PŚP nr 1 - zaliczka, PŚP nr 2 - 0,24%, PŚP nr 3 – 1,15%, PŚP nr 4 – 0,07%, PŚP nr 5 – 3,11%, PŚP nr 6 – 1,32%, PŚP nr 7 – 0,73%, PŚP nr 8 – 1,57%, PŚP nr 9 – 1,76%, PŚP nr 10 – 0,89%, PŚP nr 11 – 0,91%, PŚP nr 12 – 2,37%, PŚP nr 13 – 2,45%, PŚP nr 14 – 3,86%, PŚP nr 15 – 5,19%, PŚP nr 16 – 5,03%

Kamienie milowe