Aktualności - Archiwum od 2022 - 2018 roku
Tydzień 52/2022 – 24.12.2022 r. – 30.12.2022 r.

W pięćdziesiątym drugim tygodniu 2022 r. (24.12.2022 r. – 30.12.2022 r.) na terenie budowy pracowało średnio 90 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 68 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Profilowanie pasa rozdziału – 850 m2
 • Kucie rowu - 200 m2

W zakresie Robót Mostowych:

 • MS-44: Stałe punkty wysokościowe – 100%,
 • MS-46: Stałe punkty wysokościowe – 100%,
 • WS-47: Stałe punkty wysokościowe – 100%,
 • WS-49: Stałe punkty wysokościowe – 100%,
 • WS-52: Stałe punkty wysokościowe – 100%,
 • WS-54: Stałe punkty wysokościowe – 100%,

Oświetlenie drogowe:

Łącznica L02 - L03 KG PŁN- Montaż fundamentów- 9szt., PKG- Montaż fundamentów- 5szt.,

Budowa kanału technologicznego: SK7/2- montażu studni kablowej- 1szt., SK49a/1 - SK49a/2, SK128/2 - SZR, SK128/1-SZR- układanie kanałów- 49mb.

Węzeł Lubawka
WS-41Tydzień 51/2022 – 17.12.2022 r. – 23.12.2022 r.

W pięćdziesiątym pierwszym tygodniu 2022 r. (17.12.2022 r. – 23.12.2022 r.) na terenie budowy pracowało średnio 67 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 237 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Zdjęcie humusu (wywóz) – 1450 m2
 • Wykop – 3570 m3
 • Czyszczenie przepustów – 6 szt.
 • Wykonanie drenaży – 195 mb.
 • Wykonanie rowów – 1140 m3
 • Kucie rowu – 200 m2

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Prace porządkowe,
 • WS-41: Montaż paneli przeciwolśnieniowych JL- 90%, Montaż paneli przeciwolśnieniowych JP- 93%, Montaż pomostów rewizyjnych P5, P10 i P14 – 100%
 • WS-45: Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych - jezdnia prawa- 80%, Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych - jezdnia lewa - 50%,
 • WS-47: Montaż wypełnień - ekranów przeciwolśnieniowych - jezdnia lewa – 50%,
 • WS-49: Montaż geokraty na skarpie przyczółka z zasypaniem kruszywem – 85%,
 • WS-52: Montaż geokraty na skarpie przyczółka z zasypaniem kruszywem – 50%,
 • WS-54: Montaż geokraty na skarpie przyczółka z zasypaniem kruszywem – 90%

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: 67+000, 67+500, 62+800,
Kanał – 7,2 mb.
Studnie – 10 szt.

Oświetlenie drogowe: SZR01, SOI_04, SOII_08, SOI_07:
Montaż fundamentów – 13 szt.
Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej – 304 mb.
Budowa kanału technologicznego:
Przygotowanie do montażu studni kablowej – 3 szt.
Układanie kanałów – 40 mb.

Km 64+200
WS-57ATydzień 50/2022 – 10.12.2022 r. – 16.12.2022 r.

W pięćdziesiątym tygodniu 2022 r. (10.12.2022 r. – 16.12.2022 r.) na terenie budowy pracowało średnio 77 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 295 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Zdjęcie humusu – 300 m2
 • Wykop – 1350 m3
 • Nasyp – 280 m3
 • Podbudowa pomocnicza – 0 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 0 m2
 • Warstwa mrozoochronna – 1600 m2
 • Warstwa wiążąca z AC – 0 m2
 • Wykonanie drenaży – 220 mb.
 • Wykonanie rowów – 1260 m3
 • Umocnienie rowów – 590 mb.
 • Ekrany akustyczne – 1437 mb.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych- 127 m²,
 • WS-41: Montaż paneli przeciwolśnieniowych JL- 80%, Montaż paneli przeciwolśnieniowych JP- 80%,
 • MS-44A: Montaż wpustów- 100%, Wykonanie drenażu- 100%,
 • WS-45: Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych - jezdnia prawa- 70%,
 • WS-45A: Niwelacja terenu pod obiektem- 80%, Montaż wpustów- 100%, Wykonanie drenażu- 100%,
 • MS-46A: Montaż wpustów- 100%, Wykonanie drenażu- 100%,
 • WS-47: Montaż wypełnień - ekranów przeciwolśnieniowych - jezdnia prawa- 80%,
 • WS-52: Montaż geokraty na skarpie przyczółka- 100%, Montaż paneli ekranów- 92%,
 • WS-54: Montaż geokraty na skarpie przyczółka- 100%,
 • WS-57A: Montaż słupków i poręczy barier- 100%, Montaż słupów ekranów- 50%, Montaż schodów skarpowych- 80%, Umocnienie sztywne z kostki- 50%, Prace porządkowe- 100%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: KD-38, KD-31, KD-29B, KD-57, KD-44B,
Kanał – 7,12
Studnie – 8 szt.
Wyloty – 3 szt.

Oświetlenie drogowe: SOII_11, SOI_04, - Montaż fundamentów, SOI_04 - Ułożenie kanalizacji kablowej, SOII_08, SOI_07, SOI_10 - Montaż fundamentów

Budowa systemu zarządzania ruchem: Ułożenie kanalizacji kablowej, Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej.

Km 57+800
Styk Zadania III i IVTydzień 49/2022 – 03.12.2022 r. – 09.12.2022 r.

W czterdziestym dziewiątym tygodniu 2022 r. (03.12.2022 r. – 09.12.2022 r.) na terenie budowy pracowało średnio 101 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 324 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 2400 m2
 • Wykop – 4140 m3
 • Nasyp – 1920 m3
 • Podbudowa pomocnicza – 0 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 0 m2
 • Warstwa mrozoochronna – 1600 m2
 • Warstwa wiążąca z AC – 0 m2
 • Wykonanie drenaży – 430 mb.
 • Wykonanie rowów – 2030 m3
 • Umocnienie rowów – 590 mb.
 • Ekrany akustyczne – 1645 mb.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych- 650m², Montaż barier na obiekcie- 55%, Likwidacja zaplecza i porządki pod obiektem- 90%,
 • WS-41: Montaż paneli przeciwolśnieniowych JL- 70%, Montaż paneli przeciwolśnieniowych JP- 70%,
 • PG-42: Roboty brukarskie – poprawkowe- 100%,
 • WD-43: Kosmetyka powierzchni betonowych obiektu- 60%,
 • MS-44: Roboty brukarskie – poprawkowe- 90%,
 • MS-44A: Roboty brukarskie – poprawkowe- 90%, Montaż wpustów- 100%, Wykonanie drenażu- 100%,
 • WS-45: Montaż barier energochłonnych - jezdnia lewa- 90%,
 • WS-45A: Niwelacja terenu pod obiektem- 70%, Montaż wpustów- 100%, Wykonanie drenażu- 100%,
 • MS-46: Roboty brukarskie – poprawkowe- 80%,
 • MS-46A: Montaż wpustów- 100%, Wykonanie drenażu- 100%,
 • WS-47: Montaż wypełnień - ekranów przeciwolśnieniowych - jezdnia prawa- 70%, Roboty brukarskie – poprawkowe- 20%,
 • WS-49: Roboty brukarskie- 45%,
 • WS-52: Roboty brukarskie- 45%,
 • PG-53: Roboty brukarskie- 60%,
 • WS-57: Montaż słupów ekranów- 100%, Humusowanie stożków- 70%,
 • WS-57A: Montaż słupków i poręczy barier- 100%, Montaż słupów ekranów- 50%, Montaż schodów skarpowych- 80%, Umocnienie sztywne z kostki- 50%,
 • MS-58: Montaż słupów ekranów- 100%,
 • WD-59: Hydrofobizacja- 100%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: KD-25, KD-67, 68, 68a, 69, KD-29B, KD-72, KD-57,
Kanał – 30,73 mb.
Studnie – 3 szt.
Wyloty – 5 szt.

Oświetlenie drogowe: WS-52- Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej, SOI_04, SOII_05, SOIII_06, SOII_08- Ułożenie kanalizacji kablowej, WS-49- Montaż złącza kablowego.

Budowa systemu zarządzania ruchem: Ułożenie kanalizacji kablowej- 200mb., Montaż złącza kablowego- 4szt., Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej- 30mb., Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej- 300mb.

Kanał technologiczny: SK41/2 – SZR, SK107 - SK108, SK17 - SK18, SK30 - SK27, SK18A/1 – SZR, SK18A/1 – SZR – Budowa kanału technologicznego.

Melioracje: Rów R-E- Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 15mb., Wywóz nadmiaru gruntu- 100%.

Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych
WS-40Tydzień 48/2022 – 26.11.2022 r. – 02.12.2022 r.

W czterdziestym ósmym tygodniu 2022 r. (26.11.2022 r. – 02.12.2022 r.) na terenie budowy pracowało średnio 118 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 333 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 7700 m2
 • Wykop – 1900 m3
 • Nasyp – 400 m3
 • Wykonanie drenaży – 380 mb.
 • Wykonanie rowów – 3940 m3
 • Umocnienie rowów – 280 mb.
 • Bariery drogowe – 620 mb.
 • Ekrany akustyczne – 132 mb.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych- 45szt., Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych- 826m², Montaż reperów na UN – 104 szt, Montaż barier na obiekcie – 50%,
 • WS-41: Montaż paneli przeciwolśnieniowych – 60%, Montaż schodów skarpowych – 100%, Wykonanie chodników w pasie rozdziału – 100%,
 • WD-43: Kosmetyka powierzchni betonowych obiektu - 50%,
 • WS-45: Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych JL – 100%, Obrukowanie poziome – 20%,
 • WS-47: Montaż wypełnień - ekranów przeciwolśnieniowych - jezdnia lewa- 40%, Montaż barier energochłonnych – jezdnia lewa - 20%,
 • WS-49: Wklejanie kotew barier - 100%,
 • WS-54: Montaż balustrad na przyczółkach - 50%,
 • PG-55: Montaż schodów - 20%,
 • WS-57: Montaż wypełnień ekranów- 80%, Humusowanie stożków – 40%
 • WS-57A: Drenaż płyty pomostu – 100%, Osadzenie wpustów – 100%,
 • WD-59: Przygotowanie belek do hydrofobizacji – 100%, Wiercenie i montaż kotew pod bariery – 100%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: KD-38, KD14, KD-25,
Kanał – 137 mb.

Oświetlenie drogowe:
SOI_01- Ułożenie kanalizacji kablowej - 60 mb.,
WS47- Ułożenie kanalizacji kablowej - 65 mb.,
SOI_07- Ułożenie kanalizacji kablowej - 120 mb.,
SOII_08- Ułożenie kanalizacji kablowej - 260 mb.,

Budowa systemu zarządzania ruchem: SZR04- Montaż złącz kablowych- 5szt, Ułożenie kanalizacji kablowej- 575mb., SZR07- Ułożenie kanalizacji kablowej 39mb.,

Kanał technologiczny: SK10/5 - SK10/4, SK10/3 - SK10/3/1, SK10/2 - SK10, SK10/1a - SK10/1a/1, SK9 - SK10- budowa kanału technologicznego.

Melioracje: Rów R-E- Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp- 13mb., Umocnienie dna i skarp koryta narzutem kamiennym/kiszką- 95mb.

W dniu 30.11.2022 r. została wprowadzona nowa tymczasowa organizacja ruchu na ul. Jesionowej w Kamiennej Górze.

Organizacja ruchu ul. Jesionowa
Montaż barier drogowychTydzień 47/2022 – 19.11.2022 r. – 25.11.2022 r.

W czterdziestym siódmym tygodniu 2022 r. (19.11.2022 r. – 25.11.2022 r.) na terenie budowy pracowało średnio 115 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 348 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 10900 m2
 • Wykop – 3320 m3
 • Nasyp – 300 m3
 • Podbudowa pomocnicza – 0 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 0 m2
 • Warstwa mrozoochronna – 0 m2
 • Warstwa wiążąca z AC – 0 m2
 • Wykonanie drenaży – 380 mb.
 • Wykonanie rowów – 3940 m3
 • Umocnienie rowów – 1335 mb.
 • Ekrany akustyczne – 132 mb.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Uszczelnianie krawężników JP- 100%, Przygotowanie betonu ścianki zaplecznej do standardu BA- 100%, Demontaż podestów UN belkowy- 100%, Przygotowanie szalunków do zwrotu- 100%, Przygotowanie betonu ścianki zaplecznej do standardu BA- 100%, Odtworzenie dylatacji, wypełnienie dylatacji masą trwaleplastyczną JL- 100%, Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych- 33szt., Wykonanie próbnego obciążenia statycznego obiektu JL- 100%, Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych- 991 m2
 • WS-41: Kosmetyka powierzchni belek przed hydrofobizacją- 100%, Montaż podestów roboczych na filarach P5, P10, P14- 50%, Montaż barier - jezdnia lewa i prawa- 50%, Montaż słupów ekranów JP i JL- 100%, Wykonanie próbnego obciążenia statycznego obiektu JL- 100%,
 • WD-43: Kosmetyka powierzchni betonowych obiektu- 40%,
 • MS-44A: Umocnienie stożków z maty polimerowej z humusem- 90%,
 • WS-45: Wykonanie próbnego obciążenia statycznego obiektu JL- 100%, Montaż schodów skarpowych - P1 i P11- 90%,
 • WS-45A: Umocnienie stożków z maty polimerowej z humusem- 90%,
 • MS-46A: Umocnienie stożków z maty polimerowej z humusem- 90%,
 • WS-47: Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych- jezdnia lewa- 100%, Montaż wypełnień - ekranów przeciwolśnieniowych - jezdnia prawa- 50%, Betonowanie stref zakotwień sprężenia zewnętrznego - jezdnia lewa- 100%, Wykonanie próbnego obciążenia statycznego obiektu JL- 100%, Montaż schodów skarpowych - P1 i P11- 90%, Montaż barier energochłonnych - jezdnia prawa- 20%,
 • WS-49: Humusowanie stożków- 95%,
 • WS-52: Humusowanie stożków- 100%,
 • WS-54: Humusowanie stożków- 85%,
 • PG-55: Montaż schodów- 20%,
 • WS-57: Montaż wypełnień ekranów- 80%,
 • WS-57A: Montaż kotew barier energochłonnych- 100%, Uszczelnianie dylatacji kap chodnikowych- 75%, Kosmetyka betonu- 67%, Nacinanie kap chodnikowych- 100%, Sikaflex desek gzymsowych- 100%, Wykonanie próbnego obciążenia statycznego obiektu JL i JP- 100%,
 • MS-58: Hydrofobizacja- 100%,
 • WD-59: Próbne obciązenie statyczne obiektu- 100%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: KD-38, KD14, KD-25,
Kanał – 42 mb.

Oświetlenie drogowe:
SOI_01 - Ułożenie kanalizacji kablowej- 50mb.,
SOI_04 - Ułożenie kanalizacji kablowej – 120mb.,
WS47 - Ułożenie kanalizacji kablowej- 65mb.,
SOI_07 - Ułożenie kanalizacji kablowej- 120mb.,
SOII_08 - Ułożenie kanalizacji kablowej 260mb.,

Budowa systemu zarządzania ruchem: SZR04- Montaż złącz kablowych- 7szt, Ułożenie kanalizacji kablowej-575mb., SZR07- Ułożenie kanalizacji kablowej 50mb.,

Kanał technologiczny: SK10/5 - SK10/4, SK10/3 - SK10/3/1, SK10/2 - SK10, SK10/1a - SK10/1a/1, SK9 - SK10- budowa kanału technologicznego

Melioracje: Rów R-E- Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp- 13mb., Umocnienie dna i skarp koryta narzutem kamiennym/kiszką- 102mb.,

W ubiegłym tygodniu wykonano próbne obciążenie statyczne obiektu WS-40 JL, WS‑41 JL, WS‑47 JL, WS-57A JL i JP oraz WD-59, WS-45 JL. Wykonawca przedłoży wyniki badań w kolejnym miesiącu.

km 57+000
WS-45Tydzień 46/2022 – 12.11.2022 r. – 18.11.2022 r.

W czterdziestym piątym tygodniu 2022 r. (12.11.2022 r. – 18.11.2022 r.) na terenie budowy pracowało średnio 140 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 386 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 10650 m2
 • Wykop – 2470 m3
 • Nasyp – 600 m3
 • Podbudowa zasadnicza – 5100 m2
 • Warstwa mrozoochronna – 2400 m2
 • Warstwa wiążąca z AC – 1800 m2
 • Podbudowa AC – 6240 m2
 • Warstwa ścieralna z AC – 2952 m2
 • Wykonanie rowów – 1910 m3
 • Umocnienie rowów – 376 mb.
 • Przepusty – 41 kpl.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonanie chodników z kostki betonowej przy podporze P1 i P3 – 100%,
 • WS-40: Uszczelnianie krawężników JP – 90%, Uszczelnianie krawężników JL – 100%, Demontaż podestów UN belkowy – 90%, Przygotowanie szalunków do zwrotu – 80%, Montaż słupów – 40 sztuk, Montaż wypełnień – 150 m2,
 • WS-41: Kosmetyka powierzchni belek przed hydrofobizacją – 40%, Wykonanie drenażu w obsypce z grysu + montaż wpustów i sączków – JL – 100%, Demontaż podestów podwieszanych wewnętrznych – 100%, Montaż podestów roboczych na filarach P5, P10, P14 – 20%, Montaż barier - jezdnia lewa – 30%, Montaż barier - jezdnia prawa – 40%,
 • MS-44: Obruki góry stożków- 100%,
 • MS-44A: Obruki góry stożków- 100%,
 • WS-45: Montaż podestów roboczych do obsługi łożysk- 70%,
 • MS-46: Obruki góry stożków- 100%,
 • MS-46A: Obruki góry stożków- 100%,
 • WS-47: Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych- jezdnia prawa – 90%, Układanie żywic na kapach chodnikowych - jezdnia lewa – 95%, Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych- jezdnia lewa – 60%, Betonowanie stref zakotwień sprężenia zewnętrznego - jezdnia lewa – 100%
 • WS-49: Roboty brukarskie – 50%, Humusowanie stożków – 60%,
 • WS-52: Roboty brukarskie – 50%, Humusowanie stożków – 65%,
 • WS-54: Humusowanie stożków – 65%,
 • WS-57A: Montaż kotew barier energochłonnych – 65%, Montaż kotew ekranów – 100%, Kosmetyka betonu – 67%, Sikaflex desek gzymsowych – 68%,
 • MS-58: Przygotowanie belek do hydrofobizacji – 50%,
 • WD-59: Żywica na kapach – 100%

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: KD-38, KD25, KD14,
Kanał – 50 mb.
Studnie – 2 szt.

Oświetlenie drogowe:
SOI_10, SOIII_12, – Montaż fundamentów - 19 szt.
SOI_07 - Ułożenie kanalizacji kablowej – 50 mb.
Budowa systemu zarządzania ruchem:
SZR04, SZR02 – Ułożenie kanalizacji kablowej – 230 mb.

Kanał technologiczny: SK86 - SK90, SK10 - SK11, Sk9 - SK9/1, SK122 - SK118- Budowa kanału technologicznego – 48 mb.

Melioracje: Rów R-E - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 95 mb.

km 57+200
km 60+230Tydzień 45/2022 – 05.11.2022 r. – 11.11.2022 r.

W czterdziestym piątym tygodniu 2022 r. (05.11.2022 r. – 11.11.2022 r.) na terenie budowy pracowało średnio 209 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 455 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 3050 m2
 • Wykop – 150 m3
 • Nasyp – 150 m3
 • Podbudowa zasadnicza – 5970 m2
 • Warstwa mrozoochronna – 3050 m2
 • Warstwa wiążąca z AC – 9660 m2
 • Podbudowa AC – 4110 m2
 • Warstwa ścieralna z AC – 8100 m2
 • Wykonanie rowów – 960 m3
 • Umocnienie rowów – 395 mb.
 • Bariery drogowe – 250 mb.
 • Ekrany akustyczne – 353 szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Betonowanie kap chodnikowych przy dylatacji P10 JP – 100%, Uszczelnianie desek gzymsowych JP – 90%, Uszczelnianie desek gzymsowych JL – 60%, Drenaż JL UN skrzynkowy – 40%, Szalowanie, przygotowanie do betonowania bloków kotwiących JL i JP – 80%, Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach JL – 90%, Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego JL – 100%, Wiercenie otworów pod kotwy barier JL – 50%,
 • WS-41: Montaż słupów ekranów – JP – 98%, Wykonanie nawierzchni z żywic – JL – 80%, Demontaż podestów podwieszanych zewnętrznych – JL – 15%,
 • PG-42: Umocnienie stożków – 100%,
 • WD-43: Wykonanie powłoki ochronnej na filarach – chlorki – 100%,
 • WS-45: 'Wykonanie betonów wyrównawczych na skrzydłach P1 – 100%, Wykonywanie żywic epoksydowych na kapach chodnikowych j.l – 100%, Układanie krawężnika na skrzydłach P1 – 100%, Zbrojenie kap chodnikowych s- skrzydła P1 – 100%,
 • WS-45A: Układanie chodników – 50%,
 • MS-46A: Umocnienie stożków – 50%,
 • WD-46A: Wykonanie ścieków skarpowych pod obiektem – 100%, Wykonanie powłoki antykorozyjnej na filarach obiektu – 100%,
 • WS-47: 'Układanie krawężnika na skrzydłach P11 – 100%, Montaż desek gzymsowych na skrzydłach P1 i P11 – 100%, Wykonywanie żywic epoksydowych na kapach jezdni prawej – 100%, Wykonanie hydrofobizacji filarów – 90%, Wykonanie powłoki antykorozyjnej na filarach obiektu – 100%,
 • WS-49: Montaż podestów roboczych na słupach – 100%, Montaż paneli ekranów – 90%,
 • WS-52: Montaż podestów roboczych na słupach – 75%, Montaż paneli ekranów – 75%,
 • PG-53: Ściek korytkowy – 30%, Obrukowanie stożków – 10%,
 • WS-54: Montaż podestów roboczych na słupach – 100%, Montaż barier ochronnych – 100%,
 • PG-55: Profilowanie stożków i koryt pod schody skarpowe – 100%, Wykop pod podwaliny – 100%, Wykonanie fundamentów pod ekrany – 70%,
 • WS-57: Umocnienie stożków – 65%, Montaż barier ochronnych – 90%,
 • WS-57A: Śrutowanie płyty ustroju jezdni lewej – 100%, Gruntowanie kap chodnikowych jezdni lewej – 100%, Betonowanie kap chodnikowych jezdni lewej – 100%, Ułożenie asfaltu lanego jezdni prawej – 100%,
 • MS-58: Montaż ekranów przeciwolśnieniowych – 70%, Układanie żywicy na kapach – 100%,
 • WD-59: Krawężnik zanikający – 100%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: KD-40, KD-38, KD14,
Studnie – 3 szt.
Kanał – 65 mb.
Regulacja wpustu – 1 szt.

Oświetlenie drogowe:
SOI_07: Ułożenie kanalizacji kablowej: 170 mb.
SOII_08: Ułożenie kanalizacji kablowej: 141 mb.
Budowa systemu zarządzania ruchem: PKG- Ułożenie kanalizacji kablowej- 200mb., SZR11: Ułożenie kanalizacji kablowej - 300 mb.,

Kanał technologiczny: SK86 - SK90- Budowa kanału technologicznego- 110mb., SK11, SK90, SK89, SK88- Montaż studni kablowych 4szt., SK66-SK67- Budowa kanału technologicznego- 28mb. SK68-SK69- Budowa kanału technologicznego- 19mb. SK75-SK76- Budowa kanału technologicznego- 30mb., SK83-SK84- Budowa kanału technologicznego- 25mb., SK85-SK86- Budowa kanału technologicznego- 17mb., SK81-SK82- Budowa kanału technologicznego- 23mb., SK83-SK84a -Budowa kanału technologicznego- 50mb.,

Melioracje: Rów pomiędzy BND9.1 - BND10- Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp- 45mb. Rów BND11- Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp- 70mb.

PKG
PKG IITydzień 44/2022 – 29.10.2022 r. – 04.11.2022 r.

W czterdziestym czwartym tygodniu 2022 r. (29.10.2022 r. – 04.11.2022 r.) na terenie budowy pracowało średnio 174 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 331 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 6500 m2
 • Wykop – 0 m3
 • Nasyp – 2000 m3
 • Podbudowa pomocnicza – 0 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 5420 m2
 • Warstwa mrozoochronna – 500 m2
 • Warstwa wiążąca z AC – 1195 m2
 • Podbudowa AC – 2890 m2
 • Wykonanie rowów – 960 m3
 • Umocnienie rowów – 395 mb.
 • Przepusty – 22 mb.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Odbudowa stożka P1L – 100%,
 • WS-40: Drenaż JL UN skrzynkowy- 100%, Schody skarpowe P13 JP- 100%, Schody skarpowe P13 JL- 20%, Uszczelnianie desek gzymsowych JL- 98%, Wykonanie nawierzchni z żywicy na kapach chodnikowych- 100%, Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych- 10szt., Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych- 200 m²,
 • WS-41: Wykonanie nawierzchni z żywic – JL- 100%, Przygotowanie do hydrofobizacji belek skrajnych zewnętrznych JL, JP- 90%, Demontaż podestów podwieszanych zewnętrznych – JL- 100%, Demontaż podestów podwieszanych wewnętrznych- 15%, Montaż słupów ekranu JL- 10%, Montaż barier energochłonnych – JP- 20%,
 • MS-44: Układanie kostki w pasie rozdziału- 100%,
 • WS-45: Montaż barier - jezdnia lewa- 50%, Demontaż podestów roboczych - jezdnia lewa- 80%, ułożenie krawężników zanikających P1- 100%,
 • WS-45A: Umocnienie sztywne skarp- 100%,
 • WS-47: Wykonanie krawężników zanikających P1 i P11- 100%, Wiercenie kotew barier energochłonnych- 60%, Układanie żywic na kapach chodnikowych - jezdnia lewa- 20%, Montaż podestów roboczych na słupach- 90%,
 • WS-49: Montaż blach osłonowych- 20%,
 • WS-52: Montaż blach osłonowych- 20%,
 • WS-57: Umocnienie stożków- 100%, Montaż krawężnika zanikającego- 100%,
 • WS-57A: Wykonanie warstwy zamykającej żywicy na kapach chodnikowych jezdni lewej- 80%, Gruntowanie płyty ustroju jezdni lewej pod izolację z papy- 50%, Montaż krawężników zanikających P8- 100%,
 • MS-58: Wiercenie kotew pod ekrany- 100%,
 • WD-59: Układanie ścieku przy krawężnikowego- 100%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: KD-40, KD-38, KD14,
Studnie – 2 szt.
Kanał – 72 mb.
Regulacja wpustu – 1 szt.

Oświetlenie drogowe:
SOI_07: Ułożenie kanalizacji kablowej: 200 mb.
SOII_08: Ułożenie kanalizacji kablowej: 150 mb.
Budowa systemu zarządzania ruchem: PKG- Ułożenie kanalizacji kablowej- 200 mb., SZR11: Ułożenie kanalizacji kablowej- 300 mb.,

Kanał technologiczny: SK86 - SK90- Budowa kanału technologicznego- 110mb., SK11, SK90, SK89, SK88- Montaż studni kablowych 4szt., SK66-SK67- Budowa kanału technologicznego- 18mb. SK68-SK69- Budowa kanału technologicznego- 19mb. SK75-SK76- Budowa kanału technologicznego- 19mb., SK83-SK84- Budowa kanału technologicznego- 19mb., SK85-SK86- Budowa kanału technologicznego- 17mb., SK81-SK82- Budowa kanału technologicznego- 23mb., SK83-SK84a -Budowa kanału technologicznego- 46mb.,

Melioracje: Rów pomiędzy BND9.1 - BND10- Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp- 36mb. Rów BND11- Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp- 60mb.

Węzeł Lubawka
DK5Tydzień 43/2022 – 22.10.2022 r. – 28.10.2022 r.

W czterdziestym trzecim tygodniu 2022 r. (22.10.2022 r. – 28.10.2022 r.) na terenie budowy pracowało średnio 188 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 407 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 14000 m2
 • Wykop – 0 m3
 • Nasyp – 4520 m3
 • Podbudowa pomocnicza – 0 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 8200 m2
 • Warstwa mrozoochronna – 6700 m2
 • Warstwa wiążąca z AC – 13565 m2
 • Podbudowa AC – 4945 m2
 • Umocnienie rowów – 2060 mb.
 • Ekrany akustyczne – 207 szt.
 • Ustawienie krawężników betonowych – 30 mb

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Demontaż umocnienia stożka P1L łącznie ze schodami skarpowymi- 100%, Montaż schodów skarpowych P1L- 100%, Wykonywanie umocnienia sztywnego stożka P1L- 30%,
 • WS-40: Betonowanie bloków kotwiących JL i JP- 100%, Uszczelnianie desek gzymsowych JP- 100%, Uszczelnianie desek gzymsowych JL- 100%, Drenaż JL UN skrzynkowy- 80%, Schody skarpowe P13 JP- 80%, Montaż ekranów przeciwolśnieniowych JL- 17%, Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego JP- 100%, Wykonanie nawierzchni z żywicy na kapach chodnikowych- 95%,
 • WS-41: Wykonanie nawierzchni z żywic – JL- 85%, Demontaż podestów podwieszanych zewnętrznych – JL- 60%, Wiercenie i wklejanie kotew barier – JL- 100%, Montaż barier energochłonnych – JP- 15%,
 • MS-44: Układanie kostki w pasie rozdziału- 100%,
 • MS-44A: Układanie kostki w pasie rozdziału- 100%,
 • WS-45: Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach P1- 100%, Wykonanie żywicy na świeży beton - skrzydła P1- 100%, Ułożenie krawężników zanikających P1- 50%,
 • WS-45A: Układanie kostki w pasie rozdziału- 100%, Montaż wypełnień ekranów- 50%,
 • MS-46: Układanie kostki w pasie rozdziału- 100%,
 • MS-46A: Układanie kostki w pasie rozdziału- 100%,
 • WS-47: Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach P1 i P11- 100%, Montaż kotew ekranów przeciwolśnieniowych - jezdnia lewa- 70%, Wykonanie drenażu płyty pomostu - jezdnia prawa- 100%,
 • WS-49: Montaż słupów ekranów- 100%,
 • WS-52: Montaż podestów roboczych na słupach- 100%, Montaż słupów ekranów- 99%, Humusowanie stożków- 55%, Montaż paneli ekranów- 80%,
 • PG-53: Ściek korytkowy- 40%, Obrukowanie stożków- 20%,
 • WS-54: Montaż słupów ekranów- 99%, Humusowanie stożków- 50%,
 • PG-55: Betonowanie podwalin- 50%, Wykonanie fundamentów pod ekrany- 100%,
 • WS-57: Umocnienie stożków- 100%, Montaż barier ochronnych- 95%,
 • WS-57A: Przygotowanie równości płyty jezdni lewej- 100%, Wykonanie warstwy zamykającej żywicy na kapach chodnikowych- 100%, Montaż kotew ekranów przeciwolśnieniowych nitki prawej- 100%, Montaż krawężników zanikających P8- 50%,
 • MS-58: Montaż ekranów przeciwolśnieniowych- 80%,
 • WD-59: Żywica na kapach- 25%, korytko ściekowe- 80%,

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: 60+000, 57+100,
Studnie – 1 szt.
Kanał – 102 mb.
Wyloty - umocnienie – 2szt.

Oświetlenie drogowe:
SOI_07: Ułożenie kanalizacji kablowej: 200mb.
SOII_08: Ułożenie kanalizacji kablowej: 150mb.
Budowa systemu zarządzania ruchem: PKG- Ułożenie kanalizacji kablowej- 200mb., SZR11: Ułożenie kanalizacji kablowej- 300mb.,

Kanał technologiczny: SOII_5- Montaż słupów oświetleniowych, Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej,
SOI_04 - Montaż słupów oświetleniowych, Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej,
SOI_10 - Ułożenie kanalizacji kablowej,
SOII_11 - Ułożenie kanalizacji kablowej,
SZR03 - Wykonanie kanalizacji kablowej,

Melioracje: km 64+580 - 64+770- Umocnienie dna i skarp koryta narzutem kamiennym- 37mb.,
km 64+540 - 65+560- Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw- 32mb.,

Km 58+600
WD-39Tydzień 42/2022 – 15.10.2022 r. – 21.10.2022 r.

W czterdziestym drugim tygodniu 2022 r. (15.10.2022 r. – 21.10.2022 r.) na terenie budowy pracowało średnio 188 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 407 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 14000 m2
 • Nasyp – 4520 m3
 • Podbudowa zasadnicza – 8200 m2
 • Warstwa mrozoochronna – 6700 m2
 • Warstwa wiążąca z AC – 13565 m2
 • Podbudowa AC – 4945 m2
 • Umocnienie rowów – 60 mb.
 • Wykonanie drenaży – 110 mb.
 • Ekrany akustyczne – 207 szt.
 • Ogrodzenie z siatki – 860 mb.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Demontaż umocnienia stożka P1L łącznie ze schodami skarpowymi – 100%, Montaż schodów skarpowych P1L – 100%, Wykonywanie umocnienia sztywnego stożka P1L – 30%
 • WS-40: Betonowanie bloków kotwiących JL i JP – 100%, Uszczelnianie desek gzymsowych JP – 100%, Uszczelnianie desek gzymsowych JL – 100%, Drenaż JL UN skrzynkowy – 80%, Schody skarpowe P13 JP – 80%, Montaż ekranów przeciwolśnieniowych JL – 17%, Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego JP – 100%, Wykonanie nawierzchni z żywicy na kapach chodnikowych – 95%,
 • WS-41: Wykonanie nawierzchni z żywic – JL – 85%, Demontaż podestów podwieszanych zewnętrznych – JL – 60%, Wiercenie i wklejanie kotew barier – JL – 100%, Montaż barier energochłonnych – JP – 15%,
 • WS-45: Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach P1 – 100%, Wykonanie żywicy na świeży beton - skrzydła P1 – 100%, ułożenie krawężników zanikających P1 – 50%,
 • MS-46A: Umocnienie stożków – 50%,
 • WD-46A: Wykonanie ścieków skarpowych pod obiektem – 100%, Wykonanie powłoki antykorozyjnej na filarach obiektu – 100%,
 • WS-47: Beton wyrównawczy w zakresie skrzydeł pod kapy chodnikowe – 100%, Układanie krawężnika na skrzydłach P11 – 100%, Montaż desek gzymsowych na skrzydłach P1 i P11 – 100%, Wykonywanie żywic epoksydowych na kapach jezdni prawej - 100%, Wykonanie hydrofobizacji filarów – 90%, Wykonanie powłoki antykorozyjnej na filarach obiektu – 100%,
 • WS-49: Montaż podestów roboczych na słupach- 100%, Montaż paneli ekranów - 90%,
 • WS-52: Montaż podestów roboczych na słupach- 75%, Montaż paneli ekranów – 75%
 • PG-53: Ściek korytkowy – 30%, Obrukowanie stożków – 10%,
 • WS-54: Montaż podestów roboczych na słupach- 100%, Montaż barier ochronnych- 100%,
 • PG-55: profilowanie stożków i koryt pod schody skarpowe- 100%, Wykop pod podwaliny- 100%, Wykonanie fundamentów pod ekrany – 70%
 • WS-57: Umocnienie stożków- 80%, Montaż barier ochronnych – 90%
 • WS-57A: Śrutowanie płyty ustroju jezdni lewej – 100%, Gruntowanie kap chodnikowych jezdni lewej – 100%, Betonowanie kap chodnikowych jezdni lewej – 100%, Ułożenie papy jezdni prawej – 100%, Ułożenie asfaltu lanego jezdni prawej – 100%,
 • MS-58: Montaż ekranów przeciwolśnieniowych – 70%, Układanie żywicy na kapach – 100%,
 • WD-59: Krawężnik zanikający – 100%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: Wyloty, KD-14, KD44B, KD32/34, KD10
Studnie – 5 szt.
Kanał – 93 mb.
Kanał – zasypki - 100%
Wyloty – umocnienie - 2 szt.
Wyloty – 2 szt.

Kanał technologiczny:
SK90 - SK90/1 - Budowa kanału technologicznego – 46mb,
SK120a - Montaż studni kablowych – 1 szt.
SK126 - SK118 - Budowa kanału technologicznego – 85mb,
WS-45 - Układanie rur w kapach chodnikowych – 24mb,
WS-57A - Układanie rur w kapach chodnikowych – 30mb

Melioracje:
Rów BND9.1 - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 37 mb,
Rów BND10 - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 32 mb,

Zasilanie oświetlenia:
Przepusty pod zasilanie i oświetlenie – 208 mb,
Oświetlenie drogowe – 970 mb,|
Budowa systemu zarządzania ruchem – 200 mb.

Km 58+200
PG42Tydzień 41/2022 – 08.10.2022 r. – 14.10.2022 r.

W czterdziestym pierwszym tygodniu 2022 r. (08.10.2022 r. – 14.10.2022 r.) na terenie budowy pracowało średnio 205 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 450 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 14150 m2
 • Wykop – 3120 m3
 • Nasyp – 50 m3
 • Podbudowa pomocnicza – 1200 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 22920 m2
 • Warstwa mrozoochronna – 0 m2
 • Warstwa wiążąca z AC – 6390 m2
 • Podbudowa AC – 17470 m2
 • Umocnienie rowów – 0 mb.
 • Ekrany akustyczne – 382 szt.
 • Bariery drogowe – 0 mb.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Naprawa umocnienia stożka P1L- 90%,
 • WS-40: Betonowanie kap chodnikowych przy dylatacji P10 JL- 100%, Uszczelnianie desek gzymsowych JP- 60%, Uszczelnianie desek gzymsowych JL- 20%, Drenaż JP UN belkowy- 100%, Wykonanie zbrojenia bloków kotwiących JL i JP- 100%, Zbrojenie i przygotowanie do betonowania kap przy dylatacji P10 JPiL- 100%, Montaż wpustów mostowych JP- 30%, Montaż fartucha i doprężenie dylatacji P10 JL i JP- 100%, Odtworzenie dylatacji, wypełnienie dylatacji masą trwaleplastyczną JL- 40%, Montaż słupów ekranów JP- 95%, Ułożenie papy na jezdni lewej- 100%, Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego JL- 40%,
 • WS-41: Montaż słupów ekranów - NP.- 95%, Wklejanie kotew ekranów – JL- 100%, Profilacja stożków P15- 100%, Profilacja zasypki przodu przyczółka P15- 100%, Wiercenie i wklejanie kotew barier - kapa wewn JP- 100%, Wykonanie nawierzchni z żywic – NL- 20%, Demontaż podestów podwieszanych zewnętrznych - jezdnia prawa- 100%,
 • PG-42: Umocnienie stożków- 50%,
 • WD-43: Montaż barier energochłonnych- 100%,
 • WS-45: Układanie papy termozgrzewalnej na UN J.L- 100%, Przygotowanie płyty ustroju nośnego do układania papy termozgrzewalnej - j.l.- 100%, Wykonywanie żywic epoksydowych na kapach chodnikowych j.l- 70%,
 • MS-46A: Umocnienie stożków
 • WS-47: Beton wyrównawczy pod w zakresie skrzydeł pod kapy chodnikowe- 50%, Układanie asfaltu twardolanego - jezdnia lewa- 100%, Montaż desek gzymsowych na skrzydłach P1 i P11- 70%, Wykonywanie żywic epoksydowych na kapach jezdni prawej- 70%,
 • WS-49: Montaż podestów roboczych na słupach- 25%, Montaż paneli ekranów- 80%, Humusowanie stożków- 55%,
 • WS-52: Montaż podestów roboczych na słupach- 45%, Montaż reperów- 100%, Porządkowanie terenu pod UN- 99%,
 • WS-54: Montaż podestów roboczych na słupach- 80%, Montaż barier ochronnych- 96%,
 • PG-55: profilowanie stożków i koryt pod schody skarpowe- 90%, Wykop pod podwaliny- 75%,
 • WS-57: Umocnienie stożków- 80%,
 • WS-57A: Śrutowanie płyty ustroju jezdni prawej- 100%, Gruntowanie płyty ustroju jezdni lewej- 100%, Betonowanie kap chodnikowych jezdni lewej- 25%, Układanie nawierzchni z żywicy nitka prawa- 100%,
 • MS-58: Obrukowanie stożków- 100%, Układanie żywicy na kapach- 90%,
 • WD-59: sikaflex krawężnika- 100%, Beton architektoniczny- 100%, Krawężnik zanikający- 80%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: Wyloty, KD-14, KD44B, KD32/34, KD10
Studnie – 2 szt.
Kanał – 34,27 mb.
Kanał – zasypki - 60%
Wyloty – regulacja - 2 szt.
Wyloty – 1 szt.

Oświetlenie drogowe:
SOII_11 - Montaż fundamentów- 5szt.
SOI_7 - Montaż fundamentów- 10szt.
SOI_7 - Ułożenie kanalizacji kablowej- 250mb.
SOIII_12 - Montaż fundamentów- 5szt.

Budowa systemu zarządzania ruchem- SZR1- Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej- 200mb.,

Kanał technologiczny:
SK37 - SK37a- Budowa Kanału technologicznego- 29mb., SK12/1, SK12, SK16, SK16a, SK123, SK124, SK125- Montaż studni kablowych- 7szt., SK126 - SK118- Budowa kanału technologicznego- 480mb. WS57A- Układanie rur w kapach chodnikowych- 200mb.

Melioracje:
Rzeka Bóbr na odc. 251+734 - 251+849- km 55+300 - 55+400: Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw- 103mb.,

Rów R-1- km 55+400 - 55+608: Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp- 27mb., Umocnienie dna i skarp rowu kiszką faszynową- 27mb., Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw- 27mb., Oczyszczanie i odmulanie rowu na odc. 0+030 - 0+086- 57mb.

Km 61+200
WS-57Tydzień 40/2022 – 01.10.2022 r. – 07.10.2022 r.

W czterdziestym tygodniu 2022 r. (01.10.2022 r. – 07.10.2022 r.) na terenie budowy pracowało średnio 206 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 457 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 14520 m2
 • Wykop – 3800 m3
 • Nasyp – 4800 m3
 • Podbudowa pomocnicza – 700 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 11300 m2
 • Warstwa mrozoochronna – 1260 m2
 • Warstwa wiążąca z AC – 1380 m2
 • Podbudowa AC – 8700 m2
 • Umocnienie rowów – 200 mb.
 • Ekrany akustyczne – 113 szt.
 • Bariery drogowe – 1200 mb.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Betonowanie wspornika P10 przy dylatacji JPiL- 100%, Uszczelnianie desek gzymsowych JP- 80%, Frezowanie ustroju pod papę na jezdni JL- 100%, Drenaż JP UN belkowy- 20%, Odtworzenie dylatacji, wypełnienie dylatacji masą trwaleplastyczną.- 100%, Wykonanie izolacjo-nawierzchni JP- 100%, wiercenie i montaż kotew- 170szt. Ułożenie papy na jezdni lewej- 50%,
 • WS-41: Ułożenie asfaltu twardolanego - segment 1 jezdnia lewa- 100%, Skarpowanie stożków P1 i zasypka przodu przyczółka P1- 100%, Profilacja stożków P15- 75%, Wykonanie nawierzchni z żywic - NP. kapa wewn segment 1 i 2- 100%, Wiercenie otworów i wklejanie kotew ekranów – NL- 100%, Wykonanie nawierzchni z żywic - kapa wewnętrzna NL- 15%,
 • WD-43: Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach na dojazdach- 100%,
 • WS-45: Przygotowanie ustroju nośnego do układania papy termozgrzewalnej - j.l.- 100%, Montaż desek gzymsowych P1- 100%, Wykonywanie żywic epoksydowych na kapach chodnikowych j.l- 50%, Układanie schodów skarpowych- 80%,
 • WS-47: Układanie papy termozgrzewalnej - UN J.L- 100%, Układanie asfaltu twardolanego - jezdnia lewa- 40%, Montaż desek gzymsowych na skrzydłach P1 i P11- 70%, Wykonywanie żywic epoksydowych na kapach jezdni prawej- 10%,
 • WS-49: Żywica na kapach chodnikowych- 100%, Montaż podestów roboczych na słupach- 5%, Porządkowanie terenu pod UN- 100%,
 • WS-52: Montaż barier ochronnych- 99%, Montaż podestów roboczych na słupach- 30%, Montaż reperów- 90%, Porządkowanie terenu pod UN- 99%,
 • WS-54: Montaż podestów roboczych na słupach- 70%, Montaż barier ochronnych- 95%,
 • PG-55: profilowanie stożków i koryt pod schody skarpowe- 90%, Wykop pod podwaliny- 75%,
 • WS-57: Umocnienie stożków- 40%,
 • WS-57A: Betonowanie kap jezdni prawej- 100%, Montaż desek gzymsowych- 85%, Układanie gruntu żywicznego na kapach chodnikowych jezdni prawej- 100%,
 • MS-58: sikaflex desek gzymsowych- 100%, Układanie żywicy na kapach- 90%,
 • WD-59: sikaflex desek gzymsowych- 100%, ułożenie papy UN- 100%, Ułożenie asfaltu twardolanego na UN- 100%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: WK84/1 i wyloty KD10, KD-14, KD10,
Studnie – 2 szt.
Kanał – 35 mb.
Kanał – zasypki - 100%
Wyloty – regulacja - 3 szt.

Oświetlenie drogowe:
SOII_11 - Montaż fundamentów - 8szt.
SOI_07 - Montaż fundamentów - 12szt.
SOI_07 - Ułożenie kanalizacji kablowej - 400mb.
SOIII_12 - Montaż fundamentów - 5szt.
SOII_05 - Montaż fundamentów - 10szt.
SOI_04 - Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej - 140mb.
SOI_04 - Montaż fundamentów - 4szt.

Budowa systemu zarządzania ruchem - SZR1 - Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej - 20mb., Zabudowa złącz kablowych - 1szt.

Zbiorniki retencyjne:
ZR10- Kontynuacja grobli ZR10- 100%,

Kanał technologiczny:
SK114-SK118: Budowa kanału technologicznego - 205mb.
SK96/3, SK96/1, SK96/2, SK118, SK5/1, SK5a, SK6, SK6A: Montaż studni kablowych - 8szt.
WS57A: Układanie rur w kapach chodnikowych - 155 mb.

Melioracje:
Rzeka Bóbr na odc. 251+734 - 251+849: Roboty ziemne - Odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp- 100%, Umocnienie dna i skarp koryta narzutem kamiennym - 100%,
Rów R-1: Roboty ziemne - Odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp- 80%, Umocnienie dna i skarp rowu kiszką faszynową- 80%, Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw - 80%,

W dniu 07.10.2022 r. na terenie Budowy (węzeł Lubawka) obyły się ćwiczenia sprawdzające Plan Ratowniczy Powiatu Kamiennogórskiego „S-3 2022”. Ćwiczenia obejmowały m.in. sprawdzenie działania Planu Ratowniczego Powiatu jak i obowiązujących procedur a także możliwości taktycznych oraz technicznych w walce z zagrożeniem chemiczno-ekologicznym oraz pomocy dużej liczbie poszkodowanych. W ćwiczeniach brały udział zastępy PSP Kamienna Góra oraz jednostki KSRG i OSP z terenu Powiatu jak i służby współdziałające – Zarządzanie Kryzysowe, Policja oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego.

Ćwiczenia powiatowe
D22 - styk z Zadaniem III
Km 57+200Tydzień 39/2022 – 24.09.2022 r. – 30.09.2022 r.

W trzydziestym dziewiątym tygodniu 2022 r. (24.09.2022 r. – 30.09.2022 r.) na terenie budowy pracowało średnio 213 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 481 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 9750 m2
 • Wykop – 1550 m3
 • Nasyp – 800 m3
 • Podbudowa pomocnicza – 1600 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 7600 m2
 • Warstwa mrozoochronna – 0 m2
 • Warstwa wiążąca z AC – 11400 m2
 • Podbudowa AC – 6400 m2
 • Umocnienie rowów – 300 mb.
 • Ekrany akustyczne – 303 szt.
 • Bariery drogowe – 400 mb.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Uszczelnianie desek gzymsowych JP- 50%, Przygotowanie dylatacji P10 do betonowania- 90%, Frezowanie ustroju pod papę na jezdni JL- 95%, Wykonanie izolacjo-nawierzchni - ograniczony zakres z powodu opadów- 25%, Wykonanie próbnego obciążenia statycznego obiektu JP- 100%,
 • WS-41: Kosmetyka betonu podpór obiektu - nitka prawa i lewa- 100%, Układanie papy termozgrzewalnej, strefa jezdni - segment 1 NL- 100%, Montaż słupów ekranów - NP.- 30%, Ułożenie asfaltu twardolanego - segment 3 i 2 jezdnia lewa- 100%, Skarpowanie stożków P1 i zasypka przodu przyczółka P1- 80%, Wykonanie próbnego obciążenia statycznego obiektu JP- 100%,
 • PG-42: Układanie schodów skarpowych- 20%,
 • WD-43: Wykonanie chodników na dojazdach do obiektu- 100%, Umocnienie sztywne stożków- 100%, Przygotowanie pow. kap na dojazdach pod ułożenie żywic- 100%,
 • WS-45: Demontaż podestów podwieszanych - jezdnia prawa- 80%, Przygotowanie płyty ustroju nośnego do układania papy termozgrzewalnej - j.l.- 80%,
 • WS-47: Betonowanie kap chodnikowych - jezdnia lewa- 100%, Przygotowanie betonu płyty pod układanie papy termozgrzewalnej j.l.- 100%, Układanie atl - jezdnia prawa- 100%, Montaż deski gzymsowej w zakresie skrzydeł P1- 100%,
 • WS-49: Montaż paneli ekranów- 75%, Schody skarpowe na stożkach- 100%,
 • WS-52: Montaż barier ochronnych- 95%, Montaż paneli ekranów- 65%, Montaż reperów- 85%, Porządkowanie terenu pod UN- 99%,
 • WS-54: Montaż reperów- 100%, Iniekcja otworów w ciosach- 100%, Montaż podestów roboczych na słupach- 15%, Montaż barier ochronnych- 85%, Wykonanie próbnego obciążenia statycznego obiektu JP i JL- 100%,
 • PG-55: profilowanie stożków i koryt pod schody skarpowe- 90%, Wykop pod podwaliny- 75%,
 • WS-56: obrukowanie stożków- 100%,
 • WS-57A: Betonowanie kap jezdni prawej- 50%, Montaż kotew talerzowych nitki lewej- 100%, Montaż desek gzymsowych- 65%, Układanie żywicy na kapach chodnikowych jezdni prawej- 50%,
 • MS-58: umocnienie stożków- 100%, Układanie żywicy na kapach- 70%,
 • WD-59: montaż deski, krawężnika zbrojenie kap na dojazdach- 100%, betonowanie kap na dojazdach- 100%, przygotowanie płyty do ułożenia papy, ułożenie papy- 100%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: KD1a, KD52, km 61+800 do 62+000, KD-14, KD10
Studnie – 2 szt.
Kanał – 165,99 mb.
Wyloty – 12 szt.
Wpusty – 1szt.

Oświetlenie drogowe:
SOII_11 - Montaż fundamentów,
SOI_07 - Montaż fundamentów,
SOI_07 - Ułożenie kanalizacji kablowej,
SOIII_09 - Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej,
SOIII_09 - Montaż słupów oświetleniowych,

Zbiorniki retencyjne:
ZR10 - Kontynuacja grobli ZR10 - 50%.

Kanał technologiczny:
SK114-SK118: Budowa kanału technologicznego - 210 mb.
SK68, SK68/1, SK67, SK101, SK101a: Montaż studni kablowych - 5 szt.
WS57A: Układanie rur w kapach chodnikowych - 84 mb.

Melioracje:
Rzeka Bóbr na odc. 251+734 - 251+849: Roboty ziemne - Odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp - 6 mb.

WS-54
Węzeł LubawkaTydzień 38/2022 – 17.09.2022 r. – 23.09.2022 r.

W trzydziestym ósmym tygodniu 2022 r. (17.09.2022 r. – 23.09.2022 r.) na terenie budowy pracowało średnio 212 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 486 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 9750 m2
 • Wykop – 1550 m3
 • Nasyp – 800 m3
 • Podbudowa pomocnicza – 1600 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 7600 m2
 • Warstwa mrozoochronna – 0 m2
 • Warstwa wiążąca z AC – 5200 m2
 • Podbudowa AC – 5200 m2
 • Umocnienie rowów – 300 mb.
 • Ekrany akustyczne – 303 szt.
 • Bariery drogowe – 400 mb.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Betonowanie kapy szerokiej JL od P1 do P3- 100%, Uszczelnianie desek gzymsowych JP- 25%, Nacinanie dylatacji na kapach JP od P5 do P1 kapa szeroka- 100%, Frezowanie ustroju pod papę na jezdni JL- 85%, Przygotowanie dylatacji P10 do betonowania- 40%, Montaż schodów skarpowych P13 JP- 30%, Układanie asfaltu twardolanego na jezdni prawej- 100%, Układanie papy na UN na belkach T JL- 100%, Wykonanie umocnienia sztywnego stożków P1 JL i JP- 100%,
 • WS-41: Kosmetyka betonu podpór obiektu - nitka prawa i lewa- 99%, Montaż deski gzymsowej – JL- 100%, Betonowanie kap chodnikowych UN - jezdnia lewa- 100%, Układanie papy termozgrzewalnej, strefa jezdni - S2 NL- 100%, Wiercenie otworów pod kotwy ekranów - NP.- 100%, Wklejanie kotew ekranów - NP.- 75%, Montaż słupów ekranów - NP.- 20% Wiercenie otworów i wklejanie kotew barier - kapa zewn NP.- 100%, Wiercenie otworów i wklejanie kotew barier - kapa wewn S3P- 100%, Skarpowanie stożków P1 i zasypka przodu przyczółka P1- 50%, Przygotowanie pow. kap wewn pod ułożenie żywic - S2P, S1P- 75%,
 • WD-43: Ułożenie schodów skarpowych P1 i P3- 100%, Umocnienie sztywne stożków- 75%,
 • WS-45: Zbrojenie kap chodnikowych – JL- 100%, 'Przygotowanie płyty ustroju nośnego do układania papy termozgrzewalnej - j.l.- 70%, Betonowanie kap chodnikowych jezdnia lewa w zakresie UN J.L- 100%,
 • WS-47: Betonowanie kap chodnikowych - jezdnia lewa- 95%, Przygotowanie betonu płyty pod układanie papy termozgrzewalnej j.l.- 70%, 'Układanie papy termozgrzewalnej - UN J.P- 100%, Układanie atl - jezdnia prawa- 70%,
 • WS-49: Profilacja stożków P1- 100%, Montaż paneli ekranów- 65%, Schody skarpowe na stożkach- 50%, Wiercenie otworów pod kotwy siatek zabezpieczających na UN i montaż kotew- 95%, Żywica na kapach chodnikowych- 98%,
 • WS-52: Montaż barier ochronnych- 85%, Drenaż pomostu na UN- 100%, Montaż paneli ekranów- 20%, Montaż reperów- 70%, Porządkowanie terenu pod UN- 95%,
 • PG-53: Schody skarpowe na stożkach- 100%,
 • WS-54: Montaż reperów- 70%, Iniekcja otworów w ciosach- 80%, Montaż barier ochronnych- 80%, Wiercenie i montaż kotew pod siatki zabezpieczające- 100%,
 • PG-55: profilowanie stożków i koryt pod schody skarpowe- 90%, Wykop pod podwaliny- 75%,
 • WS-56: obrukowanie stożków- 95%,
 • WS-57: Umocnienie stożków- 20%,
 • WS-57A: ułożenie krawężnika kamiennego na prawej nitce- 90%, Montaż kotew talerzowych nitki lewej- 75%, Montaż desek gzymsowych- 30%,
 • MS-58: umocnienie stożków- 90%,
 • WD-59: montaż deski, krawężnika zbrojenie kap na dojazdach- 70%, Zasypka przodu przyczółka P3- 100%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: KD55, KD1a, KD52, KD10,
Studnie – 2 szt.
Kanał – 54 mb.
Wyloty – 7 szt.

Oświetlenie drogowe:
SOII_11- Montaż fundamentów,
SOI_07 - Ułożenie kanalizacji kablowej,
SOII_08 - Ułożenie kanalizacji kablowej,
SOIII_09 - Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej,
SOII_02 - Ułożenie kanalizacji kablowej

Zbiorniki retencyjne:
ZR17 - umocnienie zbiornika ZR-17 - 100%.

Kanał technologiczny:
SK126-SK125 - Budowa kanału technologicznego,
SK79-SK80 - Budowa kanału technologicznego,
WS41 - Układanie rur w kapach chodnikowych,
WS47 - Układanie rur w kapach chodnikowych.

Melioracje:
Rów R-1- Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw - 30%, Umocnienie dna i skarp rowu kiszką faszynową - 75%

MS-44
PKGTydzień 37/2022 – 10.09.2022 r. – 16.09.2022 r.

W trzydziestym siódmym tygodniu 2022 r. (10.09.2022 r. – 16.09.2022 r.) na terenie budowy pracowało średnio 201jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 466 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 12050 m2
 • Wykop – 1300 m3
 • Nasyp – 120 m3
 • Podbudowa pomocnicza – 4400 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 10100 m2
 • Warstwa mrozoochronna – 2450 m2
 • Warstwa wiążąca z AC – 15900 m2
 • Podbudowa AC – 4900 m2
 • Umocnienie rowów – 165 mb.
 • Ekrany akustyczne – 264 szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Montaż krawężnika i kotew kapa szeroka JP od P3 do P1 – 100%, Montaż deski gzymsowej kapa szeroka JL od P3 do P1 – 100%, Przygotowanie do betonowania kapy szerokiej JL od P1 do P3 – 100%, Zbrojenie kap chodnikowych JL kapa szeroka od 1 do P3 – 100%, Frezowanie ustroju pod papę na jezdni JL – 75%, Skarpowanie stożków P1 i P13 – 100%, Układanie asfaltu twardolanego na jezdni prawej – 50%,
 • WS-41: Kosmetyka betonu podpór obiektu - nitka prawa i lewa – 98%, Montaż deski gzymsowej – JL – 90%, Betonowanie kap chodnikowych UN - jezdnia lewa – 80%, Montaż krawężnika – JL – 100%, Układanie papy termozgrzewalnej, strefa jezdni - segment 3 NL – 100%, Wiercenie otworów i wklejanie kotew ekranów – NP. – 75%, Wiercenie otworów i wklejanie kotew barier - kapa zewn NP. – 75%,
 • WD-43: Montaż krawężnika zanikającego – 100%, Wiercenie otworów i wklejanie kotew barier energochłonnych – 100%,
 • MS-44A: Umocnienie sztywne stożków - 100%,
 • WS-45: Montaż deski gzymsowej - jezdnia lewa – 100%, Montaż kotew zabudów chodnikowych - jezdnia lewa – 100%, Betonowanie kap chodnikowych jezdnia lewa – 100%, Zbrojenie kap chodnikowych – JL – 100%, 'Przygotowanie płyty ustroju nośnego do układania papy termozgrzewalnej - j.l. – 30%,
 • WS-47: Montaż deski gzymsowej - jezdnia lewa – 100%, Montaż krawężnika - jezdnia lewa – 100%, Betonowanie kap chodnikowych - jezdnia lewa – 70%, Przygotowanie betonu płyty pod układanie papy termozgrzewalnej j.p. – 100%, 'Układanie papy termozgrzewalnej - UN J.P – 100%,
 • WS-49: Schody skarpowe na stożkach- 50%, Montaż kotew pod ekrany – 97%, Montaż paneli ekranów – 45%, Montaż słupów ekranów – 95%, Żywica na kapach chodnikowych – 95%,
 • WS-52: Montaż barier ochronnych- 80%, Montaż schodów skarpowych- 100%, Wiercenie otworów pod kotwy siatek zabezpieczających na UN- 95%, Drenaż pomostu na UN- 75%, Porządkowanie terenu pod UN- 60%, Montaż reperów - 60%,
 • PG-53: Schody skarpowe na stożkach - 60%,
 • WS-54: Montaż paneli ekranów- 95%, Montaż barier ochronnych- 80-%, Wiercenie i montaż kotew pod siatki zabezpieczające - 50%,
 • PG-55: profilowanie stożków i koryt pod schody skarpowe - 80%,
 • WS-56: obrukowanie stożków - 90%,
 • WS-57: kotwy pod bariery mostowe - 100%,
 • WS-57A: ułożenie krawężnika kamiennego na prawej nitce- 75%, zbrojenie zabudowy na dojazdach- 75%, układanie mieszanki betonowej kap chodnikowych na dojazdach - P1 L i P1 P- 100%, Montaż kotew talerzowych nitki lewej - 25%,
 • MS-58: umocnienie stożków - 75%,
 • WD-59: zbrojenie i szalowanie dylatacji P1, P3- 100%, betonowanie dylatacji P1 P3- 100%, Beton podkładowy kap na dojazdach P1, P3- 100%, betonowanie kap na UN przy dylatacji- 100%, obrukowanie stożków - 90%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: Regulacja wpustów, KD1a, KD52, KD11,
Studnie – 4 szt.
Kanał – 56,5 mb.
Wpusty – 20 szt.

Oświetlenie drogowe:
SOI_07: Ułożenie kanalizacji kablowej - 250 mb.
SOII_08: Ułożenie kanalizacji kablowej - 350 mb.
WS47: Wykonanie kanalizacji kablowej w kapach chodnikowych - 100 mb.
WS45: Wykonanie kanalizacji kablowej w kapach chodnikowych - 100 mb.
WS40: Wykonanie kanalizacji kablowej w kapach chodnikowych - 150 mb.

Budowa systemu zarządzania ruchem:
SZR6: Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej - 60 mb.
SZR1: Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej - 250 mb.

Kanał technologiczny:
SK13-SK15: Budowa kanału technologicznego - 383 mb.
SK13, SK14, SK15: Montaż studni kablowych – 3 szt.
WS47: Układanie rur w kapach chodnikowych - 156 mb.
WS45: Układanie rur w kapach chodnikowych - 72 mb.
WS40: Układanie rur w kapach chodnikowych - 102 mb.

Melioracje:
Rów R-1: km 55+400 - 55+608- Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw - 75%, Umocnienie dna i skarp rowu kiszką faszynową - 75%

Węzeł Kamienna Góra - PŁD
PKGTydzień 36/2022 – 03.09.2022 r. – 09.09.2022 r.

W trzydziestym szóstym tygodniu 2022 r. (03.09.2022 r. – 09.09.2022 r.) na terenie budowy pracowało średnio 207 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 480 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 9250 m2
 • Wykop – 1200 m3
 • Nasyp – 0 m3
 • Podbudowa pomocnicza – 6100 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 17600 m2
 • Warstwa mrozoochronna – 0 m2
 • Warstwa wiążąca z AC – 4300 m2
 • Podbudowa AC – 11300 m2
 • Wykonanie rowów – 530 m3
 • Umocnienie rowów – 0 mb.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Montaż krawężnika i kotew kapa wąska JP od P3 do P1- 100%, Montaż deski gzymsowej kapa wąska JL od P3 do P1- 100%, Zbrojenie kap chodnikowych JL kapa wąska od 1 do P3- 100%, Frezowanie ustroju pod papę na jezdni JL- 50%, Montaż schodów skarpowych P1- 100%, Montaż krawężników zanikających na dojazdach P1- 100%, Betonowanie kapy wąskiej JL od P1 do P3- 100%, Skarpowanie stożków P1- 100%, Układanie papy pod kapy chodnikowe JL- 100%,
 • WS-41: Kosmetyka betonu podpór obiektu - nitka prawa i lewa- 97%, Montaż deski gzymsowej – JL- 70%, Montaż kotew zabudowy chodnikowej – JL- 100%, Montaż krawężnika – JL- 100%, Śrutowanie powierzchni płyty UN - segment 2 NL- 100%, Wiercenie otworów pod kotwy ekranów - NP.- 30%,
 • WD-43: Wykonanie stożków P1 i P3- 100%, Osadzanie kratek wpustów mostowych- 100%,
 • MS-44: Wykonanie próbnego obciążenia statycznego obiektu- 100%, Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych- 100%,
 • MS-44A: Umocnienie sztywne stożków- 100%,
 • WS-45: Montaż deski gzymsowej - jezdnia lewa- 90%, Montaż kotew zabudów chodnikowych - jezdnia lewa- 90%, Przygotowanie betonu architektonicznego- 95%, Zbrojenie kap chodnikowych – JL- 70%, Betonowanie kap chodnikowych - jezdnia lewa- 70%, Montaż słupów - ekranów przeciwolśnieniowych- jezdnia prawa- 90%, Wykonanie próbnego obciążenie statycznego - j.p.- 100%,
 • MS-46: Montaż słupów - ekranów przeciwolśnieniowych- 90%,
 • WD-46A: Wykonanie próbnego obciążenia statycznego obiektu- 100%,
 • WS-47: Montaż deski gzymsowej - jezdnia lewa- 85%, Montaż krawężnika - jezdnia lewa- 85%, Montaż dylatacji palczastych P1- 100%, Betonowanie kap chodnikowych - jezdnia lewa- 65%, Przygotowanie betonu płyty pod układanie papy termozgrzewalnej j.p.- 100%, Układanie papy termozgrzewalnej - UN J.P- 90%,
 • WD-48: Wykonanie próbnego obciążenia statycznego obiektu- 100%, Montaż reperów na obiekcie- 100%,
 • WS-49: Schody skarpowe na stożkach- 20%, Montaż kotew pod ekrany- 100%, Montaż słupów ekranów- 90%, Żywica na kapach chodnikowych- 100%,
 • WS-52: Montaż barier ochronnych- 65%, Montaż schodów skarpowych- 100%, Montaż słupów ekranów- 95%, Wiercenie otworów pod kotwy barier i wklejanie kotew- 100%, Obciążenie próbne statyczne obiektu- 100%, Drenaż pomostu na UN- 40%, Hydrofobizacja ustroju nośnego- 100%, Wykonanie próbnego obciążenie statycznego- 100%,
 • WS-54: Montaż barier ochronnych- 60%, Umocnienie stożka P15- 100%, Prace porządkowe pod obiektem- 100%, Profilacja stożków P1- 100%, Montaż paneli ekranów- 20%,
 • WS-56: obrukowanie stożków- 60%,
 • WS-57: montaż schodów skarpowych- 100%, dylatacje na kapach chodnikowych- 100%, obciążenia próbne obiektu statyczne- 100%,
 • WS-57A: ułożenie krawężnika kamiennego na prawej nitce- 75%, zbrojenie zabudowy na dojazdach- 75%, układanie mieszanki betonowej kap chodnikowych na dojazdach - P1 L i P1 P- 100%, Montaż kotew talerzowych nitki lewej- 25%,
 • MS-58: zasypanie przodu przyczółka- 100%, obciążenia próbne obiektu statyczne- 100%,
 • WD-59: zbrojenie i szalowanie dylatacji P1- 80%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: KD1a, KD11,
Studnie – 5 szt.
Kanał – 46,47 mb.
Wyloty – 0 szt.

Oświetlenie drogowe:
SOI_01 – Montaż słupów oświetleniowych– 15 szt.
SOI_01 - Montaż fundamentów- 2szt.
SOI_01 - Ułożenie kabla zasilającego w kanalizacji kablowej- 280mb.
SOII_02 - Ułożenie kabla zasilającego w kanalizacji kablowej- 380mb.
SOIII_03 - Ułożenie kabla zasilającego w kanalizacji kablowej- 270mb.
WS47 - Wykonanie kanalizacji kablowej w kapach chodnikowych- 100mb.
WS45 - Wykonanie kanalizacji kablowej w kapach chodnikowych- 50mb.
SOII_02 - Montaż słupów oświetleniowych- 15szt.
WS40 - Wykonanie kanalizacji kablowej w kapach chodnikowych- 50mb.
Budowa systemu zarządzania ruchem: SZR1 - Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej- 200mb.,
SZR8 - Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej- 666mb.

km 62+100
MS-44Tydzień 35/2022 – 27.08.2022 r. – 02.09.2022 r.

W trzydziestym piątym tygodniu 2022 r. (27.08.2022 r. – 02.09.2022 r.) na terenie budowy pracowało średnio 209 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 524 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 9000 m2
 • Wykop – 4280 m3
 • Nasyp – 2580 m3
 • Podbudowa pomocnicza – 8900 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 13120 m2
 • Warstwa mrozoochronna – 1400 m2
 • Warstwa wiążąca z AC – 11710 m2
 • Podbudowa AC – 10000 m2
 • Wykonanie rowów – 300 m3
 • Umocnienie rowów – 167 mb.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonanie próbnego obciążenia statycznego obiektu- 100%, Montaż reperów na obiekcie- 100%,
 • WS-40: Betonowanie kap chodnikowych JL kapa szeroka i wąska UN skrzynkowy od P4 do P7- 100%, Betonowanie kapy chodnikowej na skrzydłach P1JLiP- 100%, Betonowanie końcówek kap chodnikowych przy dylatacjach P1 i P10 jezdni prawej- 100%, Montaż kotew JL kapa wąska UN skrzynkowy- 80%, Frezowanie ustroju pod papę na jezdni JL- 70%, Montaż schodów skarpowych P1- 70%, Montaż fartucha odwadniającego dylatacji P1 JL i JP- 100%, Montaż dylatacji palczastych na P1 JL i JP po betonowaniu- 100%, Układanie papy pod kapy chodnikowe JL od P1 do P3- 100%, Śrutowanie powierzchni płyty UN na belkach T JL oraz od P7 do P10- 100%,
 • WS-41: Kosmetyka betonu podpór obiektu - nitka prawa i lewa- 97%, Montaż deski gzymsowej – JL- 60%, Montaż kotew zabudowy chodnikowej – JL- 80%, Montaż krawężnika – JL- 80%, Drenaż podłużny - segment 1 i 2 NP.- 75%, Betonowanie kap chodnikowych UN - jezdnia lewa- 66%, Układanie papy termozgrzewalnej, strefa kap - segment 1 NL- 100%, Wykonanie nawierzchni z żywic - segment 1 i 2 NP.- 90%, Śrutowanie powierzchni płyty UN - segment 2 NL- 40%,
 • PG-42: Wykonanie próbnego obciążenia statycznego obiektu- 100%,
 • WD-43: Wykonanie próbnego obciążenia statycznego obiektu- 100%, Wykonanie podwalin stożków przy P1 i P3- 100%, Wykonanie próbnego obciążenia statycznego obiektu- 100%, Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych – 100%,
 • MS-44A: Wykonanie próbnego obciążenia statycznego obiektu- 100%, Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych- 95%,
 • WS-45: Montaż deski gzymsowej - jezdnia lewa- 80%, Montaż kotew zabudów chodnikowych - jezdnia lewa- 90%, Przygotowanie betonu architektonicznego- 80%, Zbrojenie kap chodnikowych – JL- 75%, Wykonanie schodów skarpowych P8- 95%,
 • WS-45A: Montaż barier energochłonnych- 100%, Wykonanie próbnego obciążenia statycznego obiektu- 100%,
 • MS-46: Wykonanie próbnego obciążenia statycznego obiektu- 100%,
 • WD-46A: Wykonanie próbnego obciążenia statycznego obiektu- 100%,
 • WS-47: Montaż deski gzymsowej - jezdnia lewa- 85%, Montaż krawężnika - jezdnia lewa- 85%, Montaż dylatacji palczastych P11- 100%, Betonowanie kap chodnikowych - jezdnia lewa- 50%, Przygotowanie betonu płyty pod układanie papy termozgrzewalnej j.p.- 70%, Układanie papy termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe - j.l- 100%, Układanie papy termozgrzewalnej - UN J.P- 10%,
 • WD-48: Wykonanie próbnego obciążenia statycznego obiektu- 100%, Montaż reperów na obiekcie- 100%,
 • WS-49: Montaż kotew pod ekrany – 50%, Wykonanie próbnego obciążenia statycznego obiektu- 100%, Montaż słupów ekranów- 49%, Żywica na kapach chodnikowych- 93%,
 • WS-52: Montaż schodów skarpowych- 60%, Montaż słupów ekranów- 98%, Wiercenie otworów pod kotwy barier i wklejanie kotew- 80%, Drenaż pomostu na UN- 15%, Hydrofobizacja ustroju nośnego- 80%,
 • WS-54: Żywica na kapach- 100%, Wklejanie kotew pod bariery NL.- 100%, Drenaż na UN NP.- 100%, Drenaż na UN NL- 100%, Montaż barier ochronnych NL- 40%, Montaż schodów skarpowych- 100%, Prace porządkowe pod obiektem- 80%, Profilacja stożków P1- 70%,
 • WS-56: obrukowanie stożków- 50%,
 • WS-57: montaż obrzeży P1- 100%, montaż schodów skarpowych- 75%, dylatacje na kapach chodnikowych- 90%,
 • WS-57A: ułożenie krawężnika kamiennego na prawej nitce- 75%, zbrojenie zabudowy na dojazdach- 50%, Ułożono izolację pod kapami - nitka lewa- 100%, Wykonania stożków P8- 100%,
 • MS-58: zbrojenie kap chodnikowych P1- 40%, zbrojenie i szalowanie kap chodnikowych P1- 100%, betonowanie kap chodnikowych na dojeździe P1- 100%, zasypanie przodu przyczółka- 80%,
 • WD-59: zbrojenie i szalowanie dylatacji P1- 80%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: KD10, KD52, KD1a, KD11,
Studnie – 6 szt.
Kanał – 128,26 mb.
Wyloty – 4 szt.

Oświetlenie drogowe:
SOI_01– Montaż słupów oświetleniowych– 10 szt.
WS49– Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej– 225 mb.
WS45– Wykonanie kanalizacji kablowej w kapach chodnikowych– 140 mb.
WS40– Wykonanie kanalizacji kablowej w kapach chodnikowych– 135 mb.
MS58– Wykonanie kanalizacji kablowej w kapach chodnikowych– 21 mb.
Budowa systemu zarządzania ruchem:
Wykonanie kanalizacji kablowej- 140 mb.
Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej- 210 mb.
Zabudowa złącz kablowych – 2 szt.

W dniu 30.08.2022 r. odbyły się próbne obciążenia statyczne wybranych obiektów mostowych. Badania przeprowadzone zostały w celu weryfikacji poprawności założeń projektowych a także, jakości wykonanych robót. Obciążenie statyczne polega na ustawieniu samochodów o określonej dla danego obiektu masie w miejscach najbardziej narażonych na ugięcia i sprawdzeniu wywieranego nacisku dzięki zainstalowanym czujnikom. Pod wpływem obciążenia ustroje nośne podlegają ugięciom, które porównuje się z wartościami wyznaczonymi w Projekcie. Wartość ugięcia nie może przekroczyć określonej w Projekcie wielkości.

Próbne obciążenia prowadzone są przy udziale Politechniki Śląskiej, jako jednostki naukowo-badawczej. Wstępne wyniki potwierdzają odpowiednią jakość wykonanych obiektów mostowych.

Obiekt MS-44A
WD-39 Obciążenie statyczneTydzień 34/2022 – 20.08.2022 r. – 26.08.2022 r.

W trzydziestym czwartym tygodniu 2022 r. (20.08.2022 r. – 26.08.2022 r.) na terenie budowy pracowało średnio 206 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 487 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 9000 m2
 • Wykop – 5380 m3
 • Nasyp – 170 m3
 • Podbudowa pomocnicza – 12700 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 8400 m2
 • Warstwa mrozoochronna – 5600 m2
 • Warstwa wiążąca z AC – 16252 m2
 • Warstwa ścieralna z AC (odcinek próbny) – 800 m2
 • Podbudowa AC – 2310 m2
 • Wykonanie rowów – 520 m3
 • Umocnienie rowów – 150 mb.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Zbrojenie kap chodnikowych JL kapa szeroka UN skrzynkowy – 90%, Przygotowanie do betonowania kapy chodnikowej na skrzydłach P1JLiP – 100%, Montaż kotew JL kapa wąska UN skrzynkowy – 70%, Frezowanie ustroju pod papę na jezdni JL – 50%, Wykonanie nawierzchni z żywic na UN na belkach T JL – 100%, Montaż fartucha odwadniającego dylatacji P1L – 100%, Układanie papy w obrębie jezdni prawej – 100%,
 • WS-41: Kosmetyka betonu podpór obiektu - nitka prawa i lewa- 96%, Montaż deski gzymsowej – JL- 60%, Montaż kotew zabudowy chodnikowej – JL- 66%, Montaż krawężnika – JL- 66%, Drenaż podłużny - segment 1 i 2 NP. – 75%, Betonowanie kap chodnikowych UN - jezdnia lewa – 50%, Układanie papy termozgrzewalnej, strefa kap - segment 1 NL – 50%, Wykonanie nawierzchni z żywic - segment 1 i 2 NP. – 15%, Śrutowanie powierzchni płyty UN - segment 3 NL – 100%,
 • PG-42: Kosmetyka betonu architektonicznego- 90%, Montaż barier energochłonnych – 100%,
 • WD-43: Wykonanie kap na dojazdach P1 + P3- 100%, Wykonanie podwalin stożków przy P1 i P3- 50%,
 • MS-44A: Kosmetyka betonu architektonicznego- 75%,
 • WS-45: Montaż deski gzymsowej - jezdnia lewa- 80%, Montaż kotew zabudów chodnikowych - jezdnia lewa- 80%, Przygotowanie betonu architektonicznego- 75%, Przygotowanie betonu architektonicznego – 75%, 'Montaż krawężnika – 70%, 'Montaż schodów skarpowych – 40%,
 • WS-45A: Montaż barier energochłonnych- 10%,
 • MS-46 – Montaż kotew ekranów przeciwolśnieniowych - 100%
 • WD-46A: Chodniki z kostki brukowej na dojazdach do obiektu – 100%,
 • WS-47: Montaż deski gzymsowej - jezdnia lewa- 80%, Montaż krawężnika - jezdnia lewa- 80%, Montaż dylatacji palczastych P11- 80%, Betonowanie kap chodnikowych - jezdnia lewa- 40%, Przygotowanie betonu płyty pod układanie papy termozgrzewalnej j.p. – 80%,
 • WS-49: Montaż kotew pod ekrany – 50%,
 • WS-52: Montaż schodów skarpowych- 35%, Montaż słupów ekranów- 70%, Wiercenie otworów pod kotwy barier i wklejanie kotew- 50%, Hydrofobizacja ustroju nośnego- 60%,
 • PG-53: Profilowanie skarpy pod układanie schodów – 50%,
 • WS-54: Uszczelnianie dylatacji na żywicy NL – 95%, Wiercenie kotew pod bariery NL – 100%, Drenaż na UN NP – 90%, Drenaż na UN NL – 20%, Montaż słupów ekranów – 95%, Wklejanie kotew pod ekrany NL – 100%, Montaż barier ochronnych NL – 45%, Montaż schodów skarpowych – 90%,
 • WS-56 : Montaż schodów skarpowych i obrzeży – 50%, Obrukowanie stożków – 20%,
 • WS-57: Żywica na kapach- 100%, Montaż schodów skarpowych – 40%,
 • WS-57A: ułożenie krawężnika kamiennego na prawej jezdni – 30%, Zbrojenie zabudowy na dojazdach – 25%, Ułożenie krawężników na długości skrzydeł na podporze P8 – 100%, Montaż deski gzymsowej na długości skrzydeł podpory P8 – 100%,
 • MS-58: Betonowanie kap chodnikowych na dojazdach – 50%, beton podkładowy pod kapy na dojazdach – 100%,
 • WD-59: Zbrojenie i szalowanie dylatacji P1 i P3 – 80%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: KD10, KD1a, KD52, Łącznice, KD11,
Studnie – 4 szt.
Kanał – 115 mb.
Wyloty – 11 szt.

Oświetlenie drogowe:
SOI_07, SOII_02 – Montaż fundamentów – 12 szt.
SOII_02 – Wykonanie kanalizacji kablowej – 335 mb.
MS-58 – Wykonanie kanalizacji kablowej – 21 mb.

Budowa systemu zarządzania ruchem:
Wykonanie kanalizacji kablowej - 200 mb.

TG km 67+200
TG km 67+500Tydzień 33/2022 – 13.08.2022 r. – 19.08.2022 r.

W trzydziestym trzecim tygodniu 2022 r. (13.07.2022 r. – 19.08.2022 r.) na terenie budowy pracowały średnio 214 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 466 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 6300 m2
 • Wykop – 10065 m3
 • Nasyp – 3200 m3
 • Podbudowa pomocnicza – 5400 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 4280 m2
 • Podbudowa AC – 11355 m2
 • Wykonanie rowów – 350 mb m3
 • Umocnienie rowów – 240 mb.
 • Ułożenie ścieku trójkątnego prefabrykowanego – 270 mb.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Betonowanie wnęk dylatacyjnych P1L- 100%, Betonowanie kapy chodnikowej zewnętrznej JL - od P7 do P10- 100%, Montaż krawężników JL od P3 do P10- 100%, Frezowanie ustroju pod papę na jezdni JL- 45%, Montaż desek gzymsowych kapa zewnętrzna JL - od P3 do P7- 100%, Montaż desek gzymsowych kapa wewnętrzna JL - od P3 do P7- 70%, Przygotowanie powierzchni pod żywicę na kapach na UN na belkach T JL- 100%, Montaż dylatacji palczastych na P1L przed betonowaniem- 100%, Układanie papy w obrębie jezdni prawej- 90%,
 • WS-41: Kosmetyka betonu podpór obiektu - nitka prawa i lewa- 95%, Montaż deski gzymsowej – JL- 40%, Montaż kotew zabudowy chodnikowej – JL- 55%, Montaż krawężnika – JL- 60%, Betonowanie kap chodnikowych UN - jezdnia lewa- 33%, Układanie papy termozgrzewalnej, strefa kap - segment 1 NL- 10%, Wykonanie nawierzchni z żywic - segment 2 NP.- 10%, Śrutowanie powierzchni płyty UN - segment 3 NL- 60%,
 • PG-42: Kosmetyka betonu architektonicznego- 75%,
 • WD-43: Wykonanie kap na dojazdach P1 + P3- 80%, Wykonanie podwalin stożków przy P1 i P3- 40%,
 • MS-44A: Kosmetyka betonu architektonicznego- 50%,
 • WS-45: Montaż deski gzymsowej - jezdnia lewa- 70%, Montaż kotew zabudów chodnikowych - jezdnia lewa- 70%, Przygotowanie betonu architektonicznego- 65%, Układanie papy pod kapę zewnętrzną-nitka lewa- 100%, Izolacja cienka płyt przejściowych P1- 100%, Montaż barier - jezdnia prawa- 80%, Obruk sztywny- 75%, Schody Skarpowe- 25%, Betonowanie kap chodnikowych - jezdnia lewa - wspornik prawy- 90%, Zasypki płyt przejściowych P1- 100%,
 • WS-45A: Montaż barier energochłonnych- 10%,
 • WD-46A: Wykonanie obruków sztywnych stożków- 100%, Chodniki z kostki brukowej na dojazdach do obiektu- 80%,
 • WS-47: Montaż deski gzymsowej - jezdnia lewa- 70%, Montaż krawężnika - jezdnia lewa- 70%, Montaż dylatacji palczastych P11- 50%, Betonowanie kap chodnikowych - jezdnia lewa- 20%, Papa na wsporniku pod kapę zewnętrzną- jezdnia lewa- 75%, Beton wnęk dylatacyjnych P11- 100%, Hydrofobizacja ustroju nośnego- 30%, Przygotowanie betonu płyty pod układanie papy termozgrzewalnej j.p.- 60%,
 • WS-49: Zasypka przyczółków P1,P10- 98%,
 • WS-52: Montaż schodów skarpowych- 30%, Montaż słupów ekranów- 70%, Wiercenie otworów pod kotwy barier i wklejanie kotew- 50%, Hydrofobizacja ustroju nośnego- 20%,
 • WS-54: Żywica na kapach NL- 100%, Wiercenie kotew pod bariery NL.- 50%, Asfalt lany przy dylatacjach- 100%, Zbrojenie kap na dojazdach P1- 100%, Montaż słupów ekranów- 15%, Wklejanie kotew pod ekrany NL- 80%, Betonowanie kap na dojazdach P1- 100%, Montaż schodów skarpowych- 20%, Drenaż na UN NP.- 90%, Wklejanie kotew pod bariery NL.- 50%, Montaż barier ochronnych NP.- 80%,
 • WS-57: Żywica na kapach- 85%,
 • WS-57A: Montaż kotew kap chodnikowych nitki prawej- 90%, Montaż krawężnika nitka prawa- 30%, Montaż desek gzymsowych- 2%, Betonowanie podwalin P8- 100%,
 • MS-58: Montaż deski gzymsowej na skrzydłach- 100%, drenaż na płycie UN- 60%, beton podkładowy pod kapy na dojazdach- 50%, zbrojenie kap na dojazdach- 40%, montaż obrzeży przy schodach skarpowych- 100%,
 • WD-59: Montaż dylatacji P1 i P3- 100%, zbrojenie kap chodnikowych na odkładzie- 70%, zbrojenie kap chodnikowych na odkładzie- 70%, Zasypka za przyczółkiem P3- 95%, Zbrojenie dylatacji- 15%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: KD10, KD24, KD59, Łącznice, KD11,
Studnie – 3 szt.
Kanał – 29,72 mb.
Wpusty – 39 szt.

Melioracje:
RB-B6b: Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw- 30%,
RB-B6: Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw- 100%,

Oświetlenie drogowe: SOI_07- Montaż fundamentów: 2szt., SOI_07- Wykonanie kanalizacji kablowej-40mb., SOII_02- Montaż fundamentów- 8szt., SOII_02- Wykonanie kanalizacji kablowej- 230mb., WS40- Wykonanie kanalizacji kablowej w kapach chodnikowych- 80mb.,

Budowa systemu zarządzania ruchem: Wykonanie kanalizacji kablowej- 80mb., Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej- 760mb.

Kanał technologiczny: SK9/1, SK9/2- Montaż studni kablowych- 2szt., WS 40- Układanie rur w kapach chodnikowych- 290mb.

Styk Zadania III i IV (km 54+500)
Węzeł Kamienna Góra - PołudnieTydzień 32/2022 – 06.08.2022 r. – 12.08.2022 r.

W trzydziestym drugim tygodniu 2022 r. (06.08.2022 r. – 12.08.2022 r.) na terenie budowy pracowały średnio 217 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 556 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 0 m2
 • Wykop – 23310 m3
 • Nasyp – 4100 m3
 • Podbudowa pomocnicza – 1200 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 16500 m2
 • Podbudowa AC – 9000 m2
 • Wykonanie rowów – 0 mb
 • Umocnienie rowów – 255 mb.
 • Ułożenie ścieku trójkątnego prefabrykowanego – 290 mb.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Betonowanie wnęk dylatacyjnych P1P-100%, Betonowanie kapy chodnikowej wewnętrznej JL - od P7 do P10-100%, Montaż desek gzymsowych JL od P7 do P10- 100%, Montaż krawężników JL od P7 do P10- 100%, Przygotowanie dylatacji P1 JP do betonowania- 100%, Montaż schodów skarpowych P1- 30%, Frezowanie ustroju pod papę na jezdni JL- 35%, Montaż dylatacji palczastych na P1P przed betonowaniem- 100%, Wykonanie nawierzchni z żywicy na UN na belkach T JP- 100%, Układanie papy w obrębie jezdni prawej - 25%,
 • WS-41: Kosmetyka betonu podpór obiektu - nitka prawa i lewa- 94%, Montaż deski gzymsowej – JL- 33%, Montaż kotew zabudowy chodnikowej – JL- 33%, Montaż krawężnika – JL- 45%, Betonowanie kap chodnikowych UN - jezdnia lewa- 17%, Układanie papy termozgrzewalnej, strefa jezdni - segment 2 i 1 NP.- 100%, Wykonanie nawierzchni z żywic - segment 3 NP.- 100%, Wykonanie nawierzchni z ATL na jezdni prawej - segment 3, 2 i 1 - 100%,
 • PG-42: Montaż barier energochłonnych- 10%,
 • WD-43: Wykonanie kap na dojazdach P1 + P3- 80%, Wykonanie podwalin stożków przy P1 i P3- 40%,
 • WS-45: Montaż deski gzymsowej - jezdnia lewa- 60%, Montaż kotew zabudów chodnikowych - jezdnia lewa- 60%, Przygotowanie betonu architektonicznego- 55%, Układanie papy pod kapę zewnętrzną-nitka lewa- 60%, Wykonanie żywic epoksydowych na kapach chodnikowych - jezdnia prawa- 100%, Montaż barier - jezdnia prawa- 40%, Obruk sztywny- 50%, Schody Skarpowe- 50%, Zbrojenie oraz szalunki płyt przejściowych P1- 100%, Beton płyt przejściowych P1 - 100%,
 • WS-45A: Kompleksowy montaż barier - 5%,
 • WD-46A: Wykonanie obruków sztywnych stożków- 100%, Chodniki z kostki brukowej na dojazdach do obiektu - 80%,
 • WS-47: Montaż deski gzymsowej - jezdnia lewa- 55%, Montaż krawężnika - jezdnia lewa- 55%, Montaż dylatacji palczastych P11- 25%, Papa na wsporniku pod kapę zewnętrzną- jezdnia lewa- 70%, Beton wnęk dylatacyjnych P11- 50%, Hydrofobizacja ustroju nośnego- 20%, Przygotowanie betonu płyty pod układanie papy termozgrzewalnej - j.p.- 30%, Wykonanie robót brukarskich P1 - 40%,
 • WS-49: Montaż wpustów, sączków, drenaży- 90%, Spoinowanie krawężnika- 90%, Zasypka przyczółka P1,P10 - 90%,
 • WS-52: Beton architektoniczny- 100%, Układanie żywicy NP.- 95%, Montaż słupów ekranów- 40%, Wiercenie otworów pod kotwy barier - 25%,
 • WS-54: Żywica na kapach NL- 85%, Wiercenie kotew pod bariery NL.- 50%, Papa przy dylatacji P1- 100%, Montaż desek i krawężników na dojeździe przy dylatacji P1- 100%, Zbrojenie kap na dojazdach P1- 80%, Wklejanie kotew pod ekrany NP.- 100%, Hydrofobizacja ustroju nośnego- 100%, Wklejanie kotew pod bariery NL.- 50%, Montaż barier ochornnych NP. - 65%,
 • WS-56: warstwa przeciwchlorkowa na korpusach P1 i P3 (poprawka) - 100%,
 • WS-57: Żywica na kapach- 75%, montaż krawężników zanikających - 100%,
 • WS-57A: Montaż kotew kap chodnikowych nitki prawej- 60%, Beton podkładowy pod podwaliny P8- 100%, Beton podkładowy kap na dojazdach P1 i P8 - 100%,
 • MS-58: Montaż deski gzymsowej na skrzydłach- 50%, montaż schodów skarpowych- 100%, beton architektoniczny- 65%, zbrojenie kap na dojazdach- 20%, piaskowanie kap chodnikowych- 10%, montaż kotew pod ekrany - 50%,
 • WD-59: Zasypka P1- 100%, montaż dylatacji P1 i P3- 10%, Zasypka P3 do płyty przejściowej- 100%, beton korka oraz płyty przejściowej P3 - 100%,

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: 55+000 - 68+700, KD10, Łącznica lubawka (WSP-LUB), PKG, KD-10/11
Studnie – 24 szt.
Kanał – 56,28 mb.
Wpusty – 18 szt.

Melioracje:
RB-6B: wykonanie progu betonowego - 100%,
Rów R-F: Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp - 100%, Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym + wykonanie gurtów, progów - 100%,

Przepusty pod zasilanie i oświetlenie: 67+026 - Przepust pod zasilanie- 60mb., L03P 0+075 (węzeł Lubawka) - Przepust pod zasilanie - 37mb., 55+072 - Przepust pod zasilanie- 70mb., Budowa systemu zarządzania ruchem - Ułożenie kabla - 200mb., Złącza kablowe - 5mb.,

Budowa oświetlenia drogowego: SK10/1, SK10/1a, SK10/4, SK10?5, SK10/3, SK10/2 - Budowa kanału technologicznego - 6mb., WS-52 - Budowa kanału technologicznego- 86szt., WS-41 - Układanie rur w kapach chodnikowych - 140mb.

TG - Km 58+500
TG - Km 63+700Tydzień 31/2022 – 30.07.2022 r. – 05.08.2022 r.

W trzydziestym pierwszym tygodniu 2022 r. (30.07.2022 r. – 05.08.2022 r.) na terenie budowy pracowały średnio 217 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 568 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 7100 m2
 • Wykop – 23170 m3
 • Nasyp – 7070 m3
 • Podbudowa pomocnicza – 1000 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 16000 m2
 • Podbudowa AC – 17050 m2
 • Wykonanie rowów – 0 mb
 • Umocnienie rowów – 360 mb.
 • Ułożenie ścieku trójkątnego prefabrykowanego – 400 mb.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Montaż balustrad na obiekcie- 100%, Montaż reperów- 100%, Wykonanie drenażu na płycie UN- 100%,
 • WS-40: Niwelacja terenu pod ustrojem- 35%, Wykonanie nawierzchni z żywicy na kapach chodnikowcy wewn. Od P2 do P10- 100%, Przygotowanie powierzchni kap chodnikowych na UN na belkach T JP pod układanie żywicy- 100%, Montaż desek gzymsowych na UN na belkach T JL- 90%, Montaż krawężników na UN na belkach T JL- 90%, Montaż zbrojenia kap chodnikowych na UN na belkach T JL- 100%, Przygotowanie powierzchni ustroju w obrębie jezdni JP pod papę- 50%, Montaż dylatacji palczastych na P1P- 10%,
 • WS-41: Kosmetyka betonu podpór obiektu - nitka prawa i lewa- 93%, Montaż zbrojenia zabudowy chodnikowej – JP- 100%, Betonowanie kap chodnikowych UN - jezdnia prawa- 100%, Wykonanie nawierzchni z żywic - segment 3 NP.- 25%, Układanie papy termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe - segment 3 i 2 NL -100%, Śrutowanie powierzchni płyty UN strefa jezdni - segment 2 i 1 NP.- 100%, Układanie papy termozgrzewalnej, strefa jezdni - segment 3 NP.- 100%, Montaż krawężnika zanikającego - Podpora P1- 100%, Montaż deski gzymsowej – JL- 25%, Montaż kotew zabudowy chodnikowej – JL-10%, Montaż krawężnika – JL- 15%,
 • PG-42: Kosmetyka betonu architektonicznego- 75%,
 • WD-43: Wykonanie kap na dojazdach P1 + P3- 20%, Wykonanie podwalin stożków przy P1 i P3- 30%,
 • MS-44A: Beton architektoniczny- 60%,
 • WS-45: Montaż deski gzymsowej - jezdnia lewa- 50%, Montaż kotew zabudów chodnikowych - jezdnia lewa- 35%, Układanie papy na ustroju nośnym - j.p- 100%, Przygotowanie betonu architektonicznego- 41%, Wykonanie żywic epoksydowych na kapach chodnikowych - jezdnia prawa- 95%, Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe P1- 100%, Układanie twardolanego J.P- 100%,
 • WS-45A: Ułożenie schodów skarpowych- 100%, Ułożenie żywicy na kapach chodnikowcyh- 100%,
 • MS-46A: Ułożenie schodów skarpowych- 50%,
 • WD-46A: Wykonanie obruków sztywnych stożków- 99%, Chodniki z kostki brukowej na dojazdach do obiektu- 25%, Wykonanie schodów skarpowych- 100%,
 • WS-47: Montaż deski gzymsowej - jezdnia lewa- 50%, Montaż krawężnika - jezdnia lewa- 35%, Montaż kolektora odwodnieniowego- jezdnia lewa- 100%, Betonowanie płyt przejściowych P11, Montaż dylatacji palczastych P1- 55%, Betonowanie kap chodnikowych - jezdnia prawa- 80%, Papa na wsporniku pod kapę zewnętrzną- jezdnia lewa- 20%, Hydrofobizacja ustroju nośnego- 5%,
 • WS-49: Spoinowanie desek gzymsowych- 100%, Spoinowanie dylatacji pozornych na kapach- 90%,
 • WS-52: Beton architektoniczny- 99%, Układanie żywicy NP.- 70%, Montaż słupów ekranów- 10%, Wiercenie otworów pod kotwy barier- 1%,
 • WS-54: Żywica na kapach NL- 50%, Wiercenie kotew pod bariery NP.- 100%, Betonowanie wnęki dylatacyjnej P1- 100%, Betonowanie kap na dojazdach P15- 100%, Montaż desek i krawężników na dojdzie P1- 90%, Wklejanie kotew pod ekrany- 50%, Hydrofobizacja ustroju nośnego- 60%, Wklejanie kotew pod bariery NP.- 100%, Montaż barier ochronnych NP.- 40%,
 • WS-56: Wykonanie drenażu na płycie UN- 100%,
 • WS-57: Żywica na kapach – 50%, wklejanie kotew pod ekrany- 100%,
 • WS-57A: Montaż kotew kap chodnikowych nitki prawej- 50%,
 • MS-58: spoinowanie desek gzymsowych- 50%, montaż kotew pod ekrany- 50%,
 • WD-59: Zasypka P1 oraz P3- 75%, beton korka oraz płyty przejściowej P1- 100%,

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: P5/OS13/OS8/OS2/OS2a, OS29/OS70/P13a/P8, KD75,62,40,70,70c, KD10,KD84, KD-10/11,
Studnie – 6 szt.
Kanał – 18 mb.
Wpusty – 16 szt.

Melioracje:
Rów BND12- Roboty ziemne - Odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp- 100%, Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym / kiszką faszynową + wykonanie gurtów- 41%, Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw- 100%,
Rów R-J- Roboty ziemne - Odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp- 100%, Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym / kiszką faszynową + wykonanie gurtów- 100%, Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw- 60%,
Rów R-J4- Roboty ziemne - Odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp- 100%, Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym / kiszką faszynową + wykonanie gurtów- 100%, Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw- 100%,
Rów R-F- Roboty ziemne - Odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp- 80%, Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym + wykonanie gurtów, progów- 6%,

Budowa oświetlenia drogowego: SOIII_8- Przepust pod oświetlenie- 12mb, SOIII_09- Montaż fundamentów- 10szt, SOIII_09- Wykonanie kanalizacji kablowej- 60mb, WS-40- Wykonanie kanalizacji kablowej w kapach chodnikowych- 67mb,

Budowa systemu zarządzania ruchem: P13a- Wykonanie kanalizacji kablowej- 50szt.

Rondo Zachodnie - WKG - PŁD
WS-45Tydzień 30/2022 – 23.07.2022 r. – 29.07.2022 r.

W trzydziestym tygodniu 2022 r. (23.07.2022 r. – 29.07.2022 r.) na terenie budowy pracowało średnio 239 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 536 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 5770 m2
 • Wykop – 16800 m3
 • Nasyp – 7120 m3
 • Podbudowa pomocnicza – 7000 m2
 • Podbudowa AC – 7800 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 9000 m2
 • Umocnienie rowów – 300 mb
 • Ułożenie ścieku trójkątnego prefabrykowanego – 410 mb
 • Wykonanie przepustu drogowego – 100%
 • Umocnienie poboczy – 800 m2
 • Ścieki skarpowe – 10 szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonywanie umocnienia stożka P3P – 100%,
 • WS-40: Niwelacja terenu pod ustrojem – 35%, Wykonanie nawierzchni z żywicy na kapach chodnikowych wewn. Od P2 do P10 – 100%, Przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozję oraz hydrofobizacja przęsła 1-10 – 100%, Betonowanie kap chodnikowych zewnętrznych, strona prawa – 98%, Montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym na belkach T, strona lewa – 50%, Montaż krawężników na ustroju nośnym na belkach T, strona lewa – 90%, Przygotowanie powierzchni ustroju w obrębie jezdni pod papę – 90%,
 • WS-41: Montaż krawężnika, strona prawa - 100%, Montaż deski gzymsowej, strona prawa - 100%, Montaż zbrojenia zabudowy chodnikowej, strona prawa - 85%, Montaż kotew zabudowy chodnikowej, strona prawa- 100%, Betonowanie kap chodnikowych ustroju nośnego - jezdnia prawa- 85%, Wykonanie kap chodnikowych na dojazdach P1 – 100%, Wykonanie krawężnika zanikającego na dojazdach P15 – 100%, Układanie papy termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe - segment 3, strona lewa – 100%, Śrutowanie powierzchni płyty ustroju nośnego strefa jezdni - segment 3, strona prawa – 100%,
 • PG-42: Wykonanie podwalin – 100%,
 • WD-43: Wykonanie nawierzchni z żywicy na kapach chodnikowych – 100%,
 • MS-44A: Schody skarpowe – 50%,
 • WS-45: Montaż deski gzymsowej, strona lewa – 20%, Montaż kotew zabudów chodnikowych, strona lewa – 30%, Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe P1 – 100%, Układanie papy termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe, strona prawa – 60%, Wykonanie żywic epoksydowych na kapach chodnikowych – 60%, Betonowanie wnęk dylatacyjnych P1 – 100%,
 • WS-45A: Ułożenie schodów skarpowych- 100%, Przygotowanie powierzchni kap chodnikowych do ułożenia żywicy – 100%,
 • MS-46A: Beton architektoniczny – 100%,
 • WD-46A: Wykonanie obruków sztywnych stożków – 90%, Wykonanie schodów skarpowych – 70%,
 • WS-47: Montaż deski gzymsowej, strona lewa – 25%, Montaż krawężnika, strona lewa – 25%, Montaż kolektora odwodnieniowego- jezdnia lewa – 50%, Zbrojenie płyt przejściowych P11 – 100%, Montaż dylatacji palczastych P1 – 50%,
 • WD-48: Wykonanie drenażu na płycie ustroju nośnego – 100%,
 • WS-49: Montaż kotew pod bariery i montaż barier, strona lewa i prawa – 80%, Spoinowanie dylatacji pozornych na kapach – 90%,
 • WS-52: Beton architektoniczny – 99%, Układanie żywicy, strona lewa – 98%, Układanie żywicy, strona prawa – 25%,
 • WS-54: Zywica na kapach NL – 60%, Wiercenie kotew pod bariery NP. – 80%, Papa przy dylatacji P15 – 100%, Montaż desek i krawężników na dojeździe P15 – 100%, Hydrofobizacja ustroju nośnego – 50%, Wklejanie kotew pod bariery, strona prawa – 80%, Montaż barier ochronnych – 15%,
 • WS-57: Wykop pod podwaliny P8 – 50%, Montaż krawężnika na dojazdach – 100%, Piaskowanie kap chodnikowych na płycie UN – 100%, Montaż kotew pod ekrany – 25%, Spoinowanie krawężnika na płycie ustroju nośnego – 50%,
 • WS-57A: Układanie papy pod kapy, strona prawa – 100%, Wykop pod podwaliny P8 – 100%,
 • MS-58: Zasypka płyty przejściowej P1 – 100%, Spoinowanie krawężników – 100%, Wiercenie otworów pod ekrany – 100%,
 • WD-59: Zbrojenie, szalowanie i betonowanie murków oporowych stożków P3 – 100%, Zasypka za przyczółkiem P1 – 65%,
 • PZ-43: Montaż obrzeży od strony zachodniej – 100%
 • PZ-44: Montaż obrzeży od strony zachodniej – 100%
 • PZ-45: Montaż obrzeży od strony zachodniej – 100%
 • PZ-46: Montaż obrzeży od strony zachodniej – 100%
 • PZ-47: Montaż obrzeży od strony zachodniej – 100%
 • PZ-48: Montaż obrzeży od strony zachodniej – 100%
 • PZ-49: Montaż obrzeży od strony zachodniej – 100%

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach:
KD10, KD84, KD-2a, KD75,62,40,70,70c, P5/OS13/OS8/OS2/OS2a
Studnie – 25 szt.
Kanał – 87 mb.
Wpusty – 2 szt.

Melioracje:
Rów kolejowy - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 100%
Rów R-J - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 100%
Rów R-F - Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym – 98%
Rów R-J4 - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 100%

Budowa oświetlenia drogowego:
Budowa oświetlenia drogowego – wykonanie kanalizacji kablowej na obiektach mostowych – 780 mb.

Zbiorniki retencyjne:
ZR15 - Wykop, umocnienie, formowanie – 100%

Km 58+240 widok na TG
w stronę WS-45
Km 63+900 do 64+300 skropienie podbudowy na TG JLTydzień 29/2022 – 16.07.2022 r. – 22.07.2022 r.

W dwudziestym dziewiątym tygodniu 2022 r. (16.07.2022 r. – 22.07.2022 r.) na terenie budowy pracowało średnio 215 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 532 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 5360 m2
 • Wykop – 18040 m3
 • Nasyp – 8840 m3
 • Podbudowa pomocnicza – 7800 m2
 • Podbudowa AC – 12310 m2
 • Umocnienie rowów – 100 mb
 • Ułożenie ścieku trójkątnego prefabrykowanego – 400 mb
 • Wykonanie przepustu drogowego – 100%

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonanie umocnienia stożka P3P – 30%,
 • WS-40: Betonowanie kap chodnikowych zewnętrznych, strona prawa – 30%, Zasypka płyt przejściowych P1 – 100%, Montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym na belkach T, strona prawa – 100%, Montaż zbrojenia kap chodnikowych, strona prawa – 90%, Montaż krawężników, strona prawa – 95%, Montaż krawężników zanikających P13 – 100%, Wykonanie nawierzchni z żywicy na kapach chodnikowcy wewn. Od P2 do P10 – 100%, Przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozję - hydromonitoring, hydrofobizacja przęsła 1-2. – 100%, Betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym na belkach T, strona prawa – 100%,
 • WS-41: Kosmetyka betonu podpór obiektu - nitka prawa i lewa- 92%, Montaż krawężnika, strona prawa - 85%, Montaż deski gzymsowej, strona prawa - 85%, Montaż zbrojenia zabudowy chodnikowej, strona prawa - 65%, Montaż kotew zabudowy chodnikowej, strona prawa- 80%, Betonowanie kap chodnikowych ustroju nośnego - jezdnia prawa- 50%, Układanie papy termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe - segment 1, strona prawa – 50%,
 • PG-42: Ułożenie żywicy na kapach chodnikowych – 100%
 • WD-43: Zasypka korpusów od przodu – 100%, Przygotowanie powierzchni kap chodnikowych na ustroju nośnego do ułożenia żywicy – 100%, Wykonanie nawierzchni z żywicy na kapach chodnikowych ustroju nośnego – 20%,
 • MS-44: Wiercenie kotew pod ekrany przeciwolśnieniowe – 100%
 • MS-44A: Beton architektoniczny – 50%, Schody skarpowe – 40%,
 • WS-45: Montaż deski gzymsowej, strona lewa – 10%, Montaż kotew zabudów chodnikowych, strona lewa – 10%, Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe P1 – 100%, Układanie papy termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe, strona lewa – 50%, Zbrojenie wnęk dylatacyjnych P1 – 100%, Wykonanie żywic epoksydowych na kapach chodnikowych – 40%, Betonowanie wnęk dylatacyjnych P1 – 100%,
 • WS-45A: Ułożenie schodów skarpowych- 70%
 • MS-46: Wykonanie hydrofobizacji - 100%
 • MS-46A: Wykonanie schodów skarpowych – 20%, Kosmetyka betonu architektonicznego – 95%,
 • WD-46A: Wykonanie obruków sztywnych stożków – 50%, Wykonanie schodów skarpowych – 25%,
 • WS-47: Montaż deski gzymsowej, strona lewa – 15%, Montaż krawężnika, strona lewa – 15%, Montaż kotew ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych na jezdni prawej - kapa prawa – 90%, Montaż deski gzymsowej, strona prawa – 80%, Betonowanie kap chodnikowych, strona prawa – 60%, Montaż krawężnika, strona prawa – 80%, Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe P11 – 100%, Zbrojenie płyt przejściowych P11 – 20%, Montaż kolektora odwodnieniowego, strona prawa – 90%, Montaż dylatacji palczastych P1 – 30%, Betonowanie wnęki dylalatcyjnej P1L – 100%,
 • WD-48: Wykonanie drenażu na płycie ustroju nośnego – 80%,
 • WS-49: Wykonanie krawężnika zanikającego za P10 – 100%, Montaż kotew pod bariery i montaż barier, strona lewa i prawa – 50%, Spoinowanie dylatacji pozornych na kapach – 80%,
 • WS-52: Układanie asfaltu lanego, strona lewa i prawa - 100%, Beton architektoniczny- 99%, Układanie żywicy, strona lewa – 40%, Krawężnik zanikający P14 – 100%, Piaskowanie kap chodnikowych, strona prawa – 90%, Betonowanie kap chodnikowych na dojazdach P14 – 100%,
 • PG-53: Wykop pod podwaliny i chudy beton – 50%,
 • WS-54: Piaskowanie kap chodnikowych, strona lewa – 70%, Wiercenie kotew pod bariery, strona prawa – 80%, Montaż kolektora odwodnieniowego – 100%, Betonowanie wnęki dylalatcyjnej P15 – 100%, Montaż desek i krawężników na dojeździe P15 – 40%, Montaż desek i krawężników na dojeździe P1 – 50%, Żywica na kapach, strona lewa – 20%, Wklejanie kotew pod bariery, strona prawa – 70%,
 • PG-55: wykonanie zasypki konstrukcji z blachy falistej- 100%
 • WS-57: Beton podkładowy kap na dojazdach P1 i P7 – 100%, Piaskowanie kap chodnikowych na płycie ustroju nośnego – 20%, Wpięcie kolektorów odwadniających – 100%, Montaż deski gzymsowej na dojazdach – 100%, Asfalt twardolany na płycie ustroju nośnego – 100%, Wiercenie kotew pod ekrany – 100%,
 • WS-57A: Wykop pod podwaliny P8 – 50%,
 • MS-58: Kosmetyka betonu architektonicznego – 60%, Wiercenie otworów pod ekrany – 80%
 • WD-59: Beton podkładowy pod murki oporowe na P3 - 100%
 • PZ-43: Montaż obrzeży od strony zachodniej – 80%, Zasypki z gruntu naturalnego – 15%
 • PZ-44: Montaż obrzeży od strony zachodniej – 80%
 • PZ-45: Montaż obrzeży od strony zachodniej – 80%
 • PZ-46: Montaż obrzeży od strony zachodniej – 80%
 • PZ-47: Montaż obrzeży od strony zachodniej – 80%
 • PZ-48: Montaż obrzeży od strony zachodniej – 80%
 • PZ-49: Montaż obrzeży od strony zachodniej – 80%

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach:
DK5, KMTG, KD10, KD24, KD84, KD-10, KD-11, KD2a
Studnie – 7 szt.
Kanał – 117 mb.
Wpusty – 8 szt.

Melioracje:
Rów BND12 - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 80%,
Rzeka Bóbr na odc. 252+090 - 252+105 - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp, Umocnienie dna i skarp rzeki narzutem kamiennym - 100%
Rów R-F - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp - 98%
Rów R-J4 - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 100%

Budowa systemu zarządzania ruchem:
Przepusty pod zasilanie i oświetlenie – 180 mb.
Budowa oświetlenia drogowego – wykonanie kanalizacji kablowej na obiektach mostowych – 1410 mb,

Budowa systemu zarządzania ruchem:
Ułożenie kabla zasilającego w kanalizacji kablowej - 830 mb.

Zbiorniki retencyjne:
ZR13a - Wykop, umocnienie, formowanie – 100%
ZR15 - Wykop, umocnienie, formowanie – 70%

Km 58+000 do 57+500 widok na głęboki wykop TG wykonywanie pasa transmisyjnego
Km 62+450 do 62+700 widok na TG w kierunku WS-49Tydzień 28/2022 – 09.07.2022 r. – 15.07.2022 r.

W dwudziestym ósmym tygodniu 2022 r. (09.07.2022 r. – 15.07.2022 r.) na terenie budowy pracowały średnio 213 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 531 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 5950 m2
 • Wykop – 17550 m3
 • Nasyp – 12920 m3
 • Podbudowa pomocnicza – 2400 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 3300 m2
 • Podbudowa AC – 6000 m2
 • Wykonanie rowów – 102 m3
 • Umocnienie rowów – 117 mb
 • Ułożenie ścieku trójkątnego prefabrykowanego – 160 mb

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonywanie umocnienia stożka P3L - 100%
 • WS-40: Betonowanie kap chodnikowych na dojazdach P13- 100%, Układanie papy pod kapy na ustroju na belkach T JP- 100%, Montaż desek gzymsowych kapa zewnętrzna JP- 90%, Montaż desek gzymsowych na UN na belkach T JP- 100%, Montaż krawężników kapa zewnętrzna JP-90%, Montaż krawężników na UN na belkach T JP- 90%, Montaż zbrojenia kapa zewnętrzna JP-45%, Wykonanie nawierzchni z żywicy na kapach chodnikowcy wewn. Od P2 do P10 - 33%
 • WS-41: Kosmetyka betonu podpór obiektu - nitka prawa i lewa- 91%, Montaż krawężnika – JP- 70%, Montaż deski gzymsowej – JP- 70%, Montaż zbrojenia zabudowy chodnikowej – JP- 40%, Montaż kotew zabudowy chodnikowej – JP- 70%, Betonowanie kap chodnikowych UN - jezdnia prawa- 30%, Wykonanie kap chodnikowych na dojazdach P1- 50%, Układanie papy termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe - segment 1 NP. - 30%,
 • PG-42: Szalowanie i zbrojenie zabudowy gzymsowej skrzydeł - strona prawa- 100%, Przygotowanie powierzchni kap chodnikowych do ułożenia żywicy - 100%
 • WD-43: Wykonanie podwalin stożków przy P1 i P3- 50%, Zasypka płyt przejściowych P1 i P3- 100%, Zasypka korpusów od przodu- 80%, Układanie papy termozgrzewalnej - strefa jezdni- 100%, Wykonanie warstwy z asfaltu twardo lanego – JP - 100%,
 • MS-44: Wykonanie obruków sztywnych- 70%, Montaż schodów skarpowych - 90%
 • MS-44A: Montaż barier na obiekcie- 100%, Wiercenie otworów pod ekrany - 100%
 • WS-45: Montaż kotew pętlicowych pod ekrany przeciwolśnieniowe- skrzydła P8- 100%, Wykonanie krawężników zanikających na dojazdach P8- 100%, Układanie papy termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe - jezdnia lewa- 80%, Wykonanie zasypki P1- 90%, Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach obiektu - jezdnia lewa i prawa- 100%, Montaż dylatacji P1- 100%, Zbrojenie wnęk dylatacyjnych P1- 50%, Układanie papy termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe - jezdnia lewa- 50%, Wykonanie żywic epoksydowych na kapach chodnikowych - 40%
 • WS-45A: Ułożenie schodów skarpowych - 90%
 • MS-46: Wykonanie hydrofobicji - 100%
 • MS-46A: Montaż reperów- 100%, Beton architektoniczny- 50%, Montaż barier na dojazdach - 100%
 • WD-46A: Wykonanie hydrofobicji podpór - 50%
 • WS-47: montaż kotew zabudów chodnikowych - jezdnia prawa strona prawa- 80%, Montaż kotew ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych na jezdni prawej - kapa prawa- 90%, Montaż deski gzymsowej - jezdnia prawa- 75%, Montaż krawężnika - jezdnia prawa- 75%, Betonowanie kap chodnikowych - jezdnia prawa, wspornik prawy- 70%, Układanie papy termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe - jezdnia lewa- 40%, Montaż kolektora odwodnieniowego- jezdnia prawa - 60%
 • WD-48: Montaż schodów skarpowych i obrukowania przy podporze P3 - 100%
 • WS-49: wykonanie krawężnika w pasie rozdziału za P1- 100%, wykonanie kap na dojeździe od strony P10- 100%, Wiercenie i montaż kotew pod bariery JP- 50%, Żywica na kapach JL – 80%, Wiercenie pod kotwy ekranów JL- 100%, Asfalt lany przy dylatacjach - 90%
 • WS-52: Układanie asfaltu lanego UN NP. i NL- 95%, Beton architektoniczny- 99%, Układanie żywicy NL- 10%, Beton podkładowy kap na dojazdach P14- 100%, Piaskowanie kap chodnikowych NL- 100%, Montaż desek i krawężnika na UN i dojazdach P14 - 100%
 • WS-54: Asfalt lany na NL- 95%, Układanie żywicy NP.- 95%, Montaż kolektora odwodnieniowego- 80%, Montaż urządzenia dylatacyjnego na osi P15- 100%, Wiercenie kotew pod ekrany NP.- 100%, Wiercenie kotew pod bariery NP.- 50%, Montaż desek i krawężników na dojdzie P15 - 50%,
 • PG-55: wykonanie zasypki konstrukcji z blachy falistej - 90%
 • WS-56: wykonanie krawężnika zanikającego - 100%
 • WS-57: Izolacja gruba płyty UN nitka lewa- 100%, Hydrofobizacja- 100%, Śrutowanie powierzchni płyty UN nitka lewa- 100%, montaż deski gzymsowej na dojazdach- 30%, Asfalt twardolany na płycie UN- 65%, Wiercenie kotew pod ekrany - 40%
 • WS-57A: Montaż dylatacji palczastych P8- 100%, Montaż dylatacji palczastych P1- 100%, Betonowanie dylatacji palczastych P8- 100%, Montaż fartuchów P1 i P8 - 100%
 • MS-58: beton płyty przejściowej P1- 100%, zbrojenie płyty przejściowej P1 - podwyk. Słomiany- 100%, wykonanie izolacji grubej UN- 100%, Asfalt twardolany na płycie UN - 100%
 • WD-59: betonowanie murku oporowego P1 - 100%

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach:
KD40, KD32,KD10, KD81, KD-18, KD-18a, KD-47, KD-2a, KD-32
Studnie – 14 szt.
Kanał – 200,59 mb.
Wpusty – 15 szt.

Melioracje:
Rów R-J: Roboty ziemne - Odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp - 100%,
Rów R-J4: Roboty ziemne - Odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp - 100%,
Budowa oświetlenia drogowego:
Montaż stanowisk oświetleniowych - 25mb.
Wykonanie kanalizacji kablowej - 40mb.
Wykonanie kanalizacji kablowej pod zasilanie skrzyń mostu - 110mb.
Wykonanie kanalizacji kablowej - 100mb.
Wykonanie kanalizacji kablowej - 140mb.
Wykonanie kanalizacji kablowej - 100mb.
Ułożenie kabla zasilającego w kanalizacji kablowej - 200mb.

Budowa systemu zarządzania ruchem:
Ułożenie kabla zasilającego w kanalizacji kablowej - 248 mb.

Zbiorniki retencyjne:
ZR14 - Wykop, umacnianie, formowanie - 95%,
ZR10 - Wykop, umacnianie, formowanie grobli - 100%,
ZR15 - Wykop, umocnienie, formowanie - 40%,

Km 54+400
WS-4715.07.2022 – Wizytacja na budowie drogi ekspresowej S3 zad. IV

W piątek 15.07.2022 r. odbyła się wizytacja budowy drogi ekspresowej S3 na Zadaniu IV z Kamiennej Góry do Granicy państwa, w której udział wzięli minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wspólnie z ministrem transportu Republiki Czeskiej Martinem Kupka. Ministrom towarzyszyli przedstawiciele GDDKiA, RSD Hradec Kralove (odpowiednik polskiego Oddziału GDDKiA) oraz lokalni polscy i czescy samorządowcy. Wizytacja obejmowała również wizję lokalną budowy tunelu TS-26 sąsiadującego kontraktu S3 Zad. III z Bolkowa do Kamiennej Góry. Ministrowie podsumowali obecne zaawansowanie drogi ekspresowej po stronie polskiej i czeskiej. Delegacja polsko-czeska po wizytacji budowy udała się do Trutnova na rozmowy dwustronne, których tematem było połączenie drogi ekspresowej S3 i czeskiej autostrady D11.

Inwestycja obecnie zaawansowana jest:
Rzeczowo – 78,95%
Finansowo – 79,05%

Postęp realizowanych robót drogowych:
- Odhumusowanie – 100%,
- Wykop – 100%,
- Nasyp – 92%,
- Wymiana gruntu – 100%,
- Warstwa mrozoochronna – 54%,
- Podbudowa Pomocnicza – 80%,
- Podbudowa Zasadnicza z KŁSM – 80%,
- Podbudowa bitumiczna z AC – 56%,
- Warstwa wiążąca z AC – 45%,
- Warstwa ścieralna z AC – 2,5%

Obiekty Inżynierskie:
Łączna długość obiektów wynosi 4,45 km co stanowi ok. 29% realizowanej trasy.
Wszystkie obiekty zostały wykonane tj.:
- 5 obiektów w technologii nasuwania podłużnego,
- 16 wiaduktów i mostów (w tym: 12 z wykorzystaniem belek prefabrykowanych i 4 z wykorzystaniem dźwigarów stalowych); zamontowano 100% - 1082 sztuk belek prefabrykowanych typu T oraz 100% - 96 sztuk dźwigarów stalowych,
- 3 przejazdy gospodarcze w konstrukcji gruntowo powłokowej,
- 13 przepustów dla zwierząt.
Trwają prace wykończeniowe związane z montażem barier energochłonnych, desek gzymsowych, układaniem żywicy na kapach chodnikowych oraz układaniem asfaltu twardolanego.

Zaawansowanie robót branżowych stanowi:
- Przebudowa kolizji energetycznych - 100%,
- Przebudowa kolizji gazowych - 100%,
- Przebudowa kolizji teletechnicznych - 100%,
- Przebudowa kolizji wodociągowych i kanalizacji sanitarnej - 100%,
- Budowa kanalizacji deszczowej - 85%,
- Melioracje (rowy, rzeki) - 75%,
- Budowa kanału technologicznego - 25%,
- Budowa oświetlenia i zasilania - 30%,
- Budowa zbiorników retencyjnych - 90%.
Tydzień 27/2022 – 02.07.2022 r. – 08.07.2022 r.

W dwudziestym siódmym tygodniu 2022 r. (02.07.2022 r. – 08.07.2022 r.) na terenie budowy pracowało średnio 218 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 501 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 7000 m2
 • Wykop – 20100 m3
 • Nasyp – 10994 m3
 • Podbudowa pomocnicza – 2000 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 9850 m2
 • Podbudowa AC – 11330 m2
 • Wykonanie rowów – 592 m3
 • Umocnienie rowów – 117 mb
 • Ułożenie ścieku trójkątnego prefabrykowanego – 160 mb

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonywanie umocnienia stożka P3L- 30%, Hydrofobizacja ustroju i słupów - 100%, Wykonanie powłoki specjalnej odpornej na chlorki na słupach P2 - 100%
 • WS-40: Betonowanie płyt przejściowych P1 - 100%, Zbrojenie płyt przejściowych P1 - 100%, Montaż deski gzymsowej JP i JL na skrzydłach P13 - 100%, Montaż krawężnika na skrzydłach JP i JL P13 - 100%, Zbrojenie kapy chodnikowej na skrzydłach JP i JL P13 - 100%, Wykonanie powłoki specjalnej odpornej na chlorki na słupach P10 - 60%
 • WS-41: Kosmetyka betonu podpór obiektu - nitka prawa i lewa- 91%, Montaż krawężnika – JP- 55%, Montaż deski gzymsowej – JP- 44%, Montaż zbrojenia zabudowy chodnikowej – JP - 30%, Montaż kotew zabudowy chodnikowej – JP- 60%, Betonowanie kap chodnikowych UN - jezdnia prawa - 15%
 • PG-42: Betonowanie zabudowy gzymsowej skrzydeł - strona lewa - 100%
 • WD-43: Wykonanie podwalin stożków przy P1 i P3 - 10%, Zasypka płyt przejściowych P1 i P3 - 50%,
 • MS-44: Wykonanie obruków sztywnych- 70%, Montaż schodów skarpowych - 90%
 • MS-44A: Montaż barier na obiekcie - 60%
 • WS-45: Montaż krawężnika - jezdnia prawa-100%, Montaż desek gzymsowych - jezdnia prawa-100%, Montaż zbrojenie kap - jezdnia prawa- 100%, Montaż kotew pętlicowych pod ekrany przeciwolśnieniowe- jezdnia prawa- 90%, Zbrojenie kapy na skrzydłach - P8P- 100%, Przygotowanie kapy do betonowania - jezdnia prawa- 100%, Betonowanie kapy chodnikowej - jezdnia prawa, wspornik prawy- 100%, Wykonanie zasypki P1 - 80%
 • WS-45A: Ułożenie asfaltu lanego- 100%, Ułożenie schodów skarpowych - 40%
 • MS-46A: Montaż reperów - 50%
 • WS-47: Montaż kotew zabudów chodnikowych - jezdnia prawa strona prawa- 70%, Zasypki - podpora P11- 90%, Montaż rur technologicznych w kapach - jezdnia prawa- 100%, Montaż deski gzymsowej - jezdnia prawa- 68%, Montaż krawężnika - jezdnia prawa- 65%, Zasypki płyty przejściowej P1 - 100%
 • WD-48: Montaż schodów skarpowych i obrukowania przy podporze P1- 100%, Hydrofobizacja ustroju i słupów- 100%, Wykonanie powłoki specjalnej odpornej na chlorki na słupach P2 - 100%
 • WS-49: Wiercenie i montaż kotew pod bariery - 50%, Montaż krawężnika i zbrojenie i betonowanie kapy P1- 100%, Żywica na kapach JL - 70%
 • WS-52: Układanie asfaltu lanego UN NP.- 95%, Beton architektoniczny- 99%, Piaskowanie kap chodnikowych NL- 80%, Betonowanie kap chodnikowych na dojazdach P1- 100%, Krawężniki zanikające P1 - 100%
 • WS-54: Asfalt lany na NL- 30%, Układanie żywicy NP.-70%, Montaż kolektora odwodnieniowego - 60%, Beton podkładowy kap na dojazdach P1 i P15- 100%, Wiercenie kotew pod ekrany NP. - 50%
 • PG-55: Wykonanie zasypki konstrukcji z blachy falistej - 90%
 • WS-57: Izolacja gruba płyty UN nitka prawa - 100%, Hydrofobizacja - 25%, Śrutowanie powierzchni płyty UN nitka lewa - 100%
 • WS-57A: Wykonanie zasypki do poziomu płyt przejściowych P1 – 100%, Przygotowanie niszy dylatacyjnych do montażu – 25%, Zbrojenie płyt przejściowych za podporą 1 – 50%
 • WS-57A: Obsypka płyty przejściowej P8- 100%, Montaż dylatacji palczastych P1- 50%, Śrutowanie powierzchni pod kapy jezdni lewej - 100%
 • MS-58: beton płyty przejściowej P1- 100%, zbrojenie płyty przejściowej P1 - podwyk. Słomiany - 100%, wykonanie izolacji grubej UN - 100%, Asfalt twardolany na płycie UN - 100%
 • WD-59: beton podkładowy podwaliny umocnienia stożków P1 - 100%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach:
KD17, KD10,TG, 67+400, KD-33, 62+000, 60+500
Studnie – 2 szt.
Kanał – 85 mb.
Wpusty – 40,47 szt.

Melioracje:
Rów BND11A - Roboty ziemne - Odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp, - 14mb.
Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym wraz z wykonaniem progów betonowych (2 kpl.) - 14mb.
Rów BND12 - Roboty ziemne - Odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp - 20mb.
Rów R-J - Roboty ziemne - Odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp - 57mb.
Rów R-J4 - Roboty ziemne - Odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp - 20mb.

Budowa oświetlenia drogowego:
Wykonanie kanalizacji kablowej - 2szt.
Wykonanie instalacji elektrycznej - 220mb.
Montaż rur w kapach chodnikowych WS_45 - 10szt.
Ułożenie kabla zasilającego (+montaż złącza) - 150mb.
Wykonanie kanalizacji kablowej - 25mb.

Budowa systemu zarządzania ruchem:
Ułożenie kabla zasilającego w kanalizacji kablowej - 200mb
Ułożenie kabla zasilającego w kanalizacji kablowej - 200mb

Zbiorniki retencyjne:
ZR13a - Wykop, umacnianie, formowanie - 50%,
ZR10 - Wykop, umacnianie, formowanie grobli - 100%
ZR8 - Zasypki zbiornika - 90%
ZR3 - obsypki RUR DN3000 - 80%

Km 55+100
WS-40Tydzień 26/2022 – 25.06.2022 r. – 01.07.2022 r.

W dwudziestym szóstym tygodniu 2022 r. (25.06.2022 r. – 01.07.2022 r.) na terenie budowy pracowały średnio 232 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 514 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 8000 m2
 • Wykop – 18200 m3
 • Nasyp – 3978 m3
 • Podbudowa pomocnicza – 2000 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 11200 m2
 • Podbudowa AC – 9752 m2
 • Wykonanie rowów – 2142 m3
 • Umocnienie rowów – 191 mb
 • Ułożenie ścieku trójkątnego prefabrykowanego – 160 mb

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Montaż barier na obiekcie – 100%,
 • WS-40: Wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe P1 - 100%, Wykonanie betonu podkładowego pod kapy na dojazdach P13 - 100%, Montaż deski gzymsowej, strona prawa kapa zewnętrzna - 40%, Montaż kotew, strona prawa kapa zewnętrzna - 60%, Zbrojenie kapy chodnikowej, strona prawa kapa zewnętrzna - 10%, Montaż krawężnika, strona prawa kapa zewnętrzna- 60%, Niwelacja terenu pod obiektem - 30%
 • WS-41: Kosmetyka betonu podpór obiektu, strona prawa i lewa – 90%, Montaż krawężnika, strona prawa – 50%, Montaż deski gzymsowej, strona prawa - 20%, Montaż zbrojenia zabudowy chodnikowej, strona prawa - 17%, Montaż kotew zabudowy chodnikowej, strona prawa - 50%, Ułożenie papy termozgrzewalnej - strefa kap chodnikowych, seg 2, strona prawa - 100%,
 • PG-42: Betonowanie zabudowy gzymsowej skrzydeł, strona lewa- 100%
 • WD-43: Montaż zbrojenia zabudowy chodnikowej- 100%, Betonowanie kap chodnikowych Ustroju nośnego - 100%, Zasypka płyt przejściowych P1 i P3 - 30%
 • MS-44: Wykonanie obruków sztywnych - 50%, Montaż schodów skarpowych - 70%
 • WS-45: Montaż krawężnika, strona prawa - 90%, Montaż desek gzymsowych, strona prawa - 90%, Montaż zbrojenie kap, strona prawa- 80%, Betonowanie ścianki zaplecznej P1L- 100%, Zbrojenie ścianki zaplecznej P1P- 100%, Deskowanie ścianki zaplecznej P1P-100%, Montaż desek w obrębie skrzydeł P8- 70%
 • WS-45A: Montaż krawężnika zanikającego – 100%, Ułożenie izolacji z papy w strefie jezdni- 100%
 • MS-46: Wykonanie obruków sztywnych – 80%
 • MS-46A: Wykonanie nawierzchni z żywicy na kapach chodnikowych- 100%, Montaż barier na obiekcie - 100%
 • WD-46A: Przygotowanie betonu do hydrofobizacji – 100%
 • WS-47: Montaż kotew zabudów chodnikowych, strona prawa- 60%, Zasypki - podpora P11- 65%, Zbrojenie płyt przejściowych podpora P1- 100%, Montaż deski gzymsowej, strona prawa- 55%, Montaż krawężnika, strona prawa- 55%, Układanie papy pod kapy chodnikowe, strona prawa- 90%, Betonowanie płyt przejściowych P1 - 100%
 • WS-49: Asfalt twardolany, strona prawa- 90%, Asfalt twardolany, strona lewa - 80%, Montaż krawężnika i zbrojenie kapy P1- 70%, Żywica na kapach, strona prawa i lewa - 100%
 • WS-52: Układanie asfaltu lanego Ustroju nośnego, strona prawa- 50%, Beton architektoniczny- 99%, Piaskowanie kap chodnikowych- 40%, Krawężnik i deska na dojazdach P1- 100%, Uszczelnianie krawężnika, strona prawa - 90%
 • WS-54: Papa na Ustroju nośnym, strona lewa- 95%, Układanie żywicy, strona prawa- 40%, Zasypka fundamentów i słupów- 90%, Uszczelnianie desek gzymsowych - 60%
 • PG-55: Wykonanie zasypki konstrukcji z blachy falistej - 60%
 • WS-56: Montaż barier energochłonnych – 100%
 • WS-57: Przygotowanie powierzchni płyty Ustroju nośnego do wykonania izolacji grubej- 100%, Gruntowanie po powierzchni płyty Ustroju nośnego przed ułożeniem izolacji grubej jezdnia lewa - 100%
 • WS-57A: Betonowanie dylatacji P1- 100%, Montaż dylatacji palczastych P1 - 100%, Śrutowanie powierzchni pod kapy jezdni lewej - 80%
 • MS-58: Beton wyrównawczy pod płytę przejściową P1- 100%, zbrojenie płyty przejściowej P1 - 50%, Przygotowanie powierzchni płyty Ustroju nośnego do wykonania izolacji grubej- 100%, Gruntowanie po powierzchni płyty Ustroju nośnego przed ułożeniem izolacji grubej - 100%
 • PZ-48: Montaż schodów skarpowych - 25%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach:
KD17, KD10, TG, KD70C, km.67+400, KD-33, km 66+550, km 61+700, KD-72
Studnie – 6 szt.
Kanał – 226,54 mb.
Wpusty – 27 szt.

Melioracje:
- Rów BND11A - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp, umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym wraz z wykonaniem progów betonowych - 8 mb.

Budowa oświetlenia drogowego:
- Montaż rur w kapach chodnikowych WS-45 – 42mb.
- Wykonanie kanalizacji kablowej – 380 mb.
- Posadowienie fundamentów – 1 szt.
- Wykonanie instalacji elektrycznej - 10%

Budowa systemu zarządzania ruchem:
- Montaż słupów oświetleniowych - 5%
- Ułożenie kabla zasilającego w kanalizacji kablowej - 190mb

Zbiorniki retencyjne:
- Wykop, umocnienie, formowanie - 30%
- Wykop, umocnienie, formowanie grobli - 50%
- Zasypki zbiornika - 90%
- Obsypki Rur DN3000 - 65%

W dniu 01.06.2022 r. nastąpiła zmiana organizacji ruchu na drodze DK5. Otwarte zostało rondo na węźle Kamienna Góra – Północ.

Oświetlenie Ronda DK5
Przełożenie ruchu na Rondo DK5Tydzień 25/2022 – 18.06.2022 r. – 24.06.2022 r.

W dwudziestym piątym tygodniu 2022 r. (18.06.2022 r. – 24.06.2022 r.) na terenie budowy pracowały średnio 223 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 521 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 7000 m2
 • Wykop – 18200 m3
 • Nasyp – 3978 m3
 • Podbudowa pomocnicza – 2000 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 11200 m2
 • Podbudowa AC – 9752 m2
 • Wykonanie rowów – 2080 m2
 • Umocnienie rowów – 191 mb
 • Ułożenie ścieku trójkątnego prefabrykowanego – 160 mb

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonywanie umocnienia sztywnego stożka P1P – 100%, Montaż barier na obiekcie – 50%,
 • WS-40: Montaż instalacji odwodnienia obiektu – 100%, Betonowanie kap chodnikowych wewnętrznych, strona prawa – 90%, Montaż krawężników kapa zewnętrzna, strona prawa – 20%, Kosmetyka betonu Ustroju nośnego nad DK 5 – 100%, Montaż deski gzymsowej, strona prawa kapa zewnętrzna – 10%, Montaż kotew, strona prawa kapa zewnętrzna – 10%,
 • WS-41: Kosmetyka betonu podpór obiektu, strona prawa i lewa – 89%, Montaż krawężnika, strona prawa – 40%, Montaż zbrojenia na dojazdach - skrzydło P15PiL – 100%, Montaż zbrojenia zabudowy chodnikowej, strona prawa – 7%, Montaż kotew zabudowy chodnikowej, strona prawa – 40%, Śrutowanie powierzchni Ustroju nośnego- strefa kap chodnikowych, strona lewa – 100%, Betonowanie kap na dojazdach - skrzydło P15PiL – 100%,
 • PG-42: Szalowanie i zbrojenie zabudowy gzymsowej skrzydeł – 25%,
 • WD-43: Montaż desek gzymsowych – 100%, Montaż desek gzymsowych - skrzydło P3 – 100%, Montaż krawężnika na Ustroju nośnym – 100%, Montaż zbrojenia zabudowy chodnikowej – 90%,
 • MS-44: Montaż schodów skarpowych – 30%,
 • WS-45: Montaż krawężnika - jezdnia prawa – 85%, Montaż desek gzymsowych, strona prawa – 90%, Montaż zbrojenie kap, strona prawa – 75%, Betonowanie ścianki zaplecznej P1L – 100%, Zbrojenie ścianki zaplecznej P1L – 100%, Deskowanie ścianki zaplecznej P1L – 100%, Wykonanie betonów wyrównawczych w rejonie skrzydeł P1 – 100%,
 • WS-45A: Montaż krawężnika zanikającego – 100%,
 • MS-46: Wykonanie obruków sztywnych – 80%,
 • WD-46A: Ułożenie żywic na kapach chodnikowych – 100%,
 • WS-47: Iniekcja kabli sprężających zewnętrznych – 100%, Montaż kotew zabudów chodnikowych, strona prawa – 50%, Deskowanie i zbrojenie ścianki zaplecznej P11L – 100%, Montaż deski gzymsowej, strona prawa – 40%, Montaż krawężnika, strona prawa – 40%, Układanie papy pod kapy chodnikowe, strona prawa – 70%, Beton wyrównawczy pod płytami przejściowymi P1 – 100%,
 • WD-48: Montaż krawężników zanikających – 100%,
 • WS-49: Asfalt twardolany, strona lewa – 80%, Asfalt twardolany, strona prawa – 90%, Uszczelnianie desek gzymsowych – 100%, Żywica na kapach, strona prawa - 2 warstwa – 100%,
 • WS-52: Układanie papy Ustroju nośnym, strona prawa – 95%, Beton architektoniczny – 99%, Montaż urządzenia dylatacyjnego P14 – 100%, Betonowanie dylatacji P14 – 100%, Uszczelnianie krawężnika, strona lewa – 85%, Krawężnik i deska na dojazdach P1 – 10%, Beton podkładowy kap na dojazdach P1 – 100%,
 • WS-54: Papa na Ustroju nośnym, strona lewa – 20%, Beton architektoniczny – 100%, Piaskowanie kap chodnikowych, strona prawa – 100%, Układanie żywicy, strona prawa – 10%, Zasypka fundamentów i słupów – 80%, Zasypka płyt przejściowych P15 – 100%, Montaż kolektora odwodnieniowego – 40%,
 • WS-56: Montaż barier energochłonnych – 100%,
 • WS-57: Wykonanie uszczelnień między deskami gzymsowymi – 100%, Śrutowanie Ustroju nośnego – 100%,
 • WS-57A: Wykonanie zasypki do poziomu płyt przejściowych P1 – 100%, Przygotowanie niszy dylatacyjnych do montażu – 25%, Zbrojenie płyt przejściowych za podporą 1 – 50%,
 • WS-57A: Przygotowanie niszy dylatacyjnych do montażu – 75%, Montaż dylatacji palczastych – 25%,
 • MS-58: Uszczelnianie desek gzymsowych, montaż zbrojenia na kapy – 100%, Beton kap chodnikowych na Ustroju nośnym – 100%, Śrutowanie Ustroju nośnego – 40%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach:
KD17, KD59, KD10, KD42, KD55, KD32, KD33, KD31, KD72, Łącznica DK5
Studnie – 7 szt.
Kanał – 195 mb.
Wpusty – 9 szt.
Palisady – 1 szt.

Melioracje:
- Rów R-F - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp, umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym – 25 mb.
- Rów R-F - Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw – 427 mb.

Budowa oświetlenia drogowego:
- Montaż rur w kapach chodnikowych WS-45 – 190 mb.
- Wykonanie kanalizacji kablowej – 90 mb.
- Posadowienie fundamentów – 1 szt.

Budowa systemu zarządzania ruchem:
- Wykonanie kanalizacji kablowej – 139 mb.
- Posadowienie stacji ST02 – 1 szt.
- Przyłącze SN03 i stacja ST03 – 1 kpl.

Zbiorniki retencyjne:
- ZR-10 - Wykop, umocnienie, formowanie grobli – 40%
- ZR-14 - Wykop, umocnienie, formowanie – 35%

Łącznica L05 Węzeł KG-PŁN
TG Km 63+500Tydzień 24/2022 – 11.06.2022 r. – 17.06.2022 r.

W dwudziestym czwartym tygodniu 2022 r. (11.06.2022 r. – 17.06.2022 r.) na terenie budowy pracowały średnio 183 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 420 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 5500 m2
 • Wykop – 8660 m3
 • Nasyp – 3379 m3
 • Podbudowa pomocnicza – 2000 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 3350 m2
 • Podbudowa AC – 13000 m2
 • Warstwa ścieralna – 1050 m2
 • Umocnienie rowów – 175 mb
 • Ułożenie ścieku trójkątnego prefabrykowanego – 28 mb

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonywanie umocnienia sztywnego stożka P1P – 90%, Wykonanie nawierzchni z żywicy na kapach chodnikowych – 100%,
 • WS-40: Montaż kolektora odwodnienia w nasypie przed podporą P1 – 100%, Montaż instalacji odwodnienia obiektu – 80%, Układanie papy pod kapy zewnętrzne, strona prawa część nasuwana – 90%, Betonowanie kap chodnikowych wewnętrznych, strona prawa – 60%, Montaż deski gzymsowej, strona prawa wewnętrzna – 100%, Zbrojenie kapy chodnikowej, strona prawa wewnętrzna – 90%, Frezowanie Ustroju nośnego, strona lewa – 100%, Kosmetyka betonu Ustroju nośnego nad DK5 – 25%, Szalowanie pod dylatację na P1 – 100%,
 • WS-41: Kosmetyka betonu podpór obiektu, strona prawa i lewa – 89%, Montaż krawężnika, strona prawa – 35%, Montaż deski gzymsowej i krawężnika na dojazdach - skrzydło P15PiL – 100%, Montaż zbrojenia zabudowy chodnikowej, strona prawa – 2%, Izolacja cienka płyt przejściowych P1 PiL – 100%, Śrutowanie powierzchni UN - strefa kap chodnikowych, strona lewa – 33%, Ułożenie papy termozgrzewalnej - strefa kap chodnikowych, seg 2, strona prawa – 50%,
 • WD-43: Montaż desek gzymsowych – 90%, Montaż desek gzymsowych - skrzydło P1 – 100%, Montaż krawężnika na Ustroju nośnym – 90%, Montaż zbrojenia zabudowy chodnikowej – 15%, Izolacja cienka płyty przejściowej P3 – 100%,
 • MS-44: Wykonanie drenażu płyty pomostu – 90%,
 • WS-45: Montaż krawężnika, strona prawa – 80%, Montaż desek gzymsowych, strona prawa – 70%, Montaż zbrojenie kap, strona prawa – 70%, Betonowanie kap chodnikowych, strona prawa – 50%, Zbrojenie ścianki zaplecznej P1L – 100%, Deskowanie ścianki zaplecznej P1PL – 60%,
 • WS-45A: Montaż krawężnika granitowego na dojazdach – 100%, Montaż desek gzymsowych na dojazdach – 100%, Ułożenie betonu podkładowego pod kapy na dojazdach – 100%, Betonowanie kap chodnikowych na dojazdach – 100%,
 • MS-46: Wykonanie obruków sztywnych – 80%,
 • WD-46A: Ułożenie żywic na kapach chodnikowych – 100%,
 • WS-47: Iniekcja kabli sprężających zewnętrznych – 50%, Montaż kotew zabudów chodnikowych, strona prawa – 40%, Deskowanie i zbrojenie ścianki zaplecznej P11P – 100%, Betonowanie ścianki zaplecznej P11P – 100%, Montaż deski gzymsowej, strona prawa – 30%, Montaż krawężnika, strona prawa – 30%,
 • WD-48: Montaż barier – 100%,
 • WS-49: Asfalt twardolany, strona lewa – 25%, Wykonanie kap na dojeździe od strony P1 – 20%, Uszczelnianie desek gzymsowych – 90%, papa na Ustroju nośnym, strona lewa i prawa - przy dylatacjach – 80%, Żywica na kapach, strona prawa - 2 warstwa – 90%,
 • WS-52: Układanie papy Ustroju nośnym, strona prawa – 50%, Beton architektoniczny – 99%, Zbrojenie i deskowanie nisz dylatacyjnych P14 – 100%, Uszczelnianie krawężnika, strona lewa – 25%, Piaskowanie kap chodnikowych, strona lewa – 30%,
 • PG-53: Skarpowanie stożków – 100%,
 • WS-54: Śrutowanie na ustroju nośnego, strona lewa – 98%, Asfalt twardolany, strona prawa – 95%, Uszczelnianie desek gzymsowych – 100%, Uszczelnianie desek gzymsowych – 100%, Piaskowanie kap chodnikowych, strona prawa – 30%, Betonowanie płyt przejściowych P15 – 100%, Beton architektoniczny – 99%, Montaż kolektora odwodnieniowego – 10%,
 • WS-57: Wykonanie uszczelnień między deskami gzymsowymi – 100%, Zbrojenie płyt przejściowych za podporą 1 – 50%,
 • WS-57A: Wykonanie zasypki do poziomu płyt przejściowych P1 – 100%, Przygotowanie niszy dylatacyjnych do montażu – 25%,
 • MS-58: Szalowanie, zbrojenie płyty przejściowej P5 – 100%, Zabetonowanie płyty przejściowej P5 – 100%, Uszczelnianie desek gzymsowych, montaż zbrojenia na kapy – 90%, Montaż krawężników przy dylatacji – 100%,
 • WD-59: Zasypka przyczółka P1 i P3 – 25%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD17, KD33, KD1
Studnie – 6 szt.
Kanał – 150 mb.
Wpusty – 7 szt.
Palisady – 4 szt.

Melioracje:
- Rów R-F - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp, umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym – 92 mb.
- Rów R-F - Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw – 14 mb.

Budowa oświetlenia drogowego:
- Wykonanie trasy kablowej – 59 mb.
- Posadowienie fundamentów – 10 szt.

Budowa systemu zarządzania ruchem:
- Montaż kotew pod latarnie WS-45A – 1 mb.
- Wykonanie trasy kablowej – 200 mb.

Zbiorniki retencyjne:
- ZR-10 - Wykop, umocnienie, formowanie grobli – 50%

TG Km 62+100
TG Km 62+400
WD-48Tydzień 23/2022 – 04.06.2022 r. – 10.06.2022 r.

W dwudziestym trzecim tygodniu 2022 r. (04.06.2022 r. – 10.06.2022 r.) na terenie budowy pracowało średnio 228 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 558 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 12300 m2
 • Wykop – 22720 m3
 • Nasyp – 3379 m3
 • Wykonanie przepustu drogowego – 100%
 • Podbudowa pomocnicza – 13800 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 22500 m2
 • Podbudowa AC – 3600 m2
 • Warstwa wiążąca z AC – 12050 m2
 • Warstwa mrozoochronna – 6000 m2
 • Warstwa ścieralna – 1050 m2
 • Umocnienie rowów – 525 mb
 • Ułożenie ścieku trójkątnego prefabrykowanego – 100 mb

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonywanie umocnienia sztywnego stożka P1P – 60%, Przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod żywice – 50%,
 • WS-40: Wykonywanie zasypki przyczółka P1 – 100%, Montaż deski gzymsowej JP wewnętrzna – 70%, Układanie krawężników JP kapa wewnętrzna – 100%, Wiercenie i wklejanie kotew zabudowy – 100%, Frezowanie ustroju nośnego, strona lewa – 98%, Kosmetyka betonu filarów, przyczółka P13 – 100%, Zbrojenie kapy chodnikowej JP wewnętrznej – 50%, Montaż instalacji odwodnienia na obiekcie – 50%, Szalowanie pod dylatację na P1 – 50%, Śrutowanie powierzchni ustroju nośnego na belkach T pod kapami stronie prawej i lewej – 100%,
 • WS-41: Kosmetyka betonu podpór obiektu, strona prawa i lewa – 88%, PG-42: Betonowanie kap chodnikowych – 100%, Montaż kotew zabudowy chodnikowej, strona prawa – 32%, Montaż krawężnika, strona prawa – 30%, Montaż deski gzymsowej, strona prawa – 10%, Montaż deski gzymsowej - skrzydło P15P – 100%,
 • PG-42: Montaż krawężników zanikających – 100%,
 • WD-43: Wykonanie płyty przejściowej P3 – 100%, Montaż kotew zabudowy chodnikowej – 100%, Montaż desek gzymsowych – 30%, Montaż krawężnika na ustroju nośnym – 30%,
 • MS-44: Montaż barier energochłonnych – 90%,
 • WS-45: Montaż krawężnika, strona prawa – 80%, Montaż kotew zabudów chodnikowych, strona prawa – 100%, Zasypki podpory P1 – 70%, Montaż desek gzymsowych, strona prawa – 60%, Zbrojenie ścianki zaplecznej P1 P – 30%,
 • WS-45A: Montaż krawężnika na ustroju nośnym – 100%, Montaż desek gzymsowych – 100%, Zbrojenie kap chodnikowych – 100%, Wykonanie zasypki pod kapy chodnikowe na dojazdach – 100%, Ułożenie betonu podkładowego pod kapy na dojazdach – 50%,
 • MS-46: Montaż barier energochłonnych – 90%, Wykonanie obruków sztywnych – 70%,
 • WD-46A: Ułożenie żywic na kapach chodnikowych – 100%,
 • WS-47: Sprężenie zewnętrzne Ustroju Nośnego – 100%, Montaż kotew zabudów chodnikowych – strona prawa – 30%, Przygotowanie ustroju nośnego do odbioru jako beton architektoniczny – 100%, Deskowanie i zbrojenie ścianki zaplecznej P11P – 80%, Montaż deski gzymsowej, strona prawa – 10%, Montaż krawężnika - jezdnia prawa – 10%,
 • WD-48: Montaż barier – 30%,
 • WS-49: betonowanie wnęki dylatacyjnej P10P – 100%, Uszczelnianie desek gzymsowych – 85%, Iniekcja kabli sprężenia zewnętrznego – 100%, Żywica na kapach, strona prawa - warstwa wiążąca – 100%, Papa na ustroju nośnym, strona lewa – 100%,
 • WS-52: Uszczelnianie krawężnika, strona lewa – 25%, Asfalt twardolany, strona lewa – 95%, Przygotowanie ustroju nośnego, strona prawa pod papę – 100%, Zbrojenie i deskowanie nisz dylatacyjnych P14 – 90%, Beton architektoniczny – 99%,
 • WS-54: Śrutowanie na ustroju nośnego, strona lewa – 60%, Asfalt twardolany, strona prawa – 60%, Uszczelnianie desek gzymsowych – 90%, Beton podkładowy pod płytę przejściową P15 – 100%, Przygotowanie ustroju nośnego, strona lewa pod papę – 60%, Beton architektoniczny – 99%,
 • PG-55: Zabezpieczenie powierzchni betonowych przed chlorkami – 100%,
 • WS-57: Wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P1 – 87%, Betonowanie kap chodnikowych – 65%, Wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe P1 – 100%, Przygotowanie kap chodnikowych do betonowania na ustroju nośnym (montaż zbrojenia, montaż rur) – 85%,
 • WS-57A: Wykonanie zasypki do poziomu płyt przejściowych P1 – 90%,
 • MS-58: Montaż desek gzymsowych – 80%, Zbrojenie kap chodnikowych – 75%, Beton niekonstrukcyjny płyty przejściowej P5 – 100%, Deskowanie betonu niekonstrukcyjnego płyty przejściowej P5 – 100%,
 • WD-59: Zasypka przyczółka P3 – 15%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD63, KD17, KD59, KD70c, KD33, KD34, KD11a, KD32:
Studnie – 18 szt.
Kanał – 179 mb.
Wpusty – 11 szt.

Melioracje:
- Rów R-B8 - Humusowanie skarp – 457 mb.
- Rów R-B8 - Obsiew skarp mieszanką traw – 15 mb.

Budowa oświetlenia drogowego:
- Wykonanie trasy kablowej – 720 mb
- Montaż kotew pod latarnie WS-57 – 5 szt.
- Montaż kotew pod latarnie WS-45A – 70 mb

Budowa systemu zarządzania ruchem:
- Przyłącze SN01 i stacja ST01 – 1kpl.

Zbiorniki retencyjne:
- ZR-3 (podziemny) – Wykop, podłoże pod montaż zbiornika – 95%
- ZR-10 - Wykop, umocnienie, formowanie grobli – 20%

Km 57+500 TG jezdnia prawa widok na warstę zasadniczą w kierunku WS41
Km 65+200 TG jezdnia lewa wykonywanie warstwy wiązącejTydzień 22/2022 – 28.05.2022 r. – 03.06.2022 r.

W dwudziestym pierwszym tygodniu 2022 r. (28.05.2022 r. – 03.06.2022 r.) na terenie budowy pracowało średnio 229 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 562 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 10000 m2
 • Wykop – 18420 m3
 • Nasyp – 1712 m3
 • Wykonanie przepustu drogowego – 100%
 • Podbudowa pomocnicza – 500 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 5450 m2
 • Podbudowa AC – 2000 m2
 • Umocnienie rowów – 700 mb
 • Ułożenie ścieku trójkątnego prefabrykowanego – 100 mb

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonywanie umocnienia sztywnego stożka P1P – 50%, Montaż krawężników zanikających za podporą P1 – 100%,
 • WS-40: Wykonywanie zasypki przyczółka P1 – 90%, Montaż deski gzymsowej JP wewnętrzna – 20%, Układanie krawężników JP kapa wewnętrzna – 80%, Wiercenie i wklejanie kotew zabudowy – 80%, Kosmetyka betonu Ustroju Nośnego skrzynkowego – 95%, Frezowanie Ustroju Nośnego – 95%, Montaż instalacji odwodnienia na obiekcie – 10%
 • WS-41: Kosmetyka betonu podpór obiektu, strona prawa i lewa – 87%, Wykonanie płyt przejściowych P1 – 100%, Montaż kotew zabudowy chodnikowej, strona prawa – 22%, Montaż krawężnika strona prawa – 5%,
 • PG-42: Betonowanie kap chodnikowych – 100%,
 • WD-43: Wykonanie płyty przejściowej P3 – 60%, Montaż kotew zabudowy chodnikowej – 10%, Montaż desek gzymsowych – 10%, Montaż krawężnika na Ustroju Nośnym – 10%,
 • MS-44: Montaż barier energochłonnych – 40%
 • WS-45: Montaż krawężnika – 50%, Montaż kotew zabudów chodnikowych – 50%, Zasypki podpory P1 – 50%,
 • WS-45A: Montaż krawężnika na ustroju nośnym – 100%, Montaż desek gzymsowych – 75%, Zbrojenie kap chodnikowych – 90%, Wykonanie zasypki pod kapy chodnikowe na dojazdach – 100%,
 • MS-46: Wykonanie żywic na kapach chodnikowych – 100%, Montaż barier energochłonnych – 20%,
 • WD-46A: Przygotowanie betonu do odbioru jako architektoniczny – 90%, Ułożenie krawężników zanikających P1 i P3 – 100%,
 • WS-47: Sprężenie zewnętrzne Ustroju Nośnego – 70%, Montaż kotew zabudów chodnikowych – strona prawa – 10%, Przygotowanie ustroju nośnego do odbioru jako beton architektoniczny – 95%, Deskowanie i zbrojenie ścianki zaplecznej P1L – 100%, Betonowanie ścianki zaplecznej P1L – 100%,
 • WD-48: Montaż krawężników zanikających – 75%,
 • WS-49: betonowanie wnęki dylatacyjnej P1L – 100%, Uszczelnianie desek gzymsowych – 75%, Iniekcja kabli sprężenia zewnętrznego – 50%, Żywica na kapach, strona prawa - warstwa wiążąca – 50%, Asfalt twardolany na Ustroju Nośnym, strona prawa – 65%,
 • WS-52: Śrutowanie Ustroju Nośnego, strona prawa – 98%, Przygotowanie Ustroju Nośnego pod papę, strona prawa – 100%, Montaż urządzenia dylatacyjnego P1 – 100%, Zbrojenie i deskowanie nisz dylatacyjnych P14 – 60%, Asfalt twardolany na Ustroju Nośnym, strona lewa – 80%, Betonowanie kap chodnikowych NP P12-P14 – 100%, Betonowanie urządzenia dylatacyjnego P1 – 100%,
 • PG-53: Skarpowanie stożków – 25%,
 • WS-54: Układanie papy Ustrój Nośny, strona prawa – 98%, Uszczelnianie desek gzymsowych – 70%, Zasypka przyczółka P15 – 100%, Deskowanie i zbrojenie wnęki dylatacyjnej P15 – 100%,
 • WS-57: Wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P1 – 85%, Betonowanie kap chodnikowych – 50%, Odbiór powierzchni betonu architektonicznego – 100%, Przygotowanie kap chodnikowych do betonowania na UN (montaż zbrojenia, montaż rur) – 70%,
 • WS-57A: Zbrojenie i szalowanie płyt przejściowych P8 – 100%, Prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych – 75%, Betonowanie płyt przejściowych P8 – 100%,
 • MS-58: Montaż desek gzymsowych – 70%, Zbrojenie kap chodnikowych – 60%,
 • WD-59: Zasypka przyczółka P3 – 10%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD63, KD17, KD1, KD70, KD44, KD47, KD34, KD32
Studnie – 10 szt.
Kanał – 195 mb.
Wpusty – 8 szt.

Melioracje:
- Rów R-F - Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym – 457 mb.
- Rów R-B8 - Porządkowanie terenu w obrębie rowu – 457 mb.

Budowa oświetlenia drogowego:
- Wykonanie trasy kablowej w kaoach WS-57 – 330 mb.
- Montaż kotew pod latarnie WS-57 – 8 szt.

Budowa systemu zarządzania ruchem:
- Wykonanie trasy kablowej między szafkami – 160 mb.
- Zabudowa złączy kablowych – 3 szt.

Zbiorniki retencyjne:
- ZR-3 (podziemny) – Wykop, podłoże pod montaż zbiornika – 90%

Km 62+500
WS-52Tydzień 21/2022 – 21.05.2022 r. – 27.05.2022 r.

W dwudziestym pierwszym tygodniu 2022 r. (21.05.2022 r. – 27.05.2022 r.) na terenie budowy pracowało średnio 228 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 560 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 6000 m2
 • Wykop – 25700 m3
 • Nasyp – 9556 m3
 • Wykonanie przepustu drogowego – 100%
 • Podbudowa pomocnicza – 3960 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 23390 m2
 • Podbudowa AC – 6521 m2
 • Umocnienie rowów – 180 mb
 • Ułożenie ścieku trójkątnego prefabrykowanego – 200 mb

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonywanie umocnienia sztywnego stożków – 25%, Montaż krawężników zanikających za podporą P3 – 100%,
 • WS-40: Wykonywanie zasypki przyczółka P1 – 45%, Układanie krawężników, strona prawa kapa wewnętrzna – 50%, Wiercenie i wklejanie kotew zabudowy – 40%, Kosmetyka ścianki zaplecznej na P1 – 80%, Frezowanie Ustroju Nośnego – 90%, Kosmetyka betonu UN skrzynkowy – 90%,
 • WS-41: Kosmetyka betonu podpór obiektu, strona prawa i lewa – 80%, Montaż kolektora odwodnienia w nasypie za podporą P1 – 100%, Wykonanie płyt przejściowych P1 – 25%, Montaż kotew zabudowy chodnikowej, strona prawa – 16%, Montaż krawężnika, strona prawa – 5%,
 • PG-42: Zbrojenie kap chodnikowych – 50%,
 • WD-43: Wykonanie płyty przejściowej P3 – 25%, Deskowanie, zbrojenie wnęk dylatacyjnych – 100%, Betonowanie wnęk dylatacyjnych – 100%, Ułożenie papy termozgrzewalnej - strefa kap chodnikowych – 100%,
 • MS-44: Przygotowanie betonu do odbioru jako architektoniczny – 100%,
 • MS-44A: Przygotowanie powierzchni kap chodnikowych do ułożenia nawierzchnioizolacji – 100%, Montaż krawężników zanikających – 100%,
 • WS-45: Montaż krawężnika – 50%, Montaż kotew zabudów chodnikowych – 50%, Zasypki podpory P1 – 50%,
 • WS-45A: Montaż krawężnika na ustroju nośnym – 90%, Wykonanie obsypki płyt przejściowych – 100%, Zbrojenie kap chodnikowych – 50%,
 • MS-46: Wykonanie żywic na kapach chodnikowych – 90%,
 • MS-46A: Przygotowanie powierzchni kap chodnikowych do ułożenia nawierzchnioizolacji – 100%,
 • WD-46A: Przygotowanie betonu do odbioru jako architektoniczny – 90%, Ułożenie krawężników zanikających P1 i P3 – 100%,
 • WS-47: Sprężenie zewnętrzne Ustroju Nośnego – 70%, Ułożenie papy na pod kapami - strona prawa – 50%, Przygotowanie ustroju nośnego do odbioru jako beton architektoniczny – 80%, Deskowanie i zbrojenie ścianki zaplecznej P1P – 100%, Deskowanie i zbrojenie ścianki zaplecznej P1L – 50%, Betonowanie ścianki zaplecznej P1P – 100%,
 • WD-48: Wykonanie żywicy na kapach – 100%,
 • WS-49: deskowanie wnęk dylatacyjnych – 50%, Betonowanie wnęki dylatacyjnej P1P i P10L – 100%, Betonowanie kap chodnikowych na Ustroju Nośnym – 95%, Uszczelnianie desek gzymsowych – 65%, Hydrofobizacja – 100%, Żywica na kapach, strona lewa - warstwa wiążąca – 100%, asfalt twardolany na Ustroju Nośnym, strona prawa – 60%,
 • WS-52: Śrutowanie Ustroju Nośnego, strona prawa – 80%, Przygotowanie Ustroju Nośnego pod papę, strona prawa – 70%, Uszczelnianie desek gzymsowych wewnętrznych – 75%, Układanie papy Ustrój Nośny, strona lewa – 100%, Zbrojenie i deskowanie nisz dylatacyjnych P1 – 100%,
 • WS-54: Układanie papy Ustrój Nośny, strona prawa – 10%, Montaż desek gzymsowych na Ustroju Nośnym, strona lewa – 98%, Zasypka przyczółka P15 – 40%, Prace związane z przygotowaniem betonu do standardu BA – 99%, betonowanie kapy zewnętrznej, strona lewa – 98%,
 • WS-57: Wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P1 – 85%, Betonowanie kap chodnikowych – 25%, Odbiór powierzchni betonu architektonicznego – 85%, Betonowanie wnęk dylatacyjnych na podporze P1 strona prawa oraz na P7 strona prawa – 100%, Przygotowanie kap chodnikowych do betonowania na UN (montaż zbrojenia, montaż rur) – 45%,
 • WS-57A: Zasypka do poziomu płyt przejściowych P8 – 100%, Ułożenie betonu podkładowego pod płytę przejściową P8 – 100%, Betonowanie ścianki zaplecznej P1P – 100%,
 • MS-58: Montaż desek gzymsowych – 70%, Zbrojenie kap chodnikowych – 45%, Betonowanie wnęk dylatacyjnych – 100%,
 • WD-59: Zasypka przyczółka P3 – 7%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: W7a, KD44, KD59, KD70, KD63, KD52, KD72, KD32, KD66, KD70B
Studnie – 16 szt.
Kanał – 271 mb.
Wpusty – 31 szt.

Melioracje:
- Rów R-P3 – Umocnienie dna i skarp rowu kiszką faszynową – 15 mb
- Zbieracz nr 4, 4a - Montaż rur PP Dn 200 – 24 mb
- Zbieracz nr 4, 4a - Montaż rur stalowych DN 355 wraz z montażem płóz i manszet – 23 mb

Budowa oświetlenia drogowego:
- Wykonanie trasy kablowej – 234 mb
- Montaż fundamentów – 18 szt.

Budowa systemu zarządzania ruchem:
- Wykonanie trasy kablowej – 220 mb.
- Zabudowa złącza kablowego ZK1 – 1mb.

Zbiorniki retencyjne:
- ZR-3 (podziemny) – Wykop, podłoże pod montaż zbiornika – 75%
- ZR-8 (podziemny) – montaż zbiornika, próba szczelności – 80%

W ubiegłym tygodniu w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa, organizowane były ćwiczenia prewencyjne mające na celu podniesienie świadomości pracowników w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia. W ćwiczeniach brały udział jednostki straży pożarnej z Kamiennej Góry oraz GOPR Karkonosze.

Ćwiczenia prewencyjne w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa
Ćwiczenia prewencyjne w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa
km 62+500Tydzień 20/2022 – 14.05.2022 r. – 20.05.2022 r.

W dwudziestym tygodniu 2022 r. (14.05.2022 r. – 20.05.2022 r.) na terenie budowy pracowało średnio 221 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 541 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 4270 m2
 • Wykop – 15000 m3
 • Nasyp – 2600 m3
 • Wykonanie przepustu drogowego – 100%
 • Podbudowa pomocnicza – 2200 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 10400 m2
 • Podbudowa AC – 6521 m2
 • Umocnienie rowów – 1050 mb
 • Ułożenie ścieku trójkątnego monolitycznego – 190 mb
 • Ułożenie ścieku trójkątnego monolitycznego – 1735 mb

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Wykonywanie zasypki przyczółka P1 – 45%, Wykonanie zasypki płyt przejściowych P13, strona lewa i prawa – 100%, Wykonanie betonu podkładowego pod podwalinę P1P – 8 m3, Betonowanie podwaliny pod umocnienie stożka P1P – 6,5 m3, Montaż reperów na podporach – 48 szt. , Izolacja płyt przejściowych P13, strona lewa i prawa – 100%, Kosmetyka betonu ustroju nośnego na belkach T – 100%, Kosmetyka ścianki zaplecznej na P1 – 10%, Frezowanie ustroju nośnego – 85%, Kosmetyka betonu ustroju nośnego skrzynkowego – 80%, Układanie papy termozgrzewalnej na ustroju nośnym nasuwanym, strona prawa kapa wewnętrzna – 100%,
 • WS-41: Kosmetyka betonu podpór obiektu, strona prawa i lewa – 75%, Betonowanie wnęk dylatacyjnych, strona lewa i prawa – 25 m3, Montaż kolektora odwodnienia – 100%, Wykonanie zasypki płyt przejściowych P15 – 100%, Ułożenie papy termozgrzewalnej - strefa kap chodnikowych, strona prawa – 32%, Montaż kolektora odwodnienia w nasypie za podporą P1 – 90%, Wykonanie płyt przejściowych P1 – 15%,
 • PG-42: Wykonanie betonu podkładowego pod Kapy chodnikowe – 100%,
 • WD-43: Wykonanie płyty przejściowej P3 – 15%, Deskowanie, zbrojenie wnęk dylatacyjnych – 50%, Ułożenie papy termozgrzewalnej - strefa kap chodnikowych – 100%
 • MS-44: Wykonanie asfaltu twardolanego – 100, Przygotowanie betonu do odbioru jako architektoniczny – 70%
 • MS-44A: Betonowanie kap na dojazdach – 100%, Układanie warstwy z asfaltu lanego – 100%,
 • WS-45: Zbrojenie wnęk dylatacyjnych P8 – 100%, Zasypki fundamentu P1 – 100%, Deskowanie i betonowanie wnęk dylatacyjnych P1 – 100%, Montaż krawężnika – 20%, Montaż deski gzymsowej – 20%, Montaż kotew zabudów chodnikowych – 25%,
 • WS-45A: Montaż krawężnika na ustroju nośnym – 75%, Wykonanie obsypki płyt przejściowych – 50%,
 • MS-46: Wykonanie obruków sztywnych – 70%, Wykonanie żywic na kapach chodnikowych – 90%,
 • MS-46A: Ułożenie nawierzchni z asfaltu lanego – 100%,
 • WD-46A: Przygotowanie betonu do odbioru jako architektoniczny – 75%,
 • WS-47: Przygotowanie ustroju nośnego do odbioru jako beton architektoniczny – 70%, Montaż kabli sprężających – 100%, Ułożenie papy na pod kapami, jezdnia prawa – 20%,
 • WD-48: Wykonanie żywicy na kapach – 100%,
 • WS-49: Montaż deski gzymsowej na ustroju nośnym –98%, Betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym – 93%, Montaż krawężnika na ustroju nośnym – 98%, Hydrofobizacja – 85%, Ułożenie papy na ustroju nośnym, strona prawa – 70%, Asfalt twardolany na ustroju nośnym, strona prawa – 15%,
 • WS-52: Zasypka płyt przejściowych P1 – 100%, Prace związane z przygotowaniem betonu do standardu BA – 99%, Iniekcja kabli zewnętrznych – 100%, Zbrojenie nisz dylatacyjnych – 65%, Układanie papy, strona lewa – 30%, Montaż kolektora odwodnieniowego – 85%,
 • WS-54: Montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym, strona lewa – 95%, Zasypka przyczółka P15 – 20%, Prace związane z przygotowaniem betonu do standardu BA – 99%, betonowanie kapy zewnętrznej, strona lewa – 80%,
 • WS-57: Wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P1 – 85%, Montaż desek gzymsowych, strona lewa i prawa – 98%, Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych podpora P7 – 100%, montaż dylatacji – 100%, Betonowanie wnęk dylatacyjnych P7, strona lewa – 100%,
 • WS-57A: Demontaż stężeń tymczasowych konstrukcji stalowej – 100%, Odtworzenie powłoki malarskiej po demontażu stężeń – 100%, Zbrojenie i szalowanie ścianki zaplecznej P1P – 67%,
 • MS-58: Montaż desek gzymsowych – 67%, Przygotowanie wnęk dylatacyjnych – 100%, Montaż dylatacji – 100%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: W7a, KD44, KD59, KD75, KD63, KD52, KD47, KD70B
Studnie – 11 szt.
Kanał – 291 mb.
Wpusty – 25 szt.

Melioracje:
- Rów BND11A – Wykonanie progu betonowego - 10 mb.

Budowa kanału technologicznego:
- Układanie rur w kapach chodnikowych – 240 mb.
- Budowa kanału technologicznego – 9 mb.

Budowa oświetlenia drogowego:
- Wykonanie trasy kablowej – 180 mb.
- Montaż fundamentów – 6 szt.

Budowa systemu zarządzania ruchem:
- Wykonanie trasy kablowej średniego napięcia do stacji transformatorowej – 1 szt.
- Wykonanie trasy kablowej średniego napięcia do stacji transformatorowej – 203 mb.
- Wykonanie trasy kablowej – 60 mb.
- Postawienie stacji trafo – 1 szt.

Zbiorniki retencyjne:
- ZR-3 (podziemny) – wykop w skale – 75%
- ZR-8 (podziemny) – montaż zbiornika, próba szczelności – 77%

Km 62+400
Km 63+200
WS-54Tydzień 19/2022 – 07.05.2022 r. – 13.05.2022 r.

W dziewiętnastym tygodniu 2022 r. (07.05.2022 r. – 13.05.2022 r.) na terenie budowy pracowało średnio 237 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 566 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 3400 m2
 • Wykop – 20800 m3
 • Nasyp – 18909 m3
 • Wykonanie przepustu drogowego – 100%
 • Podbudowa pomocnicza – 2200 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 6000 m2
 • Podbudowa AC – 6600 m2
 • Warstwa wiążąca z AC – 5000 m2
 • Umocnienie rowów – 70 mb
 • Ułożenie ścieku trójkątnego prefabrykowanego – 170 mb
 • Ułożenie obrzeży betonowych – 630 mb

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Wykonywanie zasypki przyczółka P1 – 25%, Zbrojenie i deskowanie podwaliny stożka P1L – 100%, Kosmetyka betonu ustroju nośnego na belkach T – 95%, Frezowanie ustroju nośnego – 75%, Piaskowanie wnęk dylatacyjnych – 100%, Betonowanie wnęk dylatacyjnych P13, strona lewa i prawa – 100%, Betonowanie podwaliny pod umocnienie stożka P1L – 100%, Betonowanie wnęk dylatacyjnych P1L, P10 i P13 – 100%
 • WS-41: Kosmetyka betonu podpór obiektu, strona prawa i lewa – 72%, Deskowanie, zbrojenie wnęk dylatacyjnych, strona lewa – 100%, Betonowanie wnęk dylatacyjnych, strona lewa i prawa – 25 m3, Montaż kolektora odwodnienia – 75%, Wykonanie zasypki podpory pośredniej P3 – 100%, Wykonanie zasypki płyt przejściowych P15 – 20%, Ułożenie papy termozgrzewalnej - strefa kap chodnikowych, strona prawa – 15%
 • PG-42: Montaż desek gzymsowych – 100%
 • WD-43: Montaż dylatacji – 2szt., Wykonanie płyty przejściowej P3 – 15%, Deskowanie, zbrojenie wnęk dylatacyjnych – 40%
 • MS-44: Wykonanie robót brukarskich – 10%, Przygotowanie kap chodnikowych pod ułożenie żywicy – 100%
 • MS-44A: Montaż krawężnika zanikającego – 100%, Montaż krawężnika, desek, zbrojenia kap na dojazdach – 100%
 • WS-45: Zbrojenie wnęk dylatacyjnych P8 – 90%, Zasypki fundamentu P1 – 50%, Montaż deski gzymsowej – 15%, Montaż kotew zabudów chodnikowych – 10%
 • WS-45A: Montaż krawężnika na ustroju nośnym – 50%
 • MS-46: Wykonanie schodów skarpowych – 100%, Wykonanie obruków sztywnych – 40%, Przygotowanie betonu do odbioru jako architektoniczny – 70%
 • MS-46A: Betonowanie kap chodnikowych na dojazdach – 100%, Przygotowanie powierzchni kap pod nawierzchnię z żywicy – 75%
 • WD-46A: Betonowanie kap w rejonie skrzydeł – 100%, Profilowanie stożków pod obruki sztywne – 70%, Ułożenie papy na jezdni – 100%, Ułożenie asfaltu twardolanego – 100%
 • WS-47: Przygotowanie ustroju nośnego do odbioru jako beton architektoniczny – 65%, Montaż kabli sprężających – 50%, Zasypka przyczółka P1 – 60%, Sprężenie zewnętrzne ustroju nośnego – 20%
 • WS-49: Montaż deski gzymsowej na ustroju nośnym –88%, betonowanie kap chodnikowych – 100%, hydrofobizacja betonu – 70%
 • WS-52: Zasypki podpór pośrednich – 60%, przygotowanie ustroju nośnego pod papę – 50%, Prace związane z przygotowaniem betonu do standardu BA – 90%, Iniekcja kabli zewnętrznych – 90%, Zbrojenie nisz dylatacyjnych – 30%, Śrutowanie ustroju nośnego, strona prawa – 99%, Montaż kolektora odwodnieniowego – 70%
 • PG-53: Fundament pod barierę – 100%
 • WS-54: Śrutowanie ustroju nośnego, strona prawa – 99%, Montaż desek gzymsowych – 90%, beton podkładowy płyt przejściowych P1 – 100%, Zasypka przyczółka P15 – 10%, Prace związane z przygotowaniem betonu do standardu BA – 98%, betonowanie płyt przejściowych P1 – 100%
 • WS-56: Ułożenie asfaltu lanego strona lewa i prawa – 100%, Wykonanie krawężników zanikających w pasie rozdziału za podporą 2 – 100%
 • WS-57: Wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P1 – 85%, Montaż desek gzymsowych strona lewa i prawa – 90%, Wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe P7 – 100%
 • WS-57A: Betonowanie ścianki zaplecznej P1L – 100%, Prace wykończeniowe płyty ustroju nośnego, strona lewa – 100%, Demontaż stężeń tymczasowych konstrukcji stalowej – 60%
 • MS-58: Montaż desek gzymsowych – 30%, Przygotowanie wnęk dylatacyjnych – 100%

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD46, KD44, KD52, KD72
Studnie – 2 szt.
Kanał – 191 mb.
Wpusty – 21 szt.

Melioracje:
- Rów R-B8 - Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym na geowłókninie – 60 mb.
- Rów BND11A – 4 mb.

Budowa kanału technologicznego:
- Układanie rur w kapach chodnikowych – 348 mb.
- Budowa kanału technologicznego – 59 mb.

Budowa oświetlenia drogowego:
- Wykonanie trasy kablowej – 100 mb.
- Układanie rur w kapach chodnikowych WS-45 – 12 mb.
- Układanie rur w kapach chodnikowych WS-45A – 24 mb.

Budowa systemu zarządzania ruchem:
- Wykonanie trasy kablowej średniego napięcia do stacji transformatorowej – 100 szt. mb.
- Montaż stacji transformatorowej – 1 szt.

Zbiorniki retencyjne:
- ZR-3 (podziemny) - Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 20%
- ZR-8 (podziemny) – Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 10%
- ZR-12 - Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 95%

WS-52
WS-52Tydzień 18/2022 – 30.04.2022 r. – 06.05.2022 r.

W osiemnastym tygodniu 2022 r. (30.04.2022 r. – 06.05.2022 r.) na terenie budowy pracowało średnio 160 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 401 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 6350 m3
 • Nasyp – 10420 m3
 • Wykonanie przepustu drogowego – 100%
 • Podbudowa pomocnicza – 4800 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 12100 m2
 • Podbudowa AC – 4000 m2
 • Warstwa wiążąca z AC – 5000 m2
 • Warstwa mrozoochronna – 5250 m2
 • Umocnienie rowów – 70 mb
 • Ułożenie ścieku trójkątnego prefabrykowanego – 170 mb
 • Ustawienie krawężników betonowych – 50 mb

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Wykonywanie zasypki przyczółka P1 do poziomu maty bentonitowej – 100%, Zbrojenie płyt przejściowych P13 – 100%, Kosmetyka betonu Ustroju Nośnego na belkach T – 90%, Frezowanie Ustroju Nośnego – 65%, Betonowanie płyt przejściowych P13, strona lewa i prawa – 100%, Montaż dylatacji P13, strona lewa i prawa – 100%
 • WS-41: Kosmetyka betonu podpór obiektu, strona prawa i lewa – 70%, Deskowanie, zbrojenie wnęk dylatacyjnych, jezdnia prawa – 100%, Montaż dylatacji modułowych, strona lewa – 100%, Deskowanie, zbrojenie wnęk dylatacyjnych, strona lewa – 40%, Montaż kolektora odwodnienia – 40%, Wykonanie zasypki podpory pośredniej P3 – 50%
 • PG-42: Wykonanie warstwy wyrównawczej pod nawierzchnię drogową – 100%, montaż desek gzymsowych – 75%,
 • WD-43: Zasypka przyczółka P3 – 100%
 • MS-44: Wykonanie robót brukarskich – 5%, Przygotowanie kap chodnikowych pod ułożenie żywicy – 100%
 • MS-44A: Montaż krawężnika, zbrojenie kap, montaż deski wzdłuż skrzydeł P1,P2 – 40%, Beton podkładowy pod zbrojenie kap na skrzydłach – 100%
 • WS-45: Zbrojenie wnęk dylatacyjnych P8 – 30%, Zasypki fundamentu P1 – 10%
 • WS-45A: Dostosowanie wysokościowe dylatacji nitki lewej do KNA – 100%, Zbrojenie ścianek zaplecznych - etap 2 – 40%
 • MS-46: Wykonanie schodów skarpowych – 90%, Wykonanie obruków sztywnych – 20%, Ułożenie asfaltu twardolanego – 100%
 • MS-46A: Montaż kraweżnika, zbrojenie kap, montaż deski wzdłuż skrzydeł P1,P2 – 50%, Beton podkładowy pod zbrojenie kap na skrzydłach – 100%, Montaż krawężnika zanikającego – 75%
 • WD-46A: Wykonanie zbrojenia kap w rejonie skrzydeł obiektu – 90%
 • WS-47: Przygotowanie ustroju nośnego do odbioru jako beton architektoniczny – 65%, Montaż kabli sprężających – 20%, Zasypka przyczółka P1 – 30%
 • WS-49: Montaż deski gzymsowej na ustroju nośnym –85%, Przygotowanie wnęk dylatacyjnych – 100%
 • WS-52: Zasypki przyczółków – 98%, prace związane z przygotowaniem betonu do standardu BA – 90%, betonowanie kapy strona prawa i lewa – 90%, montaż kolektora odwodnieniowego – 70%, iniekcja kabli zewnętrznych – 50%
 • WS-54: Śrutowanie ustroju nośnego, strona prawa – 90%, Montaż desek gzymsowych – 90%, Betonowanie kapy chodnikowej strona lewa, zewnętrzna – 85%, Prace związane z przygotowaniem betonu do standardu BA – 95%, zasypka przyczółka P1 – 98%, Przygotowanie Ustroju Nosnego pod układanie papy – 30%
 • WS-57: Wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P1 – 90%, Montaż desek gzymsowych, strona lewa – 30%
 • WS-57A: Demontaż podparć poprzecznic ustroju nośnego - strona lewa – 100%, zasypka przyczółka P1 – 40%
 • MS-58: Zbrojenie kap chodnikowych – 50%

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD63, KD19a, KD44, KD52, KD72
Studnie – 6 szt.
Kanał – 248 mb.
Wpusty – 10 szt.

Budowa oświetlenia drogowego:
- Wykonanie trasy kablowej – 100 mb.

Budowa systemu zarządzania ruchem:
- Wykonanie trasy kablowej między szafami ZK – 160 mb.
- Wykonanie trasy kablowej – 104 mb.

Zbiorniki retencyjne:
- ZR-3 (podziemny) - Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 20%
- ZR-8 (podziemny) – Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 10%
- ZR-12 - Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 95%

Km 61+300
Węzeł KG-PŁD
WS-56Tydzień 17/2022 – 23.04.2022 r. – 29.04.2022 r.

W siedemnastym tygodniu 2022 r. (23.04.2022 r. – 29.04.2022 r.) na terenie budowy pracowało średnio 199 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 512 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 19765 m3
 • Nasyp – 19165 m3
 • Wykonanie przepustu drogowego – 100%
 • Wykonanie rowów – 220 m3
 • Podbudowa pomocnicza – 4800 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 18600 m2
 • Podbudowa AC – 9000 m2
 • Warstwa wiążąca z AC – 8100 m2
 • Warstwa mrozoochronna – 1100 m2
 • Umocnienie rowów – 232 mb
 • Ułożenie ścieku trójkątnego prefabrykowanego – 335 mb
 • Ustawienie krawężników betonowych – 50 mb

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonanie asfaltu twardolanego – 25%
 • WS-40: Wykonywanie zasypki przyczółka P13 –100%, beton podkładowy płyty przejściowej P13 – 14m3, beton podkładowy podwaliny P1L – 9m3, Iniekcja kabli zewnętrznych 100 – 100m3, kosmetyka betonu UN na belkach T – 85%,
 • WS-41: Kosmetyka betonu podpór obiektu – strona prawa i lewa – 67%, wykonanie płyt przejściowych - podpora P15 – 100%, deskowanie, zbrojenie wnęk dylatacyjnych - jezdnia prawa – 75%, montaż kolektora odwodnienia – 25%, betonowanie płyt przejściowych - podpora P15 – 38m3,
 • PG-42: Wykonanie warstwy wyrównawczej pod nawierzchnię drogową – 100%, montaż desek gzymsowych – 75%,
 • MS-44: Profilowanie stożków pod wykonanie robót brukarskich – 100%,
 • MS-44A: Montaż krawężnika, zbrojenie kap, montaż deski wzdłuż skrzydeł P1,P2 – 40%, beton podkładowy pod zbrojenie kap na skrzydłach – 100%,
 • WS-45: Montaż dylatacji modułowych - P8 – 100%, zasypka płyt przejściowych P8 – 100%,
 • WS-45A: Zbrojenie ścianek zaplecznych - etap 2 – 40%,
 • MS-46: Profilowanie stożków pod wykonanie robót brukarskich – 100%, wykonanie schodów skarpowych – 50%, wykonanie obrukowań sztywnych – 50%,
 • MS-46A: Montaż krawężnika, zbrojenie kap, montaż deski wzdłuż skrzydeł P1,P2 – 50%, beton podkładowy pod zbrojenie kap na skrzydłach – 100%, montaż krawężnika zanikającego – 75%,
 • WD-46A: Montaż krawężnika - w rejonie skrzydeł obiektu – 100%, wykonanie zbrojenia kap w rejonie skrzydeł obiektu – 50%,
 • WS-47: Przygotowanie ustroju nośnego do odbioru jako beton architektoniczny – 60%, prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych – 100%,
 • WD-48: Kosmetyka powierzchni betonowych - wykonanie odbioru betonu architektonicznego – 100%, przygotowanie powierzchni kap pod żywicę – 100%
 • WS-49: Montaż deski gzymsowej na ustroju nośnym –78%, betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym – 70%, warstwa wyrównawcza pod płytę przejściową na podporze P1P – 100%, zabetonowanie płyty przejściowej na podporze P1P – 100%
 • WS-52: Zasypki przyczółków – 95%, prace związane z przygotowaniem betonu do standardu BA – 87%, betonowanie kapy strona prawa i lewa – 90%, montaż kolektora odwodnieniowego – 50%, iniekcja kabli zewnętrznych – 10%
 • PG-53: Betonowanie wieńców etap I – 100%
 • WS-54: Śrutowanie ustroju nośnego, strona prawa – 50%, iniekcja kabli zewnętrznych – 100%, montaż desek gzymsowych – 80%, betonowanie kapy chodnikowej strona lewa, zewnętrzna – 85%, prace związane z przygotowaniem betonu do standardu BA – 95%, zasypka przyczółka P1 – 95%
 • PG-55: Betonowanie wieńców - etap II – 100%,
 • WS-56: Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach – 100%, kosmetyka powierzchni betonowych - wykonanie odbioru betonu architektonicznego – 100%,
 • WS-57: Montaż reperów – 100%, wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P1 – 75%,
 • WS-57A: Demontaż podparć poprzecznic ustroju nośnego - strona lewa – 100%, zasypka przyczółka P1 – 40%,
 • MS-58: Wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P1 – 75%, montaż krawężnika – 100%,
 • PZ-59: Ułożenie siatki o sztywnych węzłach na podkładzie z geowłókniny – 100%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD1, KD19a, KD44, KD72, KD31
Studnie – 3 szt.
Kanał – 390 mb.
Wpusty – 8 szt.
Wyloty – 1 szt.

Budowa oświetlenia drogowego:
- Wykonanie trasy kablowej – 300 mb.
- Posadowienie fundamentu na rondzie – 2 szt.

Budowa systemu zarządzania ruchem:
- Wykonanie trasy kablowej między szafami ZK – 250 mb.
- Montaż szafek – 6 szt.
- Wykonanie trasy kablowej – 100 mb.

Zbiorniki retencyjne:
- ZR-8 (podziemny) – Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 10%
- ZR-12 - Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 60%

Km 60+400
WS-54
WD-59Tydzień 16/2022 – 16.04.2022 r. – 22.04.2022 r.

W szesnastym tygodniu 2022 r. (16.04.2022 r. – 22.04.2022 r.) na terenie budowy pracowały średnio 154 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 480 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 11250 m3
 • Nasyp – 11460 m3
 • Wykonanie przepustu drogowego – 100%
 • Wykonanie rowów – 230 m3
 • Podbudowa pomocnicza – 3000 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 13600 m2
 • Podbudowa AC – 2050 m2
 • Warstwa wiążąca z AC – 3600 m2
 • Warstwa mrozoochronna – 6000 m2
 • Umocnienie rowów – 270 mb

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Umocnienie sztywne z kostki brukowej – 25%
 • WS-40: Wykonywanie zasypki przyczółka P13 – 90%, izolacja cienka skrzydeł przyczółka P1 i fundamentu P9 - 100%, izolacja cienka fundamentów P5, P6, P7 – 100%, demontaż podestów P9 i P10 – 100%, kosmetyka betonu ustroju nośnego na belkach T – 80%, demontaż szalunków ścianki zaplecznej Przyczółka P1, strona lewa – 100%, dozbrojenie i szalowanie wnęk zakotwień i wnęki dylatacyjnej na 1 – 100%, izolacja przyczółka P1 – 85%, iniekcja kabli zewnętrznych – 30%,
 • WS-41: Kosmetyka betonu podpór obiektu – strona prawa i lewa – 65%, wykonanie płyt przejściowych - podpora P15 – 60%, deskowanie, zbrojenie wnęk dylatacyjnych - jezdnia prawa – 60%, montaż kolektora odwodnienia – 8%,
 • PG-42: Ułożenie drenażu nad konstrukcją stalową – 100%,
 • MS-44: Profilowanie stożków pod wykonanie robót brukarskich – 50%,
 • MS-44A: Ułożenie hydroizolacji termozgrzewalnej na jezdni – 100%, zasypka pod kapy chodnikowe na dojazdach – 100%,
 • WS-45: Zbrojenie kap chodnikowych – 100%,
 • MS-46: Profilowanie stożków pod wykonanie robót brukarskich – 50%
 • MS-46A: Ułożenie hydroizolacji termozgrzewalnej na jezdni – 100%,
 • WD-46A: Wykonanie betonów wyrównawczych pod kapy na skrzydłach – 100%, montaż deski gzymsowej skrzydłach – 100%
 • WS-47: Przygotowanie ustroju nośnego do odbioru jako beton architektoniczny – 50%, prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych – 100%,
 • WD-48: Kosmetyka powierzchni betonowych – 80%,
 • WS-49: Montaż deski gzymsowej na ustroju nośnym –77%, betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym – 67%, warstwa wyrównawcza pod płytę przejściową na podporze P1P – 100%, zasypka przyczółka P10 do poziomu płyt przejściowej – 100%, wykonanie stożków nasypu P10 – 100%,
 • WS-52: Zasypki przyczółków – 90%, montaż desek gzymsowych – 95%, prace związane z przygotowaniem betonu do standardu BA – 85%, betonowanie kapy strona prawa, wewnętrznej – 80%, montaż kolektora odwodnieniowego – 40%,
 • WS-54: Betonowanie podwaliny P15 – 100%, iniekcja kabli zewnętrznych – 70%, montaż desek gzymsowych – 78%, prace związane z przygotowaniem betonu do standardu BA – 92%, Zasypka przyczółka P1 – 85%,
 • PG-55: Zbrojenie i deskowanie wieńców - etap II – 100%,
 • WS-56: montaż desek gzymsowych i krawężników na skrzydłach – 100%, zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach – 100%,
 • WS-57: Montaż krawężnika strona lewa – 100%, wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P1 – 65%,
 • WS-57A: Betonowanie ustroju nośnego - nitka lewa - etap 2 – 415 m3, betonowanie podwalin P1 – 12 m3,
 • MS-58: Wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P1 – 50%, montaż krawężnika – 50%,
 • PZ-59: Ułożenie siatki o sztywnych węzłach na podkładzie z geowłókniny – 100%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa:
Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD-40, KD-19A, KD-72, KD-31, km. 64+250
Studnie – 17 szt.
Kanał – 73 mb.
Wpusty – 8 szt.

Budowa kanału teletechnicznego:
- Budowa kanału technologicznego – 200 mb.
- Budowa kanału technologicznego na obiekcie mostowym – 20 mb.
- Montaż studni kablowej – 1 szt.

Melioracje:
- Rów R-B8 - Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym na geowłókninie – 226 mb.

Budowa oświetlenia drogowego:
- Instalacja elektryczna w skrzynkach mostu – 5%
- Wykonanie trasy kablowej – 210 mb.
- Posadowienie fundamentów – 1 szt.

Budowa systemu zarządzania ruchem:
- Wykonanie trasy kablowej między szafami ZK – 150 mb.

Zbiorniki retencyjne:
- ZR-8 (podziemny) – Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 50%

Układanie asfaltu twardolanego.
WD-39
WD-39
WS-40Tydzień 15/2022 – 09.04.2022 r. – 15.04.2022 r.

W piętnastym tygodniu 2022 r. (09.04.2022 r. – 15.04.2022 r.) na terenie budowy pracowały średnio 173 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 483 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 5400 m3
 • Nasyp – 19860 m3
 • Wykonanie przepustu drogowego – 100%
 • Wykonanie rowów – 230 m3
 • Podbudowa pomocnicza – 7600 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 4389 m2
 • Podbudowa AC – 9850 m2
 • Warstwa wiążąca z AC – 1680 m2
 • Warstwa mrozoochronna – 9800 m2
 • Umocnienie rowów – 150 mb

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Umocnienie sztywne z kostki brukowej – 25%
 • WS-40: Wykonywanie zasypki przyczółka P13 – 75%, izolacja cienka fundamentów oraz słupów P11, P12 – 100%, demontaż szalunków poprzecznic ustroju nośnego na belkach T Podpór 11, P12, P13 – 100%, kosmetyka betonu ustroju nośnego na belkach T – 60%, deskowanie ścianki zaplecznej Przyczółka P1 jezdnia lewa – 80%, demontaż podestów Podpór P7, P8, P9 – 100%, betonowanie ścianki zaplecznej Przyczółka P1 JL – 100%,
 • WS-41: Kosmetyka betonu podpór obiektu – strona prawa i lewa – 60%, wykonanie płyt przejściowych - podpora P15 – 40%, deskowanie, zbrojenie wnęk dylatacyjnych - jezdnia prawa – 50%,
 • PG-42: Zasypka konstrukcji stalowej – 95%
 • MS-44: Przygotowanie powierzchni zewnętrznych betonu do odbioru jako architektoniczny – 30%
 • MS-44A: Ułożenie hydroizolacji termozgrzewalnej na jezdni – 100%, zasypka pod kapy chodnikowe na dojazdach – 100%,
 • WS-45: Zbrojenie kap chodnikowych – 90%, ułożenie izolacji kap chodnikowych UN nitka prawa- wspornik lewy – 100%,
 • MS-46A: Ułożenie hydroizolacji termozgrzewalnej na jezdni – 100%,
 • WD-46A: Szalunek i zbrojenie podwaliny stożków przy podporze P1 – 100%, betonowanie podwaliny stożków P1 – 100%, montaż deski gzymsowej skrzydłach – 50%
 • WS-47: Przygotowanie ustroju nośnego do odbioru jako beton architektoniczny – 45%, prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych – 90%,
 • WD-48: Wykonanie uszczelnień desek gzymsowych i krawężników – 80%, wykonanie izolacji z papy w obrębie jezdni – 100%,
 • WS-49: Montaż deski gzymsowej na ustroju nośnym –72%, betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym – 50%, izolacja słupów – 60%, wykonanie framug do wejścia do skrzyni ustroju nośnego na P1 strona lewa oraz P10 strona lewa i prawa – 100%, montaż krawężnika na ustroju nośnym – 75%, zasypka przyczółka P10 – 45%, drenaż za przyczółkiem z ułożeniem maty bentonitowej – 100%, zasypka płyty przejściowej P1L – 100%,
 • WS-52: Zasypki przyczółków – 75%, beton kapy, jezdnia lewa wewnętrzna – 90%, prace związane z przygotowaniem betonu do standardu BA – 80%, izolacja płyt przejściowych P14 i zasypka – 100%, montaż kolektora odwodnieniowego – 30%,
 • WS-54: Wklejanie kotew kap – 98%, montaż krawężników – 95%, zbrojenie podwaliny P15 – 80%, prace związane z przygotowaniem betonu do standardy BA – 90%, zasypka przyczółka P1 – 75%, iniekcja kabli zewnętrznych – 40%,
 • PG-55: Zbrojenie i deskowanie wieńców - etap I – 100%, betonowanie wieńców - etap I – 100%
 • WS-56: Beton podkładowy pod kapy chodnikowe na skrzydłach – 100%, montaż desek gzymsowych i krawężników na skrzydłach – 90%, profilowanie stożków na podporze P1 i P2 – 100%, wykonanie izolacji z papy na ustroju nośnym strona prawa i lewa – 100%,
 • WS-57: Montaż krawężnika strona lewa – 50%, wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P1 – 45%,
 • WS-57A: Zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego - nitka lewa - etap 2 – 95%, beton podkładowy podwaliny P1P – 3 m3, zasypka przyczółka P1 – 30%,
 • MS-58: Wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P1 – 45%, montaż kolektorów odwodnieniowych – 100%
 • PZ-44: Ułożenie geosiatki o sztywnych węzłach – 100%,
 • PZ-45: Ułożenie geosiatki o sztywnych węzłach – 100%

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa:
Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD-40, KD-19A, KD-31, KD-32, KD-52, KD-72, KD-31
Studnie – 9 szt.
Kanał – 151 mb.
Wpusty – 2 szt.
Wyloty – 4 szt.

Budowa kanału teletechnicznego:
- Budowa kanału technologicznego – 165 mb.
- Budowa kanału technologicznego na obiekcie mostowym – 120 mb.

Melioracje:
- Rów R-B6b – Roboty ziemne – odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 50 mb.
- Rów R-B6b – Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym na geowłókninie – 50 mb.
- Rów R-B8 - Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym na geowłókninie – 20 mb.

Budowa oświetlenia drogowego:
- Instalacja elektryczna w skrzynkach mostu – 5%
- Oświetlenie drogowe – 1440 mb.
- Posadowienie fundamentów – 1 szt.

Budowa systemu zarządzania ruchem:
- Montaż szaf ZK – 8 szt.

Zbiorniki retencyjne:
- ZR-6: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 95%
- ZR-8 (podziemny) – Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 30%
Tydzień 14/2022 – 02.04.2022 r. – 08.04.2022 r.

W czternastym tygodniu 2022 r. (02.04.2022 r. – 08.04.2022 r.) na terenie budowy pracowały średnio 182 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 565 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 18200 m3
 • Nasyp – 12456 m3
 • Wykonanie przepustu drogowego – 100%
 • Wykonanie rowów – 230 m3
 • Podbudowa pomocnicza – 6000 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 5789 m2
 • Podbudowa AC – 900 m2
 • Warstwa wiążąca z AC – 6800 m2
 • Warstwa mrozoochronna – 14600 m2
 • Ułożenie ścieku trójkątnego monolitycznego – 966 mb
 • Ułożenie obrzeży betonowych – 402 mb
 • Umocnienie rowów – 200 mb

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Układanie schodów skarpowych – 100%,
 • WS-40: Sprężanie zewnętrzne strona lewa – 100%, wykonywanie zasypki przyczółka P13 – 60%, betonowanie wnęk zakotwienia i wnęk dylatacyjnych przy P1, strona prawa – 100%, zbrojenie ścianki zaplecznej przyczółka P1, strona lewa – 100%, Demontaż deskowania ustroju nośnego na belkach T – 90%, kosmetyka betonu ustroju nośnego na belkach T – 50%, deskowanie ścianki zaplecznej przyczółka P1, strona lewa – 40%,
 • WS-41: Kosmetyka betonu podpór obiektu – strona prawa i lewa – 55%, wykonanie płyt przejściowych - podpora P15 – 25%, deskowanie, zbrojenie wnęk dylatacyjnych - jezdnia prawa – 40%,
 • PG-42: Zasypka konstrukcji stalowej – 75%,
 • MS-44: Przygotowanie powierzchni zewnętrznych betonu do odbioru jako architektoniczny – 20%
 • MS-44A: Montaż zbrojenia kap i deski gzymsowej na obiekcie – 100%, betonowanie kap chodnikowych – 100%, wykonanie zasypki płyt przejściowych P1, P2 – 100%,
 • WS-45: Zbrojenie kap chodnikowych – 70%
 • MS-46A: Wykonanie zasypki płyt przejściowych P1, P2 – 80%, układanie krawężników kap chodnikowych – 100%, układanie desek gzymsowych na kapach chodnikowych – 100%,
 • WD-46A: Betonowanie kap chodnikowych – 100%,
 • WS-47: Wymiana łożysk jezdnia prawa – 100%, przygotowanie ustroju nośnego do odbioru jako beton architektoniczny – 35%, iniekcja kabli sprężających wewnętrznych – 100%, prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych – 85%, wykonanie zasypki podpora P11 – 70%, wykonanie zasypki podpora P1 – 20%,
 • WD-48: Betonowanie kapach chodnikowych na dojeździe – 100%,
 • WS-49: Montaż deski gzymsowej na ustroju nośnym –72%, betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym – 50%, izolacja słupów – 60%, wykonanie framug do wejścia do skrzyni ustroju nośnego na P1 strona lewa oraz P10 strona lewa i prawa – 100%, montaż krawężnika na ustroju nośnym – 75%, zasypka przyczółka P10 – 45%, drenaż za przyczółkiem z ułożeniem maty bentonitowej – 100%, zasypka płyty przejściowej P1L – 100%,
 • WS-52: Zasypki przyczółków – 67%, zbrojenie i betonowanie wnęk po sprężaniu – 100%, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych P14 – 100%, montaż desek gzymsowych – 85%, montaż krawężników – 90%, prace związane z przygotowaniem betonu do standardu BA – 70%,
 • WS-54: Wklejanie kotew kap – 90%, montaż krawężników – 87%, montaż desek gzymsowych – 68%, zbrojenie podwaliny P15 – 50%, prace związane z przygotowaniem betonu do standardy BA – 85%, zasypka przyczółka P1 – 67%,
 • WS-56: Zbrojenie kap chodnikowych przy dylatacjach – 100%, betonowanie kap chodnikowych przy dylatacjach – 100%, zasypanie płyt przejściowych na podporze P1 i P2 – 100%,
 • WS-57: wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P7 – 85%, wykonanie zasypki za przyczółkiem podpora P1 – 35%, montaż krawężnika, strona prawa – 100%, montaż kotew kap chodnikowych – 100%, montaż kolektorów odwodnieniowych – 100%,
 • WS-57A: Szalowanie ustroju nośnego, strona lewa przęsło nr 7L – 100%, zbrojenie przęsła nr 6, strona lewa – 100%, zbrojenie przęsła nr 7, strona lewa – 90%, szalowanie poprzecznicy nr 5, II etap – 100%, szalowanie poprzecznicy nr 6 II etap – 80%, szalowanie poprzecznicy nr 7 II etap – 5%, szalowanie poprzecznicy nr 8 II etap - 1%, ułożenie betonu podkładowego podwaliny stożka P1 L – 100%,
 • MS-58: Wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P1 – 35%, wykonanie zasypki za przyczółkiem podpora P1 – 100%, montaż kotew kap chodnikowych – 100%, montaż kolektorów odwodnieniowych – 50%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa:
Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD-9, KD-43, KD-1, KD-10, KD-55, KD-47, KD-31:
Studnie – 7 szt.
Kanał – 174 mb.
Wpusty – 5 szt.

Budowa kanału teletechnicznego:
- Budowa kanału technologicznego – 27 szt.
- Budowa kanału technologicznego na obiekcie mostowym – 320 mb.

Melioracje:
- Rów R-B8 – Roboty ziemne – odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 52 mb.
- Rów R-06 – Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym na geowłókninie – 46 mb.
- Rów R-06 - Roboty ziemne – odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 49 mb.

Budowa oświetlenia drogowego:
- Instalacja elektryczna w skrzynkach mostu – 5%
- Oświetlenie drogowe – 400 mb.

Budowa systemu zarządzania ruchem:
- Wykonanie trasy kablowej – 100 mb

Zbiorniki retencyjne:
- ZR-6: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 80%
Tydzień 13/2022 – 26.03.2022 r. – 01.04.2022 r.

W trzynastym tygodniu 2022 r. (26.03.2022 r. – 01.04.2022 r.) na terenie budowy pracowało średnio 178 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 548 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 11500 m3
 • Nasyp – 29055 m3
 • Wykonanie przepustu drogowego – 100%
 • Umocnienie rowów – 20 mb
 • Podbudowa pomocnicza – 4350 m2
 • Podbudowa zasadnicza – 5000 m2
 • Podbudowa AC – 5280 m2
 • Warstwa wiążąca z AC – 2200 m2
 • Warstwa mrozoochronna – 14200 m2
 • Ułożenie ścieku trójkątnego monolitycznego – 850 mb

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Układanie schodów skarpowych – 50%, umocnienie sztywne stożków – 20%, Izolacja z papy na jezdni – 100%, Wykonanie drenażu za przyczółkiem P13, wykonanie zasypki przyczółka P13,
 • WS-40: Sprężanie zewnętrzne strona lewa – 80%, betonowanie Ustroju Nośnego na belkach T, jezdnia prawa – 310 m3, wykonanie drenażu za przyczółkiem P13 – 100%, wykonanie zasypki przyczółka P13 – 30%, kosmetyka betonu ustroju nośnego – skrzynkowego, strona prawa – 80%, rozbiórka skrzydła lewego P1L i rozbiórka ścianki zaplecznej P1P – 100%, Frezowanie ustroju nośnego, przygotowanie pod układanie papy, strona prawa – 70%,
 • WS-41: Kosmetyka betonu podpór obiektu – strona prawa i lewa – 50%, zasypka przyczółka P1 – 90%, zasypka przyczółka P1 – 30%, wykonanie płyt przejściowych – podpora P15 – 15%, frezowanie ustroju nośnego, przygotowanie powierzchni betonowej płyty – strona lewa – 100%, deskowanie, zbrojenie wnęk dylatacyjnych – jezdnia prawa – 20%,
 • PG-42: Zasypka konstrukcji stalowej – 60%,
 • WD-43: Zasypka podpory P3 do poziomu płyt przejściowych– 75%,
 • MS-44: Układanie papy termozgrzewalnej na ustroju nośnym – 100%,
 • MS-44A: Montaż krawężników na obiekcie – 100%, montaż zbrojenia kap i deski gzymsowej na obiekcie – 80%,
 • WS-45: zbrojenie kap chodnikowych, strona lewa – na odkładzie – 10%, Rozbiórka szalunków ustroju nośnego, strona prawa – 100%, śrutowanie ustroju nośnego, strona lewa i prawa – 100%, montaż kolektora odwodnienia, strona lewa i prawa – 100%
 • MS-46: Montaż krawężnika zanikającego – 50%, układanie papy termozgrzewalnej na ustroju nośnym – 100%,
 • MS-46A: Wykonanie zasypki płyt przejściowych P1, P2 – 80%, układanie krawężników kap chodnikowych – 100%, układanie desek gzymsowych na kapach chodnikowych – 100%,
 • WD-46A: Betonowanie płyty przejściowej P3 – 100%, Beton podkładowy płyty przejściowej P3 – 100%, Beton wnęk dylatacyjnych P1,P3 – 100%,
 • WS-47: Wymiana łożysk jezdnia prawa – 90%, przygotowanie ustroju nośnego do odbioru jako beton architektoniczny – 30%, iniekcja kabli sprężających wewnętrznych – 90%, montaż stali sprężającej kabli zewnętrznych, strona prawa – 35%, prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych – 75%, wykonanie zasypki podpora P11 – 60%, wykonanie drenażu i ułożenie bentomaty P1 – 100%,
 • WD-48: Montaż zbrojenia, desek gzymsowych i krawężników na kapach na dojeździe – 100%, zagruntowanie powierzchni ustroju nośnego pod papę pod jezdnią – 100%,
 • WS-49: Montaż deski gzymsowej na ustroju nośnym – 72%, montaż kotew kap chodnikowych – 100%, zbrojenie, deskowanie – 100%, betonowanie płyty przejściowej P1L – 100%, betonowanie kap chodnikowych wewnętrznych strona lewa i prawa – 75%, zasypka przyczółka P10 – 20%, montaż kolektora strona lewa i prawa – 100%,
 • WS-52: Wklejanie kotew kap 0 90%, zasypki przyczółków – 65%, montaż rur odwodnieniowych do studni za przyczółkiem P14 – 100%, beton podkładowy płyt przejściowych P14 – 100%, montaż desek gzymsowych – 85%, montaż krawężników – 85%, izolacja stopy fundamentowej filarów – 100%, zbrojenie płyt przejściowych P14 – 30%,
 • PG-53: Wykonywanie zasypki konstrukcji stalowej wraz z hydroizolacją – 100%,
 • WS-54: Montaż krawężników – 85%, montaż desek gzymsowych – 68%, wklejanie kotew kap chodnikowych – 95%, prace związane z przygotowaniem betonu do standardu BA – 85%, zasypka przyczółka P1 – 65%, zbrojenie kap chodnikowych– 95%, betonowanie kap chodnikowych – 73%,
 • WS-56: Zbrojenie płyt przejściowych podpora P2 – 100%, betonowanie płyt przejściowych P2 – 100%, śrutowanie płyty ustroju nośnego – 100%,
 • WS-57: wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P7 – 75%, wykonanie zasypki za przyczółkiem podpora P1 – 25%, montaż kotew kap chodnikowych – 50%, montaż kolektorów odwodnieniowych – 65%,
 • WS-57A: Układanie rur osłonowych P8 i wpięcie kolektorów do studni – 100%, szalowanie ustroju nośnego, strona lewa przęsło nr 6 L – 100%, szalowanie ustroju nośnego, strona lewa przęsło nr 7 L – 80%, zbrojenie przęsła nr 4, strona lewa – 100%, zbrojenia przęsła nr 5, strona lewa – 50%, zbrojenie przęsła nr 6, strona lewa – 15%, szalowanie poprzecznicy nr 5, II etap – 85%, szalowanie poprzecznicy nr 6, II etap – 50%,
 • MS-58: Wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P1 – 15%, wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P5 – 85%, wykonanie izolacji z papy pod kapami chodnikowymi – 100%, montaż kotew kap chodnikowych – 25%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa:
Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD-57, KD-13, KD-1, KD-10, KD-55, KD-47, KD-31:
Studnie – 10 szt.
Kanał – 270 mb.
Wyloty – 4 szt.
Wpusty – 11 szt.

Budowa kanału teletechnicznego:
- Budowa kanału technologicznego – 40 mb.

Melioracje:
- Rów R-B8 - Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym na geowłókninie skarp – 125 mb.

Budowa oświetlenia drogowego:
- Instalacja elektryczna w skrzynkach mostu – 35%

Budowa systemu zarządzania ruchem:
- Wykonanie trasy kablowej – 750 mb.
- Przygotowanie podłoża pod transformator ST1 – 20%

Zbiorniki retencyjne:
- ZR-3: Wykop pod zbiornik – 10%
- ZR-11: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 100%
- ZR-6: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 20%
Tydzień 12/2022 – 19.03.2022 r. – 25.03.2022 r.

W dwunastym tygodniu 2022 r. (19.03.2022 r. – 25.03.2022 r.) na terenie budowy pracowały średnio 201 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 572 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 9400 m3
 • Nasyp – 25450 m3
 • Wykonanie rowów – 500 mb
 • Podbudowa zasadnicza – 17400 m2
 • Podbudowa AC – 5770 m2
 • Warstwa wiążąca z AC – 7200 m2
 • Warstwa mrozoochronna – 1500 m2

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Układanie schodów skarpowych – 40%, umocnienie sztywne stożków – 10%,
 • WS-40: Iniekcja kabli centrycznych – 100%, betonowanie ustroju nośnego na belkach T, strona lewa – 320 m³, betonowanie ścianki zaplecznej Przyczółka P1, strona prawa – 41 m³, zbrojenie ustroju nośnego na belkach T, strona prawa – 100%, kosmetyka betonu ustroju nośnego skrzynkowego, strona prawa – 80%, kosmetyka betonu skrzydła, strona prawa – 80%, frezowanie ustroju nośnego, przygotowanie pod układanie papy strona lewa – 100%, wykonanie izolacji przyczółka skrzydła P1 – 70%, wykonanie izolacji skrzydeł przyczółka P13 – 70%, wykonywanie zasypki przyczółka P13 – 10%,
 • WS-41: Kosmetyka betonu podpór obiektu – strona prawa i lewa – 45%, zasypka przyczółka P15 – 100%, rozdeskowanie I etapu poprzecznic, strona lewa – 100%, zasypka przyczółka P1 – 30%, wykonanie płyt przejściowych – podpora P15 – 5%, deskowanie, zbrojenie wnęk dylatacyjnych – strona prawa – 10%,
 • WD-43: Izolacja cienka podpory P3 – 100%,
 • MS-44: Śrutowanie płyty ustroju – 100%,
 • MS-44A: Wykonanie izolacji cienkowarstwowej płyt przejściowych na podporach P1, P2 – 100%, układanie krawężników kap chodnikowych – 25%,
 • WS-45: zbrojenie kap chodnikowych, strona lewa – 50%, izolacja podpory P8 – 90%, zasypki podpory P8 – 100%, śrutowanie ustroju nośnego, strona lewa – 50%, rozbiórka szalunków ustroju nośnego, strona prawa – 40%, zbrojenie kap chodnikowych, strona lewa – 50%, montaż kolektora odwodnienia strona lewa i prawa – 40%,
 • WS-45A: Wykonanie izolacji cienkowarstwowej płyt przejściowych na podporach P1, P2 – 100%,
 • MS-46A: Wykonanie izolacji cienkowarstwowej płyt przejściowych na podporach P1, P2 – 100%, układanie krawężników kap chodnikowych – 100%, układanie desek gzymsowych na kapach chodnikowych – 25%,
 • WD-46A: Zbrojenie i szalunek wnęk dylatacyjnych P1,P3 – 100%, beton podkładowy płyty przejściowej P3 – 100%, beton wnęk dylatacyjnych P1, P3 – 100%,
 • WS-47: Wymiana łożysk strona prawa – 40%, przygotowanie ustroju nośnego do odbioru jako beton architektoniczny – 25%, przygotowanie ustroju nośnego pod papę termozgrzewalną – 100%, montaż stali sprężającej kabli zewnętrznych, strona prawa – 30%, zbrojenie i szalunek podwalin stożka P1 – 100%, beton podwaliny stożka P1 – 100%,
 • WS-49: Montaż deski gzymsowej na ustroju nośnym – 65%, montaż krawężnika 18x20 – 60%, montaż kolektora – 40%, betonowanie kapy chodnikowej wewnętrznej – 80 m³,
 • WS-52: Wklejanie kotew kap chodnikowych – 70%, zasypki przyczółków – 60%, układanie papy – 99% montaż desek gzymsowych – 70%, montaż krawężników – 60%, izolacja stopy fundamentowej filarów – 90%,
 • WS-54: Montaż krawężników – 65%, układanie papy – 99%, montaż desek gzymsowych – 65%, wklejanie kotew kap chodnikowych – 90%, prace związane z przygotowaniem betonu do standardu BA – 80%, zasypka przyczółka P1 – 60%, zbrojenie kap chodnikowych – 90%,
 • PG-55: Wykonanie zasypki konstrukcji stalowej – 50%,
 • WS-56: Wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe – 100%, betonowanie wnęk dylatacyjnych – 100%, beton podkładowy pod płyty przejściowe – 100%,
 • WS-57: szalowanie ustroju nośnego, strona lewa przęsło nr5 L – 80%, szalowanie ustroju nośnego, strona lewa przęsło 6 L – 25%, zbrojenie przęsła nr 4 strona lewa – 100%,
 • WS-57A: Betonowanie etapu I ustroju nośnego strona lewa – 460 m³,
 • MS-58: Betonowanie oporników stożków podpora P1 – 100%, wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P5 – 20%, wykonanie drenażu za przyczółkiem podpory P5 – 100%, wykonanie izolacji z papy pod kapami chodnikowymi – 50%,
 • WD-59: Montaż krawężników – 90%, zbrojenie kap chodnikowych – 90%, betonowanie kap chodnikowych – 100%,
 • PZ-49: Wykonanie zasypki konstrukcji Viacon – 100%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa:
Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD-57, KD-55, KD-69, KD-31:
Studnie – 2 szt.
Kanał – 151 mb.
Wyloty – 5 szt.

Budowa kanału teletechnicznego:
- Budowa kanału technologicznego – 190 mb.
- Budowa kanału technologicznego na obiekcie mostowym – 700 szt.

Melioracje:
- Rów R-B8 - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 75 mb.
- Rów kryty BND12 - Montaż rowu krytego DN1000 wraz z montażem studni SRbnd12-01, SRbnd12-02, SRbnd12-03 – 21 mb.

Budowa oświetlenia drogowego:
- Instalacja elektryczna w skrzynkach mostu – 10%

Budowa systemu zarządzania ruchem:
- Wykonanie trasy kablowej – 250 mb.
- Przygotowanie podłoża pod transformator ST1 – 100%

Zbiorniki retencyjne:
- ZR-13: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 100%
- ZR-3: Wykop pod zbiornik – 10%
Tydzień 11/2022 – 12.03.2022 r. – 18.03.2022 r.

W jedenastym tygodniu 2022 r. (12.03.2022 r. – 18.03.2022 r.) na terenie budowy pracowały średnio 162 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 556 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 10000 m³
 • Wykop – 13461 m³
 • Nasyp – 19785 m³
 • Wykonanie rowów – 230 mb
 • Podbudowa zasadnicza – 4000 m2
 • Podbudowa pomocnicza – 3300 m2
 • Umocnienie rowów – 100 mb
 • Warstwa mrozoochronna – 2000 m2

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Wymiana łożysk – 100%, iniekcja kabli centrycznych – 80%, betonowanie skrzydła przyczółka P2 strona lewa – 45%, Kosmetyka betonu ustroju nośnego skrzynkowego strona prawa – 70%, zamontowanie podestów na belkach T, zbrojenie ścianki zaplecznej strona prawa przyczółka P1 – 100%, frezowanie ustroju, przygotowanie pod układanie papy strona lewa – 100%, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego na belkach T, strona lewa – 100%,
 • WS-41: Betonowanie płyty ustroju nośnego, segment nr2 strona lewa – 555 m³, betonowanie płyty ustroju nośnego, segment nr 1 strona lewa – 440 m³, frezowanie ustroju, przygotowanie powierzchni betonowej, strona prawa – 100%, Zasypka przyczółka P15 – 95%, montaż dylatacji modułowych, strona prawa – 100%, śrutowanie płyty ustroju w strefie kap chodnikowych, strona prawa – 100%,
 • WD-43: Śrutowanie płyty ustroju – 100%,
 • MS-44: Beton kap przy dylatacjach – 10%,
 • MS-44A: Betonowanie płyt przejściowych P1, P2 etap II – 100%,
 • WS-45: Szalunek ustroju nośnego strona prawa – 100%, betonowanie ustroju nośnego strona prawa – 100%, zbrojenie kap chodnikowych, strona lewa – 45%, izolacja podpory P8 – 60%, betonowanie podwaliny stożka P8L – 100%, zasypki podpory P8 – 40%,
 • MS-46A: Montaż krawężnika – 50%,
 • WD-46A: Betonowanie płyty przejściowej P1 – 100%, betonowanie podwaliny stożków P3 – 100%, zbrojenie i szalunek wnęk dylatacyjnych – 50%,
 • WS-47: Wymiana łożysk strona lewa – 60%, przygotowanie ustroju nośnego do odbioru jako beton architektoniczny – 20%, przygotowanie ustroju nośnego pod papę termozgrzewalną – 70%, prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych – 83%, montaż stali sprężającej kabli zewnętrznych, strona prawa – 30%,
 • WD-48: Wykonanie warstwy wyrównawczej pod kapy na dojeździe – 100%, śrutowanie powierzchni ustroju nośnego pod układanie papy na jezdni – 100%,
 • WS-49: Montaż deski gzymsowej na ustroju nośnym – 65%, montaż krawężnika 18x20 – 60%, montaż kolektora – 40%, betonowanie kapy chodnikowej wewnętrznej – 80 m³,
 • WS-52: Wklejanie kotew kap chodnikowych – 50%, betonowanie ścianki zaplecznej P1, strona prawa – 20%, zasypki przyczółków – 55%, układanie papy – 99% montaż desek gzymsowych – 60%, montaż krawężników – 45%, izolacja stopy fundamentowej filarów – 70%,
 • PG-53: Wykonywanie zasypki konstrukcji stalowej – 50%
 • WS-54: Montaż krawężników – 55%, układanie papy – 90%, montaż desek gzymsowych – 55%, wklejanie kotew kap chodnikowych – 80%, prace związane z przygotowaniem betonu do standardu BA – 70%, zasypka przyczółka P1 – 50%, betonowanie kap chodnikowych – 60%, izolacja stopy fundamentowej filarów – 100%,
 • PG-55: Ułożenie maty bentonitowej – 100%, wykonanie zasypki konstrukcji stalowej – 10%,
 • WS-57: Wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P7 – 45%, wykonanie drenażu za przyczółkiem podpory P1 – 100%, zbrojenie i deskowanie oporników stożków podpora P1 – 100%, betonowanie oporników stożków podpora P1 – 100%,
 • WS-57: Wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P7 – 30%, wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P1 – 15%, wykonanie betonu podkładowego pod oporniki stożków – 100%, zbrojenie kap na odkładzie – 95%,
 • WS-57A: szalowanie ustroju nośnego, strona lewa przęsło nr5 L – 80%, szalowanie ustroju nośnego, strona lewa przęsło 6 L – 25%, zbrojenie przęsła nr 4 strona lewa – 100%,
 • MS-58: Betonowanie oporników stożków podpora P1 – 100%, wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P5 – 20%, wykonanie drenażu za przyczółkiem podpory P5 – 100%,
 • WD-59: Montaż desek gzymsowych – 85%,
 • PZ-49: Wykonanie zasypki konstrukcji Viacon – 100%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa:
Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD-53, KD-55, KD-14, KD-47:
Studnie – 1 szt.
Kanał – 147 mb.
Wyloty – 6 szt.

Budowa kanału teletechnicznego:
- Budowa kanału technologicznego – 269 mb.
- Budowa kanału technologicznego na obiekcie mostowym – 156 mb.

Melioracje:
- Rów R-B8 - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 102 mb.
- Rów R-B8 – Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym na geowłókninie – 150 mb.
- Rów kryty BND12 - Montaż rowu krytego DN100 wraz z montażem studni SRbnd12-01, SRbnd12-02, SRbnd12-03 – 6 mb.

Budowa oświetlenia drogowego:
- Instalacja elektryczna w skrzynkach mostu – 10%
- Kanalizacja kablowa na obiekcie WS-56 – 25%

Budowa systemu zarządzania ruchem:
Wykonanie trasy kablowej – 130 mb.

Zbiorniki retencyjne:
- ZR-13: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 30%
- ZR-16: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 100%
- ZR-3: Wykop pod zbiornik – 30%
Tydzień 10/2022 – 05.03.2022 r. – 11.03.2022 r.

W dziesiątym tygodniu 2022 r. (05.03.2022 r. – 11.03.2022 r.) na terenie budowy pracowały średnio 165 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 580 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 11230 m³
 • Nasyp – 19950 m³
 • Wykonanie rowów – 230 mb
 • Podbudowa pomocnicza – 3300 m2
 • Umocnienie rowów – 145 mb
 • Humusowanie skarp – 8000 m2
 • Nawierzchnia z kostki – 70 m2

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Wymiana łożysk – 70%, demontaż bloków do wysuwu ostatniego segmentu strona lewa – 100%, szalowanie, przygotowanie do betonowania skrzydła przyczółka P2 strona lewa – 70%, Kosmetyka betonu ustroju nośnego strona prawa – 50%, zamontowanie podestów na belkach T, strona prawa – 100%, frezowanie ustroju, przygotowanie pod układanie papy strona prawa – 50%, zbrojenie ustroju nośnego na belkach T, strona lewa – 45%,
 • WS-41: Rozdeskowanie I etapu poprzecznic, strona prawa – 100%, rozdeskowanie I etapu poprzecznic, strona lewa – 30%, kosmetyka betonu podpór obiektu , strona prawa i lewa – 7%, zasypka przyczółka P15 – 70%,
 • WD-43: Betonowanie skrzydeł P3, etap II – 20 m³, beton podkładowy pod płytę przejściową P1 – 6 m³,
 • MS-44: Beton kap skrzydeł P1, P3 – 100%,
 • MS-44A: Beton kap na skrzydłach – 100%,
 • MS-46: Beton kap na skrzydłach – 100%,
 • WS-45: Szalunek ustroju nośnego strona prawa – 96%, zbrojenie kap chodnikowych, strona lewa – 20%, zbrojenie i szalunek podwaliny stożka P8L – 100%,
 • MS-46A: Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych II etap P1, P2 – 100%,
 • WD-46A: Montaż dylatacji podpór P1, P3 – 100%,
 • WS-47: Wymiana łożysk strona lewa – 50%, przygotowanie ustroju nośnego do odbioru jako beton – 15%, przygotowanie ustroju nośnego pod papę termozgrzewalną – 25%, demontaż tarcz do ostatniego nasuwu – 100%,
 • WS-49: Montaż deski gzymsowej na ustroju nośnym – 55%, montaż krawężnika 18x20 – 45%, montaż kolektora – 15%, wpięcie kolektora do studni – 100%,
 • WS-52: Wklejanie kotew kap chodnikowych – 50%, zbrojenie ścianki zaplecznej P1, strona prawa – 20%, montaż desek gzymsowych – 60%, montaż krawężników – 45%, izolacja stopy fundamentowej filarów – 30%,
 • PG-53: Wykonywanie zasypki konstrukcji stalowej – 15%,
 • WS-54: Montaż krawężników – 50%, montaż desek gzymsowych – 50%, wklejanie kotew kap chodnikowych – 50%, prace związane z przygotowaniem betonu do standardu BA – 60%, betonowanie ścianki zaplecznej P1, strona lewa – 100%, zbrojenie kap chodnikowych – 70%,
 • PG-55: Wykonanie podlewki konstrukcji stalowej Viacon – 100%,
 • WS-56: Wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P2 – 100%, montaż dylatacji na podporze P1 i P2 – 100%, deskowanie wnęk dylatacyjnych – 100%,
 • WS-57: Wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P7 – 10%, wykonanie drenażu i ułożenie bentomaty za podporą P7 – 100%,
 • WS-57: Wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P7 – 30%, wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P1 – 15%, wykonanie betonu podkładowego pod oporniki stożków – 100%, zbrojenie kap na odkładzie – 95%,
 • WS-57A: szalowanie ustroju nośnego, strona lewa przęsło nr5 L – 50%, zbrojenie przęsła nr1, strona lewa – 100%, zbrojenie przęsła nr2, strona lewa – 100%, zbrojenie poprzecznicy nr 6, 7 i 8 (II etap) strona lewa – 100%, zbrojenie przęsła nr 4 strona lewa – 55%,
 • MS-58: Betonowanie oporników stożków podpora P1 – 50%, zbrojenie i deskowanie oporników stożków – 100%,
 • PZ-47: Wykonanie zasypki konstrukcji Viacon – 100%,
 • PZ-48: Wykonanie zasypki konstrukcji Viacon – 100%,
 • PZ-49: Wykonanie drenażu za konstrukcją Viacon – 100%,
 • PZ-59: beton podkładowy pod fundament bariery – 100%, zbrojenie i betonowanie fundamentu bariery – 100%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa:
Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: ZR-6, KD-14, KD-47:
Studnie – 1 szt.
Kanał – 85 mb.

Budowa kanału teletechnicznego:
- Budowa kanału technologicznego – 233 mb.
- Montaż studni kablowej – 300 szt.

Melioracje:
- Rów R-B8 - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 80 mb.
- Rów kryty R-06a - Montaż rowu krytego wraz z montażem studni SR06a1, SR06a2 – 130 mb.

Budowa oświetlenia drogowego:
- Instalacja elektryczna w skrzynkach mostu – 10%

Budowa systemu zarządzania ruchem:
Wykonanie trasy kablowej – 100 mb.

Zbiorniki retencyjne:
- ZR-4: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 60%
- ZR-16: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 30%
- ZR-3: Wykop pod zbiornik – 10%
Tydzień 9/2022 – 26.02.2022 r. – 04.03.2022 r.

W dziewiątym tygodniu 2022 r. (26.02.2022 r. – 04.03.2022 r.) na terenie budowy pracowały średnio 185 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 605 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 10300 m³
 • Nasyp – 7490 m³
 • Wykonanie rowów – 300 m³
 • Ułożenie ścieku podchodnikowego – 35 mb
 • Ustawienie krawężników betonowych – 35 mb
 • Umocnienie rowów – 100 mb

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Montaż kolektorów – 100%
 • WS-40: Wymiana łożysk – 50%, Zbrojenie poprzecznic P10 – P13, strona lewa i prawa etap II – 80%, zbrojenie skrzydła przyczółka P1, strona lewa – 80%, przestawienie zaplecza – 100%, zamontowanie podestów na belkach T, strona lewa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego na belkach T, strona lewa – 15%
 • WS-41: Deskowanie płyty ustroju nośnego, segment nr2 strona lewa – 100%, deskowanie płyty ustroju nośnego, segment nr1 strona lewa – 100%, zbrojenie płyty ustroju nośnego, segment nr1 strona lewa – 100%, zasypka przyczółka P15 – 65%, rozdeskowanie I etapu poprzecznic, strona prawa – 35%, rozdeskowanie I etapu poprzecznic, strona lewa – 10%
 • WD-43: zbrojenie i szalowanie skrzydeł etap II – 50%, montaż kolektorów – 100%
 • MS-44: zbrojenie kap chodnikowych – 100%
 • MS-44A: Montaż dylatacji – 100%
 • WS-45: Szalunek ustroju nośnego strona prawa – 96%, zbrojenie kap chodnikowych, strona lewa – 20%, zbrojenie i szalunek podwaliny stożka P8L – 100%
 • MS-46A: Montaż dylatacji – 100%, szalowanie płyt przejściowych, etap II – 50%
 • WD-46A: Szalunek płyty przejściowej P1 – 100%, zbrojenie płyty przejściowej P3 – 100%, zbrojenie i szalunek podwaliny stożka P3 – 100%, wykonanie zasypek płyt przejściowych – 100%
 • WS-47: Wymiana łożysk strona lewa – 30%, zgrzewanie rur do sprężania zewnętrznego strona lewa i prawa – 80%, betonowanie ciosów P1, strona prawa i lewa – 100%
 • WD-48: Montaż kolektorów – 100%
 • WS-49: Wklejanie kotew kap chodnikowych – 50%, montaż krawężnika na ustroju nośnym – 25%, zasypka P1 – 70%
 • WS-52: Wklejanie kotew kap chodnikowych – 48%, betonowanie ścianki zaplecznej P1, strona lewa – 100%, montaż desek gzymsowych – 55%, montaż krawężników – 40%, zasypki przyczółków – 52%
 • PG-53: Wykonywanie zasypki konstrukcji stalowej – 11%
 • WS-54: Montaż krawężników – 50%, montaż desek gzymsowych – 50%, wklejanie kotew kap chodnikowych – 50%, prace związane z przygotowaniem betonu do standardu BA – 52%, deskowanie i zbrojenie ścianki zaplecznej P1, strona lewa – 52%
 • PG-55: Wykonanie drenażu za podporą P1 i P2 – 100%
 • WS-56: Wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P2 – 90%, zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych za podporą P1 – 100%, betonowanie płyt przejściowych podpora P1 – 100%
 • WS-57: Wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P7 – 10%, wykonanie drenażu i ułożenie bentomaty za podporą P7 – 100%,
 • WS-57: Wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P2 – 90%, zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych za podporą P1 – 100%, betonowanie płyt przejściowych podpora P1 – 100%
 • WS-57A: szalowanie ustroju nośnego, strona lewa przęsło nr3 L – 100%, szalowanie ustroju nośnego, strona lewa przęsło nr4 L – 100%, zbrojenie przęsła nr1, strona lewa – 100%, zbrojenie przęsła nr2, strona lewa – 60%, zbrojenie poprzecznicy nr 6, 7 i 8 (II etap) strona lewa – 75%
 • MS-58: Wykonanie betonu podkładowego pod oporniki stożków – 100%, zbrojenie i deskowanie oporników stożków – 100%
 • PZ-43: Zbrojenie i deskowanie fundamentów barier – 1--%, betonowanie fundamentów barier – 100%
 • PZ-46: Wykonanie zasypki konstrukcji Viacon – 100%
 • PZ-47: Wykonanie zasypki konstrukcji Viacon – 80%
 • PZ-48: Wykonanie zasypki konstrukcji Viacon – 45%
 • PZ-49: Wykonanie zasypki konstrukcji Viacon – 35%
 • PZ-59: Wykop pod fundamenty bariery – 100%

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa:
Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD63, ZR-6, KD55, KD-14,
Studnie – 7 szt.
Kanał – 174 mb.
Wpusty – 2 szt.

Budowa kanału teletechnicznego:
- Budowa kanału technologicznego – 275 mb.
- Montaż studni kablowej – 3 szt.

Melioracje:
- Rów R-B8 - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 130 mb.
- Rów R-B8 – Umocnienie dna i skarp narzutem kamiennym na geowłókninie – 80 mb.
- Rów kryty R-06a - Montaż rowu krytego wraz z montażem studni SR06a1, SR06a2 – 130 mb.

Budowa oświetlenia drogowego:
- Instalacja elektryczna w skrzynkach mostu – 45%
- Układanie kanalizacji kablowej w kapach chodnikowych na obiektach mostowych – 410 mb.

Budowa systemu zarządzania ruchem:
Wykonanie trasy kablowej – 220 mb.

Zbiorniki retencyjne:
- ZR-4: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 60%
- ZR-16: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 30%

W ubiegłym tygodniu, w dniach 03-04.03.2022 r. odbyły się wizyty techniczne przedstawicieli z Centrali Departamentu Technologii i Budowy Dróg oraz przedstawicieli Wydziału Technologii i Jakości Dróg z GDDKiA.
Tydzień 8/2022 – 19.02.2022 r. – 25.02.2022 r.

W ósmym tygodniu 2022 r. (19.02.2022 r. – 25.02.2022 r.) na terenie budowy pracowały średnio 231 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 652 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 9478 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 25%
 • Nasyp – 17070 m³

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Wyburzanie stanowiska do nasuwania – 100%, betonowanie skrzydła przyczółka P1 strona lewa – 45 m³, montaż belek typu T – 100%, Zamontowanie podestów na belkach T – 80%, kosmetyka betonu ustroju nośnego strona lewa ( wewnątrz skrzynki) – 100%, kosmetyka betonu słupów P6 do P12 – 100%, sprężanie zewnętrzne strona prawa – 100%, sprężenie zewnętrzne strona lewa – 12%, wymiana łożysk – 40%
 • WS-41: Deskowanie płyty ustroju nośnego, segment nr1 strona prawa – 100%, betonowanie płyty ustroju nośnego segment nr2 strona prawa – 555 m³, betonowanie płyty ustroju nośnego, segment nr 3 strona lewa - 583 m³, betonowanie płyty ustroju nośnego, segment nr1 strona prawa – 482 m³, zbrojenie płyty ustroju nośnego, segment nr 2 strona lewa – 100%, deskowanie płyty ustroju nośnego, segment nr 2 strona lewa – 50%, zbrojenie płyty ustroju nośnego, segment nr1 strona lewa – 90%, deskowanie płyty ustroju nośnego, segment nr1 strona lewa – 30%, zasypka przyczółka P15 – 65%
 • WD-43: Zasypka za przyczółkiem P3 – 50%, zasypka za przyczółkiem P1 – 80%
 • MS-44: Montaż deski gzymsowej na skrzydłach – 100%, montaż krawężnika na skrzydłach – 100%, zbrojenie kap chodnikowych – 50%
 • MS-44A: Wykonanie antykorozji na belkach stalowych
 • WS-45: Szalunek ustroju nośnego strona prawa – 96%, zbrojenie ustroju nośnego strona prawa - 90%
 • WS-45A: Wykonanie antykorozji na belkach stalowych – 100%
 • MS-46: Zbrojenie kap chodnikowych P1 – 100%, montaż krawężnika P1 i P3 – 100%
 • MS-46A: Wykonanie antykorozji na belkach stalowych – 100%
 • WD-46A: Zbrojenie płyt przejściowych P1 – 100%, wykonanie zasypek płyt przejściowych P3 – 90%
 • WS-47: Wymiana łożysk strona lewa – 15%, zgrzewanie rur do sprężania zewnętrznego strona lewa i prawa – 70%, rozbiórki stanowisk strona prawa i lewa – 100%, deskowanie skrzydła P1 strona lewa i prawa – 100%, betonowanie skrzydeł P1 strona lewa i prawa – 100%
 • WD-48: Wykonanie zasypki płyt przejściowych i podpory P2 – 100%
 • WS-49: Wklejanie kotew kap chodnikowych – 50%, montaż krawężnika na ustroju nośnym – 25%, zasypka P1 – 70%
 • WS-52: Montaż łożysk – 100%, montaż ciosów – 100%, montaż desek gzymsowych – 50%, deskowanie i zbrojenie ścianki P1, strona lewa - 50%, montaż krawężników – 30%, wklejanie kotew kap – 30%, zasypki przyczółków 48%,
 • PG-53: Wykonywanie zasypki konstrukcji stalowej – 11%
 • WS-54: Wymiana łożysk –100%, montaż krawężników – 45%, wklejanie kotew kap chodnikowych – 45%, montaż desek gzymsowych – 43%, betonowanie kap chodnikowych – 30%, betonowanie ścianki zaplecznej P1, strona prawa – 100%, prace związane z przygotowaniem betonu do standardu BA – 50%
 • PG-55: Wykonanie drenażu za podporą P1 i P2 – 50%
 • WS-56: Wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P2 – 85%, wykonanie betonu podkładowego pod płytę przejściową podpora P1 – 100%, wykonanie instalacji odwodnieniowej – 100%
 • WS-57: Wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P7 – 10%, wykonanie drenażu i ułożenie bentomaty za podporą P7 – 100%,
 • WS-57A: Zbrojenie poprzecznicy nr 1 , 2, 3, 4, 5 ( II etap ), strona lewa – 100%, szalowanie ustroju nośnego, strona lewa przęsło nr 1 L i nr 2 L – 100%, szalowanie ustroju nośnego, strona lewa przęsło nr 3 L – 75%, szalowanie ustroju nośnego, strona lewa przęsło nr 4 L – 50%, zbrojenie przęsła nr 1, strona lewa – 100%,
 • MS-58: Betonowanie płyty ustroju nośnego – 100%,
 • WD-59: Wykonanie instalacji odwodnieniowej – 100%,
 • PZ-43: Wykonanie wykopu pod fundamenty barier – 100%, wykonanie betonu podkładowego pod fundamenty barier – 100%,
 • PZ-46: Wykonanie zasypki konstrukcji Viacon – 75%
 • PZ-47: Wykonanie drenażu za konstrukcją Viacon – 100%, wykonanie zasypki konstrukcji Viacon – 50%,
 • PZ-48: Wykonanie drenażu za konstrukcją Viacon – 100%,
 • PZ-49: Wykonanie zasypki konstrukcji Viacon – 30%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa:
Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD-19, KD-75, KD-38, KD-14,
Studnie – 11 szt.
Kanał – 309 mb.
Wpusty – 3 szt.

Melioracje:
- Rów R-E1 - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 35 mb.
- Rów R-3 - Umocnienie dna i skarp rowu kiszką faszynową na geowłókninie – 7 mb.
- Rów R-E12 - Umocnienie dna i skarp rowu kiszką faszynową na geowłókninie – 14 mb.
- Rów R-E12 - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 14 mb.
- Rów R-E17 - Umocnienie dna i skarp rowu kiszką faszynową na geowłókninie – 35 mb.
- Rów R-B8 - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 75 mb.
- Rów kryty R-06a - Montaż rowu krytego wraz z montażem studni SR06a1, SR06a2 – 17 mb.

Budowa oświetlenia drogowego:
- Wykonanie trasy kablowej oświetlenia drogowego – 350 mb.
- Instalacja elektryczna w skrzynkach mostu – 15%
- Posadowienie fundamentów – 12 szt.

Budowa systemu zarządzania ruchem:
Wykonanie trasy kablowej – 360 mb.

Zbiorniki retencyjne:
- ZR-4: Wykonanie płyty dociążającej zbiornik – 30%,
- ZR-9: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 95%
Tydzień 7/2022 – 12.02.2022 r. – 18.02.2022 r.

W siódmym tygodniu 2022 r. (12.02.2022 r. – 18.02.2022 r.) na terenie budowy pracowały średnio 230 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 923 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 21958 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 25%
 • Nasyp – 17070 m³

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Wyburzanie stanowiska do nasuwania – 50%, zbrojenie i deskowanie skrzydła przyczółka P1 strona lewa – 100%, kosmetyka betonu ustroju nośnego strona lewa (wewnątrz skrzynki) – 90%, kosmetyka betonu słupów P6 do P12 – 80%, sprężanie zewnętrzne strona prawa – 20%
 • WS-41: Deskowanie płyty ustroju nośnego, segment nr2 strona prawa – 100%, zbrojenie płyty ustroju nośnego, segment nr1 strona prawa – 100%, deskowanie płyty ustroju nośnego, segment nr1 strona prawa – 90%, deskowanie płyty ustroju nośnego, segment nr 3 strona lewa – 100%, zbrojenie płyty ustroju nośnego, segment nr 2 strona lewa – 60%, deskowanie płyty ustroju nośnego, segment nr 2 strona lewa – 20%, zbrojenie płyty ustroju nośnego, segment nr1 strona lewa - 40%, deskowanie płyty ustroju nośnego, segment nr 1 strona lewa – 20%, zasypka przyczółka P15 - 60%
 • WD-43: Zasypka za przyczółkiem P3 – 30%
 • MS-44: Wykonie zasypek płyt przejściowych - 100%, beton podkładowy pod kapy chodnikowe P1,P3 – 100%
 • WS-45: Szalunek ustroju nośnego strona prawa – 93%, zbrojenie ustroju nośnego strona prawa - 60%
 • WS-45A: Montaż kolektora odwodnieniowego – 100%
 • MS-46: Montaż deski gzymsowej na skrzydłach – 50%, beton podkładowy pod kapy skrzydeł P3 – 100%
 • MS-46A: Montaż kolektora odwodnieniowego – 100%
 • WD-46A: Wykonanie zasypek płyt przejściowych P1 – 100%, wykonanie zasypek płyt przejściowych P3 – 50%
 • WS-47: Wymiana łożysk strona lewa – 5%, zgrzewanie rur do sprężania zewnętrznego strona lewa i prawa – 30%, rozbiórki stanowisk strona prawa i lewa – 50%, deskowanie skrzydła P1 strona lewa – 50%
 • WD-48: Betonowanie podwalin pod umocnienie stożków P3 – 100%
 • WS-49: Wklejanie kotew kap chodnikowych – 50%, montaż krawężnika na ustroju nośnym – 25%, zasypka P1 – 70%
 • WS-52: Montaż łożysk – 95%, montaż ciosów – 98%, montaż desek gzymsowych – 42%, betonowanie ścianki zaplecznej P14 strona prawa– 50%, montaż krawężników – 25%, wklejanie kotew kap – 23%
 • WS-54: Wymiana łożysk – 95%, montaż krawężników – 38%, wklejanie kotew kap chodnikowych – 30%, montaż desek gzymsowych – 40%, betonowanie kap chodnikowych – 30%
 • PG-55: Wykonanie zasypki z przyczółkiem podpora P1 i P2 – 90%
 • WS-56: Wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P2 – 60%
 • WS-57: Zbrojenie ustroju nośnego strona lewa – 100%, deskowanie ustroju nośnego strona lewa – 100%, Betonowanie Ustroju Nośnego – 100%
 • WS-57A: Stężanie przęseł konstrukcji stalowej – 100%, szalowanie ustroju nośnego – 25%
 • MS-58: Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego – 25%
 • WD-59: Ułożenie krawężników na płycie ustroju nośnego – 100%
 • PZ-46: Wykonanie drenażu za konstrukcją Viacon – 100%, wykonanie zasypki konstrukcji Viacon – 50%
 • PZ-47: Wykonanie drenażu za konstrukcją Viacon – 50%
 • PZ-48: Wykonanie zasypki konstrukcji Viacon – 30%
 • PZ-49: Wykonanie hydroizolacji konstrukcji Viacon – 100%

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa:
Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD-46, KD-42, KD-56, KD-39, KD-14
Studnie – 7 szt.
Kanał – 250 mb.
Wpusty – 3 szt.

Melioracje:
- Rów R-3 - Umocnienie dna i skarp rowu kiszką faszynową na geowłókninie – 16 mb
- Rów R-3 - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 23 mb.
- Rów R-E12 - Umocnienie dna i skarp rowu kiszką faszynową na geowłókninie – 50 mb.
- Rów R-E17 - Umocnienie dna i skarp rowu kiszką faszynową na geowłókninie – 67 mb.

Zasilanie/oświetlenie:
Przepusty pod zasilanie i oświetlenie:
- Przepust pod zasilanie – 68 mb.

Budowa oświetlenia drogowego:
- Wykonanie trasy kablowej oświetlenia drogowego – 940 mb.
- Instalacja elektryczna w skrzynkach mostu – 10%
- Wykonanie trasy kablowej – 470 mb.

Budowa systemu zarządzania ruchem:
Wykonanie trasy kablowej – 130 mb.

Zbiorniki retencyjne:
- ZR-9 – Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 30%
Tydzień 6/2022 – 05.02.2022 r. – 11.02.2022 r.

W szóstym tygodniu 2022 r. (05.02.2022 r. – 11.02.2022 r.) na terenie budowy pracowały średnio 219 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 923 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 24885 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 1 szt.
 • Nasyp – 2215 m³

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Demontaż ścian do wysuwu ostatnich segmentów strona prawa – 100%, zbrojenie, deskowanie, betonowanie ciosów P1 – 100%, betonowanie poprzecznic P10 strona lewa i prawa etap I – 100%, montaż łożysk na podporze P1P – 100%, montaż kabli zewnętrznych strona prawa – 95%
 • WS-41: Zbrojenie płyty ustroju nośnego segment drugi strona prawa – 100%, deskowanie płyty ustroju nośnego segment drugi strona prawa – 60%, zbrojenie płyty ustroju nośnego, segment 1 strona prawa – 85%, deskowanie płyty ustroju nośnego segment pierwszy strona prawa – 40%, zbrojenie płyty ustroju nośnego, segment 3 strona lewa – 100%, deskowanie płyty ustroju nośnego, segment 3 strona lewa – 95%, zbrojenie płyty ustroju nośnego, segment 2 strona lewa – 30%, deskowanie płyty ustroju nośnego, segment drugi strona lewa – 15%, zbrojenie płyty ustroju nośnego, segment pierwszy strona lewa – 20%, deskowanie płyty ustroju nośnego, segment pierwszy strona lewa – 15%, zasypka przyczółka P15 – 58%
 • WD-43: Drenaż P3 – 100%
 • MS-44: Wykonie zasypek płyt przejściowych - 60%
 • MS-44A: Prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych – 50%
 • WS-45: Deskowanie ustroju nośnego strona prawa – 90%, zbrojenie ustroju nośnego strona prawa  – 40%, transport kruszywa na zasypki – 1500 m³
 • MS-46: Wykonanie zasypek płyt przejściowych – 100%, beton podkładowy pod kapy skrzydeł P1  –  100%
 • WS-47: Rozbiórka awanbeków – 100%, betonowanie poprzecznic S14L, S16P, S18P, S18L – 100%, demontaż deskowania i rusztu na stanowiskach prefabrykacji – 100%, zgrzewanie rur do sprężania zewnętrznego strona prawa i lewa – 20%, rozbiórki stanowisk strona prawa i lewa – 20%
 • WD-48: Izolacja cienkich płyt przejściowych – 100%, betonowanie podwalin pod umocnienia stożków P1 – 100%
 • WS-49: Montaż deski gzymsowej na ustroju nośnym – 25%, deskowanie oraz zbrojenie ścianki zaplecznej na podporze P10 – 100%, betonowanie ścianki zaplecznej na podporze P10 strona lewa – 100%, montaż krawężników na ustroju nośnym – 7%, wklejanie kotew kap chodnikowych – 37%
 • WS-52: Montaż łożysk – 80%, montaż ciosów – 85%, montaż sprężenia zewnętrznego strona prawa –100%, montaż desek gzymsowych – 35%, betonowanie ścianki zaplecznej P14 strona lewa– 10%, montaż krawężników – 10%, wklejanie kotew kap – 15%
 • PG-52: Wykonanie zasypki konstrukcji stalowej – 11%
 • WS-54: Wymiana łożysk – 75%, montaż krawężników – 25%, wklejanie kotew kap chodnikowych – 30%, montaż desek gzymsowych – 30%, wyburzanie stanowiska do nasuwania – 90%, prace związane z przygotowaniem betonu do standardu BA – 41%, betonowanie kap chodnikowych – 20%, zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej P15 strona prawa – 20%, betonowanie ścianki zaplecznej P15 strona prawa – 100%
 • PG-55: Wykonanie zasypki z przyczółkiem podpora P1 i P2 – 40%
 • WS-56: Wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P2 – 40%,
 • WS-57: Zbrojenie ustroju nośnego strona lewa – 85%, deskowanie ustroju nośnego strona lewa – 75%
 • WS-57A: Stężanie przęseł konstrukcji stalowej – 90%, szalowanie ustroju nośnego – 15%
 • MS-58: Montaż wpustów – 75%
 • WD-59: Ułożenie krawężników na płycie ustroju nośnego – 65%
 • PZ-47: Wykonanie zasypki konstrukcji Viacon – 15%
 • PZ-48: Wykonanie zasypki konstrukcji Viacon – 60%

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa:
Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD-46, KD-42, P-13A, KD-64, KD-14, KD-63
Studnie – 10 szt.
Kanał – 247 mb.
Wpusty – 5 szt.

Melioracje:
- Rów R-H – Umocnienie dna i skarp rowu kiszką faszynową na geowłókninie – 46 mb.
- Rów R-B6 – Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 38 mb.
- Rów R-B6 – Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym na geowłókninie – 47 mb.
- Rów R-E12 – Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 47 mb.
- Rów R-E12 – Umocnienie dna i skarp rowu kiszką faszynową na geowłókninie – 64 mb.
- Rów R-E17 – Roboty ziemne – odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 64 mb.

Zasilanie/oświetlenie:
Przepusty pod zasilanie i oświetlenie:
- Przepust pod zasilanie – 68 mb.

Budowa oświetlenia drogowego:
Instalacja elektryczna w skrzynkach mostu – 10%

Budowa systemu zarządzania ruchem:
Wykonanie trasy kablowej – 430 mb.

Zbiorniki retencyjne:
- ZR-9 – Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 30%
- ZR-13B – Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 30%
Tydzień 5/2022 – 29.01.2022 r. – 04.02.2022 r.

W piątym tygodniu 2022 r. (29.01.2022 r. – 04.02.2022 r.) na terenie budowy pracowały średnio 216 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 922 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 26123 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 1 szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Zbrojenie skrzydeł P1 – 50%, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ciosów P1 – 50%, betonowanie ciosów P10 – 100%, wymiana łożysk na podporze P2 – 100%, montaż ciosów na podporze P10 – 100%, montaż kabli zewnętrznych strona prawa – 95%, montaż kabli zewnętrznych strona lewa – 10%, demontaż urządzeń do nasuwania oraz rozbiórka ciosów pod nimi – 100%
 • WS-41: Zbrojenie płyty ustroju nośnego segment drugi strona prawa – 70%, deskowanie płyty ustroju nośnego segment drugi strona prawa – 55%, deskowanie płyty ustroju nośnego segment pierwszy strona prawa – 30%, zbrojenie płyty ustroju nośnego segment pierwszy strona prawa – 40%, zbrojenie płyty ustroju nośnego segment trzeci strona lewa – 75%, deskowanie płyty ustroju nośnego segment trzeci strona lewa – 50%
 • WD-43: Rozbiórka szalunków ścianki zaplecznej podpora P3 – 100%
 • MS-44: Wykonie zasypek płyt przejściowych - 60%
 • MS-44A: Prefabrykacja zbrojenia kap chodnikowych – 50%
 • WS-45: Deskowanie ustroju nośnego strona prawa – 84%, zbrojenie ustroju nośnego strona prawa – 25%, transport kruszywa na zasypki – 1500 m³
 • MS-46: Wykonanie zasypek płyt przejściowych – 80%
 • MS-46A: Zbrojenie kap chodnikowych – 50%
 • WS-47: Wykonanie tarcz do ostatniego wysuwu ustroju nośnego strona lewa – 100%, doprężenie tarcz do ostatniego wysuwu strona prawa - 100%, ostatni wysuw ustroju nośnego jezdnia prawa – 100%, ostatni wysuw ustroju nośnego strona lewa – 100%
 • WS-49: Montaż deski gzymsowej na ustroju nośnym – 17%, deskowanie oraz zbrojenie ścianki zaplecznej na podporze P10 – 55%, betonowanie ścianki zaplecznej na podporze P10 strona prawa – 100%
 • WS-52: Montaż łożysk – 71%, montaż ciosów – 75%, montaż sprężenia zewnętrznego strona prawa –99%, montaż desek gzymsowych – 30%, deskowanie i zbrojenie ścianki zaplecznej P14 – 30%
 • PG-53: Wykonywanie zasypki konstrukcji stalowej – 11%
 • WS-54: Wymiana łożysk – 70%, montaż krawężników – 15%, wklejanie kotew kap chodnikowych – 20%, montaż desek gzymsowych – 20%, wyburzanie stanowiska do nasuwania – 50%, zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej P15 strona prawa – 20%, prace związane z przygotowaniem betonu do standardu BA – 40%, sprężenie zewnętrzne – 100%
 • PG-55: Wykonanie zasypki z przyczółkiem podpora P1 i P2 – 5%
 • WS-56: Wykonanie zasypki z przyczółkiem i stożków podpora P1 – 90%, ułożenie rur osłonowych pod płytą przejściową – 100%
 • WS-57: Zbrojenie ustroju nośnego strona lewa – 55%, deskowanie ustroju nośnego strona lewa – 40%
 • WS-57A: Montaż konstrukcji stalowej strona prawa – 100%, stężenie przęseł konstrukcji stalowej 29%
 • MS-58: Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego – 80%

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa:
Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD42, KD43, KD44, KD48, KD14, w ilościach:
Studnie – 5 szt.
Kanał – 137 mb.

Budowa kanału teletechnicznego:
- Budowa kanału technologicznego – 53 mb.

Melioracje:
- Rów R-H - Wykonanie konserwacji rowu – 46mb
- Rów R-H - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 38 mb.
- Rów R-M – Roboty ziemne – odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 47mb.
- Rów R-M – Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym na geowłókninie – 47mb.
- Rów R-B6b - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 64 mb.
- Rów R-B6b- Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym na geowłókninie – 64 mb.
- Rów R-B6c - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 83mb.
- Rów R-B6c – Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym na geowłókninie – 83mb.

Zasilanie/oświetlenie:
Przepusty pod zasilanie i oświetlenie:
- Przepust pod zasilanie – 6 mb.

Budowa oświetlenia drogowego:
Instalacja elektryczna w skrzynkach mostu – 20%

Budowa systemu zarządzania ruchem:
Wykonanie trasy kablowej – 240mb

Zbiorniki retencyjne:
- ZR-9 – Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 30%
- ZR-13 – Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 30%
Tydzień 4/2022 – 22.01.2022 r. – 28.01.2022 r.

W czwartym tygodniu 2022 r. (22.01.2022 r. – 28.01.2022 r.) na terenie budowy pracowały średnio 218 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 921 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 32508 m³
 • Wykonanie rowów – 550 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 1 szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Zbrojenie i deskowanie poprzecznicy P11 strona prawa i lewa – 100%, betonowanie poprzecznicy P6, P7, P8, P9, P13 strona lewa oraz P11 strona prawa i lewa – 100%, betonowanie oczepów P10 strona prawa i lewa – 100%, wymiana łożysk na podporze P6 – 100%, montaż kabli zewnętrznych strona lewa – 60%
 • WS-41: Zbrojenie płyty ustroju nośnego segment drugi strona prawa – 60%, deskowanie płyty ustroju nośnego segment drugi strona prawa – 50%, montaż belek prefabrykowanych segment drugi strona lewa – 100%, deskowanie płyty ustroju nośnego segment pierwszy strona prawa oraz segment trzeci strona lewa – 25%, zbrojenie płyty ustroju nośnego segment pierwszy strona prawa – 20%, zbrojenie płyty ustroju nośnego segment trzeci strona lewa – 30%
 • WD-43: Rozbiórka szalunków ścianki zaplecznej podpora P3 – 100%
 • WS-45: Deskowanie ustroju nośnego strona prawa – 30%, zbrojenie ustroju nośnego strona prawa – 7%, transport kruszywa na zasypki – 1500 m³
 • MS-46: Wykonanie zasypek płyt przejściowych – 20%
 • MS-46A: Zbrojenie kap chodnikowych – 25%
 • WS-47: Betonowanie ustroju nośnego segment dziewiętnasty strona lewa – etap II – 100%, sprężenie ustroju nośnego segment dziewiętnasty strona lewa – 100%, nasuwanie ustroju nośnego segment dziewiętnasty strona lewa – 100%, betonowanie poprzecznic segment dwunasty strona prawa i lewa oraz segment czternasty strona prawa – etap II – 100%
 • WS-49: Deskowanie, zbrojenie i betonowanie ścian zaplecznych na podporze 1 strona prawa i lewa – 100%, montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym – 5%
 • WS-52: Montaż łożysk – 65%, montaż ciosów – 70%, montaż desek gzymsowych – 20%, demontaż rusztowań na podporach – 72%, betonowanie skrzydeł P14 – 100%, montaż sprężenia zewnętrznego strona prawa – 95%
 • PG-53: Wykonywanie zasypki konstrukcji stalowej – 11%
 • WS-54: Wymiana łożysk – 63%, wklejanie kotew kap chodnikowych – 15%, montaż desek gzymsowych – 17%, wyburzanie stanowiska do nasuwania – 30%, montaż krawężników – 10%, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej P15 strona lewa – 100%, sprężenie zewnętrzne – 70%
 • WS-56: Rozbiórka podestów roboczych zawieszonych na belkach – 100%, wykonanie zasypki stożków podpora P1 – 75%
 • WS-57: Zbrojenie ustroju nośnego strona lewa – 35%, deskowanie ustroju nośnego strona lewa – 20%
 • WS-57A: Rozbiórka deskowań poprzecznic P6 i P7 strona prawa – 100%, rozbiórka szalunków przęsło 6 i 7 strona prawa – 75%, montaż dźwigarów stalowych strona lewa – 15%
 • MS-58: Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego – 75%
 • WD-59: Montaż desek gzymsowych – 5%

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa:
Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD44, KD44, KD48, KD72, KD14, KD82 w ilościach:
Studnie – 10 szt.
Kanał – 146 mb.
Wpusty – 2 szt.

Budowa kanału teletechnicznego:
- Budowa kanału technologicznego – 30 mb.

Melioracje:
- Rów R-P3 - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 90 mb.
- Rów R-P3 - Umocnienie dna i skarp rowu kiszką faszynową/narzutem kamiennym na geowłókninie – 90 mb.
- Rów BND7.1 - Umocnienie dna i skarp koryta kiszką faszynową ułożonym na geowłókninie – 35 mb
- Rów R-B6b - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 85 mb.
- Rów R-B6b- Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym na geowłókninie – 85 mb.

Zasilanie/oświetlenie:
Przepusty pod zasilanie i oświetlenie:
- Przepust pod zasilanie – 98 mb.

Budowa oświetlenia drogowego:
- Wykonanie trasy kablowej – 255 mb.
- Wykonanie trasy kablowej (zasilanie skrzyń) – 85 mb.
- Instalacja elektryczna w skrzynkach mostu – 40%

Zbiorniki retencyjne:
- ZR-4 - Wykop – 100%
Tydzień 4/2022 – 22.01.2022 r. – 28.01.2022 r.

W czwartym tygodniu 2022 r. (22.01.2022 r. – 28.01.2022 r.) na terenie budowy pracowały średnio 218 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 921 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 32508 m³
 • Wykonanie rowów – 550 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 1 szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Zbrojenie i deskowanie poprzecznicy P11 strona prawa i lewa – 100%, betonowanie poprzecznicy P6, P7, P8, P9, P13 strona lewa oraz P11 strona prawa i lewa – 100%, betonowanie oczepów P10 strona prawa i lewa – 100%, wymiana łożysk na podporze P6 – 100%, montaż kabli zewnętrznych strona lewa – 60%
 • WS-41: Zbrojenie płyty ustroju nośnego segment drugi strona prawa – 60%, deskowanie płyty ustroju nośnego segment drugi strona prawa – 50%, montaż belek prefabrykowanych segment drugi strona lewa – 100%, deskowanie płyty ustroju nośnego segment pierwszy strona prawa oraz segment trzeci strona lewa – 25%, zbrojenie płyty ustroju nośnego segment pierwszy strona prawa – 20%, zbrojenie płyty ustroju nośnego segment trzeci strona lewa – 30%
 • WD-43: Rozbiórka szalunków ścianki zaplecznej podpora P3 – 100%
 • WS-45: Deskowanie ustroju nośnego strona prawa – 30%, zbrojenie ustroju nośnego strona prawa – 7%, transport kruszywa na zasypki – 1500 m³
 • MS-46: Wykonanie zasypek płyt przejściowych – 20%
 • MS-46A: Zbrojenie kap chodnikowych – 25%
 • WS-47: Betonowanie ustroju nośnego segment dziewiętnasty strona lewa – etap II – 100%, sprężenie ustroju nośnego segment dziewiętnasty strona lewa – 100%, nasuwanie ustroju nośnego segment dziewiętnasty strona lewa – 100%, betonowanie poprzecznic segment dwunasty strona prawa i lewa oraz segment czternasty strona prawa – etap II – 100%
 • WS-49: Deskowanie, zbrojenie i betonowanie ścian zaplecznych na podporze 1 strona prawa i lewa – 100%, montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym – 5%
 • WS-52: Montaż łożysk – 65%, montaż ciosów – 70%, montaż desek gzymsowych – 20%, demontaż rusztowań na podporach – 72%, betonowanie skrzydeł P14 – 100%, montaż sprężenia zewnętrznego strona prawa – 95%
 • PG-53: Wykonywanie zasypki konstrukcji stalowej – 11%
 • WS-54: Wymiana łożysk – 63%, wklejanie kotew kap chodnikowych – 15%, montaż desek gzymsowych – 17%, wyburzanie stanowiska do nasuwania – 30%, montaż krawężników – 10%, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej P15 strona lewa – 100%, sprężenie zewnętrzne – 70%
 • WS-56: Rozbiórka podestów roboczych zawieszonych na belkach – 100%, wykonanie zasypki stożków podpora P1 – 75%
 • WS-57: Zbrojenie ustroju nośnego strona lewa – 35%, deskowanie ustroju nośnego strona lewa – 20%
 • WS-57A: Rozbiórka deskowań poprzecznic P6 i P7 strona prawa – 100%, rozbiórka szalunków przęsło 6 i 7 strona prawa – 75%, montaż dźwigarów stalowych strona lewa – 15%
 • MS-58: Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego – 75%
 • WD-59: Montaż desek gzymsowych – 5%

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa:
Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD44, KD44, KD48, KD72, KD14, KD82 w ilościach:
Studnie – 10 szt.
Kanał – 146 mb.
Wpusty – 2 szt.

Budowa kanału teletechnicznego:
- Budowa kanału technologicznego – 30 mb.

Melioracje:
- Rów R-P3 - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 90 mb.
- Rów R-P3 - Umocnienie dna i skarp rowu kiszką faszynową/narzutem kamiennym na geowłókninie – 90 mb.
- Rów BND7.1 - Umocnienie dna i skarp koryta kiszką faszynową ułożonym na geowłókninie – 35 mb
- Rów R-B6b - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 85 mb.
- Rów R-B6b- Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym na geowłókninie – 85 mb.

Zasilanie/oświetlenie:
Przepusty pod zasilanie i oświetlenie:
- Przepust pod zasilanie – 98 mb.

Budowa oświetlenia drogowego:
- Wykonanie trasy kablowej – 255 mb.
- Wykonanie trasy kablowej (zasilanie skrzyń) – 85 mb.
- Instalacja elektryczna w skrzynkach mostu – 40%

Zbiorniki retencyjne:
- ZR-4 - Wykop – 100%
Tydzień 3/2022 – 15.01.2022 r. – 21.01.2022 r.

W trzecim tygodniu 2022 r. (15.01.2022 r. – 21.01.2022 r.) na terenie budowy pracowały średnio 187 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 922 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 40470 m³
 • Wykonanie rowów – 370 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 1 szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Zbrojenie i deskowanie poprzecznicy P11 strona prawa i lewa – 75%, zbrojenie i deskowanie poprzecznicy P12 i P13 strona prawa i lewa – 100%, betonowanie poprzecznicy P2, P3, P4, P5 strona lewa – 100%, betonowanie poprzecznicy P13 strona prawa – 100%, betonowanie poprzecznicy P12 strona prawa i lewa – 100%, wymiana łożysk na podporze P6 – 10%
 • WS-41: Zbrojenie płyty ustroju nośnego segment drugi strona prawa – 40%, deskowanie płyty ustroju nośnego segment drugi strona prawa – 35%, rozdeskowanie płyty ustroju nośnego segment trzeci strona prawa – 100%, montaż belek prefabrykowanych segment drugi strona lewa – 60%, deskowanie płyty ustroju nośnego segment pierwszy strona prawa – 10%, deskowanie płyty ustroju nośnego segment trzeci strona lewa – 10%, zbrojenie płyty ustroju nośnego segment pierwszy strona prawa – 5%, zbrojenie płyty ustroju nośnego segment trzeci strona lewa – 10%
 • WS-45: Deskowanie ustroju nośnego strona prawa – 5%, transport kruszywa na zasypki – 280 m³
 • WS-46A: Zbrojenie kap chodnikowych – 10%
 • WS-47: Zbrojenie ustroju nośnego segment dziewiętnasty strona lewa – etap II – 100%, betonowanie ustroju nośnego segment dziewiętnasty strona prawa – etap II – 100%, sprężenie ustroju nośnego segment dziewiętnasty strona prawa – 100%
 • WD-48: Betonowanie kap chodnikowych przy dylatacjach – 100%
 • WS-49: Zbrojenie i deskowanie ścian zaplecznych na podporze 1 – 40%, wyburzanie stanowiska do nasuwania – 100%
 • WS-52: Wyburzanie stanowiska do nasuwania – 100%, montaż łożysk – 65%, montaż ciosów – 65%, montaż desek gzymsowych – 11%, demontaż rusztowań na podporach – 70%, deskowanie i zbrojenie skrzydeł P14 – 20%
 • WS-54: Wymiana łożysk – 45%, zbrojenie kap chodnikowych na odkładzie – 60%, montaż desek gzymsowych – 15%, wyburzanie stanowiska do nasuwania – 10%, zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej P15 strona lewa – 35%
 • WS-56: Montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym strona prawa i lewa – 100%, zabetonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym – 100%
 • WS-57: Rozbiórka podparcia poprzecznic na zabetonowanym ustroju nośnym strona prawa – 100%, montaż płyt wypełniających przestrzenie pomiędzy belkami – 100%, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego strona lewa – 15%
 • WS-57A: Betonowanie poprzecznic P7 i P8 strona lewa – etap I – 100%
 • MS-58: Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego – 65%

Roboty Branżowe:

 • Melioracje:
  - Rzeka Bóbr - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 30 mb.
  - Rzeka Bóbr - Umocnienie dna i skarp koryta narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie – 30 mb.
  - Rów R-J - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 36 mb.
  - Rów R-J - Umocnienie dna i skarp rowu kiszką faszynową na geowłókninie – 170 mb.
 • Zbiorniki retencyjne:
  - ZR-1 - Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 100%
  - ZR-4 - Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 10%Tydzień 2/2022 – 08.01.2022 r. – 14.01.2022 r.

W drugim tygodniu 2022 r. (08.01.2022 r. – 14.01.2022 r.) na terenie budowy pracowały średnio 191 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 921 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 24188 m³

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Demontaż awanbeka strona prawa i lewa – 100%, deskowanie poprzecznicy P11 – 50%, deskowanie poprzecznicy P12 – 100%, zbrojenie poprzecznicy P12 strona lewa – 30%, betonowanie poprzecznicy P2 i P3 strona prawa – 100%, wysów ostatnich segmentów ustroju strona prawa i lewa – 100%, montaż łożysk podpory P13 – 100%
 • WS-41: Zbrojenie płyty ustroju nośnego segment drugi strona prawa – 33%, deskowanie płyty ustroju nośnego segment drugi strona prawa – 25%, rozdeskowanie płyty ustroju nośnego segment trzeci strona prawa – 90%
 • WS-47: Deskowanie i betonowanie ustroju nośnego segment dziewiętnasty strona prawa i lewa – etap I – 100%, montaż zbrojenia na stanowisku – segment dziewiętnasty strona prawa – etap II – 100%, montaż zbrojenia na stanowisku – segment dziewiętnasty strona lewa – etap II – 80%, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego segment dziewiętnasty strona prawa – etap II – 100%
 • WS-49: Zbrojenie, deskowanie i zabetonowanie stref zakotwień strona prawa i lewa – 100%, wyburzanie stanowiska do nasuwania – 98%
 • WS-52: Wyburzanie stanowiska do nasuwania – 98%, montaż łożysk – 50%, montaż ciosów – 60%, montaż sprężenia zewnętrznego strona prawa – 95%, montaż desek gzymsowych – 5%, demontaż rusztowań na podporach – 50%
 • WS-54: Wymiana łożysk – 37%, zbrojenie kap chodnikowych na odkładzie – 50%, montaż desek gzymsowych – 5%
 • WS-56: Montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym strona prawa i lewa – 100%
 • WS-57: Montaż wsporników roboczych podwieszanych pod belki prefabrykowane strona lewa – 50%, rozbiórka podparcia poprzecznic na zabetonowanym ustroju nośnym strona prawa – 30%, montaż płyt wypełniających przestrzenie między belkami prefabrykowanymi strona lewa – 50%
 • WS-57A: Betonowanie poprzecznica P1, P4, P5, P6 strona lewa – etap I – 100%, deskowanie poprzecznic nr 7 i 8 do betonowania etap I – 50%
 • MS-58: Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego – 65%

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD72, KD14, KD82, KD73 w ilościach:
  - Kanał – 117 mb.
  - Studnie – 8 szt.
  - Wpusty – 5 szt.
 • Melioracje:
  - Rzeka Bóbr - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 30 mb.
  - Rzeka Bóbr - Umocnienie dna i skarp koryta narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie – 30 mb.
  - Rów R-J - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 36 mb.
  - Rów R-J - Umocnienie dna i skarp rowu kiszką faszynową na geowłókninie – 170 mb.
 • Zasilanie/oświetlenie:
  Budowa oświetlenia drogowego:
  - Wykonanie trasy kablowej – 385 mb.
  - Instalacja elektryczna w skrzynkach mostu – 20%
  - Montaż fundamentów – 13 szt.
 • Budowa systemu zarządzania ruchem:
  - Wykonanie trasy kablowej – 150 mb.
 • Przepusty pod zasilanie i oświetlenie:
  - Przepust pod zasilanie – 23 mb.
 • Zbiorniki retencyjne:
  - ZR-1 - Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 100%
  - ZR-4 - Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 10%Tydzień 1/2022 – 01.01.2022 r. – 07.01.2022 r.

W pierwszym tygodniu 2022 r. (01.01.2022 r. – 07.01.2022 r.) na terenie budowy pracowały średnio 105 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 904 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych nie prowadzono robót.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Demontaż awanbeka strona prawa i lewa – 50%
 • WS-41: Zbrojenie płyty ustroju nośnego segment drugi strona prawa – 30%, deskowanie płyty ustroju nośnego segment drugi strona prawa – 25%, rozdeskowanie płyty ustroju nośnego segment trzeci strona prawa – 80%
 • WS-47: Zbrojenie ustroju nośnego segment dziewiętnasty strona prawa i lewa – etap I – 100%, montaż zbrojenia na stanowisku – segment dziewiętnasty strona prawa i lewa – 100%, deskowanie ustroju nośnego segment dziewiętnasty strona lewa – etap I – 70%
 • WS-52: Wyburzanie stanowiska do nasuwania – 95%, montaż łożysk – 42%
 • WS-54: Wymiana łożysk – 20%, zbrojenie kap chodnikowych na odkładzie – 40%
 • WS-56: Wykonanie zasypki za przyczółkiem P2 i stożków – 100%
 • WS-57: Montaż belek prefabrykowanych – 100%
 • WS-57A: Deskowanie i zbrojenie poprzecznicy P1 i P6 strona lewa – etap I – 40%, deskowanie i zbrojenie poprzecznicy P4 i P5 strona lewa – etap I – 100%
 • PZ-45: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 100%

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału na kolizji KD83 w ilości: 20 mb.
 • Budowa kanału teletechnicznego:
  - Kanał technologiczny – budowa kanału teletechnicznego – 39 mb.
 • Zasilanie/oświetlenie:
  Budowa oświetlenia drogowego:
  - Wykonanie trasy kablowej – 100 mb.
  - Instalacja elektryczna w skrzynkach mostu – 10%
 • Budowa systemu zarządzania ruchem:
  - Wykonanie trasy kablowej – 320 mb.
 • Przepusty pod zasilanie i oświetlenie:
  - Przepust pod zasilanie – 27 mb.Pozostałe informacje - Archiwum roku 2021 - ⇅Pozostałe informacje - Archiwum roku 2020 - 2019 - 2018 - ⇅