Galeria - Wybór kategorii

Lipiec 2021 - ⇅

Nasyp - warstwa nr 3
km 68+100 - 68+450
WS-54
Postęp robót
Km 59+100 wzmocnienie 2-giej warstwy nasypu strona prawa
km 64+300 WS-52
km 64+400 WS-52
Km 62+400 Kruszenie skał w kruszarce
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Listopad 2018 - ⇅