Aktualności
Tydzień 28/2021 – 10.07.2021 r. – 16.07.2021 r.

W dwudziestym ósmym tygodniu 2021 r. (10.07.2021 r. - 16.07.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 254 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 878 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 41535 m³
 • Nasyp – 29091 m³
 • Zdjęcie humusu – 7450 m²
 • Wykonanie rowów – 570 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 12 szt.
 • Wykonanie materaca – 8250 m²
 • Podbudowa zasadnicza – 11333 m²
 • Warstwa mrozoochnonna – 904 m²
 • Wymiana gruntu – 2930 m³

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Betonowanie skrzydła P1 nitka lewa – 100%, montaż łożysk – 8 szt.
 • WS-40: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu pierwszego ustroju nośnego nitka lewa – 100%, montaż awanbeków wytwórnia ustroju nośnego – 10%, zbrojenie oraz betonowanie oczepów P7 – 100%
 • WS-41: Betonowanie słupów P11 nitka prawa – 100%, zasypka fundamentów P4, P6 – 100%, betonowanie fundamentu P2 nitka lewa – 100%, zbrojenie słupów P9 nitka prawa, P10 nitka prawa – 50%
 • PG-42: Betonowanie ścian pod konstrukcję P1 – 29 m³
 • WD-43: Betonowanie fundamentu P2 – 100%
 • MS-44: Montaż zbrojenia ustroju nośnego – 25%
 • MS-44A: Zbrojenie ustroju nośnego – 100%
 • WS-45: Zbrojenie korpusu przyczółka P1 nitka lewa – 40%, betonowanie słupów P5 – 100%
 • WS-45A: Zbrojenie oraz betonowanie skrzydła P2 nitka lewa – 100%, deskowanie ustroju nośnego nitka prawa – 100%
 • MS-46: Montaż zbrojenia oraz betonowanie poprzecznic – 100%
 • MS-46A: Zbrojenie oraz betonowanie podwaliny stożków nasypowych P2 nitka prawa – 100%
 • WD-46A: Zbrojenie oraz betonowanie słupów P2 – 75%, zbrojenie korpusu P1 – 90%, zbrojenie korpusu przyczółka P3 – 25%
 • WS-47: Betonowanie ustroju nośnego segment drugi nitka prawa etap drugi – 100%, nitka prawa etap pierwszy – 100%, wysunięcie segmentu drugiego nitka prawa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego segment trzeci nitka lewa – 100%, zbrojenie ciosów P3 – 100%
 • WD-48: Zbrojenie fundamentów – 100%, betonowanie fundamentu P1, P3 – 100%, zbrojenie słupów podpory P2 – 45%
 • WS-49: Zbrojenie oraz betonowanie słupów P3 nitka prawa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie segmentu szóstego nitka prawa oraz lewa – 100%, zbrojenie słupów P2 nitka lewa – 50%, wykonanie zasypki fundamentów P2, P3, P4 – 100%
 • WS-52: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu siódmego ustroju nośnego – 100%, zbrojenie oraz betonowanie filarów P10 – 100%, wysunięcie segmentu szóstego – 100%
 • PG-53: Deskowanie ścian podpory P1 – 100%
 • WS-54: Zbrojenie oraz betonowanie filarów P4 nitka lewa, zbrojenie oraz betonowanie segmentu ósmego nitka lewa – 100%, wysunięcie segmentu siódmego – 100%, zbrojenie korpusu przyczółka P1 nitka prawa – 50%
 • PG-55: Wymiana gruntu – warstwa II, III P1 – 100%, wymiana gruntu P2 – 100%
 • WS-56: Zbrojenie korpusu P1 nitka prawa – 70% oraz P2 nitka lewa – 100%
 • WS-57A: Zbrojenie oraz betonowanie filarów P6 – 100%, wybicie ścianek szczelnych P7 – 100%, deskowanie korpusu przyczółka P8 nitka prawa – 80%, wykonanie placów pod dźwigary stalowe – 50%
 • MS-58: Zbrojenie korpusu P5 – 80%, betonowanie słupów P2, P3 – 100%
 • WD-59: Zbrojenie korpusu P1 – 60%
 • PZ-42: betonowanie skrzydeł – 50%
 • PZ-43: Betonowanie fundamentu etap pierwszy – 100%
 • PZ-44: Beton podkładowy pod fundament – 100%
 • PZ-48: Zbrojenie fundamentu – 100%
 • PZ-51: Wykonanie izolacji grubej – 10%
 • PZ-52: Wykonanie izolacji grubej – 100%
 • PZ-59: Betonowanie fundamentu etap drugi oraz trzeci – 100%

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału KD75, KD81, posadowienia wpustów wraz z rurami – 15 szt., posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej – KD31 – 35%, wykonanie przejścia pod drogą D27 – KD19 – 5%
 • Teletechnika: Budowa kanalizacji kablowej kolizji T-13 – 93%
 • Melioracje: Roboty ziemne, profilowanie nowego koryta rzeki Bóbr, umocnienia koryta narzutem kamiennym na geowłókninie – 50%
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – przepust pod trasą główną – 0.9%
 • Elektroenergetyka: Prace ziemne, kucie w skale kolizja 4SN – 45%, prace łączeniowe kolizji 11SN – 100%, przebudowa kolizji WN2 – 90%


Tydzień 27/2021 – 03.07.2021 r. – 09.07.2021 r.

W dwudziestym siódmym tygodniu 2021 r. (03.07.2021 r. - 09.07.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 234 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 754 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 50690 m³
 • Nasyp – 47378 m³
 • Zdjęcie humusu – 11960 m²
 • Wykonanie rowów – 60 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 12 szt.
 • Wykonanie materaca – 6430 m²
 • Podbudowa zasadnicza – 4500 m²
 • Warstwa mrozoochnonna – 3471 m²
 • Wymiana gruntu – 1100 m³

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Betonowanie skrzydła P1 nitka lewa – 100%, zasypka fundamentów – 100%
 • WS-40: Zbrojenie oraz deskowanie segmentu pierwszego ustroju nośnego nitka prawa oraz lewa – 80%, montaż awanbeków – 90%, zbrojenie oraz betonowanie oczepów P7 – 100%, montaż urządzeń trakcyjnych i hamulcowych P1 – 90%, zasypka oczepów P5, P6 – 100%
 • WS-41: Betonowanie słupów P12 nitka prawa – 100%, zasypka fundamentów P7, P8, P10, P15 – 100%, deskowanie oraz zbrojenie przyczółka P15 nitka prawa – 100%, betonowanie fundamentów P3, P4 – 100%, betonowanie słupów P3 nitka prawa – 100%
 • PG-42: Betonowanie fundamentu skrzydeł P1, P2 – 100%
 • WD-43: Betonowanie fundamentu P1– 100%
 • MS-44: Montaż wsporników ustroju nośnego – 100%, betonowanie skrzydeł P3 – 100%
 • MS-44A: Zbrojenie ustroju nośnego – 80%
 • WS-45: Zbrojenie słupów P3 nitka lewa – 100%, betonowanie słupów P5, P7 – 50%
 • WS-45A: Zbrojenie oraz betonowanie skrzydła P1 nitka lewa – 100%, deskowanie ustroju nośnego nitka prawa – 80%, odbiór konstrukcji stalowej nitka lewa – 100%
 • MS-46: Montaż podparcia poprzecznic P1, P2, P3 - 60%, montaż zbrojenia poprzecznic – 50%
 • MS-46A: Beton podkładowy pod podwaliny stożków P2 – 100%
 • WD-46A: Zbrojenie oraz betonowanie słupów P2 – 50%, zbrojenie korpusu P1 – 80%
 • WS-47: Betonowanie ustroju nośnego segment drugi nitka lewa etap drugi – 100%, nitka prawa etap pierwszy – 100%, wysunięcie segmentu drugiego nitka lewa – 100%
 • WD-48: Zbrojenie fundamentów – 80%, betonowanie fundamentu P2 – 100%
 • WS-49: Zbrojenie oraz betonowanie słupów P3 nitka lewa – 100%, zbrojenie segmentu szóstego nitka prawa oraz lewa etap pierwszy – 100%, zbrojenie słupów P3 nitka prawa – 50%
 • WS-52: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu szóstego ustroju nośnego – 100%, zbrojenie oraz betonowanie filarów P9 – 100%, wysunięcie segmentu piątego – 100%, zbrojenie slupów P10 – 75%
 • PG-53: Deskowanie ścian podpory P1 – 90%
 • WS-54: Zbrojenie oraz betonowanie filarów P3 nitka lewa, P5 nitka prawa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie segmentu szóstego – 100%, zbrojenie oraz betonowanie segmentu siódmego – 100%, wysunięcie segmentu szóstego – 100%, wykonanie zasypki fundamentu P1 – 50%
 • PG-55: Wymiana gruntu – warstwa pierwsza P1 – 100%, wymiana gruntu P2 – 100%
 • WS-56: Zbrojenie korpusu P1 nitka prawa oraz P2 nitka lewa – 50%
 • WS-57: Zbrojenie fundamentu P7 nitka prawa – 100%, betonowanie fundamentu P7 nitka prawa – 100%
 • WS-57A: Zbrojenie oraz betonowanie filarów P5 – 100%, betonowanie ciosów P1 nitka prawa, P2 nitka prawa oraz lewa, P4 nitka prawa – 100%, wykonanie zasypki fundamentu P7- 100%, wybicie ścianek szczelnych P7 – 20%
 • MS-58: Zbrojenie korpusu P5 – 75%, deskowanie słupów P2, P4 – 100%, wykonanie izolacji cienkiej oraz zasypki na fundamentach P2, P3, P4 – 100%
 • WD-59: Zbrojenie korpusu P1 – 50%
 • PZ-43: Zbrojenie fundamentu – 100%
 • PZ-46: Zbrojenie fundamentu – 100%
 • PZ-50: Wykonanie podlewki pod konstrukcją prefabrykowaną – 100%
 • PZ-51: Wykonanie podlewki pod konstrukcją prefabrykowaną – 100%
 • PZ-52: Wykonanie podlewki – 100% wykonanie izolacji grubej – 50%
 • PZ-57: Wykonanie izolacji grubej – 100%
 • PZ-59: Betonowanie fundamentu – 100%

W dwudziestym piątym tygodniu zużyto:
- Beton C12/15 – 30 m³
- Beton C35/45 – 598 m³
- Beton C30/37 – 540 m³
- Beton C50/60 – 1235 m³
- Zabetonowano trzysta dwadzieścia ton stali.

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału KD31, KD40, KD75, KD81
 • Teletechnika: Budowa kanalizacji kablowej kolizji T-13 – 92%
 • Melioracje: Montaż rur wraz z podsypką na trasie rowu krytego R-F – 95%, roboty ziemne na trasie rowu krytego R-F – 95%, montaż studni na trasie rowu krytego R-F – 100%
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – przepust pod trasą główną – 0.9%


Tydzień 26/2021 – 26.06.2021 r. – 02.07.2021 r.

W dwudziestym szóstym tygodniu 2021 r. (26.06.2021 r. - 02.07.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 240 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 814 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 47738 m³
 • Nasyp – 40008 m³
 • Zdjęcie humusu – 16680 m²
 • Wykonanie rowów – 240 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 3 szt.
 • Wykonanie materaca – 4263 m²
 • Podbudowa pomocnicza – 8840 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Zbrojenie oraz betonowanie skrzydła P3 – 100%
 • WS-40: Zbrojenie oraz deskowanie segmentu pierwszego ustroju nośnego nitka prawa oraz lewa – 70%, montaż awanbeków – 60%, zasypka oczepów P5, P6 – 90%, zbrojenie oczepów P7 – 80%, montaż urządzeń trakcyjnych i hamulcowych P1 – 80%
 • WS-41: Betonowanie słupów P13 nitka prawa – 100%, zasypka fundamentów P9, P11 – 100%, zbrojenie słupów P12 nitka prawa – 100%, deskowanie oraz zbrojenie przyczółka P15 nitka prawa – 80%, betonowanie fundamentów P6 – 100%, betonowanie fundamentów ściany oporowej P1 – 100%, betonowanie słupów P3 nitka prawa – 100%, zbrojenie fundamentów P5 – 100%, zbrojenie słupów P14 nitka prawa – 100%
 • PG-42: Betonowanie fundamentu pod skrzydła – 100%
 • WD-43: Beton podkładowy P1, P2, P3 – 100%
 • MS-44: Montaż belek prefabrykowanych – 100%
 • MS-44A: Deskowanie ustroju nośnego – 100%, zbrojenie ustroju nośnego – 70%
 • WS-45: Zbrojenie oraz betonowanie ławy fundamentowej P1 nitka lewa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie korpusu przyczółka P8 nitka lewa – 100%, betonowanie słupów P7 nitka lewa – 100%
 • WS-45A: Zbrojenie skrzydła P1 nitka lewa – 50%, izolacja korpusu P2 – 50%, odbiór konstrukcji stalowej jezdnia prawa – 100%
 • MS-46: Montaż podparcia poprzecznic P1, P2, P3 - 60%, montaż zbrojenia poprzecznic – 50%
 • MS-46A: Montaż zbrojenia korpusu P3 – 40%, szalowanie korpusu P1 – 40%
 • WD-46A: Zbrojenie słupów P2 – 50%
 • WS-47: Sprężanie awanbeka do konstrukcji segment pierwszy nitka prawa – 100%, sprężanie ustroju nośnego segment pierwszy nitka prawa – 100%, betonowanie segmentu drugiego nitki lewej – etap pierwszy – 100%, nasunięcie segmentu pierwszego nitka prawa – 100%
 • WD-48: Zbrojenie fundamentów – 40%
 • WS-49: Zbrojenie oraz betonowanie słupa P4 – 100%, betonowanie segmentu piątego nitka prawa – etap drugi – 100%, betonowanie poprzecznic segmentu czwartego – 100%, nasunięcie segmentu czwartego nitka prawa oraz lewa – 100%
 • WS-52: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu piątego ustroju nośnego – 100%, zbrojenie oraz betonowanie filarów P8, P9 – 100%, wysunięcie segmentu czwartego – 100%, zbrojenie segmentu szóstego – 40%
 • PG-53: Wykonanie zasypki fundamentu P1, P2 – 100%
 • WS-54: Zbrojenie oraz betonowanie filarów P2 – 100%, zbrojenie oraz betonowanie segmentu szóstego – 100%, montaż zbrojenia segmentu siódmego – 25%
 • PG-55: Wykop pod wymianę gruntu P1 – 100%, wymiana gruntu P2 – warstwa pierwsza – 75%
 • WS-57: Zbrojenie fundamentu P7 nitka prawa – 50%, zasypka fundamentu P1 – 100%, betonowanie fundamentu P7 nitka lewa – 100%
 • WS-57A: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P7 – 100%, betonowanie ciosów P1, P4 – 100%, zbrojenie filarów P5 – 50%, zasypka fundamentów P4, P5, P6 – 100%
 • MS-58: Zbrojenie korpusu P1, P5 – 65%, deskowanie słupów P4 – 50%
 • WD-59: Zbrojenie korpusów P1, P3 – 50%
 • PZ-42: Betonowanie ścian wlotów – 100%
 • PZ-46: Zbrojenie fundamentu – 75%
 • PZ-47: Betonowanie fundamentu – etap drugi oraz trzeci – 100%
 • PZ-50: Montaż prefabrykatów – 100%
 • PZ-51: Wykonanie podlewki pod konstrukcją prefabrykowaną – 100%
 • PZ-52: Montaż prefabrykatów – 100%
 • PZ-57: Wykonanie podlewki oraz izolacji grubej – 100%
 • PZ-59: Deskowanie fundamentu – 100%

W dwudziestym piątym tygodniu zużyto:
- Beton C12/15 – 30 m³
- Beton C35/45 – 540 m³
- Beton C30/37 – 568 m³
- Beton C50/60 – 1235 m³
- Zabetonowano trzysta dwadzieścia ton stali.

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału KD31, KD40, KD75, KD81, posadowienie wpustów – 10 szt., posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów – KD84 – 50%
 • Teletechnika: Budowa kanalizacji kablowej kolizji T-13 – 92%
 • Melioracje: Montaż rur wraz z podsypką na trasie rowu krytego R-F – 76%, roboty ziemne na trasie rowu krytego R-F – 80%, montaż studni na trasie rowu krytego R-F – 86%, wykopy na trasie rowu krytego R-F – 85%
 • Elektroenergetyka: Kolizja nr 4SN – prace ziemne – 45%
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – przepust pod trasą główną – 0.9%
 • Wodociąg: Łączenie po przewiertach kolizja W-7a – 98%
 • Gazociągi: Przedłużenie rur ochronnych – 100%


Tydzień 25/2021 – 19.06.2021 r. – 25.06.2021 r.

W dwudziestym piątym tygodniu 2021 r. (19.06.2021 r. - 25.06.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 245 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 786 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 43730 m³
 • Nasyp – 35270 m³
 • Zdjęcie humusu – 27376 m²
 • Wykonanie rowów – 200 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 3 szt.
 • Wykonanie materaca – 5350 m²
 • Podbudowa pomocnicza – 16565 m²
 • Warstwa mrozoodporna – 2770 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Zbrojenie oraz betonowanie skrzydła P3 – 100%
 • WS-40: Zbrojenie etapu pierwszego ustroju nośnego nitka lewa – 60%, zbrojenie oraz betonowanie slupów podpory P4 nitka prawa – 100%, betonowanie oczepu P6 – 100%, zbrojenie etapu pierwszego ustroju nośnego nitka prawa – 10%, platformy pod dźwigi i klatki do montażu awanbeków – 1kpl, montaż urządzeń trakcyjnych nitka lewa – 80%
 • WS-41: Betonowanie ławy fundamentowej P10, zbrojenie ławy fundamentowej P6 -80%, zasypka fundamentu P14 – 100%, zbrojenie słupów P13, P12 – 100%, zbrojenie przyczółka P15 – 60%, zbrojenie fundamentów ściany oporowej P1 – 80%
 • PG-42: Zbrojenie fundamentu pod skrzydła – 25%
 • WD-43: Wykopy w skale do rzędnej posadowienia – 100%
 • MS-44: Betonowanie poprzecznic P1, P2, P3 – etap pierwszy – 100%, zbrojenie oraz betonowanie skrzydła P1 nitka prawa – 100%
 • MS-44A: Deskowanie ustroju nośnego – 30%, wykonanie zasypki – 100%, odbiór konstrukcji stalowej – 100%
 • WS-45: Zbrojenie fundamentów P2, P3 – 100%, betonowanie słupów P6 nitka prawa – 100%, betonowanie fundamentu P2, P3 nitka lewa – 100%, Zbrojenie korpusu przyczółka P8 – 15%, zbrojenie słupów P5 – 100%
 • WS-45A: Zbrojenie oraz betonowanie skrzydeł P2 – 100%, montaż konstrukcji stalowej – 100%
 • MS-46: zbrojenie oraz betonowanie skrzydła P3 nitka lewa – 100%
 • MS-46A: deskowanie skrzydeł P1 nitka prawa – 20%
 • WD-46A: Zbrojenie oraz betonowanie ławy fundamentowej P1, P3 – 100%
 • WS-47: Betonowanie filarów P10 nitka lewa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie płyty górnej segmentu pierwszego nitka prawa – 100%, montaż zakotwień i kabli sprężających – płyta górna nitka prawa – 80%, zbrojenie segmentu drugiego nitka lewa – 100%, osadzenie łożysk nasuwczych P2 – 100%, montaż wpustów i sączków – 100%, nasuwanie segmentu pierwszego nitka lewa – 100%, montaż wpustów i sączków segment pierwszy nitka prawa – 100%, sprężanie awanbeka oraz segmentu pierwszego nitka lewa – 100%
 • WD-48: Zbrojenie fundamentów – 10%
 • WS-49: Zbrojenie oraz betonowanie słupa P4 – 100%, betonowanie segmentu piątego nitka prawa – etap pierwszy, nitka lewa – etap pierwszy oraz drugi – 100%
 • WS-52: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu czwartego ustroju nośnego – 100%, zbrojenie segmentu piątego ustroju nośnego – 70%, zbrojenie oraz betonowanie filarów P8 – 100%, wysunięcie segmentu trzeciego – 100%, Zbrojenie filarów P9 – 75%
 • PG-53: Wykonanie izolacji cienkiej fundamentu P1, P2 – 100%
 • WS-54: Zbrojenie oraz betonowanie filarów P5 nitka lewa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie segmentu piątego – 100%, sprężanie oraz nasuwanie segment czwarty – 100%, 100%, zbrojenie segmentu szóstego – 50%, wykonanie zasypki fundamentowej P3, P4 – 100%
 • WS-56: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentów P1 nitka prawa – 100%, betonowanie fundamentu P2 nitka prawa – 100%
 • WS-57: Zbrojenie fundamentu P7 nitka lewa – 75%, izolacja fundamentu P1 – 100%
 • WS-57A: Zbrojenie oraz betonowanie korpusu P8 – 100%, betonowanie filarów P4– 100%, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P6 - 100%, zbrojenie fundamentu P7 – 80%, próbne obciążenia pali P7 – 100%, wykonanie skucia pali P7 – 100%, betonowanie ciosów P2 – 100%
 • MS-58: Zbrojenie korpusu P1 – 45%, zbrojenie słupów P2, P3, P4 – 100%
 • WD-59: Zbrojenie oraz betonowanie słupów P2 – 100%
 • PZ-42: Zbrojenie ścian wlotu i skrzydeł – 100%
 • PZ-47: Betonowanie fundamentu – etap pierwszy – 100%
 • PZ-49: Zbrojenie fundamentu – 100%
 • PZ-50: Betonowanie fundamentu – etap trzeci – 100%
 • PZ-51: Montaż prefabrykatów – 100%
 • PZ-52: Izolacja fundamentu – 100%
 • PZ-57: Montaż prefabrykatów – 100%
 • PZ-59: Zbrojenie fundamentu – 100%

W dwudziestym piątym tygodniu zużyto:
- Beton C12/15 – 245 m³
- Beton C35/45 – 498 m³
- Beton C30/37 – 1477 m³
- Beton C50/60 – 1582 m³
- Zabetonowano czterysta osiemdziesiąt ton stali.

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału KD24, KD31, KD59, KD75, posadowienie wpustów – 19 szt., posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów – KD84 – 20%
 • Teletechnika: Montaż studni kablowych kolizji T-13 – 89%, montaż słupów nawietrznych kolizji T-8 – 90%
 • Melioracje: Montaż rur wraz z podsypką na trasie rowu krytego R-F – 60%, roboty ziemne na trasie rowu krytego R-F – 80%, montaż studni na trasie rowu krytego R-F – 56%
 • Elektroenergetyka: Kolizja nr. 4SN – prace ziemne – 40%
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – przepust pod trasą główną – 0.9%
 • Wodociąg: Łączenie po przewiertach kolizja W-7a – 95%
 • Kanalizacja sanitarna: Łączenie po przewiertach kolizji W-7a – 99%
 • Gazociągi: Likwidacje GW6, GW7, GW5 – 100%


Tydzień 24/2021 – 12.06.2021 r. – 18.06.2021 r.

W dwudziestym czwartym tygodniu 2021 r. (12.06.2021 r. – 18.06.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 276 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 851 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 24865 m³
 • Nasyp – 29015 m³
 • Zdjęcie humusu – 33210 m²
 • Wykonanie rowów – 350 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 7 szt.
 • Wykonanie materaca – 1760 m²
 • Podbudowa pomocnicza – 12169 m²
 • Warstwa mrozoodporna – 2132 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Zbrojenie i szalowanie korpusu P1 – 75%
 • WS-40: Zbrojenie etapu pierwszego ustroju nośnego nitka lewa – 50%, montaż deskowania wewnętrznego nitka lewa i prawa – 40%, zbrojenie oraz betonowanie slupów podpory P3 nitka lewa oraz P4 nitka lewa – 100%, betonowanie fundamentu P5 nitka lewa – 100%, przygotowanie do montażu awanbeków – 80%
 • WS-41: Betonowanie ławy fundamentowej P15 nitka lewa, P1 nitka prawa – 100%, zbrojenie ławy fundamentowej P11 -100%, zasypka fundamentu P12 – 100%, zbrojenie słupów P1 – 50%, zbrojenie przyczółka P15 – 30%
 • PG-42: Zbrojenie fundamentu pod konstrukcje stalową – 75%
 • MS-44: Zbrojenie oraz betonowanie poprzecznic P1, P2, P3 – 100%, zbrojenie oraz betonowanie skrzydła P1 nitka prawa – 100%
 • MS-44A: Deskowanie ustroju nośnego – 30%, wykonanie zasypki – 100%, odbiór konstrukcji stalowej – 100%
 • WS-45: Zbrojenie fundamentów P2, P3 – 100%, betonowanie słupów P6 nitka prawa – 100%, betonowanie fundamentu P2, P3 nitka lewa – 100%, Zbrojenie korpusu przyczółka P8 – 15%, zbrojenie słupów P5 – 100%
 • WS-45A: Betonowanie korpusu P2 – 100%, zbrojenie skrzydeł P2 – 60%, montaż konstrukcji stalowej – 50%
 • MS-46: zbrojenie oraz betonowanie skrzydła P3 nitka lewa – 100%
 • MS-46A: Zbrojenie skrzydeł P3 – 100%, deskowanie skrzydeł P1 – 100%, betonowanie skrzydeł P2 – 100%, montaż konstrukcji stalowej – 100%
 • WD-46A: Zbrojenie oraz betonowanie ławy fundamentowej P1, P3 – 100%
 • WS-47: Betonowanie filarów P10 nitka prawa – 100%, betonowanie płyty górnej segmentu pierwszego nitka lewa – 100%, montaż zakotwień i kabli sprężających – płyta górna – 100%, zbrojenie płyty górnej segmentu pierwszego nitka lewa – 50%, zbrojenie segmentu drugiego nitka lewa – 30%, betonowanie ciosów P2 – 100%, montaż wpustów i sączków – 100%
 • WD-48: Wykonanie betonu podkładowego P1, P2, P3 – 100%
 • WS-49: Nasunięcie obiektu – 5,88%, montaż kabli, zakotwień, odpowietrzeń – 25%, zbrojenie oraz betonowanie podłóg, środków, stropów segmentu czwartego ustroju nośnego – 100%, betonowanie fundamentu P1 nitka prawa – 100%, betonowanie słupów P4 – 100%
 • WS-52: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu trzeciego ustroju nośnego – 100%, zbrojenie pierwszego etapu segmentu czwartego ustroju nośnego – 70%, zbrojenie filarów P8 – 50%, betonowanie filarów P7 – 100%, wysunięcie segmentu drugiego nitki prawej – 100%
 • PG-53: Betonowanie fundamentu P3 – 100%
 • WS-54: Zbrojenie oraz betonowanie filarów P5 nitka lewa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie segmentu czwartego – 100%, sprężanie oraz nasuwanie – 100%, izolacja cienka fundamentów P3, P4 – 100%, zbrojenie segmentu piątego – 75%, wykonanie zasypki fundamentowej P5, P6, P7, P8 – 100%
 • WS-56: Zbrojenie fundamentów P1 nitka lewa P2 nitka prawa – 100%, betonowanie fundamentu P1 nitka lewa – 100%
 • WS-57: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P6 nitka prawa – 100%, zbrojenie fundamentu P7 nitka lewa – 40%, zbrojenie słupów P2 nitka lewa – 100%
 • WS-57A: Zbrojenie korpusu P8 – 50%, betonowanie filarów P4 nitka prawa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P5 - 100%, beton podkładowy P7 – 100%, wykonanie wykopu fundamentowego P7 – 100%, próbne obciążenia pali P6 – 100%
 • MS-58: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P2 – 100%, wykonanie izolacji cienkiej P1, P5 – 100%, wykonanie zasypki fundamentu P1, P5 – 100%
 • WD-59: Zbrojenie oraz betonowanie słupów P2 – 100%
 • PZ-42: Zbrojenie ścian wlotu i skrzydeł – 80%
 • PZ-43: beton podkładowy pod fundament – 100%
 • PZ-46: beton podkładowy pod fundament – 100%
 • PZ-47: Deskowanie fundamentu – 90%
 • PZ-48: Zbrojenie fundamentu – 50%
 • PZ-49: Zbrojenie fundamentu – 50%
 • PZ-50: Betonowanie fundamentu – etap drugi – 100%
 • PZ-52: Betonowanie fundamentu – etap trzeci – 100%
 • PZ-57: Zbrojenie fundamentów skrzydeł – 1500 kg.
 • PZ-59: Zbrojenie fundamentu – 70%

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Posadowienie studni, rur – 30m, posadowienie wpustów – 21 szt.
 • Teletechnika: Montaż studni kablowych kolizji T-13 – 86%
 • Melioracje: Montaż rur wraz z podsypką na trasie rowu krytego R-F – 35%, roboty ziemne na trasie rowu krytego R-F – 75%, montaż studni na trasie rowu krytego R-F – 28%, zasypywanie starego koryta rzeki Bystra – 100%
 • Elektroenergetyka: Kolizja nr. 4SN – prace ziemne – 10%
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – przepust pod trasą główną – 0.9%
 • Wodociąg: Łączenie po przewiertach kolizja W-7a – 95%


Tydzień 23/2021 – 05.06.2021 r. – 11.06.2021 r.

W dwudziestym trzecim tygodniu 2021 r. (05.06.2021 r. - 11.06.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 251 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 802 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 32069 m³
 • Nasyp – 28821 m³
 • Umocnienie Górnej Warstwy Nasypu – 25500 m²
 • Zdjęcie humusu – 10120 m²
 • Wykonanie rowów – 750 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 14 szt.
 • Wymiana gruntu – 1600 m³
 • Wykonanie materaca – 6840 m²
 • Podbudowa pomocnicza – 1150 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Zbrojenie i szalowanie korpusu P1 – 75%
 • WS-40: Zasypka fundamentów P2, P3, P4 – 100%, zbrojenie słupów podpory P3 nitka lewa – 40%, zbrojenie słupów P4 – 20%, wybijanie sklejką wytwórni nitka lewa oraz prawa, ślizgi – 100%, zbrojenie i betonowanie filarów P3 nitka prawa – 100%, betonowanie ciosów, hamulców, prowadzeń podpory P1 nitka lewa – 100%
 • WS-41: Betonowanie ławy fundamentowej P15 nitka prawa, P9, P7, P11, P1 nitka lewa – 100%, zbrojenie lawy fundamentowej P1 nitka prawa, P11 -100%, zasypka fundamentu P13 – 100%
 • PG-42: Zbrojenie fundamentu pod konstrukcje stalową – 75%
 • MS-44: Zbrojenie oraz betonowanie poprzecznic P1, P2, P3 – 100%, montaż łożysk P1, P3 – 100%
 • WS-45: Zbrojenie fundamentów P2, P3 – 80%, zbrojenie słupów P6 nitka prawa – 100%, betonowanie fundamentu P3 nitka prawa – 100%, beton podkładowy P1 – 100%, zbrojenie słupów P5 nitka lewa – 100%, zasypka fundamentów P4, P5, P6 – 100%
 • WS-45A: Deskowanie korpusu P2 – 100%, zbrojenie skrzydeł P2 – 40%
 • MS-46: Betonowanie ciosów P2 nitka lewa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie skrzydła P1 nitka prawa – 100%
 • MS-46A: Zbrojenie skrzydeł P2 – 100%, deskowanie skrzydeł P2 – 75%, betonowanie skrzydeł P2 – 50%, montaż konstrukcji stalowej – 100%
 • WD-46A: Zbrojenie oraz betonowanie ławy fundamentowej P1, P3 – 100%
 • WS-47: Deskowanie płyty górnej segmentu pierwszego nitka prawa – 50%, deskowanie ścian wewnętrznych segmentu pierwszego nitka prawa – 70%, montaż zakotwień awanbeków segmentu pierwszego nitka prawa – 50%, betonowanie płyty dolnej i ścian segmentu pierwszego nitka prawa – 120 m³, deskowanie płyty górnej segmentu pierwszego nitka lewa – 70%, zbrojenie segmentu pierwszego nitka lewa – płyta górna – 50%, zbrojenie segmentu drugiego nitki lewej – 70%
 • WD-48: Wykonanie wykopów w gruntach skalistych podpory P1, P2, P3 – 700 m³
 • WS-49: Wykonanie zasypki fundamentów P5, P6, P7 – 850 m³, montaż stali sprężającej, zakotwień, odpowietrzeń – 4,41%, montaż łożysk nasuwczych – 7,5%, betonowanie segmentu trzeciego nitka prawa oraz lewa – 100%, betonowanie fundamentów P1 nitka lewa, P2 nitka prawa – 100%, betonowanie ciosów P6 – 100%
 • WS-52: Zbrojenie segmentu trzeciego ustroju nośnego – etap pierwszy – 100%, zbrojenie filarów podpory P8 nitka prawa – 100%, betonowanie filarów podpory P7 nitka lewa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie – segment drugi ustroju nośnego – etap drugi – 100%, wysunięcie segmentu drugiego nitka prawa – 100%
 • PG-53: Betonowanie fundamentu P1 – 177 m³
 • WS-54: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P1 – 100%, zbrojenie filarów P5, P6 – 75%, betonowanie filarów P6 – 100%, zbrojenie oraz betonowanie ustroju nośnego segment trzeci nitka prawa – etap drugi – 100%, montaż stali sprężającej segment trzeci – etap drugi – 100%, sprężanie i nasuwanie ustroju nośnego segment drugi nitka lewa, oraz segment trzeci nitka prawa – 100%, zbrojenie i betonowanie segmentu trzeciego nitka lewa – etap pierwszy i drugi – 100%, wykonanie izolacji cienkiej fundamentu P5, P6, P7 – 100%, montaż zbrojenia ustroju nośnego segment czwarty nitka prawa oraz lewa – 90%
 • WS-56: Zbrojenie fundamentu P1 nitka lewa – 50%, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P2 nitka lewa – 100%
 • WS-57: Wykonanie izolacji cienkiej P5 – 100%, wykonanie zasypki fundamentów P5- 100%, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P6 nitka lewa – 100%
 • WS-57A: Zbrojenie korpusu P1 – 80%, betonowanie słupów P2 – 100%, betonowanie fundamentu P6 – 100%, deskowanie korpusu P1 – 50%, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P4 – 100%, zbrojenie słupów P4 – 50%, wybicie ścianek szczelnych P3 – 100%, wykonanie wykopu fundamentowego P6 – 100%, wykonanie chudego betonu P6 – 100%, skucie pali P6 – 100%, wykonanie próbnych obciążeń pali P5 - 10–%, wbicie ścianek szczelnych P7 – 100%, wykonanie zasypki P8 – 100%
 • MS-58: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P3, P4 – 100%
 • WD-59: Zbrojenie słupów P2 – 50%, wykonanie izolacji cienkiej na fundamencie P3 – 100%
 • PZ-42: Zbrojenie ścian wlotu i skrzydeł – 80%
 • PZ-43: Wymiana gruntu – 100%
 • PZ-46: Zbrojenie fundamentu – 11487 kg
 • PZ-50: Zbrojenie fundamentu – 4000 kg, betonowanie fundamentu – etap pierwszy – 100%
 • PZ-52: Betonowanie fundamentu – etap drugi – 100%
 • PZ-57: beton podkładowy pod skrzydła – 100%, wykonanie izolacji cienkiej na fundamencie – 100%

W dwudziestym trzecim tygodniu zużyto:
- Beton C12/15 – 75 m³
- Beton C35/45 – 303 m³
- Beton C30/37 – 527 m³
- Beton C50/60 – 229 m³
- Zabetonowano sto czterdzieści trzy tony stali.


Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD10 – 15%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD24 – 35%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD31 – 5%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD59 – 55%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD41 – 60%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD57 – 50%
 • Teletechnika: Budowa rurociągu kanalizacji wtórnej, przełączenie linii światłowodowej kolizji T-6 – 100%
 • Melioracje: Przebudowa rzeki bystra – wykonanie umocnienia koryta rzeki narzutem kamiennym na geowłókninie – 100%, wykonanie gruntów z głazów na początku i końcu przebudowanego odcinka rzeki Bystra – 100%, humusowanie skarp powyżej umocnienia narzutem ( rzeka Bystra) – 80% roboty ziemne na trasie rowu krytego R-F – 70%
 • Elektroenergetyka: Kolizja nr. 4SN – prace ziemne – 10%
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – przepust pod trasą główną – 0.8%
 • Wodociąg: Łączenie po przewiertach kolizja W-7a – 70%


Tydzień 22/2021 – 29.05.2021 r. - 04.06.2021 r.

W dwudziestym drugim tygodniu 2021 r. (29.05.2021 r. - 04.06.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 167 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 583 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 13250 m³
 • Nasyp – 12600 m³
 • Wykonanie rowów – 400 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 4 szt.
 • Wymiana gruntu – 2000 m³

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Zasypka fundamentów P3, P4 – 80%, betonowanie przyczółka P1 nitka lewa – 200m³, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P5 nitka prawa – 100%, wybijanie sklejką wytwórni ustroju nośnego – 6 kpl., zbrojenie oraz betonowanie filarów P2 nitka lewa – 70m³
 • WS-41: Beton wyrównawczy P1, P2 – 50m³, zbrojenie ławy fundamentowej P11 – 75%, zbrojenie ławy fundamentowej P7, P8, P9 – 100%, betonowanie ławy fundamentowej P8, P14 – 100%
 • PG-42: Zbrojenie fundamentów pod konstrukcję stalową – 50%
 • MS-44A: Betonowanie podwalin stożków nasypowych P1 – 100%, montaż konstrukcji stalowej – 60%, wykonanie zasypki za przyczółkiem I warstwa – 100%
 • WS-45: Betonowanie skrzydeł P1 – 100%
 • WS-45A: Zbrojenie oraz betonowanie korpusu P2 – 50%, betonowanie korpusu P1 – 100%, deskowanie skrzydeł P1 – 50%, wykonanie placów pod konstrukcje stalową – 100%
 • WD-46A: Montaż zbrojenia lawy fundamentowej P2 – 50%, wykonanie betonu podkładowego P1, P3 – 100%
 • WS-47: Montaż zbrojenia płyty dennej nitka lewa oraz prawa – etap I – 17t., montaż zakotwień kabli sprężających płyty dolnej nitka lewa – 10%, montaż zakotwień awanbeków nitka lewa – 50%, montaż kabli i osłonek sprężających w płycie dolnej – 50%, zbrojenie filarów podpory P10 – 1,5t., betonowanie płyty dolnej i ścian ustroju nośnego nitka lewa – 120m³
 • WS-49: Zbrojenie słupów podpory P5 nitka prawa – 100%, zbrojenie segmentu nr 2 nitka lewa oraz prawa – 100%, betonowanie segmentu nr 2 nitka prawa oraz lewa etap I, II – 100%, betonowanie fundamentu P4 nitka lewa, P3 – 100%, betonowanie ciosów podpory P7 – 100%, montaż stali sprężającej, zakotwień, odpowietrzeń – 11,76%, montaż łożysk nasuwczych - 17,5%
 • WS-52: Zbrojenie filarów podpory P7 nitka lewa – 100%, betonowanie filarów podpory P6 nitka prawa – 100%, betonowanie ustroju segment 2 – 100%, zbrojenie ustroju segment 3 – etap I – 75%
 • PG-53: Betonowanie fundamentu P1 – 177m³
 • WS-54: Zbrojenie fundamentu P1 nitka prawa, P3 nitka prawa, P4 nitka lewa – 100%, betonowanie fundamentu P4 nitka lewa, P3 nitka lewa oraz fundament pod skrzydło P1 nitka prawa – 100%, zbrojenie filarów P6, P7 -100%, betonowanie filarów P7 nitka prawa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie ustroju nośnego segment 3 – etap I – 100%, montaż stali sprężającej segmentu 3 – 100%, sprężanie i nasuwanie segmentu 2 – 100%, zbrojenie oraz betonowanie segmentu 2 ustroju nośnego – etap I,II – 100%, montaż stali sprężającej segmentu 2
 • WS-56: Zbrojenie fundamentu P1 – 50%
 • WS-57: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P1 – 100%, zbrojenie fundamentu P6 – 10%, wykonanie zasypki fundamentu P4 – 100%
 • WS-57A: Zbrojenie korpusu P1 – 60%, betonowanie słupów P2 – 50%, wykonanie wykopów fundamentowych P5 – 100%, wbicie ścianek szczelnych P5 – 100%, oraz P6 – 60%, wykonanie betonu podkładowego podpory P5 – 100%
 • MS-58:Zbrojenie fundamentu P3 – 100%
 • PZ-42: Montaż prefabrykatów – 13 szt., zbrojenie fundamentu skrzydeł – 50%
 • PZ-43: Wykop pod wymianę gruntu – 100%, wymiana gruntu – 50%
 • PZ-46: Wymiana gruntu – 50%
 • PZ-51: Betonowanie fundamentu – etap III – 100%
 • PZ-52: Betonowanie fundamentu – etap I – 100%

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD40 – 30%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej KD75 – 60%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej KD10 – 35%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej KD24 – 20% posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD8 – 80%, Posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD31 – 5%
 • Teletechnika: Budowa rurociągu kablowego kolizji T-13 – 90%, budowa rurociągu kablowego – kucie w skale T-6 – 85%, zabudowa szafu SK 400 na kolizji T-8 – 80%
 • Melioracje: przebudowa rzeki Bystra – roboty ziemne, profilowanie nowego koryta rzeki – 100%, zasypywanie starego koryta rzeki Bystra – 100%, przebudowa rzeki bystra – wykonanie umocnienia koryta rzeki narzutem kamiennym na geowłókninie – 50%, roboty ziemne na trasie rowu krytego R-F – 60%
 • Elektroenergetyka: Budowa przepustów kablowych – 4.8%, kolizja nr. 4SN – prace ziemne – 10%
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – przepust pod trasą główną – 0.6%.
 • Zasilanie oświetlenie: Budowa przepustów kablowych – 4%.


Tydzień 21/2021 – 22.05.2021 r. – 28.05.2021 r.

W dwudziestym pierwszym tygodniu 2021 r. (22.05.2021 r. - 28.05.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 217 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 797 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Zdjęcie humusu – 12230 m²
 • Wykop – 41970 m³
 • Nasyp – 39460 m³
 • Wykonanie materaca – 1500 m²
 • Wykonanie rowów – 400 m³
 • Podbudowa zasadnicza oraz pomocnicza – 3940 m²
 • Wykonanie przepustu drogowego – 9 szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Zbrojenie oraz betonowanie korpusu P3 – 100%, zasypka fundamentów P2, P3 – 100m³
 • WS-40: Skucie pali P9-P13 – 5kpl, zbrojenie i deskowanie przyczółka P1 – 20t, wykop w palach P11, P12, P13 – 600m³, próbne obciążenia pali P7, P9 – P13 – 6kpl, zbrojenie fundamentu P5 – 4t, zbrojenie oraz betonowanie filarów P2 nitka Prawa – 100%
 • WS-41: Wykop w skale P2 – 100%, zbrojenie ławy fundamentowej P14 – 100%, betonowanie ławy fundamentowej P12 – 100%, zbrojenie ławy fundamentowej P11 – 50%
 • PG-42: Zbrojenie fundamentów pod konstrukcję stalową – 50%
 • MS-44A: Zbrojenie oraz betonowanie podwalin stożków nasypowych P2 – 100%, zbrojenie podwalin stożków nasypowych P1 – 100%
 • WS-45: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P4 nitka prawa oraz P8 nitka prawa – 100%, zbrojenie fundamentu P7 – 60%
 • WS-45A: Zbrojenie oraz betonowanie korpusu P2 – 50%, betonowanie korpusu P1 - 100%, deskowanie skrzydeł P1 - 50%, wykonanie placów pod Konstrukcje Stalowe
 • MS-46: Zbrojenie oraz betonowanie skrzydła przyczółka P1 nitka Lewa – 100%
 • MS-46A: Zbrojenie oraz betonowanie skrzydeł P1 – 50%
 • WD-46A: Zbrojenie ławy fundamentowej P2 – 50%, chudy beton P1, P3 – 100%
 • WS-47: Montaż zbrojenia płyty dennej i ścian (ustrój nośny) – 35t, montaż zakotwień kabli sprężających płyty dolnej – 90%, montaż zakotwień awanbeków – 50%, montaż kabli i osłonek sprężających w płycie dolnej – 60%, deskowanie ścian wewnętrznych S1 nitka Prawa – 30%, zbrojenie filarów P10 – 4t.
 • WS-49: Zbrojenie slupów podpory P5 nitka Prawa – 100%, zbrojenie segmentu numer 2 Jezdnia Prawa oraz Lewa – 100%, betonowanie segmentu nr 2 Etap I,II – 100%, betonowanie fundamentu P4 nitka Lewa, P3 – 100%, betonowanie ciosów podpory P7 – 100%, montaż stali sprężającej, zakotwień, odpowietrzeń – 11,76%, montaż łożysk nasuwczych – 17,5%
 • WS-52: Zbrojenie ustroju segment 2 – 60%, zbrojenie oraz betonowanie filarów P6 - 100%, zbrojenie filarów P7 – 100%, wysunięcie segmentu I – 100%
 • PG-53: Betonowanie fundamentu P1 – 100%
 • WS-54: Zbrojenie fundamentu P1 nitka Lewa, P4 nitka Lewa, P3 – 75%, betonowanie fundamentu P3 nitka Lewa – 100%, zbrojenie filarów P6, P7 – 100%, montaż zbrojenia ustroju nośnego- etap I, II – 100%, montaż stali sprężającej – 100%, betonowanie ustroju nośnego etap I, II – 100%, sprężanie i nasuwanie segmentu I ustroju nośnego nitka Lewa – 100%, wykonanie zasypki fundamentu P2 - 100%
 • WS-57: Zbrojenie fundamentu P1 nitka Prawa – 50%, betonowanie fundamentu P1 nitka Lewa – 100%, wykonanie izolacji fundamentu P3, P4 – 100%, wykonanie zasypki fundamentu P2 – 100%
 • WS-57A: Zbrojenie korpusu P1 – 60%, betonowanie słupów P3 – 100%, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P8 – 100%, wykonanie chudego betonu P4 – 100%, skucie pali P4 - 100%, wykonanie próbnych obciążeń pali P4 – 100%, wykonanie zasypki P1 – 100%, wbicie ścianek szczelnych P1, P5 – 100%
 • MS-58: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentów P1, P5 – 100%
 • PZ-42: Montaż elementów prefabrykowanych – 13 szt., zbrojenie fundamentu skrzydeł - 50%
 • PZ-46: Wykop pod wymianę gruntu – 650m³, wymiana gruntu – 250m³
 • PZ-47: Beton podkładowy pod fundament – 84m³
 • PZ-48: Beton podkładowy pod fundament – 87m³
 • PZ-49: Beton podkładowy pod fundament – 90m³
 • PZ-51: Betonowanie fundamentu – etap II – 24m³
 • PZ-52: Zbrojenie fundamentu – 2t.
 • PZ-57: Betonowanie fundamentu – etap III – 3,5m³.
W dwudziestym pierwszym tygodniu zużyto:
 • Beton C12/15 – 356m³
 • Beton C35/45 – 358m³
 • Beton C30/37 – 1548m³
 • Beton C50/60 – 596m³
 • Zabetonowano trzysta czterdzieści ton stali.

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD9 – 50%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej KD75 – 50%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej KD10 – 25%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej KD24 – 10% posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD8 – 75%, Posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD75 – 30%
 • Teletechnika: Budowa rurociągu kablowego kolizji T-13 – 90%, budowa rurociągu kablowego – kucie w skale T-6 – 85%, zabudowa szafu SK 400 na kolizji T-8 – 80%
 • Melioracje: Humusowanie skarp powyżej umocnienia narzutem kamiennym (rzeka Bystra) – 100%, przebudowa rzeki Bystra – roboty ziemne, profilowanie nowego koryta rzeki – 25%, zasypywanie starego koryta rzeki Bystra – 70%, wykonanie zasypki rurociągu pod łącznicą (Rów kryty R06b, Rów kryty R-F) – 100%
 • Elektroenergetyka: Kucie w skale przejście przez trasę główną 4 SN – 100%.
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – przepust pod trasą główną – 0.6%.
 • Zasilanie oświetlenie: Budowa przepustów kablowych – 4%.


Tydzień 20/2021 – 15.05.2021 r. – 21.05.2021 r.

W dwudziestym tygodniu 2021 r. (15.05.2021 r. - 21.05.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 199 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 710 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Zdjęcie humusu – 10200 m²
 • Wykop – 32630 m³
 • Nasyp – 27530 m³
 • Wykonanie materaca – 500 m²
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej – 7660 m²
 • Profilowanie podłoża – 1000 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Zbrojenie oraz betonowanie słupów P2 – 100%, zbrojenie korpusu P3 – 15%.
 • WS-40: Wykop w palach CFA P7, P9, P11, P12, P13 – 1080 m³, zbrojenie i deskowanie przyczółka P1 – 20t., wykonanie betonu podkładowego P7, P9, P10, P11, P12, P13 – 120 m³, zbrojenie i betonowanie fundamentu P2, P3, P4 – 400 m³.
 • WS-41: Wykop pod fundament P2 – 100%, betonowanie ławy fundamentowej P13 – 60 m³, wykop w skale P2 – 80%.
 • PG-42: Wykop pod fundament P1, P2 – 100%, beton podkładowy pod fundamenty – 60 m³, zbrojenie fundamentów pod konstrukcję stalową – 15%.
 • MS-44: Zbrojenie oraz betonowanie słupów podpory P2 – 100%, betonowanie ciosów P1, P3 – 1 m³.
 • MS-44A: Betonowanie skrzydeł P1 – 100%, deskowanie podwalin stożków nasypowych P2 – 100%, zbrojenie podwalin stożków nasypowych P2 – 50%, wykonanie placów pod montaż konstrukcji stalowej – 100%.
 • WS-45: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P8 nitka lewa – 100%, zbrojenie fundamentu P4 nitka lewa – 13768kg., beton podkładowy P7 – 27,5 m³.
 • WS-45A: Zbrojenie korpusu P2 – 60%, deskowanie korpusu P1 – 100%, P2 – 50%.
 • MS-46: Zbrojenie skrzydeł przyczółka P1 – 4234kg, zbrojenie oraz betonowanie ścianki zaplecznej P3 – 100%, zbrojenie słupów P2 – 661kg.
 • MS-46A: Wykonanie placów pod montaż konstrukcji stalowej – 100%.
 • WD-46A: Zbrojenie ławy fundamentowej P2 – 4793kg, wymiana gruntu pod fundament P1 – 260 m³.
 • WS-47: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P10 nitka prawa – 100%, deskowanie ustroju nośnego – 10%, wykonanie stanowiska zbrojarskiego – 30%, zbrojenie ustroju nośnego jezdnia lewa – 15t.
 • WS-49: Zbrojenie oraz betonowanie słupów podpory P5 nitka prawa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie segmentu nr 2 – 100%, zbrojenie, betonowanie fundamentu P4 – 100%, montaż prowadzeń bocznych na awanbeku – 100%, próbne obciążenia pali P2, P3 – 2szt., prace przygotowawcze na wytwórni – 100%, prace przygotowawcze sprężanie awanbeku -100%, prace przygotowawcze urządzenia nasuwcze – 100%, prace przygotowawcze ograniczniki boczne – 25%, montaż stali sprężającej, zakotwień, odpowietrzeń – 7,35%, sprężanie montażowe segmentu – 5,88%.
 • WS-52: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu I – 100%, betonowanie filarów podpory P5 jezdnia prawa – 96 m³, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P12 – 174 m³.
 • PG-53: Betonowanie fundamentu P1 – 177 m³
 • WS-54: Zbrojenie fundamentów P4, P3, P1 – 50%, betonowanie fundamentu P5 nitka prawa, fundament skrzydła P1 nitka prawa – 100%, zbrojenie filarów P7 – 80%, betonowanie filarów P7 nitka lewa, P8 nitka prawa – 100%, montaż zbrojenia ustroju nośnego strona prawa oraz lewa – 100%, sprężanie i nasuwanie ustroju nośnego strona prawa – 100%.
 • WS-57: Zbrojenie fundamentu P1 nitka lewa, P5 nitka prawa – 100%, betonowanie fundamentów P3 nitka prawa, P5 nitka lewa i prawa – 100%, wykonanie izolacji fundamentu P2 – 100%, wykonanie zasypki fundamentu P2 – 100%, wyciąganie ścianek szczelnych – 100%.
 • WS-57A: Zbrojenie słupów P2 – 100%, betonowanie słupów P3 – 50%, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P1 – 100%, zbrojenie fundamentu P8 – 30%, wbijanie ścianek szczelnych P4 – 100%, wykop pod fundament P4 – 100%, zasypka fundamentu P2, P3 – 100%.
 • MS-58: Zbrojenie fundamentu P1 - 100%.
 • PZ-42: betonowanie ławy fundamentowej II i III etap – 22 m³, beton podkładowy pod skrzydła – 6 m³.
 • PZ-46: Odhumusowanie pod wykop – 100%.
 • PZ-47: Wymiana gruntu – 450 m³.
 • PZ-48: Wymiana gruntu – 360 m³.
 • PZ-49: Wymiana gruntu – 500 m³.
 • PZ-51: Betonowanie fundamentu P1 – etap I – 106 m³.
 • PZ-57: Betonowanie fundamentu P1 – etap II – 24 m³.
 • PZ-59: Wykonanie betonu podkładowego – 106 m³.

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD7 – 90%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej KD75 – 50%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej KD10 – 5%, posadowienie wypustów 7 szt., posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej KD41 – 40%.
 • Teletechnika: Budowa rurociągu kablowego kolizji T-13 – 85%, budowa rurociągu kablowego – kucie w skale T-6 – 85%.
 • Gazociągi: prace wykopowe, układanie rur, prace spawalnicze GW-6 – 95%.
 • Melioracje: Roboty ziemne na trasie rowu krytego R-F – 50%, przebudowa rzeki Bystra – roboty ziemne, wykopy, profilowanie nowego koryta rzeki, wykonanie umocnienia koryta rzeki Bystra narzutem kamiennym na geowłókninie, wykonanie gruntów kamiennych z głazów – 100%,
 • Elektroenergetyka: Przełączenie sieci 3nN, 5SN – 100%, kucie w skale przejście przez trasę główną 4 SN – 80%.
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – przepust pod trasą główną – 0.6%.
 • Zasilanie oświetlenie: Budowa przepustów kablowych – 4%.


17.05.2021 - Nastąpił wysuw pierwszego segmentu nitki lewej na obiekcie WS-49

Budowa mostów metodą nasuwania podłużnego polega na przesuwaniu gotowej konstrukcji mostu z przyczółka na kolejne podpory. Poza przyczółkiem w stałym deskowaniu betonuje się około 25 metrowe elementy belkowej konstrukcji nośnej. Po stwardnieniu spręża się je podłużnie centrycznie, odpowiednio do stanów napięcia, jakie mogą wystąpić w fazie nasuwania. Następnie zwalnia się deskowanie i wysuwa się te elementy za pomocą specjalnego układu pras hydraulicznych na teflonowych łożyskach ślizgowych w kierunku przeszkody. Do pierwszego elementu przytwierdzony jest awanbek, w celu zmniejszenia momentów wspornikowych, które występują przed osiągnięciem przez ten wspornik kolejnych filarów. Następne elementy każdorazowo dobetonowuje się bezpośrednio do elementu poprzedniego, przy czym zbrojenie wzdłużne oczywiście przechodzi przez styk roboczy. Po wykonaniu wszystkich elementów, gdy most znajduje się już w ostatecznym swoim położeniu, spręża się dalsze kable wymagane dla przejęcia pełnego obciążenia użytkowego. Zaletami stosowania metody nasuwania podłużnego jest ograniczenie przestrzeni, na której prowadzone są prace budowlane, zmniejszenie ilości deskowań w stosunku do tradycyjnych rozwiązań, możliwość prowadzenia prac niezależnie od warunków atmosferycznych. Ponadto realizacja danego obiektu jest dużo bardziej efektywna. Za pomocą metody nasuwania podłużnego możliwe jest wykonywanie obiektów nad czynnymi drogami i liniami kolejowymi bez konieczności ich zamykania. Tempo wysuwu na obiekcie WS-49 wyniosło dwadzieścia pięć centymetrów przy czasie równym cztery minuty.Tydzień 19/2021 – 08.05.2021 r. – 14.05.2021 r.

W dziewiętnastym tygodniu 2021 r. (08.05.2021 r. - 14.05.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 179 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 682 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Zdjęcie humusu – 5000 m²
 • Wykop – 35716 m³
 • Nasyp – 35768 m³
 • Wykonanie materaca – 2400 m²
 • Wykonanie rowów – 1000 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 3szt.
 • Wymiana gruntu – 100 m³
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej – 4060 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Zbrojenie oraz betonowanie słupów P2 – 100%
 • WS-40: Wykop w palach CFA P7, P9, P11 – 680 m³, zbrojenie i deskowanie przyczółka P1 – 18t., wykonanie chudego betonu P7, P9 – 36 m³, zbrojenie fundamentu P4 – 6t., zbrojenie i betonowanie fundamentów P2, P3 – 240 m³
 • WS-41: Wykop pod fundament P2 – 100%.
 • PG-42: Wykop pod fundament P1, P2 – 100%.
 • MS-44: Betonowanie ścianki zaplecznej korpusu przyczółka P1 – 100%.
 • MS-44A: Deskowanie oraz zbrojenie skrzydeł P1 – 50%, wykonanie wykopów pod podwalinę stożków – 50%, Wykonanie chudego betonu pod podwalinę stożków – 50%.
 • WS-45: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P8 nitka lewa – 100%, zbrojenie fundamentu P4 nitka lewa – 90%, Wykop pod fundament P2 – 100%.
 • WS-45A: Zbrojenie oraz betonowanie korpusu P1 – 50%, zbrojenie korpusu P2 – 30%.
 • MS-46: Zbrojenie oraz betonowanie korpusu przyczółka P3 – 100%.
 • MS-46A: Zbrojenie oraz betonowanie korpusu przyczółka P2 – 100%.
 • WD-46A: Wykonanie wymiany gruntu pod fundament P3 – 100%
 • WS-47: Montaż rusztu wraz z szalunkiem – 95%, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P9, P10 – 100%, betonowanie słupów podpory P5 – 60 m³, montaż awanbeków – 1kpl.
 • WS-49: Zbrojenie słupów podpory P5 nitka lewa – 100%, nitka prawa – 50%, zbrojenie segmentu nr 2 jezdnia lewa, jezdnia prawa – 50%, zbrojenie oraz betonowanie bloków kotwiących awanbek jezdnia prawa – 100%, wykonanie zasypek fundamentu P9 – 300 m³, montaż prowadzeń bocznych na awanbeku – 50%, betonowanie segmentu nr 1 nitka prawa etap II – 145 m³, betonowanie bloków kotwiących awanbek jezdnia prawa – 7 m³, betonowanie słupów P5 nitka lewa – 100%, skucie pali CFA P2 – 36szt., prace przygotowawcze wytwórnia – 100%, prace przygotowawcze sprężanie awanbeku – 80%, prace przygotowawcze urządzenia nasuwcze – 95%, prace przygotowawcze ograniczniki boczne – 25%, sprężanie awanbeku – 50%, sprężanie montażowe segmentu – 2,94%, montaż łożysk nasuwczych – 12,5%.
 • WS-52: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu I ustroju nośnego – 100%, betonowanie filarów podpory P5 jezdnia lewa – 100%, zbrojenie filarów podpory P6 jezdnia lewa – 80%, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P11 – 100%.
 • PG-53: Betonowanie fundamentu P1 – 100%.
 • WS-54: Zbrojenie filarów P7, P8 – 80%, zbrojenie fundamentu P5 – 100%, betonowanie fundamentu P5 nitka lewa – 100%, betonowanie filarów P9 nitka prawa, P8 nitka lewa – 100%, izolacja cienka fundamentu P10 nitka lewa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie ustroju nośnego nitka prawa etap I, II – 100%, montaż stali sprężającej etap I,II – 100%.
 • WS-56: Beton podkładowy P1, P2 – 72 m³.
 • WS-57: Zbrojenie fundamentu P1 nitka lewa, P5, P4 nitka prawa, P3 – 66t, betonowanie fundamentu P2 nitka lewa, P4 – 290 m³, beton podkładowy P6 – 100%.
 • WS-57A: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P2 – 100%, betonowanie fundamentu P3 – 100%, zbrojenie słupów P3 – 100%.
 • WD-59: Wykonanie izolacji cienkiej na fundamencie P1, P2 – 100%, zasypka fundamentu P1, P2 – 90%.
 • PZ-47: Wykop pod wymianę gruntu – 650 m³.
 • PZ-48: Wymiana gruntu – 360 m³.
 • PZ-49: Wymiana gruntu - 150 m³.
 • PZ-50: Zbrojenie fundamentu - 5262 kg.
 • PZ-51: Deskowanie fundamentu - 80%.
 • PZ-52: Zbrojenie fundamentu – 5262 kg.
 • PZ-57: Deskowanie II etapu fundamentu – 60%.

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD13 – 85%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej KD59 – 20%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD7 – 70%, posadowienie wypustów KD1 – 20%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, kucie w skale KD31 – 30%
 • Teletechnika: Budowa rurociągu kablowego kolizji T-13 – 80%, budowa rurociągu kablowego – kucie w skale T-6 – 80%.
 • Gazociągi: prace wykopowe, układanie rur, prace spawalnicze GW-6 – 85%.
 • Melioracje: Roboty ziemne na trasie rowu krytego R-F – 200m, przebudowa rzeki Bystra – roboty ziemne, wykopy, profilowanie nowego koryta rzeki, wykonanie umocnienia koryta rzeki Bystra narzutem kamiennym na geowłókninie – 108m., wykonanie gruntu kamiennego z głazów rzeka Bystra – 1 kpl.
 • Elektroenergetyka: Prace montażowe, przygotowanie linii do przepięcia 4SN, kucie w skale przejście przez Trasę Główną ( kolizja 3nN, 5SN ) – 90%, kucie w skale przejście prze Trasę Główną 4 SN – 75%.
 • Kanalizacja sanitarna: Przepięcie sieci KS3, KS5 – 95%.


Tydzień 18/2021 – 01.05.2021 r. – 07.05.2021 r.

W osiemnastym tygodniu 2021 r. (01.05.2021 r. - 07.05.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 189 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 643 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Zdjęcie humusu – 7100 m²
 • Wykop – 26760 m³
 • Nasyp – 31596 m³
 • Wykonanie materaca – 2600 m²
 • Wykonanie rowów – 1800 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 3szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P1 – 100%
 • WS-40: Wykonanie pali CFA na podporze P7 – 26 szt., zbrojenie przyczółka P1 nitka lewa – 18t., beton wyrównawczy P8 – 27 m³, wykop pod fundament P7 – 120 m³, próbne obciążenia pali P3, P4, P5, P6 – 4kpl. Zbrojenie fundamentu P2 nitka lewa oraz prawa – 16t.
 • WS-41: Zbrojenie fundamentu podpora P15 nitka prawa – 100%, wykop pod fundament P2 – 10%.
 • PG-42: Wykop pod fundament P1, P2 – 60%.
 • MS-44: Zbrojenie oraz betonowanie korpusu przyczółka P1 (ścianka zapleczna) – etap 1 – 100%
 • MS-44A: Betonowanie skrzydeł P2 – 100%.
 • WS-45: Betonowanie fundamentu P5 nitka prawa – 54,3 m³, zbrojenie fundamentu podpory P8 nitka lewa – 80%.
 • WS-45A: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu podpory P2 – 100%, zbrojenie korpusu P1 – 65%, deskowanie korpusu P1 – 30%
 • MS-46: Betonowanie ścianki zaplecznej korpusu przyczółka P1 – 100%, zbrojenie korpusu przyczółka P3 – 30%.
 • MS-46A: Deskowanie korpusu przyczółka P2
 • WD-46A: Zbrojenie fundamentu P2 – 100%.
 • WS-47: Montaż rusztu wraz z szalunkiem – 10%, zbrojenie fundamentu P9 nitka lewa – 10t, zbrojenie słupów podpory P5 nitka lewa – 3t, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P11 nitka lewa – 100%.
 • WS-49: Zbrojenie segmentu nr 1 jezdnia prawa – 100%, zbrojenie segmentu nr 2 jezdnia lewa i prawa – 40%, zbrojenie słupów podpory P6 jezdnia prawa – 100%, wykonanie wykopu podpory P2 – 450 m³, betonowanie segmentu nr 1 nitka prawa etap II – 145 m³, betonowanie bloków kotwiących awanbek, jezdnia lewa – 9 m³, prace przygotowawcze - sprężanie awanbeku (2/2) – 60%, prace przygotowawcze – urządzenia nasuwcze (2/2) – 80%, betonowanie slupów P6 nitka lewa – 98 m³, wykonanie betonu podkładowego pod fundament podpory P2 – 16 m³, betonowanie ciosów podpory P8 – 2 m³.
 • WS-52: Zbrojenie ustroju segment I – 70%, betonowanie filarów podpory P4 jezdnia lewa – 100%, betonowanie fundamentu podpory P9 jezdnia prawa – 102 m³, zbrojenie filarów P6 jezdnia lewa – 50%, zbrojenie fundamentów P11 – 40%.
 • PG-53: Zbrojenie fundamentu P1 – 100% oraz P2 – 80%.
 • WS-54: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P6 nitka prawa, P4 nitka prawa – 100%, zbrojenie filarów P8, P9 – 80%, betonowanie filarów P9 nitka lewa – 100%, izolacja cienka fundamentu P11, powierzchnie pionowe – 100%, wykonanie zasypki fundamentu P12 – 100%, montaż zbrojenia ustroju nośnego S01P- etap I – 100%, montaż stali sprężonej S01P – etap I – 100%, betonowanie ustroju nośnego S01P- etap I – 100%, montaż zbrojenia ustroju nośnego S01L - etap I – 30%.
 • WS-56: Pogłębienie wykopu i ścięcie kolumn DSM P1, P2 – 200 m³.
 • WS-57: Zbrojenie fundamentu P2, P3, P4 – 54t., betonowanie fundamentów P2 – 145 m³.
 • WS-57A: Zbrojenie fundamentu P3 – 100%, skucie pali P8 - 100%, wykonanie próbnych obciążeń pali P8 – 100%.
 • WD-59: Wykonanie izolacji cienkiej na fundamencie P1 – 100%.
 • PZ-42: Szalowanie drugiego etapu ławy fundamentowej – 50%.
 • PZ-48:Wykop pod wymianę gruntu – 650 m³, wymiana gruntu – 360 m³.
 • PZ-49: Wymiana gruntu – 150 m³.
 • PZ-50: Zbrojenie fundamentu – 5262 kg.
 • PZ-52: Zbrojenie fundamentu – 5262 kg.
 • PZ-57: Betonowanie fundamentu – etap I – 112 m³.
 • PZ-59: Wykop pod fundament – 750 m³.
W siedemnastym tygodniu zużyto:
- Beton C12/15 – 465 m³
- Beton C35/45 – 368 m³
- Beton C30/37 – 1140 m³
- Beton C50/60 – 140 m³
- Zabetonowano dwieście dwadzieścia pięć ton stali.

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Układanie kanału KD-13, kontynuacja KD-59 przykanaliki i wypusty, układanie KD41, KD46, KD7 – 100 m.
 • Teletechnika: Budowa rurociągu kablowego kolizji T-13 – 70 mb.
 • Gazociągi: prace wykopowe – 50 mb.
 • Melioracje: Przekop kontrolny – 1kpl.


Tydzień 17/2021 – 24.04.2021 r. – 30.04.2021 r.

W siedemnastym tygodniu 2021 r. (24.04.2021 r. - 30.04.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 193 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Wiertnice, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe) oraz 621 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Zdjęcie humusu – 19200 m²
 • Wykop – 43090 m³
 • Nasyp – 40360 m³
 • Wykonanie materaca – 1800 m²
 • Wykonanie rowów – 400 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 4szt.
 • Umocnienia – 300 m³
 • Wymiana gruntu – 340 m³

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Zbrojenie fundamentu podpory P2, P3 – 100%, oraz P1 – 80%, betonowanie fundamentu P2, P3 – 208 m³
 • WS-40: Wykonanie pali CFA P7 – 26szt., zbrojenie przyczółka P1 nitka lewa – 12t., beton wyrównawczy P8 – 27 m³, wykop pod fundament P9 – 240 m³, próbne obciążenia pali P3, P4, P5, P6 – 100%, zbrojenie fundamentu P2 – 10t.
 • WS-41: Wykop pod fundament P1- 100%, zbrojenie ławy fundamentowej P15 nitka prawa – 20%
 • PG-42: Wykop fundament P1, P2 – 10%
 • MS-44: Zbrojenie oraz betonowanie korpusu przyczółka P1 – 100%
 • MS-44A: Deskowanie korpusu przyczółka P1 – 100%, zbrojenie skrzydeł przyczółka P2 – 100%, betonowanie korpusu przyczółka P1 -100%, deskowanie skrzydeł przyczółka P2 – 100%.
 • WS-45: Betonowanie fundamentu podpory P5 nitka prawa – 54,3 m³
 • WS-45A: Zbrojenie fundamentu przyczółka P2 – 20%
 • MS-46: Ściana zapleczna korpusu przyczółka P1 – 100%, zbrojenie korpusu przyczółka P3 – 30%.
 • MS-46A: Zbrojenie korpusu fundamentu P1 – 100%, deskowanie oraz betonowanie korpusu przyczółka P1 – 100%
 • WD-46A: Wykonanie wykopów pod fundamenty podpór P2 – 400 m³, Beton podkładowy podpora P2 – 15 m³
 • WS-47: Montaż rusztu wraz z szalunkiem – 75%, betonowanie słupów podpory P5 nitka lewa-60 m³, zbrojenie slupów podpory P5 nitka lewa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu podpory P10 nitka lewa, P8 nitka lewa i prawa – 100%, zasypki fundamentów P2, P3, P4 – 400 m³, wyciąganie ścianek szczelnych P2 – 100%
 • WS-49: Zbrojenie segmentu nr 1 jezdni prawej – 100%, zbrojenie segmentu nr 2 jezdni lewej oraz prawej – 30%, zbrojenie słupów podpory P6 nitka prawa – 75%, wykonanie wykopu podpory P2 i P3 – 600 m³, betonowanie segmentu nr 1 nitka prawa Etap I – 135 m³, prace przygotowawcze - urządzenia nasuwcze -80%, sprężanie montażowe segmentu – 1,47%, montaż łożysk nasuwczych – 10%, betonowanie słupów P6 nitka lewa – 98 m³, wykonanie betonu podkładowego pod fundamenty podpory – 38 m³, betonowanie ciosów podpory P8 – 2 m³
 • WS-52: Zbrojenie ustroju nośnego segment I – 50%, betonowanie filarów podpory P4 nitka prawa – 84 m³, zbrojenie oraz betonowanie fundamentów podpory P8 nitka prawa -100%, zbrojenie fundamentu podpory P9 – 100%, beton podkładowy pod stanowisko zbrojarskie – 120 m³, montaż awanbecka – 100%, zbrojenie filarów podpory P6 – 100%, wykonanie izolacji powłokowej fundamentów P5, P6, P13, P14 – 400 m²
 • PG-53: Zbrojenie fundamentu P1 – 100% oraz P2 – 80%
 • WS-54: montaż deskowania zewnętrznego Ustroju Nośnego jezdnia lewa i prawa – 100%, beton podkładowy pod fundament P1 – 100%, zbrojenie fundamentu P9 nitka prawa, P7 nitka prawa, P6 nitka prawa, P6 nitka lewa - 75%, betonowanie fundamentów P9 nitka prawa, P7 nitka prawa, P6 nitka lewa – 100%, zbrojenie filarów P8, P9, P10 – 80%, betonowanie filarów P10 nitka prawa -100%, izolacja cienka fundamentów P12, P13 – 100%, wykonanie zasypek fundamentów P13 – 100%, demontaż ścianek szczelnych P13 – 100%, montaż zbrojenia Ustroju Nośnego etap I – 75%, montaż stali sprężającej etap I - 100%
 • WS-56: Wykonanie kolumn DSM P1 – 84 szt.
 • WS-57: Zbrojenie fundamentów P2 – 15000 kg, wykonanie betonu podkładowego P1, P5 – 70 m³
 • WS-57A: Wbicie ścianek szczelnych P8 – 100%, wykonanie iniekcji pali P2, P3 – 100%, wykonanie wykopów fundamentowych P8 – 100%, wykonanie chudego betonu na P8 – 100%, wykonanie próbnych obciążeń pali P2, P3 -100%, skucie pali P2, P3 – 100%
 • WD-59: Zbrojenie i deskowanie fundamentu P3 – 3619kg, betonowanie fundamentu P3 – 37 m³, wykonanie izolacji cienkiej na fundamencie P1 – 100%
 • PZ-42: Szalowanie ławy fundamentowej – 100%, betonowanie ławy fundamentowej etap I – 40 m³
 • PZ-48: Odhumusowanie – 600 m², wykop pod wymianę gruntu – 225 m³
 • PZ-49: Odhumusowanie – 630 m², wykop pod wymianę gruntu – 1100 m³, wymiana gruntu – 150 m³
 • PZ-52: Wykonanie betonu podkładowego – 90 m³
 • PZ-57: Deskowanie fundamentu – 9434 kg
 • PZ-59: Odhumusowanie – 600 m², wykop pod fundament – 750 m³
W siedemnastym tygodniu zużyto:
- Beton C12/15 – 150 m³
- Beton C20/25 – 180 m³
- Beton C35/45 – 310 m³
- Beton C30/37 – 1800 m³
- Beton C50/60 – 140 m³
- Zabetonowano dwieście sześćdziesiąt ton stali.

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja sanitarna: KS-3 – 50m.
 • Kanalizacja deszczowa: Układanie kanału KD-14, kontynuacja KD-20, kanaliki i wypusty, układanie KD41, KD43, KD63 – 100 m.
 • Wodociąg W-7a – 70%.
 • Teletechnika: Budowa rurociągu kablowego kolizji T-8, T-13 – 145 mb.
 • Gazociągi: prace wykopowe – 50 mb.
 • Melioracje: Przekop kontrolny – 1kpl., roboty ziemne przy rowie R-1 – 30 mb.


Tydzień 16/2021 – 17.04.2021 r. – 23.04.2021 r.

W szesnastym tygodniu 2021 r. (17.04.2021 r. – 23.04.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 189 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Wiertnice, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe) oraz 656 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Zdjęcie humusu – 6350 m²
 • Wykop – 32960m³
 • Nasyp – 33470m³
 • Wykonanie materaca – 3640 m²
 • Wykonanie rowów – 700 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 2szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Zbrojenie ławy fundamentowej P2 – 100%
 • WS-40: Skucie głowic pali CFA P3 – 15szt., wykonanie pali CFA P11 – 20szt., wykopy pod fundamenty P5, P6, P8 – 640 m³, beton wyrównawczy P5, P6 – 36 m³, stabilizacja platformy pod palowanie P7 – 350 m², chudy beton pod prefabrykacje zbrojenia – 50 m³, wykonanie pali CFA P13 – 72szt.
 • WS-41: Wykop pod fundament P1 – 10%.
 • MS-44: Zbrojenie oraz betonowanie korpusu przyczółka P1 (bez ścianki zaplecznej) – 100%, zasypka fundamentu podpory P2, P3 – 100%, Wyciągnięcie ścianek szczelnych P2 – 100%.
 • MS-44A: Deskowanie korpusu przyczółka P1 – 80%, zbrojenie skrzydeł przyczółka P1 – 20%.
 • WS-45: Betonowanie fundamentu P6P, P5L – 95.4 m³, zbrojenie fundamentu P5L, P5P – 100%, oraz P6L – 80%, próbne obciążenia pali P7 – 100%.
 • WS-45A: Betonowanie fundamentu P1 – 100%, zbrojenie korpusu przyczółka P1 – 60%.
 • MS-46: Zbrojenie oraz betonowanie korpusu przyczółka P1 -100%.
 • MS-46A: Zbrojenie korpusu fundamentów P1, P2 – 60%, zasypki fundamentów P1, P2 z zagęszczeniem – 85%
 • WD-46A: Wykonywanie wykopu pod fundamenty podpór P3 – 400 m³
 • WS-47: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P11P, P7LP – 100%, zbrojenie oraz betonowanie korpusu przyczółka P1L, zbrojenie oraz betonowanie słupów podpory P4L, P5L próbne obciążenia pali P9 – 1szt.
 • WD-48:Wykonanie wykopu pod fundamenty podpór P1, P2, P3 – 400 m³, wykonanie wykopu w gruncie skalistym podpory P3 – 100 m³
 • WS-49: Wykonanie wykopu podpory P1 – 250 m³, zbrojenie słupów podpory P6P, P7P, zbrojenie segmentu nr 1 JP , JL – 95%, montaż awanbecków NL, NP – 100%, betonowanie słupów podpory P7P – 92,5 m³, wykonanie betonu podkładowego pod zbrojarnie JL, JP – 117 m³, betonowanie segmentu nr 1 NL etap I – 140 m³, betonowanie ciosów podpory P9 – 2 m³
 • WS-52: Montaż deskowania zewnętrznego ustroju nośnego – 100%, ułożenie żywicy na stanowisku montażowym – 100%, betonowanie fundamentów podpór P7, P8, P9, P10 – 518 m³, zbrojenia fundamentów P7, P8, P9, P10 – 100%, zbrojenie słupów podpory P5 – 100%
 • PG-53:Wykonanie betonu podkładowego P2 – 18 m³, zbrojenie fundamentu P1 – 100%, oraz P2 – 10%.
 • WS-54: Montaż deskowania zewnętrznego ustroju nośnego – 90%, zbrojenie fundamentu P6, P8, P9 – 75%, montaż awanbecka NL i NP – 100%, betonowanie ciosów pod hamulec P15L, prowadzeń bocznych P15 – 100%, zbrojenie filarów P9, P10 – 100%, betonowanie filarów P10L, P11L – 100%, betonowanie fundamentów P8 – 100%, wykonanie zasypek fundamentów P15 – 100%, wykonanie wykopu P1 – 100%
 • WS-56: Wykonanie kolumn DSM podpora P1 – 84szt.
 • WS-57: Wykonanie kolumn DSM podpora P6 – 28szt., wykonanie betonu podkładowego P4 – 18 m³, wykonanie wykopów fundamentowych na P6 – 200 m³, zbrojenie fundamentu P2P – 7911 kg.
 • WS-57A: Wbicie ścianek szczelnych P2 – 80%, wykonanie iniekcji pali P8 – 100%, wykonanie wykopów fundamentowych P3 – 100%, wykonanie chudego betonu P3 – 100%, wykonanie próbnych obciążeń pali P3 – 50%.
 • WD-59: Zbrojenie fundamentu P3 – 4917 kg, betonowanie fundamentu P2 – 36 m³, beton podkładowy podpora P3 – 5 m³.
 • PZ-42: szalowanie ławy fundamentowej – 25%
 • PZ-51: Zbrojenie fundamentu – 14839 kg.
 • PZ-52: Wykonanie wymiany gruntu – 200 m³
 • PZ-57: Zbrojenie fundamentu 9434 kg.
W szesnastym tygodniu zużyto:
- Beton C30/37 – 2936 m³
- Beton C12/15 – 295 m³
- Beton C35/45 – 203 m³
- Zabetonowano około dwieście osiemdziesiąt ton stali.

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja sanitarna: KS-3 – 50m.
 • Wodociąg W-7a – 50%.
 • Teletechnika: Przebudowa kolizji T-8 – roboty ziemne 30 mb.
 • Gazociągi: GW6 – roboty ziemne i spawalnicze – 290 mb.
 • Melioracje: Rów kryty ciągu BND11A – 30 mb., Rów kryty ciągu R-b6 – 30 mb, wykonanie umocnienia koryta rzeki Bóbr narzutem kamiennym na geowłókninie – 60 mb.


Tydzień 15/2021 – 10.04.2021 r. – 16.04.2021 r.

W piętnastym tygodniu 2021 r. (10.04.2021 r. - 16.04.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 218 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Wiertnice, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe) oraz 637 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Zdjęcie humusu – 6850 m²
 • Wykop – 39035 m³
 • Nasyp – 40105m m³
 • Wymiana gruntu – 1000 m³
 • Wykonanie materaca – 3570 m²
 • Umocnienie – 1300 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 2szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Beton podkładowy P2, P3 – 33,5 m³.
 • WS-40: Wykonanie pali CFA P3, P10, P12 – 54szt., Wykop pod fundament P3, P4 – 480 m³, Zbrojenie fundamentu P1P – 35t., Beton wyrównawczy P3 – 20 m³, Betonowanie fundamentu P1P – 250 m³.
 • PZ-42: Zbrojenie ławy fundamentowej – 100%
 • MS-44: Zbrojenie korpusu P1 – 40%, Szalowanie korpusu P1 – 20%, Wykonanie zasypek P1 – 100%, Wykonanie ścianek szczelnych P1 – 100%, Betonowanie ścianki zaplecznej P3 – 18,5 m³.
 • MS-44A: Zbrojenie, deskowanie oraz betonowanie korpusu przyczółka P1 – 100%
 • WS-45: Wykop P7 – 80%, Zbrojenie fundamentu P5L, P6P – 70%
 • WS-45A: Zbrojenie oraz deskowanie fundamentu P1 – 100%
 • MS-46: Zbrojenie oraz szalowanie Korpusu P1 – 100%
 • MS-46A: Zbrojenie, szalowanie oraz betonowanie fundamentu P2 – 100%, Betonowanie fundamentu P1 – 100%
 • WS-47: Zbrojenie oraz betonowanie słupów podpory P3P, Betonowanie fundamentu P6 – 214 m³, Dostawa awanbecka na budowę – 1 kpl., Montaż rusztu wraz z szalunkiem – 20 szt., Próbne obciążenia pali P7, P8 – 100%, Skucie głowic pali podpora P9 – 100%.
 • WD-48: Wykonanie wykopów pod fundamenty podpór P1, P2, P3 – 400 m³.
 • WS-49: Wykonanie pali CFA na podporach P2, P3 – 62 szt., Skuwanie pali CFA na podporze P4 – 100%, Zbrojenie segmentu numer 1 – jezdnia lewa oraz prawa – 30%, Wykonanie izolacji cienkiej fundamentu P8 – 105 m², montaż awanbecku – 90%, Betonowanie słupów P7L – 83 m³.
 • WS-52: Beton podkładowy fundamentu P8, P12 – 40 m³, Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P6L – 100%, Montaż deskowania zewnętrznego ustroju nośnego – 90%, Zbrojenie oraz betonowanie korpusu P1 – 100%, Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P7L, P14L – 100%, Zbrojenie fundamentów P8LP oraz P7P – 100%, Zbrojenie słupów podpory P5P – 100%.
 • PG-53: Wykonanie betonu podkładowego P2 – 18 m³, Zbrojenie fundamentu P2 – 10% oraz P1 – 100%.
 • WS-54: Montaż deskowania UN NP, NL – 80%, Zbrojenie fundamentów P2P,P5,P8 – 50%, Zbrojenie, deskowanie, betonowanie korpusu P15L – 100%,Zbrojenie filarów P10, P11 – 100%, Betonowanie filarów P12P – 100%, Betonowanie fundamentów P2P, P9L – 100%, Wykonanie wykopu P1 – 60%.
 • WS-57: Wykonanie kolumn DSM P6, P7 – 144szt., Wykonanie próbnego obciążenia pali P2, P3 – 100%, Wykonanie wykopu P1 – 60%.
 • WS-57A: Wbicie ścianek szczelnych na P3 – 100%, Wykonanie iniekcji pali P5, P6, P8 – 100%, Wykonanie Próbnych obciążeń pali P1 – 100%, oraz P2 – 20%, Wykonanie wykopów fundamentowych na P2 – 100%, Wykonanie chudego betonu na P2 – 100%.
 • MS-58: Wykonanie próbnego obciążenia pali na P1-P5 – 100%
 • WD-59: Zbrojenie fundamentu P2 – 6850kg., Betonowanie fundamentu P1 – 63.5 m³.
 • PZ-51: Beton podkładowy pod fundament – 96 m³
 • PZ-52: Zbrojenie ławy fundamentowej – 100%
 • PZ-57: Zbrojenie fundamentu – 9434kg.

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja sanitarna: KS-5 – 100%.
 • Wodociąg W-7a – 10%.
 • Teletechnika: Przebudowa kolizji T-8 – roboty ziemne 30 mb.
 • Gazociągi: GW6 – roboty ziemne i spawalnicze – 50 mb.
 • Melioracje: Rów kryty ciągu BND11A – 30 mb., Wykonanie umocnienia koryta rzeki Bóbr narzutem kamiennym na geowłókninie – 60 mb., Rów kryty ciągu R-b6 – 30 mb.


Tydzień 14/2021 – 03.04.2021 r. – 09.04.2021 r.

W czternastym tygodniu 2021 r. (03.04.2021 r. - 09.04.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 172 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Wiertnice, Betonowozy, podnośniki koszowe) oraz 587 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Zdjęcie humusu – 9400 m²
 • Wykop – 24150 m³
 • Nasyp – 25070 m³
 • Wykonanie rowów – 680 m³

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Beton podkładowy - 22m³, Wykop P1, P2 – 400m³.
 • WS-40: Wykonanie pali CFA – 20 szt., Wykop pod fundament – 450m³, Zbrojenie fundamentu – 10t., Beton wyrównawczy – 20m³, Betonowanie ścian wytwórni nitka lewa – 220m³.
 • WS-41: Próbne obciążenia DLT – 5 szt.
 • PZ-42: Zbrojenie ławy fundamentowej – 90%.
 • MS-44: Szalowanie korpusu P1 – 30m³, Zbrojenie korpusu P1 – 20%.
 • MS-44A: Zbrojenie korpusu przyczółka P2 – 100%, Zbrojenie korpusu przyczółka P1 – 60%, Deskowanie korpusu przyczółka P2 – 40%, Zasypka fundamentu P1, P2 – 80%.
 • WS-45: Próbne obciążenia statyczne P5 – 100%, Próbne obciążenia dynamiczne P6, P8 – 100%.
 • WS-45A: Zbrojenie fundamentu P1 – 30%.
 • MS-46: Zbrojenie i szalowanie korpusu – 50%, Betonowanie fundamentu P3 – 105m³.
 • MS-46A: Zbrojenie fundamentu P1 – 100%, Zbrojenie fundamentu P2 – 80%.
 • WS-47: Betonowanie fundamentu P5P – 95m³, Betonowanie słupów podpora P3L – 50m³, Zbrojenie fundamentów P6 – 40t., Deskowanie przyczółka nitki lewej – 20%, Zbrojenie fundamentu P11 – 10t., Wykonanie rusztu pod wytwórnię do nasuwania nitka lewa – 10%, Skucie głowic pali P7, P8 – 100%.
 • WS-49: Wykonanie pali CFA – 10szt., Wykonanie zasypki fundamentu - 500m³, Zbrojenie słupów podpory P7L – 100%, Zbrojenie segmentu nr 1 JL – 30%, Wykonanie izolacji cienkiej fundamentu P9L – 55m², Betonowanie bloków pod urządzenia do nasuwania – 3m³, Betonowanie bloków prowadzenia bocznego na przyczółku P10 – 2m³, Betonowanie słupów P8P – 78m³, Montaż urządzeń do nasuwania – 4 szt.
 • WS-52: Zbrojenie korpusu przyczółka P1 (JP) – 75%, Zbrojenie fundamentu podpory P14 – 70%, Zbrojenie filarów podpory P5 – 100% Zbrojenie, betonowanie fundamentów P6 – 100%, Zbrojenie korpusu przyczółka P14 – 60%, Montaż podłogi deskowania zewnętrznego ustroju nośnego – 40%, Montaż podłogi deskowania nitka prawa – 90%, Zbrojenie fundamentów P6 – 80%, Beton podkładowy P7 – 21m³.
 • WS-54: Montaż deskowania UN NL – 45%, Zbrojenie fundamentu P2, P7, P9 – 75%, Zbrojenie i deskowanie korpusu P15L – 50%, Zbrojenie filarów P11, P12 – 100%, Betonowanie filarów P12L – 100%, Betonowanie fundamentów P2L, P7L – 100%, Demontaż ścianek szczelnych P14 – 100%, Wykonanie wykopu P1 – 20%, Wykonanie betonu podkładowego P3, P8 – 100%, Próbne obciążenia pali Jet – Groutimg P8 – 100%.
 • WS-57: Wykonanie stabilizacji platformy P6 – 100%, Wykonanie kolumn DSM – 166 szt., Wykonanie wykopów fundamentowych - 300m³.
 • WS-57A: Wbijanie ścianek szczelnych na P2 – 100%, Wykonanie iniekcji pali P4 – 100%.
 • MS-58: Skucie głowic pali na P1-P5 – 100%.
 • PZ-50: Wykonanie II warstwy wymiany gruntu – 250m³.
 • PZ-52: Wykonanie I warstwy wymiany gruntu – 100m³.
 • WD-59: Zbrojenie fundamentu P1 – 8536 kg.

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja sanitarna: KS-5 – 90%.
 • Wodociąg W-7a – 10%.
 • Kanalizacja deszczowa: KD-31 – 50 m.
 • Teletechnika: Przebudowa kolizji T-8 – roboty ziemne 30 mb.
 • Gazociągi: GW6 – roboty ziemne i spawalnicze – 50 mb.
 • Melioracje: Rów kryty ciągu BND11A – 30 mb., Wykonanie umocnienia koryta rzeki Bóbr narzutem kamiennym na geowłókninie – 60 mb.


Tydzień 13/2021 – 27.03.2021 r. – 02.04.2021 r.

W trzynastym tygodniu 2021 r. (27.03.2021 r. - 02.04.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 167 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Wiertnice, Betonowozy) oraz 403 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Zdjęcie humusu – 23380 m²
 • Wykop – 16345 m³
 • Nasyp – 20903 m³
 • Wykonanie materaca - 1780 m³
 • Wykonanie rowów – 230 m³
 • Umocnienie – 150 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego ( drogi poprzeczne) – 40%

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonanie wykopów P2, P3 – 300m³.
 • WS-40: Zbrojenie fundamentu P1L – 30 t., Wykonanie pali CFA P5, P6, P9 – 35 szt., Betonowanie fundamentu P1L – 240 m³, Próbne obciążenia DLT P1 – 1 szt., Deskowanie i zbrojenie ścian wytworni – nitka prawa – 50%, Wykop pod fundament P2 – 50 m³, Wykonanie platform P7, P12, P13 – 90%.
 • WS-41: Próbne obciążenia DLT P14, P15 – 3 szt., Betonowanie głowic – 5 szt.
 • PZ-42: Zbrojenie ławy fundamentowej – 30%.
 • MS-44: Betonowanie fundamentu P1 – 100m³, Betonowanie korpusu P3 – 90m³.
 • MS-44A: Betonowanie fundamentów P1, P2 – 100%, Wykonanie zbrojenia przyczółków – 20%.
 • WS-45: Skucie pali P4 – 100%.
 • WS-45A: Próbne obciążenia P2 – 100%.
 • MS-46: Zbrojenie, szalowanie fundamentu P1 – 100%, Betonowanie fundamentu P1 – 110m³.
 • MS-46A: Wykonanie próbnych obciążeń pali – 100%.
 • WS-47: Betonowanie przyczółka P1P – 220m³, Betonowanie słupów podpory P2L – 50m³, Zbrojenie słupów na podporze P3 – 1t., Betonowanie fundamentu P5L – 60m³, Wykop podpora P9 – 300m³, Beton wyrównawczy pod fundament P8 – 20m³, Zbrojenie fundamentów P6, P11 – 40t., Beton wyrównawczy pod stanowisko zbrojarskie – 40m³.
 • WS-49: Wykonanie kolumn DSM na podporze P1 – 64szt., Zbrojenie słupów podpory P7 – 25%, Zbrojenie słupów podpory P8 – 100%, Szalowanie segmentu nr1 nitki lewej i prawej stanowiska montażowego – 80%, Wykonanie wykopów pod fundament P4 – 400m³, Wykonanie betonu podkładowego pod fundament P4 – 27m³, Betonowanie słupów P8L – 73m³, Wykonanie drogi serwisowej do końca stanowiska montażowego – 800m², Organizacja stanowiska do składowania stali – 300m², Wykonanie izolacji cienkiej fundamentu i korpusu P10 – 120m².
 • WS-52: Betonowanie słupów P3P – 160m³, Betonowanie fundamentu P14P – 112m³, Zbrojenie i deskowanie korpusu przyczółka P1P – 30%, Betonowanie fundamentu P13P – 90m³, Zbrojenie słupów P4, P5 – 80%, Deskowanie podłogi stanowiska do nasuwania – 70%.
 • WS-54: Montaż deskowania UN NL – 15%, Zbrojenie fundamentów P2, P10 – 75%, Zbrojenie korpusu P15L – 50%, Zbrojenie filarów P11, P12 – 100%, Betonowanie filarów P12P – 100%, Betonowanie fundamentów P10L, P10P, P11L – 100%, Izolacja cienka fundamentów P14, P15 (powierzchnie pionowe) – 100%, Zasypanie fundamentu P14 – 100%.
 • WS-57: Wykonanie stabilizacji platformy P5 – 100%, Wykonanie kolumn DSM na podporach P1, P4 – 150 szt.
 • WS-57A: Wykonanie chudego betonu na P1 – 100%, Wbicie ścianek szczelnych na P2 – 20%, Skucie pali P1 – 100%, Wykonanie iniekcji pali na P1 – 100%.
 • MS-58: Odkopanie pali CFA do poziomu posadowienia na P2, P3 – 80m³, Zabezpieczenie wykopu ściankami szczelnymi na P2, P3 – 100%, Wykonanie betonu podkładowego na P1 - P5 – 45m³.
 • PZ-50: Wykonanie I warstwy wymiany gruntu – 250m³.
 • PZ-52: Wykonanie I warstwy wymiany gruntu – 100m³.

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja sanitarna: KS-5 – 50%, KS – 3 próba szczelności – 100%.
 • Kanalizacja deszczowa: KD-31 – 50 m.
 • Teletechnika: Przebudowa kolizji T- 8 – roboty ziemne 30 mb.
 • Gazociągi: GW5 – roboty ziemne i spawalnicze – 50 mb.
 • Melioracje: Rów kryty ciągu BND11A – 10 mb., Wykonanie umocnienia koryta rzeki Bóbr narzutem kamiennym na geowłókninie – 20 mb.


Tydzień 12/2021 – 20.03.2021 r. – 26.03.2021 r.

W dwunastym tygodniu 2021 r. (20.03.2021 r. - 26.03.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 169 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Wiertnice, Betonowozy) oraz 413 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Zdjęcie humusu – 6630 m²
 • Wykop – 20339 m³
 • Nasyp – 20187 m³
 • Wykonanie materaca - 3050 m³
 • Wymiana gruntu - 3006 m³
 • Wykonanie rowów – 825 m³

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonanie kolumn DSM – 100%
 • WS-40: Zbrojenie fundamentu P5 – 25 t., Zbrojenie ścian wytwórni – nitka lewa – 10 t., Wykonanie pali CFA na podporach P4, P5, P9 – 43 szt., Kucie głowic pali podpora P1 – 52 szt.
 • WS-41: Skuwanie pali P7, P8, P15 – 48 szt. Zbrojenie ław P13, P12 – 20 t., Wykonanie próbnych obciążeń pali P10, P11 – 2 szt., Betonowanie głowic P14, P15 – 3 szt.
 • PZ-42: Beton Podkładowy – 97 m³, Wykop do rzędnej posadowienia – 400 m³
 • MS-44: Betonowanie fundamentu P1 – 100 m³, Betonowanie korpusu P3 – 90 m³
 • MS-44A: Wykonanie próbnych obciążeń pali – 30%
 • WS-45: Skucie pali P4 – 100%
 • WS-45A: Beton fundamentów wytwórni nitka lewa - 60 m³
 • MS-46: Zbrojenie fundamentu P1 – 100%, Szalowanie oraz Betonowanie fundamentu P1 – 110 m³
 • MS-46A: Wykonanie pali wielkośrednicowych – 23 szt., Wykonanie skucia pali - 100%, Wykonanie iniekcji pali – 18 szt.
 • WS-47: Betonowanie wytworni – nitka prawa – 320 m³, Betonowanie słupów P2P – 50 m³, Zbrojenie słupów na podporze P3 – 4 t., Wykop P8 – 300 m³, Beton wyrównawczy pod fundament P7 – 20 m³, Zbrojenie przyczółka P1P – 5 t., Deskowanie przyczółka nitka prawa – 40%, Próbne obciążenia pali P10, P11 – 2szt.
 • WS-49: Wykonanie próbnych obciążeń pali – 100%, Zbrojenie słupów na podporze P8, P9 – 75%, Zbrojenie fundamentów na podporze P5 – 100%, Betonowanie korpusu P10P – 171 m³, Betonowanie fundamentu pod żuraw nr 2 – 24 m³, Betonowanie słupów P9P – 54 m³, Wykonanie pali CFA na podporze P4 – 36 szt.
 • WS-52: Wykonanie zbrojenia podpór P1, P2 – 100% , Zbrojenie fundamentu P13L – 100%, Betonowanie fundamentu P13P – 90 m³, Betonowania słupów P3L – 70 m³, Zbrojenie i szalowanie korpusu P1L – 100%, Betonowanie korpusu P1L – 213 m³
 • PG-53: Wykonanie próbnych obciążeń pali – 50%
 • WS-54: Montaż rusztu stalowego na wytwórni UN – 100%, Montaż deskowania UN nitka lewa – 5%, Zbrojenie fundamentu P10, P11 – 75%, Wykonanie kolumn DSM P1 – 100%, Betonowanie korpusu P15P – 100%, Betonowanie fundamentu P11P – 100%, Zbrojenie filarów P12, P13 – 75%, Betonowanie filarów P13 – 100%
 • WS-57: Wykonanie wykopu pod fundament P1 – 100%, Skucie głowic pali P2, P3 – 90 szt.
 • WS-57A: Wbijanie ścianek szczelnych P1, Skuwanie głowic pali P1, P2 – 100%
 • MS-58: Odkopanie pali CFA do poziomu posadowienia P2, P4, P5 – 120 m³, Zabezpieczenie wykopu ściankami szczelnymi P2, P3 – 75%
 • PZ-57: Beton podkładowy pod fundament – 99 m³
 • PZ-50: Wykonanie wymiany gruntu – 450 m³
 • PZ-52: Wykonanie wymiany gruntu – 150 m³

Roboty Branżowe:

 • Elektroenergetyka: 4WN drenaż – 80%
 • Kanalizacja sanitarna: KS-5 – 30%, KS – 3 – 100%
 • Kanalizacja deszczowa: KD-31 – 50 m
 • Teletechnika: Przebudowa kolizji T-5 – przełączenie 30 mb


Tydzień 11/2021 – 13.03.2021 r. – 19.03.2021 r.

W jedenastym tygodniu 2021 r. (13.03.2021 r. - 19.03.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 173 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Wiertnice, Betonowozy) oraz 428 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

Trasa główna:

 • Zdjęcie humusu – 19680 m²
 • Wykop – 20100 m³
 • Nasyp – 19460 m³
 • Wykonanie materaca - 1950 m³
 • Wymiana gruntu - 1100 m³
 • Umocnienie – 600 m²
 • Wykonanie rowów – 820 m³

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-41: Skuwanie pali P7, P8, P15 – 48 szt., Zbrojenie ław P12, P13 – 20 t.
 • PZ-42: Beton podkładowy – 97 m³, Wykop do rzędnej posadowienia – 400 m³
 • MS-46A: Skucie pali – 100%, Wykonanie iniekcji pali – 6 szt.,
 • MS-44A: Wykonanie próbnych obciążeń pali – 100%
 • WS-45A: Wykonanie iniekcji pali – 28 szt.
 • WS-52: Zbrojenie, Betonowanie fundamentu P5L, Betonowanie stanowiska do nasuwania NP. - 180 m³, Wykonanie kolumn DSM – 120 szt. , Zbrojenie i szalowanie korpusu P1L – 90%, Wykonanie chudziaka P9 – P11 – 70 m³
 • WS-40: Zbrojenie , Deskowanie ścian wytwórni nitka prawa
 • WS-47: Próbne obciążenia pali CFA P4, P5, P6 – 3 kpl., Wykop P10 – 300 m³, Beton wyrównawczy – 20 m³, Zbrojenie wytwórni – 20 t., Zbrojenie fundamentu P4 – 20 t., Zbrojenie słupów P2 – 5 t. Betonowanie fundamentu P4 – 100 m³
 • WS-49: Układanie dolnej podłogi oraz deskowania zewnętrznego - 75%, Zbrojenie slupów P8, P9 – 75%, Zbrojenie fundamentu P5 – 100%, Betonowanie korpusu P10P – 171 m³, Betonowanie fundamentu pod żuraw nr 2 – 24 m³, Betonowanie slupów P9P – 54 m³, Betonowanie fundamentu P5L – 99 m³, Wykonanie pali CFA P4 – 36 szt.
 • WS-54: Montaż rusztu stalowego na wytwórni UN – 50%, Zbrojenie , Betonowanie fundamentu P12, Wykonanie kolumn DSM P1 – 50%, Betonowanie belek ślizgowych wytworni UN NP. – 100%, Betonowanie fundamentu pod żurawia – 100%, Wykonanie Próbnego obciążenia pali P5 – 100%, Zbrojenie filarów P14, P13 – 50%, Betonowanie filarów P14L – 100 %, Zbrojenie i szalowanie korpusu P15P – 50%
 • WS-57A: Wbijanie ścianek szczelnych P1 , Wykonanie pali wielkośrednicowych – 27 szt.
 • WS-57: Odkopanie pali CFA do poziomu posadowienia P2, P3 – 160 m³
 • MS-58: Odkopanie pali CFA do poziomu posadowienia P1 – 40 m³
 • PZ-57: Wykonanie wymiany gruntu – 850 m³
 • PZ-50: Wykonanie wymiany gruntu – 450 m³
 • PZ-51: Wykonanie wymiany gruntu – 850 m³
 • PZ-52: Wykonanie wykopu pod wymianę gruntu – 600 m³, Wykonanie wymiany gruntu – 850 m³
 • MS-44: Zbrojenie fundamentu P1 – 100%
 • WS-45: Beton niekonstrukcyjny – 50 m³
 • MS-46: Próbne obciążenia P1 – 1 kpl.
 • WS-45A: Próbne obciążenia pali – 50%
 • PG-53: Wykonanie betonu podkładowego pod fundament P1, P2 – 47 m³

Roboty Branżowe:

 • Elektroenergetyka: 4WN – 95%
 • Gazociągi: GŚ-3 prace spawalnicze i ziemne – 75 mb
 • Kanalizacja sanitarna: KS-5 – 30%, KS – 3 – 30%, K3 przepięcie – 100%, KS-2 – przepięcie – 100%
 • Kanalizacja deszczowa: KD-31 – 50 m
 • Melioracje: Wykonanie umocnienia koryta rzeki Bóbr narzutem kamiennym na geowłókninie – 80 mb


Tydzień 10/2021 – 06.03.2021 r. – 12.03.2021 r.

W dziesiątym tygodniu 2021 r. (06.03.2021 r. - 12.03.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 170 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Wiertnice, Betonowozy) oraz 395 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

Trasa główna:

 • Zdjęcie humusu – 27585 m²
 • Wykop – 15392 m³
 • Nasyp – 22915 m³
 • Wykonanie materaca - 4000 m³
 • Wymiana gruntu - 1491 m³
 • Profilowanie podłoża – 2000 m²
 • Umocnienie – 1600 m²
 • Wykonanie przepustu drogowego – 2 szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-41: Skuwanie pali P6, P9, P14 – 51 szt., Próbne obciążenie pali P10, P11, P12 – 4 szt. Betonowanie fundamentu P3L – 88 m³, Beton podkładowy P7, P8, P15 – 41m³
 • PZ-42: Wykop – 100 m³
 • MS-46A: Wykonanie betonu podkładowego P1, P2 – 100%, Wykonanie wykopu fundamentu – 100%.
 • MS-44A: Wykonanie iniekcji pali – 24 szt.
 • WS-45A: Wykonanie iniekcji pali – 8 szt.
 • WS-52: Zbrojenie i betonowanie fundamentu P5P , Betonowanie stanowiska do nasuwania NL – 180 m³, Wykonanie kolumn DSM – 120 szt., Zbrojenie ścian stanowiska do nasuwania – 100%, Betonowanie słupów P2 NL – 50m²
 • WS-40: Deskowanie ścian wytwórni JP - 60%, Zbrojenie ścian wytwórni – 6 t.
 • WS-47: Próbne obciążenie pali CFA P4, P5, P6 – 3 kpl., Wykop podpora P10 – 300 m³, Beton wyrównawczy P10 – 20 m³, Zbrojenie wytwórni – 20 t., Zbrojenie fundamentu P4 – 20 t., Zbrojenie słupów P2 – 5 t., Betonowanie fundamentu P4P – 100 m³
 • WS-49: Zbrojenie korpusu P10P – 100%, Zbrojenie słupów podpory P9P – 75% , Betonowanie fundamentu P6 – 199 m³ , Betonowanie ścian stanowiska montażowego NL (tył) i NP. (przód) – 116 m³, Betonowanie fundamentu pod żuraw nr 1 – 29 m³, Próbne obciążenie pali podpora P5 – 1 szt.
 • WS-54: Zbrojenie ścian stanowiska do nasuwania – 100%, Zbrojenie fundamentu P13L , P12L – 100% , Wykonanie kolumn DSM P1 – 10%, Betonowanie belek ślizgowych wytwórni NP NL – 100%, Betonowanie fundamentu P13 NL – 100%, Wykonanie kolumn DSM P3 (Program naprawczy) – 100%, Wykonanie wykopu P4 – 100%, Wykonanie betonu podkładowego pod fundament P4 – 100% , Zbrojenie filarów P13, P14 – 50%, Betonowanie filarów P14P – 100%
 • WS-57A: Wykonanie pali wielkośrednicowych – 30 szt.
 • WD-59: Beton podkładowy pod fundamenty P1 , P2 – 20 m³
 • PZ-57: Wykonanie wymiany gruntu – 800 m³
 • PZ-50: Wykonanie wykopu pod wymianę gruntu – 800 m³
 • PZ-51: Wykonanie wykopu pod wymianę gruntu – 900 m³
 • PZ-52: Wykonanie wykopu pod wymianę gruntu – 450 m³
 • MS-44: Betonowanie fundamentu P2 -107 m³ , Zbrojenie fundamentu P1 – 20%
 • WS-45: Odhumusowanie P2, P3 – 520 m² , Próbne obciążenie P2, P3 – 2 szt.
 • PG-53: Wykonanie betonu podkładowego pod fundament P1, P2 – 47 m³

Roboty Branżowe:

 • Elektroenergetyka: 4WN – 70%
 • Wodociąg: W6 – Przepięcie sieci – 100%
 • Gazociągi: GŚ-3 prace spawalnicze i ziemne – 75 mb
 • Kanalizacja sanitarna: KS-5 – 30%, KS-4 próba szczelności – 100%, K3 – 70%, KS-2 – 70%
 • Kanalizacja deszczowa: KD-1, KD-20, KD-31 – 85 M
 • Melioracje: Wykonanie umocnienia koryta rzeki Bóbr narzutem kamiennym na geowłókninie – 100 mb


Pozostałe informacje - Archiwum - ⇅