Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
95%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 42,91% na dzień 09.09.2021 r.
42.91%Zaawansowanie finansowe

43,91%* Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej na dzień 09.09.2021 r.
43.91%


*1% PŚP nr 1 - zaliczka, PŚP nr 2 - 0,24%, PŚP nr 3 – 1,15%, PŚP nr 4 – 0,07%, PŚP nr 5 – 3,11%, PŚP nr 6 – 1,32%, PŚP nr 7 – 0,73%, PŚP nr 8 – 1,57%, PŚP nr 9 – 1,76%, PŚP nr 10 – 0,89%, PŚP nr 11 – 0,91%, PŚP nr 12 – 2,37%, PŚP nr 13 – 2,45%, PŚP nr 14 – 3,86%, PŚP nr 15 – 5,19%, PŚP nr 16 – 5,03%, PŚP nr 17 – 4,37%, PŚP nr 18 – 3,12%, PŚP nr 19 – 4,77%

Kamienie milowe