Aktualności
Tydzień 2/2022 – 08.01.2022 r. – 14.01.2022 r.

W drugim tygodniu 2022 r. (08.01.2022 r. – 14.01.2022 r.) na terenie budowy pracowały średnio 191 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 921 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 24188 m³

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Demontaż awanbeka strona prawa i lewa – 100%, deskowanie poprzecznicy P11 – 50%, deskowanie poprzecznicy P12 – 100%, zbrojenie poprzecznicy P12 strona lewa – 30%, betonowanie poprzecznicy P2 i P3 strona prawa – 100%, wysów ostatnich segmentów ustroju strona prawa i lewa – 100%, montaż łożysk podpory P13 – 100%
 • WS-41: Zbrojenie płyty ustroju nośnego segment drugi strona prawa – 33%, deskowanie płyty ustroju nośnego segment drugi strona prawa – 25%, rozdeskowanie płyty ustroju nośnego segment trzeci strona prawa – 90%
 • WS-47: Deskowanie i betonowanie ustroju nośnego segment dziewiętnasty strona prawa i lewa – etap I – 100%, montaż zbrojenia na stanowisku – segment dziewiętnasty strona prawa – etap II – 100%, montaż zbrojenia na stanowisku – segment dziewiętnasty strona lewa – etap II – 80%, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego segment dziewiętnasty strona prawa – etap II – 100%
 • WS-49: Zbrojenie, deskowanie i zabetonowanie stref zakotwień strona prawa i lewa – 100%, wyburzanie stanowiska do nasuwania – 98%
 • WS-52: Wyburzanie stanowiska do nasuwania – 98%, montaż łożysk – 50%, montaż ciosów – 60%, montaż sprężenia zewnętrznego strona prawa – 95%, montaż desek gzymsowych – 5%, demontaż rusztowań na podporach – 50%
 • WS-54: Wymiana łożysk – 37%, zbrojenie kap chodnikowych na odkładzie – 50%, montaż desek gzymsowych – 5%
 • WS-56: Montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym strona prawa i lewa – 100%
 • WS-57: Montaż wsporników roboczych podwieszanych pod belki prefabrykowane strona lewa – 50%, rozbiórka podparcia poprzecznic na zabetonowanym ustroju nośnym strona prawa – 30%, montaż płyt wypełniających przestrzenie między belkami prefabrykowanymi strona lewa – 50%
 • WS-57A: Betonowanie poprzecznica P1, P4, P5, P6 strona lewa – etap I – 100%, deskowanie poprzecznic nr 7 i 8 do betonowania etap I – 50%
 • MS-58: Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego – 65%

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD72, KD14, KD82, KD73 w ilościach:
  - Kanał – 117 mb.
  - Studnie – 8 szt.
  - Wpusty – 5 szt.
 • Melioracje:
  - Rzeka Bóbr - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 30 mb.
  - Rzeka Bóbr - Umocnienie dna i skarp koryta narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie – 30 mb.
  - Rów R-J - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 36 mb.
  - Rów R-J - Umocnienie dna i skarp rowu kiszką faszynową na geowłókninie – 170 mb.
 • Zasilanie/oświetlenie:
  Budowa oświetlenia drogowego:
  - Wykonanie trasy kablowej – 385 mb.
  - Instalacja elektryczna w skrzynkach mostu – 20%
  - Montaż fundamentów – 13 szt.
 • Budowa systemu zarządzania ruchem:
  - Wykonanie trasy kablowej – 150 mb.
 • Przepusty pod zasilanie i oświetlenie:
  - Przepust pod zasilanie – 23 mb.
 • Zbiorniki retencyjne:
  - ZR-1 - Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 100%
  - ZR-4 - Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 10%Tydzień 1/2022 – 01.01.2022 r. – 07.01.2022 r.

W pierwszym tygodniu 2022 r. (01.01.2022 r. – 07.01.2022 r.) na terenie budowy pracowały średnio 105 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 904 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych nie prowadzono robót.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Demontaż awanbeka strona prawa i lewa – 50%
 • WS-41: Zbrojenie płyty ustroju nośnego segment drugi strona prawa – 30%, deskowanie płyty ustroju nośnego segment drugi strona prawa – 25%, rozdeskowanie płyty ustroju nośnego segment trzeci strona prawa – 80%
 • WS-47: Zbrojenie ustroju nośnego segment dziewiętnasty strona prawa i lewa – etap I – 100%, montaż zbrojenia na stanowisku – segment dziewiętnasty strona prawa i lewa – 100%, deskowanie ustroju nośnego segment dziewiętnasty strona lewa – etap I – 70%
 • WS-52: Wyburzanie stanowiska do nasuwania – 95%, montaż łożysk – 42%
 • WS-54: Wymiana łożysk – 20%, zbrojenie kap chodnikowych na odkładzie – 40%
 • WS-56: Wykonanie zasypki za przyczółkiem P2 i stożków – 100%
 • WS-57: Montaż belek prefabrykowanych – 100%
 • WS-57A: Deskowanie i zbrojenie poprzecznicy P1 i P6 strona lewa – etap I – 40%, deskowanie i zbrojenie poprzecznicy P4 i P5 strona lewa – etap I – 100%
 • PZ-45: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 100%

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału na kolizji KD83 w ilości: 20 mb.
 • Budowa kanału teletechnicznego:
  - Kanał technologiczny – budowa kanału teletechnicznego – 39 mb.
 • Zasilanie/oświetlenie:
  Budowa oświetlenia drogowego:
  - Wykonanie trasy kablowej – 100 mb.
  - Instalacja elektryczna w skrzynkach mostu – 10%
 • Budowa systemu zarządzania ruchem:
  - Wykonanie trasy kablowej – 320 mb.
 • Przepusty pod zasilanie i oświetlenie:
  - Przepust pod zasilanie – 27 mb.Tydzień 52/2021 – 25.12.2021 r. – 31.12.2021 r.

W pięćdziesiątym drugim tygodniu 2021 r. (25.12.2021 r. – 31.12.2021 r.) na terenie budowy pracowały średnio 102 jednostki sprzętowe (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 879 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 6570 m³

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Sprężanie i nasuwanie ustroju nośnego segment siedemnasty strona prawa i lewa – etap I – 100%, zbrojenie i betonowanie ścian do ostatniego wysuwu strona prawa i lewa – 100%, betonowanie filarów P12 strona prawa – 100%, betonowanie poprzecznicy P4 i P5 strona prawa – etap II – 100%
 • WS-41: Zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego segment drugi strona prawa – 21%, montaż wypełnień belek prefabrykowanych segment pierwszy strona prawa – 100%, rozdeskowanie płyty ustroju nośnego segment trzeci strona prawa – 75%
 • MS-44A: Montaż dylatacji – 100%
 • WS-45A: Montaż dylatacji – 100%
 • WS-49: Sprężanie kabli uciąglających - 31%
 • WS-52: Wyburzenie stanowiska do nasuwania – 90%, wyburzanie stanowiska do nasuwania – 90%, demontaż deskowania skrzydełka P1 strona prawa – 100%
 • WS-54: Zbrojenie kap chodnikowych na odkładzie – 35%
 • WS-57: Betonowanie poprzecznic P6 i P7 strona lewa – 100%, montaż belek prefabrykowanych – 100%
 • WS-57A: Betonowanie ustroju nośnego przęsło 6 i 7 strona prawa – 100%, deskowanie poprzecznic P2, P3, P4, P5 strona lewa – etap I – 100%
 • MS-58: Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego – 35%
 • PZ-44: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 100%
 • PZ-45: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 85%

Roboty Branżowe:

 • Budowa kanału teletechnicznego:
  - Kanał technologiczny – montaż studni kablowej – 2 szt.
 • Zasilanie/oświetlenie:
  Budowa oświetlenia drogowego:
  - Wykonanie trasy kablowej – 100 mb.
  - Instalacja elektryczna w skrzynkach mostu – 40%
 • Budowa systemu zarządzania ruchem:
  - Wykonanie trasy kablowej – 430 mb.Tydzień 51/2021 – 18.12.2021 r. – 24.12.2021 r.

W pięćdziesiątym pierwszym tygodniu 2021 r. (18.12.2021 r. – 24.12.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 206 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 923 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 19610 m³
 • Wykonanie rowów – 400 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 2 szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Betonowanie kapy chodnikowej na dojeździe P1 strona lewa – 5 m³
 • WS-40: Sprężanie i nasuwanie ustroju nośnego segment szesnasty strona prawa i lewa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego segment siedemnasty strona prawa i lewa – 30%, betonowanie ustroju nośnego segment siedemnasty strona prawa – etap I – 100%, montaż stali sprężającej segment siedemnasty strona prawa – etap I – 100%, betonowanie filarów P11 strona lewa – 100%, zbrojenie filarów P12 strona prawa i lewa – 100%
 • WS-41: Zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego segment drugi strona prawa – 15%, montaż wypełnień belek prefabrykowanych segment drugi strona prawa – 100%
 • WD-43: Wykonanie drenażu za przyczółkiem P3 – 25%
 • MS-44A: Montaż dylatacji – 100%
 • WS-45: Montaż belek prefabrykowanych strona prawa – 55%, rozbiórka deskowania ustroju nośnego strona lewa – 100%
 • WS-45A: Montaż dylatacji – 100%
 • MS-46: Betonowanie wnęk dylatacyjnych – 100%
 • WD-46A: Betonowanie ścianki zaplecznej P3 – 100%, betonowanie kap chodnikowych ustroju nośnego – 90%
 • WS-47: Sprężenie i nasuwanie segmentu osiemnastego strona lewa – 100%, betonowanie ustroju nośnego segment osiemnasty strona prawa i lewa – etap II – 100%, deskowanie, zbrojenie i betonowanie poprzecznic P9 i P8 strona lewa – 100%
 • WS-49: Sprężanie kabli uciąglających - 31%
 • WS-52: Wyburzenie stanowiska do nasuwania – 80%, montaż ciosów i łożysk – 20%, sprężenie zewnętrzne – 85%, betonowanie skrzydła P1 strona prawa – 100%
 • WS-54: Sprężenie zewnętrzne – 50%, wymiana łożysk – 15%, zbrojenie kap chodnikowych na odkładzie – 35%
 • WS-57: Betonowanie poprzecznic P6 i P7 strona lewa – 100%, montaż belek prefabrykowanych – 100%
 • WS-57A: Betonowanie ustroju nośnego przęsło 6 i 7 strona prawa – 100%, betonowanie ustroju nośnego oraz poprzecznicy nad podporą 8 strona prawa – 100%, deskowanie poprzecznic P2, P3, P4, P5 strona lewa – etap I – 100%
 • MS-58: Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego – 35%
 • PZ-44: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 100%
 • PZ-45: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 85%

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD44, KD48, KD74, KD5 w ilościach:
  - Studnie – 3 szt.
  - Kanał – 190 mb.
 • Budowa kanału teletechnicznego:
  - Kanał technologiczny – montaż studni kablowej – 4 szt.
 • Melioracje:
  - Rów melioracyjny R-H - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 20 mb.
  - Rów melioracyjny R-J - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 30 mb.
  - Rów melioracyjny R-J - Umocnienie dna i skarp rowu kiszką faszynową na geowłókninie – 79 mb.
 • Budowa oświetlenia drogowego:
  - Wykonanie trasy kablowej – 100 mb.
  - Instalacja elektryczna w skrzynkach mostu – 50%
 • Budowa systemu zarządzania ruchem:
  - Wykonanie trasy kablowej – 160 mb.Tydzień 50/2021 – 11.12.2021 r. – 17.12.2021 r.

W pięćdziesiątym tygodniu 2021 r. (11.12.2021 r. – 17.12.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 229 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 929 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 22025 m³
 • Podbudowa pomocnicza – 1600 m²
 • Wykonanie przepustu drogowego – 1 szt.
 • Warstwa mrozoochronna – 600 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Zbrojenie kapy chodnikowej na dojeździe P1 strona lewa – 100%
 • WS-40: Sprężanie i nasuwanie ustroju nośnego segment szesnasty strona prawa i lewa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego segment siedemnasty strona prawa i lewa – 30%, betonowanie ustroju nośnego segment siedemnasty strona prawa – etap I – 100%, montaż stali sprężającej segment siedemnasty strona prawa – etap I – 100%, betonowanie filarów P11 strona lewa – 100%, zbrojenie filarów P12 strona prawa i lewa – 100%
 • WS-41: Zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty ustroju nośnego segment trzeci strona prawa – 100%, zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego segment drugi strona prawa – 10%, wykonanie zasypki przyczółka P15 – 50%
 • PG-42: Betonowanie wlotu strona prawa – 30 m³
 • WD-43: Betonowanie ścianek zaplecznych P1 i P3 – etap II – 8,5 m³
 • WS-45: Montaż belek prefabrykowanych strona prawa – 55%, rozbiórka deskowania ustroju nośnego strona lewa – 100%
 • MS-46A: Betonowanie wnęk dylatacyjnych – 100%
 • WD-46A: Betonowanie ścianki zaplecznej P3 – 100%, betonowanie kap chodnikowych ustroju nośnego – 90%
 • WS-47: Sprężenie i nasuwanie segmentu siedemnastego strona prawa i lewa – 100%, betonowanie ustroju nośnego segment osiemnasty strona prawa i lewa – etap I – 100%
 • WS-49: Sprężanie kabli uciąglających - 31%
 • WS-52: Wyburzenie stanowiska do nasuwania – 60%, montaż ciosów i łożysk – 14%, sprężenie zewnętrzne – 70%, deskowanie i zbrojenie skrzydła P1 strona prawa – 70%
 • WS-54: Sprężenie zewnętrzne – 45%, wymiana łożysk – 10%, zbrojenie kap chodnikowych na odkładzie – 30%
 • WS-57: Deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego strona prawa – 100%, deskowanie poprzecznicy P6 oraz P7 strona lewa – 100%, montaż belek prefabrykowanych na przęśle 1-2, 2-3, 3-4 strona lewa – 100%
 • WS-57A: Deskowanie poprzecznicy P2 strona lewa – etap I – 100%, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego przęsło 7 strona prawa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego przęsło 6 strona prawa – 100%, deskowanie poprzecznicy P3 strona lewa – etap I – 100%
 • MS-58: Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego – 15%
 • PZ-44: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 75%
 • PZ-45: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 65%
 • PZ-46: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 20%

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD44, KD48, KD74, KD5 w ilościach:
  - Studnie – 4 szt.
  - Kanał – 187,44 mb.
 • Budowa kanału teletechnicznego:
  - Kanał technologiczny – budowa kanału technologicznego – 98 mb.
  - Kanał technologiczny – montaż studni kablowej – 3 szt.
 • Melioracje:
  - Rów melioracyjny R-BND11A - Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie – 20 mb.
  - Rzeka Bóbr - Umocnienie dna i skarp koryta narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie – 30 mb.
  - Rów melioracyjny R-2 - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 135 mb.
  - Rów melioracyjny R-2 - Umocnienie dna i skarp rowu kiszką faszynową na geowłókninie – 135 mb.
  - Rów melioracyjny R-J - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 20 mb.
 • Budowa oświetlenia drogowego:
  - Wykonanie trasy kablowej – 250 mb.
  - Instalacja elektryczna w skrzynkach mostu – 50%
  - Obsadzenie fundamentów pod latarnie – 9 szt.
 • Budowa systemu zarządzania ruchem:
  - Wykonanie trasy kablowej – 175 mb.
 • Zbiorniki retencyjne:
  - ZR-1: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 95%Tydzień 49/2021 – 04.12.2021 r. – 10.12.2021 r.

W czterdziestym dziewiątym tygodniu 2021 r. (04.12.2021 r. – 10.12.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 240 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 928 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 22495 m³
 • Nasyp – 6644 m³
 • Podbudowa pomocnicza – 1600 m²
 • Wykonanie przepustu drogowego – 50%
 • Warstwa mrozoochronna – 500 m²
 • Humusowanie i obsiew – 6000 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Sprężanie i nasuwanie ustroju nośnego segment piętnasty strona prawa i lewa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego segment szesnasty oraz siedemnasty strona prawa i lewa – 30%, betonowanie ustroju nośnego segment szesnasty strona prawa i lewa – etap I i II – 100%, montaż stali sprężającej segment piętnasty strona prawa i lewa – etap I i II – 100%, betonowanie filarów P11 strona prawa – 100%, zbrojenie filarów P11 strona lewa – 100%, zbrojenie filarów P12 strona prawa i lewa – 50%, montaż stali sprężającej segment szesnasty strona prawa i lewa – etap I i II – 100%
 • WS-41: Montaż belek prefabrykowanych – segment pierwszy strona prawa – 100%, zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego segment trzeci strona prawa – 70%, deskowanie płyty ustroju nośnego segment drugi strona prawa – 10%, zasypka przyczółka P15 – 50%
 • PG-42: Deskowanie i zbrojenie ściany wlotu strona prawa – 40%
 • WD-43: Betonowanie pierwszego etapu skrzydeł P3 i ścianek zaplecznych – 30 m³
 • MS-44A: Zbrojenie kap chodnikowych – 35%, przygotowanie wsporników lamp – 55%,
 • WS-45: Deskowanie poprzecznicy P1 strona prawa – 100%, betonowanie poprzecznic P2 i P3 strona prawa – 100%, rozbiórka deskowania ustroju nośnego strona lewa – 90%,
 • WS-45A: Deskowanie i zbrojenie płyty przejściowej – 100%, wklejanie kotew łączących ustrój nośny z kapą chodnikową strona lewa – 50%, betonowanie płyt przejściowych P2 – 100%, układanie krawężników – 20%,
 • MS-46A: Wykuwanie wnęk dylatacyjnych – 100%, wklejanie kotew łączących ustrój nośny z kapą chodnikową – 95%,
 • WD-46A: Deskowanie i zbrojenie ścianki zaplecznej P3 – 100%,
 • WS-47: Sprężenie i nasuwanie segmentu szesnastego strona prawa i lewa – 100%, betonowanie ustroju nośnego segment siedemnasty strona prawa i lewa – etap I i II – 100%,
 • WS-49: Wymiana łożysk – 100%,
 • WS-52: Wyburzenie stanowiska do nasuwania – 40%, montaż ciosów i łożysk – 8%, sprężenie zewnętrzne – 60%, betonowanie skrzydła P1 strona lewa – 100%,
 • WS-54: Sprężenie zewnętrzne – 15%, demontaż awanbeka – 100%, zbrojenie kap chodnikowych na okładzie – 15%,
 • WS-57: Betonowanie poprzecznicy P5 strona lewa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego strona prawa – 65%, deskowanie ustroju nośnego strona prawa – 55%, deskowanie poprzecznicy P6 i P7 strona lewa – 80%,
 • WS-57A: Betonowanie poprzecznicy nad podporą P5 – 100%, deskowanie ustroju nośnego przęsło 7 strona prawa – 70%, zbrojenie ustroju nośnego przęsło 6 strona prawa – 65%, zbrojenie ustroju nośnego przęsło 7 strona prawa – 10%,
 • MS-58: Montaż belek – 100%

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD44, KD48, KD14, KD5 w ilościach:
  - Studnie – 2 szt.
  - Kanał – 113 mb.
 • Budowa kanału teletechnicznego:
  - Kanał technologiczny – budowa kanału technologicznego – 26 mb.
  - Kanał technologiczny – montaż studni kablowej – 6 szt.
 • Melioracje:
  - Rów melioracyjny R-BND11A - Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie – 40 mb.
  - Rzeka Bóbr - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 40 mb.
  - Rzeka Bóbr - Umocnienie dna i skarp koryta narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie – 10 mb.
  - Rów melioracyjny R-2 - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 40 mb.
  - Rów melioracyjny R-2 - Umocnienie dna i skarp rowu kiszką faszynową na geowłókninie – 100 mb.
 • Zasilanie/oświetlenie:
  Przepust pod zasilanie i oświetlenie:
  - Przepusty pod zasilanie – 20 mb.
 • Budowa oświetlenia drogowego:
  - Wykonanie trasy kablowej – 550 mb.
  - Instalacja elektryczna w skrzynkach mostu – 20%
  - Obsadzenie fundamentów pod latarnie – 22 szt.
 • Zbiorniki retencyjne:
  - ZR-1: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 80%Tydzień 48/2021 – 27.11.2021 r. – 03.12.2021 r.

W czterdziestym ósmym tygodniu 2021 r. (27.11.2021 r. – 03.12.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 278 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 931 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 19115 m³
 • Nasyp – 8417 m³
 • Podbudowa pomocnicza – 21000 m²
 • Podbudowa zasadnicza – 13900 m²
 • Ułożenie ścieku trójkątnego monolitycznego – 510 mb
 • Ustawienie krawężników kamiennych – 50 mb
 • Warstwa mrozoochronna – 1800 m²
 • Humusowanie i obsiew – 6000 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Demontaż szalunków ustroju nośnego – 100%
 • WS-40: Sprężanie i nasuwanie ustroju nośnego segment czternasty strona prawa i lewa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego segment piętnasty oraz szesnasty strona prawa i lewa – 30%, betonowanie ustroju nośnego segment piętnasty strona prawa i lewa – etap I i II – 100%, montaż stali sprężającej segment piętnasty strona prawa i lewa – etap I i II – 100%, zbrojenie i betonowanie skrzydła przyczółka P13 strona lewa – 100%, zbrojenie i betonowanie ścianki zaplecznej P13 strona lewa – 100%, zbrojenie filarów P11 strona lewa – 100%,
 • WS-41: Zbrojenie płyty ustroju nośnego segment trzeci strona prawa – 35%, deskowanie płyty ustroju nośnego segment trzeci strona prawa – 30%, betonowanie poprzecznicy P10 strona lewa – 15 m³, montaż belek prefabrykowanych segment pierwszy strona prawa –75%, zasypka przyczółka P15 – 50%
 • PG-42: Betonowanie ściany wlotu strona lewa – 27 m³
 • WD-43: Deskowanie i zbrojenie skrzydeł P3 – 50%
 • MS-44: Betonowanie kap chodnikowych – 100%, betonowanie wnęk dylatacyjnych – 100%
 • MS-44A: Zbrojenie kap chodnikowych – 35%, przygotowanie wsporników lamp – 55%
 • WS-45: Deskowanie, zbrojenie i betonowanie poprzecznic P8 i P2 strona prawa – 100%, deskowanie poprzecznicy P3 strona prawa – 100%, rozbiórka deskowania skrzydła P1 strona prawa – 100%, rozbiórka deskowania ustroju nośnego strona lewa – 70%
 • WS-45A: Układanie krawężników – 20%, wklejanie kotew łączących ustrój nośny z kapą chodnikową strona lewa – 50%, wykuwanie wnęk dylatacyjnych – 80%, wykonanie betonu podkładowego podpory P2 – 100%
 • MS-46: Zbrojenie wnęk dylatacyjnych – 100%
 • MS-46A: Wykuwanie wnęk dylatacyjnych – 100%, wklejanie kotew łączących ustrój nośny z kapą chodnikową – 95%
 • WD-46A: Zasypka za przyczółkiem P1, P3 pod płytę przejściową – 90%, zbrojenie kap chodnikowych – 80%, montaż krawężnika – 100%
 • WS-47: Sprężenie i nasuwanie segmentu piętnastego strona prawa i lewa – 100%, betonowanie ustroju nośnego segment szesnasty strona prawa i lewa – etap I i II – 100%,
 • WD-48: Zbrojenie wnęk dylatacyjnych – 100%, betonowanie wnęk dylatacyjnych P1 i P3 – 100%, wykonanie betonu podkładowego pod podwaliny stożków P1 i P3 – 100%
 • WS-49: Wymiana łożysk – 95%, wklejanie kotew kap chodnikowych – 35%
 • WS-52: Deskowanie i zbrojenie skrzydła P1 strona lewa – 90%, sprężenie zewnętrzne – 50%, montaż ciosów – 5%, wykonanie zasypki P14 – 50%
 • WS-54: Deskowanie, zbrojenie i betonowanie skrzydła P15 strona prawa – 100%, betonowanie poprzecznic – 100%, sprężenie zewnętrzne – 10%
 • PG-55: Montaż konstrukcji stalowej prefabrykatu – 100%
 • WS-56: Wykonanie zasypki za przyczółkami stożków podpora P1 – 100%
 • WS-57: Zbrojenie i betonowanie poprzecznicy P4 strona lewa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego strona prawa – 40%, deskowanie ustroju nośnego strona prawa – 30%, montaż belek prefabrykowanych na przęsłach 4-5, 5-6, 6-7,
 • WS-57A: Betonowanie przęsła 5 – etap II – 100%, deskowanie ustroju nośnego przęsło 6 strona prawa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego przęsło 6 strona prawa – 60%, zbrojenie ustroju nośnego przęsło 7 strona prawa – 5%,
 • WD-59: Wklejanie kotew kap chodnikowych – 100%, zbrojenie kap – 50%,
 • PZ-44: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 60%, wykonanie drenażu za ścianami prefabrykatu – 100%,
 • PZ-45: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 60%, wykonanie drenażu za ścianami prefabrykatu – 100%,
 • PZ-46: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 30%,
 • PZ-48: Deskowanie i betonowanie wlotów – 100%, deskowanie i betonowanie wlotów – 100%.

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD35, KD48, KD70a, KD57, km 69+100, km 56+200 w ilościach:
  - Studnie – 4 szt.
  - Kanał – 323,4 mb.
  - Wpusty – 5 szt.
 • Budowa kanału teletechnicznego:
  - Kanał technologiczny – budowa kanału technologicznego – 14 mb.
  - Kanał technologiczny – montaż studni kablowej – 2 szt.
 • Melioracje:
  - Rów melioracyjny R-BND11A - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 90 mb.
  - Rzeka Bóbr - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 10 mb.
  - Rów melioracyjny R-B8 - Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie – 25 mb.
  - Rów melioracyjny R-BND7 - Umocnienie dna i skarp rowu kiszką faszynową na geowłókninie – 30 mb.
  - Rów melioracyjny R-2 - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 60 mb.
 • Zasilanie/oświetlenie:
  Przepust pod zasilanie i oświetlenie:
  - Budowa przepustu kablowego zasilanie – 70 mb.
  - Budowa przepustu kablowego oświetlenie – 23,3 mb.
 • Budowa oświetlenia drogowego:
  - Wykonanie trasy kablowej w skrzyniach mostu – 550 mb.
  - Wykonanie trasy kablowej – 550 mb.
  - Wykonanie trasy kablowej na obiekcie MS-46 – 140 mb.
  - Obsadzenie fundamentów pod latarnie – 10 szt.
 • Budowa systemu zarządzania ruchem:
  - Wykonanie trasy kablowej – 370 mb.
 • Zbiorniki retencyjne:
  - ZR-1: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 20%
  - ZR-18: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 95%Tydzień 47/2021 – 20.11.2021 r. – 26.11.2021 r.

W czterdziestym siódmym tygodniu 2021 r. (20.11.2021 r. – 26.11.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 261 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 929 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 23796 m³
 • Nasyp – 18012 m³
 • Podbudowa pomocnicza – 1650 m²
 • Podbudowa zasadnicza – 6300 m²
 • Ułożenie podbudowy z betonu asfaltowego – 5874 m²
 • Ułożenie ścieku trójkątnego monolitycznego – 1335 mb
 • Ustawienie krawężników betonowych – 400 mb
 • Wykonanie przepustu drogowego - 1 szt.
 • Wykonanie rowów – 1045 m³
 • Humusowanie i obsiew – 6000 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonanie betonu podkładowego pod kapy na dojazdach – 6 m³, montaż desek gzymsowych i krawężników na dojazdach – 40 mb.
 • WS-40: Sprężanie i nasuwanie ustroju nośnego segment trzynasty strona prawa i lewa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego segment czternasty oraz piętnasty strona prawa i lewa – 30%, betonowanie ustroju nośnego segment czternasty strona prawa i lewa – etap I i II – 100%, montaż stali sprężającej segment czternasty strona prawa i lewa – etap I i II – 100%, zbrojenie skrzydła przyczółka P13 strona lewa – 20%, zbrojenie i betonowanie korpusu przyczółka P13 strona lewa – 100%, zbrojenie filarów P11 strona prawa – 100%, zbrojenie i betonowanie oczepu podpory P10 strona prawa i P11 strona lewa – etap I – 100%
 • WS-41: Zbrojenie płyty ustroju nośnego segment trzeci strona prawa – 20%, deskowanie płyty ustroju nośnego segment trzeci strona prawa – 10%, zbrojenie poprzecznicy P1 oraz P10 strona lewa – 100%, montaż belek prefabrykowanych segment drugi strona prawa – 100%, betonowanie poprzecznic P14 oraz P1 strona lewa – 22 m³, zasypka przyczółka P15 – 45%
 • PG-42: Zbrojenie i deskowanie ściany wlotu strona lewa – 90%
 • WD-43: Betonowanie ustroju nośnego – 162 m³
 • MS-44: Zbrojnie kap chodnikowych – 100%
 • MS-44A: Zbrojenie kap chodnikowych – 30%, przygotowanie wsporników lamp – 50%
 • WS-45: Betonowanie poprzecznic P6 oraz P7 strona prawa – 100%, zbrojenie poprzecznicy P1 strona prawa – 100%, zbrojenie poprzecznicy P2 strona prawa – 60%, deskowanie podłogi poprzecznicy P8 strona prawa – 100%
 • WS-45A: Układanie krawężników – 20%, wklejanie kotew łączących ustrój nośny z kapą chodnikową strona lewa – 50%
 • MS-46: Zbrojenie kap chodnikowych – 100%, betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym – 90%
 • MS-46A: Wykuwanie wnęk dylatacyjnych – 100%, wklejanie kotew łączących ustrój nośny z kapą chodnikową – 95%
 • WD‑46A: Wykonanie zasypki za przyczółkami P1, P3, pod płytę przejściową – 85%, montaż deski gzymsowej – 90%, montaż krawężników – 50%
 • WS-47: Sprężenie i nasuwanie segmentu czternastego strona prawa i lewa – 100%, betonowanie ustroju nośnego segment piętnasty strona prawa i lewa – etap I i II – 100%, betonowanie ciosów P9 – 100%
 • WD-48: Montaż dylatacji – 100%
 • WS-49: Wklejanie kotew kap chodnikowych – 25%, demontaż prowadzeń bocznych – 100%, wymiana łożysk – 60%, rozbiórka stanowiska do nasuwania strona lewa – 100%, wykonywanie zasypki przyczółka P1 – 850 m³
 • WS-52: Prefabrykacja ciosów podłożyskowych – 100%, montaż łożysk – 5%, sprężenie zewnętrzne – 30%, deskowanie skrzydła P1 – 30%
 • WS-54: Wysuwanie segmentu dwudziestego pierwszego strona prawa – 100%, zbrojenie i deskowanie skrzydła P15 strona lewa – etap II – 50%, betonowanie skrzydła P15 strona lewa – etap II – 100%, betonowanie poprzecznic – 75%, układanie papy pod kapy chodnikowe – 80%, zasypka podpory P1 – 60%, iniekcja kabli wewnętrznych – 70%
 • PG-55: Montaż konstrukcji stalowej prefabrykatu – 55%
 • WS-56: Wykonanie zasypki za przyczółkami stożków podpora P1 i P2 – 100%, ułożenie papy pod kapami chodnikowymi – 100%
 • WS-57: Zbrojenie i betonowanie poprzecznicy P1, P2 oraz P3 strona lewa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego strona prawa – 20%, deskowanie ustroju nośnego strona prawa – 15%, deskowanie poprzecznic P4 oraz P5 strona lewa – 100%,
 • WS-57A: Betonowanie przęsła 4 – etap II – 100%, zbrojenie ustroju nośnego przęsło 5 strona prawa – 60%, deskowanie ustroju nośnego przęsło 6 strona prawa – 80%, wykonanie drenażu za przyczółkiem P8 – 100%,
 • MS‑58: Zbrojenie, deskowanie i betonowanie podwaliny P5 – 100%,
 • PZ-44: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 50%, wykonanie drenażu za ścianami prefabrykatu – 50%,
 • PZ-45: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 50%, wykonanie drenażu za ścianami prefabrykatu – 50%,
 • PZ-46: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 20%,
 • PZ-48: Deskowanie wlotów – 50%, wykonanie hydroizolacji prefabrykatu – 40%,
 • PZ‑49: Deskowanie i betonowanie wlotów – 100%, deskowanie i betonowanie skrzydeł – 100%.

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD3, KD48, KD35, KD60, KD66, KD5 w ilościach:
  - Studnie – 6 szt.
  - Kanał – 511 mb.
 • Budowa kanału teletechnicznego:
  - Kanał technologiczny – budowa rurociągu kablowego – 11 mb.
 • Melioracje:
  - Rów melioracyjny R-06 - Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie – 20 mb.
  - Rów melioracyjny R-B8 - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 45 mb.
  - Rów melioracyjny R-BND7- Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie – 30 mb.
 • Zasilanie/oświetlenie:
  Przepust pod zasilanie i oświetlenie:
  - Budowa przepustu kablowego zasilanie – 70 mb.
  - Budowa przepustu kablowego oświetlenie – 63 mb.
 • Budowa oświetlenia drogowego:
  - Wykonanie trasy kablowej w skrzyniach mostu – 300 mb.
  - Wykonanie trasy kablowej – 250 mb.
  - Wykonanie trasy kablowej na obiekcie MS-46 – 180 mb.
 • Budowa systemu zarządzania ruchem:
  - Wykonanie trasy kablowej – 85 mb.
 • Zbiorniki retencyjne:
  - ZR-2: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 100%
  - ZR-10: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 20%
  - ZR-17: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 70%
  - ZR-18: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 10%
  - ZR-19: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 100%
  - ZR-20: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 100%Tydzień 46/2021 – 13.11.2021 r. – 19.11.2021 r.

W czterdziestym szóstym tygodniu 2021 r. (13.11.2021 r. – 19.11.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 238 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 925 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 24894 m³
 • Nasyp – 16223 m³
 • Podbudowa pomocnicza – 6250 m²
 • Podbudowa zasadnicza – 5100 m²
 • Warstwa mrozoochronna – 7350 m²
 • Ułożenie warstwy wiążącej – 4600 m²
 • Ułożenie podbudowy z betonu asfaltowego – 6600 m²
 • Ułożenie ścieku trójkątnego monolitycznego – 300 mb
 • Ustawienie krawężników betonowych – 400 mb
 • Wykonanie rowów – 560 m³

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Betonowanie skrajnych segmentów kap chodnikowych – 11 m³, obsypka płyt przejściowych – 100%
 • WS-40: Sprężanie i nasuwanie ustroju nośnego segment dwunasty strona prawa i lewa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego segment trzynasty oraz czternasty strona prawa i lewa – 30%, betonowanie ustroju nośnego segment trzynasty strona prawa i lewa – etap I i II – 100%, montaż stali sprężającej segment trzynasty strona prawa i lewa – etap I i II – 100%, zbrojenie skrzydła przyczółka P13 strona lewa – 20%, betonowanie ścianki zaplecznej i skrzydła P13 strona prawa – 100%, zbrojenie filarów P11 strona prawa – 30%, deskowanie oczepu P10 strona prawa i P11 strona lewa – 40%
 • WS-41: Zbrojenie poprzecznicy P14 oraz P15 strona lewa – 100%, zbrojenie i deskowanie poprzecznicy P1 strona prawa – 100%, montaż belek prefabrykowanych segment trzeci strona prawa – 100%, montaż belek prefabrykowanych segment drugi strona prawa – 60%, betonowanie poprzecznic P15, P13 strona lewa oraz P1 strona prawa – 29 m³, zasypka przyczółka P15 – 25%, izolacja cienka górnych powierzchni fundamentów P3 – 100%
 • PG-42: Zbrojenie i deskowanie ściany wlotu strona lewa – 50%
 • WD-43: Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego – 60%
 • MS-44: Zbrojnie kap chodnikowych – 40%
 • MS-44A: Zbrojenie kap chodnikowych – 30%
 • WS-45: Betonowanie ustroju nośnego – 100%, deskowanie poprzecznicy P2 strona prawa – 80%, montaż łożysk P1, P2, P4, P8 – 100%
 • WS-45A: Montaż krawężnika strona prawa – 95%
 • MS-46: Zbrojenie kap chodnikowych – 100%, montaż dylatacji – 100%
 • MS-46A: Betonowanie płyt przejściowych P1, P2 – etap I – 100%, montaż kotew kap chodnikowych – 100%
 • WD‑46A: Wykonanie zasypki za przyczółkami P1, P3, pod płytę przejściową – 70%, montaż deski gzymsowej – 50%
 • WS-47: Sprężenie i nasuwanie segmentu trzynastego strona prawa i lewa – 100%, betonowanie ustroju nośnego segment czternasty strona prawa i lewa – etap I i II – 100%
 • WD-48: Montaż krawężników i desek gzymsowych na ustroju nośnym – 90%, montaż zbrojeni akp chodnikowych – 95%, betonowanie kap szerokich na ustroju (TYP-2) – 35 m³, wykonanie betonu podkładowego pod płytę przejściową P1 i P3 – 7 m³, betonowanie płyty przejściowej P1 – 25 m³
 • WS-49: Wiercenie i wklejanie kotew kap chodnikowych – 20%, demontaż urządzeń do nasuwania – 10%, odprężanie bloków oporowych – 100%, wymiana łożysk – 20%, rozbiórka stanowiska do nasuwania strona lewa – 40%, wykonanie zasypki za przyczółkiem P1 – 430 m³, wykonanie drenażu za przyczółkiem P1 – 100%
 • WS-52: Demontaż żurawi wieżowych – 100%, betonowanie poprzecznic strona lewa – 100%, demontaż deskowania wytwórni – 100%, demontaż awanbeków strona prawa i lewa – 100%, prefabrykacja ciosów podłożyskowych – 90%
 • PG-53: Wykonanie uszczelnienia styku konstrukcji stalowej ze ścianami – 100%
 • WS-54: Demontaż deskowania wytwórni strona lewa – 100%, zbrojenie i betonowanie elementu dodatkowego do ostatniego wysuwu – 100%, prefabrykacja ciosów podłożyskowych P15 – 100%, betonowanie poprzecznic – 55%, zasypka podpory P1 – 43%, demontaż żurawia wieżowego 1 z 2 – 100%, zbrojenie i deskowanie skrzydła P15 strona lewa – etap II – 20%, układanie papy pod kapy chodnikowe – 75%, demontaż awanbeka strona lewa – 100%,
 • PG-55: Montaż konstrukcji prefabrykatu – 10%
 • WS-56: Wykonanie zasypki za przyczółkami stożków podpora P1 i P2 – 100%, ułożenie papy pod kapami chodnikowymi – 50%
 • WS-57: Zbrojenie i betonowanie poprzecznicy P6 oraz P7 strona prawa – 100%, betonowanie skrzydła na podporze P7 strona lewa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego strona prawa – 10%, deskowanie poprzecznic P1, P2 oraz P3 strona lewa – 100%
 • WS-57A: Zbrojenie ustroju nośnego przęsło 5 strona prawa – 30%, deskowanie ustroju nośnego przęsło 6 strona prawa – 40%, drenaż za przyczółkiem P8 – 100%,
 • MS‑58: Zbrojenie, deskowanie i betonowanie poprzecznicy P1, P2 oraz P3 – 100%, wykop pod podwalinie podpora P5 – 100%, wykonanie betonu podkładowego pod podwalinę podpora P5 – 100%,
 • PZ-44: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 20%,
 • PZ-45: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 20%,
 • PZ‑49: Zbrojenie wlotów – 100%,
 • PZ-52: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 100%,

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD36, KD2, KD48, KD62, KD60, KD35, KD66, KD5 w ilościach:
  - Studnie – 8 szt.
  - Kanał – 236 mb.
 • Budowa kanału teletechnicznego:
  - Kanał technologiczny – budowa rurociągu kablowego – 93 mb.
 • Melioracje:
  - Rów melioracyjny R-06 - Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie – 90 mb.
  - Rów melioracyjny R-06b - Roboty ziemne - wykopy, profilowanie skarp – 50 mb.
  - Rów melioracyjny R-06b - Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie – 50 mb.
 • Zasilanie/oświetlenie:
  Budowa oświetlenia drogowego:
  - Wykonanie trasy kablowej w skrzyniach mostu – 100%
  - Wykonanie trasy kablowej – 660 mb.
  - Obsadzenie fundamentów pod latarnie – 20 szt.
 • Budowa systemu zarządzania ruchem:
  - Wykonanie trasy kablowej – 85 mb.
 • Zbiorniki retencyjne:
  - ZR-2: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 100%
  - ZR-10: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 20%
  - ZR-17: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 70%
  - ZR-18: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 10%
  - ZR-19: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 100%
  - ZR-20: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 100%Tydzień 45/2021 – 06.11.2021 r. – 12.11.2021 r.

W czterdziestym piątym tygodniu 2021 r. (06.11.2021 r. – 12.11.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 224 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 922 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 24411 m³
 • Nasyp – 12180 m³
 • Podbudowa pomocnicza – 4500 m²
 • Podbudowa zasadnicza – 6300 m²
 • Warstwa mrozoochronna – 4800 m²
 • Wykonanie materaca – 4000 m²
 • Ułożenie warstwy wiążącej – 5945 m²
 • Ułożenie podbudowy z betonu asfaltowego – 6091 m²
 • Ułożenie ścieku trójkątnego monolitycznego – 150 mb
 • Ustawienie krawężników betonowych – 50 mb

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonanie izolacji cienkiej płyt przejściowych – 100%
 • WS-40: Sprężanie i nasuwanie ustroju nośnego segment jedenasty strona prawa i lewa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego segment dwunasty oraz trzynasty strona prawa i lewa – 30%, betonowanie ustroju nośnego segment dwunasty strona prawa i lewa – etap I i II – 100%, montaż stali sprężającej segment dwunasty strona prawa i lewa – etap I i II – 100%, zbrojenie korpusu przyczółka P13 strona lewa – 50%, zbrojenie ścianki zaplecznej i skrzydła P13 strona prawa – 100%, betonowanie filarów P9 strona lewa – 100%, wykonanie zasypki fundamentów P12 oraz P13 – 100%
 • WS-41: Zbrojenie poprzecznicy P12 oraz P13 strona lewa – 100%, wykonanie izolacji cienkiej korpusów przyczółków P1 i P15 – 50%, deskowanie poprzecznicy P1 strona prawa i lewa – 50%, betonowanie poprzecznicy P12 strona lewa – 15 m³, montaż belek prefabrykowanych – 80%
 • PG-42: Wykonanie zasypek z gruntu zbrojonego – 25%
 • WD-43: Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego – 40%
 • MS-44: Montaż krawężników – 80%, montaż desek gzymsowych – 80%, montaż kotew kap chodnikowych – 100%
 • MS-44A: Ułożenie krawężnika – 100%, zbrojenie płyty przejściowej P1 oraz P2 – 100%, betonowanie płyt przejściowych P1 i P2 – etap I – 100%
 • WS-45: Betonowanie skrzydła P1 strona prawa – 68,5 m³, deskowanie ustroju nośnego – 100%
 • WS-45A: Montaż kotew kap chodnikowych – 100%, układanie izolacji strona lewa – 90%
 • MS-46: Montaż kotew kap chodnikowych – 80%, zbrojenie kap chodnikowych – 90%, montaż krawężników – 90%
 • MS-46A: Zbrojenie płyty przejściowej P1 i P2 – 100%
 • WD‑46A: Wykonanie zasypki za przyczółkiem P1 oraz P3 – 50%
 • WS-47: Sprężenie i nasuwanie segmentu dwunastego strona prawa i lewa – 100%, deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segment trzynasty strona lewa – etap I i II – 100%, deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segment trzynasty strona prawa – etap I – 100%, betonowanie ciosów łożyskowych P8 – 100%
 • WD-48: Wykonanie zasypki płyt przejściowych P1 i P3 – 100%, montaż krawężników i desek gzymsowych na ustroju nośnym– 80%, montaż zbrojenia kap chodnikowych – 50%, wykonanie betonu podkładowego pod płytę przejściową P1 – 4,5 m³, betonowanie kap wąskich na ustroju nośnym (TYP – 1) – 6,5 m³
 • WS-49: Demontaż awanbeków strona prawa i lewa – 100%, wymiana łożysk – 10%, montaż kabli uciąglających – 6%, sprężenie kabli uciąglających – 18%, montaż ciosów prefabrykowanych na podporze P10 – 100%, układanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe – 95%, wklejanie kotew kap – 10%
 • WS-52: Betonowanie poprzecznic strona lewa – 70%, demontaż wytwórni – 80%, demontaż awanbeków strona prawa i lewa – 80%, prefabrykacja ciosów podłożyskowych – 25%
 • PG-53: Wykonanie uszczelnienia styku konstrukcji stalowej ze ścianami – 30%
 • WS-54: Wysuwanie segmentu dwudziestego pierwszego strona lewa – 100%, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segment dwudziesty pierwszy strona prawa – etap I i II – 100%, betonowanie poprzecznic – 40%, wysuwanie segmentu dwudziestego strona prawa – 100%, zasypka podpory P1 – 40%, układanie izolacji z papy – 50%
 • PG-55: Deskowanie i betonowanie gzymsu P2 – 100%, wykonanie izolacji cienkiej fundamentów i ścian – 100%, wykonanie zasypki fundamentów P1 i P2 – 100%,
 • WS-56: Wykonanie zasypki za przyczółkami stożków podpora P1 i P2 – 100%, śrutowanie płyty ustroju nośnego – 100%,
 • WS-57: Deskowanie poprzecznicy P6 strona prawa – 100%, zbrojenie skrzydła P7 strona lewa – 50%, betonowanie skrzydła P7 strona prawa – 100%, betonowanie ścianki zaplecznej P7 strona lewa – 100%, montaż belek prefabrykowanych na przęsła (1-2, 2-3, 3-4,) – 100%,
 • WS-57A: Betonowanie przęsła 3 – etap I i II – 100%, zbrojenie ustroju nośnego przęsło 4 strona prawa – 30%, deskowanie ustroju nośnego przęsło 5 strona prawa – 50%, deskowanie poprzecznicy P3 – 100%,
 • MS‑58: Zbrojenie, deskowanie i betonowanie poprzecznicy P4 – 100%, deskowanie poprzecznicy P3 – 50%,
 • WD-59: Śrutowanie płyty ustroju nośnego – 100%,
 • PZ-48: Zbrojenie wlotów – 100%,
 • PZ‑49: Montaż prefabrykatu – 100%,
 • PZ-50: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 100%,
 • PZ-51: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 100%,
 • PZ-52: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 75%,

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD29, KD70, KD62, KD35, KD55, KD66, KD82, KD31 w ilościach:
  - Studnie – 4 szt.
  - Wpusty – 11 szt.
  - Kanał – 119 mb.
 • Budowa kanału teletechnicznego:
  - Kanał technologiczny – budowa rurociągu kablowego – 134 mb.
  - Kanał technologiczny – montaż studni kablowych – 2 szt.
 • Melioracje:
  - Rów melioracyjny R-06 - Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie – 185 mb.
  - Rów melioracyjny R-M - Roboty ziemne - wykopy, profilowanie skarp – 10 mb.
 • Zasilanie/oświetlenie:
  Budowanie przepustu kablowego oświetlenie:
  - Budowa przepustu kablowego zasilanie – 29 mb.
  - Budowa przepustu kablowego oświetlenie – 20 mb.
 • Budowa oświetlenia drogowego:
  - Wykonanie trasy kablowej w skrzyniach mostu – 400 mb,
  - Wykonanie trasy kablowej – 85 mb.
 • Zbiorniki retencyjne:
  - ZR-2: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 100%
  - ZR-18: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 50%
  - ZR-19: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 95%
  - ZR-20: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 100%Tydzień 44/2021 – 30.10.2021 r. – 05.11.2021 r.

W czterdziestym czwartym tygodniu 2021 r. (30.10.2021 r. – 05.11.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 282 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 930 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 21812 m³
 • Nasyp – 5685 m³
 • Podbudowa zasadnicza – 8680 m²
 • Warstwa mrozoochronna – 5550 m²
 • Ułożenie warstwy wiążącej – 8000 m²
 • Ułożenie ścieku trójkątnego monolitycznego – 800 mb

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Przygotowanie powierzchni betonu dylatacji pod izolację – 2 szt.
 • WS-40: Sprężanie i nasuwanie ustroju nośnego segment dziesiąty strona prawa i lewa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego segment jedenasty oraz dwunasty strona prawa i lewa – 30%, betonowanie ustroju nośnego segment jedenasty strona prawa i lewa – etap I i II – 100%, zbrojenie filarów P9 strona prawa i lewa – 100%, betonowanie filarów P9 strona prawa – 100%, betonowanie korpusu przyczółka P13 strona prawa – 100%
 • WS-41: Zbrojenie poprzecznicy P12 strona lewa – 60%, wykonanie izolacji cienkiej korpusów przyczółków P1 i P15 – 15%, wykonanie izolacji cienkiej górnych powierzchni fundamentów P10 – P4 – 100%
 • PG-42: Wykonanie zasypek z gruntu zbrojonego– 25%
 • WD-43: Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego – 25%
 • MS-44: Montaż krawężników – 20%
 • MS-44A: Montaż krawężników 40%
 • WS-45: Zbrojenie ustroju nośnego strona lewa – 100%, deskowanie i betonowanie poprzecznic P4 i P5 – 29 m³, zbrojenie i deskowanie skrzydła P1 strona lewa – 100%, deskowanie ustroju nośnego – 70%
 • WS-45A: Montaż kotew kap chodnikowych – 30%
 • MS-46: Montaż krawężników - 20%, montaż desek gzymsowych - 80%
 • WD-46A: Wykonanie zasypki za przyczółkami P1, P3 – 40%, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami – 100%
 • WS-47: Sprężenie i nasuwanie segmentu jedenastego strona prawa i lewa – 100%, deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segment dwunasty strona lewa – etap I i II – 100%, betonowanie ustroju nośnego segment dwunasty strona prawa – etap I – 100%, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego segment dwunasty strona prawa – etap I i II – 100%
 • WD-48: Wykonanie zasypki płyt przejściowych P1 i P3 – 80%, montaż krawężników – 50%, montaż desek gzymsowych – 20%, montaż zbrojenia kap chodnikowych – 10%
 • WS-49: Rozbiórka deskowań wytwórni do prefabrykacji strona prawa i lewa – 100%, odprężanie awanbeku – 30%, wymiana łożysk – 5%, przygotowanie do demontażu awanbeka – 100%, układanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe – 95%
 • WS-52: Wykonanie zasypki przyczółka P14 – 40%, wysunięcie segmentu dwudziestego strona prawa i lewa – 100%
 • PG-53: Wykonanie zasypki pod matę bentonitową – 100%, ułożenie maty bentonitowej – 100%
 • WS-54: Wysuwanie segmentu 21 strona lewa – 90%, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segment dwudziesty strona prawa – etap I i II – 100%, układanie papy – 60%, betonowanie poprzecznic – 30%, wysuwanie segmentu dziewiętnastego strona prawa – 100%, zasypka podpory P1 – 40%
 • PG-55: Zbrojenie gzymsów P2 – 100%, deskowanie gzymsów P2 – 50%
 • WS-56: Wykonanie drenażu za przyczółkami – 100%, ułożenie maty bentonitowej – 100%
 • WS-57: Deskowanie poprzecznicy P6 strona prawa – 100%, zbrojenie skrzydła P7 strona lewa – 50%, betonowanie skrzydła P7 strona prawa – 100%, betonowanie ścianki zaplecznej P7 strona lewa – 100%, montaż belek prefabrykowanych na przęsła (1-2, 2-3, 3-4,) – 100%
 • WS-57A: Betonowanie przęsła 1 i 2 – etap I – 100%, zbrojenie ustroju nośnego przęsło 3 strona prawa – 100%, deskowanie ustroju nośnego przęsło 4 strona prawa – 100%,
 • MS‑58: Zbrojenie, deskowanie i betonowanie poprzecznicy P5 – 100%, zbrojenie poprzecznicy P1 i P4 – 75%, deskowanie poprzecznicy P4 – 50%
 • WD-59: Wykonanie izolacji cienkiej korpusów i skrzydeł P1 i P3 – 100%
 • PZ‑44: Wykonanie izolacji cienkiej wlotów i skrzydeł – 100%
 • PZ-48: Montaż konstrukcji prefabrykatu – 100%
 • PZ-50: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 50%, wykonanie drenażu prefabrykatu – 100%
 • PZ-51: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 50%, wykonanie drenażu prefabrykatu – 100%
 • PZ-52: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 50%, wykonanie drenażu prefabrykatu – 100%

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD29, KD70, KD62, KD35, KD55, KD66, KD84, KD31, w ilościach:
  - Studnie – 4 szt.
  - Kanał – 70 mb.
 • Budowa kanału teletechnicznego:
  - Kanał technologiczny – budowa rurociągu kablowego – 35 mb.
 • Melioracje:
  - Rów melioracyjny R-21 - Umocowanie dna i skarp rowu kiszką faszynową – 15 mb.
  - Rów melioracyjny R-BND8 - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 78 mb.
  - Ciek Nidka - Konserwacja cieku – 66 mb.
 • Zasilanie/oświetlenie:
  - Budowa oświetlenia drogowego – wykonanie trasy kablowej w skrzyniach mostu – 500 mb.
  - Budowa oświetlenia drogowego – wykonanie trasy kablowej – 460 mb.
 • Zbiorniki retencyjne:
  - ZR-2: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 95%
  - ZR-19: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 95%
  - ZR-20: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 100%Tydzień 43/2021 – 23.10.2021 r. – 29.10.2021 r.

W czterdziestym trzecim tygodniu 2021 r. (23.10.2021 r. – 29.10.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 266 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 929 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 41789 m³
 • Nasyp – 18665 m³
 • Podbudowa pomocnicza – 4000 m²
 • Podbudowa zasadnicza – 6480 m²
 • Warstwa mrozoochronna – 5750 m²
 • Ułożenie podbudowy z betonu asfaltowego – 8000 m²
 • Ułożenie warstwy wiążącej – 13200 m²
 • Ułożenie ścieku trójkątnego monolitycznego – 2300 mb

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Montaż krawężnika - 40 mb, montaż desek gzymsowych – 40 mb, montaż dylatacji – 32 mb, montaż kap chodnikowych – 44 m³
 • WS-40: Sprężanie i nasuwanie ustroju nośnego segment dziewiąty strona prawa i lewa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego segment dziesiąty oraz jedenasty strona prawa i lewa – 30%, betonowanie ustroju nośnego segment dziesiąty strona prawa i lewa – etap I i II – 100%, zbrojenie filarów P9 strona prawa i lewa – 50%, betonowanie filarów P8 strona lewa – 100%
 • WS-41: Zbrojenie poprzecznicy P12 strona lewa – 50%, betonowanie poprzecznicy P11 strona lewa – 15 m³, montaż łożysk P15 strona lewa – 100%, betonowanie ścianki zaplecznej P15 strona lewa – 14 m³, wykonanie izolacji cienkiej górnych powierzchni fundamentów – 100%
 • PG-42: Wykonanie zasypek z gruntu zbrojonego – 25%
 • WD-43: Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego – 20%
 • MS-44A: Wykonanie betonu podkładowego pod płytę najazdową P1 – 100%, wykonanie zasypki przyczółków P1 oraz P2 – 100%
 • WS-45: Zbrojenie ustroju nośnego strona lewa – 95%, zbrojenie poprzecznic P4, P5 strona prawa oraz P3 – 100%, zbrojenie i deskowanie skrzydła P1 strona lewa – 50%, deskowanie poprzecznic P3, P4, P5 strona prawa – 100%
 • WS-45A: Montaż kotew kap chodnikowych – 30%
 • MS-46: Zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych P3 – 100%, betonowanie płyt przejściowych P3 – 20 m³
 • MS46A: Wykonanie zasypek przyczółków P1, P2 – 100%, wykonanie chudego betonu pod płytę najazdową P1 – 100%
 • WD-46A: Wykonanie zasypki za przyczółkami P1, P3 – 35%
 • WS-47: Sprężenie i nasuwanie segmentu dziesiątego strona prawa i lewa – 100%, deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segment jedenasty strona lewa – etap I i II – 100%, betonowanie ustroju nośnego segment jedenasty strona prawa – etap I – 100%, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego segment jedenasty strona prawa – etap II – 100%
 • WD-48: Wykonanie zasypki przyczółka P1 i P3 – 300 m³, ułożenie papy pod kapy chodnikowe – 100%
 • WS-49: Rozbiórka deskowań wytwórni do prefabrykacji – 80%, sprężanie montażowe segmentu – 2,94%, układanie papy pod kapy chodnikowe – 92%
 • WS-52: Układanie papy pod kapy chodnikowe – 80%, wykonanie zasypki przyczółka P14 – 38%, betonowanie poprzecznic w segmencie – 50%, betonowanie elementu dodatkowego – ostatni segment – 100%
 • PG-53: Wykonanie zasypki za przyczółkami P1, P2 – 400 m³
 • WS-54: Zbrojenie i betonowanie bloku oporowego za segmentem 21 strona lewa, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segment dziewiętnasty strona prawa – etap I i II – 100%, układanie papy pod kapy chodnikowe – 60%, betonowanie poprzecznic – 15%, wysuw segmentu osiemnastego strona prawa – 100%, zasypka podpory P1 – 25%
 • PG-55: Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ściany P2 – 100%
 • WS-56: Wykonanie drenażu za przyczółkami – 75%
 • WS-57: Zbrojenie, deskowanie i betonowanie korpusu P7 strona lewa – 100%, zbrojenie, deskowanie i betonowanie poprzecznic P3 oraz P4 strona prawa – 100%, deskowanie poprzecznic P1 oraz P2 strona prawa – 30%
 • WS-57A: Betonowanie przęsła 1 i 2 – etap I – 100%, zbrojenie ustroju nośnego przęsło 2 strona prawa – 100%, deskowanie ustroju nośnego przęsło 3 strona prawa – 100%, zbrojenie poprzecznicy nad podporą 2 i 3 – 100%
 • MS‑58: Zbrojenie i deskowanie poprzecznicy P3 – 75%
 • WD-59: Betonowanie ustroju nośnego – 100%
 • PZ‑44: Deskowanie i betonowanie skrzydeł – 100%
 • PZ-45: Wykonanie izolacji cienkiej wlotów i skrzydeł – 100%
 • PZ-46: Wykonanie izolacji cienkiej wlotów i skrzydeł – 100%
 • PZ47: Wykonanie izolacji cienkiej wlotów i skrzydeł – 100%
 • PZ‑49: Zbrojenie i betonowanie fundamentów skrzydeł – 100%
 • PZ-59: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 100%

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD17, KD70, KD62, KD75, KD55, KD66, KD82, KD84 w ilościach:
  - Studnie – 7 szt.
  - Wpusty – 5 szt.
  - Kanał – 278 mb.
 • Melioracje:
  - Rów melioracyjny R-R – Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie – 11 mb.
  - Rów melioracyjny R-21 - Umocowanie dna i skarp rowu kiszką faszynową– 95 mb.
  - Rów melioracyjny R-BND8 - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 67 mb.
  - Rzeka Bóbr – przebudowa - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 160 mb.
  - Ciek Nidka - Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie – 100 mb.
 • Zasilanie/oświetlenie:
  - Przepusty pod zasilanie i oświetlenie – wykonanie trasy kablowej – 450 mb.
  - Budowa przepustu kablowego oświetlenie – 30 mb.
 • Zbiorniki retencyjne:
  - ZR-2: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 95%
  - ZR-19: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 20%
  - ZR-20: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 95%26.10.2021 r. - Zakończone prac związanych z nasuwaniem obiektu WS‑49

W dniu 26.10.2021 r. zakończone zostały prace związane z nasuwaniem obiektu WS‑49. Ostatni, siedemnasty segment, najechał na podporę kończąc cykl nasuwania oraz łącząc dwa przeciwległe przyczółki.

Sam obiekt WS‑49 mierzy 432,5 m długości oraz 26,2 m szerokości, składa się z dziewięciu przęseł.

Po nasunięciu wykonywana będzie wymiana 40 łożysk na obiekcie. Zostaną one wymienione poprzez niewielkie uniesienie konstrukcji, wysunięcie dotychczasowych łożysk (ślizgowych) oraz zamontowanie docelowych łożysk garnkowych. Po wykonaniu prac w zakresie łożysk obiekt zostanie sprężony do pracy docelowej.

Nasuwanie całej konstrukcji trwało 187 dni, objęło wykonanie siedemnastu segmentów na obu jezdniach.

Pierwsze betonowanie odbyło 23 kwietnia 2021 r. na jezdni lewej, natomiast jezdnia prawa rozpoczęta została w późniejszym terminie tj. 27 kwietnia 2021 r.
Tydzień 42/2021 – 16.10.2021 r. – 22.10.2021 r.

W czterdziestym drugim tygodniu 2021 r. (16.10.2021 r. – 22.10.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 277 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 931 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 29267 m³
 • Nasyp – 20895 m³
 • Podbudowa pomocnicza – 6700 m²
 • Podbudowa zasadnicza – 18170 m²
 • Warstwa mrozoochronna – 1100 m²
 • Ułożenie podbudowy z betonu asfaltowego – 4200 m²
 • Ułożenie warstwy wiążącej – 13700 m²
 • Ustawianie krawężników betonowych - 150 mb
 • Wykonanie przepustu drogowego – 3 szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonanie zasypek przyczółków P1 i P3 – 100%, montaż krawężnika - 120 mb, montaż desek gzymsowych – 40 mb, beton podkładowy pod płyty przejściowe P3 – 20 m³
 • WS-40: Sprężanie i nasuwanie ustroju nośnego segment ósmy strona prawa i lewa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego segment dziewiąty oraz dziesiąty strona prawa i lewa – 30%, betonowanie ustroju nośnego segment dziewiąty strona prawa i lewa – etap I i II – 100%, zbrojenie filarów P8 strona prawa i lewa – 100%, betonowanie filarów P7 oraz P8 strona prawa – 100%
 • WS-41: Deskowanie, zbrojenie i betonowanie ściany oporowej P1 – 100%, zbrojenie i betonowanie poprzecznicy P2 strona prawa – 100%, zbrojenie poprzecznicy P11 strona lewa – 100%, zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej P15 strona lewa – 100%
 • PG-42: Wykonanie zasypek z gruntu zbrojonego – 10%
 • WD-43: Montaż belek prefabrykowanych – 20 szt.
 • MS-44A: Montaż kotew kap chodnikowych – 100%, wykonanie zasypki przyczółków i stożków P1 oraz P2 – 95%
 • WS-45: Zbrojenie ustroju nośnego strona lewa – 65%, betonowanie korpusu P1 strona prawa – 139 m³, deskowanie i zbrojenie skrzydła P1 strona lewa – 100%, betonowanie skrzydła P1 strona lewa – 48 m³, zbrojenie poprzecznicy P4 strona prawa – 50%
 • WS-45A: Rozdeskowanie ustroju nośnego – 100%, wykonanie zasypki za przyczółkami P1, P2 – 85%
 • MS-46: Zasypka za przyczółkami P1, P3 – 100%, zbrojenie płyty przejściowej P3 – 50%, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami – 100%, beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe P3 – 12 m³
 • MS46A: Wykonanie zasypki za przyczółkiem P1 pod płytę przejściową – 100%, wykonanie chudego betonu pod płytę najazdową P2 – 100%
 • WD-46A: Wykonanie zasypki za przyczółkami P1, P3 – 30%
 • WS-47: Sprężenie i nasuwanie segmentu dziewiątego strona prawa i lewa – 100%, deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segment dziesiąty strona lewa i prawa – etap I i II – 100%, betonowanie ustroju nośnego segment dziewiąty strona lewa – etap II – 100%
 • WD-48: Wykonanie drenażu zasypki przyczółka P1 i P3 – 100%, groszkowanie powierzchni pod kapy chodnikowe – 100%
 • WS-49: Wykonanie zasypki przyczółków P1 i P3 – 200 m³, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami – 85%, sprężanie montażowe segmentu – 2,94 %, iniekcja kabli montażowych segmentu – 14,5 %wysunięcie ustroju nośnego segment dziewiętnasty nitka prawa oraz segment dwudziesty nitka lewa
 • WS-52: Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segment dwudziesty strona prawa i lewa – etap II - 100%, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami – 25%, wykonywanie zasypki przyczółka P14 – 20%, betonowanie poprzecznic P4, P5, P7, P8 strona lewa – etap II – 4 m³
 • PG-53: Wykonanie zasypki za przyczółkami P1, P2 – 400 m³
 • WS-54: Zbrojenie ustroju nośnego segment dwudziesty pierwszy strona lewa – etap I – 100%, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segment osiemnasty strona prawa – etap I i II – 100%, betonowanie ustroju nośnego segment dwudziesty pierwszy strona lewa – etap I i II, zbrojenie, deskowanie i betonowanie poprzecznic P2 i P3 strona lewa – 100%, wysunięcie segmentu dwudziestego strona lewa oraz siedemnastego strona prawa – 100%, wykonanie zasypki podpory P1 – 15%
 • PG-55: Zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsu P1 – 100%, zbrojenie ściany P2 – 75%
 • WS-56: Wykonanie drenażu za przyczółkami – 50%, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego strona lewa – 100%, wykonanie zasypki stożków – warstwa I i II – 100%
 • WS-57: Zbrojenie, deskowanie i betonowanie korpusu P7 strona lewa – 100%, zbrojenie, deskowanie i betonowanie poprzecznic P3 oraz P4 strona prawa – 100%, deskowanie poprzecznic P1 oraz P2 strona prawa – 30%
 • WS-57A: Betonowanie ścianki zaplecznej P8 strona prawa – 100%, zbrojenie poprzecznicy na podporą 2 oraz 3 – 80%, Rozdeskowanie skrzydła P1 strona lewa – 100%, deskowanie ustroju nośnego strona prawa przęsło 2 – 100%, deskowanie ustroju nośnego strona prawa przęsło 3 – 20%
 • WD-59: Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego – 100%
 • PZ-43: Wykonanie zasypki prefabrykatów – 100%
 • PZ-45: Deskowanie i betonowanie wlotów– 100%, zbrojenie i deskowanie skrzydeł – 100%, betonowanie fundamentów skrzydeł – 100%
 • PZ-46: Zbrojenie i deskowanie skrzydeł – 100%, betonowanie fundamentów skrzydeł – 100%
 • PZ47: zbrojenie i deskowanie skrzydeł – 100%, betonowanie fundamentów skrzydeł – 100%
 • PZ48: zbrojenie i deskowanie skrzydeł – 100%, betonowanie fundamentów skrzydeł – 100%
 • PZ49: Wykonanie betonu podkładowego pod fundamenty skrzydeł – 100%, zbrojenie fundamentów skrzydeł – 75%
 • PZ-50: Wykonanie zasypki prefabrykatów – 30%, wykonanie izolacji cienkiej wlotów i skrzydeł – 100%
 • PZ-51: Wykonanie zasypki prefabrykatów – 30%, wykonanie izolacji cienkiej wlotów i skrzydeł – 100%
 • PZ-52: Wykonanie zasypki prefabrykatów – 30%, wykonanie izolacji cienkiej wlotów i skrzydeł – 100%
 • PZ-59: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 40%, wykonanie drenażu prefabrykatów – 100%

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: WSL61, WSL62, WSL63, KD31, KD70, KD62, KD75, KD55, KD66, KD82, KD67 w ilościach:
  - Studnie – 6 szt.
  - Wpusty – 15 szt.
  - Kanał – 409 mb.
  - Wyloty – 6 szt.
 • Melioracje:
  - Rów melioracyjny R-R – Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie – 75 mb.
  - Rów melioracyjny RP-4 - Umocowane dna i skarp rowu narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie – 55 mb., roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 55 mb.
  - Rów melioracyjny R-21 - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 35mb., umocowanie dna i skarp rowu kiszką faszynową – 35 mb.
  - Rów melioracyjny R-BND8 - Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 20 mb.
 • Zasilanie/oświetlenie:
  - Przepusty pod zasilanie i oświetlenie – wykonanie trasy kablowej – 400 mb.
  - Budowa przepustu kablowego oświetlenie – 73,9 mb.
 • Zbiorniki retencyjne:
  - ZR-2: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 95%
  - ZR-20: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 50%20.10.2021 r. - Ćwiczenia straży pożarnej na obiekcie WS-52

W dniu 20.10.2021 r. o godz. 11:30 odbył się pierwszy dzień ćwiczeń straży pożarnej (PSP Kamienna Góra) na obiekcie WS52. Ćwiczenia miały na celu zweryfikowanie możliwości ratowniczych w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, zapoznanie poszczególnych ekip z warunkami terenowymi budowy oraz przygotowanie założeń do procedury działań ewakuacyjnych. Podczas pobytu grupa pożarniczo-ratunkowa odbyła ćwiczenia wewnątrz ustroju oraz skontrolowała możliwości ratownicze oraz ewentualne przypadki zagrożenia mogące wystąpić na obiekcie mostowym.

Wewnątrz skrzynki ustroju nośnego strażacy przećwiczyli możliwość ewakuacji osoby poszkodowanej z użyciem lin ratowniczych. Ćwiczenie polegało na dostosowaniu możliwości ratowniczych do warunków Budowy.

Grupa pożarniczo-ratunkowa swoje działania rozpoczęła od przygotowania stanowiska do bezpiecznego zjazdu na linie, następnie odpowiednio przygotowany i zabezpieczony ratownik rozpoczął procedurę zjazdu, przez otwarty właz skrzynki, przy asekuracji drugiego ratownika.

Manewry ćwiczeniowe wykonywano w najwyższym punkcie obiektu WS52 (przy podporze liczącej ok. 14 m), zrealizowane zostały sprawnie i bezpiecznie bez wystąpienia komplikacji. Wszystkie działania straży w obrębie obiektu kontrolowane były przez specjalistę ds. BHP.

Krótki film z ćwiczeń w Galerii w zakładce Wideo.
Tydzień 41/2021 – 09.10.2021 r. – 15.10.2021 r.

W czterdziestym pierwszym tygodniu 2021 r. (09.10.2021 r. – 15.10.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 265 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 931 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 26481 m³
 • Nasyp – 26267 m³
 • Podbudowa pomocnicza – 6500 m²
 • Podbudowa zasadnicza – 2500 m²
 • Warstwa mrozoochronna – 1800 m²
 • Ułożenie podbudowy z betonu asfaltowego – 4200 m²
 • Ułożenie warstwy wiążącej – 7760 m²
 • Ułożenie ścieku o zmiennej niwelecie – 113 mb
 • Ustawianie krawężników betonowych - 400 mb
 • Ułożenie obrzeży – 150 mb
 • Wykonanie przepustu drogowego – 6 szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonanie zasypek przyczółków i stożków P3 – 95%, ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami – 150 m², montaż kotew kap chodnikowych – 50%
 • WS-40: Sprężanie i nasuwanie ustroju nośnego segment siódmy strona prawa i lewa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego segment ósmy oraz dziewiąty strona prawa i lewa – 30%, betonowanie ustroju nośnego segment ósmy strona prawa i lewa – etap I i II – 100%, zbrojenie filarów P7 strona prawa oraz P8 strona prawa i lewa – 75%, betonowanie filarów P7 strona lewa – 100%
 • WS-41: Deskowanie, zbrojenie i betonowanie korpusu P15 strona lewa – 100%, deskowanie poprzecznic P10, P11, P12, P13, P14 strona lewa – 100%, betonowanie poprzecznic P2 strona lewa oraz P5 strona prawa i lewa – 45 m³, zbrojenie i deskowanie ściany oporowej P1 – 50%, wykonanie ciosów podłożyskowych P1 strona lewa – 100%
 • PG42: Wykonanie zasypek – 30%
 • WD-43: Wykonanie izolacji cienkiej fundamentów – 100%, wykonanie zasypki fundamentu P2 – 50 m³
 • MS-44: Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami – 100%, zbrojenie płyty przejściowej – 5400 kg, betonowanie płyty przejściowej – 38 m³
 • WS-45: Zbrojenie ustroju nośnego strona lewa – 45%, deskowanie poprzecznic P6 oraz P7 strona prawa – etap I – 100%, deskowanie i zbrojenie skrzydła P1 strona lewa – 80%
 • WS-45A: Rozdeskowanie ustroju nośnego – 100%, wykonanie zasypki za przyczółkami P1, P2 – 85%
 • MS-46: Zasypka za przyczółkami P1, P3 – 99%, zbrojenie płyty przejściowej – 2700 kg, betonowanie płyty przejściowej – 19 m³
 • MS46A: Wykonanie zasypki za przyczółkiem P2 pod płytę przejściową – 100%
 • WD-46A: Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego – 100%, wykonanie zasypki za przyczółkami P1, P3 – 20%
 • WS-47: Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego segment dziewiąty strona prawa i lewa – etap I i II – 100%, betonowanie ustroju nośnego segment dziewiąty strona lewa – etap I i II oraz segment dziewiąty strona prawa – etap I – 100%
 • WD-48: Wykonanie drenażu zasypki przyczółka P1 i P3 – 50%, betonowanie ustroju nośnego – 100%
 • WS-49: Deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segment siedemnasty strona prawa – etap II – 100%, ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami – 75%, wykonanie zasypki za przyczółkiem P1 – 500 m³, betonowanie bloku oporowego za segmentem siedemnastym strona lewa – 100%, wysunięcie ustroju nośnego segment osiemnasty nitka prawa oraz segment dziewiętnasty nitka lewa – 5,88%
 • WS-52: Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segment dwudziesty strona prawa i lewa – etap I - 100%, wysunięcie segmentu dziewiętnastego strona lewa i prawa – 100%,
 • PG53: Zasypka za przyczółkami P1, P2 – 800 m³
 • WS-54: Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segment dwudziesty strona lewa oraz segment siedemnasty strona prawa – etap I i II – 100%, betonowanie skrzydła P1 strona lewa - 100%, wysunięcie segmentów dziewiętnastego strona lewa oraz szesnastego strona prawa – 100%, zbrojenie skrzydła P1 strona lewa – 100%, zasypka podpory P1 – 5%
 • PG-55: Zbrojenie ściany P2 – 25%, deskowanie i betonowanie ściany P1 – 100%
 • WS-56: Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego strona prawa – 100%
 • WS-57: Zbrojenie, deskowanie i betonowanie korpusu P7 strona prawa – 100%, zbrojenie korpusu P7 strona lewa – 30%, deskowanie i betonowanie ciosów P6 strona lewa – 100%, deskowanie i zbrojenie poprzecznicy P3 strona prawa – 80%, deskowanie poprzecznicy P4 oraz P5 strona prawa – 50%
 • WS-57A: Deskowanie i zbrojenie ścianki zaplecznej P8 strona prawa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego strona prawa przęsło 1 – 80%, deskowanie ustroju nośnego strona prawa przęsło 2 – 80%
 • WD-59: Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego – 50%
 • PZ43: Wykonanie zasypki prefabrykatów – 80%, wykonanie drenażu za ścianami prefabrykatów – 100%
 • PZ44: Zbrojenie skrzydeł – 100%, betonowanie fundamentów skrzydeł – 100%
 • PZ45: Deskowanie i betonowanie fundamentów skrzydeł – 100%
 • PZ46: Deskowanie wlotów – 100%
 • PZ47: Deskowanie i betonowanie wlotów – 100%
 • PZ48: Betonowanie fundamentu - etap II i III – 100%, beton podkładowy pod fundamenty skrzydeł – 100%
 • PZ50: Wykonanie zasypki prefabrykatów – 10%, wykonanie izolacji cienkiej wlotów i skrzydeł – 100%
 • PZ51: Wykonanie zasypki prefabrykatów – 30%, wykonanie izolacji cienkiej wlotów i skrzydeł – 100%
 • PZ52: Deskowanie i betonowanie skrzydeł – 100%
 • PZ-57: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 100%
 • PZ-59: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 20%

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: SP9a, SP9b, KD31, KD10, KD42, KD62, KD75, KD55, KD67 w ilościach:
  - Studnie – 8 szt.
  - Wpusty – 28 szt.
  - Kanał – 420,5 mb.
  - Wyloty – 20 szt.
 • Melioracje: Rów melioracyjny R-06 – Roboty ziemne – odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp 25 mb.,
 • Rów melioracyjny R-R – Roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 15 mb.,
 • Rów melioracyjny RP-4A - Umocowane dna i skarp rowu narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie – 136 mb.,
 • Przepusty pod zasilanie i oświetlenie – wykonanie trasy kablowej – 150 mb.Tydzień 40/2021 – 02.10.2021 r. – 08.10.2021 r.

W czterdziestym tygodniu 2021 r. (02.10.2021 r. – 08.10.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 278 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 923 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 40019 m³
 • Nasyp – 20920 m³
 • Podbudowa pomocnicza – 4600 m²
 • Podbudowa zasadnicza – 9702 m²
 • Warstwa mrozoochronna – 7170 m²
 • Ułożenie ścieku trójkątnego monolitycznego – 1666 mb
 • Ułożenie podbudowy z betonu asfaltowego – 7775 m²
 • Ułożenie warstwy wiążącej – 5990 m²
 • Ułożenie ścieku o zmiennej niwelecie – 168 mb
 • Ustawianie krawężników betonowych - 350 mb
 • Ułożenie obrzeży – 150 mb
 • Wykonanie przepustu drogowego – 1 szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonanie zasypek – 300 m³, ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej – 100 m²
 • WS-40: Sprężanie i nasuwanie ustroju nośnego segment szósty strona prawa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego segment siódmy oraz ósmy strona prawa i lewa – 30%, betonowanie ustroju nośnego segment siódmy strona prawa i lewa – etap I i II – 100%, zbrojenie filarów P6 strona prawa – 25%, betonowanie filarów P6 strona prawa – 100%, zbrojenie filarów P7 strona lewa – 100%
 • WS-41: Deskowanie korpusu P15 strona lewa – 90%, zbrojenie korpusu P15 strona lewa – 50%, zbrojenie poprzecznic P2 oraz P5 strona prawa i lewa – 100%, wykonanie ścianki zaplecznej przyczółka P1 strona lewa – 100%
 • PG-42: Wykonanie zasypek – 300 m³
 • WD-43: Betonowanie poprzecznic P1 i P3 – 15 m³
 • MS-44: Wykonanie zasypki za przyczółkami P1, P3 – 100%
 • MS-44A: Wykonanie zasypki za przyczółkami P1, P2 – 85%, wykonanie izolacji grubej pod kapami i na wsporniku P1 i P2 – 100%
 • WS-45: Betonowanie słupów P7.5 oraz P7.4 – 33 m³, zbrojenie ustroju nośnego strona lewa – 30%, zbrojenie i deskowanie P1 strona prawa – 90%
 • WS-45A: Rozdeskowanie ustroju nośnego – 30%, wykonanie zasypki za przyczółkami P1, P2 – 75%
 • MS-46: Zasypka za przyczółkami P1, P3 – 98%, betonowanie płyty przejściowej P1 – 6,5 m³
 • MS‑46A: Wykonanie izolacji grubej pod kapami i na wsporniku P1 i P2 – 50%
 • WD-46A: Zbrojenie ustroju nośnego – 70%, wykonanie zasypki za przyczółkami P1, P3 – 20%
 • WS-47: Nasuwanie segmentu ósmego strona prawa i lewa – 100%, betonowanie podpory P11 strona lewa – 100%, betonowanie skrzydła P11 strona prawa – 100%, betonowanie filarów P8 strona prawa – 100%, sprężenie segmentu ósmego strona prawa – 100%
 • WD-48: Zbrojenie ustroju nośnego – 100%, deskowanie ustroju nośnego – 90%
 • WS-49: Deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segment siedemnasty strona lewa – 100%, deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segment siedemnasty strona prawa – 50%, zbrojenie segmentu siedemnastego strona prawa na stanowisku do prefabrykacji zbrojenia – etap I – 100%, układanie papy pod kapy chodnikowe – 60%, wysunięcie ustroju nośnego segment siedemnasty nitka prawa oraz segment osiemnasty nitka lewa – 2,94%
 • WS-52: Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segment dziewiętnasty strona lewa i prawa – etap I i II - 100%, wysunięcie segmentu osiemnastego strona lewa i prawa – 100%, betonowanie korpusu P14 strona lewa – 100%, betonowanie ustroju nośnego segment dziewiętnasty storna prawa i lewa – etap I i II – 100%
 • PG‑53: Zasypka za przyczółkami P1, P2 – 800 m³
 • WS-54: Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segment dziewiętnasty strona lewa – etap I i II – 100%, betonowanie skrzydła P1 strona prawa – etap II - 100%, betonowanie ustroju nośnego segment dziewiętnasty strona lewa – etap I i II – 100%, betonowanie ustroju nośnego segment szesnasty strona prawa – etap I i II – 100%, wysunięcie segmentów osiemnastego strona lewa oraz piętnastego strona prawa – 100%
 • PG-55: Zbrojenie ściany P1 – 100%, deskowanie ściany P1 – 80%
 • WS-56: Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego strona prawa – 70%
 • WS-57: Zbrojenie i deskowanie skrzydła P1 strona lewa – 100%, deskowanie i betonowanie słupów P6 strona lewa – 100%, betonowanie skrzydła P1 strona lewa – 100%, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej P1 strona prawa – 100%, zbrojenie korpusu P7 strona prawa – 50%, deskowanie korpusu P7 strona prawa – 30%, deskowanie ustroju nośnego strona prawa przęsło 2 – 30%
 • WS-57A: Deskowanie i betonowanie skrzydła P1 strona lewa – 100%, zbrojenie poprzecznicy P1 oraz P2 strona prawa - etap II – 100%, zbrojenie ustroju nośnego strona prawa przęsło 1 – 30%
 • MS‑58: Montaż łożysk – 100%
 • WD-59: Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian bocznych P3 – 100%, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego – 20%
 • PZ‑43: Wykonanie zasypki prefabrykatów – 50%
 • PZ‑44: Deskowanie i betonowanie wlotów – 100%, zbrojenie fundamentów skrzydeł – 100%
 • PZ‑45: Deskowanie wlotów – 80%, zbrojenie fundamentów skrzydeł – 75%
 • PZ‑46: Zbrojenie wlotów – 100%, zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentów skrzydeł – 100%
 • PZ‑47: Zbrojenie wlotów – 100%, zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentów skrzydeł – 100%
 • PZ‑48: Betonowanie fundamentu - etap I i II – 100%
 • PZ‑50: Deskowanie i betonowanie skrzydeł – 100%
 • PZ‑51: Deskowanie i betonowanie skrzydeł – 100%
 • PZ‑52: Deskowanie i betonowanie wlotów – 100%
 • PZ-57: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 90%
 • PZ-59: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 20%

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD28, KD81, KD31, KD10, KD42, KD29c/KD29d, KD77, KD27, KD55, KD68, KD67 w ilościach:
  - Studnie – 21 szt.
  - Wpusty – 25 szt.
  - Kanał – 420,6 mb.
  - Wyloty – 5 szt.
 • Melioracje: Rów melioracyjny R-F – umocnienie dna i skarp rowu kiszką faszynową / narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie– 70 mb.,
 • Rów melioracyjny R-4A – umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie – 80 mb.,
 • Rów melioracyjny RP-4A - roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 35 mb.,
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – Kanał technologiczny – 25 mb.
 • Przepusty pod zasilanie i oświetlenie – budowa przepustu kablowego – 215 mb.Tydzień 39/2021 – 25.09.2021 r. – 01.10.2021 r.

W trzydziestym dziewiątym tygodniu 2021 r. (25.09.2021 r. - 01.10.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 285 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 924 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 43825 m³
 • Nasyp – 25403 m³
 • Podbudowa pomocnicza – 2600 m²
 • Podbudowa zasadnicza – 4400 m²
 • Warstwa mrozoochronna – 4365 m²
 • Ułożenie podbudowy z betonu asfaltowego – 15915 m²
 • Ustawianie krawężników betonowych - 300 mb
 • Ustawianie krawężników kamiennych - 250 mb
 • Wykonanie przepustu drogowego – 3 szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonanie zasypek – 300 m³
 • WS-40: Sprężanie i nasuwanie ustroju nośnego segment piąty strona lewa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego segment szósty strona prawa, segment siódmy strona prawa i lewa, – 40%, betonowanie ustroju nośnego segment szósty strona prawa – etap I i II oraz segment szósty strona lewa – etap II – 100%, zbrojenie filarów P6 strona prawa – 75%, betonowanie filarów P6 strona lewa – 100%
 • WS-41: Zbrojenie poprzecznic P3 strona prawa i lewa – 100%, betonowanie poprzecznic P4 strona prawa i lewa, P3 strona prawa i lewa – 60 m³, zbrojenie i deskowanie korpusu P1 strona lewa – 100%, betonowanie korpusu P1 strona lewa – 55 m³, zasypka fundamentu P2 strona prawa i lewa – 50%
 • PG-42: Wykonanie zasypek – 300 m³
 • WD-43: Betonowanie przyczółka P1 – 76 m³
 • MS-44: Wykonanie zasypki za przyczółkami P1, P3 – 95%
 • MS-44A: Wykonanie zasypki za przyczółkami P1, P2 – 80%, wykonanie izolacji grubej pod kapami i na wsporniku P1 i P2 – 30%
 • WS-45: Zbrojenie i betonowanie skrzydła P8 strona prawa – 100%, betonowanie słupów P7.6 – 100%, zbrojenie ustroju nośnego strona lewa – 15%, zbrojenie i deskowanie P1 strona prawa – 70%
 • WS-45A: Betonowanie ustroju nośnego strona lewa – etap I i II – 100%, wykonanie zasypki za przyczółkami P1, P2 – 70%
 • MS-46: Zasypka za przyczółkami P1, P3 – 95%
 • MS‑46A: Przygotowanie ustroju pod ułożenie izolacji na gorąco – 100%, wykonanie izolacji grubej pod kapami i na wsporniku P1 i P2 – 30%
 • WD-46A: Zbrojenie ustroju nośnego – 30%
 • WS-47: Zbrojenie i betonowanie segmentu ósmego strona prawa - etap II – 100%, betonowanie filarów P8 strona lewa – 100%
 • WD-48: Wykonywanie zasypki przyczółków P1 i P3 – 300 m³, montaż belek prefabrykowanych – 18 szt., montaż płytek między belkami – 100%, zbrojenie ustroju nośnego – 10%
 • WS-49: Deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segment siedemnasty strona lewa – 50%, deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segment szesnasty strona prawa – 100%, zbrojenie segmentu siedemnastego strona prawa na stanowisku do prefabrykacji zbrojenia – etap I – 80%, groszkowanie powierzchni pod kapy chodnikowe – 80%, wysunięcie ustroju nośnego segment szesnasty nitka prawa oraz segment siedemnasty nitka lewa – 5,8%
 • WS-52: Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segment osiemnasty strona lewa i prawa – etap I i II - 100%, wysunięcie segmentu siedemnastego strona lewa i prawa – 100%
 • PG‑53: Zasypka za przyczółkami P1, P2 – 1500 m³
 • WS-54: Zbrojenie ustroju nośnego segment osiemnasty strona lewa – etap I i II – 100%, zbrojenie i deskowania skrzydła P1 80%, betonowanie ustroju nośnego segment osiemnasty strona lewa – etap I i II – 100%, betonowanie ustroju nośnego segment piętnasty strona prawa – etap I i II – 100%, wysunięcie segmentów siedemnastego strona lewa oraz czternastego strona prawa – 100%
 • PG-55: Zbrojenie ściany P1 – 60%
 • WS-56: Zbrojenie, deskowanie i betonowanie podwalin stożków P2 i P1 strona lewa – 100%, montaż belek prefabrykowanych strona prawa i lewa – 100%, wykonanie zasypki za przyczółkiem P2 warstwa I, II, III i IV – 100%
 • WS-57: Zbrojenie i betonowanie skrzydła P1 strona prawa – 100%, deskowanie i betonowanie słupów P5 strona lewa oraz P6 strona prawa – 100%, zbrojenie i betonowanie korpusu P1 strona lewa – 100%, zbrojenie i betonowanie ścianki zaplecznej P1 strona lewa – 100%
 • WS-57A: Deskowanie ustroju nośnego strona prawa przęsło 1 – 100%, betonowanie ciosów podłożyskowych P1 strona lewa – 100%, zbrojenie skrzydła P1 strona lewa – 100%, deskowanie skrzydła P1 strona lewa – 70%
 • WD-59: Zbrojenie i deskowanie ścian bocznych P3 – 50%, deskowanie ustroju nośnego – 30%
 • PZ‑43: Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian bocznych – 100%,
 • PZ‑44: Zbrojenie fundamentów skrzydeł – 100%, wykonanie hydroizolacji prefabrykatu – 100%, zbrojenie wlotów – 100%, beton podkładowy pod fundamenty skrzydeł – 100%
 • PZ‑45: Beton podkładowy pod fundamenty skrzydeł – 100%, zbrojenie fundamentów skrzydeł i wlotów – 75%
 • PZ‑46: Beton podkładowy pod fundamenty skrzydeł – 100%, zbrojenie fundamentów skrzydeł – 75%, wykonanie podlewki prefabrykatu – 100%
 • PZ‑47: Beton podkładowy pod fundamenty skrzydeł – 100%, zbrojenie fundamentów skrzydeł – 75%, zbrojenie wlotów – 50%
 • PZ‑48: Zbrojenie fundamentu – 100%, deskowanie fundamentu – etap I – 50%
 • PZ‑50: Wykonanie hydroizolacji zgrzewalnej prefabrykatów – 100%, betonowanie wlotów – 100%, deskowanie i betonowanie skrzydeł – 100%
 • PZ‑51: Deskowanie i betonowanie wlotów – 100%
 • PZ‑52: Deskowanie i betonowanie wlotów – 100%
 • PZ-57: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 75%
 • PZ-59: Betonowanie skrzydeł – 100%

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD84, KD31, KD10, KD29c/KD29d, KD70c, KD68a, KD68, KD67 w ilościach:
  - Studnie – 18 szt.
  - Wpusty – 11 szt.
  - Kanał – 198,54 mb.
  - Wyloty – 2 szt.
 • Melioracje: Rów melioracyjny R-F – umocnienie dna i skarp rowu kiszką faszynową / narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie– 70 mb.,
 • Rów melioracyjny R-B8 – roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 80 mb., Rów melioracyjny RP-4A - roboty ziemne - odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 35 mb.,
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – Kanał technologiczny – 16 mb.
 • Przepusty pod zasilanie i oświetlenie – budowa przepustu kablowego – 88 mb.Tydzień 38/2021 – 18.09.2021 r. – 24.09.2021 r.

W trzydziestym ósmym tygodniu 2021 r. (18.09.2021 r. - 24.09.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 297 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 924 osoby.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 38607 m³
 • Nasyp – 41108 m³
 • Wykonanie rowów – 250 mb
 • Podbudowa pomocnicza – 6350 m²
 • Podbudowa zasadnicza – 7500 m²
 • Warstwa mrozoochronna – 6523 m²
 • Ułożenie podbudowy z betonu asfaltowego – 9785 m²
 • Ułożenie ścieku trójkątnego monolitycznego - 800 mb
 • Ustawianie krawężników betonowych – 100 mb
 • Nawierzchnia z kostki – 140 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonanie zasypek – 300 m³
 • WS-40: Sprężanie i nasuwanie ustroju nośnego segment piąty strona lewa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego segment piąty strona prawa, segment szósty strona prawa i lewa, segment siódmy strona lewa – 30%, betonowanie ustroju nośnego segment piąty strona prawa – etap II oraz segment szósty strona lewa – etap I – 100%, zbrojenie i betonowanie fundamentu P13 strona lewa – 100%, zbrojenie filarów P6 strona lewa – 100%
 • WS-41: Zbrojenie poprzecznic P7 strona lewa, P6 strona prawa i lewa, P4 strona prawa i lewa – 100%, betonowanie poprzecznic P15 strona prawa, P14 strona prawa, P10 strona prawa – etap I i II, P7 strona prawa oraz P6 strona prawa i lewa – 90 m³, montaż łożysk P10 strona prawa, P5 strona prawa i lewa – 100%
 • PG-42: Wykonanie zasypek – 300 m³
 • WD-43: Betonowanie przyczółka P1 – 76 m³
 • MS-44: Wykonanie zasypki za przyczółkami P1, P3 – 90%
 • MS-44A: Wykonanie zasypki za przyczółkami P1, P2 – 80%
 • WS-45: Betonowanie słupów P3 – 100%, zbrojenie słupów P7 – 3636 kg, montaż belek typu T – 98 szt., zbrojenie korpusu P1 strona prawa – 9832 kg
 • WS-45A: Zbrojenie ustroju nośnego strona lewa – 100%, wykonanie zasypki za przyczółkami P1, P2 – 65%
 • MS-46: Zasypka za przyczółkami P1, P3 – 90%, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego – 100%
 • MS‑46A: Rozdeskowanie podwalin P1 strona prawa – 100%
 • WD-46A: Przygotowanie ustroju nośnego do zbrojenia – 100%
 • WS-47: Nasuwanie ustroju nośnego segment siódmy strona prawa – 100%, zbrojenie segmentu ósmego strona prawa – 50%, betonowanie segmentu ósmego strona prawa – etap I – 100%, betonowanie filarów P9 strona lewa – 100%
 • WD-48: Wykonywanie zasypki przyczółków P1 i P3 – 300 m³
 • WS-49: Deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segment szesnasty strona lewa oraz segment piętnasty strona prawa – 100%, zbrojenie segmentu siedemnastego strona lewa – etap I oraz szesnastego strona prawa na stanowisku do prefabrykacji zbrojenia – 60%, betonowanie korpusu podpory P1 strona prawa 111,5 m³, betonowanie ciosów i bloków prowadzeń bocznych przyczółka P1 – 3 m³, wysunięcie ustroju nośnego segment piętnasty nitka prawa oraz segment szesnasty nitka lewa,
 • WS-52: Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segment siedemnasty strona lewa i prawa – etap I i II - 100%, wysunięcie segmentu szesnastego strona lewa i prawa – etap II – 150 m³, betonowanie korpusu P14 strona prawa – 100%
 • PG‑53: Zasypka za przyczółkami P1, P2 – 1400 m³
 • WS-54: Zbrojenie ustroju nośnego segment siedemnasty strona lewa – etap I i II – 100%, zbrojenie skrzydła P1 strona prawa – etap II – 60%, betonowanie ustroju nośnego segment siedemnasty strona lewa oraz segment czternasty strona prawa – etap I i II – 260 m³, wysunięcie segmentu szesnastego strona lewa oraz trzynastego strona prawa – 100%,
 • PG-55: Zbrojenie i betonowanie fundamentu P2 – 100%, zbrojenie ściany P1 – 20%,
 • WS-56: Zbrojnie, deskowanie i betonowanie poprzecznic P2 strona lewa i prawa – 100%, wykonanie zasypki za przyczółkiem P1 – warstwa II, III, IV – 100%, zbrojenie i deskowanie podwalin stożków P1P i P2P – 100%,
 • WS-57: Zbrojenie skrzydła P1 strona prawa – 50%, deskowanie i betonowanie słupów P4 strona lewa oraz P5 strona prawa – 100%, deskowanie i zbrojenie korpusu P1 strona lewa – 90%,
 • WS-57A: Deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej P8 strona lewa – 100%, deskowanie ustroju nośnego strona prawa przęsło pierwsze – 80%, deskowanie ciosów podłożyskowych P1 strona lewa – 100%,
 • WD-59: Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian bocznych P1 – 100%,
 • PZ43: Zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentów ścian bocznych – 100%, zbrojenie, deskowanie i betonowanie wlotów – 100%,
 • PZ‑44: Wykonanie podlewek prefabrykatu – 100%,
 • PZ‑45: Wykonanie podlewek prefabrykatu – 100%,
 • PZ‑46: Montaż prefabrykatu – 100%,
 • PZ47: Wykonanie hydroizolacji zgrzewalnej prefabrykatu – 100%,
 • PZ48: Zbrojenie fundamentu – 50%,
 • PZ50: Zbrojenie skrzydeł – 100%, deskowanie wlotów – 85%,
 • PZ51: Zbrojenie skrzydeł – 100%,
 • PZ52: Zbrojenie skrzydeł – 100%,
 • PZ-57: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 45%, wykonanie drenażu zasypki – 100%,
 • PZ-59: Zbrojenie i betonowanie skrzydeł – 100%, betonowanie wlotów – 100%,

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD7, KD28, KD8, KD10, KD40, KD84, KD13, KD30, KD31, KD70a, KD38, KD14, KD70, KD63 w ilościach:
  - Studnie – 22 szt.
  - Wpusty – 25 szt.
  - Kanał – 264,15 mb.
 • Melioracje: Rów melioracyjny R-M2 – humusowanie skarp, kotwienie geowłókniny w gruncie – 20 mb., Rów melioracyjny R-F – umocnienie dana i skarp rowu kiszką faszynową / narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie – 80 mb.
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – Kanał technologiczny – 185 mb.
 • Przepusty pod zasilanie i oświetlenie – budowa przepustu kablowego – 38mb.Tydzień 37/2021 – 11.09.2021 r. – 17.09.2021 r.

W trzydziestym siódmym tygodniu 2021 r. (11.09.2021 r. - 17.09.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 267 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 895 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 52710 m³
 • Nasyp – 40213 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 11 szt.
 • Podbudowa pomocnicza – 20600 m²
 • Podbudowa zasadnicza – 11379 m²
 • Warstwa mrozoochronna – 4800 m²
 • Ułożenie podbudowy z betonu asfaltowego – 15265 m²
 • Ułożenie ścieku trójkątnego monolitycznego - 1560 mb
 • Ustawianie krawężników – 735 mb
 • Ułożenie warstwy wiążącej – 2040 m²
 • Wykonanie materaca – 565 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonanie zasypek – 300 m³
 • WS-40: Sprężenie i nasuwanie ustroju nośnego segment czwarty strona lewa i prawa – 100%, betonowanie ustroju nośnego segment piąty strona lewa – etap I i II strona prawa – etap I – 100%, zbrojenie ustroju nośnego segment piąty strona prawa i lewa, segment szósty strona lewa – 50%, zbrojenie i betonowanie fundamentu P13 strona prawa – 100%, zbrojenie fundamentu P13 strona lewa – 20%, montaż łożysk P4 strona lewa – 100%
 • WS-41: Zbrojenie poprzecznic P7 strona lewa, P6 strona lewa i prawa – 100%, betonowanie poprzecznic P11 strona prawa, P9 strona prawa i lewa, P8 strona prawa i lewa, P7 strona lewa – 100%, zbrojenie poprzecznic P10 strona prawa – etap II, P15 strona prawa, P14 strona prawa – 100%, montaż łożysk P15 strona prawa, P14 strona prawa – 100%, zbrojenie korpusu P1 strona lewa – 20%
 • PG-42: Betonowanie ściany oporowej P1 strona prawa – 30 m³, wykonanie zasypek – 300 m³
 • WD-43: Szalowanie i zbrojenie przyczółka P1 – 50%
 • MS-44: Wykonanie zasypki za przyczółkami P1, P3 – 85%
 • MS-44A: Wykonanie zasypki za przyczółkami P1, P2 – 80%
 • WS-45: Betonowanie słupów P3 – 22 m³, betonowanie skrzydła P8 strona lewa – 27 m³, zbrojenie skrzydła P8 strona prawa – 3636 kg, montaż belek typu T – 65 szt.
 • WS-45A: Zbrojenie ustroju nośnego strona lewa – 100%, wykonanie zasypki za przyczółkami P1, P2 – 60%
 • MS-46: Zasypka za przyczółkami P1, P3 – 85%, zbrojenie ustroju nośnego – 34832 kg
 • MS‑46A: Betonowanie podwalin P1 strona prawa – 100%
 • WD-46A: Wykonanie izolacji przyczółków – 100%
 • WS-47: Betonowanie przyczółka P11 strona lewa – 100%, deskowanie i zbrojenie skrzydła P11 strona prawa – 40%, deskowanie i zbrojenie przyczółka P11 strona prawa – 50%, betonowanie i deskowanie filarów P9 strona prawa – 100%
 • WD-48: Betonowanie poprzecznicy P2 – 11 m³
 • WS-49: Deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segment piętnasty strona lewa – 100%, deskowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segment czternasty strona prawa – 100%, zbrojenie segmentu szesnastego strona lewa - etap I oraz segmentu piętnastego strona prawa na stanowisku do prefabrykacji zbrojenia – 70%, zbrojenie i deskowanie korpusu podpory P1 strona prawa – 100%, wysunięcie ustroju nośnego segment czternasty nitka prawa oraz segment piętnasty nitka lewa,
 • WS-52: Zbrojenie i betonowanie ustroju segment szesnasty strona lewa i prawa – etap I i II - 100%, wysunięcie segmentu piętnastego strona lewa i prawa – etap II – 150 m³, zbrojenie korpusu P14 strona prawa – 100%
 • PG‑53: Montaż prefabrykatu – 100%
 • WS-54: Zbrojenie ustroju nośnego segment siedemnasty strona lewa oraz segment czternasty strona prawa – etap I - 70%, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segment szesnasty strona lewa – etap I i II – 100%, betonowanie skrzydła P1 strona prawa – 100%, betonowanie ustroju nośnego segment trzynasty strona prawa – etap I i II – 260 m³, wysunięcie segmentów piętnaście strona lewa oraz dwanaście strona prawa – 100%
 • PG-55: Zbrojenie fundamentu P2 – 70%
 • WS-56: Zbrojnie, betonowanie i deskowanie poprzecznic P1 strona lewa i prawa – 100%, montaż łożysk – 100%, wykonanie zasypki za przyczółkiem P1 – warstwa I – 100%
 • WS-57: Zbrojenie słupów P5 strona prawa i lewa, P6 strona prawa i lewa – 100%, zbrojenie słupów P3 strona lewa, P4 strona prawa – 100%, zbrojenie i betonowanie korpusu P1 strona prawa – 100%, zbrojenie korpusu P1 strona lewa – 100%
 • WS-57A: Deskowanie ścianki zaplecznej P8 strona lewa – 100%, deskowanie ustroju nośnego strona prawa przęsło pierwsze – 80%
 • WD-59: Zbrojenie i deskowanie poprzecznicy P1 i P3 – 100%, betonowanie poprzecznicy P1 i P3 – etap I – 100%, zbrojenie i deskowanie ścian bocznych P1 – 50%
 • PZ‑44: Montaż prefabrykatu – 100%
 • PZ‑45: Montaż prefabrykatu – 100%
 • PZ‑46: Montaż prefabrykatu – 50%
 • PZ-57: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 15%, wykonanie izolacji cienkiej skrzydeł i wlotów – 100%
 • PZ-59: Zbrojenie i betonowanie fundamentów skrzydeł – 100%, zbrojenie wlotów – 100%, deskowanie wlotów – 80%

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD10, KD28, KD29, KD40, KD38, KD70a w ilościach:
  - Studnie – 5 szt.
  - Wpusty – 22 szt.
  - Kanał – 178,96 mb.
 • Melioracje: Rów melioracyjny R-M2 – humusowanie skarp, kotwienie geowłókniny w gruncie – 0 mb., Rów melioracyjny R-F – umocnienie dana i skarp rowu kiszką faszynową / narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie – 100 mb.
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – Kanał technologiczny – 112 mb.
 • Przepusty pod zasilanie i oświetlenie – budowa przepustu kablowego – 218,3 mb.Tydzień 36/2021 – 04.09.2021 r. – 10.09.2021 r.

W trzydziestym szóstym tygodniu 2021 r. (04.09.2021 r. - 10.09.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 261 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 820 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 36622 m³
 • Nasyp – 35961 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 3 szt.
 • Podbudowa pomocnicza – 1500 m²
 • Podbudowa zasadnicza – 960 m²
 • Warstwa mrozoochronna – 19700 m²
 • Ułożenie podbudowy z betonu asfaltowego – 3185 m²
 • Ułożenie ścieku trójkątnego monolitycznego - 2154 mb
 • Wykonanie rowów – 200 mb
 • Ustawianie krawężników – 200 mb

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Betonowanie ustroju nośnego – 100%, wykonanie zasypek – 300 m³
 • WS-40: Sprężenie i nasunięcie segmentu czwartego nitka lewa, segmentu trzeciego nitka prawa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie ustroju nośnego segment czwarty nitka prawa – etap I oraz II – 100%, Zbrojenie ustroju nośnego segment piąty nitka prawa oraz lewa – 50%, zbrojenie fundamentu P13 nitka prawa – 80%, zbrojenie filarów P9 nitka lewa – 20%
 • WS-41: Betonowanie słupów P5 nitka prawa – 62 m³, deskowanie poprzecznicy P10 – P14 nitka prawa – 100%, Zbrojenie poprzecznicy P7, P8, P9 – 100%, betonowanie poprzecznicy P12 nitka prawa, P13 nitka prawa – 100%, betonowanie słupów P2 nitka prawa – 25 m², zbrojenie poprzecznic P10 – P12 nitka prawa – 100%, deskowanie korpusu P1 nitka lewa – 50%
 • PG-42: Montaż prefabrykatów – 100%
 • WD-43: Betonowanie poprzecznicy P2 etap I – 15 m³
 • MS-44: Zasypka za przyczółkami P1, P3 – 80%, zbrojenie oraz betonowanie murka oporowego P1 nitka lewa, P3 nitka lewa – 100%
 • MS-44A: Wykonanie zasypek za przyczółkami P1, P2 – 90%
 • WS-45: Betonowanie ścianki zaplecznej P8 nitka prawa – 100%, szalowanie skrzydła P8 nitka lewa – 100%
 • WS-45A: Wykonanie zasypki za przyczółkiem P1, P2 – 40%, deskowanie ustroju nośnego nitka lewa – 100%
 • MS-46: Zasypka za przyczółkiem P1, P3 – 80%, zbrojenie ustroju nośnego – 70%
 • WD-46A: Montaż belek typu T – 100%, izolacja przyczółków – 50%
 • WS-47: Sprężanie i nasuwanie ustroju nośnego segment siódmy nitka prawa – 100%, zbrojenie segmentu ósmego nitki prawej ustroju nośnego - etap – 100%, deskowanie i zbrojenie przyczółka P11 nitka lewa – 70%, betonowanie filarów P7 nitka prawa – 100%
 • WD-48: Betonowanie poprzecznicy P1 i P3 – etap I – 100%, wykonanie izolacji cienkiej korpusu P1, P2 – 50%
 • WS-49: Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segmentu trzynastego nitka prawa – 100%, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segmentu czternastego nitka lewa – 100%, wysunięcie ustroju nośnego segment trzynasty nitka prawa oraz segment czternasty nitka lewa, zbrojenie ustroju nośnego segmentu czternasty nitka prawa oraz segmentu piętnasty nitka lewa – 70%, zbrojenie oraz deskowanie korpusu przyczółka P1 nitka prawa – 50%, betonowanie korpusu P1 nitka lewa – 100%, betonowanie ciosów podpory P2 – 100%
 • WS-52: Betonowanie ustroju nośnego segment piętnasty nitka prawa oraz lewa – 100%, betonowanie segmentu czternastego nitki lewej ustroju nośnego – 100%, wysuw segmentów czternastych ustroju nośnego – 100%
 • WS-54: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu piętnastego nitki lewej ustroju nośnego – 100%, zbrojenie segmentu szesnastego nitki lewej – etap I – 50%, wysuw segmentu czternastego nitki lewej – 100%, zbrojenie i deskowanie skrzydła P1 nitka prawa – 90%
 • PG-55: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P1 – 100%
 • WS-56: Zbrojenie oraz betonowanie skrzydła P2 nitka prawa – 100%, montaż łożysk – 50%
 • WS-57: Betonowanie słupów P2 nitka lewa, P3 nitka prawa – 100%, zbrojenie słupów P3 nitka lewa, P4 nitka prawa oraz lewa – 100%, zbrojenie korpusu P1 nitka prawa – 50%
 • WS-57A: Deskowanie ustroju nośnego nitka prawa przęsło 1 – 80%, betonowanie korpusu P1 nitka lewa – 100%, montaż konstrukcji stalowej dźwigarów głównych na jezdni prawej – 70%
 • WD-59: Montaż łożysk P1 i P3 – 100%, zbrojenie ścian bocznych P1 – 30%, zbrojenie i deskowanie poprzecznicy P1 i P3 – etap I – 50%
 • PZ-51: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 30%
 • PZ-52: Wykonanie zasypki prefabrykatu – 30%
 • PZ-57: Zbrojenie oraz betonowanie skrzydeł – 2 szt., Wykonanie zasypki prefabrykatu – 20%
 • PZ-59: Zbrojenie fundamentów skrzydeł – 85%, zbrojenie wlotów – 50%

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD27, KD28, KD29, KD84, KD31, w ilościach:
  - Studnie – 11 szt.
  - Wpusty – 19 szt.
  - Kanał – 299,3 mb.
 • Melioracje: Rów melioracyjny R-M2 – humusowanie skarp, kotwienie geowłókniny w gruncie – 150 mb., Rów melioracyjny R-F – umocnienie dana i skarp rowu kiszką faszynową / narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie – 150 mb.
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – Kanał technologiczny – 113 mb.
 • Przepusty pod zasilanie i oświetlenie – budowa przepustu kablowego – 158 mb.Tydzień 35/2021 – 28.08.2021 r. – 03.09.2021 r.

W trzydziestym piątym tygodniu 2021 r. (28.08.2021 r. - 03.09.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 257 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 815 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 31474 m³
 • Nasyp – 30645 m³
 • Zdjęcie humusu – 12250 m²
 • Wykonanie przepustu drogowego – 1 szt.
 • Podbudowa pomocnicza – 8600 m²
 • Wykonanie materaca – 3500 m²
 • Warstwa mrozoochronna – 9300 m²
 • Ułożenie podbudowy z betonu asfaltowego – 2730 m²
 • Ułożenie ścieku trójkątnego – Rondo DK5 – 130 mb
 • Nawierzchnia z kostki – Rondo DK5 – 70 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego – 90%
 • WS-40: Sprężenie i nasunięcie segmentu trzeciego ustroju nośnego nitka lewa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie ustroju nośnego segment trzeci nitka prawa – etap II – 100%, zbrojenie oraz betonowanie ustroju nośnego segment czwarty nitka lewa – etap I oraz II – 100%, betonowanie fundamentu P12 nitka prawa – 100%, betonowanie filarów P10 – 100%
 • WS-41: Zbrojenie słupów P2 nitka prawa – 100%, betonowanie ciosów P14, P10, P15 nitka prawa – 2 m³, betonowanie słupów P5 nitka lewa – 60 m³, betonowanie ścianki zaplecznej P1 nitka prawa, P15 nitka prawa – 32 m³, zbrojenie poprzecznic P14 nitka prawa, P15 nitka prawa, P13 nitka prawa ( odkład) – 80%
 • PG-42: Montaż prefabrykatów – 100%
 • WD-43: Zbrojenie i betonowanie korpusu P3 – 70 m³
 • MS-44: Zasypka za przyczółkami P1, P3 – 70%, zbrojenie oraz betonowanie murka oporowego P1 nitka prawa, P3 nitka prawa – 100%
 • MS-44A: Wykonanie zasypek za przyczółkami P1, P2 – 80%
 • WS-45: Betonowanie słupów 2.4, 2.5 – 100%, betonowanie poprzecznic P1 oraz P2 na nitce lewej – 100%, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P1 nitka prawa – 100%
 • WS-45A: Wykonanie zasypki za przyczółkiem P1, P2 – 20%, deskowanie ustroju nośnego nitka lewa – 50%
 • MS-46: Zasypka za przyczółkiemP1, P3 – 60%, zbrojenie ustroju nośnego – 10%
 • WD-46A: Zbrojenie oraz betonowanie poprzecznic P, P3 – etap I – 100%
 • WS-47: Sprężanie i nasuwanie ustroju nośnego segment ósmy nitka lewa, segment szósty nitka prawa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie ustroju nośnego segment siódmy nitka lewa – etap I i II – 100%, betonowanie filarów P7 nitka lewa – 100%
 • WD-48: Montaż wsporników roboczych i deskowanie poprzecznicy P1, P3 – 45%
 • WS-49: Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segmentu dwunastego nitka prawa – 100%, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segmentu trzynastego nitka lewa – 100%, wysunięcie ustroju nośnego segment trzynasty nitka lewa oraz segment dwunasty nitka prawa, zbrojenie ustroju nośnego segmentu trzynastego nitka prawa oraz segmentu czternastego nitka lewa – 70%, zbrojenie i deskowanie korpusu P1 – 90%, betonowanie ciosów P3 – 2 m³
 • WS-52: Zbrojenie oraz betonowanie ustroju nośnego segment czternasty ( obie nitki) – etap I oraz II – 100%, wysunięcie segmentów trzynastych ustroju nośnego – 100%
 • WS-54: Zbrojenie oraz betonowanie ustroju nośnego segment czternasty nitka lewa – etap I oraz II – 100%, wysuw segmentu trzynastego ustroju nośnego nitki lewej – 100%, zbrojenie ustroju nośnego segment piętnasty nitka lewa – etap I – 50%
 • PG-55: Zbrojenie fundamentu P1 – 60%
 • WS-56: Zbrojenie i betonowanie skrzydła P1 – 100%, betonowanie ciosów podlożyskowych – 100%
 • WS-57: Zbrojenie słupów P2 nitka lewa, P3 nitka prawa – 100%, betonowanie słupów P2 nitka prawa – 100%, wykonanie zasypki P7 – 100%
 • WS-57A: Zbrojenie poprzecznicy P1, P2 nitka prawa – 100%, zbrojenie korpusu P1 nitka lewa – 100%
 • WD-59: Zbrojenie i betonowanie korpusu P3 – 100%, zbrojenie i betonowanie poprzecznicy P2 – etap I – 100%, betonowanie ciosów podłożyskowych P1, P3 – 100%
 • PZ-43: Wykonanie betonu podkładowego pod fundamenty skrzydeł – 100%, wykonanie hydroizolacji zgrzewalnej na konstrukcji prefabrykatu – 100%
 • PZ-50: Zbrojenie wlotu i wylotu – 100%
 • PZ-51: Zbrojenie wlotu i wylotu – 100%
 • PZ-52: Zbrojenie wlotu i wylotu – 100%
 • PZ-57: Betonowanie wlotu i wylotu – 100%, zbrojenie oraz betonowanie skrzydeł – 2 szt.
 • PZ-59: Beton podkładowy pod fundament skrzydeł – 100%, zbrojenie fundamentów skrzydeł – 50%

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD27, KD28, KD29, KD2a, K67, KD69 w ilościach:
  - Studnie – 16 szt.
  - Wpusty – 3 szt.
  - Kanał – 202,47 mb.
 • Melioracje: Rów melioracyjny R-M2 –Przebudowa rzeki Bóbr – umocnienia koryta narzutem kamiennym na geowłókninie, klinowanie narzutu kamiennego drobniejszym kamieniem – 470 mb., Rów melioracyjny R88 – Roboty ziemne – odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 220 mb.
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – Kanał technologiczny – 22 mb.
 • Przepusty pod zasilanie i oświetlenie – budowa przepustu kablowego – 133 mb.Tydzień 34/2021 – 21.08.2021 r. – 27.08.2021 r.

W trzydziestym czwartym tygodniu 2021 r. (21.08.2021 r. - 27.08.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 256 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 854 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 36417 m³
 • Nasyp – 36623 m³
 • Zdjęcie humusu – 1000 m²
 • Wykonanie przepustu drogowego – 2 szt.
 • Podbudowa zasadnicza – 13400 m²
 • Wykonanie materaca – 1850 m²
 • Warstwa mrozoochronna – 4200 m²
 • Dren średnicy 200 mm – 100 mb

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonanie zasypki za przyczółkami i stożkami – 30%, zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego – 50%
 • WS-40: Sprężenie i nasunięcie segmentu drugiego ustroju nośnego nitka prawa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie ustroju nośnego segment trzeci nitka lewa – etap I oraz II – 100%, zbrojenie oraz betonowanie ustroju nośnego segment trzeci nitka prawa – etap I – 100%, betonowanie fundamentu P12 nitka lewa – 100%
 • WS-41: Zbrojenie słupów P2 nitka lewa, P4 nitka prawa oraz lewa, P5 nitka lewa i prawa, P6 nitka lewa oraz prawa – 100%, betonowanie słupów P3 nitka lewa, P2 nitka lewa i prawa, P10 nitka lewa oraz prawa – 100%, betonowanie fundamentu P2 nitka prawa – 100%, wykonanie zasypki fundamentu P5 – 100%
 • PG-42: Zbrojenie i szalowanie ściany oporowej P2 – 100%, montaż prefabrykatów – 30%
 • WD-43: Zbrojenie i szalowanie korpusu P3 – 25%
 • MS-44: Zasypka za przyczółkami P1, P3 – 50%, zbrojenie oraz szalowanie murka oporowego – 50%
 • MS-44A: Wykonanie zasypek przyczółków P1, P2 – 80%
 • WS-45: Betonowanie korpusu P8 nitka prawa – 100%, betonowanie poprzecznic P8 nitka lewa, P3 nitka lewa – 100%, betonowanie słupów P2.6, P5.6, P6.6 – 100%, zbrojenie fundamentu P1 nitka prawa – 90%
 • WS-45A: Wykonanie zasypki fundamentu warstwa trzecia P1, P2 – 100%
 • MS-46: Zasypka za przyczółkiemP1, P3 – 40%, betonowanie murka oporowego stożka P1 nitka lewa oraz P3 nitka prawa – 8 m³
 • MS-46A: Betonowanie ustroju nośnego – 100%
 • WD-46A: Zbrojenie i szalowanie poprzecznic P2 – 100%, betonowanie poprzecznic P2 – etap I – 100%
 • WS-47: Sprężanie i nasuwanie ustroju nośnego segment siódmy nitka lewa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie segmentu ósmego ustroju nośnego nitka lewa – etap I oraz II – 100%, betonowanie ustroju nośnego segment szósty nitka prawa – etap II – 100%, betonowanie filarów P6 nitka prawa – 100%
 • WD-48: Betonowanie ciosów podpory P3 – 0.2 m³, betonowanie ścianki zaplecznej podpory P3 – 8.5 m³, montaż łożysk na podporze P1, P3 – 6 szt.
 • WS-49: Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segmentu jedenastego nitka prawa – 100%, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segmentu dwunastego nitka lewa – 100%, wysunięcie ustroju nośnego segment dwunasty nitka lewa oraz segment jedenasty nitka prawa, zbrojenie ustroju nośnego segmentu dwunastego nitka prawa oraz segmentu trzynastego nitka lewa – 70%, zbrojenie i deskowanie korpusu P1 – 30%
 • WS-52: Zbrojenie oraz betonowanie ustroju nośnego segment trzynasty ( obie nitki) – etap I oraz II – 100%, wysunięcie segmentów dwunastych ustroju nośnego – 100%
 • PG-53: Betonowanie gzymsów podpór P2 – 100%
 • WS-54: Zbrojenie oraz betonowanie ustroju nośnego segment trzynasty nitka lewa – etap I oraz II – 100%, wysuw segmentu dwunastego ustroju nośnego nitki lewej – 100%, zbrojenie ustroju nośnego segmentów czternastego nitka lewa oraz trzynastego nitka prawa - 50%, betonowanie przyczółka P1 nitka lewa – 100%
 • PG-55: Zbrojenie fundamentu P1 – 15%
 • WS-56: Zbrojenie i deskowanie skrzydła P2 nitka prawa – 100%, betonowanie skrzydła P1 nitka prawa – 100%
 • WS-57: Wykonanie zasypki P7 – 100%, zbrojenie słupów P2 – 95%
 • WS-57A: Betonowanie skrzydła P1 nitka prawa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie poprzecznicy P7, P8 – 100%, montaż konstrukcji stalowej jezdnia prawa – 10%, wykonanie zasypek fundamentów P8 – 80%
 • WD-59: Zbrojenie i deskowanie korpusu P3 – 100%, deskowanie poprzecznicy P2 – 35%
 • PZ-44: Betonowanie fundamentu – etap I, II oraz III – 100%
 • PZ-59: Zbrojenie fundamentu skrzydeł – 50%

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD81, KD28a, KD28, KD29, KD2a, KD3, KD10, KD50, KD-11, WSP-149 do WSP-163 w ilościach:
  - Studnie – 11 szt.
  - Wpusty – 10 szt.
  - Kanał – 134,14 mb.
  - Wyloty – 8 szt.
 • Melioracje: Rów melioracyjny R-M2 – Umocnienie dna i skarp rowu kiszką faszynową / narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie – 15 mb., Rów melioracyjny R-F – Roboty ziemne – odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 150 mb., Rów melioracyjny R06b – Roboty ziemne – odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 280 mb.
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – Kanał technologiczny – 167 mb.Tydzień 33/2021 – 14.08.2021 r. – 20.08.2021 r.

W trzydziestym trzecim tygodniu 2021 r. (14.08.2021 r. - 20.08.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 667 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 851 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 39781 m³
 • Nasyp – 42004 m³
 • Zdjęcie humusu – 7350 m²
 • Wykonanie przepustu drogowego – 6 szt.
 • Podbudowa zasadnicza – 13080 m²
 • Podbudowa pomocnicza – 2275 m²
 • Wykonanie materaca – 4730 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonanie zasypki za przyczółkami – 800 m³, Montaż belek T21 – 34 szt.
 • WS-40: Wysunięcie segmentu drugiego ustroju nośnego nitka lewa – 100%, betonowanie ustroju nośnego segment drugi nitka prawa – etap I i II – 100% zbrojenie segmentu drugiego nitka prawa, segmentu trzeciego nitka prawa i lewa, – etap I – 80%, betonowanie fundamentów P9 nitka prawa i lewa – 100%, zbrojenie filarów P10 nitka prawa – 50%
 • WS-41: Zbrojenie słupów P4, P6 nitka prawa i lewa, słupów – 100%, betonowanie słupów P6 nitka prawa i lewa 81 m³, betonowanie słupów P4 nitka prawa i lewa – 60 m³, betonowanie słupów P10 nitka prawa – 76 m³, betonowanie słupów P11 nitka lewa – 38 m³, zbrojenie poprzecznicy P9 nitka prawa – 100%, zbrojenie słupów P2 nitka lewa – 100%
 • PG-42: Wykonanie zasypki fundamentów – 100 m³, betonowanie ścian oporowych P2 nitka lewa i P1 nitka lewa – 68 m³, montaż prefabrykatów – 15%
 • WD-43: Betonowanie filarów P2 – 18,5 m³
 • MS-44: Zasypka fundamentów do poziomu drenażu P1, P3 – 100%
 • WS-45: Zbrojenie korpusu przyczółka P8 nitka prawa – 90%, betonowanie słupów P5.4, P5.5 – 100%, betonowanie poprzecznicy P6 nitka lewa i P7 nitka lewa – 100%, szalowanie poprzecznic P6 nitka lewa i P7 nitka lewa – 100%
 • WS-45A: Wykonanie zasypki fundamentu warstwa trzecia P1, P2 nitka prawa – 100%
 • MS-46: Zasypka fundamentów do poziomu drenażu P1, P3 – 100%
 • MS-46A: Betonowanie ustroju nośnego – 30%, ułożenie odwodnienia za przyczółkiem – 75%
 • WD-46A: Zbrojenie i szalowanie P3 – 100%, wykonanie korpusu i skrzydeł przyczółka P3 – 100%
 • WS-47: Wysuwanie ustroju nośnego segmentu piąty nitka prawa – 100%, nasuwanie ustroju nośnego segmentu szóstego nitka lewa – 100%, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segmentu siódmego nitka lewa – etap I i II – 100%, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segmentu piątego nitka prawa – etap II – 100%, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segmentu szóstego nitka prawa – etap I – 100%
 • WD-48: Zbrojenie korpusu podpory P3 – 100%, betonowanie korpusu P3 – 72 m³
 • WS-49: Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segmentu jedenastego nitka lewa – 100%, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego segmentu dziesiątego nitka prawa – 100%, wysunięcie ustroju nośnego segment jedenasty nitka lewa oraz segment dziesiąty nitka prawa, zbrojenie ustroju nośnego segmentu dwunastego nitka lewa oraz segmentu jedenastego nitka prawa – 70%
 • WS-52: Zbrojenie ustroju nośnego segmentu dwunastego nitka prawa i lewa – etap I i II – 100%, betonowanie ustroju nośnego segmentu dwunastego nitka prawa i lewa – etap I – 224 m³, betonowanie ustroju nośnego segmentu dwunastego nitka prawa i lewa – etap II – 295 m³, zbrojenie korpusu przyczółka P14 nitka prawa – 70%, szalowanie korpusu przyczółka P14 nitka prawa – 60%, wysunięcie segmentu jedenastego nitka prawa i lewa – 100%
 • PG-53: Betonowanie gzymsów podpór P1 – 100%
 • WS-54: Betonowanie i zbrojenie ustroju nośnego segmentu dwunastego nitka prawa - etap I i II – 100%, nasuwanie ustroju nośnego segmentu jedenastego nitka prawa, segmentu dwunastego nitka lewa – 100%, zbrojenie przyczółka P1 nitka lewa – 95%
 • WS-56: Zbrojenie i betonowanie korpusu P1 nitka prawa – 100%
 • WS-57: Wykonanie zasypki P7 – 50%
 • WS-57A: Zbrojenie skrzydła P1 nitka prawa – 100%, deskowanie skrzydła P1 nitka prawa – 60%, betonowanie i zbrojenie poprzecznicy P5 – 100% betonowanie i zbrojenie poprzecznicy P6 i 100%
 • WD-59: Zbrojenie i betonowanie korpusu P1 – 100%, zbrojenie i deskowanie korpusu P3 – 50%
 • PZ-44: Zbrojenie fundamentu – 100%
 • PZ-45: Betonowanie fundamentu – etap II i III – 100%
 • PZ-50: Zbrojenie i betonowanie fundamentów skrzydeł – 100%
 • PZ-51: Zbrojenie fundamentów skrzydeł – 90%
 • PZ-52: Zbrojenie i betonowanie fundamentów skrzydeł – 100%
 • PZ-57: Zbrojenie skrzydeł – 30%, zbrojenie wlotu – 50%

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, posadowienie wpustów, ułożenie rury, ustawianie przykanalików na kolizjach: KD31, KD57, KD84, KD14, KD11, KD19, KD22, KD81, KD51, WSL-75 do WSL-82, WSL-66 do WSL-82, WPUSTY WSL-93 do WSL-99, WSP-149 do WSP-163, WSL-LUB/17 do WSL-LUB/26, WSP-LUB/11 do WSP-LUB/18 w ilościach:
  - Studnie – 78 szt.
  - Wpusty – 58 szt.
  - Kanał – 790,38 mb
  - Wyloty – 1 szt.
 • Teletechnika: Prace przełączeniowe linii telekomunikacyjnych kolizji T-13 – 100%, prace porządkowe kolizji T-8 – 100%
 • Melioracje: Rów melioracyjny R-F– odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 200mb, rów melioracyjny R-M2 - wykopy, profilowanie skarp, wykonanie gurtów drewnianych – 15 mb
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – Kanał technologiczny – 56 m
 • Elektroenergetyka: Przepusty pod zasilanie - budowa przepustu kablowego – 43,6 m, przepusty pod oświetlenie - budowa przepustu kablowego, prace związane z przebudową kolizji elektroenergetycznych – 100%
Obiekt WS-47
Obiekt WS-52
Km 58+900 odwodnienie trasy główej typu liniowego25.08.2021

W dniu 25.08.2021 r. z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu na OUD Bolków odbyło się spotkanie z cyklu „Transeuropejskiej koordynacji działań na styku drogi ekspresowej S3 i autostrady D11” koordynujące działania stron polskiej i czeskiej. Przedmiotem spotkania było przedstawienie i omówienie stanu zaawansowania prac po stronie czeskiej dla autostrady D11 oraz prac i robót po stronie polskiej na Zadaniu III oraz Zadaniu IV w ciągu odcinka drogi ekspresowej S3 Bolków – granica państwa.

Wizytację na budowie rozpoczęto od obiektu WS-52 usytuowanego w km 64+330,15 trasy głównej zadania S3 IV. Wiadukt docelowo będzie posiadał 569.70m długości oraz 27.90m szerokości. Obiekt składa się z czternastu podpór, (z czego podpora pierwsza oraz czternasta to przyczółki), na których wykonane zostanie dziewiętnaście segmentów ustroju nośnego. Układ statyczny jest trzynastoprzęsłowy o konstrukcji sprężonej kablobetonowej i przekroju skrzynkowym.

Obiekt jest wykonywany metodą nasuwania podłużnego, która polega na przesuwaniu gotowej konstrukcji mostu z przyczółka na kolejne podpory. Poza przyczółkiem w stałym deskowaniu betonuje się około 25 metrowe elementy skrzynkowej konstrukcji nośnej. Po stwardnieniu spręża się je podłużnie centrycznie, odpowiednio do stanów napięcia, jakie mogą wystąpić w fazie nasuwania. Następnie zwalnia się deskowanie i wysuwa się elementy za pomocą specjalnego układu pras hydraulicznych na teflonowych łożyskach ślizgowych w kierunku przeszkody. Do pierwszego elementu przytwierdzony jest awanbek, w celu zmniejszenia momentów wspornikowych, które występują przed osiągnięciem przez ten wspornik kolejnych filarów. Następne elementy każdorazowo dobetonowuje się bezpośrednio do elementu poprzedniego, przy czym zbrojenie wzdłużne przechodzi przez styk roboczy. Po wykonaniu wszystkich elementów, gdy most znajduje się już w ostatecznym swoim położeniu, spręża się dalsze kable wymagane dla przejęcia pełnego obciążenia użytkowego. Zaletami stosowania metody nasuwania podłużnego jest ograniczenie przestrzeni, na której prowadzone są prace budowlane, zmniejszenie ilości deskowań w stosunku do tradycyjnych rozwiązań, możliwość prowadzenia prac niezależnie od warunków atmosferycznych. Ponadto realizacja przeprowadzona w ten sposób jest dużo bardziej efektywna. Za pomocą metody nasuwania podłużnego możliwe jest wykonywanie obiektów nad czynnymi drogami i liniami kolejowymi bez konieczności ich zamykania.

Zaawansowanie obiektu wynosi około 45%, w tym:
- wysunięto dwanaście segmentów ustroju nośnego (63,16%),
- wykonano 100% podpór P1-P13,
- zrealizowano w około 40% podporę P14.
Tydzień 32/2021 – 07.08.2021 r. – 13.08.2021 r.

W trzydziestym drugim tygodniu 2021 r. (07.08.2021 r. - 13.08.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 233 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 832 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 28960 m³
 • Nasyp – 31820 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 5 szt.
 • Podbudowa zasadnicza – 19250 m²
 • Podbudowa pomocnicza – 4390 m²
 • Wymiana gruntu – 1500 m³
 • Wykonanie materaca – 2750 m²
 • Warstwa mrozoodporna – 2150 m²
 • Ułożenie ścieku trójkątnego – 40 mb

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Betonowanie podwalin P1 nitka lewa – 5m³, zasypka fundamentów do poziomu drenażu – 300m³, wykonanie drenażów – 400m²
 • WS-40: Nasunięcie segmentu pierwszego ustroju nośnego nitka prawa – 100%, betonowanie segmentu drugiego ustroju nośnego nitka lewa – etap I, II – 100%, zbrojenie segmentu drugiego ustroju nośnego nitka prawa, segmentu trzeciego nitka lewa – etap I – 80%, Betonowanie fundamentów P11 nitka prawa oraz lewa – 100%, zbrojenie fundamentu P9 – 50%, zbrojenie filarów P10 nitka lewa – 100%
 • WS-41: Betonowanie słupów P12 nitka lewa – 100%, betonowanie korpusu P1 nitka prawa – 100%, zbrojenie słupów P7 nitka lewa, P8 nitka lewa, P9 nitka lewa, P10 nitka lewa– 100%, betonowanie słupów P7 nitka lewa oraz prawa, P9 nitka lewa, P8 nitka lewa – 100%, betonowanie słupów P8 nitka prawa , P9 nitka prawa – 100%
 • PG-42: Wykonanie zasypki fundamentów – 100m³, zbrojenie i szalowanie ściany oporowej P2 nitka lewa – 90%
 • WD-43: Zbrojenie i szalowanie filarów – 10%
 • MS-44A: Wykonanie zasypki przyczółka P1, P2 – 50%, demontaż deskowania ustroju nośnego – 100%
 • WS-45: Zbrojenie oraz betonowanie korpusu przyczółka P1 nitka lewa – 100%, zbrojenie korpusu przyczółka P8 nitka prawa – 70%, zbrojenie filarów P5 nitka prawa – 100%, betonowanie poprzecznic P4 nitka lewa, P5 nitka lewa – etap I – 100%, zbrojenie poprzecznic P4 nitka lewa, P5 nitka lewa, P6 nitka lewa, P7 nitka lewa – 100%
 • WS-45A: Betonowanie ustroju nośnego nitka prawa – 100%, betonowanie podwaliny P1 nitka prawa, P2 nitka lewa – 100%
 • MS-46: Układanie desek pomiędzy belkami typu T – 100%
 • MS-46A: Deskowanie ustroju nośnego – 100%, wykonanie zasypki przyczółka P1, P2 – 50%
 • WD-46A: Betonowanie ścianki zaplecznej przyczółka P1 – 100%, montaż zbrojenia korpusu i skrzydeł P3 – 90%
 • WS-47: Nasunięcie segmentu czwartego nitki prawej oraz piątego nitki lewej – 100%, zbrojenie oraz betonowanie ustroju nośnego segment szósty nitka lewa – etap I, II – 100%, zbrojenie oraz betonowanie ustroju nośnego segment piąty nitka prawa – etap I – 100%, betonowanie filarów P6 nitka lewa – 100%
 • WD-48: Wykonanie zasypki fundamentów podpór P1, P2, P3 – 90%, betonowanie korpusu P1 oraz ścianki zaplecznej P1 – 78,5m³, betonowanie ciosów podpory P1 – 0.2m³, wykonanie izolacji cienkiej słupów podpory P2 – 100%, zbrojenie korpusu podpory P3 – 70%
 • WS-49: Zbrojenie oraz betonowanie ustroju nośnego segmentu dziesiątego nitka lewa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie segmentu dziewiątego nitka prawa – 100%, zbrojenie etap I segmentu jedenastego nitki lewej oraz dziesiątego nitki prawej na stanowisku do prefabrykacji zbrojenia – 70%, betonowanie ciosów podpory P4 – 1.8m³
 • WS-52: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu jedenastego ustroju nośnego nitka prawa oraz lewa – 100%, zbrojenie korpusu przyczółka P14 nitka prawa – 50%, wysunięcie segmentu dziesiątego nitka prawa oraz lewa – 100%
 • WS-54: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu jedenasty nitka prawa oraz dwunasty nitka lewa – 100%, wysunięcie segmentu dziesiątego nitka prawa oraz jedenastego nitka lewa – 100%, deskowanie i zbrojenie przyczółka P1 nitka lewa – 30%
 • WS-56: Zbrojenie oraz betonowanie korpusu P2 nitka prawa – 100%, wykonanie zasypki fundamentów P1 – 100%
 • WS-57: Wykonanie izolacji cienkiej fundamentu P7 – 100%, wykonanie zasypki fundamentu P7 – 50%
 • WS-57A: Betonowanie ciosów podłożyskowych P3 nitka lewa, P6 nitka lewa, P7 nitka lewa, P8 nitka lewa – 100%, betonowanie poprzecznicy P1, P2 – 100%
 • MS-58: Betonowanie korpusu P1 – 100%, zbrojenie i deskowanie korpusu P1 – 100%, betonowanie ciosów P1, P5 – 100%
 • WD-59: Zbrojenie oraz deskowanie korpusu P1 – 90%, zbrojenie korpusu P3 – 60%
 • PZ-44: Zbrojenie fundamentu – 40%
 • PZ-45: Betonowanie fundamentu etap I – 100%
 • PZ-47: montaż prefabrykatów – 100%
 • PZ-50: Zbrojenie fundamentu skrzydeł – 50%
 • PZ-51: Zbrojenie fundamentu skrzydeł – 50%
 • PZ-52: Zbrojenie fundamentu skrzydeł – 50%
 • PZ-57: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentów skrzydeł – 100%

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, posadowienie wpustów, ułożenie rury, ustawianie przykanalików na kolizjach: KD65, KD81, KD22, KD31, KD57, KD84, KD14, KD11, KD19, WSL-66 do WSL-87, WSL-93 do WSL-99, WSP-149 do WSP-163, WSL-LUB/17 do WSL-LUB/26, w ilościach:
  - Studnie – 29 szt.
  - Wpusty – 45 szt.
  - Kanał – 639.7 8mb.
  - Wyloty – 1 szt.
 • Teletechnika: Prace przełączeniowe linii telekomunikacyjnych kolizji T-8 – 100%
 • Melioracje: Przebudowa rzeki Bóbr – humusowanie skarp, wypełnienie dna koryta rzeki – 60%, rów melioracyjny R-M2 – wykopy, profilowanie skarp, umocnienie narzutem kamiennym na geowłókninie wraz z wykonaniem gruntów drewnianych – 170mb.
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – Kanał technologiczny – 80mb.
 • Elektroenergetyka: Prace porządkowe kolizja 4SN – 100%.
Km 55+050 roboty brukarskie na rondo WKGPN - wykonywanie opaski z granitu
Km 59+350 wzmocnienie warstwy GWN na WKGPŁD odcinek między rondami
Km 59+250 wylot przepustu z blachy falistej HCPA-27 (rów R06) na DW367 P-17.6Tydzień 31/2021 – 31.07.2021 r. – 06.08.2021 r.

W trzydziestym pierwszym tygodniu 2021 r. (31.07.2021 r. - 06.08.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 252 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 844 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 48365 m³
 • Nasyp – 37420 m³
 • Zdjęcie humusu – 7780 m²
 • Wykonanie przepustu drogowego – 3 szt.
 • Podbudowa zasadnicza – 11935 m²
 • Podbudowa pomocnicza – 9300 m²
 • Wymiana gruntu – 1190 m³
 • Wykonanie materaca – 4660 m²
 • Ustawianie krawężników kamiennych – 60 mb

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Betonowanie poprzecznicy P2 etap I – 100%, betonowanie podwalin P1, P3 – 12m³
 • WS-40: Nasunięcie segmentu pierwszego ustroju nośnego nitka lewa – 100%, betonowanie segmentu pierwszego ustroju nośnego nitka prawa – etap II – 100%, zbrojenie segmentu drugiego ustroju nośnego nitka lewa – 100%, Betonowanie fundamentów P8 nitka prawa, P10 nitka lewa – 100%, zbrojenie fundamentu P11 – 50%
 • WS-41: Betonowanie słupów P14 nitka lewa – 100%, zbrojenie korpusu P1 nitka prawa – 100%, zbrojenie słupów P8 nitka prawa – 100%, betonowanie słupów P13 nitka lewa – 100%, betonowanie słupów P8 nitka prawa, P9 nitka prawa – 100%, zbrojenie słupów P9 nitka lewa – 100%
 • PG-42: Wykonanie zasypki fundamentów – 100%
 • WD-43: Betonowanie ławy fundamentowej P3 – 100%
 • MS-44: Zbrojenie oraz betonowanie ustroju nośnego – 100%
 • MS-44A: Wykonanie zasypki za przyczółkami P1, P2 – warstwa I – 100%
 • WS-45: Betonowanie słupów P4 nitka prawa – 100%, montaż łożysk P6, P7, P8 – 100%, zbrojenie poprzecznic P4 nitka lewa, P5 nitka lewa – 100%, zbrojenie korpusu P1 nitka lewa – 100%, zbrojenie korpusu P8 nitka prawa -80%
 • WS-45A: Betonowanie ustroju nośnego nitka prawa – 30%, betonowanie podwaliny P1 nitka prawa, P2 nitka lewa – 100%
 • MS-46: Montaż wsporników – 100%, układanie desek pomiędzy belkami typu T – 100%
 • MS-46A: Deskowanie ustroju nośnego – 40%, wykonanie zasypki za przyczółkami P1, P2 – warstwa I – 100%
 • WD-46A: Zbrojenie ścianki zaplecznej – 100%, szalowanie korpusu przyczółka P3 – 40%
 • WS-47: Betonowanie ustroju nośnego segment piąty nitka lewa, segment czwarty nitka prawa – 100%, betonowanie ciosów łożyskowych P4 – 100%, zbrojenie słupów P8 – 25%
 • WD-48: Zbrojenie korpusu P1 – 100%, zbrojenie korpusu P3 – 50%, wykonanie izolacji cienkiej na fundamentach podpór P1, P2, P3 – 100%
 • WS-49: Zbrojenie oraz betonowanie ustroju nośnego segmentu dziewiątego nitka lewa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie segmentu ósmego nitka prawa – 100%, wysunięcie segmentu ósmego nitka prawa, dziewiątego nitka lewa – 100%
 • WS-52: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu dziesiątego ustroju nośnego nitka prawa oraz lewa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie filarów P12 nitka lewa, P13 nitka lewa oraz prawa – 100%, wysunięcie segmentu dziewiątego nitka prawa oraz lewa – 100%
 • PG-53: Zbrojenie gzymsów podpór P1 i P2 – 100%
 • WS-54: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu dziesiątego nitka prawa oraz jedenastego nitka lewa– 100%, wysunięcie segmentu dziewiątego nitka prawa oraz dziesiątego nitka lewa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie korpusu przyczółka P1 nitka prawa – 100%, Zbrojenie, deskowanie skrzydła przyczółka P1 nitka prawa – 50%
 • WS-56: Zbrojenie korpusu P2 nitka prawa – 65%, Betonowanie ścianki zaplecznej P1 nitka lewa – 100%, wykonanie zasypki fundamentów P1, P2 – 40%
 • WS-57: Przygotowanie styku betonu na podporze P1 nitka prawa oraz P2 nitka prawa – 100%
 • WS-57A: Zbrojenie skrzydła P1 nitka prawa – 30%, deskowanie skrzydła P1 nitka prawa – 20%, betonowanie ciosów podłożyskowych P7 nitka lewa oraz P8 nitka lewa – 100%, deskowanie poprzecznicy P1, P2 – 100%
 • MS-58: Betonowanie korpusu P1 – 100%, zbrojenie i deskowanie korpusu P1 – 100%, betonowanie ciosów P1, P5 – 100%
 • WD-59: Zbrojenie oraz deskowanie korpusu P1 – 65%, zbrojenie korpusu P3 – 50%
 • PZ-43: Wykonanie podlewki prefabrykatu – 100%, wykop pod fundament skrzydeł – 100%
 • PZ-44: Zbrojenie fundamentu – 40%
 • PZ-45: Zbrojenie fundamentu – 95%
 • PZ-46: Wykop pod fundament skrzydeł – 100%
 • PZ-47: Wykop pod fundament skrzydeł – 100%
 • PZ-48: Wykop pod fundament skrzydeł – 100%
 • PZ-49: Betonowanie fundamentu etap III – 100%, wykop pod fundament skrzydeł – 100%
 • PZ-50: Zbrojenie fundamentu skrzydeł – 50%
 • PZ-57: Zbrojenie fundamentów skrzydeł – 75%
 • PZ-59: Wykonanie podlewki prefabrykatu – 100%, wykop pod fundament skrzydeł – 100%

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału KD79, KD81, KD75, KD31, KD57, KD84, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej – KD11, KD14, KD19, posadowienie wpustów, ułożenie rury, ustawianie przykanalików – WSL-66 do WSL-87, WSL-93 do WSL-99, WSP-149 do WSP-163.
 • Teletechnika: Budowa kanalizacji kablowej kolizji T-8 – 98%
 • Melioracje: Przebudowa rzeki Bóbr, umocnienia koryta narzutem kamiennym na geowłókninie – 100%, rów melioracyjny R-M – Roboty ziemne Odhumusowanie, wykopy – 60%, rów melioracyjny R-M2 – Roboty ziemne Odhumusowanie, wykopy – 70%
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – przepust pod trasą główną – 0,9%
 • Elektroenergetyka: Prace porządkowe kolizja 4SN – 100%, budowa przepustu kablowego – 9,5%
 • Gazociągi: Zlikwidowanie kolizji na odcinkach GŚ-3/s-2 – 100%, zamontowanie słupów o znaczeniowo pomiarowych na kolizji GW-6 – 100%
WS-41
WS-52
Km 68+200 strona lewa GWN pomiar poprzecznyTydzień 30/2021 – 24.07.2021 r. – 30.07.2021 r.

W trzydziestym tygodniu 2021 r. (24.07.2021 r. - 30.07.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 253 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 838 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 33530 m³
 • Nasyp – 33460 m³
 • Zdjęcie humusu – 11700 m²
 • Wykonanie przepustu drogowego – 5 szt.
 • Podbudowa zasadnicza – 4290 m²
 • Podbudowa pomocnicza – 3900 m²
 • Wymiana gruntu – 5400 m³
 • Wykonanie materaca – 2300 m²
 • Warstwa mrozoochronna – 6950 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Betonowanie poprzecznicy P3 etap I – 100%, betonowanie filarów P2 – 100%, beton podkładowy pod podwaliny P3 – 100%, wykonanie zasypki fundamentów – 100%
 • WS-40: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu pierwszego ustroju nośnego nitka lewa etap drugi – 100%, montaż awanbeków wytwórnia ustroju nośnego – 10%, zbrojenie oraz betonowanie oczepów P8 nitka lewa – 100%
 • WS-41: Betonowanie słupów P14 nitka prawa – 100%, zbrojenie korpusu P1 nitka prawa – 85%, zbrojenie słupów P8 nitka lewa – 100%
 • PG-42: Betonowanie ścian pod konstrukcję P2 nitka prawa – 15 m³, zbrojenie ścian oporowych – 30%
 • WD-43: Zbrojenie fundamentu P3 – 90%
 • MS-44: Montaż zbrojenia ustroju nośnego – 95%
 • MS-44A: Ułożenie drenaży za przyczółkiem P1, P2 – 100%
 • WS-45: Zbrojenie oraz betonowanie ścianki zaplecznej P8 nitka lewa - 100%, betonowanie słupów P2 – 100%, betonowanie ciosów podłożyskowych P6, P7, P8 – 100%
 • WS-45A: Zbrojenie ustroju nośnego nitka prawa – 100%, izolacja cienka P1, P2 – 100%
 • MS-46A: Deskowanie ustroju nośnego – 40%
 • WD-46A: Zbrojenie korpusu P3 – 65%, szalowanie korpusu przyczółka P3 – 40%
 • WS-47: Betonowanie ustroju nośnego segment czwarty nitka prawa– 100%, nitka lewa – 100%, wysunięcie segmentu czwartego nitka lewa oraz segmentu trzeciego nitka prawa – 100%, betonowanie segmentu czwartego nitka lewa – 100%
 • WD-48: Zbrojenie korpusu P1 – 50%, zbrojenie korpusu P3 – 20%
 • WS-49: Zbrojenie oraz betonowanie słupów P2 nitka prawa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie segmentu ósmego nitka lewa – 100%, zbrojenie segmentu ósmego - etap pierwszy – 80%, wysunięcie segmentu siódmego – 100%, wykonanie zasypki P1 – 100%
 • WS-52: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu dziewiątego ustroju nośnego – 100%, zbrojenie oraz betonowanie filarów P12 nitka prawa – 100%, wysunięcie segmentu ósmego nitki prawej – 100%
 • PG-53: Betonowanie ścian podpory P2 – 40 m³
 • WS-54: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu dziewiątego nitka lewa oraz ósmego nitka prawa– 100%, wysunięcie segmentu ósmego nitka prawa oraz dziewiątego nitka lewa – 100%, zbrojenie korpusu przyczółka P1 nitka prawa – 50%
 • WS-56: Zbrojenie oraz betonowanie korpusu P1 nitka lewa – 35%
 • WS-57A: Deskowanie oraz betonowanie korpusu przyczółka P8 nitka prawa – 100%, betonowanie ciosów podłożyskowych P3, P7– 50%, deskowanie poprzecznicy P2 – 30%
 • MS-58: Betonowanie korpusu P5 – 100%, zbrojenie i deskowanie korpusu P1 – 90%
 • WD-59: Zbrojenie oraz deskowanie korpusu P1 – 50%
 • PZ-42: Wykonanie izolacji cienkiej – 100%, wykonanie zasypki – 100%
 • PZ-44: Zbrojenie fundamentu – 20%
 • PZ-45: Zbrojenie fundamentu – 20%
 • PZ-46: Betonowanie fundamentu etap II, III – 100%
 • PZ-49: Betonowanie fundamentu etap I, II – 100%
 • PZ-50: Wykonanie betonu podkładowego pod skrzydła – 100%
 • PZ-51: Wykonanie betonu podkładowego pod skrzydła – 100%
 • PZ-52: Wykonanie betonu podkładowego pod skrzydła – 100%
 • PZ-57: Zbrojenie fundamentów skrzydeł – 10%
 • PZ-59: Montaż prefabrykatów – 100%

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału KD24, KD31, KD20, KD84, KD81, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej – KD31, KD57, KD84 – 60%, wykonanie przejścia pod drogą D27 – KD19 – 6%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej – KD14, KD11 – 5%
 • Teletechnika: Budowa kanalizacji kablowej kolizji T-8 – 98%
 • Melioracje: Roboty ziemne, profilowanie nowego koryta rzeki Bóbr, umocnienia koryta narzutem kamiennym na geowłókninie – 100%, rów melioracyjny R-F – Roboty ziemne Odhumusowanie, wykopy – 20%, rów melioracyjny R-M2 – Roboty ziemne Odhumusowanie, wykopy – 10%
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – przepust pod trasą główną – 0.9%
 • Elektroenergetyka: Prace ziemne, kucie w skale kolizja 4SN – 100%, budowa przepustu kablowego – 9,5%
 • Gazociągi: Zlikwidowanie kolizji na odcinkach GŚ-3/s-2 – 100%, zamontowanie słupów o znaczeniowo pomiarowych na kolizji GW-6 – 100%
Km 60+650 do 60+400 8-ma wzmocnionego warstwa nasypu
Km 58+923 wykonywanie zasypek na PZ-42
Ok. km 60+200
WS-47Tydzień 29/2021 – 17.07.2021 r. – 23.07.2021 r.

W dwudziestym dziewiątym tygodniu 2021 r. (17.07.2021 r. - 23.07.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 254 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 836 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 45130 m³
 • Nasyp – 38150 m³
 • Wykonanie rowów – 570 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 2 szt.
 • Podbudowa zasadnicza – 9900 m²
 • Podbudowa pomocnicza – 4100 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Betonowanie poprzecznicy P1 – 100%, zbrojenie poprzecznicy P3 – 75%
 • WS-40: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu pierwszego ustroju nośnego nitka lewa etap drugi – 100%, montaż awanbeków wytwórnia ustroju nośnego – 10%, zbrojenie oraz betonowanie oczepów P7 – 100%
 • WS-41: Betonowanie słupów P14 nitka prawa – 100%, zasypka fundamentów P1, P3 – 100%, zbrojenie słupów P9 nitka prawa, P10 nitka prawa – 100%, zbrojenie korpusu P1 nitka prawa – 70%, betonowanie korpusu P15 nitka prawa – 100%
 • PG-42: Betonowanie ścian pod konstrukcję P1, P2 nitka lewa – 43.5 m³
 • WD-43: Zbrojenie fundamentu P3 – 50%
 • MS-44: Montaż zbrojenia ustroju nośnego – 70%
 • MS-44A: Betonowanie ustroju nośnego – 100%
 • WS-45: Zbrojenie korpusu przyczółka P1 nitka lewa – 40%, betonowanie słupów P4 – 100%
 • WS-45A: Zbrojenie ustroju nośnego nitka prawa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie podwalin stożków nasypowych P1 nitka lewa – 100%
 • MS-46: Montaż belek typu T
 • MS-46A: Zbrojenie oraz betonowanie podwaliny stożków nasypowych P2 nitka lewa – 100%
 • WD-46A: Zbrojenie korpusu P3 – 65%, betonowanie korpusu przyczółka P1 – 100%
 • WS-47: Betonowanie ustroju nośnego segment trzeci nitka prawa – 100%, nitka lewa – 100%, wysunięcie segmentu trzeciego nitka lewa – 100%, betonowanie segmentu czwartego nitka lewa – etap pierwszy – 100%
 • WD-48: Zbrojenie oraz betonowanie słupów podpory P2 – 100%
 • WS-49: Zbrojenie oraz betonowanie słupów P2 nitka lewa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie segmentu siódmego nitka prawa oraz lewa – 100%, zbrojenie segmentu ósmego - etap pierwszy – 80%, wysunięcie segmentu siódmego – 100%
 • WS-52: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu ósmego ustroju nośnego – 100%, zbrojenie oraz betonowanie filarów P11 – 100%, wysunięcie segmentu siódmego – 100%
 • PG-53: Betonowanie ścian podpory P1, P2 – 100%
 • WS-54: Zbrojenie oraz betonowanie filarów P4 nitka prawa, zbrojenie oraz betonowanie segmentu ósmego nitka prawa – 100%, wysunięcie segmentu ósmego – 100%, zbrojenie korpusu przyczółka P1 nitka prawa – 50%, zbrojenie segmentu dziewiątego nitka lewa – 100%
 • PG-55: Wymiana gruntu P2– warstwa IV – 100%, wymiana gruntu P2 – warstwa IV, V – 100%
 • WS-56: Zbrojenie korpusu P1 nitka lewa – 35%, betonowanie korpusu P2 nitka lewa – 100%, wykonanie izolacji cienkiej na fundamencie P1 – 100%
 • WS-57: Wykonanie izolacji cienkiej fundamentów P6 -100%, wykonanie zasypki fundamentu P6 – 100%
 • WS-57A: Zbrojenie oraz betonowanie filarów P7 – 50%, deskowanie korpusu przyczółka P8 nitka prawa – 100%, betonowanie ciosów podłożyskowych P5, P6, P7, P8 – 50%
 • MS-58: Zbrojenie korpusu P5 – 100%, betonowanie ciosów P2, P4 – 100%
 • PZ-42: Wykonanie izolacji cienkiej – 100%, wykonanie drenażu – 100%, wykonanie zasypki – 100%
 • PZ-43: Betonowanie fundamentu etap II, III – 100%, montaż prefabrykatów – 100%
 • PZ-45: Beton podkładowy pod fundament – 100%
 • PZ-46: Betonowanie fundamentu etap I – 100%
 • PZ-50: Wykonanie wykopu pod skrzydła – 100%
 • PZ-51: Wykonanie izolacji grubej – 100%
 • PZ-52: Wykonanie wykopu pod skrzydła – 100%

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału KD26, KD31, KD20, KD84, KD81, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej – KD31 – 60%, wykonanie przejścia pod drogą D27 – KD19 – 6%
 • Teletechnika: Budowa kanalizacji kablowej kolizji T-8 – 98%
 • Melioracje: Roboty ziemne, profilowanie nowego koryta rzeki Bóbr, umocnienia koryta narzutem kamiennym na geowłókninie – 85%
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – przepust pod trasą główną – 0.9%
 • Elektroenergetyka: Prace ziemne, kucie w skale kolizja 4SN – 45%
 • Gazociągi: Zlikwidowanie kolizji na odcinkach GŚ-3/s-2 – 100%
Km 67+200 wykonywanie warstwy mrozoochronnej-pomocniczej na łącznicy DW369
WS-47
WS-49
Km 54+400 badanie równości podłużnej WKGPNTydzień 28/2021 – 10.07.2021 r. – 16.07.2021 r.

W dwudziestym ósmym tygodniu 2021 r. (10.07.2021 r. - 16.07.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 254 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 878 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 41535 m³
 • Nasyp – 29091 m³
 • Zdjęcie humusu – 7450 m²
 • Wykonanie rowów – 570 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 12 szt.
 • Wykonanie materaca – 8250 m²
 • Podbudowa zasadnicza – 11333 m²
 • Warstwa mrozoochnonna – 904 m²
 • Wymiana gruntu – 2930 m³

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Betonowanie skrzydła P1 nitka lewa – 100%, montaż łożysk – 8 szt.
 • WS-40: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu pierwszego ustroju nośnego nitka lewa – 100%, montaż awanbeków wytwórnia ustroju nośnego – 10%, zbrojenie oraz betonowanie oczepów P7 – 100%
 • WS-41: Betonowanie słupów P11 nitka prawa – 100%, zasypka fundamentów P4, P6 – 100%, betonowanie fundamentu P2 nitka lewa – 100%, zbrojenie słupów P9 nitka prawa, P10 nitka prawa – 50%
 • PG-42: Betonowanie ścian pod konstrukcję P1 – 29 m³
 • WD-43: Betonowanie fundamentu P2 – 100%
 • MS-44: Montaż zbrojenia ustroju nośnego – 25%
 • MS-44A: Zbrojenie ustroju nośnego – 100%
 • WS-45: Zbrojenie korpusu przyczółka P1 nitka lewa – 40%, betonowanie słupów P5 – 100%
 • WS-45A: Zbrojenie oraz betonowanie skrzydła P2 nitka lewa – 100%, deskowanie ustroju nośnego nitka prawa – 100%
 • MS-46: Montaż zbrojenia oraz betonowanie poprzecznic – 100%
 • MS-46A: Zbrojenie oraz betonowanie podwaliny stożków nasypowych P2 nitka prawa – 100%
 • WD-46A: Zbrojenie oraz betonowanie słupów P2 – 75%, zbrojenie korpusu P1 – 90%, zbrojenie korpusu przyczółka P3 – 25%
 • WS-47: Betonowanie ustroju nośnego segment drugi nitka prawa etap drugi – 100%, nitka prawa etap pierwszy – 100%, wysunięcie segmentu drugiego nitka prawa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego segment trzeci nitka lewa – 100%, zbrojenie ciosów P3 – 100%
 • WD-48: Zbrojenie fundamentów – 100%, betonowanie fundamentu P1, P3 – 100%, zbrojenie słupów podpory P2 – 45%
 • WS-49: Zbrojenie oraz betonowanie słupów P3 nitka prawa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie segmentu szóstego nitka prawa oraz lewa – 100%, zbrojenie słupów P2 nitka lewa – 50%, wykonanie zasypki fundamentów P2, P3, P4 – 100%
 • WS-52: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu siódmego ustroju nośnego – 100%, zbrojenie oraz betonowanie filarów P10 – 100%, wysunięcie segmentu szóstego – 100%
 • PG-53: Deskowanie ścian podpory P1 – 100%
 • WS-54: Zbrojenie oraz betonowanie filarów P4 nitka lewa, zbrojenie oraz betonowanie segmentu ósmego nitka lewa – 100%, wysunięcie segmentu siódmego – 100%, zbrojenie korpusu przyczółka P1 nitka prawa – 50%
 • PG-55: Wymiana gruntu – warstwa II, III P1 – 100%, wymiana gruntu P2 – 100%
 • WS-56: Zbrojenie korpusu P1 nitka prawa – 70% oraz P2 nitka lewa – 100%
 • WS-57A: Zbrojenie oraz betonowanie filarów P6 – 100%, wybicie ścianek szczelnych P7 – 100%, deskowanie korpusu przyczółka P8 nitka prawa – 80%, wykonanie placów pod dźwigary stalowe – 50%
 • MS-58: Zbrojenie korpusu P5 – 80%, betonowanie słupów P2, P3 – 100%
 • WD-59: Zbrojenie korpusu P1 – 60%
 • PZ-42: betonowanie skrzydeł – 50%
 • PZ-43: Betonowanie fundamentu etap pierwszy – 100%
 • PZ-44: Beton podkładowy pod fundament – 100%
 • PZ-48: Zbrojenie fundamentu – 100%
 • PZ-51: Wykonanie izolacji grubej – 10%
 • PZ-52: Wykonanie izolacji grubej – 100%
 • PZ-59: Betonowanie fundamentu etap drugi oraz trzeci – 100%

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału KD75, KD81, posadowienia wpustów wraz z rurami – 15 szt., posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej – KD31 – 35%, wykonanie przejścia pod drogą D27 – KD19 – 5%
 • Teletechnika: Budowa kanalizacji kablowej kolizji T-13 – 93%
 • Melioracje: Roboty ziemne, profilowanie nowego koryta rzeki Bóbr, umocnienia koryta narzutem kamiennym na geowłókninie – 50%
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – przepust pod trasą główną – 0.9%
 • Elektroenergetyka: Prace ziemne, kucie w skale kolizja 4SN – 45%, prace łączeniowe kolizji 11SN – 100%, przebudowa kolizji WN2 – 90%


Tydzień 27/2021 – 03.07.2021 r. – 09.07.2021 r.

W dwudziestym siódmym tygodniu 2021 r. (03.07.2021 r. - 09.07.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 234 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 754 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 50690 m³
 • Nasyp – 47378 m³
 • Zdjęcie humusu – 11960 m²
 • Wykonanie rowów – 60 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 12 szt.
 • Wykonanie materaca – 6430 m²
 • Podbudowa zasadnicza – 4500 m²
 • Warstwa mrozoochnonna – 3471 m²
 • Wymiana gruntu – 1100 m³

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Betonowanie skrzydła P1 nitka lewa – 100%, zasypka fundamentów – 100%
 • WS-40: Zbrojenie oraz deskowanie segmentu pierwszego ustroju nośnego nitka prawa oraz lewa – 80%, montaż awanbeków – 90%, zbrojenie oraz betonowanie oczepów P7 – 100%, montaż urządzeń trakcyjnych i hamulcowych P1 – 90%, zasypka oczepów P5, P6 – 100%
 • WS-41: Betonowanie słupów P12 nitka prawa – 100%, zasypka fundamentów P7, P8, P10, P15 – 100%, deskowanie oraz zbrojenie przyczółka P15 nitka prawa – 100%, betonowanie fundamentów P3, P4 – 100%, betonowanie słupów P3 nitka prawa – 100%
 • PG-42: Betonowanie fundamentu skrzydeł P1, P2 – 100%
 • WD-43: Betonowanie fundamentu P1– 100%
 • MS-44: Montaż wsporników ustroju nośnego – 100%, betonowanie skrzydeł P3 – 100%
 • MS-44A: Zbrojenie ustroju nośnego – 80%
 • WS-45: Zbrojenie słupów P3 nitka lewa – 100%, betonowanie słupów P5, P7 – 50%
 • WS-45A: Zbrojenie oraz betonowanie skrzydła P1 nitka lewa – 100%, deskowanie ustroju nośnego nitka prawa – 80%, odbiór konstrukcji stalowej nitka lewa – 100%
 • MS-46: Montaż podparcia poprzecznic P1, P2, P3 - 60%, montaż zbrojenia poprzecznic – 50%
 • MS-46A: Beton podkładowy pod podwaliny stożków P2 – 100%
 • WD-46A: Zbrojenie oraz betonowanie słupów P2 – 50%, zbrojenie korpusu P1 – 80%
 • WS-47: Betonowanie ustroju nośnego segment drugi nitka lewa etap drugi – 100%, nitka prawa etap pierwszy – 100%, wysunięcie segmentu drugiego nitka lewa – 100%
 • WD-48: Zbrojenie fundamentów – 80%, betonowanie fundamentu P2 – 100%
 • WS-49: Zbrojenie oraz betonowanie słupów P3 nitka lewa – 100%, zbrojenie segmentu szóstego nitka prawa oraz lewa etap pierwszy – 100%, zbrojenie słupów P3 nitka prawa – 50%
 • WS-52: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu szóstego ustroju nośnego – 100%, zbrojenie oraz betonowanie filarów P9 – 100%, wysunięcie segmentu piątego – 100%, zbrojenie slupów P10 – 75%
 • PG-53: Deskowanie ścian podpory P1 – 90%
 • WS-54: Zbrojenie oraz betonowanie filarów P3 nitka lewa, P5 nitka prawa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie segmentu szóstego – 100%, zbrojenie oraz betonowanie segmentu siódmego – 100%, wysunięcie segmentu szóstego – 100%, wykonanie zasypki fundamentu P1 – 50%
 • PG-55: Wymiana gruntu – warstwa pierwsza P1 – 100%, wymiana gruntu P2 – 100%
 • WS-56: Zbrojenie korpusu P1 nitka prawa oraz P2 nitka lewa – 50%
 • WS-57: Zbrojenie fundamentu P7 nitka prawa – 100%, betonowanie fundamentu P7 nitka prawa – 100%
 • WS-57A: Zbrojenie oraz betonowanie filarów P5 – 100%, betonowanie ciosów P1 nitka prawa, P2 nitka prawa oraz lewa, P4 nitka prawa – 100%, wykonanie zasypki fundamentu P7- 100%, wybicie ścianek szczelnych P7 – 20%
 • MS-58: Zbrojenie korpusu P5 – 75%, deskowanie słupów P2, P4 – 100%, wykonanie izolacji cienkiej oraz zasypki na fundamentach P2, P3, P4 – 100%
 • WD-59: Zbrojenie korpusu P1 – 50%
 • PZ-43: Zbrojenie fundamentu – 100%
 • PZ-46: Zbrojenie fundamentu – 100%
 • PZ-50: Wykonanie podlewki pod konstrukcją prefabrykowaną – 100%
 • PZ-51: Wykonanie podlewki pod konstrukcją prefabrykowaną – 100%
 • PZ-52: Wykonanie podlewki – 100% wykonanie izolacji grubej – 50%
 • PZ-57: Wykonanie izolacji grubej – 100%
 • PZ-59: Betonowanie fundamentu – 100%

W dwudziestym piątym tygodniu zużyto:
- Beton C12/15 – 30 m³
- Beton C35/45 – 598 m³
- Beton C30/37 – 540 m³
- Beton C50/60 – 1235 m³
- Zabetonowano trzysta dwadzieścia ton stali.

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału KD31, KD40, KD75, KD81
 • Teletechnika: Budowa kanalizacji kablowej kolizji T-13 – 92%
 • Melioracje: Montaż rur wraz z podsypką na trasie rowu krytego R-F – 95%, roboty ziemne na trasie rowu krytego R-F – 95%, montaż studni na trasie rowu krytego R-F – 100%
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – przepust pod trasą główną – 0.9%


Tydzień 26/2021 – 26.06.2021 r. – 02.07.2021 r.

W dwudziestym szóstym tygodniu 2021 r. (26.06.2021 r. - 02.07.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 240 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 814 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 47738 m³
 • Nasyp – 40008 m³
 • Zdjęcie humusu – 16680 m²
 • Wykonanie rowów – 240 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 3 szt.
 • Wykonanie materaca – 4263 m²
 • Podbudowa pomocnicza – 8840 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Zbrojenie oraz betonowanie skrzydła P3 – 100%
 • WS-40: Zbrojenie oraz deskowanie segmentu pierwszego ustroju nośnego nitka prawa oraz lewa – 70%, montaż awanbeków – 60%, zasypka oczepów P5, P6 – 90%, zbrojenie oczepów P7 – 80%, montaż urządzeń trakcyjnych i hamulcowych P1 – 80%
 • WS-41: Betonowanie słupów P13 nitka prawa – 100%, zasypka fundamentów P9, P11 – 100%, zbrojenie słupów P12 nitka prawa – 100%, deskowanie oraz zbrojenie przyczółka P15 nitka prawa – 80%, betonowanie fundamentów P6 – 100%, betonowanie fundamentów ściany oporowej P1 – 100%, betonowanie słupów P3 nitka prawa – 100%, zbrojenie fundamentów P5 – 100%, zbrojenie słupów P14 nitka prawa – 100%
 • PG-42: Betonowanie fundamentu pod skrzydła – 100%
 • WD-43: Beton podkładowy P1, P2, P3 – 100%
 • MS-44: Montaż belek prefabrykowanych – 100%
 • MS-44A: Deskowanie ustroju nośnego – 100%, zbrojenie ustroju nośnego – 70%
 • WS-45: Zbrojenie oraz betonowanie ławy fundamentowej P1 nitka lewa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie korpusu przyczółka P8 nitka lewa – 100%, betonowanie słupów P7 nitka lewa – 100%
 • WS-45A: Zbrojenie skrzydła P1 nitka lewa – 50%, izolacja korpusu P2 – 50%, odbiór konstrukcji stalowej jezdnia prawa – 100%
 • MS-46: Montaż podparcia poprzecznic P1, P2, P3 - 60%, montaż zbrojenia poprzecznic – 50%
 • MS-46A: Montaż zbrojenia korpusu P3 – 40%, szalowanie korpusu P1 – 40%
 • WD-46A: Zbrojenie słupów P2 – 50%
 • WS-47: Sprężanie awanbeka do konstrukcji segment pierwszy nitka prawa – 100%, sprężanie ustroju nośnego segment pierwszy nitka prawa – 100%, betonowanie segmentu drugiego nitki lewej – etap pierwszy – 100%, nasunięcie segmentu pierwszego nitka prawa – 100%
 • WD-48: Zbrojenie fundamentów – 40%
 • WS-49: Zbrojenie oraz betonowanie słupa P4 – 100%, betonowanie segmentu piątego nitka prawa – etap drugi – 100%, betonowanie poprzecznic segmentu czwartego – 100%, nasunięcie segmentu czwartego nitka prawa oraz lewa – 100%
 • WS-52: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu piątego ustroju nośnego – 100%, zbrojenie oraz betonowanie filarów P8, P9 – 100%, wysunięcie segmentu czwartego – 100%, zbrojenie segmentu szóstego – 40%
 • PG-53: Wykonanie zasypki fundamentu P1, P2 – 100%
 • WS-54: Zbrojenie oraz betonowanie filarów P2 – 100%, zbrojenie oraz betonowanie segmentu szóstego – 100%, montaż zbrojenia segmentu siódmego – 25%
 • PG-55: Wykop pod wymianę gruntu P1 – 100%, wymiana gruntu P2 – warstwa pierwsza – 75%
 • WS-57: Zbrojenie fundamentu P7 nitka prawa – 50%, zasypka fundamentu P1 – 100%, betonowanie fundamentu P7 nitka lewa – 100%
 • WS-57A: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P7 – 100%, betonowanie ciosów P1, P4 – 100%, zbrojenie filarów P5 – 50%, zasypka fundamentów P4, P5, P6 – 100%
 • MS-58: Zbrojenie korpusu P1, P5 – 65%, deskowanie słupów P4 – 50%
 • WD-59: Zbrojenie korpusów P1, P3 – 50%
 • PZ-42: Betonowanie ścian wlotów – 100%
 • PZ-46: Zbrojenie fundamentu – 75%
 • PZ-47: Betonowanie fundamentu – etap drugi oraz trzeci – 100%
 • PZ-50: Montaż prefabrykatów – 100%
 • PZ-51: Wykonanie podlewki pod konstrukcją prefabrykowaną – 100%
 • PZ-52: Montaż prefabrykatów – 100%
 • PZ-57: Wykonanie podlewki oraz izolacji grubej – 100%
 • PZ-59: Deskowanie fundamentu – 100%

W dwudziestym piątym tygodniu zużyto:
- Beton C12/15 – 30 m³
- Beton C35/45 – 540 m³
- Beton C30/37 – 568 m³
- Beton C50/60 – 1235 m³
- Zabetonowano trzysta dwadzieścia ton stali.

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału KD31, KD40, KD75, KD81, posadowienie wpustów – 10 szt., posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów – KD84 – 50%
 • Teletechnika: Budowa kanalizacji kablowej kolizji T-13 – 92%
 • Melioracje: Montaż rur wraz z podsypką na trasie rowu krytego R-F – 76%, roboty ziemne na trasie rowu krytego R-F – 80%, montaż studni na trasie rowu krytego R-F – 86%, wykopy na trasie rowu krytego R-F – 85%
 • Elektroenergetyka: Kolizja nr 4SN – prace ziemne – 45%
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – przepust pod trasą główną – 0.9%
 • Wodociąg: Łączenie po przewiertach kolizja W-7a – 98%
 • Gazociągi: Przedłużenie rur ochronnych – 100%


Tydzień 25/2021 – 19.06.2021 r. – 25.06.2021 r.

W dwudziestym piątym tygodniu 2021 r. (19.06.2021 r. - 25.06.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 245 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 786 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 43730 m³
 • Nasyp – 35270 m³
 • Zdjęcie humusu – 27376 m²
 • Wykonanie rowów – 200 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 3 szt.
 • Wykonanie materaca – 5350 m²
 • Podbudowa pomocnicza – 16565 m²
 • Warstwa mrozoodporna – 2770 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Zbrojenie oraz betonowanie skrzydła P3 – 100%
 • WS-40: Zbrojenie etapu pierwszego ustroju nośnego nitka lewa – 60%, zbrojenie oraz betonowanie slupów podpory P4 nitka prawa – 100%, betonowanie oczepu P6 – 100%, zbrojenie etapu pierwszego ustroju nośnego nitka prawa – 10%, platformy pod dźwigi i klatki do montażu awanbeków – 1kpl, montaż urządzeń trakcyjnych nitka lewa – 80%
 • WS-41: Betonowanie ławy fundamentowej P10, zbrojenie ławy fundamentowej P6 -80%, zasypka fundamentu P14 – 100%, zbrojenie słupów P13, P12 – 100%, zbrojenie przyczółka P15 – 60%, zbrojenie fundamentów ściany oporowej P1 – 80%
 • PG-42: Zbrojenie fundamentu pod skrzydła – 25%
 • WD-43: Wykopy w skale do rzędnej posadowienia – 100%
 • MS-44: Betonowanie poprzecznic P1, P2, P3 – etap pierwszy – 100%, zbrojenie oraz betonowanie skrzydła P1 nitka prawa – 100%
 • MS-44A: Deskowanie ustroju nośnego – 30%, wykonanie zasypki – 100%, odbiór konstrukcji stalowej – 100%
 • WS-45: Zbrojenie fundamentów P2, P3 – 100%, betonowanie słupów P6 nitka prawa – 100%, betonowanie fundamentu P2, P3 nitka lewa – 100%, Zbrojenie korpusu przyczółka P8 – 15%, zbrojenie słupów P5 – 100%
 • WS-45A: Zbrojenie oraz betonowanie skrzydeł P2 – 100%, montaż konstrukcji stalowej – 100%
 • MS-46: zbrojenie oraz betonowanie skrzydła P3 nitka lewa – 100%
 • MS-46A: deskowanie skrzydeł P1 nitka prawa – 20%
 • WD-46A: Zbrojenie oraz betonowanie ławy fundamentowej P1, P3 – 100%
 • WS-47: Betonowanie filarów P10 nitka lewa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie płyty górnej segmentu pierwszego nitka prawa – 100%, montaż zakotwień i kabli sprężających – płyta górna nitka prawa – 80%, zbrojenie segmentu drugiego nitka lewa – 100%, osadzenie łożysk nasuwczych P2 – 100%, montaż wpustów i sączków – 100%, nasuwanie segmentu pierwszego nitka lewa – 100%, montaż wpustów i sączków segment pierwszy nitka prawa – 100%, sprężanie awanbeka oraz segmentu pierwszego nitka lewa – 100%
 • WD-48: Zbrojenie fundamentów – 10%
 • WS-49: Zbrojenie oraz betonowanie słupa P4 – 100%, betonowanie segmentu piątego nitka prawa – etap pierwszy, nitka lewa – etap pierwszy oraz drugi – 100%
 • WS-52: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu czwartego ustroju nośnego – 100%, zbrojenie segmentu piątego ustroju nośnego – 70%, zbrojenie oraz betonowanie filarów P8 – 100%, wysunięcie segmentu trzeciego – 100%, Zbrojenie filarów P9 – 75%
 • PG-53: Wykonanie izolacji cienkiej fundamentu P1, P2 – 100%
 • WS-54: Zbrojenie oraz betonowanie filarów P5 nitka lewa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie segmentu piątego – 100%, sprężanie oraz nasuwanie segment czwarty – 100%, 100%, zbrojenie segmentu szóstego – 50%, wykonanie zasypki fundamentowej P3, P4 – 100%
 • WS-56: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentów P1 nitka prawa – 100%, betonowanie fundamentu P2 nitka prawa – 100%
 • WS-57: Zbrojenie fundamentu P7 nitka lewa – 75%, izolacja fundamentu P1 – 100%
 • WS-57A: Zbrojenie oraz betonowanie korpusu P8 – 100%, betonowanie filarów P4– 100%, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P6 - 100%, zbrojenie fundamentu P7 – 80%, próbne obciążenia pali P7 – 100%, wykonanie skucia pali P7 – 100%, betonowanie ciosów P2 – 100%
 • MS-58: Zbrojenie korpusu P1 – 45%, zbrojenie słupów P2, P3, P4 – 100%
 • WD-59: Zbrojenie oraz betonowanie słupów P2 – 100%
 • PZ-42: Zbrojenie ścian wlotu i skrzydeł – 100%
 • PZ-47: Betonowanie fundamentu – etap pierwszy – 100%
 • PZ-49: Zbrojenie fundamentu – 100%
 • PZ-50: Betonowanie fundamentu – etap trzeci – 100%
 • PZ-51: Montaż prefabrykatów – 100%
 • PZ-52: Izolacja fundamentu – 100%
 • PZ-57: Montaż prefabrykatów – 100%
 • PZ-59: Zbrojenie fundamentu – 100%

W dwudziestym piątym tygodniu zużyto:
- Beton C12/15 – 245 m³
- Beton C35/45 – 498 m³
- Beton C30/37 – 1477 m³
- Beton C50/60 – 1582 m³
- Zabetonowano czterysta osiemdziesiąt ton stali.

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału KD24, KD31, KD59, KD75, posadowienie wpustów – 19 szt., posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów – KD84 – 20%
 • Teletechnika: Montaż studni kablowych kolizji T-13 – 89%, montaż słupów nawietrznych kolizji T-8 – 90%
 • Melioracje: Montaż rur wraz z podsypką na trasie rowu krytego R-F – 60%, roboty ziemne na trasie rowu krytego R-F – 80%, montaż studni na trasie rowu krytego R-F – 56%
 • Elektroenergetyka: Kolizja nr. 4SN – prace ziemne – 40%
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – przepust pod trasą główną – 0.9%
 • Wodociąg: Łączenie po przewiertach kolizja W-7a – 95%
 • Kanalizacja sanitarna: Łączenie po przewiertach kolizji W-7a – 99%
 • Gazociągi: Likwidacje GW6, GW7, GW5 – 100%


Tydzień 24/2021 – 12.06.2021 r. – 18.06.2021 r.

W dwudziestym czwartym tygodniu 2021 r. (12.06.2021 r. – 18.06.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 276 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 851 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 24865 m³
 • Nasyp – 29015 m³
 • Zdjęcie humusu – 33210 m²
 • Wykonanie rowów – 350 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 7 szt.
 • Wykonanie materaca – 1760 m²
 • Podbudowa pomocnicza – 12169 m²
 • Warstwa mrozoodporna – 2132 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Zbrojenie i szalowanie korpusu P1 – 75%
 • WS-40: Zbrojenie etapu pierwszego ustroju nośnego nitka lewa – 50%, montaż deskowania wewnętrznego nitka lewa i prawa – 40%, zbrojenie oraz betonowanie slupów podpory P3 nitka lewa oraz P4 nitka lewa – 100%, betonowanie fundamentu P5 nitka lewa – 100%, przygotowanie do montażu awanbeków – 80%
 • WS-41: Betonowanie ławy fundamentowej P15 nitka lewa, P1 nitka prawa – 100%, zbrojenie ławy fundamentowej P11 -100%, zasypka fundamentu P12 – 100%, zbrojenie słupów P1 – 50%, zbrojenie przyczółka P15 – 30%
 • PG-42: Zbrojenie fundamentu pod konstrukcje stalową – 75%
 • MS-44: Zbrojenie oraz betonowanie poprzecznic P1, P2, P3 – 100%, zbrojenie oraz betonowanie skrzydła P1 nitka prawa – 100%
 • MS-44A: Deskowanie ustroju nośnego – 30%, wykonanie zasypki – 100%, odbiór konstrukcji stalowej – 100%
 • WS-45: Zbrojenie fundamentów P2, P3 – 100%, betonowanie słupów P6 nitka prawa – 100%, betonowanie fundamentu P2, P3 nitka lewa – 100%, Zbrojenie korpusu przyczółka P8 – 15%, zbrojenie słupów P5 – 100%
 • WS-45A: Betonowanie korpusu P2 – 100%, zbrojenie skrzydeł P2 – 60%, montaż konstrukcji stalowej – 50%
 • MS-46: zbrojenie oraz betonowanie skrzydła P3 nitka lewa – 100%
 • MS-46A: Zbrojenie skrzydeł P3 – 100%, deskowanie skrzydeł P1 – 100%, betonowanie skrzydeł P2 – 100%, montaż konstrukcji stalowej – 100%
 • WD-46A: Zbrojenie oraz betonowanie ławy fundamentowej P1, P3 – 100%
 • WS-47: Betonowanie filarów P10 nitka prawa – 100%, betonowanie płyty górnej segmentu pierwszego nitka lewa – 100%, montaż zakotwień i kabli sprężających – płyta górna – 100%, zbrojenie płyty górnej segmentu pierwszego nitka lewa – 50%, zbrojenie segmentu drugiego nitka lewa – 30%, betonowanie ciosów P2 – 100%, montaż wpustów i sączków – 100%
 • WD-48: Wykonanie betonu podkładowego P1, P2, P3 – 100%
 • WS-49: Nasunięcie obiektu – 5,88%, montaż kabli, zakotwień, odpowietrzeń – 25%, zbrojenie oraz betonowanie podłóg, środków, stropów segmentu czwartego ustroju nośnego – 100%, betonowanie fundamentu P1 nitka prawa – 100%, betonowanie słupów P4 – 100%
 • WS-52: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu trzeciego ustroju nośnego – 100%, zbrojenie pierwszego etapu segmentu czwartego ustroju nośnego – 70%, zbrojenie filarów P8 – 50%, betonowanie filarów P7 – 100%, wysunięcie segmentu drugiego nitki prawej – 100%
 • PG-53: Betonowanie fundamentu P3 – 100%
 • WS-54: Zbrojenie oraz betonowanie filarów P5 nitka lewa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie segmentu czwartego – 100%, sprężanie oraz nasuwanie – 100%, izolacja cienka fundamentów P3, P4 – 100%, zbrojenie segmentu piątego – 75%, wykonanie zasypki fundamentowej P5, P6, P7, P8 – 100%
 • WS-56: Zbrojenie fundamentów P1 nitka lewa P2 nitka prawa – 100%, betonowanie fundamentu P1 nitka lewa – 100%
 • WS-57: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P6 nitka prawa – 100%, zbrojenie fundamentu P7 nitka lewa – 40%, zbrojenie słupów P2 nitka lewa – 100%
 • WS-57A: Zbrojenie korpusu P8 – 50%, betonowanie filarów P4 nitka prawa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P5 - 100%, beton podkładowy P7 – 100%, wykonanie wykopu fundamentowego P7 – 100%, próbne obciążenia pali P6 – 100%
 • MS-58: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P2 – 100%, wykonanie izolacji cienkiej P1, P5 – 100%, wykonanie zasypki fundamentu P1, P5 – 100%
 • WD-59: Zbrojenie oraz betonowanie słupów P2 – 100%
 • PZ-42: Zbrojenie ścian wlotu i skrzydeł – 80%
 • PZ-43: beton podkładowy pod fundament – 100%
 • PZ-46: beton podkładowy pod fundament – 100%
 • PZ-47: Deskowanie fundamentu – 90%
 • PZ-48: Zbrojenie fundamentu – 50%
 • PZ-49: Zbrojenie fundamentu – 50%
 • PZ-50: Betonowanie fundamentu – etap drugi – 100%
 • PZ-52: Betonowanie fundamentu – etap trzeci – 100%
 • PZ-57: Zbrojenie fundamentów skrzydeł – 1500 kg.
 • PZ-59: Zbrojenie fundamentu – 70%

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Posadowienie studni, rur – 30m, posadowienie wpustów – 21 szt.
 • Teletechnika: Montaż studni kablowych kolizji T-13 – 86%
 • Melioracje: Montaż rur wraz z podsypką na trasie rowu krytego R-F – 35%, roboty ziemne na trasie rowu krytego R-F – 75%, montaż studni na trasie rowu krytego R-F – 28%, zasypywanie starego koryta rzeki Bystra – 100%
 • Elektroenergetyka: Kolizja nr. 4SN – prace ziemne – 10%
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – przepust pod trasą główną – 0.9%
 • Wodociąg: Łączenie po przewiertach kolizja W-7a – 95%


Tydzień 23/2021 – 05.06.2021 r. – 11.06.2021 r.

W dwudziestym trzecim tygodniu 2021 r. (05.06.2021 r. - 11.06.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 251 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 802 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 32069 m³
 • Nasyp – 28821 m³
 • Umocnienie Górnej Warstwy Nasypu – 25500 m²
 • Zdjęcie humusu – 10120 m²
 • Wykonanie rowów – 750 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 14 szt.
 • Wymiana gruntu – 1600 m³
 • Wykonanie materaca – 6840 m²
 • Podbudowa pomocnicza – 1150 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Zbrojenie i szalowanie korpusu P1 – 75%
 • WS-40: Zasypka fundamentów P2, P3, P4 – 100%, zbrojenie słupów podpory P3 nitka lewa – 40%, zbrojenie słupów P4 – 20%, wybijanie sklejką wytwórni nitka lewa oraz prawa, ślizgi – 100%, zbrojenie i betonowanie filarów P3 nitka prawa – 100%, betonowanie ciosów, hamulców, prowadzeń podpory P1 nitka lewa – 100%
 • WS-41: Betonowanie ławy fundamentowej P15 nitka prawa, P9, P7, P11, P1 nitka lewa – 100%, zbrojenie lawy fundamentowej P1 nitka prawa, P11 -100%, zasypka fundamentu P13 – 100%
 • PG-42: Zbrojenie fundamentu pod konstrukcje stalową – 75%
 • MS-44: Zbrojenie oraz betonowanie poprzecznic P1, P2, P3 – 100%, montaż łożysk P1, P3 – 100%
 • WS-45: Zbrojenie fundamentów P2, P3 – 80%, zbrojenie słupów P6 nitka prawa – 100%, betonowanie fundamentu P3 nitka prawa – 100%, beton podkładowy P1 – 100%, zbrojenie słupów P5 nitka lewa – 100%, zasypka fundamentów P4, P5, P6 – 100%
 • WS-45A: Deskowanie korpusu P2 – 100%, zbrojenie skrzydeł P2 – 40%
 • MS-46: Betonowanie ciosów P2 nitka lewa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie skrzydła P1 nitka prawa – 100%
 • MS-46A: Zbrojenie skrzydeł P2 – 100%, deskowanie skrzydeł P2 – 75%, betonowanie skrzydeł P2 – 50%, montaż konstrukcji stalowej – 100%
 • WD-46A: Zbrojenie oraz betonowanie ławy fundamentowej P1, P3 – 100%
 • WS-47: Deskowanie płyty górnej segmentu pierwszego nitka prawa – 50%, deskowanie ścian wewnętrznych segmentu pierwszego nitka prawa – 70%, montaż zakotwień awanbeków segmentu pierwszego nitka prawa – 50%, betonowanie płyty dolnej i ścian segmentu pierwszego nitka prawa – 120 m³, deskowanie płyty górnej segmentu pierwszego nitka lewa – 70%, zbrojenie segmentu pierwszego nitka lewa – płyta górna – 50%, zbrojenie segmentu drugiego nitki lewej – 70%
 • WD-48: Wykonanie wykopów w gruntach skalistych podpory P1, P2, P3 – 700 m³
 • WS-49: Wykonanie zasypki fundamentów P5, P6, P7 – 850 m³, montaż stali sprężającej, zakotwień, odpowietrzeń – 4,41%, montaż łożysk nasuwczych – 7,5%, betonowanie segmentu trzeciego nitka prawa oraz lewa – 100%, betonowanie fundamentów P1 nitka lewa, P2 nitka prawa – 100%, betonowanie ciosów P6 – 100%
 • WS-52: Zbrojenie segmentu trzeciego ustroju nośnego – etap pierwszy – 100%, zbrojenie filarów podpory P8 nitka prawa – 100%, betonowanie filarów podpory P7 nitka lewa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie – segment drugi ustroju nośnego – etap drugi – 100%, wysunięcie segmentu drugiego nitka prawa – 100%
 • PG-53: Betonowanie fundamentu P1 – 177 m³
 • WS-54: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P1 – 100%, zbrojenie filarów P5, P6 – 75%, betonowanie filarów P6 – 100%, zbrojenie oraz betonowanie ustroju nośnego segment trzeci nitka prawa – etap drugi – 100%, montaż stali sprężającej segment trzeci – etap drugi – 100%, sprężanie i nasuwanie ustroju nośnego segment drugi nitka lewa, oraz segment trzeci nitka prawa – 100%, zbrojenie i betonowanie segmentu trzeciego nitka lewa – etap pierwszy i drugi – 100%, wykonanie izolacji cienkiej fundamentu P5, P6, P7 – 100%, montaż zbrojenia ustroju nośnego segment czwarty nitka prawa oraz lewa – 90%
 • WS-56: Zbrojenie fundamentu P1 nitka lewa – 50%, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P2 nitka lewa – 100%
 • WS-57: Wykonanie izolacji cienkiej P5 – 100%, wykonanie zasypki fundamentów P5- 100%, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P6 nitka lewa – 100%
 • WS-57A: Zbrojenie korpusu P1 – 80%, betonowanie słupów P2 – 100%, betonowanie fundamentu P6 – 100%, deskowanie korpusu P1 – 50%, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P4 – 100%, zbrojenie słupów P4 – 50%, wybicie ścianek szczelnych P3 – 100%, wykonanie wykopu fundamentowego P6 – 100%, wykonanie chudego betonu P6 – 100%, skucie pali P6 – 100%, wykonanie próbnych obciążeń pali P5 - 10–%, wbicie ścianek szczelnych P7 – 100%, wykonanie zasypki P8 – 100%
 • MS-58: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P3, P4 – 100%
 • WD-59: Zbrojenie słupów P2 – 50%, wykonanie izolacji cienkiej na fundamencie P3 – 100%
 • PZ-42: Zbrojenie ścian wlotu i skrzydeł – 80%
 • PZ-43: Wymiana gruntu – 100%
 • PZ-46: Zbrojenie fundamentu – 11487 kg
 • PZ-50: Zbrojenie fundamentu – 4000 kg, betonowanie fundamentu – etap pierwszy – 100%
 • PZ-52: Betonowanie fundamentu – etap drugi – 100%
 • PZ-57: beton podkładowy pod skrzydła – 100%, wykonanie izolacji cienkiej na fundamencie – 100%

W dwudziestym trzecim tygodniu zużyto:
- Beton C12/15 – 75 m³
- Beton C35/45 – 303 m³
- Beton C30/37 – 527 m³
- Beton C50/60 – 229 m³
- Zabetonowano sto czterdzieści trzy tony stali.


Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD10 – 15%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD24 – 35%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD31 – 5%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD59 – 55%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD41 – 60%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD57 – 50%
 • Teletechnika: Budowa rurociągu kanalizacji wtórnej, przełączenie linii światłowodowej kolizji T-6 – 100%
 • Melioracje: Przebudowa rzeki bystra – wykonanie umocnienia koryta rzeki narzutem kamiennym na geowłókninie – 100%, wykonanie gruntów z głazów na początku i końcu przebudowanego odcinka rzeki Bystra – 100%, humusowanie skarp powyżej umocnienia narzutem ( rzeka Bystra) – 80% roboty ziemne na trasie rowu krytego R-F – 70%
 • Elektroenergetyka: Kolizja nr. 4SN – prace ziemne – 10%
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – przepust pod trasą główną – 0.8%
 • Wodociąg: Łączenie po przewiertach kolizja W-7a – 70%


Tydzień 22/2021 – 29.05.2021 r. - 04.06.2021 r.

W dwudziestym drugim tygodniu 2021 r. (29.05.2021 r. - 04.06.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 167 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 583 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Wykop – 13250 m³
 • Nasyp – 12600 m³
 • Wykonanie rowów – 400 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 4 szt.
 • Wymiana gruntu – 2000 m³

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-40: Zasypka fundamentów P3, P4 – 80%, betonowanie przyczółka P1 nitka lewa – 200m³, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P5 nitka prawa – 100%, wybijanie sklejką wytwórni ustroju nośnego – 6 kpl., zbrojenie oraz betonowanie filarów P2 nitka lewa – 70m³
 • WS-41: Beton wyrównawczy P1, P2 – 50m³, zbrojenie ławy fundamentowej P11 – 75%, zbrojenie ławy fundamentowej P7, P8, P9 – 100%, betonowanie ławy fundamentowej P8, P14 – 100%
 • PG-42: Zbrojenie fundamentów pod konstrukcję stalową – 50%
 • MS-44A: Betonowanie podwalin stożków nasypowych P1 – 100%, montaż konstrukcji stalowej – 60%, wykonanie zasypki za przyczółkiem I warstwa – 100%
 • WS-45: Betonowanie skrzydeł P1 – 100%
 • WS-45A: Zbrojenie oraz betonowanie korpusu P2 – 50%, betonowanie korpusu P1 – 100%, deskowanie skrzydeł P1 – 50%, wykonanie placów pod konstrukcje stalową – 100%
 • WD-46A: Montaż zbrojenia lawy fundamentowej P2 – 50%, wykonanie betonu podkładowego P1, P3 – 100%
 • WS-47: Montaż zbrojenia płyty dennej nitka lewa oraz prawa – etap I – 17t., montaż zakotwień kabli sprężających płyty dolnej nitka lewa – 10%, montaż zakotwień awanbeków nitka lewa – 50%, montaż kabli i osłonek sprężających w płycie dolnej – 50%, zbrojenie filarów podpory P10 – 1,5t., betonowanie płyty dolnej i ścian ustroju nośnego nitka lewa – 120m³
 • WS-49: Zbrojenie słupów podpory P5 nitka prawa – 100%, zbrojenie segmentu nr 2 nitka lewa oraz prawa – 100%, betonowanie segmentu nr 2 nitka prawa oraz lewa etap I, II – 100%, betonowanie fundamentu P4 nitka lewa, P3 – 100%, betonowanie ciosów podpory P7 – 100%, montaż stali sprężającej, zakotwień, odpowietrzeń – 11,76%, montaż łożysk nasuwczych - 17,5%
 • WS-52: Zbrojenie filarów podpory P7 nitka lewa – 100%, betonowanie filarów podpory P6 nitka prawa – 100%, betonowanie ustroju segment 2 – 100%, zbrojenie ustroju segment 3 – etap I – 75%
 • PG-53: Betonowanie fundamentu P1 – 177m³
 • WS-54: Zbrojenie fundamentu P1 nitka prawa, P3 nitka prawa, P4 nitka lewa – 100%, betonowanie fundamentu P4 nitka lewa, P3 nitka lewa oraz fundament pod skrzydło P1 nitka prawa – 100%, zbrojenie filarów P6, P7 -100%, betonowanie filarów P7 nitka prawa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie ustroju nośnego segment 3 – etap I – 100%, montaż stali sprężającej segmentu 3 – 100%, sprężanie i nasuwanie segmentu 2 – 100%, zbrojenie oraz betonowanie segmentu 2 ustroju nośnego – etap I,II – 100%, montaż stali sprężającej segmentu 2
 • WS-56: Zbrojenie fundamentu P1 – 50%
 • WS-57: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P1 – 100%, zbrojenie fundamentu P6 – 10%, wykonanie zasypki fundamentu P4 – 100%
 • WS-57A: Zbrojenie korpusu P1 – 60%, betonowanie słupów P2 – 50%, wykonanie wykopów fundamentowych P5 – 100%, wbicie ścianek szczelnych P5 – 100%, oraz P6 – 60%, wykonanie betonu podkładowego podpory P5 – 100%
 • MS-58:Zbrojenie fundamentu P3 – 100%
 • PZ-42: Montaż prefabrykatów – 13 szt., zbrojenie fundamentu skrzydeł – 50%
 • PZ-43: Wykop pod wymianę gruntu – 100%, wymiana gruntu – 50%
 • PZ-46: Wymiana gruntu – 50%
 • PZ-51: Betonowanie fundamentu – etap III – 100%
 • PZ-52: Betonowanie fundamentu – etap I – 100%

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD40 – 30%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej KD75 – 60%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej KD10 – 35%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej KD24 – 20% posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD8 – 80%, Posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD31 – 5%
 • Teletechnika: Budowa rurociągu kablowego kolizji T-13 – 90%, budowa rurociągu kablowego – kucie w skale T-6 – 85%, zabudowa szafu SK 400 na kolizji T-8 – 80%
 • Melioracje: przebudowa rzeki Bystra – roboty ziemne, profilowanie nowego koryta rzeki – 100%, zasypywanie starego koryta rzeki Bystra – 100%, przebudowa rzeki bystra – wykonanie umocnienia koryta rzeki narzutem kamiennym na geowłókninie – 50%, roboty ziemne na trasie rowu krytego R-F – 60%
 • Elektroenergetyka: Budowa przepustów kablowych – 4.8%, kolizja nr. 4SN – prace ziemne – 10%
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – przepust pod trasą główną – 0.6%.
 • Zasilanie oświetlenie: Budowa przepustów kablowych – 4%.


Tydzień 21/2021 – 22.05.2021 r. – 28.05.2021 r.

W dwudziestym pierwszym tygodniu 2021 r. (22.05.2021 r. - 28.05.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 217 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 797 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Zdjęcie humusu – 12230 m²
 • Wykop – 41970 m³
 • Nasyp – 39460 m³
 • Wykonanie materaca – 1500 m²
 • Wykonanie rowów – 400 m³
 • Podbudowa zasadnicza oraz pomocnicza – 3940 m²
 • Wykonanie przepustu drogowego – 9 szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Zbrojenie oraz betonowanie korpusu P3 – 100%, zasypka fundamentów P2, P3 – 100m³
 • WS-40: Skucie pali P9-P13 – 5kpl, zbrojenie i deskowanie przyczółka P1 – 20t, wykop w palach P11, P12, P13 – 600m³, próbne obciążenia pali P7, P9 – P13 – 6kpl, zbrojenie fundamentu P5 – 4t, zbrojenie oraz betonowanie filarów P2 nitka Prawa – 100%
 • WS-41: Wykop w skale P2 – 100%, zbrojenie ławy fundamentowej P14 – 100%, betonowanie ławy fundamentowej P12 – 100%, zbrojenie ławy fundamentowej P11 – 50%
 • PG-42: Zbrojenie fundamentów pod konstrukcję stalową – 50%
 • MS-44A: Zbrojenie oraz betonowanie podwalin stożków nasypowych P2 – 100%, zbrojenie podwalin stożków nasypowych P1 – 100%
 • WS-45: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P4 nitka prawa oraz P8 nitka prawa – 100%, zbrojenie fundamentu P7 – 60%
 • WS-45A: Zbrojenie oraz betonowanie korpusu P2 – 50%, betonowanie korpusu P1 - 100%, deskowanie skrzydeł P1 - 50%, wykonanie placów pod Konstrukcje Stalowe
 • MS-46: Zbrojenie oraz betonowanie skrzydła przyczółka P1 nitka Lewa – 100%
 • MS-46A: Zbrojenie oraz betonowanie skrzydeł P1 – 50%
 • WD-46A: Zbrojenie ławy fundamentowej P2 – 50%, chudy beton P1, P3 – 100%
 • WS-47: Montaż zbrojenia płyty dennej i ścian (ustrój nośny) – 35t, montaż zakotwień kabli sprężających płyty dolnej – 90%, montaż zakotwień awanbeków – 50%, montaż kabli i osłonek sprężających w płycie dolnej – 60%, deskowanie ścian wewnętrznych S1 nitka Prawa – 30%, zbrojenie filarów P10 – 4t.
 • WS-49: Zbrojenie slupów podpory P5 nitka Prawa – 100%, zbrojenie segmentu numer 2 Jezdnia Prawa oraz Lewa – 100%, betonowanie segmentu nr 2 Etap I,II – 100%, betonowanie fundamentu P4 nitka Lewa, P3 – 100%, betonowanie ciosów podpory P7 – 100%, montaż stali sprężającej, zakotwień, odpowietrzeń – 11,76%, montaż łożysk nasuwczych – 17,5%
 • WS-52: Zbrojenie ustroju segment 2 – 60%, zbrojenie oraz betonowanie filarów P6 - 100%, zbrojenie filarów P7 – 100%, wysunięcie segmentu I – 100%
 • PG-53: Betonowanie fundamentu P1 – 100%
 • WS-54: Zbrojenie fundamentu P1 nitka Lewa, P4 nitka Lewa, P3 – 75%, betonowanie fundamentu P3 nitka Lewa – 100%, zbrojenie filarów P6, P7 – 100%, montaż zbrojenia ustroju nośnego- etap I, II – 100%, montaż stali sprężającej – 100%, betonowanie ustroju nośnego etap I, II – 100%, sprężanie i nasuwanie segmentu I ustroju nośnego nitka Lewa – 100%, wykonanie zasypki fundamentu P2 - 100%
 • WS-57: Zbrojenie fundamentu P1 nitka Prawa – 50%, betonowanie fundamentu P1 nitka Lewa – 100%, wykonanie izolacji fundamentu P3, P4 – 100%, wykonanie zasypki fundamentu P2 – 100%
 • WS-57A: Zbrojenie korpusu P1 – 60%, betonowanie słupów P3 – 100%, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P8 – 100%, wykonanie chudego betonu P4 – 100%, skucie pali P4 - 100%, wykonanie próbnych obciążeń pali P4 – 100%, wykonanie zasypki P1 – 100%, wbicie ścianek szczelnych P1, P5 – 100%
 • MS-58: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentów P1, P5 – 100%
 • PZ-42: Montaż elementów prefabrykowanych – 13 szt., zbrojenie fundamentu skrzydeł - 50%
 • PZ-46: Wykop pod wymianę gruntu – 650m³, wymiana gruntu – 250m³
 • PZ-47: Beton podkładowy pod fundament – 84m³
 • PZ-48: Beton podkładowy pod fundament – 87m³
 • PZ-49: Beton podkładowy pod fundament – 90m³
 • PZ-51: Betonowanie fundamentu – etap II – 24m³
 • PZ-52: Zbrojenie fundamentu – 2t.
 • PZ-57: Betonowanie fundamentu – etap III – 3,5m³.
W dwudziestym pierwszym tygodniu zużyto:
 • Beton C12/15 – 356m³
 • Beton C35/45 – 358m³
 • Beton C30/37 – 1548m³
 • Beton C50/60 – 596m³
 • Zabetonowano trzysta czterdzieści ton stali.

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD9 – 50%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej KD75 – 50%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej KD10 – 25%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej KD24 – 10% posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD8 – 75%, Posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD75 – 30%
 • Teletechnika: Budowa rurociągu kablowego kolizji T-13 – 90%, budowa rurociągu kablowego – kucie w skale T-6 – 85%, zabudowa szafu SK 400 na kolizji T-8 – 80%
 • Melioracje: Humusowanie skarp powyżej umocnienia narzutem kamiennym (rzeka Bystra) – 100%, przebudowa rzeki Bystra – roboty ziemne, profilowanie nowego koryta rzeki – 25%, zasypywanie starego koryta rzeki Bystra – 70%, wykonanie zasypki rurociągu pod łącznicą (Rów kryty R06b, Rów kryty R-F) – 100%
 • Elektroenergetyka: Kucie w skale przejście przez trasę główną 4 SN – 100%.
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – przepust pod trasą główną – 0.6%.
 • Zasilanie oświetlenie: Budowa przepustów kablowych – 4%.


Tydzień 20/2021 – 15.05.2021 r. – 21.05.2021 r.

W dwudziestym tygodniu 2021 r. (15.05.2021 r. - 21.05.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 199 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 710 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Zdjęcie humusu – 10200 m²
 • Wykop – 32630 m³
 • Nasyp – 27530 m³
 • Wykonanie materaca – 500 m²
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej – 7660 m²
 • Profilowanie podłoża – 1000 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Zbrojenie oraz betonowanie słupów P2 – 100%, zbrojenie korpusu P3 – 15%.
 • WS-40: Wykop w palach CFA P7, P9, P11, P12, P13 – 1080 m³, zbrojenie i deskowanie przyczółka P1 – 20t., wykonanie betonu podkładowego P7, P9, P10, P11, P12, P13 – 120 m³, zbrojenie i betonowanie fundamentu P2, P3, P4 – 400 m³.
 • WS-41: Wykop pod fundament P2 – 100%, betonowanie ławy fundamentowej P13 – 60 m³, wykop w skale P2 – 80%.
 • PG-42: Wykop pod fundament P1, P2 – 100%, beton podkładowy pod fundamenty – 60 m³, zbrojenie fundamentów pod konstrukcję stalową – 15%.
 • MS-44: Zbrojenie oraz betonowanie słupów podpory P2 – 100%, betonowanie ciosów P1, P3 – 1 m³.
 • MS-44A: Betonowanie skrzydeł P1 – 100%, deskowanie podwalin stożków nasypowych P2 – 100%, zbrojenie podwalin stożków nasypowych P2 – 50%, wykonanie placów pod montaż konstrukcji stalowej – 100%.
 • WS-45: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P8 nitka lewa – 100%, zbrojenie fundamentu P4 nitka lewa – 13768kg., beton podkładowy P7 – 27,5 m³.
 • WS-45A: Zbrojenie korpusu P2 – 60%, deskowanie korpusu P1 – 100%, P2 – 50%.
 • MS-46: Zbrojenie skrzydeł przyczółka P1 – 4234kg, zbrojenie oraz betonowanie ścianki zaplecznej P3 – 100%, zbrojenie słupów P2 – 661kg.
 • MS-46A: Wykonanie placów pod montaż konstrukcji stalowej – 100%.
 • WD-46A: Zbrojenie ławy fundamentowej P2 – 4793kg, wymiana gruntu pod fundament P1 – 260 m³.
 • WS-47: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P10 nitka prawa – 100%, deskowanie ustroju nośnego – 10%, wykonanie stanowiska zbrojarskiego – 30%, zbrojenie ustroju nośnego jezdnia lewa – 15t.
 • WS-49: Zbrojenie oraz betonowanie słupów podpory P5 nitka prawa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie segmentu nr 2 – 100%, zbrojenie, betonowanie fundamentu P4 – 100%, montaż prowadzeń bocznych na awanbeku – 100%, próbne obciążenia pali P2, P3 – 2szt., prace przygotowawcze na wytwórni – 100%, prace przygotowawcze sprężanie awanbeku -100%, prace przygotowawcze urządzenia nasuwcze – 100%, prace przygotowawcze ograniczniki boczne – 25%, montaż stali sprężającej, zakotwień, odpowietrzeń – 7,35%, sprężanie montażowe segmentu – 5,88%.
 • WS-52: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu I – 100%, betonowanie filarów podpory P5 jezdnia prawa – 96 m³, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P12 – 174 m³.
 • PG-53: Betonowanie fundamentu P1 – 177 m³
 • WS-54: Zbrojenie fundamentów P4, P3, P1 – 50%, betonowanie fundamentu P5 nitka prawa, fundament skrzydła P1 nitka prawa – 100%, zbrojenie filarów P7 – 80%, betonowanie filarów P7 nitka lewa, P8 nitka prawa – 100%, montaż zbrojenia ustroju nośnego strona prawa oraz lewa – 100%, sprężanie i nasuwanie ustroju nośnego strona prawa – 100%.
 • WS-57: Zbrojenie fundamentu P1 nitka lewa, P5 nitka prawa – 100%, betonowanie fundamentów P3 nitka prawa, P5 nitka lewa i prawa – 100%, wykonanie izolacji fundamentu P2 – 100%, wykonanie zasypki fundamentu P2 – 100%, wyciąganie ścianek szczelnych – 100%.
 • WS-57A: Zbrojenie słupów P2 – 100%, betonowanie słupów P3 – 50%, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P1 – 100%, zbrojenie fundamentu P8 – 30%, wbijanie ścianek szczelnych P4 – 100%, wykop pod fundament P4 – 100%, zasypka fundamentu P2, P3 – 100%.
 • MS-58: Zbrojenie fundamentu P1 - 100%.
 • PZ-42: betonowanie ławy fundamentowej II i III etap – 22 m³, beton podkładowy pod skrzydła – 6 m³.
 • PZ-46: Odhumusowanie pod wykop – 100%.
 • PZ-47: Wymiana gruntu – 450 m³.
 • PZ-48: Wymiana gruntu – 360 m³.
 • PZ-49: Wymiana gruntu – 500 m³.
 • PZ-51: Betonowanie fundamentu P1 – etap I – 106 m³.
 • PZ-57: Betonowanie fundamentu P1 – etap II – 24 m³.
 • PZ-59: Wykonanie betonu podkładowego – 106 m³.

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD7 – 90%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej KD75 – 50%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej KD10 – 5%, posadowienie wypustów 7 szt., posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej KD41 – 40%.
 • Teletechnika: Budowa rurociągu kablowego kolizji T-13 – 85%, budowa rurociągu kablowego – kucie w skale T-6 – 85%.
 • Gazociągi: prace wykopowe, układanie rur, prace spawalnicze GW-6 – 95%.
 • Melioracje: Roboty ziemne na trasie rowu krytego R-F – 50%, przebudowa rzeki Bystra – roboty ziemne, wykopy, profilowanie nowego koryta rzeki, wykonanie umocnienia koryta rzeki Bystra narzutem kamiennym na geowłókninie, wykonanie gruntów kamiennych z głazów – 100%,
 • Elektroenergetyka: Przełączenie sieci 3nN, 5SN – 100%, kucie w skale przejście przez trasę główną 4 SN – 80%.
 • Budowa kanału teletechnicznego: Budowa rurociągu kablowego – przepust pod trasą główną – 0.6%.
 • Zasilanie oświetlenie: Budowa przepustów kablowych – 4%.


17.05.2021 - Nastąpił wysuw pierwszego segmentu nitki lewej na obiekcie WS-49

Budowa mostów metodą nasuwania podłużnego polega na przesuwaniu gotowej konstrukcji mostu z przyczółka na kolejne podpory. Poza przyczółkiem w stałym deskowaniu betonuje się około 25 metrowe elementy belkowej konstrukcji nośnej. Po stwardnieniu spręża się je podłużnie centrycznie, odpowiednio do stanów napięcia, jakie mogą wystąpić w fazie nasuwania. Następnie zwalnia się deskowanie i wysuwa się te elementy za pomocą specjalnego układu pras hydraulicznych na teflonowych łożyskach ślizgowych w kierunku przeszkody. Do pierwszego elementu przytwierdzony jest awanbek, w celu zmniejszenia momentów wspornikowych, które występują przed osiągnięciem przez ten wspornik kolejnych filarów. Następne elementy każdorazowo dobetonowuje się bezpośrednio do elementu poprzedniego, przy czym zbrojenie wzdłużne oczywiście przechodzi przez styk roboczy. Po wykonaniu wszystkich elementów, gdy most znajduje się już w ostatecznym swoim położeniu, spręża się dalsze kable wymagane dla przejęcia pełnego obciążenia użytkowego. Zaletami stosowania metody nasuwania podłużnego jest ograniczenie przestrzeni, na której prowadzone są prace budowlane, zmniejszenie ilości deskowań w stosunku do tradycyjnych rozwiązań, możliwość prowadzenia prac niezależnie od warunków atmosferycznych. Ponadto realizacja danego obiektu jest dużo bardziej efektywna. Za pomocą metody nasuwania podłużnego możliwe jest wykonywanie obiektów nad czynnymi drogami i liniami kolejowymi bez konieczności ich zamykania. Tempo wysuwu na obiekcie WS-49 wyniosło dwadzieścia pięć centymetrów przy czasie równym cztery minuty.Tydzień 19/2021 – 08.05.2021 r. – 14.05.2021 r.

W dziewiętnastym tygodniu 2021 r. (08.05.2021 r. - 14.05.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 179 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 682 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Zdjęcie humusu – 5000 m²
 • Wykop – 35716 m³
 • Nasyp – 35768 m³
 • Wykonanie materaca – 2400 m²
 • Wykonanie rowów – 1000 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 3szt.
 • Wymiana gruntu – 100 m³
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej – 4060 m²

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Zbrojenie oraz betonowanie słupów P2 – 100%
 • WS-40: Wykop w palach CFA P7, P9, P11 – 680 m³, zbrojenie i deskowanie przyczółka P1 – 18t., wykonanie chudego betonu P7, P9 – 36 m³, zbrojenie fundamentu P4 – 6t., zbrojenie i betonowanie fundamentów P2, P3 – 240 m³
 • WS-41: Wykop pod fundament P2 – 100%.
 • PG-42: Wykop pod fundament P1, P2 – 100%.
 • MS-44: Betonowanie ścianki zaplecznej korpusu przyczółka P1 – 100%.
 • MS-44A: Deskowanie oraz zbrojenie skrzydeł P1 – 50%, wykonanie wykopów pod podwalinę stożków – 50%, Wykonanie chudego betonu pod podwalinę stożków – 50%.
 • WS-45: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P8 nitka lewa – 100%, zbrojenie fundamentu P4 nitka lewa – 90%, Wykop pod fundament P2 – 100%.
 • WS-45A: Zbrojenie oraz betonowanie korpusu P1 – 50%, zbrojenie korpusu P2 – 30%.
 • MS-46: Zbrojenie oraz betonowanie korpusu przyczółka P3 – 100%.
 • MS-46A: Zbrojenie oraz betonowanie korpusu przyczółka P2 – 100%.
 • WD-46A: Wykonanie wymiany gruntu pod fundament P3 – 100%
 • WS-47: Montaż rusztu wraz z szalunkiem – 95%, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P9, P10 – 100%, betonowanie słupów podpory P5 – 60 m³, montaż awanbeków – 1kpl.
 • WS-49: Zbrojenie słupów podpory P5 nitka lewa – 100%, nitka prawa – 50%, zbrojenie segmentu nr 2 jezdnia lewa, jezdnia prawa – 50%, zbrojenie oraz betonowanie bloków kotwiących awanbek jezdnia prawa – 100%, wykonanie zasypek fundamentu P9 – 300 m³, montaż prowadzeń bocznych na awanbeku – 50%, betonowanie segmentu nr 1 nitka prawa etap II – 145 m³, betonowanie bloków kotwiących awanbek jezdnia prawa – 7 m³, betonowanie słupów P5 nitka lewa – 100%, skucie pali CFA P2 – 36szt., prace przygotowawcze wytwórnia – 100%, prace przygotowawcze sprężanie awanbeku – 80%, prace przygotowawcze urządzenia nasuwcze – 95%, prace przygotowawcze ograniczniki boczne – 25%, sprężanie awanbeku – 50%, sprężanie montażowe segmentu – 2,94%, montaż łożysk nasuwczych – 12,5%.
 • WS-52: Zbrojenie oraz betonowanie segmentu I ustroju nośnego – 100%, betonowanie filarów podpory P5 jezdnia lewa – 100%, zbrojenie filarów podpory P6 jezdnia lewa – 80%, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P11 – 100%.
 • PG-53: Betonowanie fundamentu P1 – 100%.
 • WS-54: Zbrojenie filarów P7, P8 – 80%, zbrojenie fundamentu P5 – 100%, betonowanie fundamentu P5 nitka lewa – 100%, betonowanie filarów P9 nitka prawa, P8 nitka lewa – 100%, izolacja cienka fundamentu P10 nitka lewa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie ustroju nośnego nitka prawa etap I, II – 100%, montaż stali sprężającej etap I,II – 100%.
 • WS-56: Beton podkładowy P1, P2 – 72 m³.
 • WS-57: Zbrojenie fundamentu P1 nitka lewa, P5, P4 nitka prawa, P3 – 66t, betonowanie fundamentu P2 nitka lewa, P4 – 290 m³, beton podkładowy P6 – 100%.
 • WS-57A: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P2 – 100%, betonowanie fundamentu P3 – 100%, zbrojenie słupów P3 – 100%.
 • WD-59: Wykonanie izolacji cienkiej na fundamencie P1, P2 – 100%, zasypka fundamentu P1, P2 – 90%.
 • PZ-47: Wykop pod wymianę gruntu – 650 m³.
 • PZ-48: Wymiana gruntu – 360 m³.
 • PZ-49: Wymiana gruntu - 150 m³.
 • PZ-50: Zbrojenie fundamentu - 5262 kg.
 • PZ-51: Deskowanie fundamentu - 80%.
 • PZ-52: Zbrojenie fundamentu – 5262 kg.
 • PZ-57: Deskowanie II etapu fundamentu – 60%.

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD13 – 85%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej KD59 – 20%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, ustawianie wpustów KD7 – 70%, posadowienie wypustów KD1 – 20%, posadowienie studni, ułożenie rury przewodowej, kucie w skale KD31 – 30%
 • Teletechnika: Budowa rurociągu kablowego kolizji T-13 – 80%, budowa rurociągu kablowego – kucie w skale T-6 – 80%.
 • Gazociągi: prace wykopowe, układanie rur, prace spawalnicze GW-6 – 85%.
 • Melioracje: Roboty ziemne na trasie rowu krytego R-F – 200m, przebudowa rzeki Bystra – roboty ziemne, wykopy, profilowanie nowego koryta rzeki, wykonanie umocnienia koryta rzeki Bystra narzutem kamiennym na geowłókninie – 108m., wykonanie gruntu kamiennego z głazów rzeka Bystra – 1 kpl.
 • Elektroenergetyka: Prace montażowe, przygotowanie linii do przepięcia 4SN, kucie w skale przejście przez Trasę Główną ( kolizja 3nN, 5SN ) – 90%, kucie w skale przejście prze Trasę Główną 4 SN – 75%.
 • Kanalizacja sanitarna: Przepięcie sieci KS3, KS5 – 95%.


Tydzień 18/2021 – 01.05.2021 r. – 07.05.2021 r.

W osiemnastym tygodniu 2021 r. (01.05.2021 r. - 07.05.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 189 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 643 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Zdjęcie humusu – 7100 m²
 • Wykop – 26760 m³
 • Nasyp – 31596 m³
 • Wykonanie materaca – 2600 m²
 • Wykonanie rowów – 1800 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 3szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P1 – 100%
 • WS-40: Wykonanie pali CFA na podporze P7 – 26 szt., zbrojenie przyczółka P1 nitka lewa – 18t., beton wyrównawczy P8 – 27 m³, wykop pod fundament P7 – 120 m³, próbne obciążenia pali P3, P4, P5, P6 – 4kpl. Zbrojenie fundamentu P2 nitka lewa oraz prawa – 16t.
 • WS-41: Zbrojenie fundamentu podpora P15 nitka prawa – 100%, wykop pod fundament P2 – 10%.
 • PG-42: Wykop pod fundament P1, P2 – 60%.
 • MS-44: Zbrojenie oraz betonowanie korpusu przyczółka P1 (ścianka zapleczna) – etap 1 – 100%
 • MS-44A: Betonowanie skrzydeł P2 – 100%.
 • WS-45: Betonowanie fundamentu P5 nitka prawa – 54,3 m³, zbrojenie fundamentu podpory P8 nitka lewa – 80%.
 • WS-45A: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu podpory P2 – 100%, zbrojenie korpusu P1 – 65%, deskowanie korpusu P1 – 30%
 • MS-46: Betonowanie ścianki zaplecznej korpusu przyczółka P1 – 100%, zbrojenie korpusu przyczółka P3 – 30%.
 • MS-46A: Deskowanie korpusu przyczółka P2
 • WD-46A: Zbrojenie fundamentu P2 – 100%.
 • WS-47: Montaż rusztu wraz z szalunkiem – 10%, zbrojenie fundamentu P9 nitka lewa – 10t, zbrojenie słupów podpory P5 nitka lewa – 3t, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P11 nitka lewa – 100%.
 • WS-49: Zbrojenie segmentu nr 1 jezdnia prawa – 100%, zbrojenie segmentu nr 2 jezdnia lewa i prawa – 40%, zbrojenie słupów podpory P6 jezdnia prawa – 100%, wykonanie wykopu podpory P2 – 450 m³, betonowanie segmentu nr 1 nitka prawa etap II – 145 m³, betonowanie bloków kotwiących awanbek, jezdnia lewa – 9 m³, prace przygotowawcze - sprężanie awanbeku (2/2) – 60%, prace przygotowawcze – urządzenia nasuwcze (2/2) – 80%, betonowanie slupów P6 nitka lewa – 98 m³, wykonanie betonu podkładowego pod fundament podpory P2 – 16 m³, betonowanie ciosów podpory P8 – 2 m³.
 • WS-52: Zbrojenie ustroju segment I – 70%, betonowanie filarów podpory P4 jezdnia lewa – 100%, betonowanie fundamentu podpory P9 jezdnia prawa – 102 m³, zbrojenie filarów P6 jezdnia lewa – 50%, zbrojenie fundamentów P11 – 40%.
 • PG-53: Zbrojenie fundamentu P1 – 100% oraz P2 – 80%.
 • WS-54: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P6 nitka prawa, P4 nitka prawa – 100%, zbrojenie filarów P8, P9 – 80%, betonowanie filarów P9 nitka lewa – 100%, izolacja cienka fundamentu P11, powierzchnie pionowe – 100%, wykonanie zasypki fundamentu P12 – 100%, montaż zbrojenia ustroju nośnego S01P- etap I – 100%, montaż stali sprężonej S01P – etap I – 100%, betonowanie ustroju nośnego S01P- etap I – 100%, montaż zbrojenia ustroju nośnego S01L - etap I – 30%.
 • WS-56: Pogłębienie wykopu i ścięcie kolumn DSM P1, P2 – 200 m³.
 • WS-57: Zbrojenie fundamentu P2, P3, P4 – 54t., betonowanie fundamentów P2 – 145 m³.
 • WS-57A: Zbrojenie fundamentu P3 – 100%, skucie pali P8 - 100%, wykonanie próbnych obciążeń pali P8 – 100%.
 • WD-59: Wykonanie izolacji cienkiej na fundamencie P1 – 100%.
 • PZ-42: Szalowanie drugiego etapu ławy fundamentowej – 50%.
 • PZ-48:Wykop pod wymianę gruntu – 650 m³, wymiana gruntu – 360 m³.
 • PZ-49: Wymiana gruntu – 150 m³.
 • PZ-50: Zbrojenie fundamentu – 5262 kg.
 • PZ-52: Zbrojenie fundamentu – 5262 kg.
 • PZ-57: Betonowanie fundamentu – etap I – 112 m³.
 • PZ-59: Wykop pod fundament – 750 m³.
W siedemnastym tygodniu zużyto:
- Beton C12/15 – 465 m³
- Beton C35/45 – 368 m³
- Beton C30/37 – 1140 m³
- Beton C50/60 – 140 m³
- Zabetonowano dwieście dwadzieścia pięć ton stali.

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja deszczowa: Układanie kanału KD-13, kontynuacja KD-59 przykanaliki i wypusty, układanie KD41, KD46, KD7 – 100 m.
 • Teletechnika: Budowa rurociągu kablowego kolizji T-13 – 70 mb.
 • Gazociągi: prace wykopowe – 50 mb.
 • Melioracje: Przekop kontrolny – 1kpl.


Tydzień 17/2021 – 24.04.2021 r. – 30.04.2021 r.

W siedemnastym tygodniu 2021 r. (24.04.2021 r. - 30.04.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 193 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Wiertnice, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe) oraz 621 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Zdjęcie humusu – 19200 m²
 • Wykop – 43090 m³
 • Nasyp – 40360 m³
 • Wykonanie materaca – 1800 m²
 • Wykonanie rowów – 400 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 4szt.
 • Umocnienia – 300 m³
 • Wymiana gruntu – 340 m³

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Zbrojenie fundamentu podpory P2, P3 – 100%, oraz P1 – 80%, betonowanie fundamentu P2, P3 – 208 m³
 • WS-40: Wykonanie pali CFA P7 – 26szt., zbrojenie przyczółka P1 nitka lewa – 12t., beton wyrównawczy P8 – 27 m³, wykop pod fundament P9 – 240 m³, próbne obciążenia pali P3, P4, P5, P6 – 100%, zbrojenie fundamentu P2 – 10t.
 • WS-41: Wykop pod fundament P1- 100%, zbrojenie ławy fundamentowej P15 nitka prawa – 20%
 • PG-42: Wykop fundament P1, P2 – 10%
 • MS-44: Zbrojenie oraz betonowanie korpusu przyczółka P1 – 100%
 • MS-44A: Deskowanie korpusu przyczółka P1 – 100%, zbrojenie skrzydeł przyczółka P2 – 100%, betonowanie korpusu przyczółka P1 -100%, deskowanie skrzydeł przyczółka P2 – 100%.
 • WS-45: Betonowanie fundamentu podpory P5 nitka prawa – 54,3 m³
 • WS-45A: Zbrojenie fundamentu przyczółka P2 – 20%
 • MS-46: Ściana zapleczna korpusu przyczółka P1 – 100%, zbrojenie korpusu przyczółka P3 – 30%.
 • MS-46A: Zbrojenie korpusu fundamentu P1 – 100%, deskowanie oraz betonowanie korpusu przyczółka P1 – 100%
 • WD-46A: Wykonanie wykopów pod fundamenty podpór P2 – 400 m³, Beton podkładowy podpora P2 – 15 m³
 • WS-47: Montaż rusztu wraz z szalunkiem – 75%, betonowanie słupów podpory P5 nitka lewa-60 m³, zbrojenie slupów podpory P5 nitka lewa – 100%, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu podpory P10 nitka lewa, P8 nitka lewa i prawa – 100%, zasypki fundamentów P2, P3, P4 – 400 m³, wyciąganie ścianek szczelnych P2 – 100%
 • WS-49: Zbrojenie segmentu nr 1 jezdni prawej – 100%, zbrojenie segmentu nr 2 jezdni lewej oraz prawej – 30%, zbrojenie słupów podpory P6 nitka prawa – 75%, wykonanie wykopu podpory P2 i P3 – 600 m³, betonowanie segmentu nr 1 nitka prawa Etap I – 135 m³, prace przygotowawcze - urządzenia nasuwcze -80%, sprężanie montażowe segmentu – 1,47%, montaż łożysk nasuwczych – 10%, betonowanie słupów P6 nitka lewa – 98 m³, wykonanie betonu podkładowego pod fundamenty podpory – 38 m³, betonowanie ciosów podpory P8 – 2 m³
 • WS-52: Zbrojenie ustroju nośnego segment I – 50%, betonowanie filarów podpory P4 nitka prawa – 84 m³, zbrojenie oraz betonowanie fundamentów podpory P8 nitka prawa -100%, zbrojenie fundamentu podpory P9 – 100%, beton podkładowy pod stanowisko zbrojarskie – 120 m³, montaż awanbecka – 100%, zbrojenie filarów podpory P6 – 100%, wykonanie izolacji powłokowej fundamentów P5, P6, P13, P14 – 400 m²
 • PG-53: Zbrojenie fundamentu P1 – 100% oraz P2 – 80%
 • WS-54: montaż deskowania zewnętrznego Ustroju Nośnego jezdnia lewa i prawa – 100%, beton podkładowy pod fundament P1 – 100%, zbrojenie fundamentu P9 nitka prawa, P7 nitka prawa, P6 nitka prawa, P6 nitka lewa - 75%, betonowanie fundamentów P9 nitka prawa, P7 nitka prawa, P6 nitka lewa – 100%, zbrojenie filarów P8, P9, P10 – 80%, betonowanie filarów P10 nitka prawa -100%, izolacja cienka fundamentów P12, P13 – 100%, wykonanie zasypek fundamentów P13 – 100%, demontaż ścianek szczelnych P13 – 100%, montaż zbrojenia Ustroju Nośnego etap I – 75%, montaż stali sprężającej etap I - 100%
 • WS-56: Wykonanie kolumn DSM P1 – 84 szt.
 • WS-57: Zbrojenie fundamentów P2 – 15000 kg, wykonanie betonu podkładowego P1, P5 – 70 m³
 • WS-57A: Wbicie ścianek szczelnych P8 – 100%, wykonanie iniekcji pali P2, P3 – 100%, wykonanie wykopów fundamentowych P8 – 100%, wykonanie chudego betonu na P8 – 100%, wykonanie próbnych obciążeń pali P2, P3 -100%, skucie pali P2, P3 – 100%
 • WD-59: Zbrojenie i deskowanie fundamentu P3 – 3619kg, betonowanie fundamentu P3 – 37 m³, wykonanie izolacji cienkiej na fundamencie P1 – 100%
 • PZ-42: Szalowanie ławy fundamentowej – 100%, betonowanie ławy fundamentowej etap I – 40 m³
 • PZ-48: Odhumusowanie – 600 m², wykop pod wymianę gruntu – 225 m³
 • PZ-49: Odhumusowanie – 630 m², wykop pod wymianę gruntu – 1100 m³, wymiana gruntu – 150 m³
 • PZ-52: Wykonanie betonu podkładowego – 90 m³
 • PZ-57: Deskowanie fundamentu – 9434 kg
 • PZ-59: Odhumusowanie – 600 m², wykop pod fundament – 750 m³
W siedemnastym tygodniu zużyto:
- Beton C12/15 – 150 m³
- Beton C20/25 – 180 m³
- Beton C35/45 – 310 m³
- Beton C30/37 – 1800 m³
- Beton C50/60 – 140 m³
- Zabetonowano dwieście sześćdziesiąt ton stali.

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja sanitarna: KS-3 – 50m.
 • Kanalizacja deszczowa: Układanie kanału KD-14, kontynuacja KD-20, kanaliki i wypusty, układanie KD41, KD43, KD63 – 100 m.
 • Wodociąg W-7a – 70%.
 • Teletechnika: Budowa rurociągu kablowego kolizji T-8, T-13 – 145 mb.
 • Gazociągi: prace wykopowe – 50 mb.
 • Melioracje: Przekop kontrolny – 1kpl., roboty ziemne przy rowie R-1 – 30 mb.


Tydzień 16/2021 – 17.04.2021 r. – 23.04.2021 r.

W szesnastym tygodniu 2021 r. (17.04.2021 r. – 23.04.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 189 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Wiertnice, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe) oraz 656 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Zdjęcie humusu – 6350 m²
 • Wykop – 32960m³
 • Nasyp – 33470m³
 • Wykonanie materaca – 3640 m²
 • Wykonanie rowów – 700 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 2szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Zbrojenie ławy fundamentowej P2 – 100%
 • WS-40: Skucie głowic pali CFA P3 – 15szt., wykonanie pali CFA P11 – 20szt., wykopy pod fundamenty P5, P6, P8 – 640 m³, beton wyrównawczy P5, P6 – 36 m³, stabilizacja platformy pod palowanie P7 – 350 m², chudy beton pod prefabrykacje zbrojenia – 50 m³, wykonanie pali CFA P13 – 72szt.
 • WS-41: Wykop pod fundament P1 – 10%.
 • MS-44: Zbrojenie oraz betonowanie korpusu przyczółka P1 (bez ścianki zaplecznej) – 100%, zasypka fundamentu podpory P2, P3 – 100%, Wyciągnięcie ścianek szczelnych P2 – 100%.
 • MS-44A: Deskowanie korpusu przyczółka P1 – 80%, zbrojenie skrzydeł przyczółka P1 – 20%.
 • WS-45: Betonowanie fundamentu P6P, P5L – 95.4 m³, zbrojenie fundamentu P5L, P5P – 100%, oraz P6L – 80%, próbne obciążenia pali P7 – 100%.
 • WS-45A: Betonowanie fundamentu P1 – 100%, zbrojenie korpusu przyczółka P1 – 60%.
 • MS-46: Zbrojenie oraz betonowanie korpusu przyczółka P1 -100%.
 • MS-46A: Zbrojenie korpusu fundamentów P1, P2 – 60%, zasypki fundamentów P1, P2 z zagęszczeniem – 85%
 • WD-46A: Wykonywanie wykopu pod fundamenty podpór P3 – 400 m³
 • WS-47: Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P11P, P7LP – 100%, zbrojenie oraz betonowanie korpusu przyczółka P1L, zbrojenie oraz betonowanie słupów podpory P4L, P5L próbne obciążenia pali P9 – 1szt.
 • WD-48:Wykonanie wykopu pod fundamenty podpór P1, P2, P3 – 400 m³, wykonanie wykopu w gruncie skalistym podpory P3 – 100 m³
 • WS-49: Wykonanie wykopu podpory P1 – 250 m³, zbrojenie słupów podpory P6P, P7P, zbrojenie segmentu nr 1 JP , JL – 95%, montaż awanbecków NL, NP – 100%, betonowanie słupów podpory P7P – 92,5 m³, wykonanie betonu podkładowego pod zbrojarnie JL, JP – 117 m³, betonowanie segmentu nr 1 NL etap I – 140 m³, betonowanie ciosów podpory P9 – 2 m³
 • WS-52: Montaż deskowania zewnętrznego ustroju nośnego – 100%, ułożenie żywicy na stanowisku montażowym – 100%, betonowanie fundamentów podpór P7, P8, P9, P10 – 518 m³, zbrojenia fundamentów P7, P8, P9, P10 – 100%, zbrojenie słupów podpory P5 – 100%
 • PG-53:Wykonanie betonu podkładowego P2 – 18 m³, zbrojenie fundamentu P1 – 100%, oraz P2 – 10%.
 • WS-54: Montaż deskowania zewnętrznego ustroju nośnego – 90%, zbrojenie fundamentu P6, P8, P9 – 75%, montaż awanbecka NL i NP – 100%, betonowanie ciosów pod hamulec P15L, prowadzeń bocznych P15 – 100%, zbrojenie filarów P9, P10 – 100%, betonowanie filarów P10L, P11L – 100%, betonowanie fundamentów P8 – 100%, wykonanie zasypek fundamentów P15 – 100%, wykonanie wykopu P1 – 100%
 • WS-56: Wykonanie kolumn DSM podpora P1 – 84szt.
 • WS-57: Wykonanie kolumn DSM podpora P6 – 28szt., wykonanie betonu podkładowego P4 – 18 m³, wykonanie wykopów fundamentowych na P6 – 200 m³, zbrojenie fundamentu P2P – 7911 kg.
 • WS-57A: Wbicie ścianek szczelnych P2 – 80%, wykonanie iniekcji pali P8 – 100%, wykonanie wykopów fundamentowych P3 – 100%, wykonanie chudego betonu P3 – 100%, wykonanie próbnych obciążeń pali P3 – 50%.
 • WD-59: Zbrojenie fundamentu P3 – 4917 kg, betonowanie fundamentu P2 – 36 m³, beton podkładowy podpora P3 – 5 m³.
 • PZ-42: szalowanie ławy fundamentowej – 25%
 • PZ-51: Zbrojenie fundamentu – 14839 kg.
 • PZ-52: Wykonanie wymiany gruntu – 200 m³
 • PZ-57: Zbrojenie fundamentu 9434 kg.
W szesnastym tygodniu zużyto:
- Beton C30/37 – 2936 m³
- Beton C12/15 – 295 m³
- Beton C35/45 – 203 m³
- Zabetonowano około dwieście osiemdziesiąt ton stali.

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja sanitarna: KS-3 – 50m.
 • Wodociąg W-7a – 50%.
 • Teletechnika: Przebudowa kolizji T-8 – roboty ziemne 30 mb.
 • Gazociągi: GW6 – roboty ziemne i spawalnicze – 290 mb.
 • Melioracje: Rów kryty ciągu BND11A – 30 mb., Rów kryty ciągu R-b6 – 30 mb, wykonanie umocnienia koryta rzeki Bóbr narzutem kamiennym na geowłókninie – 60 mb.


Tydzień 15/2021 – 10.04.2021 r. – 16.04.2021 r.

W piętnastym tygodniu 2021 r. (10.04.2021 r. - 16.04.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 218 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Wiertnice, Betonowozy, Cementowozy, Podnośniki koszowe) oraz 637 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Zdjęcie humusu – 6850 m²
 • Wykop – 39035 m³
 • Nasyp – 40105m m³
 • Wymiana gruntu – 1000 m³
 • Wykonanie materaca – 3570 m²
 • Umocnienie – 1300 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego – 2szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Beton podkładowy P2, P3 – 33,5 m³.
 • WS-40: Wykonanie pali CFA P3, P10, P12 – 54szt., Wykop pod fundament P3, P4 – 480 m³, Zbrojenie fundamentu P1P – 35t., Beton wyrównawczy P3 – 20 m³, Betonowanie fundamentu P1P – 250 m³.
 • PZ-42: Zbrojenie ławy fundamentowej – 100%
 • MS-44: Zbrojenie korpusu P1 – 40%, Szalowanie korpusu P1 – 20%, Wykonanie zasypek P1 – 100%, Wykonanie ścianek szczelnych P1 – 100%, Betonowanie ścianki zaplecznej P3 – 18,5 m³.
 • MS-44A: Zbrojenie, deskowanie oraz betonowanie korpusu przyczółka P1 – 100%
 • WS-45: Wykop P7 – 80%, Zbrojenie fundamentu P5L, P6P – 70%
 • WS-45A: Zbrojenie oraz deskowanie fundamentu P1 – 100%
 • MS-46: Zbrojenie oraz szalowanie Korpusu P1 – 100%
 • MS-46A: Zbrojenie, szalowanie oraz betonowanie fundamentu P2 – 100%, Betonowanie fundamentu P1 – 100%
 • WS-47: Zbrojenie oraz betonowanie słupów podpory P3P, Betonowanie fundamentu P6 – 214 m³, Dostawa awanbecka na budowę – 1 kpl., Montaż rusztu wraz z szalunkiem – 20 szt., Próbne obciążenia pali P7, P8 – 100%, Skucie głowic pali podpora P9 – 100%.
 • WD-48: Wykonanie wykopów pod fundamenty podpór P1, P2, P3 – 400 m³.
 • WS-49: Wykonanie pali CFA na podporach P2, P3 – 62 szt., Skuwanie pali CFA na podporze P4 – 100%, Zbrojenie segmentu numer 1 – jezdnia lewa oraz prawa – 30%, Wykonanie izolacji cienkiej fundamentu P8 – 105 m², montaż awanbecku – 90%, Betonowanie słupów P7L – 83 m³.
 • WS-52: Beton podkładowy fundamentu P8, P12 – 40 m³, Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P6L – 100%, Montaż deskowania zewnętrznego ustroju nośnego – 90%, Zbrojenie oraz betonowanie korpusu P1 – 100%, Zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P7L, P14L – 100%, Zbrojenie fundamentów P8LP oraz P7P – 100%, Zbrojenie słupów podpory P5P – 100%.
 • PG-53: Wykonanie betonu podkładowego P2 – 18 m³, Zbrojenie fundamentu P2 – 10% oraz P1 – 100%.
 • WS-54: Montaż deskowania UN NP, NL – 80%, Zbrojenie fundamentów P2P,P5,P8 – 50%, Zbrojenie, deskowanie, betonowanie korpusu P15L – 100%,Zbrojenie filarów P10, P11 – 100%, Betonowanie filarów P12P – 100%, Betonowanie fundamentów P2P, P9L – 100%, Wykonanie wykopu P1 – 60%.
 • WS-57: Wykonanie kolumn DSM P6, P7 – 144szt., Wykonanie próbnego obciążenia pali P2, P3 – 100%, Wykonanie wykopu P1 – 60%.
 • WS-57A: Wbicie ścianek szczelnych na P3 – 100%, Wykonanie iniekcji pali P5, P6, P8 – 100%, Wykonanie Próbnych obciążeń pali P1 – 100%, oraz P2 – 20%, Wykonanie wykopów fundamentowych na P2 – 100%, Wykonanie chudego betonu na P2 – 100%.
 • MS-58: Wykonanie próbnego obciążenia pali na P1-P5 – 100%
 • WD-59: Zbrojenie fundamentu P2 – 6850kg., Betonowanie fundamentu P1 – 63.5 m³.
 • PZ-51: Beton podkładowy pod fundament – 96 m³
 • PZ-52: Zbrojenie ławy fundamentowej – 100%
 • PZ-57: Zbrojenie fundamentu – 9434kg.

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja sanitarna: KS-5 – 100%.
 • Wodociąg W-7a – 10%.
 • Teletechnika: Przebudowa kolizji T-8 – roboty ziemne 30 mb.
 • Gazociągi: GW6 – roboty ziemne i spawalnicze – 50 mb.
 • Melioracje: Rów kryty ciągu BND11A – 30 mb., Wykonanie umocnienia koryta rzeki Bóbr narzutem kamiennym na geowłókninie – 60 mb., Rów kryty ciągu R-b6 – 30 mb.


Tydzień 14/2021 – 03.04.2021 r. – 09.04.2021 r.

W czternastym tygodniu 2021 r. (03.04.2021 r. - 09.04.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 172 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Wiertnice, Betonowozy, podnośniki koszowe) oraz 587 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Zdjęcie humusu – 9400 m²
 • Wykop – 24150 m³
 • Nasyp – 25070 m³
 • Wykonanie rowów – 680 m³

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Beton podkładowy - 22m³, Wykop P1, P2 – 400m³.
 • WS-40: Wykonanie pali CFA – 20 szt., Wykop pod fundament – 450m³, Zbrojenie fundamentu – 10t., Beton wyrównawczy – 20m³, Betonowanie ścian wytwórni nitka lewa – 220m³.
 • WS-41: Próbne obciążenia DLT – 5 szt.
 • PZ-42: Zbrojenie ławy fundamentowej – 90%.
 • MS-44: Szalowanie korpusu P1 – 30m³, Zbrojenie korpusu P1 – 20%.
 • MS-44A: Zbrojenie korpusu przyczółka P2 – 100%, Zbrojenie korpusu przyczółka P1 – 60%, Deskowanie korpusu przyczółka P2 – 40%, Zasypka fundamentu P1, P2 – 80%.
 • WS-45: Próbne obciążenia statyczne P5 – 100%, Próbne obciążenia dynamiczne P6, P8 – 100%.
 • WS-45A: Zbrojenie fundamentu P1 – 30%.
 • MS-46: Zbrojenie i szalowanie korpusu – 50%, Betonowanie fundamentu P3 – 105m³.
 • MS-46A: Zbrojenie fundamentu P1 – 100%, Zbrojenie fundamentu P2 – 80%.
 • WS-47: Betonowanie fundamentu P5P – 95m³, Betonowanie słupów podpora P3L – 50m³, Zbrojenie fundamentów P6 – 40t., Deskowanie przyczółka nitki lewej – 20%, Zbrojenie fundamentu P11 – 10t., Wykonanie rusztu pod wytwórnię do nasuwania nitka lewa – 10%, Skucie głowic pali P7, P8 – 100%.
 • WS-49: Wykonanie pali CFA – 10szt., Wykonanie zasypki fundamentu - 500m³, Zbrojenie słupów podpory P7L – 100%, Zbrojenie segmentu nr 1 JL – 30%, Wykonanie izolacji cienkiej fundamentu P9L – 55m², Betonowanie bloków pod urządzenia do nasuwania – 3m³, Betonowanie bloków prowadzenia bocznego na przyczółku P10 – 2m³, Betonowanie słupów P8P – 78m³, Montaż urządzeń do nasuwania – 4 szt.
 • WS-52: Zbrojenie korpusu przyczółka P1 (JP) – 75%, Zbrojenie fundamentu podpory P14 – 70%, Zbrojenie filarów podpory P5 – 100% Zbrojenie, betonowanie fundamentów P6 – 100%, Zbrojenie korpusu przyczółka P14 – 60%, Montaż podłogi deskowania zewnętrznego ustroju nośnego – 40%, Montaż podłogi deskowania nitka prawa – 90%, Zbrojenie fundamentów P6 – 80%, Beton podkładowy P7 – 21m³.
 • WS-54: Montaż deskowania UN NL – 45%, Zbrojenie fundamentu P2, P7, P9 – 75%, Zbrojenie i deskowanie korpusu P15L – 50%, Zbrojenie filarów P11, P12 – 100%, Betonowanie filarów P12L – 100%, Betonowanie fundamentów P2L, P7L – 100%, Demontaż ścianek szczelnych P14 – 100%, Wykonanie wykopu P1 – 20%, Wykonanie betonu podkładowego P3, P8 – 100%, Próbne obciążenia pali Jet – Groutimg P8 – 100%.
 • WS-57: Wykonanie stabilizacji platformy P6 – 100%, Wykonanie kolumn DSM – 166 szt., Wykonanie wykopów fundamentowych - 300m³.
 • WS-57A: Wbijanie ścianek szczelnych na P2 – 100%, Wykonanie iniekcji pali P4 – 100%.
 • MS-58: Skucie głowic pali na P1-P5 – 100%.
 • PZ-50: Wykonanie II warstwy wymiany gruntu – 250m³.
 • PZ-52: Wykonanie I warstwy wymiany gruntu – 100m³.
 • WD-59: Zbrojenie fundamentu P1 – 8536 kg.

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja sanitarna: KS-5 – 90%.
 • Wodociąg W-7a – 10%.
 • Kanalizacja deszczowa: KD-31 – 50 m.
 • Teletechnika: Przebudowa kolizji T-8 – roboty ziemne 30 mb.
 • Gazociągi: GW6 – roboty ziemne i spawalnicze – 50 mb.
 • Melioracje: Rów kryty ciągu BND11A – 30 mb., Wykonanie umocnienia koryta rzeki Bóbr narzutem kamiennym na geowłókninie – 60 mb.


Tydzień 13/2021 – 27.03.2021 r. – 02.04.2021 r.

W trzynastym tygodniu 2021 r. (27.03.2021 r. - 02.04.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 167 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Wiertnice, Betonowozy) oraz 403 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Zdjęcie humusu – 23380 m²
 • Wykop – 16345 m³
 • Nasyp – 20903 m³
 • Wykonanie materaca - 1780 m³
 • Wykonanie rowów – 230 m³
 • Umocnienie – 150 m³
 • Wykonanie przepustu drogowego ( drogi poprzeczne) – 40%

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonanie wykopów P2, P3 – 300m³.
 • WS-40: Zbrojenie fundamentu P1L – 30 t., Wykonanie pali CFA P5, P6, P9 – 35 szt., Betonowanie fundamentu P1L – 240 m³, Próbne obciążenia DLT P1 – 1 szt., Deskowanie i zbrojenie ścian wytworni – nitka prawa – 50%, Wykop pod fundament P2 – 50 m³, Wykonanie platform P7, P12, P13 – 90%.
 • WS-41: Próbne obciążenia DLT P14, P15 – 3 szt., Betonowanie głowic – 5 szt.
 • PZ-42: Zbrojenie ławy fundamentowej – 30%.
 • MS-44: Betonowanie fundamentu P1 – 100m³, Betonowanie korpusu P3 – 90m³.
 • MS-44A: Betonowanie fundamentów P1, P2 – 100%, Wykonanie zbrojenia przyczółków – 20%.
 • WS-45: Skucie pali P4 – 100%.
 • WS-45A: Próbne obciążenia P2 – 100%.
 • MS-46: Zbrojenie, szalowanie fundamentu P1 – 100%, Betonowanie fundamentu P1 – 110m³.
 • MS-46A: Wykonanie próbnych obciążeń pali – 100%.
 • WS-47: Betonowanie przyczółka P1P – 220m³, Betonowanie słupów podpory P2L – 50m³, Zbrojenie słupów na podporze P3 – 1t., Betonowanie fundamentu P5L – 60m³, Wykop podpora P9 – 300m³, Beton wyrównawczy pod fundament P8 – 20m³, Zbrojenie fundamentów P6, P11 – 40t., Beton wyrównawczy pod stanowisko zbrojarskie – 40m³.
 • WS-49: Wykonanie kolumn DSM na podporze P1 – 64szt., Zbrojenie słupów podpory P7 – 25%, Zbrojenie słupów podpory P8 – 100%, Szalowanie segmentu nr1 nitki lewej i prawej stanowiska montażowego – 80%, Wykonanie wykopów pod fundament P4 – 400m³, Wykonanie betonu podkładowego pod fundament P4 – 27m³, Betonowanie słupów P8L – 73m³, Wykonanie drogi serwisowej do końca stanowiska montażowego – 800m², Organizacja stanowiska do składowania stali – 300m², Wykonanie izolacji cienkiej fundamentu i korpusu P10 – 120m².
 • WS-52: Betonowanie słupów P3P – 160m³, Betonowanie fundamentu P14P – 112m³, Zbrojenie i deskowanie korpusu przyczółka P1P – 30%, Betonowanie fundamentu P13P – 90m³, Zbrojenie słupów P4, P5 – 80%, Deskowanie podłogi stanowiska do nasuwania – 70%.
 • WS-54: Montaż deskowania UN NL – 15%, Zbrojenie fundamentów P2, P10 – 75%, Zbrojenie korpusu P15L – 50%, Zbrojenie filarów P11, P12 – 100%, Betonowanie filarów P12P – 100%, Betonowanie fundamentów P10L, P10P, P11L – 100%, Izolacja cienka fundamentów P14, P15 (powierzchnie pionowe) – 100%, Zasypanie fundamentu P14 – 100%.
 • WS-57: Wykonanie stabilizacji platformy P5 – 100%, Wykonanie kolumn DSM na podporach P1, P4 – 150 szt.
 • WS-57A: Wykonanie chudego betonu na P1 – 100%, Wbicie ścianek szczelnych na P2 – 20%, Skucie pali P1 – 100%, Wykonanie iniekcji pali na P1 – 100%.
 • MS-58: Odkopanie pali CFA do poziomu posadowienia na P2, P3 – 80m³, Zabezpieczenie wykopu ściankami szczelnymi na P2, P3 – 100%, Wykonanie betonu podkładowego na P1 - P5 – 45m³.
 • PZ-50: Wykonanie I warstwy wymiany gruntu – 250m³.
 • PZ-52: Wykonanie I warstwy wymiany gruntu – 100m³.

Roboty Branżowe:

 • Kanalizacja sanitarna: KS-5 – 50%, KS – 3 próba szczelności – 100%.
 • Kanalizacja deszczowa: KD-31 – 50 m.
 • Teletechnika: Przebudowa kolizji T- 8 – roboty ziemne 30 mb.
 • Gazociągi: GW5 – roboty ziemne i spawalnicze – 50 mb.
 • Melioracje: Rów kryty ciągu BND11A – 10 mb., Wykonanie umocnienia koryta rzeki Bóbr narzutem kamiennym na geowłókninie – 20 mb.


Tydzień 12/2021 – 20.03.2021 r. – 26.03.2021 r.

W dwunastym tygodniu 2021 r. (20.03.2021 r. - 26.03.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 169 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Wiertnice, Betonowozy) oraz 413 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

 • Zdjęcie humusu – 6630 m²
 • Wykop – 20339 m³
 • Nasyp – 20187 m³
 • Wykonanie materaca - 3050 m³
 • Wymiana gruntu - 3006 m³
 • Wykonanie rowów – 825 m³

W zakresie Robót Mostowych:

 • WD-39: Wykonanie kolumn DSM – 100%
 • WS-40: Zbrojenie fundamentu P5 – 25 t., Zbrojenie ścian wytwórni – nitka lewa – 10 t., Wykonanie pali CFA na podporach P4, P5, P9 – 43 szt., Kucie głowic pali podpora P1 – 52 szt.
 • WS-41: Skuwanie pali P7, P8, P15 – 48 szt. Zbrojenie ław P13, P12 – 20 t., Wykonanie próbnych obciążeń pali P10, P11 – 2 szt., Betonowanie głowic P14, P15 – 3 szt.
 • PZ-42: Beton Podkładowy – 97 m³, Wykop do rzędnej posadowienia – 400 m³
 • MS-44: Betonowanie fundamentu P1 – 100 m³, Betonowanie korpusu P3 – 90 m³
 • MS-44A: Wykonanie próbnych obciążeń pali – 30%
 • WS-45: Skucie pali P4 – 100%
 • WS-45A: Beton fundamentów wytwórni nitka lewa - 60 m³
 • MS-46: Zbrojenie fundamentu P1 – 100%, Szalowanie oraz Betonowanie fundamentu P1 – 110 m³
 • MS-46A: Wykonanie pali wielkośrednicowych – 23 szt., Wykonanie skucia pali - 100%, Wykonanie iniekcji pali – 18 szt.
 • WS-47: Betonowanie wytworni – nitka prawa – 320 m³, Betonowanie słupów P2P – 50 m³, Zbrojenie słupów na podporze P3 – 4 t., Wykop P8 – 300 m³, Beton wyrównawczy pod fundament P7 – 20 m³, Zbrojenie przyczółka P1P – 5 t., Deskowanie przyczółka nitka prawa – 40%, Próbne obciążenia pali P10, P11 – 2szt.
 • WS-49: Wykonanie próbnych obciążeń pali – 100%, Zbrojenie słupów na podporze P8, P9 – 75%, Zbrojenie fundamentów na podporze P5 – 100%, Betonowanie korpusu P10P – 171 m³, Betonowanie fundamentu pod żuraw nr 2 – 24 m³, Betonowanie słupów P9P – 54 m³, Wykonanie pali CFA na podporze P4 – 36 szt.
 • WS-52: Wykonanie zbrojenia podpór P1, P2 – 100% , Zbrojenie fundamentu P13L – 100%, Betonowanie fundamentu P13P – 90 m³, Betonowania słupów P3L – 70 m³, Zbrojenie i szalowanie korpusu P1L – 100%, Betonowanie korpusu P1L – 213 m³
 • PG-53: Wykonanie próbnych obciążeń pali – 50%
 • WS-54: Montaż rusztu stalowego na wytwórni UN – 100%, Montaż deskowania UN nitka lewa – 5%, Zbrojenie fundamentu P10, P11 – 75%, Wykonanie kolumn DSM P1 – 100%, Betonowanie korpusu P15P – 100%, Betonowanie fundamentu P11P – 100%, Zbrojenie filarów P12, P13 – 75%, Betonowanie filarów P13 – 100%
 • WS-57: Wykonanie wykopu pod fundament P1 – 100%, Skucie głowic pali P2, P3 – 90 szt.
 • WS-57A: Wbijanie ścianek szczelnych P1, Skuwanie głowic pali P1, P2 – 100%
 • MS-58: Odkopanie pali CFA do poziomu posadowienia P2, P4, P5 – 120 m³, Zabezpieczenie wykopu ściankami szczelnymi P2, P3 – 75%
 • PZ-57: Beton podkładowy pod fundament – 99 m³
 • PZ-50: Wykonanie wymiany gruntu – 450 m³
 • PZ-52: Wykonanie wymiany gruntu – 150 m³

Roboty Branżowe:

 • Elektroenergetyka: 4WN drenaż – 80%
 • Kanalizacja sanitarna: KS-5 – 30%, KS – 3 – 100%
 • Kanalizacja deszczowa: KD-31 – 50 m
 • Teletechnika: Przebudowa kolizji T-5 – przełączenie 30 mb


Tydzień 11/2021 – 13.03.2021 r. – 19.03.2021 r.

W jedenastym tygodniu 2021 r. (13.03.2021 r. - 19.03.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 173 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Wiertnice, Betonowozy) oraz 428 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

Trasa główna:

 • Zdjęcie humusu – 19680 m²
 • Wykop – 20100 m³
 • Nasyp – 19460 m³
 • Wykonanie materaca - 1950 m³
 • Wymiana gruntu - 1100 m³
 • Umocnienie – 600 m²
 • Wykonanie rowów – 820 m³

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-41: Skuwanie pali P7, P8, P15 – 48 szt., Zbrojenie ław P12, P13 – 20 t.
 • PZ-42: Beton podkładowy – 97 m³, Wykop do rzędnej posadowienia – 400 m³
 • MS-46A: Skucie pali – 100%, Wykonanie iniekcji pali – 6 szt.,
 • MS-44A: Wykonanie próbnych obciążeń pali – 100%
 • WS-45A: Wykonanie iniekcji pali – 28 szt.
 • WS-52: Zbrojenie, Betonowanie fundamentu P5L, Betonowanie stanowiska do nasuwania NP. - 180 m³, Wykonanie kolumn DSM – 120 szt. , Zbrojenie i szalowanie korpusu P1L – 90%, Wykonanie chudziaka P9 – P11 – 70 m³
 • WS-40: Zbrojenie , Deskowanie ścian wytwórni nitka prawa
 • WS-47: Próbne obciążenia pali CFA P4, P5, P6 – 3 kpl., Wykop P10 – 300 m³, Beton wyrównawczy – 20 m³, Zbrojenie wytwórni – 20 t., Zbrojenie fundamentu P4 – 20 t., Zbrojenie słupów P2 – 5 t. Betonowanie fundamentu P4 – 100 m³
 • WS-49: Układanie dolnej podłogi oraz deskowania zewnętrznego - 75%, Zbrojenie slupów P8, P9 – 75%, Zbrojenie fundamentu P5 – 100%, Betonowanie korpusu P10P – 171 m³, Betonowanie fundamentu pod żuraw nr 2 – 24 m³, Betonowanie slupów P9P – 54 m³, Betonowanie fundamentu P5L – 99 m³, Wykonanie pali CFA P4 – 36 szt.
 • WS-54: Montaż rusztu stalowego na wytwórni UN – 50%, Zbrojenie , Betonowanie fundamentu P12, Wykonanie kolumn DSM P1 – 50%, Betonowanie belek ślizgowych wytworni UN NP. – 100%, Betonowanie fundamentu pod żurawia – 100%, Wykonanie Próbnego obciążenia pali P5 – 100%, Zbrojenie filarów P14, P13 – 50%, Betonowanie filarów P14L – 100 %, Zbrojenie i szalowanie korpusu P15P – 50%
 • WS-57A: Wbijanie ścianek szczelnych P1 , Wykonanie pali wielkośrednicowych – 27 szt.
 • WS-57: Odkopanie pali CFA do poziomu posadowienia P2, P3 – 160 m³
 • MS-58: Odkopanie pali CFA do poziomu posadowienia P1 – 40 m³
 • PZ-57: Wykonanie wymiany gruntu – 850 m³
 • PZ-50: Wykonanie wymiany gruntu – 450 m³
 • PZ-51: Wykonanie wymiany gruntu – 850 m³
 • PZ-52: Wykonanie wykopu pod wymianę gruntu – 600 m³, Wykonanie wymiany gruntu – 850 m³
 • MS-44: Zbrojenie fundamentu P1 – 100%
 • WS-45: Beton niekonstrukcyjny – 50 m³
 • MS-46: Próbne obciążenia P1 – 1 kpl.
 • WS-45A: Próbne obciążenia pali – 50%
 • PG-53: Wykonanie betonu podkładowego pod fundament P1, P2 – 47 m³

Roboty Branżowe:

 • Elektroenergetyka: 4WN – 95%
 • Gazociągi: GŚ-3 prace spawalnicze i ziemne – 75 mb
 • Kanalizacja sanitarna: KS-5 – 30%, KS – 3 – 30%, K3 przepięcie – 100%, KS-2 – przepięcie – 100%
 • Kanalizacja deszczowa: KD-31 – 50 m
 • Melioracje: Wykonanie umocnienia koryta rzeki Bóbr narzutem kamiennym na geowłókninie – 80 mb


Tydzień 10/2021 – 06.03.2021 r. – 12.03.2021 r.

W dziesiątym tygodniu 2021 r. (06.03.2021 r. - 12.03.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 170 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Wiertnice, Betonowozy) oraz 395 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

Trasa główna:

 • Zdjęcie humusu – 27585 m²
 • Wykop – 15392 m³
 • Nasyp – 22915 m³
 • Wykonanie materaca - 4000 m³
 • Wymiana gruntu - 1491 m³
 • Profilowanie podłoża – 2000 m²
 • Umocnienie – 1600 m²
 • Wykonanie przepustu drogowego – 2 szt.

W zakresie Robót Mostowych:

 • WS-41: Skuwanie pali P6, P9, P14 – 51 szt., Próbne obciążenie pali P10, P11, P12 – 4 szt. Betonowanie fundamentu P3L – 88 m³, Beton podkładowy P7, P8, P15 – 41m³
 • PZ-42: Wykop – 100 m³
 • MS-46A: Wykonanie betonu podkładowego P1, P2 – 100%, Wykonanie wykopu fundamentu – 100%.
 • MS-44A: Wykonanie iniekcji pali – 24 szt.
 • WS-45A: Wykonanie iniekcji pali – 8 szt.
 • WS-52: Zbrojenie i betonowanie fundamentu P5P , Betonowanie stanowiska do nasuwania NL – 180 m³, Wykonanie kolumn DSM – 120 szt., Zbrojenie ścian stanowiska do nasuwania – 100%, Betonowanie słupów P2 NL – 50m²
 • WS-40: Deskowanie ścian wytwórni JP - 60%, Zbrojenie ścian wytwórni – 6 t.
 • WS-47: Próbne obciążenie pali CFA P4, P5, P6 – 3 kpl., Wykop podpora P10 – 300 m³, Beton wyrównawczy P10 – 20 m³, Zbrojenie wytwórni – 20 t., Zbrojenie fundamentu P4 – 20 t., Zbrojenie słupów P2 – 5 t., Betonowanie fundamentu P4P – 100 m³
 • WS-49: Zbrojenie korpusu P10P – 100%, Zbrojenie słupów podpory P9P – 75% , Betonowanie fundamentu P6 – 199 m³ , Betonowanie ścian stanowiska montażowego NL (tył) i NP. (przód) – 116 m³, Betonowanie fundamentu pod żuraw nr 1 – 29 m³, Próbne obciążenie pali podpora P5 – 1 szt.
 • WS-54: Zbrojenie ścian stanowiska do nasuwania – 100%, Zbrojenie fundamentu P13L , P12L – 100% , Wykonanie kolumn DSM P1 – 10%, Betonowanie belek ślizgowych wytwórni NP NL – 100%, Betonowanie fundamentu P13 NL – 100%, Wykonanie kolumn DSM P3 (Program naprawczy) – 100%, Wykonanie wykopu P4 – 100%, Wykonanie betonu podkładowego pod fundament P4 – 100% , Zbrojenie filarów P13, P14 – 50%, Betonowanie filarów P14P – 100%
 • WS-57A: Wykonanie pali wielkośrednicowych – 30 szt.
 • WD-59: Beton podkładowy pod fundamenty P1 , P2 – 20 m³
 • PZ-57: Wykonanie wymiany gruntu – 800 m³
 • PZ-50: Wykonanie wykopu pod wymianę gruntu – 800 m³
 • PZ-51: Wykonanie wykopu pod wymianę gruntu – 900 m³
 • PZ-52: Wykonanie wykopu pod wymianę gruntu – 450 m³
 • MS-44: Betonowanie fundamentu P2 -107 m³ , Zbrojenie fundamentu P1 – 20%
 • WS-45: Odhumusowanie P2, P3 – 520 m² , Próbne obciążenie P2, P3 – 2 szt.
 • PG-53: Wykonanie betonu podkładowego pod fundament P1, P2 – 47 m³

Roboty Branżowe:

 • Elektroenergetyka: 4WN – 70%
 • Wodociąg: W6 – Przepięcie sieci – 100%
 • Gazociągi: GŚ-3 prace spawalnicze i ziemne – 75 mb
 • Kanalizacja sanitarna: KS-5 – 30%, KS-4 próba szczelności – 100%, K3 – 70%, KS-2 – 70%
 • Kanalizacja deszczowa: KD-1, KD-20, KD-31 – 85 M
 • Melioracje: Wykonanie umocnienia koryta rzeki Bóbr narzutem kamiennym na geowłókninie – 100 mb


Pozostałe informacje - Archiwum - ⇅