Aktualności
29.02.2024 r.

W dniu 29.02.2024 r. zostało wydanie Świadectwo Wykonania Robót co oznacza, że Wykonawca zrealizował wszystkie Kontraktowe zobowiązania oraz usterki, które zostały zgłoszone w dniu przejęcia trasy.
Tydzień 39/2023 – 23.09.2023 r. – 29.09.2023 r.

W trzydziestym dziewiątym tygodniu 2023 r. (23.09.2023 r. – 29.09.2023 r.) na terenie budowy pracowało średnio 87 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 258 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 8000 m²
 • Umocnienie rowu – 130 m²
 • Umocnienie pobocza CPR – 600 mb
 • Podłoże pod zjazdy – 150 m²
 • W-wy konstrukcyjne zjazdu – 70 m²
 • Czyszczenie/udrażnianie przepustu – 50 %
 • Montaż ogrodzeń - Montaż ogrodzeń - montaż słupków i siatki – 1980 mb.
 • Montaż ogrodzeń - montaż kotwy, słupka i siatki – 710 mb.
 • Umocnienie pobocza CPR – 600 mb.
 • Montaż balustrad U-11 – 430 mb.

W zakresie Robót Mostowych:

WS-41: Prace porządkowe na i pod obiektem
WD-43: Prace porządkowe na i pod obiektem
WS-40: Prace porządkowe na i pod obiektem
MS-44: Prace porządkowe na i pod obiektem
MS-46: Prace porządkowe na i pod obiektem
WS-45A: Prace porządkowe na i pod obiektem
WS-45: Prace porządkowe na i pod obiektem
MS-44A: Prace porządkowe na i pod obiektem
MS-46A: Prace porządkowe na i pod obiektem
WS-47: Prace porządkowe na i pod obiektem
WS-49: Prace porządkowe na i pod obiektem
WS-52: Prace porządkowe na i pod obiektem
WS-54: Prace porządkowe na i pod obiektem
PG-53: Prace porządkowe na i pod obiektem
PG-55: Prace porządkowe na i pod obiektem
WD-59: Prace porządkowe na i pod obiektem
PG-42: Prace porządkowe na i pod obiektem
WD-46A: Prace porządkowe na i pod obiektem
PZ-y: Prace porządkowe na i pod obiektem

Kanalizacja deszczowa:

Progi na rowach drogowych - Naprawa rozmytych progów na rowach drogowych zgodnie z zaktualizowanym szczegółem projektowym 100%
Regulacja studni KD; prace porządkowe - Regulacja włazów studni KD, prace porządkowe 100%

Budowa kanału technologicznego:

WS 52
Montaż rur kanalizacji wtórnej 198 mb
WS 52
Montaż rur kanalizacji wtórnej 400 mb
SK69a/1
Montaż studni kablowej 1 szt.
SK69a/1 - SK69a/2
Budowa kanału technologicznego 10 mb
WS 52
Montaż rur kanalizacji wtórnej 396 mb
SK9/1 - SZR
Budowa kanału technologicznego 10 mb
SK17/2 - SZR
Budowa kanału technologicznego 4 mb
SK17/2 - SZR
Budowa kanału technologicznego 16 mb
WS52
Montaż rur kanalizacji wtórnej 198 mb
WS 47
Montaż rur kanalizacji wtórnej 175 mb
SK40/3 - SZR
Budowa kanału technologicznego 3 mb
SK40/4 - SZR
Budowa kanału technologicznego 3 mb
WS 47
Montaż rur kanalizacji wtórnej 175 mb
SK90/1 - SZR
Budowa kanału technologicznego 3 mb
SK85/2
Montaż studni kablowej 1 szt.
SK85 - SK85/2
Budowa kanału technologicznego 16 mb
SK85/2 - SZR
Budowa kanału technologicznego 3 mb

Melioracje:

Rów R-06
Roboty ziemne – wykopy, profilowanie skarp 8 %
Umocnienie rowu narzutem kamiennym 10 %
Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw 3 %
Potok Żywica
Konserwacja - odmulenie, profilowanie dna 50 mb
Rów R-06b
Koszenie trawy 100 %

Zasilanie oświetlenia:

Oświetlenie
Pionowanie, rozruchy, prace porządkowe 100 %

W dniu w dniu 29.09.2023 r. oddano do użytku drogę S3 na odcinku Kamienna Góra-Lubawka. Do ruchu został udostępniony około 12 kilometrowy odcinek trasy pomiędzy węzłem Kamienna Góra-Północ a węzłem Lubawka.

Km 58+100
Km 66+300Tydzień 38/2023 – 16.09.2023 r. – 22.09.2023 r.

W trzydziestym ósmym tygodniu 2023 r. (16.09.2023 r. – 22.09.2023 r.) na terenie budowy pracowały średnio 98 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 258 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 13000 m²
 • Umocnienie rowu – 564 m²
 • Umocnienie pobocza CPR – 600 mb
 • Podłoże pod zjazdy – 150 m²
 • W-wy konstrukcyjne zjazdu – 70 m²
 • Czyszczenie/udrażnianie przepustu – 50 %
 • Montaż ogrodzeń – montaż bram – 14 szt.
 • Montaż ogrodzeń – montaż słupków i siatki – 460 mb
 • Montaż ogrodzeń – montaż siatki – 1050 mb
 • Montaż ogrodzeń – montaż kotew (1290mb) – 30 %
 • Montaż ogrodzeń – montaż furtek – 24 szt.
 • Montaż ogrodzeń – montaż słupków (500mb) – 60 %
 • Podbudowa zasadnicza – 430 m²
 • Warstwa wiążąca AC16W – 235 m²
 • Warstwa ścieralna AC11S – 235 m²
 • Umocnienie wlotu /wylotu przepustu fi 500 – 8 szt.
 • Ściek skarpowy – 85 mb
 • Schody skarpowe – 2 kpl.
 • Wykop/profilowanie rowu – 660 m³
 • Montaż balustrad U-11 – 550 mb

W zakresie Robót Mostowych:

WS-41: Prace porządkowe na i pod obiektem
WD-43: Prace porządkowe na i pod obiektem
MS-44: Prace porządkowe na i pod obiektem
WS-40: Prace porządkowe na i pod obiektem
MS-46: Prace porządkowe na i pod obiektem
WS-45A: Prace porządkowe na i pod obiektem
WS-45: Prace porządkowe na i pod obiektem
MS-44A: Prace porządkowe na i pod obiektem
MS-46A: Prace porządkowe na i pod obiektem
WS-47: Prace porządkowe na i pod obiektem
WS-49: Prace porządkowe na i pod obiektem
WS-52: Prace porządkowe na i pod obiektem
WS-54: Prace porządkowe na i pod obiektem
PG-53: Prace porządkowe na i pod obiektem
PG-55: Prace porządkowe na i pod obiektem
WD-59: Prace porządkowe na i pod obiektem
PG-42: Prace porządkowe na i pod obiektem
WD-46A: Prace porządkowe na i pod obiektem
PZ-y: Prace porządkowe na i pod obiektem

Kanalizacja deszczowa:

TG - Naprawa rozmytych progów na rowach zgodnie z zaktualizowanym szczegółem projektowym 90%
TG - Regulacja włazów studni KD, prace porządkowe 90%

Budowa kanału technologicznego:

SK84b-SZR
Budowa kanału technologicznego 7 mb
SK84b
Montaż studni kablowej 1 szt.
SK84b-SK84a
Budowa kanału technologicznego 21 mb
SK46-SK47
Budowa kanału technologicznego 18 mb
SK46
Montaż studni kablowej 1 szt.
WS40
Montaż rur kanalizacji wtórnej 613 mb
WS40
Montaż rur kanalizacji wtórnej 613 mb
SK43-SK43/1
Budowa kanału technologicznego 40 mb
SK43-SK43/1
Budowa kanału technologicznego 40 mb
SK43/1
Montaż studni kablowej 1 szt.
WS41
Montaż rur kanalizacji wtórnej 841 mb
SK48-SK49
Budowa kanału technologicznego 23 mb
WS54
Montaż rur kanalizacji wtórnej 624 mb
SK96/1-SK96/1/1
Budowa kanału technologicznego 25 mb
WS54
Montaż rur kanalizacji wtórnej 619 mb
SK96/1/1-SZR
Budowa kanału technologicznego 4 mb
SK96/1/1
Montaż studni kablowej 1 szt.

Melioracje:

Rów R-06
Roboty ziemne – wykopy, profilowanie skarp 4 %
Umocnienie rowu narzutem kamiennym 5 %
Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw 5 %
Montaż gurtów drewnianych 2 kpl.
Rów R-A
Koszenie trawy 100 %
Rów R-B
Koszenie trawy 100 %

Zasilanie oświetlenia:

SZR04 59+300-59+900
Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej mb 6
SZR09 66|+600-67+400
Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej mb 33
Oświetlenie TG
Pionowanie, rozruchy, prace porządkowe 100%

W dniu 21.09.2023 r. na terenie Budowy (węzeł Kamienna Góra – Północ) odbyły się ćwiczenia służb. Założeniem ćwiczeń było sprawdzenie Planu Działań Ratowniczych na wypadek zdarzenia o charakterze masowym.

Ćwiczenia służb
Ćwiczenia służbTydzień 37/2023 – 09.09.2023 r. – 15.09.2023 r.

W trzydziestym siódmym tygodniu 2023 r. (09.09.2023 r. – 15.09.2023 r.) na terenie budowy pracowały średnio 97 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 262 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 10000 m²
 • Umocnienie rowu – 634 m²
 • Umocnienie półki wykopu ściekiem skarpowym z płytką – 20 mb
 • Czyszczenie/udrażnianie przepustu – 40%
 • Montaż ogrodzeń – bram – 7 szt.
 • Montaż ogrodzeń – montaż kotew i słupków – 150 mb
 • Montaż ogrodzeń – montaż kotew, słupków i siatki – 300 mb
 • Montaż barier ochronnych - uzupełnianie uwag audytu BRD – 250 mb
 • Montaż ogrodzeń – montaż kotew – 30 %
 • Montaż ogrodzeń – montaż furtek – 15 szt.
 • Podbudowa zasadnicza – 200 m²
 • Warstwa mrozoochronna – 400 m²
 • Malowanie oznakowania poziomego – grubowarstwowe - 100 %
 • Malowanie oznakowania poziomego – cienkowarstwowe – 100 %
 • Warstwa wiążąca AC16W – 45 m²
 • Warstwa ścieralna AC11S – 4141 m²
 • Montaż oznakowania poziomego – 100 %
 • Montaż elementów odblaskowych (PEO) – 100 %
 • Zasypywanie separatorów U-25 (COP) – 100 %
 • Umocnienie wlotu (wylotu przepustu fi 500 – 2 szt.
 • Ściek skarpowy – 50 mb
 • Montaż barier ochronnych wg uwag BRD – 50 mb

W zakresie Robót Mostowych:

WD-39: Prace porządkowe na i pod obiektem
WS-41: Prace porządkowe na i pod obiektem
WD-43: Prace porządkowe na i pod obiektem
MS-44: Prace porządkowe na i pod obiektem
WS-40: Prace porządkowe na i pod obiektem
MS-46: Prace porządkowe na i pod obiektem; Prace poprawkowe na żywicach
WS-45A: Prace porządkowe na i pod obiektem
WS-45: Prace porządkowe na i pod obiektem
MS-44A: Prace porządkowe na i pod obiektem
MS-46A: Prace porządkowe na i pod obiektem
WS-47: Prace porządkowe na i pod obiektem
WD-48: Prace porządkowe na i pod obiektem
WS-49: Prace porządkowe na i pod obiektem; Prace poprawkowe na żywicach
WS-52: Prace porządkowe na i pod obiektem; Prace poprawkowe na żywicach
WS-54: Prace porządkowe na i pod obiektem; Prace poprawkowe na żywicach
WS-57; Prace porządkowe na i pod obiektem
WS-57A: Pace porządkowe na i pod obiektem
PG-53: Prace porządkowe na i pod obiektem
PG-55: Prace porządkowe na i pod obiektem
MS-58: Prace porządkowe na i pod obiektem
WD-59: Prace porządkowe na i pod obiektem
PG-42: Prace porządkowe na i pod obiektem
WD-46A: Prace porządkowe na i pod obiektem
MS-58: Prace porządkowe na i pod obiektem
PZ-y: Prace porządkowe na obiekcie

Kanalizacja deszczowa:

57+100 - Regulacja włazów studni/czyszczenie szt. 1
57+100 - Regulacja włazów studni/czyszczenie szt. 2
57+500 - Regulacja włazów studni/czyszczenie szt. 2
59+600 - Regulacja włazów studni/czyszczenie szt. 4
59+600 - Regulacja włazów studni/czyszczenie szt. 2
54+500-55+000 - Regulacja włazów studni/czyszczenie szt. 5
54+500-55+000 - Regulacja włazów studni/czyszczenie szt. 20

Budowa kanału technologicznego:

SK43/3-SZR
Budowa kanału technologicznego 12 mb
SK40,SK41
Montaż studni kablowych 2 szt.
SK36/9-SK36/12
Budowa kanału technologicznego 20 mb
SK40-SK40/1
Budowa kanału technologicznego 10 mb
SK69a/1-SK69a/2
Budowa kanału technologicznego 40 mb
SK39-SK40
Budowa kanału technologicznego 40 mb
SK39-SK40
Budowa kanału technologicznego 40 mb
SK19-SK18A
Budowa kanału technologicznego 124 mb
SK18A-SK-18
Budowa kanału technologicznego 41 mb
WS47
Montaż rur kanalizacji wtórnej 335 mb
SK44/1/2
Montaż studni kablowych 1 szt.
SK40-SK41
Budowa kanału technologicznego 23 mb

Melioracje:

Rów R-06
Roboty ziemne – wykopy, profilowanie skarp 8 %
Umocnienie rowu narzutem kamiennym wraz z wykonaniem gurtów 5 %
Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw 5 %
Rów BND7
Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw 11 %
Rów kryty BND12
Umocnienie wylotu rurociągu narzutem wraz z montażem kraty 100 %

Zasilanie oświetlenia:

59+550
Przepust pod zasilanie mb 6
59+700
Przepust pod zasilanie mb 33
TG
Pionowanie słupów/prace rozruchowe
Kamienna Góra - Południe
PKGTydzień 36/2023 – 02.09.2023 r. – 08.09.2023 r.

W trzydziestym szóstym tygodniu 2023 r. (02.09.2023 r. – 08.09.2023 r.) na terenie budowy pracowały średnio 94 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 259 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 15000 m²
 • Umocnienie rowu – 480 m²
 • Umocnienie pobocza z kruszywa – 100 mb
 • Montaż oznakowania pionowego – znak aktywny – 1 szt.
 • Montaż oznakowania pionowego – montaż przekreśleń tablic – 22 szt.
 • Montaż tablic objazdów E2a – 100 %
 • Montaż akumulatorów – 100 %
 • Ustawianie i zasypywanie separatorów U25 – 100 %
 • Montaż ogrodzeń – bram – 5 szt.
 • Montaż ogrodzeń – montaż kotew i słupków – 60 %
 • Montaż ogrodzeń – montaż kotew, słupków i siatki – 100 %
 • Montaż barier ochronnych (zamknięcia) – 260 mb
 • Balustrady U-11 – 262 mb
 • Osłony przeciwolśnieniowe U-29 – 500 mb
 • Podłoże pod konstrukcję – 50 m²
 • Podbudowa zasadnicza z KŁMS – 180 m²
 • Warstwa mrozoochronna – 200 m²
 • Malowanie oznakowania poziomego – 100 %
 • Warstwa wiążąca AC16W – 375 m²
 • Warstwa ścieralna AC11S – 1280 m²

W zakresie Robót Mostowych:

WD-39: Prace porządkowe na i pod obiektem
WS-41: Prace porządkowe na i pod obiektem
WD-43: Prace porządkowe na i pod obiektem
MS-44: Prace porządkowe na i pod obiektem; Prace poprawkowe balustrad
WS-40: Prace porządkowe na i pod obiektem; Prace poprawkowe balustrad
MS-46: Prace porządkowe na i pod obiektem; Prace poprawkowe balustrad
WS-45A: Prace porządkowe na i pod obiektem
WS-45: Prace porządkowe na i pod obiektem
MS-44A: Prace porządkowe na i pod obiektem
MS-46A: Prace porządkowe na i pod obiektem
WS-47: Prace porządkowe na i pod obiektem
WD-48: Prace porządkowe na i pod obiektem
WS-49: Prace porządkowe na i pod obiektem; Prace poprawkowe balustrad
WS-52: Prace porządkowe na i pod obiektem
WS-54: Prace porządkowe na i pod obiektem; Prace poprawkowe balustrad
WS-57; Prace porządkowe na i pod obiektem
WS-57A: Pace porządkowe na i pod obiektem
PG-53: Prace porządkowe na i pod obiektem
PG-55: Prace porządkowe na i pod obiektem
MS-58: Prace porządkowe na i pod obiektem; Prace poprawkowe balustrad
WD-59: Prace porządkowe na i pod obiektem

Kanalizacja deszczowa:

Km 60+000 - Czyszczenie i konserwacja studni 48%

Budowa kanału technologicznego:

WS49:
Montaż rur kanalizacji wtórnej 150 mb
SK36/9-SK36/12:
Budowa kanału technologicznego 240 mb
WS45:
Montaż rur kanalizacji wtórnej 439 mb
SK104-SK104/1:
Budowa kanału technologicznego 17 mb
WS47:
Montaż rur kanalizacji wtórnej 178 mb
SK104/1-SZR:
Budowa kanału technologicznego 3 mb

Melioracje:

Km 56+260
Roboty ziemne – wykopy, profilowanie skarp 15%
Umocnienie rowu kiszką faszynową/narzutem kamiennym wraz z wykonaniem gurtu i progu drewniano-kamiennego 21%
Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw 10%
Rzeka Bystra (odc.1+114-1+192)
Koszenie trawy 100%
Rzeka Bystra (odc. 0+699-0+834)
Koszenie trawy 100%
Rzeka Bóbr (odc. 257+270 - 257+380)
Koszenie trawy 100%

Zasilanie oświetlenia:

Km 67+500
Przepust pod zasilanie 16 mb
Km 68+000
Przepust pod zasilanie 8 mb
KM 57+000
KM 58+300Tydzień 35/2023 – 26.08.2023 r. – 01.09.2023 r.

W trzydziestym piątym tygodniu 2023 r. (26.08.2023 r. – 01.09.2023 r.) na terenie budowy pracowały średnio 78 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 218 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Humusowanie – 10000 m²
 • Umocnienie rowu – 350 m²
 • Montaż tablic oznakowania pionowego – 12 szt.
 • Montaż ogrodzeń – bram – 4 szt.
 • Montaż ogrodzeń – montaż kotew – 30 %
 • Montaż ogrodzeń – montaż kotew, słupków i siatki – 1450 mb
 • Wykop/profilowanie rowu – 150 m³
 • Podbudowa zasadnicza z KŁMS – 4800 m²
 • Ścieki podchodnikowe – 120 mb
 • Warstwa mrozoochronna – 100 m²

W zakresie Robót Mostowych:


WS-41: Prace porządkowe na obiekcie
WD-43: Prace porządkowe na obiekcie
MS-44: Prace porządkowe na obiekcie
WD-46A: Prace porządkowe na obiekcie
WS-47: Prace porządkowe na obiekcie
WD-48: Prace porządkowe na obiekcie
WS-49: Prace porządkowe na obiekcie
WS-52: Prace porządkowe na obiekcie
WS-54: Prace porządkowe na obiekcie
WS-57; Prace porządkowe na obiekcie
WS-57A: Pace porządkowe na obiekcie
PZ-y: Prace porządkowe na obiekcie

Kanalizacja deszczowa:

TG Z-9 do Z-19
Czyszczenie zbiorników 30%
54+634 – 54+671
Czyszczenie palisad 100%
WK-73-1
Zabruki wylotów kostką brukową 100%
KD-14 57+100
Prace przygotowawcze pod montaż studni 50%
WK-18a-1 0+268
Zabruki wylotów kostką brukową 100%

Budowa kanału technologicznego:

SK92/1
Montaż studni kablowych szt. 1
SK96
Montaż studni kablowych szt. 1
SK92-SK92/1
Budowa kanału technologicznego mb 10
SK36/9-SK36/12
Budowa kanału technologicznego mb 150
WS49
Montaż rur kanalizacji wtórnej mb 760

Melioracje:

Rów R-B8
Umocnienie rowu narzutem kamiennym 4%
Koszenie trawy 40%
Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw 4%
Rów BND7
Roboty ziemne – wykopy, profilowanie skarp 29%
Umocnienie rowu kiszką faszynową 23%
Koszenie trawy 79%
Rów R-06
Koszenie trawy 80%

W dniach 29-30.08.2023 r. na terenie Budowy odbyło się szkolenie z pokazu montażu/demontażu barier linowych w pasie rozdziału przy udziale PSP i Policji. Celem szkolenia było praktyczne zapoznanie się z możliwością demontażu oraz montażu barier linowych na przejazdach awaryjnych, co pozwoli na usprawnienie działań jednostek PSP w przypadku potencjalnych zdarzeń wypadkowych.

Ćwiczenia PSP
PKGTydzień 34/2023 – 19.08.2023 r. – 25.08.2023 r.

W trzydziestym czwartym tygodniu 2023 r. (19.08.2023 r. – 25.08.2023 r.) na terenie budowy pracowały średnio 100 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 205 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Roboty poprawkowe/profilowanie – 3000 m²
 • Humusowanie – 6000 m²
 • Umocnienie rowu – 563,5 m²
 • Malowanie oznakowania poziomego (P-7B) – 2500 mb
 • Malowanie oznakowania poziomego (P1A) – 28500 mb
 • Rozładunek separatorów U-25c (program naprawczy) – 1856 szt.
 • Wymiana tablic SOR (program naprawczy) – 3 szt.
 • Montaż tablic oznakowania pionowego – 24 szt.
 • Montaż szaf zasilających pod F-8 (tablice pryzmowe) – 4 szt.
 • Montaż ogrodzeń – furtki – 52 szt.
 • Montaż ogrodzeń – montaż kotew – 30%
 • Montaż ogrodzeń – montaż kotew, słupków i siatki – 1600 mb
 • Nasyp pod konstrukcję – 40 m²
 • Wykop rowu – 250 m²
 • Wykop/profilowanie rowu – 290 m³
 • Podbudowa zasadnicza z KŁMS – 2050 m²
 • Umocnienie rowu – 516 mb
 • Obrzeże betonowe – 180 mb
 • Ścieki podchodnikowe – 30 mb
 • Wykonanie poboczy z kruszywa – 690 mb
 • Montaż barier ochronnych – 876 mb

W zakresie Robót Mostowych:

WS-40:
Humusowanie stożków 100 %
WS-41:
Humusowanie stożków 100 %
MS-46A:
Prace porządkowe na obiekcie 99 %
WD-46A:
Prace porządkowe na obiekcie 99 %
WS-47:
Prace porządkowe na obiekcie 99 %
WS-45:
Hydrofobizacja 100 %
WS-56:
Powłoka odporna na chlorki 100 %
WS-57:
Humusowanie stożków 90 %
Wykonanie antykorozji filarów przy DW 369 100 %
PG-53:
Powłoka odporna na chlorki 100 %
PZ-y:
Wykonanie hydrofobizacji i antykorozji 100 %
PG-55:
Powłoka odporna na chlorki 100 %
WS-54:
Pace porządkowe na obiekcie 100 %

Kanalizacja deszczowa:

TG
Prace porządkowe- czyszczenie piaskowników szt. 4
WK-18
Zabruki kostka brukową wylotu 100 %
WK-71-1
Zabruki kostką brukową wylotu 80 %
TG
Montaż palisady - roboty poprawkowe szt. 2
TG
Wykop, odwodnienie rowu szczelnego 30 %

Budowa kanału technologicznego:

SK75
Montaż studni kablowych szt. 1
SK93
Montaż studni kablowych szt. 1
SK75-SK76
Budowa kanału technologicznego mb 20
SK36/8-SK36/9
Budowa kanału technologicznego mb 10
SK30-SK30a
Budowa kanału technologicznego mb 20
SK-36/3-SK36/3/1
Budowa kanału technologicznego mb 20
SK-92-SK92/1
Budowa kanału technologicznego mb 20
SK-93-SK93/1
Budowa kanału technologicznego mb 10
SK19-SK18A
Budowa kanału technologicznego mb 20

Melioracje:

Rów R-B8
Umocnienie rowu narzutem kamiennym wraz z wykonaniem gurtów 6 %
Wykonanie gurtów drewnianych kpl. 2
Koszenie trawy 60 %
Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw 6 %

Zasilanie oświetlenia:

SOI_7
Zaciąganie kabla w kanalizację kablową mb 100
SZR09
Budowa kanalizacji kablowej wraz z zaciąganiem kabla mb 120
DW 367 0+650
Przepust pod zasilanie mb 35

Oznakowanie poziome:

TG
Malowanie oznakowania poziomego (P-7B) mb 2500
Malowanie oznakowania poziomego (P1A) mb 28500

Oznakowanie pionowe:

COR
Rozładunek separatorów U-25c szt. 1856
54+550;DW369 0+507
Wymiana tablic SOR (program naprawczy) szt. 3
COR
Montaż tablic oznakowania pionowego szt. 24
WKGPN,WKGPD,WL
Montaż szaf zasilających pod F-8 (tablice pryzmowe) szt. 4

Km 54+900
Km 69+000Tydzień 33/2023 – 12.08.2023 r. – 18.08.2023 r.

W trzydziestym trzecim tygodniu 2023 r. (12.08.2023 r. – 18.08.2023 r.) na terenie budowy pracowały średnio 100 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 205 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Umocnienie rowu – 220 m²
 • Humusowanie - 9000 m²
 • Wykop rowu – 180 m³
 • Wykop/profilowanie rowu – 370 m³
 • Warstwa wiążąca- 1187 m²
 • warstwa ścieralna z AC - 1937 m²
 • Montaż barier ochronnych - 443 mb.
 • Montaż ogrodzeń – 1110 mb.
 • Uzupełnienie poboczy – 80 m³
 • Wykonanie poboczy z kruszywa – 1400 mb
 • Podbudowa zasadnicza – 30 m²
 • Warstwa mrozoochronna – 800 m²
 • Umocnienie rowu brukiem na podsypce – 65 mb
 • Umocnienie rowu matą – 300 mb
 • Montaż oznakowania pionowego (słupek+tarcza) – 79 szt.
 • Obrzeże betonowe – 110 mb

W zakresie Robót Mostowych:

WS-45:
Humusowanie stożków 90 %
MS-46A:
Prace porządkowe na obiekcie 99 %
WD-46A:
Prace porządkowe na obiekcie 99 %
WD-48:
Prace porządkowe na obiekcie 100 %
WS-54:
Prace porządkowe na obiekcie 99 %
WS-56:
Prace porządkowe na obiekcie 99 %
WS-57:
Prace porządkowe na obiekcie 99 %
WS-57A:
Prace porządkowe na obiekcie 99 %
MS-58:
Prace porządkowe na obiekcie 99 %
WD-59:
Prace porządkowe na obiekcie 99 %

Kanalizacja deszczowa:

65+970-67+600
Montaż włazów 30%
Montaż włazów szt. 5
Montaż włazów 20%
0+272,98
Zabruki kostką brukową wylotów 20%
Zabruki kostką brukową wylotów 30%
Montaż włazów 40%
TG
Wymiana włazów studni drenarskich 10%

Budowa kanału technologicznego:

SK90-SK91
Budowa kanału technologicznego mb 57
SK91
Montaż studni kablowych szt. 1
SK92
Montaż studni kablowych szt. 1
SK92-SK93
Budowa kanału technologicznego mb 123
SK94
Montaż studni kablowych szt. 1

Melioracje:

Rów R-E1
Umocnienie rowu kiszka faszynową 19%
Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw 50%
Rów R-B8
Roboty ziemne-wykop, profilowanie skarp 2%
Rów R-B8
Koszenie trawy 25%
Zbieracz nr 3
Montaż wylotu zbieracza kpl. 1

Zasilanie oświetlenia:

SOII_11
Podłączenie szafy sterowania oświetleniem kpl. 1
Zaciąganie kabla w kanalizację kablową mb 40
SOIII_12
Montaż fundamentów szt. 2
Podłączenie szafy sterowania oświetleniem kpl 1
Zaciągnięcie kabla w kanalizację kablową mb 50
Montaż słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikiem i oprawą szt. 2
SOI_10
Montaż fundamentów szt. 2
Wymiana fundamentu szt. 1
Podłączenie szafy sterowania oświetleniem kpl. 1
Montaż słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikiem i oprawą szt. 3
Zaciąganie kabla w kanalizację kablową mb 150
SOI_07
Montaż fundamentów szt. 1
Montaż słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikiem i oprawą szt. 1
Zaciągnięcie kabla w kanalizację kablową mb 100

Kamienna Góra Północ
Kamienna Góra Północ
Kamienna Góra Północ
Km 69+100Tydzień 32/2023 – 05.08.2023 r. – 11.08.2023 r.

W trzydziestym drugim tygodniu 2023 r. (05.08.2023 r. – 11.08.2023 r.) na terenie budowy pracowały średnio 130 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 323 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Umocnienie rowu – 330 m²
 • Humusowanie - 15000 m²
 • Wykop rowu – 660 m³
 • Wykop/profilowanie rowu i zjazdów – 180 m³
 • Warstwa wiążąca- 1085 m²
 • warstwa ścieralna z AC- 1937 m²
 • Montaż barier ochronnych- 2704 mb.
 • Montaż ogrodzeń – 1500 mb.
 • Uzupełnienie poboczy – 6900 mb
 • Wykonanie poboczy z kruszywa – 6530 mb
 • Ściek podchodnikowy – 40 mb
 • Podbudowa zasadnicza zjazdów – 1665 m²
 • Warstwa mrozoochronna zjazdów – 800 m²
 • Montaż przepustu fi500 – 9 mb
 • Umocnienie wlotów/wylotów przepustów fi500 – 12 kpl.
 • Umocnienie rowu ściekiem korytkowym i płytką – 30 mb
 • Obrzeże betonowe – 50 mb

W zakresie Robót Mostowych:

MS-44:
Prace porządkowe na obiekcie 99%
Humusowanie stożków 90%
MS-44A:
Prace porządkowe na obiekcie 99 %
Przygotowanie powierzchni betonu architektonicznego 100 %
Hydrofobizacja obiektu 100 %
Humusowanie stożków 99 %
WS-45:
Prace porządkowe na obiekcie 99 %
Humusowanie stożków 50 %
WS-45A:
Prace porządkowe na obiekcie 99 %
Przygotowanie powierzchni betonu architektonicznego 100 %
Hydrofobizacja obiektu 100 %
MS-46:
Humusowanie stożków 90 %
Prace porządkowe na obiekcie 99 %
MS-46A:
Przygotowanie powierzchni betonu architektonicznego 100 %
Prace porządkowe na obiekcie 99 %
Hydrofobizacja obiektu 100 %
Humusowanie stożków 99 %
WD-46A:
Prace porządkowe na obiekcie 99 %
WS-47:
Humusowanie stożków 80 %
Prace porządkowe na obiekcie 99 %
WS-52:
Prace porządkowe na obiekcie 99 %
WS-54:
Prace porządkowe na obiekcie 99 %
WS-56:
Powłoka odporna na chlorki 75 %
WS-57:
Humusowanie stożków 90 %
Prace porządkowe na obiekcie 99 %
WS-57A:
Rektyfikacja łożysk 100 %
MS-58:
Roboty wykończeniowe balustrad schodów 90 %
Prace porządkowe 99 %
WD-59:
Prace porządkowe na obiekcie 99 %

Kanalizacja deszczowa:

TG
Montaż palisad, narzuty kamienne 80%
KD-71, 29a
Zabruki 80%
TG
Wymiana włazów studni drenarskich 10%

Budowa kanału technologicznego:

Sk44/1/2-SK44/1/3
Budowa kanału technologicznego mb 10
SK40/1-SK40/2
Budowa kanału technologicznego mb 40
SK10/1/1-SK10/1/2
Budowa kanału technologicznego mb 20
SK44/1/3, SK44/1/2, SK40/1,SK40/2, SK10/1/2
Montaż studni kablowych szt. 5

Melioracje:

Rów R-E1
Umocnienie rowu kiszka faszynową 20%
Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw 50%
Rów R-F9
Roboty ziemne-wykop, profilowanie skarp m 12
Rów kryty R-06a,
R-06b, R-F,
Rów kolejowy

Montaż kraty na wylocie rowu krytego kpl. 6
Rów R-B8
Roboty ziemne-wykopy, profilowanie skarp % 8
Rów BND10
Umocnienie rowu narzutem kamiennym % 25
Wykonanie gurtu kpl. 1
Humusowanie i obsiew skarp mieszanka traw % 25

Zasilanie oświetlenia:

SZR09
Przepust pod zasilanie mb 24
Przepust pod zasilanie mb 29
SOI_07
Montaż słupów oświetlenia drogowego szt. 3
Montaż wysięgników wraz z oprawami szt. 3
SOII_08
Montaż slupów oświetlenia drogowego szt. 3
Montaż wysięgników wraz z oprawami szt. 3
Zaciągnięcie kabla w kanalizacje kablową mb 150
Zaciągnięcie kabla w kanalizacje kablową mb 30
Zaciągnięcie kabla w kanalizacje kablową mb 100
SOI_10
Zaciągnięcie kabla w kanalizacje kablową mb 140
Zaciągnięcie kabla w kanalizację kablową mb 80
Podłączanie szaf sterowania oświetleniem kpl. 1
Zaciąganie kabli w kanalizacje kablową mb 50
Montaż fundamentów szt. 10
SOIII_12
Zaciągnięcie kabla w kanalizację kablową mb 140
Zaciągnięcie kabla w kanalizację kablową mb 40
Podłączenie szaf sterowania oświetleniem kpl. 1
Zaciąganie kabli w kanalizacje kablową mb 30
Montaż fundamentów szt. 1
SOII_11
Zaciągnięcie kabla w kanalizacje kablową mb 40
Podłączanie szaf sterowania oświetleniem kpl. 1
Montaż fundamentów szt. 2

Obiekt WD-39
Obiekt WS-47
Widok na WS-40 węzeł KG PółnocTydzień 31/2023 – 29.07.2023 r. – 04.08.2023 r.

W trzydziestym pierwszym tygodniu 2023 r. (29.07.2023 r. – 04.08.2023 r.) na terenie budowy pracowały średnio 124 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 327 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Umocnienie rowu – 1031,5 m²
 • Umocnienie wlotów/wylotów przepustów fi500 fi800 – 12 kpl
 • Humusowanie - 14000 m²
 • Wykop rowu – 470 m³
 • Warstwa wiążąca- 786 m²
 • warstwa ścieralna z AC- 760 m²
 • Montaż barier ochronnych- 2828 mb.
 • Montaż barier ochronnych liniowych – 359 mb
 • Montaż ogrodzeń – 1430 mb.
 • Malowanie oznakowania poziomego P7B, P1C – 1500 mb
 • Wykonanie poboczy z kruszywa – 900 mb
 • Ściek skarpowy – 60 mb
 • Podbudowa zasadnicza zjazdów – 165 m²
 • Warstwa mrozoochronna zjazdów – 375 m²
 • Profilowanie warstwy mrozoochronnej – 225 m²

W zakresie Robót Mostowych:

WS-40:
Powłoka odporna na chlorki P10 100%
WS-41:
Rektyfikacja łożysk 100 %
WD-43:
Powłoka odporna na chlorki podpora P2 100 %
WS-44A:
Przygotowanie powierzchni betonu architektonicznego 60 %
WS-45A:
Przygotowanie powierzchni betonu architektonicznego 90 %
WS-46A:
Przygotowanie powierzchni betonu architektonicznego 85 %
Prace oprawkowe 100 %
WD-46A:
Powłoka odporna na chlorki 100 %
WS-47:
Humusowanie stożków 4,500 m²
WD-48:
Powłoka odporna na chlorki P2 100 %
WS-49:
Montaż między nitkami 100 %
WS-52:
Prace porządkowe na obiekcie 80 %
Montaż siatek między nitkami 100 %
Humusowanie stożków 90 %
WS-54:
Montaż siatek między nitkami 100 %
Prace porządkowe na obiekcie 80 %
Humusowanie stożków 90 %
WS-56:
Powłoka odporna na chlorki 75 %
WS-57:
Humusowanie stożków 90 %
WS-57A:
Rektyfikacja łożysk 90 %
Przygotowanie powierzchni betonu architektonicznego 90 %
PZ-y:
Wykonanie hydrofobizacji i antykorozji 75 %
PG-53:
Powłoka odporna na chlorki 75 %
PG-55:
Powłoka odporna na chlorki 75 %

Kanalizacja deszczowa:

KD 67/1 WK 68/1
Zabruki kostką brukowa 50%
KD-71
Budowa kanału 100%
WK 78/1
Zabruki kostką brukową wylotów 30%
WK-62/1
Zabruki kostką brukową 20%
WK-78/1
Zabruki kostka brukowa wylot 20%

Budowa kanału technologicznego:

SK103/1/2
Budowa kanału technologicznego mb 80
SK18-SK18A
Budowa kanału technologicznego mb 24
SK18A-SK19
Budowa kanału technologicznego mb 35
SK103/1/1-SK103/1
Budowa kanału technologicznego mb 20
SK103/1/2-SK103/1/5
Budowa kanału technologicznego mb 29

Melioracje:

Rów BND8
Roboty ziemne-wykopy, profilowanie skarp 20%
Rów BND8
Umocnienie rowu narzutem kamiennym wraz z wykonaniem progu drewniano-kamiennego 20%
Rów BND8
Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw 20%
Rów R-E17
Roboty ziemne-wykopy, profilowanie skarp 50%
Rów BND11A
Montaż kraty na wylocie rowu krytego kpl. 1
Rów BND10
Roboty ziemne-wykopy, profilowanie skarp 22%
Rów R-20
Umocnienie rowu kiszką faszynową 25%

Zasilanie oświetlenia:

SOII_06
Montaż szafy sterowania oświetleniem kpl 1
SOII_08
Montaż fundamentów szt. 3
Ułożenie kabla zasilającego latarnie mb 300
SOII_08
Poziomowanie słupów szt. 16
SOI_07
Ułożenie kabla zasilającego latarnie mb 750
Montaż opraw oświetlenia drogowego szt. 5
SOI_07
Poziomowanie słupów szt. 37
SOI_11
Montaż słupów oświetleniowych szt. 4
SOII_12
Montaż słupów oświetleniowych szt. 3
SOIII_03
Montaż szafy sterowania oświetleniem kpl. 1
Montaż slupów oświetlenia drogowego wraz z oprawami szt. 3
SOII_11
Montaż wysięgników z oprawami szt. 6
SOIII_12
Montaż wysięgników z oprawami szt. 4
SOI_07
Zaciąganie kabla w kanalizację kablową mb 100
Prace łączeniowe szafy sterowania oświetleniem kpl. 1
SOII_08
Zaciąganie kabla w kanalizację kablową mb 130
Prace łączeniowe szafy sterowania oświetleniem kpl. 1
SOIII_03
Zaciąganie kabla w kanalizację kablową mb 30 1
SOIII_09
Montaż wysięgników (maszt) kpl. 1
SOI_10,SOII_11,SOIII_12
Montaż szaf sterowania oświetleniem kpl. 3
SOI_07
Zaciąganie kabli w kanalizację kablową mb 200
SOII_08
Zaciąganie kabli w kanalizację kablową mb 150
SOI_07
Montaż fundamentów szt. 1
SOI_10
Montaż fundamentów szt. 3

Km 54+500
Trasowanie pod oznakowanie poziomeTydzień 30/2023 – 22.07.2023 r. – 28.07.2023 r.

W trzydziestym tygodniu 2023 r. (22.07.2023 r. – 28.07.2023 r.) na terenie budowy pracowały średnio 132 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 359 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Umocnienie rowu – 700 m²
 • Umocnienie wlotów/wylotów przepustów fi1200 – 1 kpl
 • Umocnienie półki ściekiem korytkowym wraz z płytą - 270 mb
 • Humusowanie - 1950 m²
 • Wykop rowu – 100 m³
 • Warstwa wiążąca- 350 m²
 • warstwa ścieralna z AC- 300 m²
 • Montaż barier ochronnych- 1850 mb
 • Montaż ogrodzeń – 1300 mb.
 • Montaż oznakowania poziomego P7B, P1C – 39800 mb
 • Wykonanie poboczy z kruszywa – 3900 mb
 • Ściek skarpowy – 25 mb
 • Obrzeże betonowe – 345 mb

W zakresie Robót Mostowych:

WS-39:
Przygotowanie koryta pod przeciwspadki ATL 100 %
Przeciwspadek jezdnia lewa i prawa 100 %
WS-40:
Przygotowanie koryta pod przeciwspadki 100%
Montaż siatek między nitkami 100 %
Przeciwspadki - jezdnia lewa 100 %
WS-41:
Realizacja programu naprawczego dot. rektyfikacji łożysk 100 %
Montaż siatek między nitkami 100 %
PG-42:
Montaż balustrad na kapach i skrzydłach 100 %
WD-43:
Przciwspadek ATL 100 %
MS-44:
Przygotowanie koryta pod przeciwspadek ATL JL,JP 100 %
Przeciwspadki ATL 100%
WS-44A:
Przygotowanie powierzchni betonu architektonicznego 100 %
WS-45:
Montaż siatek między nitkami 100 %
WS-45A:
Montaż siatek między nitkami 100 %
Przygotowanie powierzchni betonu architektonicznego 80 %
MS-46:
Przygotowanie koryta pod przeciwspadki JL,JP 100 %
Przeciwspadki JL,JP 100 %
WS-46A:
Przygotowanie powierzchni betonu architektonicznego 100 %
Przygotowanie koryta pod przeciwspadek ATL JL/JP 100 %
Przeciwspadki ATL JL/JP 100 %
WD-46:
Przeciwspadki ATL 100 %
Przygotowanie koryta pod przeciwspadek ATL 100 %
WS-47:
Montaż siatek między nitkami 100 %
WD-48:
Przeciwspadki ATL 100 %
WS-49:
Przeciwspadki ATL 100 %
WS-52:
Prace porządkowe na obiekcie 80 %
Montaż barier 100 %
WS-54:
Montaż siatek między nitkami 40 %
Prace porządkowe na obiekcie 80 %
Montaż barier 100 %
WS-56:
Montaż siatek między nitkami 100 %
WS-57:
Montaż siatek między nitkami 100 %
WS-57A:
Montaż siatek między nitkami 100 %
Przygotowanie powierzchni betonu architektonicznego 55 %
PZ-42:
Wykonanie hydrofobizacji i antykorozji 100 %

Kanalizacja deszczowa:

KD 66,74,82 KD 53,62
Montaż zasuwek i regulatorów na studniach szt. 5
KD-71
Tyczenie kanału 100 %
WK 68/1, WK 69/1
Zabruki kostką brukową wylotów 70 %
KD-71
Wstępne prace SR 71/1 10 %
KD-71
Osadzanie studni SR 71/1, 71/1, SW71/1 20 %
KD-71, WK 71/1
Budowa kanału, umieszczenie rur, wylotów 90 %

Budowa kanału technologicznego:

SK15-SK16
Budowa kanału technologicznego mb 14
SK45-SK46
Budowa kanału technologicznego mb 30
SK103/1/4-SK103/1/3
Budowa kanału technologicznego mb 100
SK103/1/2-SK103/1/1
Budowa kanału technologicznego mb 30

Melioracje:

Rów R-E12
Roboty ziemne-wykopy, profilowanie skarp 23%
Rów R-20
Roboty ziemne-wykopy, profilowanie skarp 22%
Rów R-E17
Roboty ziemne-wykopy, profilowanie skarp 50%
Porządkowanie terenu, wywóz nadmiaru gruntu 100%
Rów R-E12
Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw 23%
Rów R-20
Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw 22%
Rów R-20
Umocnienie rowu kiszką faszynową 22%
Rów R-E12
Umocnienie rowu kiszką faszynową/narzutem kamiennym wraz z wykonaniem gruntu drewnianego 23%
Rów R-P3
Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw 100%

Zasilanie oświetlenia:

SOI_04
Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej mb 150
SOI_01
Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej mb 50
SOII_08
Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej mb 620
SOII_05
Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej mb 250
SOI_10
Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej mb 65
SOI_10,SOII_11,SOIII_12
Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej mb 570
SOI_04
Podłączenie opraw oświetleniowych szt. 7
SOIII_09
Podłączenie opraw oświetleniowych szt. 6
SOI_01
Podłączenie opraw oświetleniowych szt. 10
SOIII_03
Ułożenie kanalizacji kablowej mb 55
SOI_01
Montaż słupów oświetleniowych szt. 1
SOII_08
Montaż słupów oświetleniowych szt. 13
SOI_04
Montaż słupów oświetleniowych szt. 1
SOII_05
Montaż słupów oświetleniowych szt. 2
SOIII_03
Montaż fundamentów szt. 3
SOIII_09
Ułożenie linii kablowych szt. 80
KG, Lubawka
Montaż wysięgników Szt. 15
Węzeł Kamienna Góra - Południe
Węzeł Kamienna Góra - PółnocTydzień 29/2023 – 15.07.2023 r. – 21.07.2023 r.

W dwudziestym dziewiątym tygodniu 2023 r. (15.07.2023 r. – 21.07.2023 r.) na terenie budowy pracowały średnio 122 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 318 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Umocnienie rowu - 325 mb.
 • Umocnienie rowu ściekiem korytkowym wraz z płytą - 290 mb
 • Umocnienie półki ściekiem korytkowym wraz z płytą - 290 mb
 • Humusowanie - 11000 m²
 • Uszczelnienie rowu matą bentonitową - 1250 m²
 • Wypełnienie kieszeni elementów odwodnienia na półce pośredniej - 13 kpl
 • Warstwa wiążąca - 1290 m²
 • warstwa ścieralna z AC- 720 m²
 • Montaż barier ochronnych - 2165 mb.
 • Montaż ogrodzeń – 2180 mb.

W zakresie Robót Mostowych:

WS-40:
Przygotowanie koryta pod przeciwspadki 100%
Montaż siatek między nitkami 20%
WS-41:
Realizacja programu naprawczego dot. rektyfikacji łożysk 50 %
Montaż siatek między nitkami 20%
Przeciwspadki - jezdnia lewa 100 %
WS-45A:
Przeciwspadek - jezdnia lewa i prawa 100 %
Montaz siadek między nitkami 20%
Przygotowanie powierzchni betonu architektonicznego 12%
WS-45:
Montaż siatek między nitkami 20 %
Przeciwspadek - jezdnia prawa i lewa 100 %
WS-47:
Montaż siatek między nitkami 20 %
WS-54:
Montaż siatek między nitkami 20 %
Prace porządkowe na obiekcie 90 %
WS-56:
Montaż siatek między nitkami 20 %
WS-57:
Montaż siatek między nitkami 20 %
WS-57A:
Montaż siatek między nitkami 20 %
Przygotowanie powierzchni betonu architektonicznego 39 %

Kanalizacja deszczowa:

68a/1
Zabruki wylotów kanalizacji do rowów drogowych 80%
68a/1
Zabruki wylotów kanalizacji do rowów drogowych 20%
WK-67/1 i WK-68/1
Zabruki wylotów kanalizacji do rowów drogowych 20%
WK 68a/1
Zabruki wylotów kanalizacji do rowów drogowych 30%
WK 64/1
Zabruki wylotów kanalizacji do rowów drogowych 50%
66/1
Zabruki wylotów kanalizacji do rowów drogowych 100%
Montaż klap i zastawek w studniach 50%
Kd-8, kd-11, kd-14, kd-21
Montaż zasuwek i regulatorów 40%

Budowa kanału technologicznego:

SK25
Montaż studni kablowych/włazów szt. 1
SK73 - SK74
Układanie kanałów mb 50
SK74 - SK75
Układanie kanałów mb 50
SK73 - SK75
Układanie kanałów mb 148
SK75
Montaż studni kablowych/włazów szt. 1
SK73-SK75
Układanie kanałów mb 100
SK73-SK74
Układanie kanałów mb 50
SK44/1/1 – SK44/1/2
Układanie kanałów mb 50

Melioracje:

Rów R-E
Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw 32 mb
Rów melioracyjny R-E17
Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw 67 mb
Rów melioracyjny R-E12
Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw 103 mb
Montaż rur drenarskich 179 mb
Roboty ziemne – wykopy 179 mb
Roboty montażowe – montaż studni drenarskich 5 kpl

Zasilanie oświetlenia:

SOI_7
Montaż wysięgników wraz z oprawami szt. 14
SZR03
Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej mb 30
SOI/04
Przepust pod zasilanie (TELKOM) mb 9
SOII_05
Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej mb 300
SOI_4
Montaż słupów oświetleniowych szt. 9
Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej mb 1400

W dniu 21.07.2023 r. wprowadzona została nowa organizacja ruchu na drodze DW369.

DW369
DW369
DW369Tydzień 28/2023 – 08.07.2023 r. – 14.07.2023 r.

W dwudziestym ósmym tygodniu 2023 r. (08.07.2023 r. – 14.07.2023 r.) na terenie budowy pracowały średnio 102 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 296 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Umocnienie rowu - 385 mb.
 • Humusowanie - 7000 m²
 • Podbudowa z AC – 70 m²
 • Warstwa wiążąca - 70 m²
 • warstwa ścieralna z AC - 9224,5 m²
 • Montaż barier ochronnych - 2960 mb.
 • Montaż ogrodzeń – 2110 mb.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Przygotowanie koryta pod przeciwspadki – 100%
 • WS-41: Realizacja programu naprawczego dot. rektyfikacji łożysk 50 %, Przeciwspadki - jezdnia prawa 100 %, Przeciwspadki - jezdnia lewa 100 %
 • WS-45A: Przeciwspadek - jezdnia lewa 30 %
 • WS-45: Przygotowanie koryta pod przeciwspadki 100 %, Przeciwspadek - jezdnia prawa 60 %
 • WS-47: Przeciwspadki - jezdnia prawa 100 %
 • WS-49: Prace poprawkowe przy elementach wyposażenia 100 %, Prace porządkowe na obiekcie 100 %
 • WS-52: Prace poprawkowe przy elementach wyposażenia 99 %, Prace porządkowe na obiekcie 99 %, Humusowanie stożków 400 Mb
 • WS-54: Montaż balustrady schodów P1 NP. 100 %, Prace poprawkowe przy elementach wyposażenia 90 %
 • WS-57A: Beton architektoniczny 38 %

Kanalizacja deszczowa:

66/1 Zabruki wylotów kanalizacji do rowów drogowych % 40
68A/1 Zabruki wylotów kanalizacji do rowów drogowych % 40
66/1 Zabruki wylotów kanalizacji do rowów drogowych % 30
66/1 Zabruki wylotów kanalizacji do rowów drogowych % 30
68A/1 Zabruki wylotów kanalizacji do rowów drogowych % 20
68A/1 Zabruki wylotów kanalizacji do rowów drogowych % 20

Budowa kanału technologicznego:

SK69 Montaż studni kablowych/włazów szt. 1
SK66 - SK72 Układanie kanałów mb 100
SK66 - SK72 Układanie kanałów mb 100
SK66 - SK72 Układanie kanałów mb 50
SK70 Montaż studni kablowych/włazów szt. 1
SK71 Montaż studni kablowych/włazów szt. 1
SK66 – SK72 Układanie kanałów mb 26
SK73 – SK74 Układanie kanałów mb 50
SK25 – SK26 Układanie kanałów mb 100

Melioracje:

Rów R-m² Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw % 35
Rów R-m² Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw % 10
Rów R-M Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw % 10

Zasilanie oświetlenia:

SOI_4 Montaż wysięgników wraz z oprawami szt. 9
SZR09 Montaż złącz kablowych szt. 3
SZR09 Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej mb 100
SOI_4 Montaż wysięgników wraz z oprawami szt. 16
SOI_7 Montaż wysięgników wraz z oprawami szt. 6
SOI_10 Montaż wysięgników wraz z oprawami szt. 10
WS-47 Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej mb 100
WS-47 Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej mb 200
SOI_10 Montaż wysięgników wraz z oprawami szt. 6
SOI_7 Montaż wysięgników wraz z oprawami szt. 9
SOII_8 Montaż opraw oświetleniowych szt. 4
SOII_8 Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej mb 150
SOII_8 Montaż złącz kablowych szt. 2
SOII_8 Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej mb 80
SOI_07 Montaż słupów oświetleniowych szt. 7
SOI_07 Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej mb 350
SOIII_03 Montaż słupów oświetleniowych szt. 3
SOIII_03 Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej mb 200
SOIII_03 Montaż wysięgników wraz z oprawami szt. 5
Km 64+900
Rando DW369Tydzień 27/2023 – 01.07.2023 r. – 07.07.2023 r.

W dwudziestym szóstym tygodniu 2023 r. (01.07.2023 r. – 07.07.2023 r.) na terenie budowy pracowały średnio 124 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 350 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Umocnienie rowu - 400 mb.
 • Humusowanie - 30000 m²
 • Umocnienie półek w wykopie - 599 mb.
 • Podbudowa z AC – 632 m²
 • Warstwa wiążąca - 4136 m²
 • warstwa ścieralna z SMA - 705 m²
 • warstwa ścieralna z AC - 10628 m²
 • Montaż barier ochronnych - 1836 mb.
 • Montaż ogrodzeń – 1020 mb.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Hydrofobizacja przyczółka P1 – 100%
 • WD-43: Przygotowanie powierzchni betonu architektonicznego – 100%, Hydrofobizacja obiektu – 100%,
 • MS-44, MS-44A: Próbne obciążenia dynamiczne obiektu – 100%
 • MS-46, MS-46A: Próbne obciążenia dynamiczne obiektu – 100%
 • WS-45: Wykonanie iniekcji na podporach – 100%, Hydrofobizacja obiektu (belki) – 100%,
 • WD-46A: Warstwa ścieralna – 100%, Próbne obciążenia dynamiczne obiektu – 100%,
 • WS-56: Wykonanie przeciwspadku - jezdnia lewa – 100%,
 • WS-57: Wykonanie przeciwspadku - jezdnia lewa – 100%,
 • WS-57A: Przeciwspadki - jezdnia lewa – 100%, Beton architektoniczny – 35%,
 • MS-58: Przeciwspadki – 100%

Kanalizacja deszczowa:

WKKD46a Zabruki wylotów kanalizacji do rowów drogowych % 100
WK57/1 Zabruki wylotów kanalizacji do rowów drogowych % 30
WK-57/1 Zabruki wylotów kanalizacji do rowów drogowych % 100
WK66/1,67/1 Zabruki wylotów kanalizacji do rowów drogowych % 10
WK66/1,67/1 Zabruki wylotów kanalizacji do rowów drogowych % 50
WK66/1,67/1 Zabruki wylotów kanalizacji do rowów drogowych % 40

Budowa kanału technologicznego:

SK69 - SK69a Układanie kanałów mb 10
SK69 Montaż studni kablowych/włazów szt. 1
SK66 - SK72 Układanie kanałów mb 30
SK66 - SK72 Układanie kanałów mb 50
SK66 - SK72 Układanie kanałów mb 40
SK31 Montaż studni kablowych/włazów szt. 1
SK32 Montaż studni kablowych/włazów szt. 1
SK66 - SK72 Układanie kanałów mb 100
SK44/1/1 - SK44/1/2 Układanie kanałów mb 40
SK66 - SK72 Układanie kanałów mb 50
SK44/1/1 - SK44/1/2 Układanie kanałów mb 20

Melioracje:

Rów R-J Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw % 10
Rów R-J Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw % 5
Rów R-m² Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw % 5
Rów R-m² Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw % 5
Rów R-m² Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw % 5

Zasilanie oświetlenia:

SOI_07 Montaż wysięgników wraz z oprawami szt. 5
SOII_08 Montaż wysięgników wraz z oprawami szt. 9
SOI_10 Montaż słupów oświetleniowych szt. 10
ZK Montaż złącz kablowych szt. 2
SOIII_11 Montaż słupów oświetleniowych szt. 3
SOIII_11 Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej mb 150
SOIII_12 Montaż słupów oświetleniowych szt. 10
SOIII_12 Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej mb 450
SOII_10 Montaż wysięgników wraz z oprawami szt. 12
SZR-09 Wykonanie kanalizacji kablowej mb 60
SOII_10 Montaż wysięgników wraz z oprawami szt. 15
SZR-09 Wykonanie kanalizacji kablowej mb 40
SOII_10 Montaż wysięgników wraz z oprawami szt. 20
Km 61+600
Km 62+800Tydzień 26/2023 – 24.06.2023 r. – 30.06.2023 r.

W dwudziestym szóstym tygodniu 2023 r. (24.06.2023 r. – 30.06.2023 r.) na terenie budowy pracowało średnio 136 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 333 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Umocnienie rowu - 210 mb.
 • Humusowanie - 38000 m²
 • Umocnienie półek w wykopie - 492 mb.
 • Warstwa wiążąca - 1500 m²
 • warstwa ścieralna z SMA - 345 m²
 • warstwa ścieralna z AC - 27709 m²
 • Montaż barier ochronnych - 1352 mb.
 • Montaż ogrodzeń – 1020 mb.
 • Roboty brukarskie - 70 mb.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonanie warstwy ścieralnej na obiekcie – 100%, Próbne obciążenia dynamiczne obiektu – 100%,
 • WS-40: Próbne obciążenia dynamiczne obiektu – 100%,
 • WS-41: Próbne obciążenia dynamiczne obiektu – 100%,
 • PG-42: Próbne obciążenia dynamiczne obiektu – 100%,
 • WD-43: Przygotowanie powierzchni betonu architektonicznego – 20%,
 • WS-45A: Próbne obciążenia dynamiczne obiektu – 100%,
 • WS-45: Próbne obciążenia dynamiczne obiektu – 100%,
 • WD-46A: Przygotowanie UN pod warstwę ścieralną – 100%
 • WS-47: Próbne obciążenia dynamiczne obiektu – 100%,
 • WS-49: Przeciwspadek - jezdnia lewa – 100%,
 • WS-52: Przeciwspadki z asfaltu lanego – 100%
 • WS-54: Przeciwspadek - jezdnia lewa – 100%,
 • WS-57A: Przeciwspadki - jezdnia lewa – 80%,
 • MS-58: Próbne obciążenia dynamiczne obiektu – 100%

Kanalizacja deszczowa:
Wykonanie rowu szczelnego – 50%,
Umocnienie wylotu – 100%

Budowa kanału technologicznego:
SK65a/1 - SK65a/2 (wykop) mb 30
SK65a/1, SK65a SK98,SK97 Studnie szt 4
SK65a/2 - SZR studnie szt 2
SK103 - SK104 (wykop) mb 13
SK32 - SK33 (wykop) mb 90
SK103 (Studnia) szt 1
SK104 - SK105 (Wykop) mb 50

Melioracje:
Rów melioracyjny R-H: Wykop i profilowanie skarp mb 9, Umocnienie rowu kiszką faszynową mb 3, Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw mb 9
Rów melioracyjny R-J: Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw mb 73
Rów melioracyjny R-J: Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw mb 73
Rów melioracyjny R-J: Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw mb 54

Zasilanie oświetlenia:
SOIII_09 Montaż Wysięgników z oprawami szt. 8
SOI_10 Montaż słupów oświetleniowych szt. 10
SOI_04 Montaż wysięgników szt. 12
SOI_01 Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej mb 300
SZR09 Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej mb 400
SOII_08 Montaż Wysięgników z oprawami szt. 12
SOI_10 Montaż słupów oświetleniowych szt. 15
SOI_10 Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej mb 1600
SOII_05 Montaż Wysięgników z oprawami szt. 14

Km 54+500 (Węzeł KG-PŁN)
Km 55+000 (Węzeł KG-PŁN)Tydzień 25/2023 – 17.06.2023 r. – 23.06.2023 r.

W dwudziestym piątym tygodniu 2023 r. (17.06.2023 r. – 23.06.2023 r.) na terenie budowy pracowało średnio 158 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 365 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Umocnienie rowu - 70 mb.
 • Humusowanie - 30000 m²
 • Umocnienie półek w wykopie - 528 mb.
 • Warstwa wiążąca - 2434 m²
 • warstwa ścieralna z SMA - 38417 m²
 • warstwa ścieralna z AC - 22067 m²
 • Montaż barier ochronnych - 1480 mb.
 • Montaż ogrodzeń – 60%.
 • Podbudowa z AC – 120 m²
 • Roboty brukarskie - 50 mb.
 • Roboty ziemne – 1000 m²
 • Podbudowa zasadnicza – 2000 m²
 • Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej - 340 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonanie umocnienia dna rowu na ściekach skarpowych- 100%, Montaż ścieku skarpowego- 100%,
 • WS-40: Montaż stopni wejściowych do skrzynek obiektu- 100%,
 • WS-41: Warstwa ścieralna SMA JP- 100%,
 • WS-47: Montaż stopni wejściowych do skrzynek obiektu- 100%, Przeciwspadek - jezdnia lewa- 90%, Warstwa ścieralna SMA NP.- 100%,
 • WS-49: Przeciwspadek - jezdnia lewa- 95%, Montaż stopni wejściowych do skrzynek obiektu- 100%,
 • WS-52: Montaż stopni wejściowych do skrzynek obiektu- 100%,
 • PG-53: Montaż słupków, balustrad i siatek ogrodzenia -str.P- 100%,
 • WS-54: Przeciwspadek - jezdnia lewa- 80%, Prace brukarskie wykończeniowe- 100%, Montaż stopni wejściowych do skrzynek obiektu- 100%,
 • PG-55: Montaż słupków ogrodzenia- 100%,
 • WS-57A: Przygotowanie powierzchni betonu architektonicznego- 27%, Prace wykończeniowe- 100%,

Kanalizacja deszczowa:
Czyszczenie i odmulenie studni WS 46A, Regulacja kratek wpustów- 8szt., Wykonanie rowu szczelnego- 30%, Umocnienie wylotu- 100%, Prace porządkowe- 50%,

Budowa kanału technologicznego:
SK26 - SK25 (wykop) 57+600 mb 100
SK79, SK80 Studnie 65+200 szt 2
SK81 - SK82 studnie 65+170 szt 2
SK103 - SK104 (wykop) 67+450 mb 110
SK30a - SK30a/1 (wykop) 58+250 mb 37
SK103 (Studnia) 67+410 szt 1
SK104 - SK105 (Wykop) 67+550 mb 70
SK104 - SK105 Studnie 65+100 szt 2

Melioracje:
Rów melioracyjny R-2- Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw- 100%,

Zasilanie oświetlenia:
SZR02 - Montaż Wysięgników z oprawami szt 12; Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej mb 850
SOI_04 - Montaż słupów oświetleniowych szt. 3
SOI_04 - montaż wysięgników szt 18
SOI_01 - Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej mb 300
SZR09 - Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej mb 70
SOI_10 - Montaż słupów oświetleniowych szt. 2
SOI_07 - Montaż słupów oświetleniowych szt 3
SZR04 - Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej mb 220
SOII_02 - Montaż Wysięgników z oprawami szt. 2

Km 62+500
Km 67+500Tydzień 24/2023 – 10.06.2023 r. – 16.06.2023 r.

W dwudziestym czwartym tygodniu 2023 r. (10.06.2023 r. – 16.06.2023 r.) na terenie budowy pracowało średnio 147 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 363 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Umocnienie rowu - 251 m²
 • Humusowanie - 25500 m²
 • Umocnienie półek w wykopie - 784 mb.
 • Warstwa wiążąca - 4695 m²
 • warstwa ścieralna z SMA - 61747 m²
 • warstwa ścieralna z AC - 5766 m²
 • Montaż barier ochronnych - 1609 mb.
 • Montaż ogrodzeń – 90 %.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Spoinowanie umocnienia sztywnego stożków- 100%,
 • WS-40: Wykonanie warstwy ścieralnej na jezdni lewej i prawej- 100%,
 • WS-41: Warstwa ścieralna SMA JL- 100%,
 • WS-45: Wykonanie iniekcji rys na podporach- 100%,
 • WS-47: Montaż stopni wejściowych do skrzynek obiektu- 50%, Warstwa ścieralna SMA NL- 100%,
 • WS-49: Przeciwspadek - jezdnia prawa- 100%, Przeciwspadek - jezdnia lewa- 25%, Montaż stopni wejścowych do skrzynek obiektu- 50%,
 • WS-52: Przeciwspadek - jezdnia lewa- 100%, Montaż stopni wejścowych do skrzynek obiektu- 50%,
 • WS-54: Przeciwspadek - jezdnia lewa- 70%,
 • WS-57A: Przygotowanie powierzchni betonu architektonicznego- 24%, Prace wykończeniowe- 100%,

Kanalizacja deszczowa:
Regulacja kratek wpustów - 16szt.,
Prace porządkowe - 50%,

Budowa kanału technologicznego:
SK80 – SK81(wykop)- 100mb., SK82 – SK83(wykop)- 50mb., SK95 – SK96(wykop)- 100mb., SK64 – SK65(wykop)- 100mb., SK78 – SK79(wykop)- 100mb., SK30a – SK31- 20mb., SK64- SK65 – 20mb., SK80- SK81- 12mb., SK82- SK83- 70 mb., SK95- SK96- 34mb., SK96- SK97- 51mb., SK65- SK65a- 62mb.,

Melioracje:
km 64+885 - 64+982- Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw- 35%,
Rów BND11A- Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw- 75%,

Zasilanie oświetlenia:
SOII_03 - Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej- 30mb.,
SOII_08 - Montaż słupów oświetleniowych- 12szt., ułożenie kabla w kanalizacji kablowej- 16szt.,
WS-49 - Ponowne wykonanie instalacji elektrycznej- 5%,

Km 54+800
Km 55+100Tydzień 23/2023 – 03.06.2023 r. – 09.06.2023 r.

W dwudziestym trzecim tygodniu 2023 r. (03.06.2023 r. – 09.06.2023 r.) na terenie budowy pracowało średnio 129 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 286 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Umocnienie rowu - 313 m²
 • Humusowanie - 14000 m²
 • Umocnienie półek w wykopie - 195 mb.
 • Warstwa wiążąca - 1619 m²
 • Warstwa ścieralna z SMA - 34235 m²
 • Warstwa ścieralna z AC - 8870 m²
 • Montaż barier ochronnych - 945 mb.
 • Montaż ogrodzeń – 1500 mb.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Przygotowanie płyty ustroju nośnego pod warstwę ścieralną - 100%,
 • WS-41: Prace porządkowe na UN JL - 100%,
 • WD-43: Próbne obciążenie dynamiczne obiektu - 100%,
 • WS-45: Wykonanie iniekcji rys na podporach - 50%,
 • WS-47: Warstwa ścieralna SMA NL - 50%,
 • WS-49: Przeciwspadek - jezdnia prawa- 35%, Próbne obciążenie dynamiczne obiektu - 100%,
 • WS-52: Przygotowanie ścieku pod układanie przeciwspadku - jezdnia lewa- 70%, Próbne obciążenie dynamiczne obiektu - 100%,
 • WS-54: Próbne obciążenie dynamiczne obiektu - 100%,
 • WS-57: Próbne obciążenie dynamiczne obiektu - 100%,
 • WS-57A: Próbne obciążenie dynamiczne obiektu - 100%, Przygotowanie powierzchni betonu architektonicznego - 19%,
 • WD-59: Ułożenie przeciwspadku - 100%,

Kanalizacja deszczowa:
Palisady drewniane z kamieniem – 38 szt.,
Studia sanitarna – 1 szt.,
Czyszczenie wpustu - 1 szt.,
Studia sanitarna – 3 szt.,

Budowa kanału technologicznego:
SK55 - SK56- 117mb., SK56 - SK57- 193mb., SK30a – SK31- 290mb., SK51 – SK62- 192mb., SK62 – SK63- 194mb., SK57 – SK58- 149mb., SK31- SK32 – 100mb., SK58- SK59- 100mb., - Układanie kanału
SK57, SK58, SK63, SK59 - montaż studni kablowych – 4szt.,

Melioracje:
Rów melioracyjny BND11 - Umocnienie narzutem kamiennym wraz z wykonaniem gurtów, progu drewniano- kamiennego – 100%, Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw- 65%,
Rów melioracyjny BND8.1 – Wykopy, profilowanie skarp - 100%, Umocnienie narzutem kamiennym/kiszką faszynową wraz z wykonaniem gurtów- 25%,

Zasilanie oświetlenia:
SOI_01 - montaż wyciągów wraz z oprawą - 12szt., ułożenie kabla w kanalizacji kablowej- 100mb.,
SOII_02 - Montaż słupów oświetleniowych - 12szt., ułożenie kabla w kanalizacji kablowej- 1000mb.,
WS52 - demontaż stacji SN – 1szt.,

Km 69+200
Węzeł Kamienna Góra - PółnocTydzień 22/2023 – 26.05.2023 r. – 02.06.2023 r.

W dwudziestym drugim tygodniu 2023 r. (26.05.2023 r. – 02.06.2023 r.) na terenie budowy pracowało średnio 162 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 375 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Umocnienie rowu- 660 m²
 • Humusowanie- 22500 m²
 • Wykop/ profilowanie rowu- 3920 m³
 • Warstwa ulepszonego podłoża- 1100 m²
 • Podbudowa zasadnicza- 4260 m²
 • Warstwa ścieralna z mieszkanki niezwiązanej- 5300 m²
 • Warstwa wiążąca- 4402 m²
 • warstwa ścieralna z SMA- 61250 m²
 • warstwa ścieralna z AC- 9429 m²
 • Roboty brukarskie- 926 mb.
 • Oznakowanie pionowe- 140 szt.
 • Bariery drogowe- 1637 mb.
 • Oznakowanie poziome - odcinek próbny- 250 mb.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Przygotowanie płyty ustroju nośnego pod warstwę ścieralną- 100%,
 • WS-41: Hydrofobizacja obiektu - belki skrajne wewnętrzne JP i JL- 100%, Prace porządkowe na UN JP- 100%,
 • WS-45: Wykonanie iniekcji rys na podporach- 100%,
 • WS-49: Przygotowanie ścieku pod przeciwspadek- 100%, Wykonanie warstwy ścieralnej SMA jezdnia lewa- 100%,
 • WS-52: Przeciwspadek - jezdnia prawa- 95%, Wykonanie warstwy ścieralnej SMA jezdnia lewa- 100%,
 • WS-54: Wykonanie sprzeciwspadków - jezdnia prawa- 95%, Warstwa ścieralna - jezdnia lewa- 100%,
 • WS-56: Ułożenie warstwy ścieralnej - jezdnia lewa – 100%,
 • WS-57: Ułożenie warstwy ścieralnej - jezdnia lewa- 100%,
 • WS-57A: Ułożenie warstwy ścieralnej - jezdnia lewa- 100%, Przygotowanie powierzchni betonu architektonicznego- 16%,
 • WD-59: Uzupełnienie półek pod obiektami kruszywem 0-31,5- 100%,

Kanalizacja deszczowa:
Palisady drewniane z kamieniem – 31 szt.

Kanalizacja deszczowa:
SK53 - SK54- 181mb., SK52 - SK53- 113mb., SK54 - SK55- 73mb.,
SK55, SK54- montaż studni kablowych – 2szt.,

Melioracje:
Rów melioracyjny BND9.1 - Wykopy, profilowanie skarp- 100%, Umocnienie narzutem kamiennym/kiszką faszynową wraz z wykonaniem gurtów- 100%, Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw- 100%,
Rów melioracyjny BND11 - Umocnienie narzutem kamiennym wraz z wykonaniem gurtów- 90%,

Zasilanie oświetlenia:
SZR04 - montaż złącza- 1 szt., ułożenie kabla w kanalizacji kablowej- 240mb.,
SOI_01 - montaż wyciągów wraz z oprawą- 18szt., montaż szafki- 1szt., Zaciągnięcie kabli w kanalizację kablową- 400mb.,
SOII_02 - Montaż szaf sterowania oświetleniem- 1szt., Montaż wysięgników wraz z oprawami- 24szt.,
SZR01 - Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej- 40mb.,

Km 67+500
Km 68+800Tydzień 21/2023 – 20.05.2023 r. – 26.05.2023 r.

W dwudziestym pierwszym tygodniu 2023 r. (20.05.2023 r. – 26.05.2023 r.) na terenie budowy pracowało średnio 135 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 357 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Profilowanie rowu – 1030 m³
 • Humusowanie – 26000 m²
 • Makroniwelacja terenu zielonego – 1930 m³
 • Warstwa ścieralna z SMA – 50500 m²
 • Umocnienie półek w wykopie – 60 mb
 • Umocnienie rowu – 702 m²
 • Podbudowa zasadnicza – 10190 m²
 • Warstwa mrozoochronna – m²
 • Warstwa wiążąca – 1150 m²
 • Warstwa ścieralna AC – 8426 m²
 • Bariery drogowe – 1351 mb
 • Ogrodzenia – 1882 mb
 • Uzupełnienie poboczy – 408 mb
 • Roboty brukarskie – 378 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Hydrofobizacja przyczółków P1 i P3- 100%,
 • WS-40: Hydrofobizacja- 40%,
 • WS-41: Hydrofobizacja obiektu - belki skrajne wewnętrzne JP i JL- 30%,
 • PG-42: Wykonanie iniekcji rys na podporach- 100%,
 • WS-45: Wykonanie iniekcji rys na podporach- 50%,
 • MS-46A: Hydrofobizacja przyczółków P1 i P3- 100%,
 • WS-47: Umocnienie skarp – humusowanie- 80%,
 • WD-48: Hydrofobizacja przyczółków P1 i P3- 100%,
 • WS-49: Wykonanie iniekcji rys na podporach- 100%, Wykonanie warstwy ścieralnej SMA jezdnia prawa- 100%, Umocnienie skarp – humusowanie- 95%,
 • WS-52: Prace porządkowe na ustroju nośnym- 100%, Wykonanie warstwy ścieralnej SMA jezdnia prawa- 100%,
 • PG-53: Wykonanie iniekcji rys na podporach- 100%,
 • WS-54: Wykonanie sprzeciwspadków - jezdnia prawa- 50%,
 • WS-56: Wykonanie iniekcji rys na podporach- 100%,
 • WS-57: Ułożenie przeciwspadku jezdni prawej – 100%,
 • WS-57A: Przygotowanie powierzchni betonu architektonicznego- 12%,
 • WD-59: Uzupełnienie narzutu kamiennego pod obiektem- 100%,

Kanalizacja deszczowa:
Palisady drewniane z kamieniem (63+000-58+900) - progi zwalniające- 52 szt.,
Montaż piaskowników (63+000-58+900) – 6 szt.,
Budowa kanału technologicznego - SK93/6 - SK93/5 – 111 mb., SK33 - SK33a- 26mb., SK33b - SK33c- 42mb., SK52 - SK53- 80mb.,
SK93/5- montaż studni kablowych – 1szt.,

Melioracje:
Rów melioracyjny BND11- km 64+885 - 64+982- Wykopy, profilowanie skarp- 90%,
Rów melioracyjny BND9.1- km 64+580 - 64+770 Wykopy, profilowanie skarp- 88%,

Przepusty pod zasilanie i oświetlenie- SZR04 - Przepust pod zasilanie- 58mb.,
Oświetlenie drogowe - SOI_01- Montaż fundamentów- 2szt., Ułożenie kanalizacji kablowej- 80mb.,
SZR09- Montaż złącz kablowych- 4szt., Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej- 70mb.,
S0I_01 - Montaż szaf sterowania oświetleniem- 2szt., Zaciągnięcie kabli w kanalizację kablową- 680mb., Montaż słupów- 12szt.,
SOII_02- Montaż szaf sterowania oświetleniem- 2szt., Montaż wysięgników wraz z oprawami- 34szt.,
System zarządzania ruchem- SZR01- Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej- 80mb.,

Km 60+900
Km 61+050Tydzień 20/2023 – 13.05.2023 r. – 20.05.2023 r.

W dwudziestym tygodniu 2023 r. (13.05.2023 r. – 20.05.2023 r.) na terenie budowy pracowało średnio 142 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 358 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Profilowanie rowu – 780 m³
 • Humusowanie – 21000 m²
 • Makroniwelacja terenu zielonego – 1660 m³
 • Warstwa ścieralna z SMA – 48585 m²
 • Umocnienie półek w wykopie – 263 mb
 • Umocnienie rowu – 443 mb
 • Warstwa ulepszonego podłoża – 13240 m³
 • Warstwa mrozoochronna – 10388 m²
 • Podbudowa zasadnicza – 40 m²
 • Warstwa wiążąca – 3050 m²
 • Warstwa ścieralna AC – 5590 m²
 • Bariery drogowe – 1857 mb
 • Oznakowanie pionowe – 86 mb

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Uzupełnienie narzutu kamiennego pod obiektem- 100%, Wykonanie iniekcji rys na podporach- 100%, Regulacja sączków- 100%,
 • WS-40: Obciążenie próbne - statyka, badania uzupełniające- 100%,
 • WS-41: Prace wykończeniowe przy podestach rewizyjnych- 100%, Montaż kotew pod siatki zabezpieczające- 100%, Wykonanie iniekcji rys na podporach- 100%,
 • WD-43: Wykonanie iniekcji rys na podporach- 100%, Wykonanie warstwy ścieralnej- 100%, Uzupełnienie narzutu kamiennego pod obiektem- 100%, Regulacja sączków- 100%,
 • WS-45: Montaż kotew pod siatki zabezpieczające- 100%,
 • WD-46A: Wykonanie iniekcji rys na podporach- 100%, Uzupełnienie narzutu kamiennego pod obiektem- 100%, Regulacja sączków- 100%,
 • WS-47: Prace wykończeniowe przy podestach rewizyjnych- 100%, Obciążenie próbne - statyka, badania uzupełniające- 100%, Umocnienie skarp – humusowanie- 50%, Montaż kotew pod siatki zabezpieczające- 100%, Wykonanie iniekcji rys na podporach- 100%,
 • WD-48: Wykonanie iniekcji rys na podporach- 100%, Uzupełnienie narzutu kamiennego pod obiektem- 100%, Regulacja sączków- 100%,
 • WS-49: Prace porządkowe na UN- 100%,
 • WS-52: Prace porządkowe na ustroju nośnym- 100%,
 • PG-53: Wykonanie iniekcji rys na podporach- 100%, Umocnienie skarp sztywne i ścieki skarpowe- 100%,
 • WS-54: Warstwa ścieralna SMA NP.- 100%, Prace porządkowe na ustroju nośnym- 100%, Ułożenie warstwy ścieralnej - jezdnia prawa- 100%,
 • PG-55: Wykonanie iniekcji rys na podporach- 100%, Montaż słupków ogrodzeniowych- 100%,
 • WS-56: Wykonanie iniekcji rys na podporach- 100%, Ułożenie warstwy ścieralnej - jezdnia prawa- 100%,
 • WS-57: Wykonanie iniekcji rys na podporach- 100%, Ułożenie warstwy ścieralnej - jezdnia prawa- 100%, Montaż kotew pod siatki zabezpieczające- 100%,
 • WS-57A: Wykonanie iniekcji rys na podporach- 100%, Ułożenie warstwy ścieralnej - jezdnia prawa- 100%, Przygotowanie powierzchni betonu architektonicznego P8- 10%, Montaż kotew pod siatki zabezpieczające- 100%,
 • MS-58: Wykonanie iniekcji rys na podporach- 100%,
 • WD-59: Montaż balustrad przy schodach skarpowych- 100%,

Kanalizacja deszczowa:
Palisady drewniane z kamieniem (65+000 – 69+500) - Palisady- 36szt.,
Regulacja kratek (58+000 – 59+000) – Regulacja- 4szt.,
Budowa kanału technologicznego – SK35- SK36 – 165MB, SK34A - SK35- 61MB, SK36 - SK37- 15MB,
SK33a - SK33b- 111MB, SK33, SK33c, SK36, SK35, SK33a, SK33b- 5MB,

Melioracje:
km 67+250- Umocnienie narzutem kamiennym- 20mb, Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw- 282mb,
km 67+300- Humusowanie i obsiew skarp mieszanką traw – 72mb,
km 64+885 - 64+982- Wykopy, profilowanie skarp- 30mb,

Zasilanie oświetlenia:
SOI_04 - Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej- 255mb,
SOII_05 - Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej- 255mb,
SOIII_06 - Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej- 350mb,
SOI_01 - Ułożenie kanalizacji kablowej- 90mb, Montaż fundamentów- 5szt,
SOII_02 - Ułożenie kanalizacji kablowej- 55mb, Montaż fundamentów- 2szt,
SZR09 - Zabudowa złącz kablowych- 1szt, ułożenie kabla w kanalizacji kablowej- 200mb,

W dniu 15.05.2023 r. nastąpiła zmiana organizacji ruchu na drodze DW 367. Otwarte zostały dwa ronda na węźle Kamienna Góra – Południe.
W dniu 16.05.2023 r. wykonany został odcinek próbny oznakowania poziomego – grubowarstwowego.

DW367
Km 66+500
Odcinek próbny - oznakowanieTydzień 19/2023 – 06.05.2023 r. – 12.05.2023 r.

W dziewiętnastym tygodniu 2023 r. (06.05.2023 r. – 12.05.2023 r.) na terenie budowy pracowało średnio 127 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 325 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Umocnienie rowu – 360 mb
 • Makroniwelacja terenu zielonego – 550 m³
 • Podbudowa zasadnicza – 600 m²
 • Roboty brukarskie – 20 mb
 • Oznakowanie pionowe – 1359 szt.
 • Umocnienie półek w wykopie- 70 mb
 • Roboty ziemne – 2930 m³
 • Uzupełnienie poboczy - 2000 mb
 • Humusowanie – 22500 m²
 • Warstwa mrozoochronna - 530 m²
 • Warstwa wiążąca – 7805 m²
 • Warstwa ścieralna z SMA – 7510 m²
 • Bariery drogowe – 2390 mb

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Prace wykończeniowe przy drzwiach przełazowych- 100%,
 • WS-41: Montaż balustrad przy schodach skarpowych- 100%,
 • PG-42: Montaż balustrad przy schodach skarpowych- 100%,
 • WD-43, MS-44, MS-46, WS-45, MS-44A, MS-46A, WD-46A, WS-49 - Prace wykończeniowe przy balustradach schodów skarpowych,
 • WS-47: Obciążenie próbne - statyka, badania uzupełniające- 10%, Montaż balustrad przy schodach skarpowych- 100%,
 • WD-48: Obciążenie próbne – dynamika- 100%,
 • WS-49: Obciążenie próbne - statyka, badania uzupełniające – 100%,
 • WS-52: Montaż balustrad przy schodach skarpowych- 100%, Obciążenie próbne - statyka, badania uzupełniające- 100%, Prace porządkowe na ustroju nośnym- 100%,
 • PG-53: Umocnienie skarp sztywne i ścieki skarpowe- 50%,
 • WS-54: Montaż balustrad przy schodach skarpowych – 100%, Prace porządkowe na ustroju nośnym- 100%, Obciążenie próbne - statyka, badania uzupełniające- 100%,
 • PG-55: Umocnienie skarp sztywne i ścieki skarpowe- 100%,
 • WS-57: Montaż balustrad przy schodach skarpowych- 100%,
 • WD-59: Obciążenie próbne – dynamika- 100%,

Kanalizacja deszczowa:
Palisady- 68+000 - 69+500- 16 szt., - progi
Regulacja krat- 58+000 - 59+000- 12 szt.,
Budowa kanału technologicznego – SK34A- SK35- 100mb.,
SK5/1- SZR- 12mb.,
SK6/R- SZR- 4mb.,
SK6/3- SK6/2- 14mb.,
SK5/A- SZR- 7mb.,
Melioracje: Roboty ziemne - wykopy, profilowanie skarp- km 67+250- 18%,
SZR01- Przepust pod zasilanie – 51 mb.,
SZR09 – Ułożenie kanalizacji kablowej – 560mb.,

km 69+000
km 69+300Tydzień 18/2023 – 29.04.2023 r. – 05.05.2023 r.

W osiemnastym tygodniu 2023 r. (29.04.2023 r. – 05.05.2023 r.) na terenie budowy pracowało średnio 58 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 219 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Umocnienie rowu – 120 mb.
 • Makroniwelacja terenu zielonego – 2950 m³
 • Podbudowa zasadnicza – 4300 m²
 • Roboty brukarskie – 105 mb.
 • Oznakowanie pionowe – 400 szt.
 • Wykonanie drenaży – 3 szt.
 • Warstwa ścieralna z AC – 9000 m²
 • Umocnienie półek w wykopie - 169 mb.
 • Roboty ziemne – 1770 m²
 • Montaż barier ochronnych – 1668 mb.

W zakresie Robót Mostowych:

 • MS-44: Montaż punktów wysokościowych na obiekcie- 100%, Montaż poręczy przy ekranach przeciwolśnieniowych- 100%,
 • MS-46: Montaż poręczy przy ekranach przeciwolśnieniowych- 100%,
 • WS-45: Montaż punktów wysokościowych na obiekcie- 99%,
 • MS-44A: Montaż punktów wysokościowych na obiekcie- 100%,
 • MS-46A: Montaż punktów wysokościowych na obiekcie- 100%,
 • WD-46A: Montaż punktów wysokościowych na obiekcie- 100%,
 • WS-47: Montaż poręczy przy ekranach przeciwolśnieniowych- 100%, Montaż punktów wysokościowych na obiekcie- 100%,
 • WD-48: Montaż punktów wysokościowych na obiekcie- 100%,
 • WS-49: Prace porządkowe na UN- 99%,
 • WS-52: Prace porządkowe na ustroju nośnym- 99%,
 • PG-53: Umocnienie skarp sztywne i ścieki skarpowe- 25%,
 • WS-54: Prace porządkowe na ustroju nośnym- 99%,
 • PG-55: Umocnienie skarp sztywne i ścieki skarpowe- 100%,
 • WS-57: Montaż punktów wysokościowych na obiekcie- 100%,
 • WD-59: Montaż punktów wysokościowych na obiekcie- 100%,

Kanalizacja deszczowa:
Montaż piaskowników - KD-52 - piaskowniki 2szt.,
Progi kamienne na rowach drogowych - 69+000 – 22szt.,
Budowa kanału teletechnicznego - SK5 - SK6A - 80mb.,
WS40 - regulacja studni kablowej - 1szt.,
Zasilanie oświetlenia - Ułożenie kabli w kanalizacji kablowej - SZR09 - 70mb.

DW367
Rando DW367Tydzień 17/2023 – 22.04.2023 r. – 28.04.2023 r.

W siedemnastym tygodniu 2023 r. (22.04.2023 r. – 28.04.2023 r.) na terenie budowy pracowało średnio 128 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 333 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Umocnienie rowu – 380 mb
 • Warstwa ulepszonego podłoża – 9990 m²
 • Humusowanie – 49000 m³
 • Profilowanie rowu – 50 m³
 • Warstwa wiążąca z AC – 4911 m²
 • Makroniwelacja terenu zielonego – 2950 m³
 • Bariery drogowe – 1668 mb
 • Podbudowa zasadnicza – 2000 m²
 • Roboty brukarskie – 105 mb
 • Oznakowanie pionowe – 1491 szt.
 • Wykonanie drenaży – 94 mb
 • Warstwa wiążąca – 4911 m²
 • Warstwa mrozooochronna – 5500 m²
 • Warstwa ścieralna z AC – 5753 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Roboty wykończeniowe ciosów podłożyskowych- 100%,
 • WS-45: Montaż paneli przeciwolśnieniowych – 99%, Montaż barier energochłonnych- 99%,
 • WS-47: Montaż poręczy przy ekranach przeciwolśnieniowych – 80%,
 • WS-49: Prace porządkowe na UN- 99%,
 • WS-52: Prace porządkowe na ustroju nośnym- 99%,
 • WS-54: Prace porządkowe na ustroju nośnym- 99%, Montaż ekranów przeciwolśnieniowych- 99%,
 • PG-55: Umocnienie skarp sztywne i ścieki skarpowe- 60%,
 • MS-58: Montaż segmentów drzwiowych ekranów przeciwolśnieniowych- 100%,

Kanalizacja deszczowa:
Progi kamienne na rowach drogowych (KD PŁD L01,L04,L05) - Progi - 19szt.,
Progi kamienne na rowach drogowych (62+000 – 64+500) – Progi - 31 szt.,

Budowa kanału teletechnicznego:
SK49 - SK49a- 66mb.,
SK49a - sk51- 159mb.,
SK51 - SK52- 160mb.,
SK51, SK52- Montaż studni kablowych – 2szt.,
WS54- Regulacja studni kablowej- 1szt.,

Zasilanie oświetlenie:
SZR09- Ułożenie kanalizacji kablowej- 150mb.,
SZR09- Ułożenie kabli w kanalizacji kablowej- 100mb.,
SZR01- Ułożenie kabli w kanalizacji kablowej- 340mb.,

Km 59+200
Km 63+500Tydzień 16/2023 – 15.04.2023 r. – 21.04.2023 r.

W szesnastym tygodniu 2023 r. (15.04.2023 r. – 21.04.2023 r.) na terenie budowy pracowało średnio 131 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 354 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Umocnienie rowu – 570 mb
 • Humusowanie – 25000 m³
 • Roboty ziemne – 1080 m³
 • Warstwa wiążąca z AC – 5300 m²
 • Podbudowa z AC – 1110 m²
 • Warstwa ścieralna AC – 1000 m²
 • Nasyp – 210 m³
 • Makroniwelacja terenu zielonego – 5360 m³
 • Umocnienie poboczy – 3200 mb
 • Bariery drogowe – 1119 mb
 • Wykonanie rowów – 510 m³
 • Roboty brukarskie – 620 mb
 • Oznakowanie pionowe – 12 szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Makroniwelacja terenu pod obiektem, Montaż drzwi w panelu akustycznym (aluminiowym) – 1 szt,
 • WS-41: Roboty porządkowe na UN, Montaż reperów na kapach chodnikowych – 100%,
 • WS-45: Montaż paneli przeciwolśnieniowych – 99%, Montaż barier energochłonnych – 99%,
 • WS-47: Montaż poręczy przy ekranach przeciwolśnieniowych – 80%,
 • WS-49: Prace porządkowe na UN,
 • WS-52: Prace porządkowe na UN,
 • PG-53: Umocnienie skarp sztywne – 67%, Montaż barier – 100%,
 • WS-54: Wykonanie chodnika z kostki prostokątnej – 99%,
 • WS-57A: Humusowanie stożków – 99%,

Kanalizacja deszczowa:
Progi kamienne na rowach drogowych (KD PŁD L01,L04,L05, 62+000 – 64+500) - Progi- 50 szt.,
KD52 - Regulacja kratek – 2 szt.

Budowa kanału teletechnicznego:
SK23 - SK24 - Budowa kanału technologicznego - 50 mb
SK27 - SK28 - Budowa kanału technologicznego – 185 mb
SK28 - SK29 - Montaż studni kablowych – 159 szt.

Melioracje:
Zbieracz nr 2 - Roboty ziemne - wykopy, podsypki, obsypki, zasypki, Roboty montażowe - montaż rur perforowanych PP fi200 – 50 mb,

Zasilanie oświetlenie:
SZR 04 - Ułożenie kabli w kanalizacji kablowej – 320mb, Zabudowa złącz kablowych – 2 szt.

Km 62+800
Km 63+000Tydzień 15/2023 – 08.04.2023 r. – 14.04.2023 r.

W piętnastym tygodniu 2023 r. (08.04.2023 r. – 14.04.2023 r.) na terenie budowy pracowało średnio 116 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 320 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Umocnienie rowu – 619 mb
 • Wykonanie rowów – 240 mb
 • Humusowanie – 27900 m³
 • Warstwa wiążąca z AC – 9390 m²
 • Nasyp – 800 m³
 • Melioracja terenu zielonego – 3530 m³
 • Bariery drogowe – 1119 mb
 • Wykonanie rowów – 510 m³
 • Podbudowa zasadnicza – 4220 m²
 • Roboty brukarskie – 537 mb
 • Oznakowanie pionowe – 2 szt.
 • Ekrany akustyczne (montaż wypełnień) – 4 szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Montaż poręczy przy ekranach- 580mb., Montaż barier - 99%,
 • WS-41: Montaż barier - 100%,
 • PG-42: Montaż balustrad - 100%,
 • WD-43: Wykonanie narzutu kamiennego pod obiektem - 100%,
 • WS-45: Montaż paneli przeciwolśnieniowych- 99%, Montaż barier energochłonnych - 99%,
 • WS-49: Montaż barier energochłonnych- 99%, Prace porządkowe na UN - 99%,
 • WS-52: Prace porządkowe na ustroju nośnym- 99%, Montaż barier energochłonnych - 99%,
 • PG-53: Umocnienie skarp sztywne - 65%,
 • WS-54: Prace porządkowe na ustroju nośnym- 96%, Montaż barier - 99%,
 • WS-57A: Montaż barier energochłonnych - 99%,

Kanalizacja deszczowa:
Progi kamienne na rowach drogowych (59+200) - Progi - 13 szt.,
KD18 - (58+200) – Zasypka kanału – 40mb.,

Budowa kanału teletechnicznego:
SK72 – SK73 - Budowa kanału technologicznego – 199mb
SK22 - SK23 - Budowa kanału technologicznego – 190mb
SK23 - SK24 - Budowa kanału technologicznego – 100mb
SK74, SK23 - Montaż studni kablowych – 2 szt.,

Melioracje:
Rów melioracyjny R-1 (km 55+400 - 55+600) - Umocnienie rowu kiszką faszynową - 100%, Humusowanie i obsiew skarp – 100%,

Zasilanie oświetlenie:
SOI_04 - Połączenie okablowania w słupach oświetleniowych - 11 szt., Poziomowanie słupów - 11 szt.,
SOIII_09 - Połączenie okablowania w słupach oświetleniowych - 3 szt., Poziomowanie słupów - 2 szt.,
Pompownia (P8, P9, P5, P11, P12, P13a) - prace łączeniowe - 1 szt.,
SZR04 - ułożenie kabla w kanalizacji kablowej - 100mb.,

Km 55+100
WS-47Tydzień 14/2023 – 01.04.2023 r. – 07.04.2023 r.

W czternastym tygodniu 2023 r. (01.04.2023 r. – 07.04.2023 r.) na terenie budowy pracowało średnio 125 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 279 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Transport kruszywa na place składowe – 1899 Mg
 • Wykop – 1360 m³
 • Wykonanie rowów – 510 m³
 • Humusowanie – 16000 m²
 • Warstwa wiążąca z AC – 5580 m²
 • Nasyp – 3030 m²
 • Makroniwelacja terenu zielonego – 1900 m³
 • Bariery drogowe – 1708 m
 • Zdjęcie humusu – 150 m³
 • Wykonanie rowów – 510 m³
 • Podbudowa zasadnicza – 8000 m²
 • Roboty brukarskie – 342 mb
 • Oznakowanie pionowe – 8 szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonanie ścieku korytkowego i skarpowego przy P1 i P3- 100%, Wykonanie narzutu kamiennego pod obiektem- 100%, Montaż balustrad przy schodach skarpowych- 100%,
 • WS-40: Wykonanie chodników z kostki betonowej- 100%, Montaż paneli drzwiowych- 2szt., Montaż poręczy przy ekranach- 30mb.,
 • PG-42: Montaż balustrad- 100%,
 • WD-43: Montaż korytek skarpowych- 100%, Wykonanie narzutu kamiennego pod obiektem- 50%,
 • WS- 47: Montaż barier energochłonnych- 99%,
 • WS-49: Montaż barier energochłonnych- 99%,
 • WS-52: Prace porządkowe na ustroju nośnym NP.- 95%, Montaż barier energochłonnych- 99%,
 • WS-54: Wykonanie chodnika z kostki prostokątnej-95%, Prace porządkowe na ustroju nośnym NL- 95%, Montaż barier- 95%,
 • PG-55: Montaż balustrad- 100%,
 • WS-57: Montaż balustrad- 100%,

Kanalizacja deszczowa:
Progi kamienne na rowach drogowych (61+200)- Progi- 40szt.,
KD18 - (58+200) - Położenie kanału, montaż studni- 2 studnie, 44,15 mb (dren)

Budowa kanału teletechnicznego:
SK30a - SK32- Budowa kanału technologicznego- 40mb
WS57- regulacja studni – 1szt.,
SK122/4, SK108, SK73, SK72- montaż studni kablowej 4szt.,

Melioracje:
Rów melioracyjny R-06 (km 59+400)- Humusowanie skarp – 50%,

Zasilanie oświetlenie:
SOI_04 - Połączenie okablowania w słupach oświetleniowych-17szt., Poziomowanie słupów- 12szt.,
SOII_02 - Połączenie okablowania w słupach oświetleniowych- 22szt., Poziomowanie słupów- 18szt.,
szr04 - ułożenie kabla w kanalizacji kablowej- 50mb.,

Km 59+900
Km 60+200Tydzień 13/2023 – 25.03.2023 r. – 31.03.2023 r.

W trzynastym tygodniu 2023 r. (25.03.2023 r. – 31.03.2023 r.) na terenie budowy pracowało średnio 144 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 307 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 1980 m³
 • Wykonanie rowów – 4040 m³
 • Humusowanie – 25500 m
 • Warstwa wiążąca z AC – 2600 m²
 • Nasyp – 7150 m²
 • Makroniwelacja terenu zielonego – 2300 m³
 • Bariery drogowe – 1228,5 m
 • Wykonanie rowów – 180 m³
 • Podbudowa zasadnicza – 2300 m²
 • Roboty brukarskie – 728 mb
 • Oznakowanie pionowe – 132 szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Montaż balustrad przy schodach skarpowych- 80%,
 • WS-40: Montaż drzwi przełazowych- 100%, Montaż balustrad na przyczółkach P1 i P10- 100%, Montaż barier energochłonnych- 100%, Montaż paneli przeciwolśnieniowych- 100%,
 • WS-41: Montaż paneli drzwiowych- 100%,
 • PG-42: Montaż balustrad przy schodach skarpowych- 50%,
 • MS-46: Montaż paneli ekranów przeciwolśnieniowych z drzwiami– 100%,
 • WS- 47: Montaż barier energochłonnych- 99%,
 • WS-49: Montaż paneli ekranów- 99%,
 • WS-52: Prace porządkowe na ustroju nośnym NP.- 95%, Montaż ekranów- 99%, Roboty brukarskie- 80%,
 • PG-53: Umocnienie skarp sztywne- 65%,
 • WS-54: Roboty brukarskie- 70%, Prace porządkowe na ustroju nośnym NL- 50%,
 • WD-59: Umocnienie skarp w cieniu obiektu- 100%,

Kanalizacja deszczowa:
Progi kamienne na rowach drogowych (61+200) – Progi- 40szt.
KD18 (58+200) - Położenie kanału, montaż studni- 2 szt. (studnie), 44,15 mb (dren)
Budowa kanału teletechnicznego:
SK5 - SK5/1- Budowa kanału technologicznego- 31mb.,
WS57A, WS54, WS52- regulacja studni – 9szt.,
SK7/1 - SK7/2- Budowa kanału technologicznego- 21mb.,
SK63 - SK64- Budowa kanału technologicznego – 20mb.,
SK63, SK64- Montaż studni kablowej- 2szt.,

Melioracje:
Rów melioracyjny R-06 (59+400)- Humusowanie skarp- 50%,
Rów melioracyjny R-E (km 60+350 - 60+400) - Wykopy, profilowanie skarp- 9%,
Rów melioracyjny R-1 (km 55+400 - 55+600) – Wykopy, profilowanie skarp – 40%,
Zasilanie oświetlenie:
Oświetlenie drogowe- SOI_04, SOII_05- Połączenie okablowania w słupach oświetleniowych- 27szt. Poziomowanie słupów- 20szt.,
Pompowania- P8, P9, P5, P11, P12, P13a- Prace łączeniowe- 6szt., ułożenie kabla w kanalizacji kablowej- 32mb.,

Km 57+300
Km 58+500Tydzień 12/2023 – 18.03.2023 r. – 24.03.2023 r.

W dwunastym tygodniu 2023 r. (18.03.2023 r. – 24.03.2023 r.) na terenie budowy pracowało średnio 143 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 333 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Prace ogólne – 5298 Mg
 • Wykonanie rowów – 2990 m³
 • Umocnienie rowu – 380 mb
 • Humusowanie – 18200 m²
 • Warstwa wiążąca z AC – 6570 m²
 • Nasyp – 5935 m²
 • Warstwa mrozoochronna – 11600 m²
 • Podbudowa zasadnicza – 2000 m²
 • Ułożenie ścieku podchodnikowego – 4 szt.
 • Beton nawierzchniowy – 1szt.
 • Wykonanie umocnienia rowu ściekiem korytkowym- 751,5 m²
 • Roboty brukarskie – 1364,5 mb.
 • Montaż osłon przeciwolśniowych – 1000mb.
 • Oznakowanie pionowe – 40szt.
 • Ułożenie ścieku podchodnikowego – 4szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Montaż balustrad przy schodach skarpowych- 20%,
 • WS-40: Montaż drzwi przełazowych- 50%, Montaż balustrad na przyczółkach P1 i P10- 80%, Montaż barier energochłonnych- 100%,
 • WS-41: Montaż barier – JP- 100%,
 • MS-44: Montaż paneli ekranów przeciwolśnieniowych z drzwiami- 100%, Montaż balustrad przy schodach skarpowych- 95%,
 • WS-45: Montaż paneli ekranów przeciwolśnieniowych z drzwiami- 100%, Montaż balustrad przy schodach skarpowych- 90%, Montaż wpustów- j.l i j.p- 90%,
 • MS-46: Montaż paneli ekranów przeciwolśnieniowych z drzwiami- 50%, Montaż balustrad przy schodach- 95%,
 • MS-46A: Montaż balustrad przy schodach- 90%,
 • WS- 47: Montaż wpustów- 50%, Montaż drzwi do skrzynek- 100%,
 • WD-48: Montaż balustrad przy schodach- 80%,
 • WS-49: Prace porządkowe na ustroju nośnym NP.- 100%, Chodniki z kostki na stożkach P10- 95%,
 • Montaż balustrad w pasie rozdziału- 100%,
 • WS-52: Prace porządkowe na ustroju nośnym NP.- 40%, Montaż barier- 100%, Montaż balustrad w pasie rozdziału- 100%,
 • PG-53: Umocnienie skarp sztywne- 65%,
 • WS-54: Montaż balustrad w pasie rozdziału- 100%,
 • WS-57: Chodnik z kostki prostokątnej- 100%,
 • WS-57A: Chodnik z kostki prostokątnej- 100%,
 • MS-58: Chodnik z kostki prostokątnej- 50%,
 • WD-59: Chodnik z kostki prostokątnej- 100%,

Kanalizacja deszczowa:
Progi kamienne na rowach drogowych( 61+200)- Progi 42szt.
Kanał drenarski (67+300) - Położenie kanału, montaż studni- 134,5 mb- dren, 2szt. – studnie
Budowa kanału teletechnicznego: SK33 - SK34- 110mb., SK93/1 - SK93/2- 30mb., SK93/3 - SK93/4- 12mb., SK93/4 – SZR- 15mb., SK49a, SK33- 2szt.,
Regulacja studni - WS57, WS49, WS52- 8szt.,

Zasilanie oświetlenia:
SOII_08 - Połączenie okablowania w słupach oświetleniowych- 45szt., Poziomowanie słupów- 21szt.,
SOI_04 - Połączenie okablowania w słupach oświetleniowych- 36szt., Poziomowanie słupów- 20szt.,
SOII_08 - ułożenie kanalizacji kablowej- 30szt.

Km 59+600
Km 62+300Tydzień 11/2023 – 11.03.2023 r. – 17.03.2023 r.

W jedenastym tygodniu 2023 r. (11.03.2023 r. – 17.03.2023 r.) na terenie budowy pracowało średnio 113 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 286 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Prace ogólne – 4231 Mg
 • Zdjęcie humusu – 1230 m³
 • Wykonanie rowów – 690 m³
 • Umocnienie rowu – 380 mb
 • Humusowanie – 18000 m³
 • Wykop – 5700 m³
 • Nasyp – 10670 m²
 • Warstwa mrozoochronna – 8300 m²
 • Podbudowa zasadnicza – 2000 m²
 • Ułożenie ścieku podchodnikowego – 4 szt.
 • Ekrany akustyczne – 4 szt.
 • Roboty brukarskie – 1278 mb.
 • Wykonanie umocnienia rowu ściekiem korytkowym – 940 m²
 • Oznakowanie pionowe – 11 szt.
 • Ułożenie ścieku trójkątnego prefabrykowanego - 40 m
 • Podbudowa z AC – 960 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Montaż balustrad schodów skarpowych- 70%, Montaż paneli drzwiowych- 1szt., Montaż balustrad w pasie rozdziału- 100%,
 • WS-41: Montaż paneli drzwiowych- 4szt., Montaż barier – JL- 100%, Montaż balustrad w pasie rozdziału- 100%,
 • MS-44: Montaż ekranów akustycznych- jezdnia prawa i lewa – 95%,
 • MS-44A: Montaż ekranów akustycznych- jezdnia prawa i lewa – 95%,
 • WS-45: Montaż balustrad w pasie rozdziału – 100%,
 • WS-45A: Montaż balustrad w pasie rozdziału – 100%,
 • MS-46: Montaż ekranów akustycznych- jezdnia prawa i lewa- 95%,
 • MS-46A: Montaż balustrad przy schodach- 90%,
 • WS- 47: Montaż ekranów akustycznych- jezdnia prawa i lewa- 95%, Montaż balustrad w pasie rozdziału- 100%,
 • WD-48: Montaż balustrad przy schodach- 80%,
 • WS-49: Podbudowa pod chodniki na dojazdach- 100%, Prace porządkowe na ustroju nośnym NP.- 40%, Chodniki na dojazdach- 95%,
 • WS-52: Podbudowa pod chodniki na dojazdach- 100%, Montaż drzwi wejściowych do skrzynek- 100%,
 • WS-54: Montaż drzwi wejściowych do skrzynek- 100%,
 • WS-56: Montaż balustrad w pasie rozdziału- 100%,
 • WS-57: Montaż balustrad w pasie rozdziału- 100%,
 • WS-57A: Montaż balustrad w pasie rozdziału- 100%, Chodnik z kostki prostokątnej- 50%,
 • MS-58: Montaż barier- 100%,
 • WD-59: Przygotowanie podłoża pod wykonanie chodnika- 75%,

Kanalizacja deszczowa:
Progi kamienne na rowach drogowych (54+330) – 17 szt.
Kanał drenarski (67+300) - Położenie kanału, montaż studni- 2 szt. (studnie), 125,5 mb (dren)

Budowa kanału technologicznego:
SK93/8 - SK93/6 (łącznik 369)- Budowa kanału technologicznego- Kanał 140mb.,
SK93/8 - SK93/9 (łącznik 369)- Budowa kanału technologicznego- Kanał 23 mb.,
SK93/1, SK93/8, SK93,7, SK93/6- Montaż studni kablowych – Studnie 4szt.,

Melioracje:
Rów RBND15 (km 67+657 - 67+690) - Umocnienie rowu kiszką faszynową / narzutem kamiennym wraz z wykonaniem gurtów drewnianych, Humusowanie skarp- 100%,
Rów R-20 (km 67+690) - Umocnienie rowu kiszką faszynową / narzutem kamiennym wraz z wykonaniem gurtów drewnianych- 78%, Humusowanie skarp- 100%,

Oświetlenie drogowe:
SOII_08- Połączenie okablowania w słupach oświetleniowych- 33szt., Poziomowanie słupów- 17szt.,
SOI_7- Połączenie okablowania w słupach oświetleniowych- 8szt., Poziomowanie słupów- 5szt.,

Km 55+600
Km 55+700Tydzień 10/2023 – 04.03.2023 r. – 10.03.2023 r.

W dziesiątym tygodniu 2023 r. (04.03.2023 r. – 10.03.2023 r.) na terenie budowy pracowało średnio 99 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 265 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Zdjęcie humusu – 1030 m³
 • Wykonanie rowów – 830 m³
 • Humusowanie – 20200 m³
 • Wykop – 1150 m³
 • Ułożenie ścieku podchodnikowego i skarpowego (poprawki) – 4 szt.
 • Ułożenie ścieku podchodnikowego – 4szt.
 • Ekrany akustyczne (montaż paneli drzwiowych) – 6 szt.
 • Roboty brukarskie – 1230 mb.
 • Oznakowanie pionowe – 10 szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Montaż balustrad schodów skarpowych- 70%,
 • WS-41: Montaż balustrad schodów skarpowych- 70%,
 • MS-44: Montaż ekranów akustycznych- jezdnia prawa i lewa- 90%,
 • MS-44A: Montaż ekranów akustycznych- jezdnia prawa i lewa- 99%,
 • WS-45: Montaż balustrad przy schodach- 90%,
 • MS-46A: Montaż balustrad przy schodach – 90%,
 • WS- 47: Montaż barier energochłonnych - jezdnia lewa i prawa- 90%, Montaż ekranów akustycznych- jezdnia prawa- 90%, Montaż balustrad przy schodach skarpowych- 50%, Montaż drzwi do skrzynki – 50%,
 • WD-48: Montaż balustrad przy schodach – 80%,
 • WS-49: Montaż drzwi wejściowych do skrzynek- 75%, Prace porządkowe w skrzynkach- 99%,
 • Humusowanie terenu pod obiektem- 30%,
 • WS-52: Montaż paneli przeciwolśnieniowych- 99%, Montaż drzwi wejściowych do skrzynek- 75%,
 • WS-54: Montaż drzwi wejściowych do skrzynek- 75%, Humusowanie terenu pod obiektem- 30%,
 • WS-57: Montaż wypełnienia- 34,5 m²,
 • WS-57A: Montaż barier- 100%, Montaż balustrad schodów skarpowych- 80%,
 • MS-58: Montaż barier- 60%,

Kanalizacja deszczowa:
KD-14,KD-43,KD-47,KD-52,KD-74 (56+500 DO 67+500) - Czyszczenie studni, regulacja włazów- 26 studni, 2 wpusty
Progi kamienne na rowach drogowych (54+330) – 4 progi
Kanał drenarski – (67+300) - Położenie kanału, montaż studni – 4 studnie, 152,5 mb. - dren

Budowa kanału technologicznego:
SK93/8 - SK93/6 (łącznik 369) – Budowa kanału technologicznego -200mb.
WS49, WS45, WS47 - Regulacja wysokościowa studni kablowych

Melioracje:
Rów RDND11.1 (km 65+920 - 66+093) - Umocnienie rowu kiszką faszynową / narzutem kamiennym wraz z wykonaniem gurtów drewnianych- 68mb, Humusowanie skarp- 168mb
Rów RBND15 (km 67+657 - 67+690) - Roboty ziemne - wykopy, profilowanie skarp- 48,5mb,
Rów R-20 (km 67+690) - Roboty ziemne - wykopy, profilowanie skarp- 34mb, Umocnienie rowu kiszką faszynową / narzutem kamiennym wraz- 92mb,

Oświetlenie drogowe:
Połączenie okablowania w słupach oświetleniowych- 20szt.
Budowa systemu zarządzania ruchem:
Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej- 200mb.,
Zabudowa złącz kablowych- 1szt.,

Km 54+900
Km 67+800Tydzień 9/2023 – 25.02.2023 r. – 03.03.2023 r.

W dziewiątym tygodniu 2023 r. (25.02.2023 r. – 03.03.2023 r.) na terenie budowy pracowało średnio 84 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 237 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Prace Ogólne (Transport kruszywa na place składowe) – 7000 Mg.
 • Wykonanie rowów – 280 m³
 • Humusowanie – 15000 m³
 • Podbudowa zasadnicza – 1600 m³
 • Wykop – 3440 m³
 • Nasyp – 730 m³
 • Warstwa mrozoochronna – 200 m²
 • Roboty brukarskie – 244 mb.
 • Oznakowanie pionowe – 7 szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Montaż barier energochłonnych - jezdnia lewa i prawa- 95%,
 • WD-43: Montaż balustrad schodów skarpowych- 100%,
 • MS-44: Montaż balustrad przy schodach- 90%,
 • MS-44A: Montaż balustrad przy schodach- 90%,
 • WS-45: Montaż balustrad przy schodach- 90%,
 • WS-45A: Montaż balustrad przy schodach- 90%,
 • MS-46: Montaż balustrad przy schodach- 90%,
 • WD-46A: Montaż balustrad przy schodach- 80%,
 • WS- 47: Montaż barier energochłonnych - jezdnia lewa i prawa- 60%, Montaż ekranów akustycznych- jezdnia prawa- 90%,
 • WD-48: Montaż balustrad przy schodach- 80%,
 • WS-49: Montaż balustrad na schodach skarpowych- 70%, Montaż balustrad na przyczółkach- 90%, Montaż paneli przeciwolśnieniowych- 99%,
 • WS-52: Montaż paneli przeciwolśnieniowych- 99%, Montaż balustrad na schodach skarpowych- 60%,
 • WS-54: Montaż paneli przeciwolśnieniowych- 99%, Montaż balustrad na schodach skarpowych- 40%,
 • WS-57: Montaż wypełnienia ekranów- 8,5 m²
 • WS-57A: Przygotowanie podbudowy pod chodniki- 50%, Montaż balustrad schodów skarpowych- 50%, Montaż wypełnienia ekranów- 34,5m²
 • MS-58: Montaż balustrad schodów skarpowych- 50%,

Kanalizacja deszczowa:
KD-43,KD-47,KD-52 KD-72,KD-70B (62+500 do 64+250 , 67+500) - Czyszczenie studni, regulacja włazów- 19szt. (studnie), 12szt. (wpusty)
Progi kamienne na rowach drogowych (54+330) – Progi- 15szt.
Kanał drenarski ( 67+300) - Położenie kanału, montaż studni- 83mb.,

Budowa kanału technologicznego:
SK93/4/1, 93/4 (łącznik 369 0+757)- Montaż studni kablowych- 2szt.,
SK93/3 (łącznik 369 0+757), SK5 (54+560)- Montaż studni kablowych- 2szt.,
SK93/2 (łącznik 369 0+757)- Montaż studni kablowych- 1szt.,

Melioracje:
Rów RDND11.1 (km 65+920 - 66+093) - Roboty ziemne - wykopy, profilowanie skarp- 118 mb., Wywóz nadmiaru gruntu- 70%,

Oświetlenie drogowe:
SOI_07- Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej – 400mb.,
SOI_04- Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej – 400mb,
SOI_07- Montaż słupów oświetleniowych – 10szt.,
SOI_05- Montaż słupów oświetleniowych – 10szt.,

Budowa systemu zarządzania ruchem:
szr 06/09- Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej- 320 mb.
szr 06/10- Zabudowa złącz kablowych- 4szt.,

Km 57+800
Km 66+100Tydzień 8/2023 – 18.02.2023 r. – 24.02.2023 r.

W ósmym tygodniu 2023 r. (18.02.2023 r. – 24.02.2023 r.) na terenie budowy pracowało średnio 78 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 203 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Prace Ogólne (Transport kruszywa na place składowe) – 6269 Mg.
 • Wykonanie rowów – 100 m³
 • Podbudowa zasadnicza – 1600 m³
 • Wykop – 5180 m³
 • Zdjęcie humusu – 420 m³
 • Nasyp – 4165 m³
 • Umocnienie poboczy – 217 mb.
 • Oznakowanie pionowe (Montaż gniazd montażowych) – 31 szt.
 • Profilowanie pasa rozdziału – 1400 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Montaż barier energochłonnych - jezdnia lewa i prawa- 70%, Montaż chodników z kostki betonowej P1 JP- 100%, Montaż wypełnień ekranów akustycznych- 240 m²,
 • WS-45: Umocnienie z kostki powierzchni poziomych- 95%,
 • WS- 47: Montaż barier energochłonnych - jezdnia lewa i prawa- 60%,
 • WS-49: Umocnienie skarp przyczółków geokratą i kruszywem- 100%, Montaż balustrad na przyczółkach- 80%,
 • WS-52: Umocnienie skarp przyczółków geokratą i kruszywem- 100%, Montaż balustrad na przyczółku- 80%,
 • WS-54: Umocnienie skarp przyczółków geokratą i kruszywem- 100%, Montaż balustrad na przyczółku- 80%,

Kanalizacja deszczowa:
Włazy- regulacja: 46,5mb.
Studnie: 1szt.,
Wpusty: 18szt.,
Palisady (54+330) - Grodzie, palisady - progi na rowach drogowych- 18szt.,
kanał drenarski (67+300) - Położenie kanału, montaż studni- 46,5mb.,

Budowa kanału technologicznego:

SK61 (62+059) - SK60 (62+034) - Budowa kanału technologicznego- 23mb.,

SK60 (62+034) - montaż studni kablowych- 1szt.,

Melioracje: Rów RDND11.1- Roboty ziemne - wykopy, profilowanie skarp- 118mb.,

Zasilanie oświetlenie: Oświetlenie drogowe- SOI_07- Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej- 400mb.,

SOII_08- Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej- 1400mb., SOI_07- Montaż słupów oświetleniowych- 8szt., SOII_08- Montaż słupów oświetleniowych- 28szt.,

Budowa systemu zarządzania ruchem: Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej(SZR08) - 100mb., Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej(SZR09) - 100mb., Zabudowa złącz kablowych (SZR09) - 2szt.,

Węzeł KG - PŁN
Km 58+000Tydzień 7/2023 – 11.02.2023 r. – 17.02.2023 r.

W siódmym tygodniu 2023 r. (11.02.2023 r. – 17.02.2023 r.) na terenie budowy pracowało średnio 60 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 173 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Prace Ogólne (Transport kruszywa na place składowe) – 1000 Mg
 • Wykonanie rowów – 560 m³
 • Wykop – 1780 m³
 • Zdjęcie humusu – 900 m²
 • Nasyp – 270 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-47: Montaż barier energochłonnych - jezdnia lewa i prawa - 45%, Wykonanie chodników z kostki - 95%,
  Montaż paneli ekranów przeciwolśnieniowych - 96%,
 • WS-49: Przygotowanie podłoża pod kostkę chodnikową i montaż obrzeża - 100%,
 • WS-52: Montaż paneli ekranów - 99%, Przygotowanie podłoża pod kostkę chodnikową i montaż obrzeża- 50%,
 • WS-54: Montaż paneli ekranów - 99%, Przygotowanie podłoża pod kostkę chodnikową i montaż obrzeża- 100%,
 • WS-57: Montaż wypełnienia - 7 m²
 • MS-58: Montaż wypełnienia - 49 m²
 • WD-59: Montaż Barier - 95%,

Kanalizacja deszczowa:
Włazy- regulacja: 22mb. Studnie: 1szt., Kanał: 55,5mb. KD-72: Czyszczenie studni , regulacja włazów W. Lubawka - Czyszczenie studni , regulacja włazów kanał drenarski- Położenie kanału, montaż studni

Budowa kanału technologicznego:
SK49 (60+470), SK50 (60+578), SK51/1 (60+695), SK53 (61+147), SK61 (62+059), SK62 (62+247), SK11a (55+095), SK51/2 (60+710) - Montaż studni kablowych

Montaż stacji meteo (67+500) rury osłonowej do okablowania czujników w drodze

Melioracje: Istniejący odcinek rowu RDND11.1 - Wykonanie konserwacji rowu

Rów RDND11.1- Roboty ziemne - wykopy, profilowanie skarp,

Zasilanie oświetlenie: Oświetlenie drogowe- SOI_07- ułożenie kanalizacji kablowej- 240mb., SOII_08- ułożenie kanalizacji kablowej- 160mb., SOI_07- Montaż słupów oświetleniowych- 6 szt., SOII_08- Montaż słupów oświetleniowych- 4szt.,

Budowa systemu zarządzania ruchem: Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej - 100mb.,

Zabudowa złącz kablowych - 2szt.

Km 57+200
Km 58+100Tydzień 6/2023 – 04.02.2023 r. – 10.02.2023 r.

W szóstym tygodniu 2023 r. (04.02.2023 r. – 10.02.2023 r.) na terenie budowy pracowało średnio 48 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 148 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Prace Ogólne (Transport kruszywa na place składowe) – 1183 Mg
 • Wykonanie rowów – 890 m³
 • Wykop – 1000 m³
 • Zdjęcie humusu – 200 m³
 • Ekrany akustyczne (Montaż wypełnień) – 223,75 m²
 • Kucie rowu – 200 m³

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych - 61,5 m²,
 • WS-45: Montaż paneli ekranów przeciwolśnieniowych - 95%,
 • WS-49: Montaż paneli ekranów - 99%,
 • WS-57: Montaż wypełnienia - 148,2 m²,
 • WS-57A: Montaż wypełnienia - 167,75 m²,
 • MS-58: Montaż wypełnienia - 76,9 m²,

Kanalizacja deszczowa:
Włazy: 34 szt.,
Studnie: 10 szt.,
TG (61+700 do 62+000)- Czyszczenie studni, regulacja włazów,
W. Lubawka Łącznica(67+000)- Czyszczenie studni, regulacja włazów,
W. Lubawka(67+000)- Makroniwelacja Lubawka - podniesienie studni kanalizacji sanitarnej

Melioracje:
Rów R-06 (km 59+400) - Umocnienie rowu - 45mb.

Zasilanie oświetlenia:
SOII_05 - Ułożenie kanalizacji kablowej - 400mb.
SOI_04 - Ułożenie kanalizacji kablowej - 480mb.
SOII_05 - Montaż słupów oświetleniowych - 10szt.
SOI_04 - Montaż słupów oświetleniowych - 12szt.

WD-39
Węzeł KG-PŁNTydzień 5/2023 – 28.01.2023 r. – 03.02.2023 r.

W piątym tygodniu 2023 r. (28.01.2023 r. – 03.02.2023 r.) na terenie budowy pracowało średnio 53 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Zagęszczarki) oraz 177 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Prace Ogólne – 3000 Mg
 • Wykonanie rowów – 960 m³
 • Ekrany akustyczne(montaż wypełnień) - 1164,3 m²
 • Zdjęcie humusu – 250 m³
 • Wykop – 1500 m³
 • Nasyp – 350 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • MS-44: Montaż obrzeży przy obrukowaniu sztywnym- 50%,
 • MS-46: Montaż obrzeży przy obrukowaniu sztywnym- 75%,
 • WD-48: Montaż ścieku korytkowego i skarpowego przy podporze P1 i P3- 100%,
 • WD-59: Montaż ścieku korytkowego i skarpowego przy podporze P1 i P3- 100%,

Kanalizacja deszczowa:
Włazy: 53szt.,
Kanał: 27mb.,
Wyloty: 2szt.,
Studnie: 9szt.,
KD-52/47/31 - Czyszczenie studni, regulacja włazów
KD59a - wykonanie kanału montaż studni montaż wylotów
km 61+700 do 62+000 - Czyszczenie studni, regulacja włazów

Melioracje:
Rów R-20 - Roboty ziemne - wykopy, profilowanie skarp
Rów R-06 - Roboty ziemne - wykopy, profilowanie skarp

Zasilanie oświetlenia:
SOII_05 - Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej - 260mb.
SOI_04 - Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej - 700mb.
SOII_05 - Montaż słupów oświetleniowych - 6szt.
SOI_04 - Montaż słupów oświetleniowych - 17szt.

WS-49Tydzień 4/2023 – 21.01.2023 r. – 27.01.2023 r.

W czwartym tygodniu 2023 r. (21.01.2023 r. – 27.01.2023 r.) na terenie budowy pracowało średnio 57 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Walce, Zagęszczarki) oraz 190 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop rowu - 150 m³
 • Wykop – 570 m³
 • Nasyp – 120 m²
 • Ekrany akustyczne (montaż wypełnień) - 1682,1 m²
 • Drenaż: Ułożenie płytek wzdłuż ścieku w rowie – 80 mb,
 • Wykonanie drenażu francuskiego DF12 – 61 mb,
 • Montaż studni drenarskich sd12.1 – 1 szt.
 • Wykonanie umocnienia rowu ściekiem korytkowym – 130 mb,

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Niwelacja terenu pod obiektem – 90%, Montaż ekranów przeciwolśnieniowych – 74 m²,
 • WS-41: Stałe punkty wysokościowe – 20%,
 • MS-46A: Roboty porządkowe pod obiektem – 90%,
 • WS-47 - Umocnienie skarp pod obiektem kruszywem – 100%,

Kanalizacja deszczowa:
Studnie: 25 szt.,
Kanał: 49 mb.,
Wyloty: 1 szt.,
KD-82 – Czyszczenie studni, regulacja włazów,
KD-46a – Wykonanie kanału, montaż studni, montaż wpustów,
KD-43 – Wykonanie kanału, montaż studni, montaż wpustów,

Melioracje:
Rów R-A - Umocnienie rowu kiszką faszynową – 35 mb.
Rów R-B – Roboty ziemne – wykopy, profilowanie skarp – 54 mb. Umocnienie rowu kiszka faszynową – 70 mb.
Rów R-06 – Roboty ziemne – wykopy, profilowanie skarp – 35 mb.

Zasilanie oświetlenia:
SOI_01 - Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej – 220 mb. Montaż słupów oświetleniowych – 2szt,
SOI_04 - Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej – 800 mb. Montaż słupów oświetleniowych – 6szt,
SOII_02 - Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej – 800 mb. Montaż słupów oświetleniowych – 18szt,

Budowa systemu zarządzania ruchem:
SZR04 - Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej – 350 mb.
SZR09 - Montaż złącza kablowego – 2 szt, Zabudowa złącza kablowego ZKP – 1 szt.

Km 58+500
Km 58+600Tydzień 3/2023 – 14.01.2023 r. – 20.01.2023 r.

W trzecim tygodniu 2023 r. (14.01.2023 r. – 20.01.2023 r.) na terenie budowy pracowało średnio 82 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Walce, zagęszczarki) oraz 231 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Transport kruszywa na place składowe – 6000 Mg.
 • Ekrany akustyczne (Montaż wypełnień) – 1978 m²
 • Umocnienie rowu – 700 mb.
 • Drenaż (Wykonanie drenażu francuskiego - DF15, DF12) – 250 mb.
 • Montaż studni drenarskich: sd15.3, sd15.2, sd15.1, sd12.3, sd12.2 – 5 szt.
 • Montaż wylotów drenarskich – 2 szt.
 • Zdjęcie humusu – 390 m³
 • Wykop – 2250 mb.
 • Nasyp – 9320 m²
 • Warstwa mrozoochronna - 1030 m²
 • Podbudowa zasadnicza - 800 m²
 • Ułożenie korytek/półka - 80 mb.
 • Umocnienie przepustów - 8 szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Zamontowano fundament stałego znaku wysokościowego – 1 szt.
 • WS-40: Zamontowano fundament stałego znaku wysokościowego- 1 szt., Montaż ekranów przeciwolśnieniowych- 50 m², Wykonanie chodników na górach stożków + pas rozdziału P1- 50%,
 • Wykonanie chodników na górach stożków + pas rozdziału P13- 100%,
 • WS-41: Montaż paneli przeciwolśnieniowych JL i JP- 100%, Wykonanie chodników na górach stożków P1- 100%, Wykonanie chodników na górach stożków + pas rozdziału P15- 100%,
 • MS-44: Montaż paneli ekranów- 90%,
 • MS-44A: Montaż paneli ekranów- 90%,
 • MS-46: Montaż paneli ekranów- 90%,
 • MS-46A: Montaż paneli ekranów- 90%, Roboty porządkowe pod obiektem- 60%,
 • WS-47: Obruki poziome z kostki- 40%,
 • WS-54: Montaż paneli ekranów- 98%, Roboty brukarskie poprawkowe- 100%,
 • WS-57: Roboty brukarskie poprawkowe- 100%,
 • WS-57A: Roboty brukarskie poprawkowe- 100%,
 • MS-58: Stałe punkty wysokościowe- 100%, Roboty brukarskie – poprawkowe- 93%,
 • WD-59: Stałe punkty wysokościowe- 100%,

Kanalizacja deszczowa:
Studnie: 14szt.
Włazy: 8szt.,
Kanał: 54,2mb.,
KD-82 - Czyszczenie studni , regulacja włazów,
KD-44B - Wykonanie kanału, montaż studni, montaż wpustów,
KD-72 - Czyszczenie studni , regulacja włazów,
KD-43 - Wykonanie kanału, montaż studni, montaż wpustów
Budowa kanału teletechnicznego:
SK12 - SK13- Budowa kanału technologicznego - 17mb.,
SK15 - SK16- Budowa kanału technologicznego - 14mb.

Melioracje:
Rów R-A" - Umocnienie rowu kiszką faszynową- 19mb., Wykonanie konserwacji rowu- 80mb.,
Rów R-B" - Roboty ziemne - wykopy, profilowanie skarp- 16mb.,
Zasilanie oświetlenie:
SOI_01 - Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej- 520mb., Montaż słupów oświetleniowych- 10szt.,
SOI_04 - Ułożenie kabla w kanalizacji kablowej- 1030mb., Montaż słupów oświetleniowych- 21szt.,
Budowa systemu zarządzania ruchem- Ułożenie kanalizacji kablowej, wciąganie kabla i zabudowa złącz kablowych- 100mb., Ułożenie kanalizacji kablowej- 150mb.

Km 55+200
Km 57+500Tydzień 2/2023 – 07.01.2023 r. – 13.01.2023 r.

W drugim tygodniu 2023 r. (07.01.2023 r. – 13.01.2023 r.) na terenie budowy pracowało średnio 70 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Walce, Zagęszczarki) oraz 221 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Zdjęcie humusu - 440 m³
 • Wykop - 1950 m³
 • Wykop rowu - 350 m³
 • Montaż studni drenarskiej sd15.5, sd15.4 - 2 szt.
 • Wykonanie drenaży - 158 mb.
 • Ekrany akustyczne - 1204
 • Profilowanie pasa rozdziału - 1000 m²
 • Umocnienie rowu - 587 mb.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Przygotowanie podłoża pod chodniki z kostki betonowej- 100%,
 • WS-41: Montaż paneli przeciwolśnieniowych JL- 97%, Montaż paneli przeciwolśnieniowych JP- 96%, Montaż barier energochłonnych JP i JL- 95%,
 • WS-45: Montaż paneli przeciwolśnieniowych- 70%, Wykonanie obruków poziomych- 80%,
 • WS-45A: Wykonanie obruków poziomych- 100%,
 • WS-47: Montaż reperów na konstrukcji UN - 50%,
 • WS-49: Montaż barier ochronnych- 95%, Montaż paneli ekranów- 96%,
 • WS-52: Montaż paneli ekranów- 96%,
 • WS-54: Roboty brukarskie – poprawkowe- 93%,
 • WS-56: Stałe punkty wysokościowe- 100%,
 • WS-57: Stałe punkty wysokościowe- 100%, Roboty brukarskie – poprawkowe- 93%,
 • WS-57A: Stałe punkty wysokościowe- 50%, Roboty brukarskie – poprawkowe- 93%,
 • MS-58: Stałe punkty wysokościowe- 100%, Roboty brukarskie – poprawkowe- 93%,
 • WD-59: Stałe punkty wysokościowe- 100%

Kanalizacja deszczowa:
Studnie: 1szt.,
Włazy: 19szt.,
Kanał: 48mb.,
Wyloty: 1szt.,
KD-10/11- Czyszczenie studni, regulacja włazów, KD-44B- Wykonanie kanału, montaż studni, montaż wpustów, KD-72-Czyszczenie studni, regulacja włazów
Budowa kanału teletechnicznego:
SK28, SK29, SK30- Montażu studni kablowej,
Rów wzdłuż R-F9- Zasypanie rowu,
Rów R-A- Roboty ziemne - wykopy, profilowanie skarp,
Oświetlenie drogowe: WS-49- Ułożenie kanalizacji kablowej, Montaż złącza kablowego ZK3, SOI_04- Montaż fundamentów, SOI_010- Montaż fundamentów, SOI_07- Montaż fundamentów,
Budowa systemu zarządzania ruchem- SZR3*(D270+167) - Wykonanie przepustów kablowych,
SZR02- Ułożenie kanalizacji kablowej

Km 61+300
WS-40Tydzień 1/2023 – 31.12.2022 r. – 06.01.2023 r.

W pierwszym tygodniu 2023 r. (31.12.2022 r. – 06.01.2023 r.) na terenie budowy pracowało średnio 38 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 133 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Transport kruszywa na place składowe - 800 Mg
 • Kucie rowu - 250 m³
 • Profilowanie pasa rozdziału - 400 m²
 • Umocnienie rowu - 200 mb.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-49: Stałe punkty wysokościowe - 100%,
 • WS-52: Stałe punkty wysokościowe - 100%,
 • WS-54: Stałe punkty wysokościowe - 100%,
 • WS-57: Korekta podlewek pod słupy ekranów przeciwolśnieniowych - 100%,
 • WS-57A: Montaż słupów ekranów przeciwolśnienioywch - 100%

Kanalizacja deszczowa:
Studnie: 16 szt.
KD-10/11 - Czyszczenie studni, regulacja włazów
Budowa kanału teletechnicznego:
Kanał technologiczny - SK18, SK21, SK22, SK18A, SK19, SK20, SK30A/1 - montażu studni kablowej – 7szt.
Kanał technologiczny - SK18A - SK18A/1 - Budowa kanału technologiczny - 12mb.
Oświetlenie drogowe:
Ułożenie kanalizacji kablowej - 50mb., Montaż złącza kablowego ZK3 - 2szt.,
Montaż fundamentów - 68szt.
Budowa systemu zarządzania ruchem:
Zabudowa złącza kablowego ZKP - 1szt.

Km 62+500
Węzeł KG-PŁD>>> Pozostałe informacje - Archiwum Aktualności z lat 2022 - 2018