Aktualności
Tydzień 14/2021 – 03.04.2021 r. – 09.04.2021 r.

W czternastym tygodniu 2021 r. (03.04.2021 r. - 09.04.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 172 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Wiertnice, Betonowozy, podnośniki koszowe) oraz 587 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Zdjęcie humusu – 9400 m²
 • Wykop – 24150 m³
 • Nasyp – 25070 m³
 • Wykonanie rowów – 680 m³

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Beton podkładowy - 22m³, Wykop P1, P2 – 400m³.
 • WS-40: Wykonanie pali CFA – 20 szt., Wykop pod fundament – 450m³, Zbrojenie fundamentu – 10t., Beton wyrównawczy – 20m³, Betonowanie ścian wytwórni nitka lewa – 220m³.
 • WS-41: Próbne obciążenia DLT – 5 szt.
 • PZ-42: Zbrojenie ławy fundamentowej – 90%.
 • MS-44: Szalowanie korpusu P1 – 30m³, Zbrojenie korpusu P1 – 20%.
 • MS-44A: Zbrojenie korpusu przyczółka P2 – 100%, Zbrojenie korpusu przyczółka P1 – 60%, Deskowanie korpusu przyczółka P2 – 40%, Zasypka fundamentu P1, P2 – 80%.
 • WS-45: Próbne obciążenia statyczne P5 – 100%, Próbne obciążenia dynamiczne P6, P8 – 100%.
 • WS-45A: Zbrojenie fundamentu P1 – 30%.
 • MS-46: Zbrojenie i szalowanie korpusu – 50%, Betonowanie fundamentu P3 – 105m³.
 • MS-46A: Zbrojenie fundamentu P1 – 100%, Zbrojenie fundamentu P2 – 80%.
 • WS-47: Betonowanie fundamentu P5P – 95m³, Betonowanie słupów podpora P3L – 50m³, Zbrojenie fundamentów P6 – 40t., Deskowanie przyczółka nitki lewej – 20%, Zbrojenie fundamentu P11 – 10t., Wykonanie rusztu pod wytwórnię do nasuwania nitka lewa – 10%, Skucie głowic pali P7, P8 – 100%.
 • WS-49: Wykonanie pali CFA – 10szt., Wykonanie zasypki fundamentu - 500m³, Zbrojenie słupów podpory P7L – 100%, Zbrojenie segmentu nr 1 JL – 30%, Wykonanie izolacji cienkiej fundamentu P9L – 55m², Betonowanie bloków pod urządzenia do nasuwania – 3m³, Betonowanie bloków prowadzenia bocznego na przyczółku P10 – 2m³, Betonowanie słupów P8P – 78m³, Montaż urządzeń do nasuwania – 4 szt.
 • WS-52: Zbrojenie korpusu przyczółka P1 (JP) – 75%, Zbrojenie fundamentu podpory P14 – 70%, Zbrojenie filarów podpory P5 – 100% Zbrojenie, betonowanie fundamentów P6 – 100%, Zbrojenie korpusu przyczółka P14 – 60%, Montaż podłogi deskowania zewnętrznego ustroju nośnego – 40%, Montaż podłogi deskowania nitka prawa – 90%, Zbrojenie fundamentów P6 – 80%, Beton podkładowy P7 – 21m³.
 • WS-54: Montaż deskowania UN NL – 45%, Zbrojenie fundamentu P2, P7, P9 – 75%, Zbrojenie i deskowanie korpusu P15L – 50%, Zbrojenie filarów P11, P12 – 100%, Betonowanie filarów P12L – 100%, Betonowanie fundamentów P2L, P7L – 100%, Demontaż ścianek szczelnych P14 – 100%, Wykonanie wykopu P1 – 20%, Wykonanie betonu podkładowego P3, P8 – 100%, Próbne obciążenia pali Jet – Groutimg P8 – 100%.
 • WS-57: Wykonanie stabilizacji platformy P6 – 100%, Wykonanie kolumn DSM – 166 szt., Wykonanie wykopów fundamentowych - 300m³.
 • WS-57A: Wbijanie ścianek szczelnych na P2 – 100%, Wykonanie iniekcji pali P4 – 100%.
 • MS-58: Skucie głowic pali na P1-P5 – 100%.
 • PZ-50: Wykonanie II warstwy wymiany gruntu – 250m³.
 • PZ-52: Wykonanie I warstwy wymiany gruntu – 100m³.
 • WD-59: Zbrojenie fundamentu P1 – 8536 kg.

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja sanitarna: KS-5 – 90%.
 • Wodociąg W-7a – 10%.
 • Kanalizacja deszczowa: KD-31 – 50 m.
 • Teletechnika: Przebudowa kolizji T-8 – roboty ziemne 30 mb.
 • Gazociągi: GW6 – roboty ziemne i spawalnicze – 50 mb.
 • Melioracje: Rów kryty ciągu BND11A – 30 mb., Wykonanie umocnienia koryta rzeki Bóbr narzutem kamiennym na geowłókninie – 60 mb.


Tydzień 13/2021 – 27.03.2021 r. – 02.04.2021 r.

W trzynastym tygodniu 2021 r. (27.03.2021 r. - 02.04.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 167 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Wiertnice, Betonowozy) oraz 403 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Zdjęcie humusu – 23380 m²
 • Wykop – 16345 m³
 • Nasyp – 20903 m³
 • Wykonanie materaca - 1780 m³
 • Wykonanie rowów – 230 m³
 • Umocnienie – 150 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego ( drogi poprzeczne) – 40%

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonanie wykopów P2, P3 – 300m³.
 • WS-40: Zbrojenie fundamentu P1L – 30 t., Wykonanie pali CFA P5, P6, P9 – 35 szt., Betonowanie fundamentu P1L – 240 m³, Próbne obciążenia DLT P1 – 1 szt., Deskowanie i zbrojenie ścian wytworni – nitka prawa – 50%, Wykop pod fundament P2 – 50 m³, Wykonanie platform P7, P12, P13 – 90%.
 • WS-41: Próbne obciążenia DLT P14, P15 – 3 szt., Betonowanie głowic – 5 szt.
 • PZ-42: Zbrojenie ławy fundamentowej – 30%.
 • MS-44: Betonowanie fundamentu P1 – 100m³, Betonowanie korpusu P3 – 90m³.
 • MS-44A: Betonowanie fundamentów P1, P2 – 100%, Wykonanie zbrojenia przyczółków – 20%.
 • WS-45: Skucie pali P4 – 100%.
 • WS-45A: Próbne obciążenia P2 – 100%.
 • MS-46: Zbrojenie, szalowanie fundamentu P1 – 100%, Betonowanie fundamentu P1 – 110m³.
 • MS-46A: Wykonanie próbnych obciążeń pali – 100%.
 • WS-47: Betonowanie przyczółka P1P – 220m³, Betonowanie słupów podpory P2L – 50m³, Zbrojenie słupów na podporze P3 – 1t., Betonowanie fundamentu P5L – 60m³, Wykop podpora P9 – 300m³, Beton wyrównawczy pod fundament P8 – 20m³, Zbrojenie fundamentów P6, P11 – 40t., Beton wyrównawczy pod stanowisko zbrojarskie – 40m³.
 • WS-49: Wykonanie kolumn DSM na podporze P1 – 64szt., Zbrojenie słupów podpory P7 – 25%, Zbrojenie słupów podpory P8 – 100%, Szalowanie segmentu nr1 nitki lewej i prawej stanowiska montażowego – 80%, Wykonanie wykopów pod fundament P4 – 400m³, Wykonanie betonu podkładowego pod fundament P4 – 27m³, Betonowanie słupów P8L – 73m³, Wykonanie drogi serwisowej do końca stanowiska montażowego – 800m², Organizacja stanowiska do składowania stali – 300m², Wykonanie izolacji cienkiej fundamentu i korpusu P10 – 120m².
 • WS-52: Betonowanie słupów P3P – 160m³, Betonowanie fundamentu P14P – 112m³, Zbrojenie i deskowanie korpusu przyczółka P1P – 30%, Betonowanie fundamentu P13P – 90m³, Zbrojenie słupów P4, P5 – 80%, Deskowanie podłogi stanowiska do nasuwania – 70%.
 • WS-54: Montaż deskowania UN NL – 15%, Zbrojenie fundamentów P2, P10 – 75%, Zbrojenie korpusu P15L – 50%, Zbrojenie filarów P11, P12 – 100%, Betonowanie filarów P12P – 100%, Betonowanie fundamentów P10L, P10P, P11L – 100%, Izolacja cienka fundamentów P14, P15 (powierzchnie pionowe) – 100%, Zasypanie fundamentu P14 – 100%.
 • WS-57: Wykonanie stabilizacji platformy P5 – 100%, Wykonanie kolumn DSM na podporach P1, P4 – 150 szt.
 • WS-57A: Wykonanie chudego betonu na P1 – 100%, Wbicie ścianek szczelnych na P2 – 20%, Skucie pali P1 – 100%, Wykonanie iniekcji pali na P1 – 100%.
 • MS-58: Odkopanie pali CFA do poziomu posadowienia na P2, P3 – 80m³, Zabezpieczenie wykopu ściankami szczelnymi na P2, P3 – 100%, Wykonanie betonu podkładowego na P1 - P5 – 45m³.
 • PZ-50: Wykonanie I warstwy wymiany gruntu – 250m³.
 • PZ-52: Wykonanie I warstwy wymiany gruntu – 100m³.

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja sanitarna: KS-5 – 50%, KS – 3 próba szczelności – 100%.
 • Kanalizacja deszczowa: KD-31 – 50 m.
 • Teletechnika: Przebudowa kolizji T- 8 – roboty ziemne 30 mb.
 • Gazociągi: GW5 – roboty ziemne i spawalnicze – 50 mb.
 • Melioracje: Rów kryty ciągu BND11A – 10 mb., Wykonanie umocnienia koryta rzeki Bóbr narzutem kamiennym na geowłókninie – 20 mb.


Tydzień 12/2021 – 20.03.2021 r. – 26.03.2021 r.

W dwunastym tygodniu 2021 r. (20.03.2021 r. - 26.03.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 169 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Wiertnice, Betonowozy) oraz 413 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Zdjęcie humusu – 6630 m²
 • Wykop – 20339 m³
 • Nasyp – 20187 m³
 • Wykonanie materaca - 3050 m³
 • Wymiana gruntu - 3006 m³
 • Wykonanie rowów – 825 m³

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonanie kolumn DSM – 100%
 • WS-40: Zbrojenie fundamentu P5 – 25 t., Zbrojenie ścian wytwórni – nitka lewa – 10 t., Wykonanie pali CFA na podporach P4, P5, P9 – 43 szt., Kucie głowic pali podpora P1 – 52 szt.
 • WS-41: Skuwanie pali P7, P8, P15 – 48 szt. Zbrojenie ław P13, P12 – 20 t., Wykonanie próbnych obciążeń pali P10, P11 – 2 szt., Betonowanie głowic P14, P15 – 3 szt.
 • PZ-42: Beton Podkładowy – 97 m³, Wykop do rzędnej posadowienia – 400 m³
 • MS-44: Betonowanie fundamentu P1 – 100 m³, Betonowanie korpusu P3 – 90 m³
 • MS-44A: Wykonanie próbnych obciążeń pali – 30%
 • WS-45: Skucie pali P4 – 100%
 • WS-45A: Beton fundamentów wytwórni nitka lewa - 60 m³
 • MS-46: Zbrojenie fundamentu P1 – 100%, Szalowanie oraz Betonowanie fundamentu P1 – 110 m³
 • MS-46A: Wykonanie pali wielkośrednicowych – 23 szt., Wykonanie skucia pali - 100%, Wykonanie iniekcji pali – 18 szt.
 • WS-47: Betonowanie wytworni – nitka prawa – 320 m³, Betonowanie słupów P2P – 50 m³, Zbrojenie słupów na podporze P3 – 4 t., Wykop P8 – 300 m³, Beton wyrównawczy pod fundament P7 – 20 m³, Zbrojenie przyczółka P1P – 5 t., Deskowanie przyczółka nitka prawa – 40%, Próbne obciążenia pali P10, P11 – 2szt.
 • WS-49: Wykonanie próbnych obciążeń pali – 100%, Zbrojenie słupów na podporze P8, P9 – 75%, Zbrojenie fundamentów na podporze P5 – 100%, Betonowanie korpusu P10P – 171 m³, Betonowanie fundamentu pod żuraw nr 2 – 24 m³, Betonowanie słupów P9P – 54 m³, Wykonanie pali CFA na podporze P4 – 36 szt.
 • WS-52: Wykonanie zbrojenia podpór P1, P2 – 100% , Zbrojenie fundamentu P13L – 100%, Betonowanie fundamentu P13P – 90 m³, Betonowania słupów P3L – 70 m³, Zbrojenie i szalowanie korpusu P1L – 100%, Betonowanie korpusu P1L – 213 m³
 • PG-53: Wykonanie próbnych obciążeń pali – 50%
 • WS-54: Montaż rusztu stalowego na wytwórni UN – 100%, Montaż deskowania UN nitka lewa – 5%, Zbrojenie fundamentu P10, P11 – 75%, Wykonanie kolumn DSM P1 – 100%, Betonowanie korpusu P15P – 100%, Betonowanie fundamentu P11P – 100%, Zbrojenie filarów P12, P13 – 75%, Betonowanie filarów P13 – 100%
 • WS-57: Wykonanie wykopu pod fundament P1 – 100%, Skucie głowic pali P2, P3 – 90 szt.
 • WS-57A: Wbijanie ścianek szczelnych P1, Skuwanie głowic pali P1, P2 – 100%
 • MS-58: Odkopanie pali CFA do poziomu posadowienia P2, P4, P5 – 120 m³, Zabezpieczenie wykopu ściankami szczelnymi P2, P3 – 75%
 • PZ-57: Beton podkładowy pod fundament – 99 m³
 • PZ-50: Wykonanie wymiany gruntu – 450 m³
 • PZ-52: Wykonanie wymiany gruntu – 150 m³

Roboty Branżowe:

 • Elektroenergetyka: 4WN drenaż – 80%
 • Kanalizacja sanitarna: KS-5 – 30%, KS – 3 – 100%
 • Kanalizacja deszczowa: KD-31 – 50 m
 • Teletechnika: Przebudowa kolizji T-5 – przełączenie 30 mb


Tydzień 11/2021 – 13.03.2021 r. – 19.03.2021 r.

W jedenastym tygodniu 2021 r. (13.03.2021 r. - 19.03.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 173 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Wiertnice, Betonowozy) oraz 428 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

Trasa główna:

 • Zdjęcie humusu – 19680 m²
 • Wykop – 20100 m³
 • Nasyp – 19460 m³
 • Wykonanie materaca - 1950 m³
 • Wymiana gruntu - 1100 m³
 • Umocnienie – 600 m²
 • Wykonanie rowów – 820 m³

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-41: Skuwanie pali P7, P8, P15 – 48 szt., Zbrojenie ław P12, P13 – 20 t.
 • PZ-42: Beton podkładowy – 97 m³, Wykop do rzędnej posadowienia – 400 m³
 • MS-46A: Skucie pali – 100%, Wykonanie iniekcji pali – 6 szt.,
 • MS-44A: Wykonanie próbnych obciążeń pali – 100%
 • WS-45A: Wykonanie iniekcji pali – 28 szt.
 • WS-52: Zbrojenie, Betonowanie fundamentu P5L, Betonowanie stanowiska do nasuwania NP. - 180 m³, Wykonanie kolumn DSM – 120 szt. , Zbrojenie i szalowanie korpusu P1L – 90%, Wykonanie chudziaka P9 – P11 – 70 m³
 • WS-40: Zbrojenie , Deskowanie ścian wytwórni nitka prawa
 • WS-47: Próbne obciążenia pali CFA P4, P5, P6 – 3 kpl., Wykop P10 – 300 m³, Beton wyrównawczy – 20 m³, Zbrojenie wytwórni – 20 t., Zbrojenie fundamentu P4 – 20 t., Zbrojenie słupów P2 – 5 t. Betonowanie fundamentu P4 – 100 m³
 • WS-49: Układanie dolnej podłogi oraz deskowania zewnętrznego - 75%, Zbrojenie slupów P8, P9 – 75%, Zbrojenie fundamentu P5 – 100%, Betonowanie korpusu P10P – 171 m³, Betonowanie fundamentu pod żuraw nr 2 – 24 m³, Betonowanie slupów P9P – 54 m³, Betonowanie fundamentu P5L – 99 m³, Wykonanie pali CFA P4 – 36 szt.
 • WS-54: Montaż rusztu stalowego na wytwórni UN – 50%, Zbrojenie , Betonowanie fundamentu P12, Wykonanie kolumn DSM P1 – 50%, Betonowanie belek ślizgowych wytworni UN NP. – 100%, Betonowanie fundamentu pod żurawia – 100%, Wykonanie Próbnego obciążenia pali P5 – 100%, Zbrojenie filarów P14, P13 – 50%, Betonowanie filarów P14L – 100 %, Zbrojenie i szalowanie korpusu P15P – 50%
 • WS-57A: Wbijanie ścianek szczelnych P1 , Wykonanie pali wielkośrednicowych – 27 szt.
 • WS-57: Odkopanie pali CFA do poziomu posadowienia P2, P3 – 160 m³
 • MS-58: Odkopanie pali CFA do poziomu posadowienia P1 – 40 m³
 • PZ-57: Wykonanie wymiany gruntu – 850 m³
 • PZ-50: Wykonanie wymiany gruntu – 450 m³
 • PZ-51: Wykonanie wymiany gruntu – 850 m³
 • PZ-52: Wykonanie wykopu pod wymianę gruntu – 600 m³, Wykonanie wymiany gruntu – 850 m³
 • MS-44: Zbrojenie fundamentu P1 – 100%
 • WS-45: Beton niekonstrukcyjny – 50 m³
 • MS-46: Próbne obciążenia P1 – 1 kpl.
 • WS-45A: Próbne obciążenia pali – 50%
 • PG-53: Wykonanie betonu podkładowego pod fundament P1, P2 – 47 m³

Roboty Branżowe:

 • Elektroenergetyka: 4WN – 95%
 • Gazociągi: GŚ-3 prace spawalnicze i ziemne – 75 mb
 • Kanalizacja sanitarna: KS-5 – 30%, KS – 3 – 30%, K3 przepięcie – 100%, KS-2 – przepięcie – 100%
 • Kanalizacja deszczowa: KD-31 – 50 m
 • Melioracje: Wykonanie umocnienia koryta rzeki Bóbr narzutem kamiennym na geowłókninie – 80 mb


Tydzień 10/2021 – 06.03.2021 r. – 12.03.2021 r.

W dziesiątym tygodniu 2021 r. (06.03.2021 r. - 12.03.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 170 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Wiertnice, Betonowozy) oraz 395 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

Trasa główna:

 • Zdjęcie humusu – 27585 m²
 • Wykop – 15392 m³
 • Nasyp – 22915 m³
 • Wykonanie materaca - 4000 m³
 • Wymiana gruntu - 1491 m³
 • Profilowanie podłoża – 2000 m²
 • Umocnienie – 1600 m²
 • Wykonanie przepustu drogowego – 2 szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-41: Skuwanie pali P6, P9, P14 – 51 szt., Próbne obciążenie pali P10, P11, P12 – 4 szt. Betonowanie fundamentu P3L – 88 m³, Beton podkładowy P7, P8, P15 – 41m³
 • PZ-42: Wykop – 100 m³
 • MS-46A: Wykonanie betonu podkładowego P1, P2 – 100%, Wykonanie wykopu fundamentu – 100%.
 • MS-44A: Wykonanie iniekcji pali – 24 szt.
 • WS-45A: Wykonanie iniekcji pali – 8 szt.
 • WS-52: Zbrojenie i betonowanie fundamentu P5P , Betonowanie stanowiska do nasuwania NL – 180 m³, Wykonanie kolumn DSM – 120 szt., Zbrojenie ścian stanowiska do nasuwania – 100%, Betonowanie słupów P2 NL – 50m²
 • WS-40: Deskowanie ścian wytwórni JP - 60%, Zbrojenie ścian wytwórni – 6 t.
 • WS-47: Próbne obciążenie pali CFA P4, P5, P6 – 3 kpl., Wykop podpora P10 – 300 m³, Beton wyrównawczy P10 – 20 m³, Zbrojenie wytwórni – 20 t., Zbrojenie fundamentu P4 – 20 t., Zbrojenie słupów P2 – 5 t., Betonowanie fundamentu P4P – 100 m³
 • WS-49: Zbrojenie korpusu P10P – 100%, Zbrojenie słupów podpory P9P – 75% , Betonowanie fundamentu P6 – 199 m³ , Betonowanie ścian stanowiska montażowego NL (tył) i NP. (przód) – 116 m³, Betonowanie fundamentu pod żuraw nr 1 – 29 m³, Próbne obciążenie pali podpora P5 – 1 szt.
 • WS-54: Zbrojenie ścian stanowiska do nasuwania – 100%, Zbrojenie fundamentu P13L , P12L – 100% , Wykonanie kolumn DSM P1 – 10%, Betonowanie belek ślizgowych wytwórni NP NL – 100%, Betonowanie fundamentu P13 NL – 100%, Wykonanie kolumn DSM P3 (Program naprawczy) – 100%, Wykonanie wykopu P4 – 100%, Wykonanie betonu podkładowego pod fundament P4 – 100% , Zbrojenie filarów P13, P14 – 50%, Betonowanie filarów P14P – 100%
 • WS-57A: Wykonanie pali wielkośrednicowych – 30 szt.
 • WD-59: Beton podkładowy pod fundamenty P1 , P2 – 20 m³
 • PZ-57: Wykonanie wymiany gruntu – 800 m³
 • PZ-50: Wykonanie wykopu pod wymianę gruntu – 800 m³
 • PZ-51: Wykonanie wykopu pod wymianę gruntu – 900 m³
 • PZ-52: Wykonanie wykopu pod wymianę gruntu – 450 m³
 • MS-44: Betonowanie fundamentu P2 -107 m³ , Zbrojenie fundamentu P1 – 20%
 • WS-45: Odhumusowanie P2, P3 – 520 m² , Próbne obciążenie P2, P3 – 2 szt.
 • PG-53: Wykonanie betonu podkładowego pod fundament P1, P2 – 47 m³

Roboty Branżowe:

 • Elektroenergetyka: 4WN – 70%
 • Wodociąg: W6 – Przepięcie sieci – 100%
 • Gazociągi: GŚ-3 prace spawalnicze i ziemne – 75 mb
 • Kanalizacja sanitarna: KS-5 – 30%, KS-4 próba szczelności – 100%, K3 – 70%, KS-2 – 70%
 • Kanalizacja deszczowa: KD-1, KD-20, KD-31 – 85 M
 • Melioracje: Wykonanie umocnienia koryta rzeki Bóbr narzutem kamiennym na geowłókninie – 100 mb


09.03.2021 r. - Zmiana nazwy Spółki PBDI S.A.

Wykonawca informuje, że od dnia 9 marca 2021 zmianie ulega dotychczasowa nazwa Spółki PBDI S.A. na ONDE S.A.
Tydzień 9/2021 – 27.02.2021 r. – 05.03.2021 r.

W dziewiątym tygodniu 2021 r. (27.02.2021 r. - 05.03.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 179 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Dźwigi, Walce, Wiertnice, Betonowozy) oraz 397 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

Trasa główna:

 • Zdjęcie humusu – 5960 m²
 • Wykop – 7935 m³
 • Wykonanie rowów - 860 m³
 • Nasyp – 3775 m³
 • Wykonanie materaca - 1190 m²
 • Osuszanie – 20488 m²

Węzeł Kamienna Góra Północ:

 • Wykop – 600 m³

Węzeł Kamienna Góra Południe:

 • Wymiana gruntu - 750 m³
 • Nasyp – 2260 m³
 • Wykop – 4050 m³

Drogi Poprzeczne:

 • Zdjęcie humusu – 300 m²
 • Wykop – 150 m³
 • Nasyp – 3275 m³
 • Umocnienie – 1100 m²
 • Osuszanie – 3100 m²
 • Rozbiórki podbudowy – 3000 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-41: Skuwanie pali P14, P12 , P11 , P10 , P6 – 70 szt. , Betonowanie głowic pali P11 , P12 - 3 szt. Próbne obciążenie pali dynamiczne P5, P13 – 2 szt., Próbne obciążenie pali statyczne P13 - 1 szt., Zbrojenie fundamentu P3 – 12,5 t. , Betonowanie fundamentu P3P – 90m³ , Beton podkładowy P9 , P14 – 18 m³
 • WS-45A: Wywóz urobku z pali – 100 m³
 • WS-52: Zbrojenie fundamentu P4P – 100% , Betonowanie fundamentu P4P – 180 m³ , Wykonanie kolumn DSM – 60 szt., Zbrojenie ścian stanowiska do nasuwania – 100% , Beton podkładowy P13 , P14 – 60 m³
 • WS-40: Zbrojenie ścian wytwórni jezdnia prawa – 5 t. , Montaż żurawia wieżowego – 1 szt. , Wykonanie pali CFA P2 ,P3 – 16 szt.
 • WS-47: Próbne obciążenie pali CFA P4, P5, P6 – 3 kpl. , Wykop podpora P7 – 300 m³, Beton wyrównawczy P7 – 20 m³, zbrojenie wytworni – 20 t., Zbrojenie fundamentu P4 – 20 t. , Montaż żurawia wieżowego – 1 szt., Betonowanie fundamentu P2P , P3L – 170 m³
 • WS-49: Betonowanie korpusu przyczółka P10L – 174 m³, Betonowanie fundamentu P7P, P8P – 198 m³, Betonowanie ścian stanowiska montażowego – 120 m³, Zbrojenie fundamentu P6 – 50%, Wykonanie izolacji cienkiej fundamentu P10P – 54,3 %
 • WS-54: zbrojenie ścian stanowiska montażowego – 75%, Zbrojenie fundamentu P13 – 75% , Zbrojenie fundamentu przyczółka P15 – 100%, Betonowanie fundamentu P15 , P13 – 100%, Wykonanie kolumn DSM P4 – 100%, Próbne obciążenie pali P11-P13 – 100%, Wykop P2 – 100%, Beton podkładowy P9 – 100%
 • WS-57A: Pale wielkośrednicowe – 34 szt.
 • WS-57: Zabezpieczenie wykopu ściankami szczelnymi – 50%, Wykonanie platformy roboczej P4 – 60 m²
 • MS-58: Wykonanie pali CFA 800 P1, P5 – 100%
 • WD-59: Pogłębienie wykopu do poziomu posadowienia P1-P3 – 60 m³
 • PZ-57: Wykop pod wymianę gruntów – 1800 m³
 • PZ-50: Wykop pod wymianę gruntów – 1000 m³
 • MS-44: Próbne obciążenie P1 – 1 szt., Zbrojenie fundamentu P2, P3 – 100%, Betonowanie fundamentu P3 – 120 m³
 • WS-45: Beton wyrównawczy P5, P6 – 33 m³
 • MS-46: Skucie pali P2, P3 – 100%, Beton wyrównawczy P2 ,P3 – 40 m³

Dnia 01.03.2021 na obiekcie WS-40 P3 wywróciła się wiertnica służąca do wykonywania pali CFA.

Roboty Branżowe:

 • Wodociąg: W5, W7 przepięcie sieci – 100%, Przebudowa kolizji W6 – 80%
 • Teletechnika: Przebudowa kolizji T-5 , T-7 - 40 mb
 • Kanalizacja sanitarna: Rura osłonowa KS-5 - 100%, Przebudowa kolizji KS-4 – 80%, K3 – 5%, Ks-2 – 45%
 • Kanalizacja deszczowa: KD 20, 23, 13 – 60 m
 • Melioracje: umocnienie koryta rzeki Bóbr – 100 mb., Rów kryty ciągu BND11A – 50 mb


Tydzień 8/2021 – 20.02.2021 r. – 26.02.2021 r.

W ósmym tygodniu 2021 r. (20.02.2021 r. - 26.02.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 153 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Dźwigi, Walce, Wiertnice, Betonowozy) oraz 362 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

Trasa główna:

 • Zdjęcie humusu – 19200 m²
 • Wykop – 8000 m³
 • Wymiana gruntu - 2050 m³
 • Nasyp – 3610 m³
 • Osuszanie – 12335 m²
 • Wykonanie materaca – 700 m²

Węzeł Kamienna Góra Północ:

 • Wykop – 2850 m³
 • Nasyp – 250 m³

Węzeł Kamienna Góra Południe:

 • Wymiana gruntu - 586 m³

Węzeł Lubawka:

 • Wykonanie rowów - 105 m³

Drogi Poprzeczne:

 • Zdjęcie humusu – 500 m²
 • Frezowanie – 6050 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-41: Skuwanie pali P13, P5 – 17 szt., Beton podkładowy P10, P11, P12 – 33m³, Próbne obciążenie dynamiczne P4, P5 – 2 szt.
 • WS-45A: Skucie pali P1 , P2 - 36 szt.
 • WS-52: Zbrojenie fundamentu – P1P - 100%, Betonowanie fundamentu P1P – 180 m³, Betonowanie fundamentu stanowiska do nasuwania – 150 m³, Zbrojenie ścian stanowiska do nasuwania – 40%, Zbrojenie korpusu przyczółka P1 – 20%, Wykonanie kolumn DSM – 40 szt.
 • WS-49: Zbrojenie korpusu podpory P10L – 100%, Zbrojenie fundamentów P7L, P8L – 100%, Betonowanie fundamentu stanowiska do nasuwania – 157 m³, Betonowanie fundamentów P7L, P8L - 198m³, Wykonanie izolacji cienkiej fundamentu P9P – 53.1 m²
 • WS-54: Zbrojenie fundamentu wytwórni ustroju nośnego – 100%, Zbrojenie fundamentu P14 – 100%, Zbrojenie fundamentu przyczółka P15 – 70%, Betonowanie fundamentu P14 – 100%, Betonowanie fundamentu wytwórni ustroju nośnego – 100%, Wykonanie kolumn DSM P2- 100%, Wykonanie pali Jet – Grouting P8 – 100%, Wykonanie wykopu P2 – 100%, Wykonanie betonu podkładowego P2 – 100%
 • WS-57A: Wykonanie pali wielkośrednicowych – 26 szt.
 • WS-57: Wykonanie pali CFA P2 – 100%, Wykonanie platformy roboczej P4 – 245 m²
 • MS-58: Wykonanie platform i sięgaczy P1 – P5 – 1420 m²
 • PZ-57: Wykop pod wymianę gruntów – 1800 m³

Roboty Branżowe:

 • Wodociąg: W2/W2a przepięcie sieci – 100%, Przebudowa kolizji W6 – 70%
 • Teletechnika: Przebudowa kolizji T-5 - 30 mb
 • Kanalizacja sanitarna: Rura osłonowa KS-5 - 90%, Przebudowa kolizji KS-4 – 70%
 • Kanalizacja deszczowa: KD 20, 11, 52 – 182 m
 • Melioracje: umocnienie koryta rzeki Bóbr – 50 mb., Przebudowa rowu R-21 - 140 mb.
Km 68+000 wymiana gruntu 2
WS54 P2
Km 54+600 ukop gruntu na Wężle Północnym KG Łącznica nr 5 1Tydzień 7/2021 – 13.02.2021 r. – 19.02.2021 r.

W siódmym tygodniu 2021 r. (13.02.2021 r. - 19.02.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 103 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Dźwigi, Walce, Betonowozy) oraz 277 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

Trasa główna:

 • Zdjęcie humusu – 82450 m²
 • Wykop – 11750 m³
 • Wymiana gruntu - 800 m³

Węzeł Kamienna Góra Południe:

 • Wykop – 1000 m³

Drogi Poprzeczne:

 • Zdjęcie humusu – 975 m²
 • Wykonanie rowów – 240 m³

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Pale CFA – 20 szt.
 • WS-41: Beton podkładowy P13 – 10.5 m³, odkopanie pali P10-P12 – 400 m³
 • MS-44A: Skucie pali na P1 i P2 – 24 szt.
 • WS-45A: Wykop fundamentowy P1, P2 – 800m³, Beton podkładowy P1, P2 – 36 m³
 • WS-47: Zbrojenie przyczółka P1 – 4t., Zbrojenie fundamentu P2, P3 – 20t., Beton wyrównawczy pod stanowisko do nasuwania 30 m³, Wykop pod fundament P11 – 200 m³, Pale CFA P10 – 20 szt.
 • WS-49: Zbrojenie korpusu przyczółka P10L – 10t. , Zbrojenie fundamentu P7 – 8t., Betonowanie fundamentu P10P – 198 m³, Próbne obciążenie pali P7 ,P8 – 2 szt.
 • WS-52: Zbrojenie fundamentu P1L – 100%, Zbrojenie fundamentu wytwórni ustroju nośnego – 90%, Betonowanie fundamentu P1L – 180 m³, Kolumny DSM P10 – 7 szt.
 • WS-54: Zbrojenie fundamentu wytwórni ustroju nośnego – 75%, Zbrojenie fundamentu P14 – 85%, Próbne obciążenie dynamiczne Pali CFA P15 – 1 szt., Wykonanie platformy pod pale Jet-Grouting – 100%
 • WS-57: Wykonanie pali CFA P3 – 48 szt.
 • WS-57A: Wykonanie pali wielkośrednicowych P1, P2 – 18 szt.
 • WD-59: Wykonanie wykopów pod fundamenty P1, P2, P3 – 500 m³.
WS-52 Betonowanie
WS-52 Kolumny DSM P10
WS-57A Wykonanie pali wielkośrednicowych P1Tydzień 6/2021 – 06.02.2021 r. – 12.02.2021 r.

W szóstym tygodniu 2021 r. (06.02.2021 r. - 12.02.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 37 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Dźwigi, Walce) oraz 139 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Południe, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

Trasa główna:

 • Zdjęcie humusu – 11600 m²
 • Wykonanie rowów – 120 mb
 • Wykop – 800 m³
 • Wymiana gruntu - 3500 m³

Węzeł Kamienna Góra Południe:

 • Wykop – 2600 m³

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-49: Zbrojenie stanowiska montażowego jezdni prawej – 26.7 t
 • WS-52: Zbrojenie fundamentów P1 – 20%
 • WS-54: Zbrojenie fundamentu P14P i P14L – 85%, Kucie pali prefabrykowanych na wytwórni – 100%
 • WS-47: Wykonanie pali CFA - podpora P11 – 16 szt., Wykonanie zbrojenia fundamentu podpora P1 – 15 t, Wykonanie wykopu pod fundament P5 - 300 m³, Wykonanie betonu wyrównawczego P5 – 20 m³, Betonowanie fundamentu P1L – 220 m³, Wykonanie pali prefabrykowanych pod wytwórnię - 20 szt., Skucie głowic pali podpora P4 – 40 szt.
 • WS-57: Wykonanie wykopu pod platformę P3, P7 – 860 m³, Wykonanie platformy na P3 - 725 m², Odhumusowanie drogi dojazdowej zaplecza przy obiekcie - 650 m²
 • WS-40: Wykonanie platformy roboczej P1 – 200 m², Pale CFA podpora P1 – 8 szt. Wykonanie betonu wyrównawczego - stanowisko do nasuwania - strona lewa i prawa – 50 m³
 • WD-59: Wykonanie wykopu pod fundament P1, P2 i P3 – 1000 m³

Roboty Branżowe:

 • Elektroenergetyka: 3NN roboty ziemne, przewierty sterowane – 150 mb, 8SN, 8/1SN - roboty ziemne, prace montażowe, prace łączeniowe – 60 mb, 10 SN - roboty ziemne – 150 mb.
 • Wodociąg: Przebudowa kolizji W4A – 100%, Przebudowa kolizji W6 – 60%.
 • Teletechnika: T-5 - budowa rurociągu kablowego, zabudowa studni kablowych – 120 mb
 • Gazociągi: GŚ-3 - prace spawalnicze, roboty ziemne – 150 m
 • Kanalizacja sanitarna: Przebudowa kolizji KS-5 - 20%, Przebudowa kolizji KS-4 – 60%
 • Kanalizacja deszczowa: kanał 1 - 21 mb, kanał 23 - 48 mb
 • Melioracje: Przebudowa koryta rzeki Bóbr – 100 mc.

Suma opadów w rozpatrywanym okresie wynosiła 3,4 mm. Warunki atmosferyczne nie miały istotnego wpływu na prowadzenie robót.

Wbijanie ścianek szczelnych
Kanalizacja deszczowa - KD38 rura osłonowaTydzień 5/2021 – 30.01.2021 r. – 05.02.2021 r.

W piątym tygodniu 2021 r. (30.01.2021 r. - 05.02.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 152 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Dźwigi, Walce, Wiertnice, Betonowozy) oraz 315 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Lubawka, Łącznika DW367, BYPASS JESIONOWA oraz przy Trasie Zasadniczej i Drogach Poprzecznych wykonano:

Trasa główna:

 • Zdjęcie humusu – 36450 m²
 • Wykonano Zbiornik retencyjny – 1900 m²
 • Wykonanie rowów – 470 mb
 • Wykop - 6450 m³
 • Wykonanie pali FDC – 134 szt.

Węzeł Kamienna Góra Północ:

 • Wykop – 3500 m³

BYPASS JESIONOWA:

 • Ułożenie tłucznia - 1200 m²

DW367:

 • Frezowanie - 6345 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-52: Zbrojenie stanowiska do nasuwania NL – 20% , Wykonanie kolumn DSM – 56 szt., Betonowanie fundamentu P3 – 205 m² , Zbrojenie fundamentów P1 – 10% , Zbrojenie słupów P2 – 20%
 • WS-57A: Wykonanie pali wielkośrednicowych – 19 szt.
 • MS-44A: Wykonanie wykopów fundamentowych P1 i P2 – 150 m³, Wykonanie betonu podkładowego P2 – 16 m³
 • WS-41: Beton podkładowy P3 – 33 m³, Skuwanie pali P4 – 7 szt., Odkopywanie pali P13 – 300 m³
 • WS-54: Beton podkładowy P6,P7 – 50 m³, Beton podkładowy wytwórnia ustroju nośnego JL i JP – 70 m², Wykonanie wykopu P6, P7 - 600 m³, Wykonywanie kolumn DSM P2 – 50 szt., Skuwanie pali P15 – 2 szt., Wykonanie odhumusowania pod platformę P4 -300 m², Wykonywanie wykopu pod platformę P4 - 200 m³
 • WS-49: Zbrojenie fundamentu podpory P10P – 24,1 t, Zbrojenie stanowiska montażowego jezdni prawej – 16,1 t, Zbrojenie fundamentu podpory P7L – 6 t., Betonowanie fundamentu P9P – 99 m³, Betonowanie fundamentu P9L – 99 m³
 • WS-47: Wykonanie pali CFA - podpora P11 – 16 szt., Wykonanie zbrojenia fundamentu podpora P1 – 15 t., Wykonanie wykopu pod fundament P5 – 300 m³, Wykonanie betonu wyrównawczego P5 – 20 m³, Betonowanie fundamentu P1L – 220 m³, Wykonanie pali prefabrykowanych pod wytwórnię – 20 szt., Skucie głowic pali podpora P4 – 40 szt.
 • WS-57: Wykonanie wykopu pod platformę P3 , P7 – 860 m³, Wykonanie platformy na P3, P7 – 725 m², Odhumusowanie drogi dojazdowej zaplecza przy obiekcie – 650 m²
 • WS-40: Wykonanie platformy roboczej P1 – 200 m², Pale CFA podpora P1 – 8 szt., Wykonanie betonu wyrównawczego - stanowisko do nasuwania – 50 m³
 • WS-45: Pale CFA P7, P8 – 56 szt., Wykonanie platformy roboczej P8 – 200 m², Wykop pod platformę P1 – 1500 m³
 • MS-44: Rozkucie pali CFA P3 – 30 szt.
 • WS-57: Odhumusowanie placu pod zaplecze budowy – 3360 m², Wykonanie utwardzenia sięgacza i części placu pod zaplecze budowy przy obiekcie WS57 – 100%
 • MS-58: Odhumusowanie pod platformy i sięgacze dla podpór P1 do P5 – 1870 m² Wykop pod platformy P1 do P3 – 305 m³.

Roboty Branżowe:

 • Elektroenergetyka: 3NN roboty ziemne, przewierty sterowane – 150 mb, 8SN, 8/1SN - roboty ziemne, prace montażowe, prace łączeniowe – 60 mb, 10 SN - roboty ziemne – 150 mb.
 • Wodociąg: Przebudowa kolizji W4A – 100% , Przebudowa kolizji W6 – 60%.
 • Teletechnika: T-5 - budowa rurociągu kablowego, zabudowa studni kablowych – 120 mb
 • Gazociągi: GŚ-3 - prace spawalnicze, roboty ziemne – 150 m
 • Kanalizacja sanitarna: Przebudowa kolizji KS-5 - 20%, Przebudowa kolizji KS-4 – 60%
 • Kanalizacja deszczowa: kanał 1 - 21 mb, kanał 23 - 48 mb
 • Melioracje: Przebudowa koryta rzeki Bóbr – 100 mc.

Suma opadów w rozpatrywanym okresie wynosiła 3,4 mm. Warunki atmosferyczne nie miały istotnego wpływu na prowadzenie robót.

Km 59+350 frezowanie nawierzchni DW367
Km 67+250 prostowanie koryta rz. Bóbr 4
WS54 P2
Zbrojenie fundamentuTydzień 4/2021 – 23.01.2021 r. – 29.01.2021 r.

W czwartym tygodniu 2021 r. (23.01.2021 r. - 29.01.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 140 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Dźwigi, Walce, Wiertnice, Betonowozy) oraz 299 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Lubawka, Łącznika DW369, BYPASS JESIONOWA oraz przy Trasie Zasadniczej i Drogach Poprzecznych wykonano:

Trasa główna:

 • Zdjęcie humusu – 34100 m²
 • Wykop - 3130 m³
 • Wymiana gruntów - 9300 m³
 • Osuszanie - 160 m³
 • Wykonanie pali FDC – 102 szt.

Węzeł Lubawka:

 • Zdjęcie humusu – 7600 m²

Węzeł Kamienna Góra Północ:

 • Wykop – 9500 m³

Łącznik DW369:

 • Zdjęcie humusu - 2000 m²

BYPASS JESIONOWA:

 • Osuszanie – 5700 m²
 • Podbudowa z kruszywa – 1000 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-52: Zbrojenie fundamentu P2 – 100%, Betonowanie fundamentu P2 - 180 m³, Wykonanie betonu podkładowego – 400 m³, Zbrojenie fundamentu P3 – 50%
 • WS-57A: Wykonanie pali wielkośrednicowych – 8 szt. , Wywóz humusu i urobku – 1 dzień.
 • WS-41: Beton podkładowy P6 – 12.5 m³, Skucie pali P4 – 7 szt., Próbne obciążenie pali P4P – 1 szt., Wykop P3 - 650 m³, Odkopanie pali P6, P7 – 500 m³ , Pale CFA P14, P15 -48 szt.
 • WS-54: Beton podkładowy P15,P11,P10,P9 – 90 m³, Wykonanie wykopu P10,P11,P9,P5 – 600 m³, Wykonywanie pali Jet-Grouting P5,P6,P7 – 120 szt., Wbijanie ścianek szczelnych P1 – 100 m², Wbijanie pali prefabrykowanych – 64 szt., Próbne obciążenie pali P14 - 1 szt., Skuwanie pali P14,P15 – 4 kpl.
 • WS-49: Zbrojenie fundamentu podpory P10, P9 – 40,8 t., Zbrojenie stanowiska montażowego – 7 t., Betonowanie fundamentu P10L – 197,5 m³, Wykonanie betonu podkładowego -128 m³ .
 • WS-47: Zbrojenie fundamentu P1 – 15 t., Wykonanie betonu wyrównawczego P6 – 21 m³
 • WS-57: Wykonanie wykopu pod platformę P3, P7 – 860 m² , Wykonanie platformy na P3 , P7 – 725 m², Odhumusowanie drogi dojazdowej – 650 m² .
 • WS-40: Wykonanie platformy roboczej P1, P5 – 800 m², Wbijanie pali prefabrykowanych pod stanowisko do nasuwania – 20 szt.
 • WS-45: Pale CFA P4, P5, P6, P7 – 80 szt. , Wykonanie platformy roboczej P8, P7 , P5 – 1400 m².

Roboty Branżowe:

 • Elektroenergetyka: 3NN roboty ziemne, przewierty sterowane - 150 mb, 10 SN - roboty ziemne – 150 mb, WN5 - przepięcie sieci – 2 kpl.
 • Wodociąg: Przebudowa kolizji W4A , W6 , W-2 – 74 m.
 • Gazociągi: GŚ-3 - prace spawalnicze, roboty ziemne – 150 m.
 • Teletechnika: T- 5 - budowa rurociągu kablowego, zabudowa studni kablowych – 120 mb
 • Kanalizacja sanitarna: Przebudowa kolizji KS-4 – 24 mb.
 • Kanalizacja deszczowa: KD-38 - rura osłonowa – 12 mb., kanał 7 – 74 mb.
 • Melioracje: Przebudowa koryta rzeki Bóbr – 100 mc.

Suma opadów w rozpatrywanym okresie wynosiła 9,0 mm (śnieg). Warunki atmosferyczne nie miały istotnego wpływu na prowadzenie robót.

Wbijanie ścianek szczelnych
Wbite pale prefabrykowane pod stanowisko do nasuwania
WS-49 Betonowanie fundamentu P10
WS-52 Betonowanie fundamentu P2Tydzień 3/2021 – 16.01.2021 r. – 22.01.2021 r.

W ubiegłym tygodniu (16.01.2021 r. – 22.01.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 118 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Dźwigi, Walce, Wiertnice, Betonowozy) oraz 372 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Lubawka oraz przy Trasie Zasadniczej i Drogach Poprzecznych wykonano:

Trasa główna:

 • Zdjęcie humusu - 34680 m²
 • Wykop - 4080 m³
 • Wymiana gruntów - 3000 m³
 • Wykonanie pali FDC – 58 szt.

Węzeł Lubawka:

 • Zdjęcie humusu – 4290 m²

Węzeł Kamienna Góra Północ:

 • Wykop – 1600 m³
 • Wymiana gruntu – 1600 m³

Drogi poprzeczne:

 • D 32 oraz D 23 wykonano 2200 m² umocnienia

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-52: Zbrojenie fundamentu P2 – 50%, Skucie głowic pali na P1 – 64 szt., Wykonanie wykopów pod chudziaka P13, P14 – 400 m³, Obciążenie próbne pali na P1 – 1 szt.
 • WS-45A Wykonanie pali wielkośrednicowych fi1200 – 18 szt.
 • MS-46A Wykonanie pali wielkośrednicowych fi1200 – 9 szt.
 • WS-41: Wykop P3 – 600 m³, Odkopanie pali P4 – 250 m³ , Pale CFA P9, P10 – 9 szt. , Platforma P15 – 300 m²
 • WS-54: Beton podkładowy P12,P13- 68 m³, Ścięcie pali jet-grouting P10 – 400 m³ , Wykonywanie pali Jet-Grouting P11, P5 – 84 szt., Wbijanie ścianek szczelnych P2 i P1 – 200 m², Wykonanie wykopu P15 – 400 m³
 • WS-49: Wykonywanie pali CFA na podporze P5 - 19 szt., Wykonanie wykopów fundamentowych P1, P2, P4 – 1300 m³, Wykonywanie sięgaczy i platform na podporze P1 i P2 – 1200 m², Próbne obciążenie pali na podporach P10, P9 i P6 – 3 szt.
 • WS-47: Zbrojenie fundamentu P1 – 15 t., Wykonanie betonu wyrównawczego P6 – 21 m³
 • MS-57A: Wywóz humusu i urobku – 2 dni.
 • MS-57: Odhumusowanie P3, P7 – 1850 m², Wykonanie sięgacza do P3, P7 – 540 m²
 • WS-40: Wykonanie platformy roboczej P1, P5 -800 m², Wbijanie pali prefabrykowanych pod stanowisko do nasuwania – 20 szt.
 • WS-45: Wykonanie platformy roboczej P6, P5, P4, P3 – 3000 m² , Pale CFA P6 – 9 szt.

Roboty Branżowe:

 • Elektroenergetyka: 8 SN, 8/1 SN - prace ziemne, układanie linii kablowej – 800 mb., 6 SN, 6/1 SN - roboty ziemne, prace montażowe, prace łączeniowe – 150 mb., 10 SN - roboty ziemne – 100 mb., WN4 - montaż konstrukcji słupów – 2 kpl., WN5 - montaż konstrukcji słupów – 1 kpl.
 • Wodociąg: Przebudowa kolizji W4A, W6, W-2 – 84 m
 • Gazociągi: GŚ-3- prace spawalnicze, roboty ziemne – 150 m
 • Kanalizacja sanitarna: Przebudowa kolizji KS-4 – 24 mb
 • Kanalizacja deszczowa: TBS – 12 mb, KD-38 - rura osłonowa – 74 mb

Suma opadów w rozpatrywanym okresie wynosiła 2,0 mm (deszcz). Warunki atmosferyczne nie miały istotnego wpływu na prowadzenie robót.

Km 56+200 wykonywanie wzmocnienia gruntu palami wielkosrednicowymi pod filar WS-41
Km 63+200 przygotowanie platformy pod nasów WS-49
Km 65+400 wykonywanie wzmocnienia podłoża pod przesło WS-54
Wbijanie pali prefabrykowanych WS-40
WS-49Tydzień 2/2021 – 09.01.2021 r. – 15.01.2021 r.

W drugim tygodniu 2021 r. (09.01.2021 r. - 15.01.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 98 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Dźwigi, Walce, Palownica + stacja DSM) oraz 235 osób.

Wykonawca w zakresie Robót Drogowych przy Trasie Głównej w km 63+500 - 64+000, 60+825 - 61+905, 62+400 - 62+500, 59+900 wykonał zdjęcie 19750 m² humusu, oraz na km 59+700 - 59+800, 62+400 - 62+450, 0+280 - 0+300 L05, 0+330 - 0+350 L05 wykonano wykopy o łącznej wielkości 5020 m³. Przy km 54+825 - 54+835, 0+120 - 0+200 L05, 0+520 - 0+560 L05 nastąpiła wymiana gruntów w ilości 4500 m³. Wykonano na drogach poprzecznych zdjęcie humusu 7655 m² , oraz 1000 m³ wykopu.

W zakresie Robót Mostowych na obiekcie:

 • WS-52: Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM fi1200, P13, P14 – 94 szt. Wykonano beton podkładowy P1- 36 m³, Wykonanie wykopów pod chudziaka P12 – 200 m³, Wykonanie pali pod stanowisko do nasuwania – 24 szt.
 • WS-45A Wykonanie pali wielkośrednicowych fi1200 – 18 szt.
 • MS-46A Wykonanie pali wielkośrednicowych fi1200 – 9 szt.
 • WS-41: Odhumusowanie podpory P3 – 600 m², Wykonanie Pali CFA P13, P11 – 28 szt. Odkopywanie pali P4 – 100 m³
 • WS-54: Wykonanie wykopu i ścięcie pali jet-grouting P9, P12 – 500 m³, Wykonywanie pali Jet-Grouting P9, P10 – 148 szt., Beton podkładowy P14 - 26 m³, Wbicie ścianek szczelnych P13 i P14 – 600 m², oraz Wykonanie wykopu P13 i P14 - 600 m³
 • WS-49: Wykonywanie pali CFA na podporze P5 – 19 szt., Wykonanie wykopów fundamentowych P1, P2, P4 oraz pod stanowisko montażowe - 1300 m³. Wykonywanie siekaczy i platform na podporze P1 i P2 - 1200 m², Próbne obciążenie pali na podporach P10, P9 i P6 – 3 szt.
 • WS-47: Wykonanie pali CFA P7 - 41 szt., Wykop podpora P4, P6 - 600 m³, Wykonanie betonu wyrównawczego P4 – 26 m³, Próbne obciążenie pali na podporach P3 - 1 szt.
 • MS-57A: Wywóz humusu i urobku – 2 dni.
 • MS-57: Wykonanie wykopu P1 , P2 - 510 m³, Wykonanie sięgacza do P1, P2 - 520 m², Wykonanie platformy roboczej P1, P2 – 757 m²
 • WS-40: Wykonanie platformy roboczej P5, P8, P9 – 1200 m²
 • MS-44: Wykonanie 100% pali CFA na podporze P3 (rewizja)

Roboty Branżowe

W zakresie prac elektroenergetycznych wykonano 200 mb prac ziemnych na km 62+400 (kolizja 8 SN), oraz prace ziemne na km 60+330 (kolizja 6 SN, 6/1 SN) w ilości 30 mb.
W zakresie usunięcia kolizji Teletechnicznych Wykonawca przebudował 30 mb kolizji T6 na km 58+250.
Wykonawca również wykonał 12 mb. kanalizacji deszczowej (TBS) na km 55+750, 10 mb kanalizacji deszczowej (KD-1) na km 54+900, oraz 18 mb kanalizacji deszczowej (KD-52) na km 54+250.

Suma opadów w rozpatrywanym okresie wynosiła 0,7 mm (deszcz) i 1,07 mm (śnieg). Warunki atmosferyczne nie miały istotnego wpływu na prowadzenie robót.

Odhumusowanie TG
- 63+500 - 64+000
WS-52
Próbne obciążenie pali obiekt WD-49
Wykopy fundamentów WD-54Tydzień 1/2021 – 02.01.2021 r. – 08.01.2021 r.

W pierwszym tygodniu 2021 r. (02.01.2021 r. - 08.01.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 65 jednostek sprzętowych (Roboty burzące, Koparki, Spycharki, Równiarki, Dźwigi) oraz 226 osób.

Wykonawca w zakresie Robót Drogowych przy Trasie Głównej w km 62+350 - 62+400 wykonał wykopy o łącznej wielkości 1800 m³. Przy drodze krajowej nr 5 zdjęto 410 m² humusu, na drodze powiatowej nr 3475D na odcinku Błażkowa – Lubawka w km 0+300 - 0+422 - 400 m². Umocniono 950 m² drogi D20.

W zakresie Robót Mostowych na obiekcie:

 • MS-44 wykonano 100% pali CFA (Pale formowane świdrem ciągłym (CFA - Continous Flight Auger) to technologia pali wierconych betonowanych na mokro w gruncie. Pale wierci się i betonuje w czasie jednego ciągłego procesu za pomocą świdra spiralnego o długości równej co najmniej długości pala.)
 • WD-39 wykonano Platformy P1, P2, P3 o łącznej wielkości 600 m² oraz 150 m³ wykopu pod platformę P2.
 • WS-41 odkopywano 500 m³ pale P5, P6, P7 oraz wykonano 21 szt. pali CFA P9, P12.
 • WS-45A wykonano 18 szt. pali wielkośrednicowych fi1200.
 • WS-47 wykonano 6 szt. pali CFA na podporze P5 oraz 13 szt. na podporze P6, wykuto 42 szt. głowic pali na podporze P1.
 • WS-49 - Skuto 90 szt. głowic pali na podporach P9, P8, P7 oraz Wykonano 10 szt. pali CFA na podporze P5.
 • WS-52 - Wykonano 40 szt. pali pod stanowisko do nasuwania, 200 m³ wykopów pod chudziaka P12, oraz wzmocniono podłoże 40 szt. kolumn DSM fi1200 na podporze P13 (Kolumny DSM – technologia wzmacniania zbyt słabego podłoża budowlanego polegająca na wykonaniu w gruncie kolumn z cementogruntu.)
 • WS-54 – Wykonano 100% wykopu, 10 szt. kolumn DSM oraz ich ścięcie na podporze P3.
 • Wykonano 14 szt. pali CFA na podporze P15 oraz 200 m² sięgacza do podpory P10.
 • Na podporze P12 wykonano 74 szt. pali Jet-Grouting (Jet-Grouting – metoda geoinżynieryjna, polegająca na rozcięciu i rozdrobnieniu gruntu przez działający dynamicznie strumień wody lub zaczynu cementowego (o prędkości ponad 100 m/s) i utworzenie kolumny tzw. cementogruntu.)

Roboty Branżowe w zakresie prac elektroenergetycznych wykonano 200 mb prac ziemnych na km 62+400 (kolizja 8 SN), roboty ziemne oraz roboty montażowe w celu budowy zasilania placu budowy przy obiektach: WS-45, WS-47, WS-49, WS-40; wykonano 30 mb prac ziemnych, przeciski oraz montaż kabla na km 59+900 (kolizja 3nN).

W zakresie usunięcia kolizji wodociągowych wykonano 70 mb przebudowy kolizji W2 na km 55+600, 15 mb przebudowy W4 i W4a na km 59+892 oraz 140 mb przebudowy kolizji W6 na km 66+620.

W zakresie usunięcia kolizji Teletechnicznych Wykonawca przebudował 420 mb kolizji T1 na km 55+100, 30 mb kolizji T6 na km 58+250.

Wykonawca również wykonał 30 mb kanalizacji sanitarnej (KS-4) na km 66+622 i 18 mb kanalizacji deszczowej (TBS) na km 55+750 oraz 12 mb kanalizacji deszczowej (KD-1) na km 54+900.

W okresie 02-08.01.2021 występowały ujemne temperatury, opady śniegu i silne zamglenia powodujące utrudnienia w prowadzeniu Robót.

Próbne obciążenie pali obiekt WD-49
Wykopy fundamentów WD-54
Wykonywanie pali FDC
Próbne obciążenie pali na obiekcie WD-47Pozostałe informacje - Archiwum - ⇅