Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
95%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 16,59% na dzień 17.03.2021 r.
16.59%Zaawansowanie finansowe

17,59%* Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej na dzień 17.03.2021 r.
17.59%


*1% PŚP nr 1 - zaliczka, PŚP nr 2 - 0,24%, PŚP nr 3 – 1,15%, PŚP nr 4 – 0,07%, PŚP nr 5 – 3,11%, PŚP nr 6 – 1,32%, PŚP nr 7 – 0,73%, PŚP nr 8 – 1,57%, PŚP nr 9 – 1,76%, PŚP nr 10 – 0,89%, PŚP nr 11 – 0,91%, PŚP nr 12 – 2,37%, PŚP nr 13 – 2,45%

Kamienie milowe