Budowa drogi ekspresowej S3
odc. Legnica - Lubawka

/ DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE
08/10/2018 r.
/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU

3 875 236 430,00 zł
/ WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ
442 937 952,92 zł
/ NUMER PROJEKTU
POIS.03.01.00-00-0042/18-00

/ TYTUŁ DOFINANSOWANIA
Budowa drogi ekspresowej S3
odc. Legnica-Lubawka

/ NAZWA KONTRAKTU
Zaprojektowanie i wybudowanie
drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka

Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem)
do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km

Wizualizacja

Wideo

Lokalizacja

Lokalizacja inwestycji S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie IV

Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) – Lubawka (granica państwa). Stanowi część projektowanej trasy Świnoujście – Szczecin – Gorzów Wielkopolski – Zielona Góra – Legnica – Jawor – Bolków – Kamienna Góra – Lubawka i część Central European Transport Corridor (CETC-ROUTE65) łączącego Skandynawię przez porty Świnoujście – Szczecin z północnymi Włochami przez Czechy i Austrię.
Odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa dolnośląskiego, w powiatach: wałbrzyskim i kamieniogórskim, na terenach gmin: Kamienna Góra i Lubawka.

Główne cele inwestycji

  • Ułatwienie międzynarodowego transportu drogowego;
  • Skomunikowanie terenów przygranicznych, poprzez autostradę A4 i sieć dróg ekspresowych, z centralną Polską;
  • Poprawa warunków jazdy i bezpieczeństwa ruchu;
  • Wyeliminowanie zagrożeń związanych z użytkowaniem okolicznych pól i posesji;
  • Zmniejszenie oddziaływania transportu drogowego na środowisko;
  • Dopuszczenie ruchu pojazdów ciężkich o nacisku do 115 kN na oś;
  • Zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców;
  • Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z małych miejscowości.

Ważne informacje o kontrakcie


Podpisanie Umowy z Wykonawcą: 17 października 2018 r.
Podpisanie Umowy z Konsultantem: 19 listopada 2018 r.
Wartość Kontraktu: 715 200 788,37 zł (netto)
879 696 969,70 zł (brutto)

Terminy

Prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ustalonym Czasie na Ukończenie tj. w ciągu 37 miesięcy i 13 dni od Daty Rozpoczęcia z wyłączeniem przerw zimowych w okresie realizacji Robót po uzyskaniu ZRID.