Budowa drogi ekspresowej S3
odc. Legnica - Lubawka

/ DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE
08/10/2018 r.
/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU

3 875 236 430,00 zł
/ WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ
442 937 952,92 zł
/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

829 553 311,33 zł
/ NUMER PROJEKTU
POIS.03.01.00-00-0042/18

/ NAZWA KONTRAKTU
Zaprojektowanie i wybudowanie drogi
S3 Legnica (A4) - Lubawka
Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem)
do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km

Zaprojektowanie i wybudowanie
drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka
Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem)
do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km

Opis kontraktu

W ramach inwestycji wybudowana zostanie droga ekspresowa S3, na odcinku od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa.

Odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa dolnośląskiego, w powiatach: wałbrzyskim i kamieniogórskim, na terenach gmin: Kamienna Góra i Lubawka. Łączna długość długość odcinka objętego opracowniem wynosi ok. 15,3 km.

Główne cele inwestycji

  • Ułatwienie międzynarodowego transportu drogowego;
  • Skomunikowanie terenów przygranicznych, poprzez autostradę A4 i sieć dróg ekspresowych, z centralną Polską;
  • Poprawa warunków jazdy i bezpieczeństwa ruchu;
  • Wyeliminowanie zagrożeń związanych z użytkowaniem okolicznych pól i posesji;
  • Zmniejszenie oddziaływania transportu drogowego na środowisko;
  • Dopuszczenie ruchu pojazdów ciężkich o nacisku do 115 kN na oś;
  • Zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców;
  • Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z małych miejscowości.